Popularne posty

wtorek, 28 lipca 2015

Wspomnienia przeminą mądre wykorzystywanie czasu - żyj jak święty


                                CZAS


SZATAN MÓWI CO INNEGO : "ŻYJESZ TYLKO RAZ - WSZYSTKIEGO TRZEBA SPRÓBOWAĆ, RÓB CO CI SIĘ PODOBA "" chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html


" Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu;
2 Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych.
6 Dlatego bowiem i umarłym głoszono ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu.
7 Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. " - 1 list apostoła Piotra 4:1-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Nie wiem jak wy, ale ja większość życia byłem bezbożnym człowiekiem i narobiłem wiele zła i głupich rzeczy. Większość mojego życia to było bezbożne życie - nie, nie byłem ateistą, ale nie byłem również uczniem Chrystusa - nie byłem chrześcijaninem. Robiłem co mi się podobało, grzeszyłem jak chciałem i kiedy chciałem, nie zważałem na Boże drogi, przykazania. Może czasami pomyślałem o Bogu, ale to było w stylu : "jak trwoga to do Boga". Taki chwilowy przerywnik w grzesznym, bezbożnym stylu życia na modłę świata. Gdy trwoga mijała, wracało stare, brudne życie i samowolka. Nie wiem ile zostało mi czasu, ale nigdy nie zamierzam wracać do tego co było kiedyś. Nie zamierzam marnować czasu, który jest darem. Darów się nie marnuje, nie wykorzystuje dla grzechów, dla marności, dla gonitwy za rozkoszami, pożądliwościami. Trzeba zapierać się siebie, brać codziennie swój krzyż, iść za Zbawicielem i naśladować Go - a to również eliminuje wiele rzeczy i zajęć które same w sobie nie muszą być grzeszne, ale w porównaniu do duchowego życia, do Królestwa Bożego, głoszenia Ewangelii są marnowaniem czasu, stratą a nie zyskiem. Nie będę wymieniał przykładów bo mogą to być tysiące rzeczy, tysiące zajęć. Każdy niech zbada jak spędza czas, jak wykorzystuje wolne chwile poza obowiązkami związanymi z pracą czy domem - gdzie jest wtedy jego umysł, czym się zajmuje - czy te rzeczy albo zajęcia wpisują się w to :

" A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. " - List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-2 Biblia Warszawska

Najlepiej odpowiedzieć sobie czy ta rzecz lub to zajęcie wpisuje się w nakaz Zbawiciela, który nakazał : " szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Bożej" - czy może dana rzecz lub zajęcie to marność, pożądliwość a my tylko chcemy ją przykryć chrześcijańskim opakowaniem aby uspokoić swoje sumienie. " Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać " - Ewangelia Jana 9:4 Biblia Warszawska 

" Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. (11) A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. (12) Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. (13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; (14) ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. " - List apostoła Pawła do Rzymian 13:8-14 Biblia Warszawska  -- bez względu na to ile zostało nam czasu, to dzień w którym staniemy przed obliczem Chrystusa jest z każdym dniem bliższy. Każdy stanie albo przed Chrystusem - swym Panem i Zbawicielem i będzie zbawiony, albo stanie przed Chrystusem - Sędzią i będzie potępiony. Jedna albo druga opcja czeka nas. Lepiej mądrze wykorzystywać czas i być prawdziwym uczniem, a nie tylko z nazwy. Ci z nazwy również będą wśród potępionych. Nic im nie pomoże że mówili o sobie że są chrześcijanami i wzywali imienia Jezus - Ewangelia Mateusza 7:20-23. 

Wraz ze śmiercią prysną wszelkie wspomnienia - te za którymi świat tak goni za grzechem, pożądliwościami. Ludzie dla chwili, pożądliwości, krótkotrwałej rozkoszy grzechu, depczą długotrwałą i nieprzemijającą rozkosz i pokój ducha jakie są tylko w Chrystusie. Wybierają góra kilkadziesiąt lat dla grzechu, choć nie mają gwarancji, że dożyją jutra a depczą niewyobrażalne wspaniałości, którym nie będzie końca. Wraz ze śmiercią ich gonitwa za grzesznymi rozkoszami, złymi pożądliwościami się kończy i staną po zmartwychwstaniu na Sąd. Kto wtedy będzie wygranym - ci którzy żyli dla Chrystusa , czy ci którzy żyli dla grzechu ?? 
Nie idźmy więc za marnościami, pożądliwościami, rozkoszą grzechu - bo to tylko chwilowe rzeczy i złudne rozkosze, a potem przychodzi ból, zniszczenie a tym bardziej w kwestii wieczności takie postępki to głupota. Grzech kusi i ukazywany jest w kolorowych barwach, ale jest czarny i bolesny. Trzeba zaprzeć się siebie, zwrócić się do Chrystusa i dalej iść za nim a nie za szaleńczą pożądliwością, chwilą rozkoszy bo której przychodzi długotrwały ból. 

Również podążanie za neutralnymi rzeczami nie jest mądre, bo czas leci a one nie budują ale absorbują serce, umysł i człowiek nie jest trzeźwy, nie jest skupiony na tym co w górze i na Chrystusie - a przez to wszystko nie czuwa. Więc nie tylko grzeszne rzeczy są niebezpieczne, ale również neutralne mogą pochłonąć człowieka. Mare postępowanie również rozróżnia między czymś co jest dobre, a tym co lepsze i wybiera lepsze..... lepsze w perspektywie umacniania się w Chrystusie, w perspektywie duchowe wzrostu, w perspektywie wieczności. 


 " Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. " - Rzymian 12:1-2 Biblia Warszawska
Może być tak że dobre jest przyjemne dla ciała, a lepsze nie jest przyjemne dla ciała. Wtedy ciało chce tego co przyjemne, a duchowy człowiek chce tego co lepsze. Trzeba się zaprzeć i wybrać to co lepsze."Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Jesteś rozwiązany od żony? Nie szukaj żony. 28 Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz, i jeśli dziewica wyjdzie za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić.
29 Mówię to, bracia, ponieważ czas jest krótki. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli; 30 Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci, którzy się radują, jakby się nie radowali; ci, którzy kupują, jakby nie posiadali; 31 A ci, którzy używają tego świata, żeby nie nadużywali. Przemija bowiem postać tego świata. 32 Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu.33 Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie.
" - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 7:29-33 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 

  Dobrze jest zanim się za coś weźmie, coś uczyni - zadać sobie pytanie np :  "Czy ta rzecz, lub to zajęcie, zachowanie - jest godne Zbawiciela o Pana Jezusa Chrystusa. Czy tak zachowałby się Zbawiciel na moim miejscu. Czy taka jest wola Boża, czy może to pożądliwość lub marność. Czy dana rzecz buduje mnie duchowo, czy może tylko ma pozory duchowości i pozory zbudowania duchowego a w głębi kryje się pożądliwość, marność. Czy dana rzecz, zajęcie, zachowanie nie będzie powodem do upadku, zgorszenia dla innych ludzi w tym dla słabszych wierzących. "


" Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne.
9 A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy.
10 Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. " - list apostoła Pawła do Galacjan 6:8-10 UBG
Wielu wierzących będzie żałować marnowania czasu na bzdury, świeckie zbędne rzeczy, pożądliwości i rzeczy neutralne lub pozornie nieszkodliwe. Kto jak sobie pościeli tak się wyśpi. Nasza wiara i duchowe życie mogą być przetestowane na tysiąc sposobów - na pewno gdy nadejdą wielkie wojny i globalny krach to m.in wtedy wyjdzie na jaw kto jak wykorzystywał czas - czy siał dla ducha, czy dla ciała. Prześladowania, uciski, choroby, widmo śmierci i wiele innych rzeczy zachwieją tymi, którzy marnowali czas lub wykorzystywali na złe duchowe rzeczy, które miały tylko pozory pobożności - wiele tzw koncertów muzyki "chrześcijańskiej" , wiele tzw konferencji "chrześcijańskich" i różnych innych działań "chrześcijańskich" nie mają nic wspólnego z prawdziwą pobożnością i z duchowym życiem, ale mają tylko pozory - dla wielu kuszące pozory, ale tylko pozory i kto np nimi się karmi, na nich buduje ten gdy nadejdą różne wiatry i powiedzie - tego dom całkowicie upadnie." Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy;
16 Odkupując czas, bo dni są złe.
17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. " - Efezjan 5:15-17 UBG

" Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. " - Efezjan 5:15-17 BW


" Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. " - Kolosan 4:5 BW

" I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca " - Objawienie Jana 22:10-11 Biblia Warszawska


Dobrze też zanim się coś uczyni, za coś weźmie - odpowiedzieć sobie- czy za dany postępek, zachowanie czy rzecz, będą pochwalony przez Pana Jezusa gdy stanę przed Nim, czy będę może zganiony. Warto rozważać swoje postępowanie, bo impulsywnie to przeważnie popełnia się głupstwa i grzechu. Słuchanie swego serca również nie prowadzi do niczego dobrego, bo jak jest napisane : "
Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute " - Księga Jeremiasza 17:5a. 
Łatwo zboczyć na drogi grzechu i śmierci, albo głupiego marnowania czasu - ktoś sobie pogra w gry komputerowe, kto sobie poogląda telewizję,filmy- inny pojedzie zwiedzać świat albo robić tysiące innych rzeczy i mówić : "przecież to nie grzech, to nic złego itp". 
Nie koniecznie musi być grzechem zwiedzanie np świata, ale wiedząc że toczy się duchowa wojna i że jesteśmy zagrożeni upadkiem, odwróceniem się od Chrystusa a przez to zatraceniem i pamiętając że każdy dzień może być ostatnim - czy takie spędzanie czasu jest mądre i pożyteczne w kontekście Królestwa Bożego. Jest to pożądliwość np oczu ..... Te wymienione rzeczy to tylko pierwsze lepsze przykłady a różnych rzeczy, które są marnotrawstwem czasu są tysiące.
"Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki" - 1 list apostoła Jana 2:15-17 BW - załóżmy że ktoś traci wzrok. Czy dalej byłby taki chętny jeździć gdzieś i coś zwiedzać ??? To marność, tracenie czasu  pożądliwość oczu - ale jak każda pożądliwość łatwiej przychodzi niż przeciwstawienie się jej.


 Czy do tego i tysięcy innych rzeczy i zajęć zostaliśmy powołani ?? bo to dane nam było uwierzyć aby marnować czas, źle go wykorzystywać - zamiast lepiej i mądrzej - budując się duchowo, głosząc Ewangelię, poznając natchnione Pisma. Dziś jest w miarę spokój na świecie, ale jutro może być całkiem odwrotnie. Wierzący którzy w jakimś stopniu przeniknięci światem i jego rzeczami jak wtedy zareagują ?? 

Lekko im przyjdzie zostawić te rzeczy ?? Wręcz przeciwnie - dlatego Zbawiciel przestrzegł że kto miłuje swoje życie na tym świecie straci je.  "Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu." - Ewangelia Jana 12:25 BW

Czas szybko mija, a życie jest krótkie i kruche - patrzmy na wszystko z Bożej perspektywy a wtedy marnowanie czasu, niemądre wykorzystywanie go nie będzie miało miejsca.


" Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną.
24 Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa.
25 Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie?
26 Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej, Ojca i świętych aniołów. "- cóż pomoże człowiekowi choćby żył i 1000 lat i każdego dnia żył na maksa - wg światowych standardów i miał wg świata najlepsze wspomnienia. Z Chwilą śmierci jego wspomnienia prysną a obudzi się przed Zbawcą i co wtedy ?? Kto będzie zwycięzca a kto przegranym ?? Kto prawdziwie korzystał z życia ?? Ten który żył dla Chrystusa czy ten który żył jak mu się podobało i odrzucał Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela - nie naśladował Go. Kto będzie się radował przed obliczem Zbawcy a kto płakał ??


Warto tracić czas, wykorzystywać go na pożądliwości ciała i oczu ?? Warto żyć dla wspomnień ?? Czy lepiej dla Tego przed którym staniemy kiedyś ??

" Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, od czasu gdy człowiek pojawił się na ziemi, (5) że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? (6) Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, (7) to jednak zginie na zawsze jak jego własny gnój; ci, ci go widywali, mówią: Gdzie się podział? " - Księga Hioba 20:4-7 BW 

Wszechświat, ziemia i my przemijamy i przeminiemy. Będzie nowy wszechświat, nowa ziemia i zbawieni będą nowi - będą mieć niezniszczalne ciała, doskonały umysły. Warto żyć dla przemijających rzeczy, tracić czas na zbędne rzeczy, na pożądliwości ?? Czy lepiej wybrać to co daje obietnice posiadania tego co nastanie i będzie trwać bez końca i którego jakość będzie nieporównywalnie większa od tego coraz bardziej zepsutego, złego świata i jego rzeczy oraz lepsze od tych niszczejących ciał, które mamy obecnie. Ja wybieram Chrystusa i to co obiecane w Nim.....


" kto się ugania za marnościami, jest nierozumny. " - Księga Przysłów Salomona 12:11 Biblia Warszawska 

" Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli? " - Jeremiasz 2:5 BW


" A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. (18) Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie " - 2 Księga Królewska 17:13-18 BW

Oni wszyscy nie wykorzystywali mądrze czasu, marnowali go - goniąc za marnościami i grzechami - żyjąc dla pożądliwości.


" Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu?
4 Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie.
5 On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela.
6 To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba. Sela. " - Księga Psalmów 24:3-6 UBG

" Niechaj nie ufa złudzeniu, bo się zawiedzie, gdyż złudzenie będzie jego odpłatą " - Księga Hioba 15:31 BW

   Czas jest taki dobrem, że nie można go odrobić. Nie można się cofnąć i wykorzystać czasu mądrzej, zgodnie z wolą Chrystusa. Można wyciągnąć wnioski z głupiego, marnotrawnego postępowania z czasem, ale cofnąć go nie można. Oby Pan Jezus napełnił nam swym duchem, dał nam umysł zgodny z Jego umysłem, abyśmy zawsze wiedzieli co jest zgodne z wolą Pana i wybierali to co miłe i dobre w oczach Boga, a nie szli za tym co łatwiejsze i ewentualnie przyjemniejsze, a tym bardziej nie gonili za marnościami lub grzechami.
Obyśmy znali w pełni wolę Bożą i zawsze - do końca pełnili ją. Oby dana nam była mądrość ku mądrym wyborom, dobrym decyzjom. 
Zegar tyka - wybierajmy mądrze i to co służy duchowemu zbudowaniu, duchowe wzrostowi, bo nie wiemy ile zostało nam czasu w ogóle, i ile zostało spokoju w tej części świata. Pracujmy póki jest dzień..... bądźmy mądrymi pannami a nie głupimi.....


" Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
49 I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami;
50 Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
51 Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. " - Ewangelia Mateusza 24:48-51 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. 3 Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. 4 Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. " - Mateusz 25:1-4 UBG


Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. (30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów " - Mateusz 25:29-30 - marnowanie czasu, tracenie go na złe rzeczy lub marności wpisuje się w bycie złym sługą .... ale zawsze dopóki się żyje można porzucić zło i marności i mądrze wykorzystywać uciekający czas - pełniąc wolę Chrystusa,


" Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. " - 1 list apostoła Piotra 4:2-3 UBG

" Charis 11 tysięcy przeżytych dni " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/charis-11-tysiecy-przezytych-dni.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/charis-11-tysiecy-przezytych-dni.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/swiatowy-myn-czym-ty-zaguszasz-sowa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/swiatowy-myn-czym-ty-zaguszasz-sowa.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/odebrano-bozy-sygna-od-boga.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/odebrano-bozy-sygna-od-boga.html

"nieśmiertelność o rok bliżej " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niesmiertelnosc-o-rok-blizej.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niesmiertelnosc-o-rok-blizej.html


" jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html
2 komentarze:

 1. A jak chodzimy do pracy, to nie jest marnowanie czasu? Na to samo wychodzi. Przecież można również i w trakcie wyjazdu być razem z Panem, być mu posłusznym. Weź się czasami zastanów, co ty wypisujesz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. praca to obowiązek i dobra rzecz. Pan Jezus pracował do 30 roku życia. Apostoł Paweł nawet jako apostoł pracował - był wytwórcą namiotów i napisał : " kto nie chce pracować niech nie je " ... https://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html

   , praca nie powinna stać się bożkiem - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/zote-kajdany-zota-klatka-czy-tez-jestes.html

   Usuń