Popularne posty

czwartek, 8 lutego 2018

Boży superkomputer część 2 - 1000 Petaflopów w twoim mózgu. Arcydzieło JEZUSA
Mózg człowieka ma moc obliczeniowa - 1000 Petaflopów.
Najpotężniejszy obecnie superkomputer - chiński Sunway TaihuLight ma 93 Petaflopy.

Mózg zużywa 20-25 wat-ów.
Sunway TaihuLight potrzebuje milionów watów.

Mózg ma ok 90 miliardów neuronów i setki miliardów synaps.
Sunway TaihuLight ma 10 milionów rdzeni.

Mózg waży około 1,4 kilograma i mieści się w naszej czaszce.
Sunway TaihuLight waży tysiące kilogramów i zajmuje cały budynek.

" Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze." - Księga Psalmów 139:14, Biblia UBG

1000 Petaflopów vs 93 Petaflopy. Mózg ma ok 10-krotnie większą moc obliczeniową. Nawet jeśli ludzi stworzyliby superkomputer mający tysiące Petaflopów, to i tak mózg jest i będzie zawsze czymś o wiele, wiele wspanialszym niż jakakolwiek ludzka maszyna, urządzenie. Mózg to JEZUSOWE [ LOGOS - preegzystujacy SYN] arcydzieło. Wszelkie maszyny, urządzenia to produkt, owoc ludzkiego mózgu, ludzkiego umysłu.

Sunway TaihuLight nie powstał sam, nie powstał w wyniku przypadkowych wydarzeń. Nie jest dziełem ślepego przypadku, ale jest wytworem umysłu ludzkiego, ludzkich rąk. Tym bardziej miliardy razy bardziej skomplikowany, bardziej złożony i bardziej niesamowity mózg - nie jest dziełem ślepego przypadku, nie jest wytworem kłamliwej, wyimaginowanej ewolucji, ale jest dziełem KOGOŚ KTO ma niepojętą mądrość i niewyobrażalną siłę, moc. Tylko Wszechmogąca osoba mogła stworzyć życie, w tym wyjątkowego człowieka. Tylko Wszechmogący, nieskończenie mądry, osobowy BÓG mógł stworzyć coś takiego jak mózg i dziesiątki innych niesamowitych systemów.
Jeśli mówisz że mózg powstał sam w wyniku przypadkowych zdarzeń, procesów to ja mówię że superkomputer Sunway TaihuLight powstał sam w wyniku przypadkowych zdarzeń, procesów 😊😊😊 - prędzej samoistnie powstanie Sunway TaihuLight niż mózg ludzki..... " Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? " - Izajasz 45:9 Biblia Warszawska

Mózg ludzki, jak i cały człowiek to dzieło SYNA = LOGOS - SŁOWO : " Wszystko przez nie [ LOGOS - JEZUS]  się stało, a bez niego [ LOGOS - JEZUS ]nic się nie stało, co się stało." - Ewangelia Jana 1:3 

" Przez niego [ LOGOS - JEZUS]  bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego [ LOGOS - JEZUS] i dla niego [ LOGOS - JEZUS] zostało stworzone.
17 On [ LOGOS - JEZUS] jest przed wszystkim i wszystko [ wszystko a więc i ludzki mózg 😊😊😊 ] istnieje dzięki niemu [ LOGOS - JEZUS]." -Kolosan 1:16-17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Osiem dowodów biblijnych że JEZUS jest BOGIEM równym OJCU " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/osiem-dowodow-biblijnych-ze-jezus-jest.html


" Uczyńmy człowieka " - Księga Rodzaju rozdział 1. Niesamowite słowa, cudowne słowa : " Uczyńmy człowieka ". Gdyby nie ten zamysł BOGA OJCA i BOGA SYNA i gdyby nie wykonanie tego zamysłu przez LOGOS - PREEGZYSTUJĄCEGO, SYNA który jak OJCIEC nigdy nie miał początku - to nie byłoby nas. Nie pisałbym teraz tego postu, a wy nie czytalibyście go !!! ... Jeśli ten fakt o naszym istnieniu dzięki łasce i miłości BOŻEJ nie dotyka naszych serc i nie produkuje dziękowania BOGU, oddawania chwały i uwielbienia BOGU to mamy skamieniałe serca.

Skamieniałe serce nie docenia faktu istnienia - istnienia tylko dzięki łasce Bożej. Niczym nie zasłużyliśmy sobie na stworzenie nas.
Niczym nie zasłużyliśmy aby obudzić się dzisiaj. Tylko łaskawość JEZUSOWA daje życie i wszystko co do niego potrzebne, bo jedyną rzeczą na jaką zasługuje grzeszny człowiek jest wieczna śmierć, ale u Zbawiciela można otrzymać przebaczenie i zbawienie. Dziękujmy ZBAWCY za wszystko, na nic nie narzekajmy - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html


" Uczyńmy człowieka " - po przebudzeniu, w tracie dnia, i przed snem powinniśmy dziękować OJCU i JEZUSOWI że wypowiedzieli i wykonali te słowa : " Uczyńmy człowieka ".

My ludzie, ta planeta i cały wszechświat - to wszystko istnieje dzięki NIM. Dziękczynienie, uwielbienie, oddawanie chwały powinny stale płynąć z naszych serc i ust. Stale powinniśmy pamiętać dzięki komu istniejemy, kto daje nam kolejne dni i dał niezawodną obietnicę zmartwychwstania, nieśmiertelności, wieczności ... " Ofiaruj Bogu dziękczynienie " - Księga Psalmów 50:14a UBG
" Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to On nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
4 Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem i do jego przedsionków z wychwalaniem; wysławiajcie go, błogosławcie jego imię; " - Psalm 100

" Jam uczynił ziemię, i człowiekam na niej stworzył " - Izajasz 45:12a Biblia Gdańska
" Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż On jest stwórcą wszechrzeczy " - Jeremiasz 10:16a
" Innym niż one jest dział Jakuba: On jest bowiem stwórcą wszystkiego " - Jeremiasz 51:19a

" Jam uczynił ziemię, także człowieka i bydlęta, którekolwiek są na obliczu ziemi, mocą swoją wielką i ramieniem swojem wyciągnionem: przeto ja daję temu, który się podoba oczom moim" - Jeremiasz 27:5 -- PANIE, OJCZE dajcie pamiętać o tym zawsze - abyśmy zawsze mieli w swych sercach że dzięki wam istniejemy i wszystko co mamy to dzięki waszej łasce. Niech to coraz bardziej, głębiej przenika nasze serca, niech nie będą nieczułe, skamieniałe.


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html : "40 minut pracy i 83 tys. procesorów, by symulować 1 sekundę aktywności fragmentu mózgu" - http://www.dobreprogramy.pl/40-minut-pracy-i-83-tys.-procesorow-by-symulowac-1-sekunde-aktywnosci-fragmentu-mozgu,News,45453.html : "To już przynajmniej konkretne liczby, dobrze obrazujące, jak wciąż dalecy jesteśmy od symulowania ludzkich mózgów w czasie rzeczywistym. Uczeni z japońskiego Okinawa Institute of Technology Graduate University oraz niemieckiego Forschungszentrum Jülich podjęli się próby symulacji aktywności największej jak do tej pory sieci neuronowej, wykorzystując do tego celu Fujitsu K computer – maszynę o mocy obliczeniowej 10,5 PFLOPS, zajmującą jeszcze w zeszłym roku pierwsze miejsce na liście Top500 superkomputerów.
Ponad 80 tysięcy procesorów Sparc64 VIIIfx (2 GHz, 8 rdzeni) i około 1 petabajt pamięci RAM pozwoliły na symulację jednej sekundy aktywności 1,74 miliarda komórek nerwowych, połączonych poprzez 10,4 biliona synaps. Połączenia międzyneuronalne wygenerowano losowo, przyznając każdemu z nich po 24 bajty pamięci dla utworzenia realistycznego modelu przekazywania sygnałów. Czas wyliczania tej symulacji jednej sekundy – około 40 minut." - 1 sekunda pracy 2 % wszystkich neuronów = 40 minut pracy kilkudziesięciu tysięcy procesorów !!! - i ten mózg niby jest dziełem przypadku, a nie arcydziełem nieskończonego JEZUSOWEGO umysłu 😊😊😊 - gdyby ktoś powiedział, że te procesory powstały same byłby wyśmiany - gdy ta sama osoba neguje potężniejszy mózg jest nazywana w tym chorym świecie : mędrcem.

" Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe [ POROO ]." - Marek 6:52 - jeśli nie rozumiemy wagi słów : " Uczyńmy człowieka " to nasze serca są jak ówczesna serca apostołów : odrętwiałe, skamieniałe, nieczułe. Ale ich serca później [ po otrzymaniu ducha Bożego] stały się inne i nie były już odrętwiałe, skamieniałe. POROO : zrobiony z kamienia, niewrażliwy, nieczuły - pozbawiony duchowej percepcji, twardnieć, kamienieć. 

" Uczyńmy człowieka " - PANIE JEZU daj w pełni widzieć łaskę i wspaniałość tych słów. Daj PANIE wdzięczne serce i pełne wychwalania oraz uwielbienia. Daj PANIE pragnienie oddania CI wszystkiego, położenia u twych stóp całe  życia, wszystkiego co mam - niech to służy tobie.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla siebie.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla pożądliwości.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla grzechów.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla bezbożnego świata i jego mamideł, marności.
Żyć już tylko dla CIEBIE, bo dzięki TOBIE i OJCU mam każdą sekundę - więc niech to już będzie dla, bo przecież dzięki WAM mam wszystko ... dzięki wam istnieję, jestem i mam wszystko - tylko dzięki wam --- http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html
" Bo w NIM żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu.
29 Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego.
30 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;" - Dzieje Apostolskie 17:28-30 UBG


dziękuję OJCZE, dziękuję Zbawco za wszystko : " Uczyńmy człowieka " i oczywiście za dzieło z Golgoty gdzie padły również wielkie słowa : " WYKONAŁO SIĘ " : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html

         
          pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 08.02.2017 Puławy 
2 komentarze:

  1. "Jeśli mówisz że mózg powstał sam w wyniku przypadkowych zdarzeń, procesów to ja mówię że superkomputer Sunway TaihuLight powstał sam w wyniku przypadkowych zdarzeń, procesów." - Świetny argument antyewolucyjny, słyszałem (podobny) na temat teorii wielkiego wybuchu - twierdzenie, że wszystko powstało na skutek wybuchu, to jak mówienie, że przejście tornada przez magazyn z częściami może wytworzyć gotowego do lotu Boeinga.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. tak to prawda z tym samolotem, a jednak ludzie sami siebie oszukują odnośnie stworzenia człowieka - dobrze wiedzą że jest STWÓRCA - oby poznali GO jako BOGA MIŁOŚCI i ŚWIATŁOŚCI , pozdrawiam cie Paweł

      Usuń