Popularne posty

czwartek, 19 lutego 2015

Efezjan 4:31 usuńcie to aischrologia"Wszelka gorycz [PIKRIA] i zapalczywość [THYMOS] , gniew [ORGE] , wrzask [KRAUGE] i złorzeczenie [BLASFEMIA] niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością [KAKIA] " - list apostoła Pawła do Efezjan 4:31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

PIKRIA:
strong numer 4088 - gorycz, gorzkość, rozgoryczenie, surowość, tlące się urazy do kogoś lub czegoś

"Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. 14 Ich usta pełne są przeklinania i goryczy [PIKRIA]; 15 Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi" - list apostoła Pawła do Rzymian 3:13-15 UBG

"Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi [PIKRAINO 4087 czasownik] " - Biblia Warszawska _______ "Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich." - UBG 

THYMOS 
strong numer 2372 - w tym przypadku oznacza np : gniew, wściekłość, gwałtowność, 

"Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać, i żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście; żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu [THYMOS], kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań" - 2 list apostoła Pawła Koryntian 12:20 UBG

"A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew [THYMOS], spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:19-21 UBG

ORGE
strong numer 3709 - gniew, złość, uniesienie, oburzenie, zapalczywość.
" Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu [ORGE] i sporu" - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:8 UBG

"Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu [ORGE] . 20 Gniew [ORGE]  bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. 22 Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie" - list Jakuba 1:19-22 UBG 

"Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem;
6 Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność.
7 Biskup [doglądający - To nie hierarcha ani władca. - moje sprostowanie] bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu [ORGILOS - 3711 czasownik], nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem;
8 Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy;
9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają" - list apostoła Pawła do Tytusa 1:7 UBG
KRAUGE 
strong numer 2906 - w tym przypadku oznacza  : głośne okrzyki gniewu, wrzeszczeć na kogoś , zakrzyczeć kogoś, wykrzykiwać na kogoś, podniesiony głos w gniewie, wzburzona - ostra mowa. Głośne - gniewne słowa gdzie ludzie krzyczą na siebie. Brak powściągliwości, który wybucha we wściekły wrzask,
 Słowa wypowiadane we wzburzeniu, złości, gniewie i innych podobnych złych stanach - dobrą chyba ilustracją jest kłótnia dwóch osób, które coraz ostrzej sobie odpowiadają i coraz wyższym tonem, coraz bardziej podniesionym głosem. albo kłótnia dwóch osób gdzie wraz z podnoszącą się złą atmosferą wzburzenia, podniesionego głosu pada również wiele wyzwisk, oszczerstw. Kombinacji pewnie jest więcej ale każdy myślę wie, o co chodzi - w starym życiu często mi się to zdarzało - podniesiony głos w wyniku gniewu, wzburzenia w celu ataku, albo odparcia ataku. Ale po nawrócenia to się zmieniło, nie ma w życiu chrześcijanina miejsca nawet na wzburzoną obronę. Nie ma, że on tak na mnie mówi, tak mi odpowiada, chce mnie zakrzyczeć, czy obraża to i ja mogę dopuścić negatywne emocje, podnosić głos i odpowiadać złem za zło. Nie ma takiego czegoś w życiu uczniów Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wraz z krzykiem więc i idzie często kłótnia, więc nie pozwalajmy sobie na kłótnie bo to również jest zła rzecz. 

"ŁAGODNOŚĆ TO NIE SŁABOŚĆ, ALE WIELKA SIŁA" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/agodnosc-to-nie-sabosc-ale-wielka-sia.html


BLASFEMIA 
strong numer 988 - w tym przypadku oznacza np obraźliwy lub grubiański język,  złowieszcze słowa , oszczerstwo, obmowa, szkalowanie, zniesławienie

"Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; 4 Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia [BLASFEMIA], złośliwe podejrzenia; 5 Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich. 6 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. 7 Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 6:3-7 UBG
 "Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku; 2 Nikomu nie ubliżali [BLAFEMEO- 987 czasownik] , nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi " - list apostoła Pawła do Tytusa 3:1-2 UBG

KAKIA
strong numer 2549 - złość, niegodziwość, podłość, złośliwość, zdrożność, niechęć do kogoś, zło

"A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością [KAKIA]; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują." - list apostoła Pawła do Rzymian 1:28-32 UBG 

"Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości [KAKIA] i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. 4 Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; 5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; 6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela " -  list apostoła Pawła do Tytusa 3:3-6 UBG 
" Odrzucając więc wszelką złośliwość [KAKIA] , wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy; 2 Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli; 3 Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. 4 Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego" - 1 list apostoła Piotra 2:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  
                       PODSUMOWANIE

Gniew daje przystęp, miejsce diabłu - Efezjan 4:27 - słusznie gniew i inne wymienione rzeczy mają być usunięte z pośród nas (chrześcijan) a więc i z nas, z naszego życia - wnętrza.
Wezwanie do usunięcia to nie propozycja ale nakaz, nie ma żadnego ale. Ale człowiek musi najpierw ukorzyć się przed Zbawicielem i przyznać, że z danymi rzeczami ma problem, później należy chcieć zmian, pragnąć pozbyć się grzesznych stanów i prosić Chrystusa o oczyszczenie z nich, prosić o ducha świętego, o czyste serce. Kto prosi otrzymuje. Następnie trzeba się pilnować aby nie wracać do zła, ale umacniać się w Panu Jezusie i obfitować w mocy ducha Chrystusowego w dobre rzeczy - owocem ducha, tym wszystkim co miłe w oczach Zbawiciela i co zgodne jest z Bożym Charakterem.

"Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością" - UBG - wszelkie złe stany, emocje mają zostać usunięte. Jeśli rozpoznajemy coś co nie jest tak, to należy udać się z tym do Zbawcy.
Te rzeczy są jak trucizna, jeśli zostawać będą w nas to będą niszczyć nas.

"PRZEBACZENIE CHRONI SERCE" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/przebaczenie-chroni-serce.html

"Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. (21) Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka." - Ewangelia Marka 7:20-23 Biblia Warszawska 

Dla człowieka nienarodzonego na nowo, te rzeczy i im podobne są normą - nie wszyscy kradną, czy zabijają ale każdy nienarodzony na nowo, ma jakieś przejawy w swym życiu tych i innych kalających rzeczy.  Uczynki ciała pokazują, naturalnego, upadłego człowieka które przejawią je - jeden mniej drugi więcej ale są one częścią nich, natomiast gdy rodzi się na nowo i podąża dalej za Zbawcą w uświęceniu w mocy ducha świętego to te rzeczy i inne im podobne nie są częścią człowieka. Nie są częścią stylu życiu, co najwyżej upadkiem, którego człowiek żałuje i porzuca, brzydzi się nim i nie chce już więcej upaść i w mocy Bożej idzie jak wcześniej zwycięską drogą. Owoc ducha wskazuje na nadprzyrodzony charakter, na Boże działanie.
Bez tego cudu, człowiek rodzi się, żyje i umiera, w złościach, gniewach, goryczy, kłótniach i wszelkich innych uczynkach ciała - 

"Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą"

bardzo podobne wezwanie do tego z listu do Efezjan jest również w liście do Kolosan 3:8 BW : 
"ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew [ORGE], zapalczywość [THYMOS] , złość [KAKIA], bluźnierstwo [BLASFEMIA]  i nieprzyzwoite słowa [AISCHROLOGIA]z ust waszych" 

                      AISCHROLOGIA

nieprzyzwoite słowa - to wyraz aischrologia - strong numer 148 - oznacza : brudna mowa, niecenzuralny-wulgarny-rynsztokowy język, obraźliwa mowa, plugawe porozumiewanie się, sprośne słowa, obelżywe mowa, hańbiące słowa

3 komentarze:

 1. Zgadza się gniew to najgorsza forma obrony jak istnieje jeżeli chodzi o uświęcanie się jest to droga długa i powolna nie wszystko od razu Jezus od nas zabiera trzeba się wykazać cierpliwością gorliwością i każdego dnia nosić swój krzyż ten tydzień w moim życiu mocno mnie nauczył co powinienem zmienić i co zostawić muszę całkowicie się wyprzeć tego świata przed Panem Bogiem Jezusem Chrystusem całkowicie przestać zajmować się sektami polityką kosmosem i wieloma innymi rzeczami wszyscy którzy czytacie tego bloga módlcie się do zbawiciela i czytajcie słowo boże bo bez tego nie będziecie mieli żadnego poznania a większość modlitw zostanie bez odpowiedzi

  OdpowiedzUsuń
 2. Mieczu, co sądzisz o darach uzdrawiania i językach którymi chlubią się charyzmatycy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli Pan Jezus pozwoli to postaram się niedługo coś napisać na ten temat i poznasz wtedy moje zdanie m.in w tych tematach

   Usuń