Popularne posty

czwartek, 29 października 2015

Rzymskokatolickie dziady - miliony osób w sidłach
Zaduszki – " polski współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów[1]. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny (tzw. Zaduszki), jest dniem modlitw za dusze zmarłych, przypada ono 2 listopada, po dniu Wszystkich Świętych[2].Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata, polscy katolicy modlą się za wszystkich wiernych zmarłych, których dusze według ich wiary mogą jeszcze przebywać w czyśćcu.Obecnie groby odwiedza się raczej w dzień Wszystkich Świętych" - wikipedia

Za parę dni, miliony Polaków odwiedzą cmentarze. Wielu z nich będzie się modliło o zmarłych, wielu będzie się modliło do zmarłych, wielu będzie wydawać pieniądze na świeczki, wieńce i tym podobne.Oby wszyscy ludzie na ziemi w tym ci którzy odwiedzać będą cmentarze zdali sobie sprawę, że staną kiedyś przed Chrystusem -  http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html. A wtedy będzie się liczyło czy człowiek pełnił wolę Bożą, czy był uczniem Chrystusa. Więc nie warto gonić za pożądliwościami, nie warto tracić czasu na marności, światowe rozrywki, puste rzeczy lub grzechy a to wszystko jest promowane i nazywane "korzystaniem z życia". 
Ale nie jest to korzystanie z życia, ale niszczenie życia, zatracanie się .... wspomnienia z chwilą śmiercią lub wcześniej prysną - wcześniej to np śpiączka, Alzheimer. 

Jeśli ktoś jest na cmentarzu to niech popatrzy na dziesiątki, setki czy tysiące grobów i zda sobie sprawę że dla tych ludzi będzie miało znaczenie czy byli uczniami Chrystusa. Czy umierając należeli do Niego. 

zaufaj Zmartwychwstałemu teraz, nie wiesz ile zostało ci czasu


  Nic im nie pomoże wtedy to co promuje, zachwala szatan a więc nie pomoże im ile "zaliczyli" kobiet i mężczyzn, ile mieli pieniędzy na koncie, nie pomoże im to czy zwiedzili świat, nie pomoże im czy dobrze się bawili i jak wiele razy się bawili. Nie pomoże im gdy staną przed Chrystusem to czy oglądali jakiś film, serial czy przesłuchali jakąś płytę z muzyką. Nie pomoże im jak wiele potrafili wypić alkoholu. Nie pomoże im to że zbudowali dom, spłodzili syna i zasadzili drzewo. 
Nie pomoże im gdy staną przed Chrystusem czy zrobili "karierę", nie pomoże im nic posiadanie nowego samochodu, domu z basenem, i czy byli kierownikami, dyrektorami czy prezesami, albo premierami, prezydentami. Nie pomoże im czy mieli tytuł magistra, doktora czy profesora. Nie pomoże im posiadanie urody cielesnej, muskulatury, albo siły fizycznej. 
Choćby cały świat pozyskali nie pomoże im to gdy staną przed Chrystusem. Różne grzechy, pożądliwości za którymi gonili będą ku hańbie dla nich w tym dniu, chyba że nawrócili się i stali uczniami Chrystusa. Byli ostatecznie Jego sługami, a nie sługami grzechu. 

Również dla nas - pozyskanie całego świata, pozwolenie sobie na wszystko pod słońcem nic nam nie da w dniu gdy staniemy przed Chrystusem - Synem Bożym. Zastanówmy się co wybieramy, za czym gonimy, komu służymy, bo życie nasze szybciej minie niż nam się wydaje i co będzie się liczyło gdy staniemy przed Wszechmogącym Synem Bożym ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

spróbowanie wszelkich grzechów i życie w pełni w nich, choćby zdobycie całego świata czy to czy byliśmy Jego uczniami ?? 


" Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? " - Ewangelia Łukasza 9:25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska                                      ATAK  SZATANA


szatan robi wszystko aby zniszczyć ofiarę Pana Jezusa. Ofiara z Golgoty jest doskonała, jedyna, wystarczająca. Jan 19:30 : "wykonało się" lub zostało zakończone, lub "zapłacone w całości".

Ale szatan chce umniejszyć to czego dokonał Pana Jezus, wmawia milionom że ofiara jest niewystarczająca - nie mówi tego może wprost, ale w zakamuflowany sposób przez np fałszywą naukę o czyśćcu a z niej biorą się różne rzeczy m.in zaduszki, msze za zmarłych, modlitwy za zmarłych i inne. Z kolei fundamentem czyśćca jest fałszywa nauka o nieśmiertelnej duszy


szatan chce dać ludziom fałszywą nadzieję, aby lekko podchodzili do życia i zbliżającej się śmierci - aby miłowali świat i jego rzeczy, aby żyli dla grzechów, aby gonili za pożądliwościami lub byli martwymi religijnymi ludźmi a jednocześnie przy tym wszystkim byli dobrej myśli co do ich losów po śmierci.

szatan robi wszystko aby martwym duchowo ludziom zaślepić oczy na ich martwy stan i aby nie widzieli że droga, którą idą to droga zatracenia - stąd fałszywa nadzieja jak czyściec.

Jedyna nadzieja to pójście za żywym i wszechmogącym Chrystusa - zostanie Jego uczniem. Ale taki wybór wyklucza miłość do bezbożnego świata i jego rzeczy, wyklucza życie dla grzechu, wyklucza gonienie za zwodniczymi pożądliwościami...


szatan - fałszywy lekarz mówi śmiertelnie chorym że ich stan jest dobry, albo że ich choroba wcale nie jest groźna ale że to tylko przeziębienie. Ludzie mają najgorsze stadium duchowego nowotworu a fałszywy lekarz mówi im że to nie groźnego, że to tylko przeziębienie. Gdy człowiek zna diagnozę odnośnie swojego stanu, to może podjąć leczenie, ale gdy otrzymuje fałszywą diagnozę to jest na drodze śmierci.
szatan nie chce aby ludzie ratowali się, byli duchowo zdrowi, nie chce aby wyzdrowieli w Chrystusie więc daje im fałszywą diagnozę i trucizny zamiast leków. Te trucizny to np czyściec, albo fałszywa rzymskokatolicka Ewangelia zbudowana na rzymskich sakramentach - pozoranckich duchowych rzeczach, zwodniczych, kłamliwych działaniach bo tym są rzymskie sakramenty.

Ale ludzie słuchają fałszywe lekarza i fałszywych diagnoz i idą drogą śmierci, a myślą że idą drogą życia.


" Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci " - Księga Przysłów Salomona 14:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Z chwilą śmierci klamka zapada, nie ma już zmian dla zmarłych. Jeśli ktoś umiera nie będąc uczniem Chrystusa ten nie może zmienić swojego losu. Żadne modły rodziny nic nie zmienią.
Nie zmieni nic żadne wykupywanie mszy w intencji zmarłych. Choćby ktoś wykupił miliardy mszy to nic to nie pomoże :


" Czemu mam się bać w dniach złych, Gdy osacza mnie złość moich napastników, (7) Którzy polegają na dostatkach swoich I chlubią się mnóstwem bogactw swoich? (8) Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, (9) Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, (10) By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu " - Księga Psalmów 49:6-10 - okup został złożony raz i na zawsze. Dokonał Tego Zbawiciel Jezus Chrystus gdy stał się ciałem i złożył swoje życie właśnie na okup, tylko że większość gardzi tym okupem. "Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu" - Ewangelia Marka 10:46 BW 


Nic innego nie zmieni położenia zmarłych. Zmarłym którzy będą zbawieni - nikt nie zabierze zbawienia, nie zmieni ich losu. Tak samo zmarłym którzy będą potępieni nikt nie zabierze ich potępienia, nie zmieni ich losu.

Trzeba za życia wybrać drogę i wytrwać do końca. Dopóki się żyje można się nawrócić do Jezusa - Syna Bożego, Zbawiciela, ale po śmierci jest za późno na to, za późno aby zostać Jego uczniem.

" Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja " - Księga Przysłów Salomona 11:7 Biblia Warszawska - wielu "chrześcijan" to tez ludzie bezbożni. Mają na ustach imię Pana Jezusa i różne akty religijne i tym podobne rzeczy ale nie mają żywej wiary, nie są uczniami i wielu będzie takich - Ewangelia Mateusza 7:21-23."Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli" - Ewangelia Łukasza 13:24 Biblia Warszawska -- ci którzy chcą wejść do Królestwa Bożego a nie będą mogli to nie ateiści bo oni nie chcą w ogóle wejść bo nie wierzą, słowa Zbawiciela dotyczą wierzących w Syna Bożego ale których życie nie różni się od świata, ale ma co najwyżej martwą religijność, martwe tradycje, rytuały, ceremonie......... " Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. (26) Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałeś; (27) a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość " - Łukasz 13:25-27 BW - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


Dopóki się żyje, można zawrócić z najgorszej drogi i nie będzie się odrzuconym - ale musi być to szczere - warto zapoznać się z przypowieścią o "synu marnotrawnym".
ZADUSZKI - ich fundamentem jest ŚWIĘTO DZIADÓW a pomysłodawcą szatan 

A więc widzimy szatan stworzył fałszywą nadzieję, karmi nią ludzi - wmawia martwym duchowo że są żywi. Mówi podążającym drogą zatracenia, że idą drogą życia. Mówi chorym że są zdrowi, lub że ich stan nie jest taki zły - w razie czego mówi im że mają koło ratunkowe - czyściec. I tak są miliony ludzi idące za różnymi ludźmi, różnymi organizacjami, religiami, naukami a nie idące tak na prawdę, za Tym który jest Drogą, Prawdą i życiem - Ewangelia Jana 14:6. Oczywiście tym ludziom co innego jest mówione - mówi im się, że ich organizacja, ich kościół nauczają wiernie słów Chrystusa, naśladują Go a ludzie wierzą im. Ale życie tych ludzi, nauki i postępowanie tych organizacji, instytucji pokazuje że są martwe, martwi .... mają tylko pozory pobożności, ale codzienne życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności ....


  Nie chodzę w odwiedziny zmarłych, nie odwiedzam ich grobów. Gdyby trzeba było posprzątać grób, to nie widzę w tym problemu, jak nie widzę problemu z posprzątaniem pokoju, łazienki, podwórka czy innych miejsc gdzie byłby jakiś nieporządek, śmietnik.

Ale nie chodzę na cmentarz do zmarłych, ani w listopadzie ani w innych miesiącach, bo nic to nie zmieni, a byłoby to tylko stratą czasu lub grzechem - np modlitwy do zmarłych np tzw świętych. A modlitwy za zmarłych to również zła rzecz - Chrystus jest sprawiedliwy. Nikogo niesprawiedliwie nie osądzi. Niewinnego nie skarze, a winnego nie uniewinni. Za życia można dostać amnestię, można pójść za Chrystusem. Ale to dotyczy żywych a nie umarłych. Na nic fałszywe diabelskie nadzieje, które mają utrzymywać martwych duchowo w och stanie i mówić im że wszystko będzie dobrze... nie będzie dobrze, chyba że za życia zostaną uczniami Chrystusa. Chrystusa a nie papieża, nie księży, nie pastorów, nie organizacji jak np organizacja Świadków Jehowy, nie Ellen White czy innych ludzi ale tylko i wyłącznie Chrystusa.

Po co miałbym marnować pieniądze na jakieś świeczki, czy wieńce ?? Wolałbym te pieniądze dać żywym, albo wydać je na jakąś formę Ewangelizacji duchowo martwych.
Martwym leżącym w grobach nic po świeczkach, kwiatach - oni o niczym i tak nie wiedzą aż do momentu przyszłego zmartwychwstania ... http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html


Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie " - Księga Koheleta 9:5 BW - pieniądze wydawane na np świeczki, wiązanki to pieniądze wyrzucone w błoto. Ale może wielu robi to aby poczuć się lepiej - myślą że np zmarły cieszy się z takich rzeczy, bo widzi że pamięta się o nim. Ale zmarł się nie cieszy, ani się nie smuci. Nie ma żadnych uczuć, żadnej świadomości.
Inni może tak robią : "bo co ludzie powiedzą ". 


Źle robią również ci, którzy mówią do zmarłych. Zmarli ich nie słyszą, a robiąc tak mogą ściągnąć demony, które mogą przybierać różną postać np zmarłych bliskich : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - wiara w nieśmiertelną duszę, otwiera furtkę demonom również na takie zwiedzenia.

Takie rozmowy ze zmarłymi to również rozmowy z tzw "świętymi" katolickimi czy innymi zmarłymi ludźmi w tym z Marią : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


                                CIEKAWOSTKA  Z  CMENTARZA

Drogę do pracy mogą sobie skrócić przez cmentarz. I wiele razy jak jeździłem rowerem to właśnie skracałem sobie przez cmentarz. M.in na cmentarzu widzę szczególnie jaką jestem marnością, i że ludzi i w moim wieku i młodsi tam leżą. Oczywiście to niby nie są żadne odkrycia, ale tam widać to wszystko przed oczami, tam szczególnie to widać i czuć :) . Lubie za to to miejsce :) - i wolałbym pójść za cmentarz niż do tysięcy miejsc w które ludzie tak chętnie chodzą i które szatan tak promuje ....


" Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady; bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. (3) Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. (4) Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela " - Księga Koheleta 7:2-4 Biblia Warszawska 

 Tą ciekawostką z cmentarza jest to, że na wielu grobach jest napisane : " JEZU UFAM TOBIE ".
Pytanie jak wielu z tych zmarłych żyło i umarło w zaufaniu Zbawicielowi. Może te napisy z grobów, to w większości przypadków tylko martwe napisy, umieszczone przez rodzinę która żyje w fałszywych nadziejach katolickich jak np czyściec. I ten napis wcale nie oddaje wiary zmarłego, który być może nie miał żadnej wiary, lub co najwyżej pustką, martwą wiarę ... a nie był uczniem Chrystusa.

Na swoim grobie wolałbym napisać : " Jezu ufałem tobie gdy żyłem i gdy umierałem " . Albo umieściłbym werset biblijny np :


" I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia Jana 11:25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Wiele osób odwiedzających groby, swych zmarłych nie ma nadziei więc smutek jest częścią ich życia, wmówiono im że Chrystus nie żyje, a oni są zwierzętami i wywodzą się od zwierząt a wszechświat powstał sam - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka?updated-max=2015-03-14T20:14:00%2B01:00&max-results=20&start=4&by-date=false - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka?updated-max=2015-03-14T20:14:00%2B01:00&max-results=20&start=4&by-date=false


"A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:13-14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Niewiara we Wszechmogącego Boga sprawią że wielu nie wierzy również że Ten Wszechmogący mógł stworzyć życie i może wzbudzić swój zmarły lud w dniu ostatecznym. 

" Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych? " - Dzieje Apostolskie 26:8 UBG

Abraham wierzył że Bóg może wskrzesić zmarłego : " Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:19 UBG


Dla niedowiarków zapewne historia Łazarza - brata Marii i Martwy to bajka. Ale to nie bajka ale dosłowna prawda. Łazarz był już w stanie rozkładu a Syn Boży go wzbudził z martwych. Chrystus odwrócił stan rozkładu, przywrócił zmarłego do życia. Również przyszłego zmartwychwstania - gdy umarli w prawdziwym Bogu dostaną nowe, niezniszczalne ciała jest pewne. Ale kto nie ma wiary że Chrystus zmartwychwstał i żyje, że wzbudzał zmarłych np Łazarza, taki człowiek również nie wierzy, że Chrystus da nowe ciała zbawionym, że wzbudzi swoich uczniów. 

Nie wierzę w życie po śmierci, ale w życie PO ZMARTWYCHWSTANIU - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html -http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html


,,Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos 29 I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. " - Ewangelia Jana 5:28-29 UBG - Chrystus mówi o dobru i złu wg Bożego standardu, bo Bóg ustalił co jest dobre i co złe. Boża wola i to co złe jest w oczach Bożych ukazane są w w jedynej natchnionej księdze czyli w Biblii. Dobro o którym mówił Chrystus to dobro czynione przez ludzi narodzonych na nowo, którzy mają nowe serca i idą za Nim - za Chrystusem. Nie jest to jakieś tam "dobro" ustalane przez ludzi, przez świat ale dobro wg standardu pokazanego w Chrystusie i Biblii.

"Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych." - Księga Izajasza 26:19 Biblia Warszawska


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - nowe niezniszczalne ciała - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

Boże miasto gdzie nie będzie m.in cmentarzy bo nie będzie tam śmierci : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html
2 komentarze:

 1. "(...)Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, (9) Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, (10) By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu..."

  Bóg potrzebowałby okupu za duszę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. polecam zapoznać się z biblijnym znaczeniem słowa dusza - hebrajskie słowo to NEPHESH a greckie to PSYCHE

   dusza cz 1 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236

   dusza cz 2 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=237

   ,

   Usuń