Popularne posty

niedziela, 3 kwietnia 2016

Prawdziwe kyrie eleison wytrwałość


szatan zawsze chce i będzie dalej chciał abyśmy milczeli - milczeli tak w modlitwie, prośbie, jak i milczeli w głoszeniu Ewangelii, w mówieniu, że tylko w zmartwychwstałym Chrystusie jest usprawiedliwienie, nowe uświęcone życie, nadzieja, miłość, sens życia, siła i wszelkie inne dobro .......... " Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
29 A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki tłum.
30 A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!
31 Tłum surowo nakazywał im milczeć, lecz oni tym bardziej wołali: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!
32 Wtedy Jezus zatrzymał się, zawołał ich i zapytał: Co chcecie, abym dla was zrobił?
33 Odpowiedzieli mu: Panie, aby się otworzyły nasze oczy.
34 Wtedy Jezus ulitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim " - Ewangelia Mateusza 20:28-34 UBG - my też idźmy za Nim każdego dnia. Umrzyjmy dla tego bezbożnego świata, jego rzeczy i naszego "ego", naszego "ja", niech stary człowiek umrze, a pełnijmy już nie swoją wolę, ale Pana. 

Gdyby ci dwaj ślepi [ jeden to Bartymeusz ] - posłuchali tłumu, to nie zostaliby uzdrowieni. 
Tłum idący za Panem powinien wstawiać się do Pana za nimi, ale oni robili coś kompletnie odwrotnego - nakazywali im milczeć. Tamci dwaj ślepi nie widzieli cielesnymi oczami, ale duchowo widzieli znacznie więcej niż ten tłum. Tłum był duchowo ślepy i bez współczucia, miłosierdzia. 

My również możemy spotkać się z wrogim głosem wielkiego tłumu, który będzie nam surowo nakazywał milczeć, gdy będziemy mówić Ewangelię i głosić nauczanie Pana Jezusa, Jego apostołów i proroków biblijnych. I możemy wtedy posłuchać tłumu, ugiąć się przed ludźmi albo jeszcze głośniej wołać do Pana i tym bardziej zwiastować Drogę Zbawienia w bezgrzesznym  ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu Boga. 

Jeśli ugniemy się przed tłumem to będzie to ku naszej szkodzie. Tak samo gdyby ślepi posłuchali tłumu dalej byliby ślepi, tak samo my jeśli ugniemy się przed ludźmi wpadniemy w duchową ciemność, albo zostaniemy w niej. Trzeba tym bardziej wołać do Pana - na przykład : " Zmiłuj się nad nami" , " udziel nam odwagi, miłości i wszystkiego co potrzebne - napełniając nas swym duchem" , " wyzwól mnie Panie od tego grzechu, z tej kłopotliwej sytuacji, z mej beznadziei, z mej ciemności ". 

Im większy opór ze strony "tłumu" - świata, tym bardziej niech to będzie dla nas zachętą, aby zbliżać się do Pana i wołać do Niego. Być może ktoś z rodziny, ze znajomych uzna nas że oszaleliśmy, zwariowaliśmy idąc za Chrystusem, będąc Mu posłusznymi, ale nie przejmujmy się tym, dalej bądźmy posłuszni Panu, to On jest Wszechpotężny a nie ludzki proch, więc nawet jeśli ktoś uzna nas za szalonych to nic nowego. Sam Pan tego doświadczył : " A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów " - Marek 3:21 UBG 


" I przyszli do Jerycha. A gdy on wychodził z Jerycha ze swoimi uczniami oraz mnóstwem ludzi, ślepy Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, żebrząc.
47 A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
48 I wielu nakazywało mu milczeć. Lecz on tym głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
49 Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać. Zawołali więc ślepego i powiedzieli do niego: Ufaj! Wstań, woła cię. " - Marek 10:46-49 UBG - bądźmy wytrwali wołając do Pana, bądźmy wytrwali w prośbach, modlitwach, dziękczynieniu. A Pan w odpowiednim czasie "zatrzyma się " i udzieli nam nie zawsze tego co my chcemy, ale zawsze to czego naprawdę potrzebujemy abyśmy szli Jego drogą i wytrwali w posłuszeństwie do końca. Bo często to co ludziom się wydaje za dobre, nie jest takie ale jest tak na prawdę ku ich zgubie, szkodzie, więc Pan nie udzieli tego człowiekowi, bo nie chce zatracanie człowieka, ale żeby obfitował w świętości, miłości i innym owocu ducha i żeby był zbawiony. 
Pan nieskończenie lepiej wie co jest dla nas najlepsze. On zna nas nieskończenie lepiej niż my siebie znamy. Więc nie ufajmy swojemu rozumowi, swojemu sercu, ale mówmy zawsze : "nie moja wola, ale Twoja Panie niech się dzieje, bo ty jesteś doskonały w mądrości a ja jestem tylko prochem i moja mądrość jest niczym przy Twojej. Prowadź mnie Panie, bo sam siebie wyprowadzić mogę tylko na zatracenie. "


Oczywiście nie ma żadnej sprzeczności między ewangeliami. To że Mateusz mówi o dwóch ślepych a Marek i Łukasz 18:35 mówią o jednym nie jest sprzecznością, ale wszystkie relacje wzajemnie się uzupełniają i są zgodne, po prostu Marek i Łukasz skupiają się na innych detalach, i skupiają się bardziej na jednym ze ślepców. Możliwe Bartymeusz najpierw głośno wołał i nie ustępował tłumowi, a w efekcie tego dołączył później do niego drugi ślepy i o którym mówi Mateusz - " pozorne błędy i sprzeczności w Biblii " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/pozorne-bedy-i-sprzecznosci-w-biblii.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/pozorne-bedy-i-sprzecznosci-w-biblii.html


____________________________________________________________________________Inny przykład wytrwałości w wołaniu do Pana, wytrwałej prośby kierowanej do Pana Jezusa : " Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. 22 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez demona. 23 On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go: Odpraw ją, bo woła za nami. 24 A on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. 25 Lecz ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi! 26 On jednak odpowiedział: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. 27 A ona powiedziała: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. 28 Wtedy Jezus jej odpowiedział: O kobieto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. " - Mateusz 15:21-28 UBG


" Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody " - Mateusz 28:19a UBG ....... " I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu " - Marek 16:15 UBG - Pan Jezus nie był bez serca wobec kobiety kananejskiej, ale pokazał na Boży porządek. Jego 3.5 roczna misja dotyczyła obszaru i ludu Izraelskiego, ale ogólnie Jego zbawienie, Jego nauka dotyczą całej ludzkości, wszystkich ludzi, ale do nich Pan miał dotrzeć nie osobiście w ciele, ale po zmartwychwstaniu działając przez swoich apostołów i uczniów, których posłał na cały świat i nakazał im głosić Ewangelię wszystkim ludziom w tym ludowi kananejskiemu. Opowieści różnych ludzi mówiące, że Pan Jezus w młodości - przed 30 urodzinami - chodził gdzie po świecie i nauczał i tym podobne to zwiedzenie, bajki i mity to diabelskie nauczanie. 

W tej historii widać jednak wytrwałość tej kobiety. Wytrwale wołała do Pana, wytrwale, cierpliwie, z pokora prosiła Go. Na początku gdy wołała, Pan nie odpowiedział ani jednym słówkiem. Ilu ludzi odeszłoby, zwątpiło, zrezygnowało na miejscu tej kobiety ?? Na pewno wielu. 
Ale ona dalej wołała do Pana, aż sami uczniowie zwrócili uwagę na jej wytrwałość i prosili Pana aby ją odprawił. Ale On nic do niej nie powiedział. Ale ona dalej była wytrwała i w swej wytrwałości, w swej wielkiej wierze podeszła do Niego, oddała Mu pokłon i poprosiła : " PANIE POMÓŻ MI ".
Znowu Pan pokazuje jej na Boży porządek, na Boży plan, a więc nie robi tego z niechęci do niej, z powodu jakichś uprzedzeń itd, ale ona dalej w swojej wielkiej wierze z pokorą prosi i Pan daje uwolnienie jej córce. 

Dziś jest era głoszenia Ewangelii po całym świecie, ale mimo wszystko postawa tej kobiety kananejskiej to piękna lekcja wytrwałości, pokornej prośby. Pan do Izraelitów mówił wiele słów, ale oni w większości nie chcieli słuchać, a tutaj poganka wg nich, sama mówi do Pana wiele słów, z taką wytrwałością, determinacją idzie za Nim mimo Jego początkowego milczenia, a później niewielu słów do niej. Ale ostatecznie dostaje ona piękne świadectwo od samego Zbawiciela : " O kobieto, wielka jest twoja wiara! " ______________________________________________________________________________" A gdy się już zbliżał do podnóża Góry Oliwnej, całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i donośnym głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli:
38 Mówili: Błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!
39 Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu powiedzieli do niego: Nauczycielu, zgrom swoich uczniów.
40 A on im odpowiedział: Mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wnet kamienie będą wołać. " - Ewangelia Łukasza 19:37-40 UBG 

Jeśli umilkniemy przed ludźmi, jeśli damy się zastraszyć tłumowi np religijnemu tłumowi to będzie coś co bardzo się spodoba diabłu, ale to jednocześnie będzie coś co bardzo zasmuci naszego Pana i będzie złe w Jego oczach. Niech słowa że prędzej kamienie będą wołać niż uczniowie zamilkną będą i naszym udziałem. Kamienie nie zaczną wołać a prawdziwi uczniowie nie przestaną mówić o zmartwychwstałym Panu, który jest jedyną, wyłączną drogą, prawdą i życiem. Jeśli zamilkniemy, damy się zastraszyć diabłu to nie będziemy prawdziwymi uczniami, bo prawdziwi uczniowie zawsze będą mówić Ewangelię - drogę zbawienia w bezgrzesznym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie - jako jedynym ratunku przez Jego krew. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu jak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. 


________________________________________________________________________________

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

" A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze;
2 Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych.
3 Schwytali ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo był już wieczór
..... 18 A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa.
19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga.20 My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
21 A oni zagrozili im, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. " - 3 rozdział Dziejów Apostolskich. 

Możliwe, że różni religijni ludzi będą nas prześladować, bo odrzuciliśmy kult Marii, kult aniołów, kult świętych - odrzucamy ich wszystkich jako jakichś pośredników, patronów, wstawienników i tak dalej. Ludzie religijni mogą bardzo oburzeni, że nauczamy że wystarczy tylko Jezus Chrystus i bezpośrednie przychodzenie do Niego. Mogą nam kiedyś grozić, wtrącać do więzień, ale ten jest zwycięzcą, kto ma po swojej stronie Wszechmogącego, a On nie stoi po stronie np Rzymskiego Katolicyzmu. 

" Gdy ich przyprowadzili, postawili ich przed Radą. I zapytał ich najwyższy kapłan:
28 Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka.
29 Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. " - Dzieje Apostolskie 5:27-29 UBG

Gdyby apostołowie dali się zastraszyć ludziom, gdyby dali posłuch ludziom religijnym a nie swemu Panu, to nie byłoby apostoła Piotra, apostoła Jana i pozostałych. Umarliby duchowo, przeniknęliby niewiarą, strachem. Ale oni dalej wytrwali prosili Pana i wiernie się trzymali Go, ufali Mu. W dalszej części 5 rozdziału jest modlitwa uczniów o odwagę do śmiałego zwiastowania Ewangelii, nauk Pańskich. 

_________________________________________________________________________________" Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać"
 - Ewangelia Łukasza 18:1 UBG - zapewne znacie dalszą część przypowieści, ale podstawowy sens, nauka jest wyłożona już w pierwszym wersecie. Zawsze się modlić i nie ustawać. Nie ważne co się stanie na świecie czy z naszym ciałem - zawsze się módlmy, nie ustawajmy. 


Gdyby się stało coś, że zbłądzimy, upadniemy, będziemy się czuć że "toniemy" to nie wpadajmy w marazm, zniechęcenie, ale przeciwnie wołajmy do Pana o ratunek, wołajmy o pomoc, wołajmy o wyprostowanie drogi, uwolnienie od danego grzechu, albo od miłości do świata i jego rzeczy : " Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!
31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? " - Ewangelia Mateusza 14:30-31 UBG - uchwyćmy się tej wyciągniętej dłoni w przypadku ewentualnego "topienia się ". Ona będzie wyciągnięta, ale my musimy uchwycić się jej. 


"  I natychmiast ojciec tego chłopca zawołał ze łzami: Wierzę, Panie! Pomóż mojej niewierze! " - Marek 9:24 UBG - ojciec zdawał sobie sprawę, że jego wiara jest słaba, że wątpi, ale w swej wielkiej determinacji wołał o uwolnienie ze słabej wiary, z wątpliwości, prosił o przydanie wiary. Wiara może i powinna wzrastać, więc prośmy i o to : " Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość; " - 2 Tesaloniczan 1:3 UBG 


 " Wtedy przyszedł do niego trędowaty, upadł przed nim na kolana i prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
41 A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział do niego: Chcę, bądź oczyszczony! " - Marek 1:40-41 UBG - ktoś może być w TRĄDZIE GRZECHU, ale też niech upadnie na kolana przed Panem Jezusem i niech PROSI go o oczyszczenie - wybaczenie, ale i uwolnienie z grzesznego postępowania. Ale czy mamy pewność, przekonanie jak trędowaty aby powiedzieć : " MOŻESZ MNIE OCZYŚCIĆ " 


" A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi i wołali: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami!
28 Gdy zaś wszedł do domu, przyszli do niego ślepi. I zapytał ich Jezus: Wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli mu: Tak, Panie. " - Mateusz 9:27 UBG - ci ślepi też mieli wytrwałość. Nie jest napisane że zawołali, ale że wołali. Nie zawołali raz, ale wytrwali szli za Panem i wołali. 
Gdy Pan wszedł do domu, to wielu na ich miejscu odwróciłoby się i zrezygnowało, ale oni weszli do domu i przyszli do Niego. Wielu może raz by tylko zawołało i zrezygnowało, ale nie oni. Oni wytrwali szli za Panem i wołali do Niego. Tak samo bądźmy wytrwali w modlitwie, prośbach, ale i dziękczynieniu, jak i wytrwale podążajmy za Panem bo nie ma nic lepszego, to jest najwspanialsze co człowiek może wybrać, i meta nieśmiertelność w raju z Panem Jezusem i Jego Ojcem i naszym jest z każdym dniem bliżej :) 

Księga Jozuego 1:9


 BĄDŹMY DZIELNI, BĄDŹMY MĘŻNI - w PANU nie musimy się nikogo i niczego bać, bądźmy wytrwali, prośmy o wytrwałość, prośmy o wszystko co potrzebne, aby być prawdziwymi uczniami, świadkami żywego Pana. 

........... " Zmiłuj się nade mną, PANIE, bo jestem słaby " - Psalm 6:2a


........... " Zmiłuj się nade mną, PANIE, spójrz, jak mnie uciskają ci, którzy mnie nienawidzą, ty, który podnosisz mnie z bram śmierci; " - Psalm 9:13 UBG


........... " Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, Bom jest samotny i ubogi! " - psalm 25:16 BW


.......... " Usłysz, PANIE, i zmiłuj się nade mną; PANIE, bądź moim pomocnikiem " - Psalm 30:10 UBG

.......... " Zmiłuj się nade mną, PANIE, bo jestem uciśniony, od żałości osłabły moje oczy, a także moja dusza i moje wnętrzności. " - Psalm 31:9 UBG


.........  " Powiedziałem: PANIE, zmiłuj się nade mną, uzdrów moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko tobie " - Psalm 41:4 UBG 


......... " Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki " - Psalm 51:1 - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html


......... " Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście. " - Psalm 57:1 UBG


......... " Zmiłuj się nade mną, Panie, Bo codziennie wołam do ciebie! (4) Rozwesel duszę sługi swego, Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę! " - Psalm 86:3-4 Biblia Warszawska


......... " Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce! (13) Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, Zmiłuj się nad sługami swymi! " - Psalm 90:12-13 Biblia Warszawska


......... " Rzekłem: Udziałem moim, Panie, Przestrzegać słów twoich. (58) Z całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej! " - Psalm 119:57-58 BW


........ " Oto jak oczy sług na rękę swych panów, Jak oczy służebnicy na rękę swej pani, Tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, Aż się zmiłuje nad nami. (3) Zmiłuj się nad nami, Panie, Zmiłuj się nad nami, Bośmy bardzo nasyceni wzgardą! " - psalm 123:2-3 BW 


....... " Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka.
13 I donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami! " - Łukasz 17:12-13


Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
33 Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? " - MATEUSZ 18:32-33 UBG - ten zły sługa to nie ateista, współsługa to też nie ateista. Obydwaj to ludzie ludzie wierzący. Ale jeden z nich wierzy tylko w Boga, ale nie wierzy Bogu. Nie jest Mu posłuszny. 
 Prawdziwe Kyrie Elejson to nie puste powtarzanie zwrotu, to nie mantrowanie : "Panie zmiłuj się, Panie zmiłuj się i tak w kółko "jak to ma miejsce np w katolickich modłach, ale prawdziwe Kyrie eleisjon to postawa serca, to szczera prośba, szczere wołanie wypływające z serca a nie tylko ust, gdzie serce jest daleko od żywego Pana. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz