Popularne posty

sobota, 24 grudnia 2016

Trzy dowody na to, że Jezus Zbawiciel narodził się we wrześniu nie w grudniu

Wg biblijnych pism świętych na 1000 000 % Chrystus nie narodził się 25 grudnia, ani w ogóle w grudniu czy styczniu. 

 Kiedy więc rzeczywiście na świat przyszedł Zbawiciel Jezus Chrystus ?? 

Jesteśmy na podstawie natchnionej Biblii określić przybliżony okres. Jest nim druga połowa września - ewentualnie początek października.Oto dowody :

1)          ZIMĄ - NIE ROBIONO SPISÓW LUDNOŚCI 

" A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2 A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.3 Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta.4 Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida;5 Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.6 A gdy tam byli, nadszedł czas porodu. " - Ewangelia Łukasza 2:1-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wielu udających się na spis mogło mieć do pokonania bardzo długą podróż - a jak wiemy nie było wtedy dobrych dróg. Nie było samochodów, pociągów, sieci hoteli. Drogi w okresie zimy były błotniste, pogoda nie była sprzyjająca do nocowania na dworze, ani dalekiego podróżowania.


2 )         PASTERZE NIE WYPASALI STAD m.in w GRUDNIU, STYCZNIU

" A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem " - Ewangelia Łukasza 2:8 UBG

Zimą w Palestynie, a na pewno w okolicach Jerozolimy i Betlejem [ oddalonego 8 kilometrów od Jerozolimy ] nie przebywano ze stadami na wolnym powietrzu. Warunki pogodowe były i są w tym bardzo dokuczliwe.
Zimno, częste ulewne deszcze, a nawet opady śniegu uniemożliwiały przebywanie "na polu" jak mówi Biblia.


" Zgromadzili się zatem w ciągu trzech dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to dwudziestego dnia dziewiątego miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów " - Księga Ezdrasza 10:9 Biblia Warszawska -  9 miesiąca kalendarza hebrajskiego - Kislew wypada na przełomie listopada/grudnia. W tym wersecie jest mowa o 20 dniu tego miesiąca - to już był grudzień. Wtedy są najobfitsze opady, na prawdę nikt nie wypasał wtedy swych stad. Teb fragment wyraźnie mówi, że lud drżał m.in z powodu ciężkich warunków atmosferycznych - obfitych opadów, zimna. 


" Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze; nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy." -  Księga Ezdrasza 10:13 Biblia Warszawska - znowu podkreślenie że w okresie zimy panują tam rudne warunki - " nie można stać na dworze ". Pasterze jak podają różne źródła nie wypasali m.in w grudniu. ..... " Ale wielki jest lud, i czas dżdżysty, i nie możemy stać na dworze " - Biblia Gdańska

" I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu.
11 Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan." - Łukasz 2:10-11 UBG - to wszystko nie działo się ani w listopadzie, ani w grudniu, ani w styczniu, czy w lutym. 


 
                               ŚNIEG W JEROZOLIMIE, atak zimy w PALESTYNIE

http://wyborcza.pl/1,75399,3815739.html?disableRedirects=true - informacja z 27 grudnia 2006 roku : " Po raz pierwszy tej zimy w środę w Jerozolimie spadł śnieg.W Jerozolimie śnieg spada raz lub dwa razy w roku. W zeszłym roku spadło zaledwie kilka płatków, a największe opady zanotowano w roku 2000, kiedy napadało aż pół metra śniegu - dodał Roup "


http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-jerozolima-pokryta-sniegiem,nId,1073618 - informacja 12 grudnia 2013 roku : " Opady śniegu w Jerozolimie, największe od 1953 roku, sparaliżowały komunikację miejską. Nie kursują też autobusy dalekobieżne, zamknięto szkoły. Na północy Izraela dziś spadło 10 cm śniegu. "


http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/759634,Atak-zimy-w-Izraelu-Brak-pradu-korki-na-drogach - informacja z 10 stycznia 2013


http://pogoda.wp.pl/kat,1034985,title,Atak-zimy-na-Bliskim-Wschodzie-Problemy-na-drogach-i-lotniskach,wid,17156992,wiadomosc.html?ticaid=118516 - informacja z 7 stycznia 2015 roku. 


http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atak-zimy-na-bliskim-wschodzie-niecodzienne-widoki-jerozolimy-pod-sniegiem/b5s0b - informacja z 26 lutego 2015 roku : " Od kilku dni Izrael i Autonomia Palestyńska są częściowo sparaliżowane po intensywnych opadach śniegu. W niektórych miejscach leży nawet pół metra śniegu. Krajobraz Jerozolimy przysypanej śniegiem robi niesamowite wrażenie."

Tak samo bywało 2000 lat temu i nikt wtedy nie robił ani spisów ludności, ani nie wypadał stad. 

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-jerozolima-pokryta-sniegiem,nId,1073618#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox


3)   PRZYBLIŻONA DATA NARODZIN JANA CHRZCICIELA - STARSZEGO O 6 MIESIĘCY OD ZBAWICIELA.


" Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta.6 Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. " - Ewangelia Łukasza 1:5-6 UBG - kapłani starotestamentowi byli podzieleni na 24 zmiany - 1 Księga Kronik 24:7-18. 
Służyli dwa razy do roku po tydzień czasu - oprócz wspólnej służby w największe święta. 

Zmiana Abiasza o której wspomina Łukasz - do której należał Zachariasz to ósma zmiana : " siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza " - 1 Kronik 24:10 Biblia Warszawska.

Zmiany zaczynały swoją służbę wraz z początkiem hebrajskiego roku - czyli mniej więcej przełom marca/kwietnia - był to ruchomy termin. 

Ósma zmiana do której należał Zachariasz wypadała biorąc pod uwagę np Paschę wypadał wg obliczeń na okres mniej więcej od 13 czerwca do 19 czerwca.
W tym okresie - Gabriel objawił Zachariaszowi, że urodzi mu się syn. 


Następnie : " A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu.
24 Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc:
25 Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi." - Łukasz 1:23-25 UBG - Więc do okresu 13-19 czerwca - trzeba dodać np kilka dni - czas drogi powrotnej do domu. I wtedy Zachariasz spłodził Jana Chrzciciela, który był sześć miesięcy starszy od Jezusa Chrystusa  :

Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.33 I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.34 Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.36 A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną.37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego." - Łukasz 1:30-37 UBG

Gdy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży - Maria w nadnaturalny, cudowny sposób poczęła - gdy szybko udała się do Elżbiety ta w natchnieniu, mówi już o dziecku w jej łonie, mówi że Maria jest już w ciąży - Ewangelia Łukasza 1:42.

                                                 DATA - OKRES


Więc aby określić przybliżony okres narodzin JEZUSA CHRYSTUSA - wystarczy określić kiedy mniej więcej narodził się Jan Chrzciciel i dodać do tego - sześć miesięcy, bo o tylu był młodszy Jezus od Jana


Jan poczęty został gdzieś w okolicach 20 czerwca.

Jeśli dodamy do tego - 9 miesięcy ciąży to wychodzi nam końcówka marca. Jan Chrzciciel urodził się w marcu - w okolicach 20 marca. 

Do tej daty narodzin Jana Chrzciciela - dwudziestego któregoś tam marca - należy dodać sześć miesięcy - o tyle młodszy był Jezus Chrystus.

Jeśli dodamy te 6 miesięcy to wychodzi nam dryga połowa września, końcówka września. 


Możliwe że narodziny Zbawiciela były powiązane jakoś ze świętem Namiotów - Sukkot, które wypadają na przełomie września/października - w tym okresie gdy narodził się ZBAWICIEL świata, Baranek Boży. 

A to Słowo stało się ciałem i mieszkało [ SKENOO - grecki strong numer 4637 ] wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy. " - Ewangelia Jana 1:14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


[ SKENOO - grecki strong numer 4637 ] - słowo to oznacza m.in :  żyć mieszkać pod namiotami 2) rozbić namiot.


_________________________________________________________________________________

25 grudnia to data polityczna - nie mająca nic wspólnego z Biblią, prawdą. 

Kłamliwy film Zeitgeist mówiący że chrześcijaństwo, Chrystus są plagiatami pogańskich wierzeń - błądzi. Tak samo ci, którzy powtarzają podobne kłamstwa o plagiacie z Egiptu, czy innych miejsc : " Obalenie fragmentu filmu Zeitgeist cz.1/8 - duch epoki " - https://www.youtube.com/watch?v=KHsESjCoRGs

Boża miłość okazana w Jego SYNU na Golgocie są unikatowe. Tak jak biblijne nauki, przykazania, proroctwa, bezbłędność. Świadectwa życia wielu tysięcy chrześcijan potwierdzają to. 

logos dowody dla największych niedowiarków - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

Odstępcza - rzymska karykatura, imitacja Kościoła Chrystusowego - uznała 25 grudnia ponieważ chcieli pozyskać przypodobać się wyznawcom bożka - mitry i nawracającym się wyznawcom mitry. 

Ale to nie jedyny przykład odstępstwa Rzymskiego Katolicyzmu od jedynej natchnionej Księgi - BIBLII a przyjęcia przez katolicyzm różnych pogańskich praktyk i nauk. 


Oby wszechmogący PAN  i BÓG JEZUS CHRYSTUS otworzył oczy wszystkim katolikom - w tym panu Jorge Bergoglio.

Ważne aby wierzyć, że Chrystus poszedł na krzyż za moje grzechy - przestępstwa wobec Bożych praw, standardów i odkupił je - dowodem na to jest JEGO ZMARTWYCHWSTANIE. 

Gdyby nie zmartwychwstał, znaczyłoby że JEGO ofiara, JEGO krew nie są wystarczające, nie są jedynym ratunkiem dla wierzącego Temu, który ŻYJE na wieki wieków ...... " Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną. " - Ewangelia Jana 15:6 UBG

Pierwsi chrześcijanie np w 1 wieku - nie obchodzili narodzin Zbawcy. Obchody urodzin w świecie rzymskim miały pogański wydźwięk. Uczniowie zachwyceni byli Zmartwychwstałym Wszechmogącym Panem i zajęci głoszeniem Ewangelii w krwi Zbawiciela a nie dzieciątkiem, szopkami, choinkami, 12 potrawami i całą reszta która dzisiaj przez wielu uznawana jest błędnie za oznakę bycia chrześcijaninem, uczniem.

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/bog-nienawidzi-swiatowego-bozego.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/maska-swiatecznej-obudy.html

nie wpadnijcie z deszczu - pod rynnę : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz