Popularne posty

środa, 26 kwietnia 2017

Źródło prawdziwej siły tylko w bezgranicznym zaufaniu Wszechmogącemu JezusowiOto, choćby mię i zabił, przecię w nim będę ufał " - Księga Hioba 13:15 Biblia Gdańska http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html


Nigdy nie możemy przestać ufać PANU. Nigdy nie możemy zwątpić w Jego prowadzenie, nigdy nie możemy zwątpić w JEGO doskonałą dobroć, miłość. PAN prowadzi często swoich ludzi nad "Morze Czerwone" aby przez to objawić im się jeszcze pełniej, aby Jego chwała była jeszcze większa i aby świadectwo JEGO mocy było głoszone pośród wielu ludzi.

Im bliżej " Morza Czerwonego ", tym sytuacja z ludzkiej perspektywy może wydawać się coraz bardziej bez wyjścia, coraz trudniejsza, coraz bardziej beznadziejna. Ale tak postrzegają to ludzie małej wiary, bo dla wszechmogącego, wszechmądrego JEZUSA CHRYSTUSA - nie istnieją takie słowa jak : "kłopot" , "problem" , "trudna sytuacja". Dla ludzi takie rzeczy to normalność, bo człowiek jest prochem a nie wszechmogący. Człowiek jest marnością, a nie wszechmądrym. 

Tylko bezgranicznie zawierzając wszystko i we wszystkim JEZUSOWI CHRYSTUSOWI możemy mieć siłę, nadzieję, pokój ducha - bo dla NIEGO nie istnieje ani beznadziejna sytuacja, ani coś niemożliwego. Gdy będziemy mieć to w sercach, razem z pewnością przebaczenia, usprawiedliwiania, obietnicy zbawienia z łaski przez wiarę, z przekonaniem że cały czas dzieje się Boży plan w naszym życiu a nie jakieś ślepe przypadki -- gdy więc będziemy mieć to wszystko w sercach a nie tylko na kartkach papieru w Biblii to będziemy spokojni i mocni nawet w najgorszych czasach, w najgorszych położeniach. Potem odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: (2) Powiedz synom Izraela, aby zawrócili rozłożyli się obozem pod Pi-Hachirot, między Migdolem a morzem, naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem. (3) Faraon zaś powie o synach izraelskich: Zabłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. (4) Przywiodę do zatwardziałości serce faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, żem Ja Pan. I tak uczynili " - Księga Wyjścia 14:1-4

PAN przecież mógł inaczej poprowadzić swój lud a nie nad Morze Czerwone. 
Mógł też zatrzymać faraona i jego armię na tysiące sposobów zanim dogonili Izraela gdy ten obozował nad morzem. 
PAN mógł ale nie chciał. Bo tylko ON jest mądry. ON zawsze wie co najlepsze. ON zawsze wybiera najlepszą drogę, choć w oczach ludzi może wydawać się, że to najgorszy sposób, najgorsza droga. 
Ale kim jest śmiertelnik, proch ze swoim malutkim rozumkiem żeby miał mówić NIEŚMIERTELNEMU co ma robić ?? Kim jest niewiele wiedzące stworzenie, aby miało mówić wszystko wiedzącemu Stwórcy że pomylił się, źle coś robi ??
Kim jest grzeszny człowiek, aby miał wątpić w doskonałego w Świętości i Miłości PANA, który uniżył się aby odkupić nasze grzechy, ratować nas. 


I przywiódł Pan do zatwardziałości serce faraona, króla Egiptu, tak że ścigał synów izraelskich. A synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. (9) Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko, i dogonili ich obozujących nad morzem, koło Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Safon. (10) A gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, (11) a do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? (12) Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni." - 2 Mojżeszowa 14:8-12


W jakimkolwiek trudnym położeniu gdy wiara, zaufanie Wszechmocnemu i Dobremu PANU się chwieje przychodzi : strach, a następnie panikowanie, pisanie czarnych scenariuszy, beznadzieja. Podobnie w niewierze postąpili apostołowie gdy byli w łodzi podczas burzy : 

" A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki.
37 Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź, tak że już się napełniała.
38 A on spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili go więc i mówili do niego: Nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy?
39 Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się! I ustał wiatr, i nastała wielka cisza.
40 Wtedy powiedział do nich: Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary?
41 I ogarnął ich wielki strach, i mówili jeden do drugiego: Kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne? " - Ewangelia Marka 4:36-41 UBG

Niewiara, brak zaufania do miłującego PANA, który kocha nas, opiekuje się nami i troszczy - wywołuje destrukcyjne stany m.in paniki, pisania beznadziejnych scenariuszy. Apostołowie pytali : " nie obchodzimy cię, że giniemy ? " - nie myślmy nigdy tak, ani nie mówmy niczego podobnego, bo to nie prawda. PAN nie przyszedł jako człowiek i nie po to toczył całe te zmagania ze śmiercią ofiarną na czele - żebyśmy teraz GO nie obchodzi. A przecież już nie cierpi, jest w pełni chwały i mocy. Kocha nas a miłość nie zawodzi !!!

Miłość - JEGO doskonała miłość - nie zawodzi i nie zawiedzie. Spocznijmy w NIM. Oddajmy, oddawajmy MU codziennie całych siebie, wszystko. Dzięki NIEMU istniejemy, dzięki NIEMU obudziliśmy się dzisiaj. Dzięki NIEMU serce nasze jeszcze bije i oddychamy i dzięki NIEMU mamy niezawodną obietnice zmartwychwstania, chwalebnych ciał, wieczności w nowym stworzeniu razem z OJCEM i z JEGO SYNEM. CHWAŁA IM !!!

Niech uczynią z nami, naszym życiem co IM się podoba, a nie nam. ICH mądrość jest nieskończona, a nie nasza. NIECH uczynią wszystko z nami - co będzie ku ich chwale. 
Ku ich chwale, a nie naszej. Oby byli uwielbieni w naszym życiu czy śmierci !!!
OBY byli uwielbieni w nas,czy to chorobie czy w zdrowiu !!!
OBY byli uwielbieni w nas czy, to w biedzie czy w dostatku !!!
OBY sprawiali że będzie duchowo zdrowi, duchowo mocni, pełni wiary - bo wtedy będą właśnie uwielbieni w nas, nawet w najgorszych okolicznościach, położeniu czy miejscu.

Patrzmy na wszystko oczami PANA JEZUSA, a więc z perspektywy wieczności.

" Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. (14) Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie! (15) Potem rzekł Pan do Mojżesza: Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. (16)Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze, i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. (17) A oto Ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryję się chwałą kosztem faraona i całego jego wojska, i jego rydwanów, i jego jeźdźców. (18) I poznają Egipcjanie żem Ja Pan, gdy się okryję chwałą kosztem faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców " - 2 Mojżeszowa 14:13-18 

Możemy w swoim życiu być poprowadzeni do sytuacji " bez wyjścia " - przed nami "morze" a za nami "armia faraona" - ale pamiętając do kogo należymy wiemy że ta sytuacja to JEGO przyzwolenie-jego plan. Trzeba trwać w zaufaniu i wytrwać w tym do końca. Nie musimy wiedzieć po co ?? i dlaczego ?? - pilnujmy się aby dalej MU ufać, być posłusznym, czynić JEGO wolę w przykazaniach miłości, bo cały czas ON ma wszystko pod kontrolą, nawet godzinę śmierci. Nie może przyjść wcześniej niż ON zezwoli. Ale to tylko koniec trudnej pielgrzymki, a nie koniec wszystkiego. Nie mówimy : " to koniec wszystkiego". Ale mówimy : " do zobaczenia w Nowym Jeruzalem ".

Izraelici nie wytrwali w oczekiwaniu na Mojżesza i zrobili zło - 2 mojżeszowa rozdział 32.

Król Saul nie wytrwał w oczekiwaniu na proroka Samuela i zrobił zło : " Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja zstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez siedem dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, i potem ci objawię, co masz czynić" - 1 Samuel 10:8 ________ " I czekał siedem dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. (9) I rzekł Saul: Przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. (10) Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. (11) I zapytał Samuel: Co uczyniłeś? A Saul odrzekł: Gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, (12) pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. (13) Tedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki. (14) Lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. " - 1 Samuel 13:8-14 -- Saul zwątpił, nie wytrwał i wziął sprawy w  swoje ręce i popełnił zło.... Nigdy nie zwątpmy w Wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA - JEGO plan jest doskonały. Odrzucajmy podszepty swoich serc, a słuchajmy niezmiennego, niezawodnego głosu Dobrego Pasterza. Nie naśladujmy Saula.

Wytrwajmy, zachowajmy wiarę : " Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem." - 2 list do Tymoteusza 4:7 UBG

Wytrwanie jest prawdziwe jeśli jest bezgraniczne. Nie możemy stawiać granic wytrwania. Saul myślał że Samuel nie nadejdzie i sam złożył ofiarę - a gdy to zrobił Samuel nadszedł !! - bezgraniczne zaufanie. 

Prośmy o to PANA. Prośmy o nieustającą wiarę, o bezgraniczne zaufanie. " A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; 4 A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję;" - Rzymian 5:3-4

" Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;
3 Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.4 Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków." - Jakub 1:2-4

Nie walczmy z BOGIEM... lepiej powiedzieć : " PANIE ześlij na mnie co chcesz, ja i tak istnieję tylko dzięki TOBIE, więc ześlij na mnie co chcesz, ale proszę zachowaj mnie dla wieczności z TOBĄ. Umacniaj mnie abym wytrwał do końca, abyś był uwielbiony w każdej sytuacji w jakiej mnie postawisz i abym miał twój pokój ducha w każdym położeniu i w ewentualnej godzinie śmierci, jeśli tak PANIE w swej mądrości postanowisz. AMEN " -- " Oto, choćby mię i zabił, przecię w nim będę ufał " - Księga Hioba 13:15 Biblia Gdańska 

 ..... nie ma przypadków, jest Boże działanie, Boży plan i obecność : "  Ja jestem z wami po wszystkie " .... Chwała i dziękczynienie za wszystko co PAN zesłał na nas, zsyła i jeszcze ześle 

zawsze ufaj swojemu Bogu!" - Ozeasz 12:7b

"Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi." - Objawienie 3:10  


              , pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl
4 komentarze:

 1. Wiesz dlaczego masz tak mało komentarzy pod swoimi artykułami?
  Bo każdy Twój wpis jest tak dobry, zrozumiały i pouczający, że już nie można niczego dodać czy ująć, po prostu nie podlega dyskusji.
  Jeśli chodzi o mnie, to każdy Twój tekst zamyka mi usta, wyciska łzy z oczu i sprawia, że się wstydzę.
  Jaki ten świat byłby piękny, gdyby ludzie mieli taką wiarę jak Ty ...

  OdpowiedzUsuń

 2. witaj ... moja wiara jest jak innych uczniów, po prostu mamy różne dary i różne zadania, ale jedna część ciała nie może powiedzieć innej : " nie potrzebuje cie, jestem gorszy, lub jestem lepszy " -- wszystko dzięki łasce PANA z której można czerpać bez końca przez wiarę ...

  , im bliżej Izraelici byli Morza Czerwonego tym bliżej było też cudowne Boże działanie, Jego chwała - Tak Egipcjanie poznali moc prawdziwego BOGA, ale i Izraelici poznali :


  " Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. (29) Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. (30) Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan; i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. (31) Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza. " - 2 Mojżeszowa 14:28-31


  , Izraelici nad Morzem już panikowali, już byli pewni że PAN ich porzucił, że nie obchodzą GO, że zostali sami i potężna armia faraona zniszczy ich ... ale wtedy w tej niby beznadziejnej sytuacji PAN objawił swą moc - rozdzielił morze, wyratował swój lud... JEGO wola a nie nasza - oby jak pisałem zawsze był uwielbiony z naszym życiu czy śmierci. Niech odbiera w nas swoją - nawet jeśli to ma być cierpienie, prześladowanie - jeśli tak postanowi niech tak będzie ... ale niech nas marny proch podtrzyma, doda siły abyśmy MU bezgranicznie ufali, uwielbili i wytrwali do końca. W nas nie ma siły - musimy codziennie, stale pamiętać że w nas nie ma siły, wierności, niczego dobrego - wszystko to w NIM i z NIEGO - JEZUSA CHRYSTUSA - NIEZMIENNEGO W MIŁOŚCI, DOBROCI, MĄDROŚCI, ŚWIĘTOŚCI

  .... droga PANA często prowadzi nad "Morze Czerwone" gdzie ściga nas wróg, ale wiemy że ziemia obiecana = raj, jest z każdym dniem bliżej - CHWAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEMU - ZAWSZE JEMU UFAJMY, NIGDY SOBIE


  , pozdrawiam Dominik - pisze nie ze swojego komputera, więc "anonimowo"

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo dobry, pouczający tekst :) Dziękuję w imię Jezusa Chrystusa, że piszesz i służysz na Chwałę Boga, głosząc i przybliżając tym Królestwo Boże, to co zrobił dla każdego z nas Jezus Chrystus i dla każdego jeszcze może zrobić, wystarczy, że przyjdzie się do Niego :) Bóg z Tobą, Dominiku :) Chwała Panu!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki PANU :) , tylko MU ufać, na NIM polegać a ON wszystko dobrze uczyni .... niech PAN JEZUS cie umacnia, Chwała JEZUSOWI ZMARTWYCHWSTAŁEMU

   ,

   Usuń