Popularne posty

środa, 28 czerwca 2017

Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych - siła na czas ucisku

Dla Judasza - Zbawiciel JEZUS CHRYSTUS był warty 30 srebrników - czyli równowartość czterech miesięcy pracy robotnika w ówczesnych czasach. W przeliczeniu na złotówki i cztery miesiące pracy robotnika wyjdzie 8-10 tysięcy złotych. 


Jak cenny jest dla nas JEZUS CHRYSTUS ?? -- ZMARTWYCHWSTAŁY WSZECHMOGĄCY, WSZECHWIEDZĄCY JEZUS CHRYSTUS. Powinien być BEZCENNY. NIE na sprzedaż. Nie na zamianę. Dla wielu taki jest i będzie : " Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci " - Objawienie Jana 12:10 - będzie wiele osób, którzy nawet w obliczu śmierci nie wyprą się ZMARTWYCHWSTAŁEGO.
Nawet gdy będą im proponować uratowanie życia, wolność za wyparcie się Zbawiciela PANA JEZUSA to oni wybiorą wierność Chrystusowi - za co będą zabijani. W PANU JEZUSIE jest życie wieczne, więc nic nie stracą. Obym ja i ty czytelniku cenili JEZUSA CHRYSTUSA - WŁADCĘ WSZECHRZECZY ku chwale OJCA - ponad wszystkich i wszystko, w tym ponad nasze życie, które i tak mamy dzięki PANU JEZUSOWI który podtrzymuje cały wszechświat, każdy atom swoją mocą - np Hebrajczyków 1:3.  • Co diabeł, szatan musi nam dać abyśmy porzucili WSZECHMOCNEGO CHRYSTUSA ??
  • Ile diabeł, szatan musi nam dać pieniędzy abyśmy WSZECHMOCNEGO CHRYSTUSA wyparli się, zaczęli mówić że jest jedną z wielu dróg a nie JEDYNĄ DROGĄ ??
  • Na jakie osoby, zabawki, grzechy zamienilibyśmy Wszechmocnego PANA, który nas kocha doskonałą miłością ??

A może szatan nic nie musi nam dawać abyśmy zgorszyli się Wszechmocnym Chrystusem, wystarczy że coś nam zabierze ?? 
  • Co diabeł, szatan musi nam zabrać abyśmy porzucili WSZECHMOCNEGO CHRYSTUSA ??
  • Życie, zdrowie, rodzina, przyjaciele, mieszkanie, praca, samochód - czy któraś z tych przykładowych rzeczy jest cenniejsza dla nas niż Wszechmocny JEZUS CHRYSTUS ?? To dzięki NIEMU i OJCU istniejemy, żyjemy, mamy wszystko więc stworzenie postawimy ponad STWÓRCĄ ??

Jeśli zakotwiczeni będziemy przy tym co przemijające, kruche, śmiertelne to pójdziemy na dno. Zginiemy na wieki bo odstępcze przywiązanie do stworzenia pociągnie nas w przepaść. Przywiązani ponad wszystko i wszystkich musimy być tylko do NICH, którym wszelkie stworzenie oddaje i będzie oddawało chwałę : " A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. " - Objawienie Jana 5:13 UBG


Coraz bliżej są czasy, gdy okaże się kto prawdziwie kocha Chrystusa, kocha Ojca a dla kogo są oni tylko tradycją, "św. Mikołajem" lub przystawką ..... "miłujący bardziej rozkosze niż Boga;
5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj." - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:4b-5 UBG - tak zwani ateiści w ogóle nie miłują BOGA o nie przybierają pozorów pobożności. " Miłujący bardziej rozkosze niż BOGA " - to nie o tzw ateistach. Jeśli będziemy znali wspaniałość, wielkość CHRYSTUSA to będzie ON dla nas BEZCENNY. NIGDY GO nie sprzedamy, nie zdradzimy. Odstępcy nie widzą JEGO chwały, majestatu, nie znają JEGO cudownej miłości, nie widzą wspaniałości JEGO Królestwa więc to wszystko jest dla nich mało warte i porzucają PANA i JEGO wspaniałe obietnice. Gdyby je znali, i to coraz lepiej i lepiej to nigdy by tych skarbów nie porzucili. PANIE JEZU daj nam SWEGO DUCHA, otwórz nasze umysły abyśmy w pełni widzieli twoją chwałę, wspaniałość i to co dla nas przygotowane a wtedy to będzie dla nas bezcenne, wspaniałe i nigdy tego nie porzucimy, nie sprzedamy, nie zamienimy na nic i nikogo


Coraz bliżej czas gdy i w Polsce będą próby wiary ... "Jeśli ktoś ma iść do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli ktoś (ma) zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity mieczem. Tu jest wytrwałość i wiara świętych. " - Objawienie Jana 13:10 .............. " Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa.13 I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. " - Objawienie 14:12-13 --- wielu chrześcijan zapewne i w Polsce zostanie zabitych, ale i wtedy PAN będzie miał wszystko pod kontrolą : 

A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli.
10 I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?11 I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni. " - Objawienie Jana 6:9-11 -- PAN JEZUS dopuszcza często i dopuści śmierć męczeńską bo to również jest potężne świadectwo dla ludzi gdy ktoś w obliczu nawet śmierci jest wierny Chrystusowi i uwielbia GO nawet w śmierci.

Wiem, że taka nauka to coraz rzadsza nauka a króluje inna błędna wg mnie : , że chrześcijanie będą zabrani choćby i dzisiaj i nie będą oglądać, doświadczać skutków wielkiej wojny, krachu, późniejszych prześladowań i następnie nie ujrzą antychrysta. Prawda jest inna : chrześcijanie zobaczą gigantyczną wojnę, będą prześladowani, wielu się zgorszy. Wielu zdradzi Chrystusa. A wielu którzy pozostaną wierni ZBAWICIELOWI zostanie zabitych jak czytamy np w 6 rozdziale Objawienia, ale nic im to nie zaszkodzi - zmartwychwstaną do życia wiecznego, a przez swoją wierność nawet w obliczu śmierci dadzą piękne świadectwo, piękne wyznanie wiary i Chrystus będzie uwielbiony w tym jak i było w przypadku śmierci męczeńskiej Piotra : " Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
19 Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną." - Ewangelia Jana 21:18-19                                                                    Jak cenny jest dla nas PAN JEZUS CHRYSTUS ?? ....

TAKI PRZYKŁAD Z BEZBOŻNEGO ŚWIATA :  Gdy ktoś ma np 2 złote i zgubi je to nie rozpacza. Nie rozpacza bo nie ceni wysoko tych 2 złotych. Te 2 złote nie są dla niego wiele warte. Gdyby w spadku dostał np 2 miliardy złotych i w jakiś sposób straciłby je, to rozpaczałby, bo cenił je wysoko. 


Jeśli będziemy widzieć wielkość chwały, wspaniałości, mocy JEZUSA CHRYSTUSA. Jeśli będziemy znać wielkość JEGO miłości do nas. Jeśli będziemy znali chwałę, wspaniałość JEGO królestwa i tego co dla nas przygotowane w wieczności to nie sprzedamy tego ani za 30 srebrników, ani za 30 miliardów srebrników, ani za cały świat, ani nawet swoje życie -- ponieważ będziemy wyraźnie widzieli że tak SYN jak i OJCIEC. ICH chwała, majestat, miłość i życie wieczne wraz z NIMI w ich Królestwie jest nieskończenie większe, lepsze, piękniejsze niż posiadanie tego obecnego świata i góra kilkadziesiąt lat na nim. 


Choćbyśmy mieli wszystko mieć zabrane - nawet życie, za wierność WSZECHMOCNEMU CHRYSTUSOWI to pozostańmy wierni do końca, bo tak naprawdę niczego nie stracimy. Stracą i to wszystko zdrajcy Chrystusa, którzy jak Judasz nie będą pokutować. PANIE JEZU udziel swej łaski, która jest siłą i mocą aby pozostać ci wiernym, posłusznym w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Zachowaj nas PANIE dla siebie i OJCA i daj nam w pełni poznać, zrozumieć jak wielka chwała, wspaniałości na nas czekają w Wiecznym Królestwie -- "Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; " - Efezjan 1:18 


" Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;
19 I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga." - Efezjan 3:18-19


Kto zdradzi, sprzeda CHRYSTUSA bo coś, kogoś zyska na tej ziemi - ten okaże się głupcem, wszystko straci. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


wierni nawet w śmierci jak prorocy, apostołowie i jak nasz doskonały wzorzec - nasz Nauczyciel, Pan : JEZUS CHRYSTUS, który pozostał wierny do końca. W NIM siła, moc aby pozostać wiernym, posłusznym więc nie bójmy się tego co ma nadejść. PAN ma i będzie miał wszystko pod kontrolą. Ufajmy JEMU a nie sobie. ON będzie z nami do końca, nigdy nie porzuci nawet w ewentualnej męczeńskiej śmierci doda sił, mocy abyśmy i w niej GO uwielbili jak tysiące innych wcześniej. Pamiętajmy : " WYSTARCZY CI MOJA ŁASKA " - 2 Koryntian rozdział 12 -- w tej łasce jest wszelka moc, siła aby w każdym czasie, w każdych okolicznościach pozostać wiernym i posłusznym Chrystusowi. CHWAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEMU PANU i OJCU za ICH łaskę. Niewysłowioną ŁASKĘ. http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html"zmieniona perspektywa część 4 zamordowany Dirk Willems " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-4.html


" 11 niewygodnych pytań do uczniów JEZUSA CHRYSTUSA część 2  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/11-niewygodnych-pytan-do-uczniow-jezusa.html                 pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ........ 28.06.2017 Puławy 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz