Popularne posty

piątek, 11 sierpnia 2017

jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 4 Arka Przymierza
   Arka Przymierza nigdy nie zostanie znaleziona na ziemi. " Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad." - Objawienie Jana 11:19 

Hollywood wyprodukował filmy wpajające ludziom, że Arka Przymierza jest gdzie ukryta na ziemi. Krążą między ludźmi takie opowieści i legendy, ale prawda o Arce jest zupełnie inna. Arka - prawdziwa Arka Przymierza jest w niebie - Objawienie Jana 11:19 . Na ziemi jej nie ma i nie będzie. A jak ktoś ogłosi, że ją znalazł to będzie to wielkie zwiedzenie szatana.


" A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach - mówi Pan - już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej. (17) W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca " - Księga Jeremiasza 3:16-17 - stare przymierze nie obowiązuje nikogo, więc nie ma miejsca na żadną nową Arkę czy tzw odnalezioną. Zbawienie jest tylko w Zmartwychwstałym PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE - tylko Nowe Przymierze jest aktualne - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

 Arka symbolizowała Bożą obecność wśród JEGO ludu. Dzisiaj nie potrzeba symboli, bo BÓG jest między swoim ludem i w swoim ludzie ... " A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem." - 2 Koryntian 6:16 

" Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen." - Mateusz 28:20 


" Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. " - Kolosan 1:27 

" Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy." - Ewangelia Jana 14:23 


" Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni." - 2 Koryntian 13:5 
" Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha." - 1 Jan 4:13

Ziemska Arka jak i cała świątynia Jerozolimska była tylko obrazem, cieniem tego co niebiańskie, co w górze - a w Nowym Przymierzu nie ma już obrazów, cieni tego co niebiańskie bo w Chrystusie nadeszło wypełnienie, niebiańska rzeczywistość ... " Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek: Uważaj – powiedział – abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 8:5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


                                                                                   Imitacja proroctwa 


Każda ziemska Arka - Skrzynia Przymierza będzie pomyłką lub diabelską imitacją ku zwiedzeniu. 3 świątynia nie będzie moim zdaniem wypełnieniem proroctw biblijnych, ale ich imitacją, podróbką aby spróbować oszukać uczniów Chrystusa opierających się na biblijnych naukach. 

" przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni [ NAOS - strong 3485 ] Bożej, podając się za Boga" - 2 list do Tesaloniczan 2:4 - moim zdaniem Paweł nie mówi tutaj o ziemskiej budowli. Nie mówi tu o żadnej 3 świątyni. Taka może być wybudowana i diabeł będzie chciał abyśmy myśleli że wypełnia się proroctwo biblijne. Ale to nie będzie wypełnienie proroctwa ale celowa podróbka. Takie jest moje zdanie, ale patrzmy na PANA JEZUSA. Nie odwracajmy oczu serc od NIEGO a ON w swoim czasie pokaże co potrzebne i da siły aby pozostać MU wiernym, posłusznym, owocującym. Zwróćmy swój wzrok na PANA JEZUSA. 


                       Paweł używa słowa "NAOS" w takich przypadkach :

, "Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach [ NAOS ] ręką zbudowanych" - Dzieje Apostolskie 17:24, BW

, " Czy nie wiecie, że świątynią [ NAOS ] Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" - 1 Koryntian 3:16, BW

,"Jeśli ktoś niszczy świątynię [ NAOS ] Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia [ NAOS ] Boża jest święta, a wy nią jesteście" - 1 Koryntian 3:17, BW

, " Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią [ NAOS ] Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? " - 1 Koryntian 6:19, BW

, "Jakiż układ między świątynią [ NAOS ] Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią [ NAOS ] Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim" - 2 Koryntian 6:16, BW

,"na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek [ NAOS ] święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. " - Efezjan 2:21-22 , BW ________"Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w kościół święty w Panu" - Efezjan 2:21, biblia gdańska


Z jednej strony Paweł mówi, że BÓG nie mieszka w budynkach, a z drugiej wskazuje na chrześcijan jako na NAOS - świątynie, więc moim zdaniem również i 2 Tesaloniczan 2:4 nie mówi o budynku. Niech PAN JEZUS umacnia nas w sobie i nie pozwoli nabrać się na podróbki, ani żadne inne oszustwa i kłamstwa : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


Choćby ktoś twierdził że odnalazł Arkę i choćby towarzyszyły jej jakieś nadprzyrodzone zjawiska, cuda, pokazy mocy to nie dajcie się nabrać bo to będzie demoniczne =część 2  http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


         pozdrawiam Dominik ....... Charis2007@wp.pl ....... 11.08.2017 Puławy


2 komentarze:

 1. Witaj Dominiku,
  Od 18 roku życia zastanawiam się, jaki zawód mam wybrać. Kiedy zdałem maturę, poszedłem na mechatronikę, ale bałem się po miesiącu chodzić na studia. Wtedy odstawiłem leki. Czułem się w takiej sytuacji coraz gorzej. Izolowałem się od społeczeństwa. Spałem w dzień a w nocy miałem włączony komputer. Rodzice zawieźli mnie do psychiatry, a potem zacząłem dostawać zastrzyki. Miałem urlop dziekański do września. Niestety, miałem nawrót na początku października. Lekarz psychiatra stwierdził, aby ze studiami poczekać do następnego roku.
  W marcu zacząłem studia zaoczne z informatyki za które płacili rodzice. Bardzo trudno było mi się uczyć ze względu na leki. Nie wytrzymywałem siedzieć tam od 8:00 do 21:00. Przez te leki nic mi się nie chciało, nawet wstać w dni wolne od zajęć. Chodziłem na prośbę mamy do psycholog, ale wizyta nieszczególnie mi się podobała, nudziłem się u niej i zamiast jednej godziny siedziałem u niej pół godziny.
  Gdy nadszedł wrzesień, miałem wysoki dług punktowy ECTS. Pod koniec października przestałem chodzić do psycholog, a lekarz zgodził się na odstawienie zastrzyków. W grudniu miałem nawrót, po którym spędziłem w szpitalu prawie 8 miesięcy, z czego 2 miesiące na oddziale dziennym.
  Obecnie jestem na urlopie dziekańskim, mam rentę socjalną i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie wiem, czy jest sens kontynuować te studia. Pytałem się Boga, jaki zawód mam wykonywać, do jakiej pracy pójść, ale nie otrzymałem odpowiedzi.
  Michał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko Wszechmogący Jezus Chrystus jest dla ciebie ratunkiem, bo tylko ON może wyrwać korzeń twoich problemów i dać ci w zamian to czego żaden człowiek ci nie da, ani żadna rzecz.

   Skąd jesteś ?? , jak chcesz to możemy porozmawiać przez telefon, ale przede wszystkim potrzebujesz uwierzyć w Boże przebaczenie grzechów jakie jest w Chrystusie i zobaczyć Bożą miłość w Chrystusie. Zobacz jak dobry i wspaniały jest PAN JEZUS - przyjdź do NIEGO, ciesz się NIM, dziękuj MU, rozmawiaj. Powierzaj MU siebie, wszystko - bądź pewny przebaczenia, życia wiecznego z NIM w raju gdzie nie będzie już nic złego, żadnej łzy ale doskonała radość, pokój, miłość, piękno

   , " Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
   10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga." - 1 Koryntian 2:9-10

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń