Popularne posty

czwartek, 31 sierpnia 2017

Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 11-sta - Nieskończony
Nieskończony w mądrości i sile - , KRÓL, PAN i ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS ma nieskończoną ilość sposobów aby nam pomóc, uratować nas i przeprowadzić przez różne zdarzenia. Jest NIESKOŃCZONY, WSZECHMOGĄCY więc ma nieskończone możliwości i sposoby, które przekraczają nasze wyobrażenia.

CHRYSTUSOWA opieka, obecność, pomoc są niezawodne. Będą trwały dłużej niż obecny wszechświat i obecna ziemia : " Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. " - Ewangelia Mateusza 24:35 ... Słowa i obietnice PANA są niezawodne. My ludzie jesteśmy zawodni, ale WSZECHMOGĄCY CHRYSTUS jest i będzie niezawodny - zawsze wierny temu co powiedział, co obiecał.

" ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata " - Mateusz rozdział 28

" Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną " - Psalm 23

" Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich." - Psalm 34:19

" Byłem młody i jestem już stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. " - Psalm 37 

" sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU. " - Psalm 112

Cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych. " - Psalm 116 - męczennicy Chrystusowi powstaną do życia wiecznego. 

" Bom ja Pan, Bóg twój, trzymam cię za prawicę twoję, a mówięć: Nie bój się! Ja cię wspomogę " - Izajasz 41:13 Biblia Gdańska

" Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:5 

" Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią." - 1 list apostoła Piotra 3:12

" Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi." - Objawienie Jana 3:10

PAN JEZUS może nam pomóc na miliardy sposobów, więc nawet w najgłębszym dole MU ufajmy, bądźmy posłuszni i wychwalajmy GO. Nawet w najciemniejszym miejscu MU ufajmy, bądźmy posłuszni i wychwalajmy GO jak m.in Paweł i Sylas w rzymskim więzieniu : " O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich." - Dzieje Apostolskie 17:25 

Nie ma co rozpaczać gdy prześladują nas z powodu naśladowania Sprawiedliwego Zbawiciela  : " Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. " - Mateusz 5:10. Lepiej cierpieć za sprawiedliwość, za wierność Zbawcy - niż za grzechy czy za zdradę Zbawiciela.

Dla Wszechmogącego nie istnieje coś takiego jak problem, kłopot lub "trudne". Gdyby tak było nie byłby Wszechmogący. My nie jesteśmy wszechmogący, więc dla nas istnieją trudności, problemy, kłopotliwe sytuacje ale nie dla PANA BOGA. Jak dobrze więc patrzeć na NIEGO a nie na okoliczności i wielkich wrogów. Okoliczności, wrogowie mogą być od nas 1000 razy więksi, ale PAN JEZUS jest nieskończenie większy i potężniejszy od nich wszystkich. Jak dobrze w NIM mieć oparcie, nadzieję. Jak dobrze polegać na NIM, a nie na sobie. Jak dobrze u NIEGO szukać ratunku, a nie w marnościach.

                                                                                     ELIASZ - KRUKI , SAREPTA


Gdy przyszedł głód w Izraelu za czasów proroka Eliasza, to PAN BÓG zrobił to na swój sposób i w swoim czasie. Zrobił to w sposób, którego nikt z nas by się nie spodziewał, nie wymyślił. Nakazał krukom aby przynosiły jedzenie Eliaszowi. Kruki to były nieczyste ptaki wg Prawa Mojżeszowego. Kto z ówczesnych Izraelitów spodziewałby się, że PAN pośle nieczyste ptaki aby karmiły Eliasza ?? Nikt by tak nie pomyślał. Ale dlatego właśnie BÓG jest BOGIEM i JEGO sposoby, myśli przekraczają nasze sposoby, pomysły. ON zawsze doskonale działa. Zna doskonały sposób i doskonały czas. My musimy bezgranicznie MU ufać i czekać na NIEGO.

Potok z którego pił Eliasz w końcu wysechł, ale Eliasz nie przestraszył się, nie zwątpił i PAN wysłał go w kolejne niespodziewane miejsce - do Sarepty w Sydonie. Jezabel pochodziła z Sydonu - ta która polowała na Eliasza. PAN posłał Eliasza do wdowy w Sarepcie, gdzie PAN sprawił że mąka i olej nie wyczerpały się. Wdowa była pewna że śmierć jest blisko, ale PAN miał inny plan, którego ani ona ani Eliasz nie wymyśliliby. PAN posyła swojego proroka do wdowy pochodzącej z pogan, do krainy skąd pochodziła Jezabel. Tylko BÓG ma miliardy sposobów ratunku, pomocy które przewyższają nasze wyobrażenia, więc ufajmy MU bezgranicznie. Cierpliwie, ufnie oczekujmy JEGO działania, pomocy. ON to zrobi ale nie w czasie, który nam się wydaje odpowiedni, ale w czasie który wg niego jest najlepszy, doskonały. OCZEKUJMY GO : " A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? 8 Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? " - Ewangelia Łukasza 18:7-8

Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą " - Psalm 33:20

                                     
                                                                           ELIZEUSZ - GŁÓD W SAMARII


" I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, tak że doszła cena łba oślego do osiemdziesięciu srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do pięciu srebrników. (26) Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: Ratuj mnie, panie mój, królu! (27) A on odpowiedział: Jeżeli cię Pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy z klepiska, czy z tłoczni? (28) Król zapytał ją jeszcze: Co ci jest? A ona odpowiedziała: Ta oto kobieta rzekła do mnie: Daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro! (29) I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go; ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: Daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. (30) Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny ...... Elizeusz rzekł: Słuchajcie słowa Pańskiego: Tak mówi Pan: Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie ze jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. (2) Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: Choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: Oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. (3) A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. I mówili jeden do drugiego: Po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? (4) Jeżeli powiemy sobie: Wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam; a jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. (5) Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. (6) Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni, i zgiełk wielkiego wojska. Toteż rzekli jeden do drugiego: Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. (7) Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz tak jak był i uciekli, ratując życie. (8) Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy, ukryli. (9) Lecz potem rzekł jeden do drugiego: Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści; jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. (10) Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej, i oznajmili im, mówiąc: Weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo ani nie słychać głosu ludzkiego, są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. (11) Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego.  " - 2 Księga Królewska 6:25-30, 7:1-11 

Ludzie nie dowierzali, że nazajutrz będzie pszenica i jęczmień sprzedawana w bramie i to w takich cenach. Ale czy jest coś niemożliwego dla WSZECHMOGĄCEGO ?? Aramejczycy oblegali Samarię i ludzie spodziewali się śmierci głodowej lub zdobycia miasta przez wrogów, niż obfitości jedzenia i ucieczki wrogów. Ale co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla BOGA. PAN w cudowny sposób włożył w uszy Aramejczyków - odgłosy wielkiej armii i w ten sposób ich przeraził, wypędził z Samarii. Ludziom nawet przez myśl nie przeszło, że PAN tak zadziała - ale JEGO SPOSOBY, MYŚLI to nie nasze. NIESKOŃCZONY ma nieskończoną ilość sposobów ratunku, pomocy więc ufajmy MU bezgranicznie. W NIM szukajmy siły, pomocy, ratunku. ON nie opuszcza swoich sprawiedliwych, którzy w NIM są sprawiedliwie i dzięki NIEMU mają sprawiedliwe uczynki, a nie grzeszne, bezbożne jak w starym życiu.

Nie zwątpić w SŁOWA PANA, w JEGO obietnice. ON się nie spóźnia. Działa w najlepszym według NIEGO czasie. Nam się często wydaje, że to nasz czas, sposób jest odpowiedni, ale PAN wie lepiej, bo ON jest WSZECHWIEDZĄCY a nie my. 
Kto wątpi w PANA przestaje na NIM polegać, przestaje ufnie czekać na JEGO działania, pomoc i zaczyna własnymi sposobami, siłami działać i się ratować przez co szkodzi sobie, ściąga kłopoty a często tragedie. Jak dobrze poczekać na PANA, w NIM położyć zaufanie. 

W głowie może mamy na przykład kilkaset sposobów BOŻEGO działania, pomocy, ratunku ale w rzeczywistości PAN ma nieskończenie wiele metod, sposobów przez które może nam pomóc. Nieskończony w mądrości i sile, więc i nieskończenie wiele sposobów. Jak dobrze ku chwale OJCA polegać na JEGO SYNU - JEZUSIE CHRYSTUSIE - " Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.
9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach." - Psalm 118:8-9

"  Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście. (16) Mówiliście raczej: Nie! Na koniach umkniemy! Dlatego umykać będziecie. - Na wierzchowcach pojedziemy! Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą " - Izajasz 30:15-16 

Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. " - Psalm 135:6

" Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.
4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.
5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu;
6 Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki;" - Psalm 146 

" Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc; jego mądrość jest niezmierzona. " - Psalm 147:5

część 9 - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html -

część 3 - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html


     pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl .... 31.08.2017 Puławy
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz