Popularne posty

sobota, 6 lutego 2016

Watykan depcze po krwi Chrystusa część 1

wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan " - 2 Koryntian 6:17a UBG KTO WYBIERZE GLOBALNĄ RELIGIĘ lub FAŁSZYWEGO UNIWERSALNEGO BOGA, KTÓREGO CORAZ GŁOŚNIEJ GŁOSI m.in WATYKAN - TEN BĘDZIE MIAŁ PRZECIWKO SOBIE PRAWDZIWEGO BOGA - JEZUSA CHRYSTUSA i OJCA. W jedno jarzmo z katolicyzmem, wchodzi coraz więcej tzw zborów ewangelicznych, organizacji "protestanckich" - wchodzą w ekumenie z katolicyzmem, a katolicyzm z innymi religiami. Mówi się kłamstwa, że wszyscy ludzie wierzą w tego samego Boga i że jest wiele dróg do tego uniwersalnego "boga" i że są różne inne drogi do zbawienia niż jedyna droga w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu, Jego krwi.
JEŚLI PÓJDZIECIE ZA FAŁSZYWYM - UNIWERSALNYM BOGIEM, JAKĄŚ GLOBALNĄ RELIGIĄ, FAŁSZYWYM "INNYM JEZUSEM" , JEŚLI WEJDZIE W EKUMENICZNE ZWIĄZKI TO ZROBICIE SOBIE KRZYWDĘ


Czy 10 zdjęć 10 różnych osób pokazuje jedną i tą samą osobę ?? Każda jest inna. Tak samo różne wyobrażenia ludzkie nie ukazują Prawdziwego Boga. Prawdziwego Boga objawił tylko Syn : 
 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/ktory-bog-jest-prawdziwy-syn-doskonale.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/ktory-bog-jest-prawdziwy-syn-doskonale.html
Kto widzi Syna widzi jaki jest Bóg. Wszystko co odmienne od Syna, to fałszywi bogowie ... 
"KTO WIDZIAŁ MNIE WIDZIAŁ OJCA ... GDYBYŚCIE MNIE ZNALI, ZNALIBYŚCIE i MEGO OJCA " - Ewangelia Jana  ..... " Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21) Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. " - 1 list apostoła Jana 5:20-21 Biblia Warszawska

Zapamiętajcie to sobie na całe życie, bo zwiedzenie będzie się potęgowało :  W Synu oglądamy prawdziwego Boga. W Synu cieleśnie mieszka całą pełnia boskości - Kolosan 2:9. Syn jest wiernym odblaskiem, pełnym odbiciem niewidzialnego Ojca.
Wszystko co odmienne od Syna, jest fałszywym Bogiem. Allah jest inny niż Syn więc Allah jest fałszywym Bogiem. Bożki hinduistów są inne niż Syn więc są fałszywe. Wszelcy inni bogowie, wyobrażenie itd są inne niż Syn, więc są fałszywe.
Antychryst będzie inny niż Syn, więc będzie fałszywym bogiem, ale świat pójdzie za antychrystem.
Pamiętajcie osoba Syna jest wzorcem. Zawsze o tym pamiętajcie. Nie dajcie się oszukać. Trzymajcie się Tego, że w Synu, tylko i wyłącznie w Synu widać jaki jest prawdziwy Bóg. Wszystko co odmienne od Syna jest fałszywe, jest fałszywą drogą, kultem bożków, fałszywych bogów. Jeśli będziecie obstawać wiernie przy zdrowej biblijnej nauce, że tylko Syn ukazał Ojca i że tylko Syn jest drogą - Ewangelia Jana 14:6 i imię/osoba Syna jest jedyne - Dzieje Apostolskie 4:12 to będziecie znienawidzeni przez wszystkich, ale miłowani przez Wszechmogącego Chrystusa, który zasiada po prawicy Ojca.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Miedzyreligijne-przeslanie-papieza-Franciszka-w-wyjatkowym-nagraniu,wid,18087331,wiadomosc.html?ticaid=1166d1 : " Żydzi, muzułmanie i buddyści występują z chrześcijanami w nie mającym precedensu nagraniu, w którym papież Franciszek prezentuje i komentuje swe intencje modlitewne na styczeń. Taki film będzie nadawany co miesiąc. Pierwszy wywołał duże zainteresowanie mediów. 

Tradycyjnym ogłaszanym przez Watykan papieskim intencjom modlitewnym po raz pierwszy nadano formę krótkiego przesłania wideo z przemówieniem Franciszka po hiszpańsku, które zostało rozpowszechnione między innymi za pośrednictwem największych popularnych portali społecznościowych ... Gdy Franciszek wygłasza intencje swych modlitw, wyznawcy różnych religii trzymają w rękach figurki Buddy, Dzieciątka Jezus, menorę - siedmioramienny żydowski kandelabr i tasbih - muzułmański sznur modlitewny. "  - diabeł zwodzi cały świat, więc nic dziwnego że kłamstwa są powtarzane przez największe media. Kłamstwo powtarzane tysiąc razy nie staje się prawdą. Więc tego typu "apele" pana Borgoglio choćby były nadawane i co godzinę to nie zmienią prawdy Bożej - że tylko i wyłącznie ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus jest drogą do Zbawienia. I tylko ci są dziećmi Bożymi którzy uznali Syna Bożego swym Panem i swym Zbawicielem. 


  Jorge Mario Bergoglio ( tzw papież Franciszek ) :  „ Większość Mieszkańców Naszej Planety określa się osobami wierzącymi.
To powinno prowadzić Nas do pogłębienia dialogu między religiami.
Musimy modlić się o to i współpracować z inaczej wierzącymi.
„Wierzę w Buddę.” - „Wierzę w Miłość.”
„Wierzę w Boga.” - „Wierzę w Miłość.”
„Wierzę w Jezusa Chrystusa.” - „Wierzę w Miłość.”
„Wierzę w Boga – Allah.” - „Wierzę w Miłość.”
Wielu myśli i czuje inaczej szukając Boga lub spotykając Go w inny sposób.
W tym tłumie, w szeregu różnych religii, jedno jest absolutnie pewne dla wszystkich:
JESTEŚMY DZIEĆMI BOGAMam nadzieję, że będziecie rozgłaszać moją Intencję na ten miesiąc:Aby serdeczny dialog między kobietami i mężczyznami różnych religii rodził owoce -
POKÓJ i SPRAWIEDLIWOŚĆ. Ufam w Wasze Modlitwy.” ~ tzw Franciszek oraz przedstawiciele różnych religii. 
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/miedzyreligijne-przeslanie-papieza-w-wyjatkowym-nagraniu/lw7sgq

http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-chrzescijanie-zydzi-muzulmanie-i-buddysci-w-przeslaniu-od-pa,nId,1949740 : " Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie i buddyści w przesłaniu od papieża. "Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga"

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-chrzescijanie-zydzi-muzulmanie-i-buddysci-w-przeslaniu-od-pa,nId,1949740#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

==========================================================================
========================================================================== 

CIEKAWE ŻE TAKIE PRZESŁANIE PAN BORGOGLIO CZYTA Z KARTKI :) 

Widzicie przesłanie papieskie jest odwrotnością przekazu biblijnego, jest deptaniem po Ewangelii. Jest deptaniem po krwi Chrystusa. Takie przesłania mówią, że Chrystus umarł na darmo, że Jego ofiara nie jest niezbędna. Takie przesłania mówią, że można obyć się bez Syna, bez Jego krwi. 

Jeśli wszyscy ludzie wierzą w tego samego Boga i jeśli wszyscy są dziećmi Boga to Chrystus umarł na darmo, a Ewangelia - nie jest mocą Bożą ku zbawieniu - Rzymian 1:16.
Jeśli wszyscy ludzie wierzą w tego samego Boga i jeśli wszyscy są dziećmi Boga, to Pan Jezus i apostołowie są kłamcami. 
Jeśli wszyscy ludzie wierzą w tego samego Boga i jeśli wszyscy są dziećmi Boga to Biblia jest nic nie wartym kawałkiem papieru. 
Ja jednak wiem, wbrew światu że Pan i apostołowie nie byli kłamcami, nie mylili się. Wiem, że cała Biblia - kanon hebrajski + 27 ksiąg NT - to są wszystko natchnione Pisma. Wiem, że Biblia to jedyna natchniona księga.
Wiem, że Pan Jezus nie umarł na darmo, ale było to niezbędne aby możliwe było zbawienie. Wiem na podstawie jedynej natchnione księgi czyli Biblii, że tylko uczniowie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna znają prawdziwego Boga i tylko oni wierzą w prawdziwego Boga, i jak mówi Biblia - tylko oni są dziećmi Bożymi. Pozostali ludzie są stworzeniami Bożymi, naszymi bliźnimi, ale nie są naszymi braćmi i siostrami, nie są oni dziećmi Bożymi. 


Która religia, wierzy że jedyną, wyłączną drogą do Boga Ojca jest Syn Boży ?? Żadna ...  nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie " - tylko znaczy tylko. 

Która religia uznaje, że tylko i wyłącznie we krwi Syna Bożego, jest możliwe, przez wiarę w Niego usprawiedliwienie ?? żadna 
Powiedzcie mi, który muzułmanin, buddysta, hinduista i tak dalej uznaje, że Jezus jest Synem Bożym, że nie miał biologicznego ojca, ale Maria poczęła w wyniku Bożego cudu. Kto z nich wierzy że Syn Boży oddał swoje życie za ich grzechy ?? Żaden z nich w to nie wierzy.Kto z nich wierzy, że Chrystus umarł za ich grzechy, po trzech dniach zmartwychwstał ?? żaden z nich w to nie wierzy. 

Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. " - Rzymian 10:9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - świat a więc i buddyści, hinduiści, muzułmanie itd nie wyznają że Jezus jest ich Panem. Nie wierzą w swych sercach, że został wskrzeszony. Więc dopóki nie uwierzą nie mogą być zbawieni, a błędne słowa papieża tylko trzymają ich z dala od ukrzyżowanego Syna, w którym tylko jest życie. Bo skoro słyszą, że idąc swoimi drogami są na drodze do Boga i są różne ścieżki, to dalej idą swoimi błędnymi ścieżkami. Apostołowie nie mówiliby im że są dziećmi Bożymi, i że są różne drogi, ale głosiliby im aby pokutowali i zwrócili się do Syna, uznali Syna i uznali go swoim Panem i swoim Zbawicielem, bo tylko w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu jest droga i zbawienie. 
"  Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego " - Ewangelia Jana 3:18 BW - muzułmanie, hinduiści, buddyści i cała reszta -  nie wierzą w jedynego/jednorodzonego Syna Bożego więc gniew Boży pozostaje na nich i są osądzeni, chyba że za życia nawrócą się do Syna, uznają że umarł za ich grzechy i po trzech dniach zmartwychwstał, ale zwodnicze mowy mówiące że są dziećmi Bożymi tylko oddalają ich od Syna.


Islam wprost mówi : " Allah nie ma syna " , islam wprost mówi, że chrześcijanie to niewierni bo wierzą w Syna Bożego a wg nich Bóg nie ma Syna. Więc widzicie chrześcijanom wmawia się kłamstwa że wszyscy są dziećmi Bożymi, wszyscy wierzą w tego samego Boga. Ale Biblia, Pan Jezus mają inne zdanie i sami poganie jak muzułmanie mówią że nie wierzą w tego samego Boga. Syn też jest prawdziwym Bogiem - m.in  1 list Jana 5:20. Charakter Allaha jest całkiem inny niż Boga chrześcijan.
_________________________________

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html

Bardzo łatwo wykazać na wielu, wielu przykładach, że to człowiek zwany Franciszkiem nie mówi prawdy. To ten człowiek i jego poprzednicy mówią błędne rzeczy. Czasem mam wrażenie, że gdyby Watykan ogłosił szatana świętym aniołem, to w katolickim świecie większość przyjęłaby to bezrefleksyjnie, spokojnie albo broniła tego, mówiąc że szatan się nawrócił, ukorzył przed Bogiem itd i można go czcić ... papieże wygłaszają coraz bardziej chore, zwodnicze, absurdalne, demoniczne rzeczy a większość wierzących spokojnie idzie sobie dalej .... 

szatan wie, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i Ewangelia jest mocą ku zbawieniu, każdego kto wierzy w ukrzyżowanego, zmartwychwstałego Syna i uznał Go swoim Panem. 
szatan na różne sposoby chce zniszczyć dzieło Zbawienia które jest we krwi Chrystusa. Np zaprzecza że Chrystus istniał, albo mówi, że był grzesznikiem jak inni. Oszukuje, że Maria nie poczęła w wyniku Bożego cudu, ale że Jezus poczęty został jak inni ludzie - z innego człowieka czyli Józefa. 
Jeśli diabeł mówi, że został ukrzyżowany to wmawia, że nie zmartwychwstał, albo że nie został ukrzyżowany za grzechy świata. 
Ale inna bardzo zwodnicza metoda, to taka jaką prezentuje np Watykan od wielu lat, czyli diabeł mówi, że do zbawienia, do zgładzenia grzechów nie potrzebna jest krew Chrystusa. Albo mówi, że krew Chrystusa bez względu na to czy uznało się Go swym Panem, swym Zbawicielem, to ona wszystkich oczyszcza - a więc ateistów, muzułmanów, buddystów, hinduistów - szatan mówi, że nie potrzebują wiary w Syna, ale mogą iść dalej swoimi drogami bo jest wiele dróg a krew Chrystusa i tak ich oczyszcza. Wg takiej diabelskiej mowy - nie potrzeba indywidualnego zwrócenia się do Syna. Nie potrzeba wierzyć, że umarł za grzechy i zmartwychwstał. Nie potrzeba trwać w Nim.

Więc papież głoszący różne ścieżki, mówiący o "inaczej wierzących" - podejrzewam, że nieświadomie, ale niszczy Ewangelię. Tak mówienie, że są inne drogi niż ukrzyżowany i zmartwychwstały Syn - to niszczenie Ewangelii - drogi zbawienia.
Niszczenie drogi zbawienia, to mówienie, że nie potrzebna jest krew Chrystusa - że człowiek nie musi osobiście przyjść do zmartwychwstałego Chrystusa i uznać Go Panem i swym Zbawcą. Muzułmanie, wyznawcy hinduizmu, buddyzmu, judaizmu itd nie mają tego wszystkiego, nie mają zbawienia, ale przez błędne słowa papieża, myślą że idą dobrą drogą, no bo przecież wg papieża : " wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi ".

Gdy muzułmanie, hinduiści, buddyści, wyznawcy judaizmu i wszelkich innych - gdy słyszą od papieża, że są dziećmi Bożymi to idą dalej swoimi drogami zatracenia, oddalani są od Chrystusa. Odcinani są od Ewangelii - drogi zbawienia a idą swoimi fałszywymi drogami. Gdy lekarz mówi ciężko choremu, że jest zdrowy to ten chory nie podejmuje leczenia i jego stan się pogarsza i umiera. Rozumiecie ?? Watykan nie tylko do stuleci zwodzi katolików, niewoli ich różnymi swoimi błędnymi naukami, tradycjami, wymysłami, ale również oddala od Chrystusa innych ludzi, z innych religii. 

                                    INNY  JEZUS 

Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 11:4 UBG - dziś miliony "chrześcijan" z łatwością przyjmują diabelskiego "innego Jezusa". 

Powie ktoś : " muzułmanie wierzą, że Jezus jest prorokiem" - islamski Jezus - Isa nie jest tą samą osobą, o której mówią ewangelie. Ale nawet wiara w ewangelicznego Jezusa - proroka, nic nie da. Trzeba uwierzyć w SYNA a nie tylko w proroka, w ukrzyżowanego za grzechy świata w tym nasze i zmartwychwstałego Syna, uznać Go swym Panem. Muzułmanie tego nie mają, mają fałszywego "innego Jezusa", który nie jest Synem. Koran wyraźnie mówi, że : "Allah nie ma syna". Wielu uznało Jezusa za proroka, ale niewielu z nich za Chrystusa, Syna Bożego. 

Powie ktoś inny : " ja uznaję Jezusa za nauczyciela, dobrego nauczyciela". Uznanie Jezusa tylko za nauczyciela nie zbawia. Trzeba uznać Syna Bożego, który poczęty został w wyniku Bożego cudu, a nie jak wszelcy inni ludzi. Trzeba uwierzyć, że Ten syn oddał również za moje grzechy swoje życie i po trzech dniach zmartwychwstał. Trzeba uznać Go swoim Panem a to oznacza, że ja przestaję żyć samowolnie, ale zostaję Jego sługą. Faryzeusze też mówili do Chrystusa : " nauczycielu" - Mateusz 23:36 ale nic im to nie dało. 

New age mają mistrzów, synów bożych i pośród nich jest Chrystus, ale to również fałszywy "inny Jezus" - bo nie jest jedynym mistrzem a sam powiedział : " Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi " - Mateusz 23:8 UBG 

Chrystus jest jedynym/jednorodzonym Synem, a nie jednym z wielu. Poza tym te "new age" nie uznają że Chrystus umarł za ich grzechy i po trzech dniach zmartwychwstał. Grzech nie jest uznawany tam, ich fałszywy Jezus nie jest jedyną drogą, nie umarł za grzechy świata i nie zmartwychwstał. 

widzimy, więc szatan na różne sposoby stara się ludzi trzymać z dala od Ewangelii - drogi zbawienia w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu. Watykan jest jednym z wielu jego narzędzi. 

                               Tylko uczniowie SYNA są dziećmi Bożymi 
Dzieci Boże nie nienawidzą. Gdyby wszyscy ludzie byli dziećmi Boga to nikt by nie nienawidził uczniów Syna Bożego ________ " Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was.19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. " - Ewangelia Jana 15:18-19 UBG - jeśli wszyscy są dziećmi Boga, to kto jest światem ? :) - zwierzęta znienawidziły Pana Jezusa i Jego uczniów - lwy, krokodyle, wilki, niedźwiedzie, rekiny i inne drapieżniki ?? :) 
Dzieci Boże nie nienawidzą - " (świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe " - Ewangelia Jana 7:7b UBG


A wydawać was też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i zabiją niektórych z was.17 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia " - Ewangelia Łukasza 21:16-17 UBG - znienawidzeni przez wszystkich dla imienia Pana Jezusa - dla Jego osoby jako jedynej drogi. Dla Jego osoby jako Tego, w którego krwi jest jedynie zbawienie. Dla Jego osoby jako ukrzyżowanego, zmartwychwstałego Syna Bożego, w którym cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. Jeśli znamy Syna, znamy prawdziwego Boga. Ale świat ma swoje bożki ... 

znienawidzeni przez wszystkich - więc widzicie kłamstwem jest że wszyscy wierzą w tego samego Boga. Kłamstwem jest że jest wiele dróg do Boga, do zbawienia. Kłamstwem jest że wszyscy są dziećmi Boga. 

 Dziećmi Bożymi wg Biblii, są tylko i wyłącznie ci, którzy wierzą w zmartwychwstałego jedynego Syna Bożego, który stał się ciałem, żył bezgrzesznie, narodził się z dziewicy, oddał swoje życie za grzechy świata i powstał po 3 dniach. Dzieci Boże wierzą w to wszystko i uznają Wszechmogącego Chrystusa swoim Panem, a siebie Jego sługami - już nie żyją samowolnie, ale poddają Mu się, idą za Nim, naśladują Go w mocy Jego ducha. 

" Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; " - Ewangelia Jana 1:12 UBG - świat nie przyjmuje Syna Bożego, ale gardzi Nim, gardzi Jego ofiarą - depcze po Jego krwi. Ci, którzy Go przyjęli, otrzymują ducha świętego, i są przemieniani na podobieństwo jedynego Syna. 

W 8 rozdziale Ewangelii Jana - w 37 i 56 wersecie - Pan Jezus mówi do Żydów, że są potomkami Abrahama, ale jednocześnie w tym 8 rozdziale mówi im, że ich ojcem jest diabeł. Mieli dwóch ojców - Abrahama : " Abraham, wasz ojciec " - Jan 8:56a i diabła : " Wy jesteście z waszego ojca – diabła " - Jan 8:44a. Widzicie więc, że cielesne pochodzenie, ani jakaś wiara w Boga nie czyni nikogo dzieckiem Bożym. 
Ci ludzie cieleśnie wywodzili się od Abrahama, ale duchowo byli częścią świata, więc byli duchowo dziećmi diabła.

" Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. 10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. " - 1 list apostoła Jana 3:8-10 UBG 

" Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. " - Rzymian 8:14 UBG - tylko uczniowie Syna Bożego, mają ducha Bożego. Żadni ludzie ze świata, żadni muzułmanie, hinduiści, wyznawcy judaizmu, buddyzmu i wszelkich innych religii i filozofii nie mają udzielonego przez Chrystusa, ducha Bożego. Pan udziela swego ducha, tylko tym, którzy prawdziwie wierzą w Niego, jako jedynego Syna, jedynego Zbawiciela, jedyną Drogę i w którego krwi mają zbawienie. 

Ważny fragment : " Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo.
8 To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo." - Rzymian 9:7-8 UBG - 8 rozdział Ewangelii Jana też pokazuje że nie cielesność daje bycie dzieckiem Bożym. Jan Chrzciciel też mówił ludziom, aby nie wmawiali sobie, że mają ojca Abrahama. A więc ani Żydzi, ani Arabowie - potomkowie Ismaela - nie są dziećmi Bożymi, ale mogą stać się nimi przez uznanie Syna i poproszenie Go, aby obmył ich swoją krwią. 

 Prawdziwe potomstwo Abrahama to uczniowie Chrystusa - Syna Bożego, którzy widzą cenność Jego krwi ...... " A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami. " - Galacjan 3:29 UBG - ani wyznawcy judaizmu, ani wyznawcy islamu nie należą do Chrystusa, nie są więc potomstwem Abrahama, nie są dziećmi Bożymi.


Ci ludzie usłyszeliby to samo co Żydzi 2000 lat temu, że ich ojcem jest diabeł. Usłyszeli by też : " I powiedział do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata.
24 Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. " - Ewangelia Jana 8:23-24 UBG - ci ludzie umierają w swoich grzechach, a mówienie tym ludziom że są dziećmi Bożymi, że wierzą w prawdziwego Boga tylko utrzymuje ich z dala od Syna Bożego i Jego krwi - nie czują potrzeby uznania Go Synem, nie czują potrzeby Jego ofiary krzyżowej - tak diabeł zwodzi wielu, szkoda że katolicy biernie stoją wobec tego, albo bronią tego, ale również są zwiedzeni ...

" Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo " - Łukasz 12:32 UBG - mała trzódka to nie globalne stado. Prawdziwi uczniowie "nie są z tego świata", reszta świata i pseudochrześcijanie idą szeroką drogą na zatracenie.

" Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie " - Filipian 2:15 - dzieci Boże są nieliczne w wielkim świecie, ale świecą w nim jak światła. Naród zły i przewrotny to miliardy ludzi, którzy gardzą Chrystusem, depczą po Jego przykazaniach, nauce.


Łukasz 16:8 - mowa tutaj o "synach tego świata"  i o drugiej grupie : "synach światłości ". Jest podział na ciemność i światłość. Kto odrzuca Syna Bożego i Jego krew - a robią to : islam, hinduizm, buddyzm, judaizm, ateizm i wszelkie inne - ci są "dziećmi gniewu" - Efezjan 2:3. Oni są "synami przekleństwa" - 2 Piotr 2:14, są "dziećmi diabła" - 1 Jan 3:10, są "synami nocy i ciemności" - 1 Tesaloniczan 5:5, są synami opornymi - Kolosan 3:6
"  Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. " - 1 list Jana 3:1 UBG - świat nie zna Prawdziwego Boga, bo nie zna Syna. Dziećmi Bożymi jest mała grupka ludzi, mała w liczbie 7 miliardów ludzi. Świat nie zna dzieci Bożych - świat tworzą wszyscy, którzy prawdziwie nie należą do Syna, którzy nie uznają Go swoim Zbawicielem i Panem, w którego krwi mają tylko zbawienie.


Wiele Biblia mówi o tym, polecam szczególnie w tym temacie np list do Rzymian, list do Galacjan, listy apostoła Jana, Ewangelię Jana.


                      SYN  ZAWSZE  MÓWI  PRAWDĘ

Syn jest jedyną drogą do Ojca. Kto mówi, że są inne drogi poza ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synem - ten kłamie. Fałszywy "inny Jezus" dopuszcza wiele dróg do Ojca. Prawdziwy Jezus mówi, o sobie, że tylko On jest drogą. Tylko On jest drzwiami : " Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. " - Jan 10:9 UBG - diabeł mówi, że nie tylko Syn jest drzwiami, ale jest wiele drzwi, na których napisane jest : "islam" , "katolicyzm", "buddyzm", "hinduizm" , "judaizm" , "organizacja Świadków Jehowy" itd


To co wygaduje tzw Franciszek, to nie trwa od wczoraj, ale od wielu lat. Po za tym nie mniej szkodliwe i obrzydliwe są różne antybiblijne nauki i praktyki które mają wiele, wiele lat jak np : "czyściec" , "spowiedź uszna" , chrzest nieświadomych dzieci, urząd papieża, dogmaty maryjne, dogmat o nieomylności papieża, kult/adoracja obrazów, posągów, relikwii. Kult Marii, świętych, aniołów. Kapłaństwo rzymskokatolickie, przeistoczenie, msza - ofiara bezkrwawa i wiele wiele innych sprzecznych z natchnioną Biblią. 
JAN PAWEŁ 2 CAŁUJE KORAN


Przeczytajcie Nowy Testament i pokażcie mi gdzie Pan Jezus, apostołowie i Jego uczniowie mówią poganom że wierzą w tego samego Boga - gdzie modlą się z poganami, do "wspólnego boga" ??

" My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego " - 1 Koryntian 1:23a UBG - apostołowie głosili wszędzie Chrystusa ukrzyżowanego - tzn Pana, który żył bezgrzesznie, oddał swoje życie za grzechy świata i zmartwychwstał po trzech dniach - apostołowie głosili poganom, że koniecznie potrzebują Tego Syna, bo odrzucając Go i Jego krew poginą w swoim grzechach. Apostołowie nie całowaliby demonicznego koranu, który zaprzecza że Jezus jest synem. Koran mówi, że chrześcijanie to niewierni i mówi, żeby Allah zwalczył chrześcijan. Koran mówi, że Jezus nie został ukrzyżowany - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/neron-tym-razem-podpali-swiat-imigranci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/neron-tym-razem-podpali-swiat-imigranci.html

Apostołowie nie modlili się by się z poganami do "wspólnego Boga", nie mówiliby żeby pogłębić dialog religijny i żeby współpracować z poganami, a do tego zachęca Franiszek, ale apostołowie mówili coś odwrotnego :

" Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący. " - 2 Koryntian 6:14-18 UBG wiezrący o których pisze Paweł to nie wierzący w jakiegoś boga, ale wierzący w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna - a w takiego nie wierzą, ani muzułmanie, ani buddyści, ani hinduiści, ani wyznawcy judaizmu, ani pozostali ... 


Franciszek głosi aby pogłębiać "dialog" z poganami ale nie głosi im Chrystusa ukrzyżowanego, Franciszek głosi aby współpracować z poganami, ale nie apeluje aby głosić im Chrystusa ukrzyżowanego. 
Franciszek mówi że poganie czują i szukają inaczej Boga i spotyka Go w inny sposób, ale nie mówi, że nie ma innych sposobów jak ukrzyżowany i zmartwychwstały Syn. Nie mówi, że Syn jest jedyną drogą i tylko w Synu widać PRAWDZIWEGO BOGA

Widzimy w powyższym fragmencie z 2 listu do Koryntian, że apostołowie mieli całkiem inny pogląd niż Franciszek.... 
" ... poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. " - Objawienie Jana 2:2b UBG - Franciszek nie mówi prawdy, a podaje się za następcę Piotra. Nie mówię, że ten człowiek robi te rzeczy świadomie, ale to co mówi, nie jest prawdą, tak jak nie jest prawdziwy Kościół Rzymskokatolicki ...


                               FAŁSZYWY  UNIWERSALNY  BÓG

Jeśli pójdziecie za tym bogiem, którego głosi Franciszek, jeżeli pójdziecie za tym uniwersalny, globalnym bogiem, w którego niby wierzą również muzułmanie, wyznawcy judaizmu i inni to pójdziecie za fałszywym bogiem. Prawdziwy Bóg jest objawiony w Synu Bożym i tylko w Nim.

Jeśli pójdziecie za uniwersalnym globalnym bogiem, do którego jest wiele dróg, to będziecie mieć przeciwko sobie prawdziwego Boga, do którego jest tylko jedna droga - Jego Syn, w którym widzimy Tego prawdziwego Boga. 

Jeśli pójdziecie za fałszywym - uniwersalnym bogiem, i za "innym Jezusem" i "globalną religią" to świat was nie znienawidzi, ale stanie się coś gorszego - zdradzicie Prawdziwego Boga - będziecie mieć przeciwko sobie Wszechmogącego Syna. Ale jeśli pójdziecie za prawdziwym Bogiem, za prawdziwym Synem - prawdziwym Jezusem to będziecie znienawidzeni przez wielu, a pod koniec czasu - tacy wierni chrześcijanie będą znienawidzeni przez wszystkich, ale tacy będą mieć po swojej stronie Wszechmogącego Chrystusa i obietnice wieczności. 

Jeśli wierność Zmartwychwstałemu to dla was za wysoka cena to możecie odejść, ale kto was da życie wieczne ?? Kto nas bardziej kocha niż kochają nas - Syn Boży i Ojciec ?? Kto nam zapewni lepszą wieczność niż Oni ??


Tu potrzebna jest osobista wiara. Pan Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi, ale każdy osobiście musi Mu uwierzyć i przyjść do Niego. Pan umarł również za grzechy Hitlera i Stalina, ale oni nie uznali Go swoim Panem i Zbawicielem - ich czyny to wyraźnie pokazały. 
Tak samo świat zmierza na zatracenie, bo odrzuca Syna i Jego krew a Watykan ze swoimi błędnymi opiniami na temat Boga, drogi zbawienia, tylko utwierdza pogan na ich drodze zagłady ... 

Jedyne imię to imię Jezus - Dzieje Apostolskie 4:12 - nie chodzi, tu tylko o nazwę, ale głównie o osobę - ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna,. Na to imię, przed Jego osobą ugnie się wszelkie kolano - Filipian 2:10 - nie słyszę aby np muzułmanie wzywali : Jezus Akbar. 

Muzułmański Allah nie jest jak Syn, który ukazał Ojca i powiedział : " kto mnie widział, widział Ojca" - muzułmański bóg jest fałszywy. Wyznawcy judaizmu również nie czczą prawdziwego Boga, bo odrzucają Syna, a przez to nie są w stanie poznać, zrozumieć Prawdziwego Boga, więc czczą boga, który jest wyobrażeniem ludzi, a nie objawieniem Syna. Nic z tego że mają Biblię, ale błędnie ją odczytują jak faryzeusze i saduceusze, bo nie znają Syna. 
Podobnie z wszelkimi innymi religiami. Syn jest Prawdziwym Bogiem i przez Niego objawia się Ojciec - 1 list apostoła Jana 5:20


Jeśli pójdziemy za Prawdziwym Bogiem, którego widać tylko w Synu, to będziemy znienawidzeni. Będziemy nazywani fanatykami, siewcami nienawiści, niszczycielami porządku, pokoju. Będziemy uznani za tych, którzy są wrogami dobra i miłości. Będziemy oskarżani o mowę nienawiści, bo będziemy mówić, że "TYLKO CHRYSTUS"  " TYLKO W SYNU WIDAĆ PRAWDZIWEGO BOGA"

Mojżesz, Jeremiasz, Izajasz, Daniel, Dawid i pozostali prorocy, apostołowie i inni pierwsi chrześcijanie - byliby dzisiaj oskarżeni że nie mają miłości, że burzą pokój mówiąc że bóstwa pogan to nicość, że bóstwa pogan są fałszywe. Mieliby za to sprawy w sądach i oskarżeni by byli o brak tolerancji, o mowę nienawiści, agresję. 

" wierzę w miłość " pojawia się na propagandowym filmiku z Franciszkiem. Ale ta "miłość" z filmiku to nie jest Bożą miłość : " Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie " - 1 list Jana 5:3 ubg

świat nie przestrzega przykazań Chrystusa, więc ma fałszywą miłość. Fałszywa miłość nie zważa na kłamstwa, na inne grzechy. W fałszywej miłości nie możesz powiedzieć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego.
W fałszywej miłości nie możesz powiedzieć, że coś jest grzechem - bo to może kogoś "urazić".
W fałszywej miłości nie ma czegoś takiego jak prawda. W fałszywej miłości każdy ma prawdę, prawda jest względna w tej światowej, zwodniczej miłości. 
W fałszywej miłości nie możesz powiedzieć komuś, że to co wyznaje jest błędne, bo to może go "urazić". 
W fałszywej miłości nie możesz powiedzieć, że cudzołóstwo to grzech. Nie możesz powiedzieć, że inne grzechy to przestępstwa wobec Bożego prawa. Nie możesz w niej cytować Biblii i mówić, że wszyscy zgrzeszyli i potrzebują pokuty, potrzebują Syna, Jego krwi. 

Odrzucam światową miłość, uniwersalnego - międzyreligijnego boga i międzyreligijny dialog, odrzucam ekumenizm w "chrześcijaństwie", odrzucam innego Jezusa. 


 Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga " - Izajasz 44:6 - jakim ten Izajasz był fanatykiem !! Co za nietolerancyjny człowiek !! Co za pycha !! Przecież gdyby to przeczytali wyznawcy baala, astarte, dagona, molocha, kemosza i innych które wymienia Biblia - gdyby przeczytali słowa Izajasza to zrobiłoby się im smutno !! Ten Izajasz to jakiś ciemnogród !! Taki powinien stanąć przed sądem za mowę nienawiści !! ... :) 
świat ma wspólny punkt - depcze po krwi Pana Nie można oddzielić czci, kultu Syna od Ojca. Nie można czcić Ojca nie czcząc w takim samym boskim stopniu Syna. Kto nie czci Syna nie czci Ojca. Kto wypiera się Syna, nie ma Ojca. Świat nie oddaje boskiej czci synowi, więc i Ojcu nie oddaje jej. Nie można czcić tylko Ojca. Nie można poznać Ojca bez Syna, nie znając Syna, nie uznając Go. 


"Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał " - Ewangelia Jana 5:23 UBG - stisunek wobec osoby syna jest kluczowy. Nie można mówić, że czci się Ojca, nie oddając takiej samej boskiej czci Synowi. 


"   Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.
23 Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. " - 1 list Jana 2:22-23 - cały świat wypiera się SYNA - kto ze świata uznaje Go że zmartwychwstał po trzech dniach, że umarł za grzechy świata, że jest Panem i Zbawicielem ?? - nie ma takich muzułmanów (są tylko byli muzułmanie, którzy porzucili koran, islam w poszli za Synem), nie ma takich wyznawców judaizmu, nie ma takich wyznawców buddyzmu, nie ma takich hinduistów, nie ma takich ludzi ze świata, a diabeł wmawia, że wiele jest dróg i nie potrzeba krwi Pana. 


Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. " - 2 list Jana 1:9 UBG - islam, hinduizm, buddyzm, judaizm i wszelkie inne wykraczają poza naukę Syna, więc nie mają Boga, bo Prawdziwy Bóg jest taki jaki jest Syn. 

Cały świat w tym islam, judaizm, hinduizm, buddyzm, ateizm i wszelkie inne religie, filozofie itd nie czczą Syna, ale wypierają się Syna. Może mają " innego Jezusa " - Jezusa proroka, Jezusa nauczyciela, Jezusa jako jednego z wielu synów, ale nie mają Chrystusa - Jedynego, Jednorodzonego Syna Bożego, który umarł za grzechy świata i po trzech dniach zmartwychwstał.
Takiego Syna z Jego bezcenną krwią oni nie mają, a tylko w Takim Synu, takim Jezusie jest życie wieczne.

"  Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG 

Świat ma wspólny punkt - depcze po krwi SYNA - chcecie z takim światem mieć wspólnego boga, to macie wolną wolę, ale ja nie podepczę po krwi Tego, który mnie umiłował i nie pójdę za globalnym fałszywym bogiem, jakąś globalną religią, "innym Jezusem". 


Krew Pana to nie jest jakiś tani towar, nie depczcie po niej.


" Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. " - Łukasz 22:20 UBG

" I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią " - Objawienie Jana 1:5 UBG

" Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci. " - Objawienie 12:11

" Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. " - Dzieje Apostolskie 20:28 UBG 

" Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów " - Rzymian 3:25 UBG 

" Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. " - Rzymian 5:9 UBG 

" W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski " - Efezjan 1:7 UBG 

" W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów " - Kolosan 1:14 UBG 

" To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu? " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 9:14 UBG 

" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego " - 1 Piotr 1:18-19 UBG 

wersetów mówiących o bezcenności, konieczności krwi Pańskiej jest więcej w Biblii ... ale widzicie czy diabeł mówi, że Chrystusa nie było, lub że nie żyje bo nie zmartwychwstał, lub mówi że jest wiele dróg, lub nie potrzebna do zbawienia jest ofiara Pana i nawrócenie się do Niego - to wszystko ma oddzielać ludzi od Ewangelii. Watykan mówiąc, że jest wiele dróg, Watykan nie głosząc poganom Syna, jako jedynego ratunku w Jego krwi, a mówiąc im że są dziećmi Boga, że znajdują Boga na swoje sposoby, że są różne drogi zbawienia - Watykan robiąc tak utrzymuje tych ludzi w śmierci, ale nie mniej groźne i ohydne są inne nauki rzymskkatolickie jak kulty świętych, czyśćce, kult maryjny, urząd papieski, spowiedź uszna i wiele, wiele innych 12 komentarzy:

 1. Masakra...
  Pierwsi będą ostatnimi a ostatni perwszymi.
  Kościół to nie Papież i Watykan. Kościół to my i nasze przemionione seca....garstka ludzi tak naprawdę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. za odmowę czczenia tego uniwersalnego boga, za odmowę przyłączenia się do tej religii czekać będą sankcje, uciski, prześladowania ale nie możemy się ugiąć jak nie ugięli się przyjaciele Daniela :


   " Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrach, Meszach i Abed-Nego; ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. (13) Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abed-Nego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. (14) Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? (15) Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który bóg wyrwie was z mojej ręki? (16) Wtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. (17) Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. (18) A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. (19) Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. (20) I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. (21) Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. (22) Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abed-Nega. (23) A ci trzej mężowie: Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. (24) Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu. (25) A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. (26) Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia. (27) I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął. . " - Księga Daniela 3:12-27 Biblia Warszawska

   http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html

   Usuń
  2. ewentualna globalna religia, z uniwersalnym bożkiem to będzie tylko wstęp przed późniejszym nadejściem antychrysta - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

   mamy obietnicę zmartwychwstania, nowego ciała - więc nawet jeśli będzie kiedyś kara śmierci za odmowę czczenia globalnego bożka to nie musimy się lękać. Jeśli nas zabiją to po prostu to koniec pielgrzymki, obudzimy się już w nowych ciałach i będziemy z Panem w raju ..... : " Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.
   21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. " - list apostoła Pawła do Filipian 3:20-21 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

   ,

   choćbyśmy mieli dostać wyroki dożywocia, choćby mieli zabrać skonfiskować wszystko co mamy, choćbyśmy mieli być zabici za odmowę dla bożka, a za wierne trwanie przy Chrystusie, to pamiętajmy, że wolny w Chrystusie nawet i w więzieniu jest wolny. Bogaty w Chrystusie może nic nie mieć materialnego, ale ma obiecane dziedzictwo w nowym stworzeniu, co przewyższa wszelkie skarby tego świata. Dla kogo życiem jest Chrystus - ten nawet w śmierci ma nadzieję, wie że śmierć kończy tylko pewien etap, ale otwiera wieczny, cudowny, wspaniały ... badźmy wierni Chrystusowi - nie podepczmy Jego krwi, nie dajmy się oszukać diabelskiej "miłości", diabelskiej "dobroci" - trzymajmy się wiernie wyznanania, że wszyscy zgrzeszyli i potrzebują ukrzyżowanego Chrystusa który po trzech dniach zmartwychwstał, potrzebują Jego krwi bo inaczej pomrą w swoich grzechach


   Pan jest drzwiami : " Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. " - Ewamgelia Jana 10:9 UBG


   " Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. " - Jan 8:24 UBG


   " Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. " - Mateusz 20:28 UBG - no właśnie okup za wielu ...

   Usuń
 2. Pięknie to ujełeb. Biblia odpowiada na wszelkie wątpliwości.

  OdpowiedzUsuń
 3. „Jeśli wszyscy ludzie wierzą w tego samego Boga i jeśli wszyscy są dziećmi Boga, to Pan Jezus i apostołowie są kłamcami.”
  Dlaczego są kłamcami ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie są kłamcami, bo w Prawdziwego Boga wierzą tylko ci, którzy wierzą w ukrzyżowanego Syna, który zmartwychwstał, którzy wierzą Jego Słowom. Również nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi jak mówi Biblia, ale tylko ci którzy w sercu uwierzyli że Chrystus zmartwychwstał, którzy wyznają Go swoim Panem

   Usuń
 4. Bóg stworzył CAŁY ŚWIAT i ludzi.... WSZYSTKICH LUDZI ale nie wszyscy ludzie chcą Go przyjąć i uznać za swego Pana i Stwórcę, bo "Kudłaty" nie śpi... i dalej miesza w świecie jak teściowa w rodzinie... A EFEKTY WIDAĆ aż za dobrze i to gołym okiem.

  OdpowiedzUsuń
 5. Czyli jak ktos nie bd wierzyl w Jezusa to pojdzie do piekla?

  OdpowiedzUsuń
 6. Mnie odwiedził zmarły we śnie(wczoraj 1 listop.) i powiedział że Papież będzie ranny w trzęsieniu Ziemi i wybiorą w tym roku Ojca Świętego ostatniego.

  Jurek40

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zmarli nic nie wiedzą i nigdzie nie przychodzą : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

   , różne rzeczy się śnią - nie ma ci się tym kierować, lepiej skupić się na Chrystusie i pójść za Nim, Jego nauką a nie snami, które są marnością i bzdurami ( dopuszczam że PAN może przemówić przez sen ale to jest coś niesamowitego, czego zapewne nikt z nas nie doświadczył, bo nie bylo takiej potrzeby )

   sny ludzkie to zwodniczy, kruchy fundament - lepiej oprzeć się na niezmiennym i niezawodnym Słowie Bożym


   http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html
   ,

   Usuń
  2. CZYLI NIE POTRZEBNE JEST CHODZENIE DO KOSCIOLA? SKORO TAM KLAMIA TO NIE MA SENSU. BOG OJCIEC, SYN BOZY I DUCH SWIETY JEST W NAS I W TO MAMY WIERZYC

   Usuń