Popularne posty

piątek, 18 listopada 2016

Mahomet fałszywy prorok koran fałszywa księga allah fałszywy bóg - szahadaSzahada - muzułmańskie wyznanie wiary mówi : " Nie ma boga prócz Allaha [ Boga], a Mahomet jest jego Prorokiem


Na szahadę - muzułmańskie wyznanie wiary odpowiem tak : mimo że Mahomet przyszedł kilkaset lat po zmartwychwstaniu PANA JEZUSA i śmierci apostołów to podali oni ponadczasowe kryteria według których można poznać fałszywego proroka np : " Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich. " - Ewangelia Mateusza 7:15-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
Owoce Mahometa - jego uczynki, jego nauki są wyraźnie ciemnością, są złe, są odwrotnością uczynków i nauk Jezusa Chrystusa. Widać wyraźnie że Mahomet jest fałszywym prorokiem. Muzułmańska szahada to kłamstwo.

 Często jacyś ludzie piszą, że przecież islam uznaje Jezusa za proroka więc z islamem, koranem i  allahem jest wszystko w porządku. Ale ci którzy znają Chrystusa, znają prawdę wiedzą że z całym islamem nic nie jest w porządku.


Chrześcijanie według fałszywego proroka Mahometa to m.in niewierzący, bałwochwalcy, niesprawiedliwi bo wierzą w fundamentalną prawdę objawioną przez OJCA że JEZUS jest JEGO SYNEM i ostatecznie BOGIEM : " koran - Sura 5:17 : "Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!" _________________  koran, sura 9:30 : ".... chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni! " - to islam lubi najbardziej : " niech zwalczy ich allah "

My uczniowie SYNA BOŻEGO nie mamy, nie będziemy przeklinać jak nauczał fałszywy prorok Mahomet - koran, sura 9:30 : " niech zwalczy ich [ chrześcijan ] allah [bóg] " , ale będziemy błogosławić jak m.in mówi list do Rzymian : " Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie " - Rzymian 12:14.

Fałszywy prorok Mahomet nie tylko fałszywie nauczał, że Jezus nie jest Synem Bożym, ale również fałszywie nauczał, że Jezus nie został ukrzyżowany - koran sura 4:157 : "I za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. "
 Fałszywy prorok Mahomet nauczał, że Bóg nie ma Syna - koran, sura 4:171 : " Bóg- Allah - to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! " _________ koran sura 6:101 : "Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna  - przecież On nie miał wcale towarzyszki?!"
 Fałszywy prorok Mahomet nauczał wielu złych zachowań m.in agresji, przemocy, walki, zemsty - wszystko to jest przeciwnością nauk Jezusa Chrystusa i apostołów.  koran Sura 2:194 : "... A jeśli kto odnosi się wrogo do was, to i wy odnoście się wrogo do niego, podobnie jak on odnosi się wrogo do was ".
Jak odmienne od fałszywych nauk Mahometa jest nauczanie biblijne : "Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" - 1 list Piotra 3:9 ______"Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim." - 1 Tesaloniczan 5:15 _________" Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi" - Rzymian 12:17


__________________________________________________________________

                                      SYN BOŻY - JEDEN Z FUNDAMENTÓW WIARY CHRZEŚCIJAN

Greckie słowo oznaczające "SYN" występuje w Nowym testamencie ponad 380 razy. W większości przypadków odnosi się do Jezusa Chrystusa !!!
Wiara że JEZUS jest SYNEM BOŻYM to obok Jego śmierci za grzechy ludzkości i Jego zmartwychwstaniu - jedna z fundamentalnych, nienaruszalnych prawd wiary chrześcijan. Ale fałszywy prorok Mahomet neguje te fundamentalne prawdy Boże, zaprzecza im.

" A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie?
14 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.
15 I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie?
16 Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. " - Ewangelia Mateusza 16:13-16 UBG - zobaczcie też Łukasz 9:18-20------------- 2000 lat temu wielu wierzyło że PAN był prorokiem, ale nie wierzyli, że jest Chrystusem - SYNEM BOŻYM. 
Wiara w samego  Jezusa proroka nic nie dawała i nie daje. Wiara w SYNA BOŻEGO - CHRYSTUSA jest niezbędna a takiej nie mają muzułmanie. To Syn Boży poszedł na krzyż za moje grzechy i za przestępstwa wszystkich innych. No ale wg fałszywego proroka Mahometa - Jezus nie był ukrzyżowany [koran, sura 4:157 - patrz wyżej ] i nie jest Synem Bożym. 
 Wielu było proroków Bożych, ale SYN BOŻY - CHRYSTUS był, jest i będzie jeden jedyny, niepowtarzalny, niezrównany. Poza tym islamski ISA [ tzw Jezus ] to fałszywy, inny Jezus : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html

To że w koranie występują biblijne imiona jak na przykład Adam, Abraham, Mojżesz, Jezus itd to nie znaczy że jest to od BOGA jak to błędnie naucza wielu. 
Ja też mogę napisać książkę, powstawiać w niej imiona biblijne, odnieść się do jakichś biblijnych historii, mówić że anioł Gabriel mi je przekazał i co uwierzycie mi ??? Aż tak bylibyście naiwni żeby mi uwierzyć że ta książka, historie w niej zawarte są od BOGA ??? Co z tego że występowałyby tam jakieś biblijne postacie, historie jak byłoby to poprzekręcane, zwodnicze - tak jest z koranem.
Oczywiście nie ważyłbym się aby coś takiego pisać - podałem przykład do zobrazowania sytuacji ze zwodniczym koranem.

Jaki prorok, taka i jego księga oraz taki bóg w niej zawarty. Proste równanie : fałszywy prorok Mahomet = fałszywa księga koran = fałszywy bóg allah. Koraniczny bóg jest fałszywy bo jego opis jest sprzeczny z Biblią.

diabeł mówi, że BÓG nie ma SYNA, że JEZUS nie jest SYNEM BOŻYM, ale jedyna natchniona księga w historii ludzkości czyli BIBLIA mówi co innego niż szatan przez koran m.in : " I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego " - Ewangelia Jana 6:68-69 UBG

" A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? 27 Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. " - Ewangelia Jana 11:26-27 UBG

" I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. " Dzieje Apostolskie 8:37

" I pojawił się obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, jego słuchajcie " - Marek 9:7 UBG

" Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan: Czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? 62 A Jezus odpowiedział: Ja jestem. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami niebieskimi." - Ewangelia Marka 14:61-62 UBG

" To jakże do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym? " - Ewangelia Jana 10:36 UBG ----- przypominam naukę fałszywego proroka Mahometa : koran, sura 9:30b : ".... chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!"

Również Jan Chrzciciel dał świadectwo że Jezus jest Synem Bożym - Ewangelia Jana 1:34. Natanael też złożył wyznanie że Jezus jest Synem Bożym - Ewangelia Jana 1:49. W wielu innych wersetach sam Ojciec mówi, że Jezus jest Jego Synem. Sam Chrystus wyraźnie to o sobie mówi. Jego apostołowie wyznawali że jest On SYNEM BOŻYM, ale fałszywy prorok Mahomet zaprzecza że Jezus jest SYNEM BOŻYM : koran, sura 4:171 : " Bóg- Allah - to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! " _________ koran sura 6:101 : "Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna  - przecież On nie miał wcale towarzyszki?!" 
Chcecie mówić że islam służy prawdziwemu Bogu, że Isa to prawdziwy Jezus, a koran to przekaz od Boga a nie diabła to macie wolną wolę, ale ja tym kłamstwom nigdy nie uwierzę. Muzułmanie nie są moimi braćmi, ale modlę się za nimi aby uznali Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego - Jezusa Syna Bożego, BOGA PRAWDZIWEGO - dopiero wtedy będą moimi braćmi, ale wtedy już nie będą muzułmanami. 


" Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:35-36 UBG - muzułmanie ani nie wierzą w Syna, ani nie wierzą Synowi - gniew Boży ciąży na nich, tak jak na ateistach i wszystkich nie słuchających Syna.

Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał " - Ewangelia Jana 5:23 - muzułmanie nawet nie uznają Syna, więc tym bardziej go nie czczą tak jak Ojca. Ale i np Świadkowie Jehowy nie czczą Syna tak jak Ojca :http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.htmlPrawdziwy anioł Gabriel przekazał takie słowa : " A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym." - Ewangelia Łukasza 1:35 UBG ----- niemożliwe aby kilkaset lat później BÓG posłał Gabriela do Mahometa z nauką zaprzeczającą : ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu, zaprzeczającą Synostwu Bożemu Jezusa a popierającą walkę, agresję, przeklinanie, przemoc itd. Jeśli jakaś duchowa istota ukazała się Mahometowi to był to szatan : " I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 11:14 : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html

" Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.
23 Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca " - 1 list apostoła Jana 2:22-23 UBG - m.in muzułmanie wypierają się SYNA

" A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.
12 Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego." - 1 list Jana 5:11-13 UBG - policzcie ile razy występuję słowo SYN w tych 3 wersetach. MUZUŁMANIE NIE UZNAJĄ JEZUSA SYNEM, KTÓRY ODDAŁ ŻYCIE ZA ICH GRZECHY i ZMARTWYCHWSTAŁ - nie mają życia wiecznego. W islamie nie ma SYNA więc jest śmierć, a nie życie wieczne.

Księga Izajasza rozdział 53 --- proroctwo spisane, ogłoszone jakieś 1300 lat przed przyjściem fałszywego proroka Mahometa. Wiarygodność tego proroctwa jak i hebrajskiego starego testamentu potwierdziły m.in "ZWOJE Z QUMRAN" i wiele innych odkryć archeologicznych, ale mi wystarczą słowa Jezusa, który wiele razy cytował Księgę Izajasza : "
Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." ---- Mahomet, muzułmanie mogą sobie zaprzeczać ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu, Synostwu itd ale prawdy nie da się pokonać, ona zawsze ostatecznie jest górą.
Psalmy Dawida spisane zostały jakieś 1600 lat przed Mahometem - w nich jest wiele proroctw o JEZUSIE - SYNU BOŻYM np Psalm 2. Psalm 22 opisuje np ukrzyżowanie Zbawiciela. Cała Biblia potwierdza że JEZUS jest SYNEM BOŻYM, że został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Islam, koran i Mahomet nie są od PRAWDZIWEGO BOGA

Islam to odpowiedź szatana na Chrystusową drogę zbawienia. Dlatego islam neguje m.in (ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, Synostwo) podstawowe prawdy dające usprawiedliwienie, zbawienie : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html 


Rzym kiedyś niszczył Ewangelię, prawdę ogniem i mieczem a dzisiaj robi to w inny sposób - przez tolerancję kłamstw islamu,koranu (całowanie Koranu przez Karola Wojtyłę),  przez mówienie że bez ukrzyżowanego SYNA też można być zbawionym : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/watykan-depcze-po-krwi-chrystusa-czesc-1.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/watykan-depcze-po-krwi-chrystusa-czesc-1.html

" I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni " - Dzieje Apostolskie 4:12polecam też przeczytać : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/neron-tym-razem-podpali-swiat-imigranci.html

Który Bóg jest prawdziwy - Syn doskonale objawił Ojca : http:mieczducha888.blogspot.com/2015/10/ktory-bog-jest-prawdziwy-syn-doskonale.html


" Tak Mohamecie , dam ci czego pragniesz.
Weź tę książkę, powiedz wszystkim że otrzymałeś ją od Boga. Dopilnuję że uwierzą jej. Aby to wszystkie wydawało się prawdziwe, jest tam trochę prawdy zmieszanej z wszelkim fałszem i złem. Nazwij tą chorą religię "islamem". To wszystko o co cię proszę - dopóki nie przyjdę po twoją duszę "


diabeł nie wygląda jak ten na tym obrazku, i inaczej wyglądało zwiedzenie Mahometa, ale w pewnym stopniu ten obrazek dobrze obrazuje fałszywość koranu, islamu. 


To że Mahomet jest fałszywym prorokiem to niezaprzeczalne, ale nie jest on tym fałszywym prorokiem o którym mówi OBJAWIENIE JANA np w 13 rozdziale lub w 20. Tym fałszywym prorokiem z Objawienia nie będzie papież, ani Kościół Rzymskokatolicki, ani jakieś państwo. Będzie to osoba ale nie papież, nie muzułmanin itp. Tyle na dziś mogę powiedzieć.

ps - nie ma co tracić czasu na zwodniczy koran. Skupmy się na Chrystusie i prośmy aby objawiał nam biblijne prawdy. Lepiej spędzać czas nad Biblią a nie koranem. Lepiej spędzać czas nad prawdziwymi relacjami, naukami a nie marnować czas na kłamliwymi koranicznymi. Napisałem o tym jako mój sprzeciw na diabelskiego ekumenizmu który coraz większy ma zasięg.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz