Popularne posty

środa, 22 marca 2017

Sąd Boży najpierw przyjdzie na Kościół później na bezbożny światSąd Boży nie rozpocznie się od bezbożnego świata, ale od Chrystusowego Kościoła - domu Bożego czyli od chrześcijan  "  Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
17 Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej? " - 1 list apostoła Piotra 4:16-17 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

Wielkie trzęsienie ziemi -- sąd nad Kościołem Chrystusowym - jest coraz bliżej swojego początku. Od tego sądu rozpocznie się, dopiero później nadejdzie inny sąd nad bezbożnym światem. 
Jak blisko jest początek sądu nad domem Bożym - to wie tylko PAN JEZUS i OJCIEC, my wiemy tylko że z każdym dniem jest bliżej i to co nie nie jest Chrystusowego w nas - będzie wypalane i burzone. 


Będzie to bardzo ciężki czas jakiego jeszcze nikt z nas nie widział. Takiej wojny, takiego chaosu i trudów, takich prześladowań jakie nadejdą nikt z nas nie widział : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści.9 Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.10 A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. " - Mateusz 24:7-10 

Wielu wierzących a raczej pseudo-wierzących zgorszy się, wpadnie w rezygnację, załamanie, w różne lęki i niewolę trosk. Wielu odpadnie całkiem od wiary lub jeszcze bardziej pobłądzą w martwej religijności i pójdą za fałszywymi nauczycielami i prorokami - Mateusz 24:11. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html Sąd nad domem Bożym - nad chrześcijanami rozpocznie się wraz z początkiem boleści, który rozpocznie się od gigantycznej wojny, której skutki dotkną cały świat. Początek boleści nie ma nic wspólnego z 3.5 rocznym wielkim uciskiem, który rozpocznie się nie prędzej niż kilka lat po początku boleści.                                            DLACZEGO,  PO CO TEN SĄD NAD KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM ??


Ten Boży ogień, który dotknie dom Boży - chrześcijan, będzie miał za zadanie :

 • jednych : zahartować, umocnić
 • innych : pokazać ludziom ich grzechy i oczyścić ich z nich
 • innych : aby wytrzeźwieli ze światowości, ułudy bogactw i pożądania innych rzeczy 
 • innych : przebudzić z głupot, beztroskiego chodzenia, zajmowania się niepotrzebnymi rzeczami, naukami jak spiski, numerologie, kształty Ziemi i setki podobnych "chrześcijańskich" tematów zastępczych 
 • aby chrześcijanie skupili się na Chrystusie i Jego Ewangelii która jest mocą Bożą ku zbawieniu - Rzymian 1:16,  1 Koryntian 1:17-18 
 • aby dać dobre świadectwo i Ewangelię : bezbożnym i prześladowcom
 • obnażyć fałsz religijności i martwych kościołów
 • aby chrześcijanie całą nadzieję i ufność położyli tylko w żywym, wszechmogącym Panu, Bogu i Stwórcy : JEZUSIE CHRYSTUSIE. W starotestamentowych Pismach czytamy o przykładach Bożych sądów - najpierw nadchodził on na lud Boży, który w większości żył w grzechach, głupotach, marnościach - sądy Boże to było karcenie aby się opamiętali, porzucili zło i głupoty a powrócili całym sercem do PANA i JEGO nauk, przykazań. Później sąd nadchodził na świat który był narzędziem Bożego karcenia swego ludu np na Asyrię, Babilon. 


Sąd nad domem Bożym - nad chrześcijanami nie będzie sądem który będzie miał za zadanie zniszczyć i potępić, ale oczyścić i przebudzić, umocnić. Ogień albo zahartuje albo spali. Kto podda się Chrystusowi, zaufa MU całym sercem ten wyjdzie mocniejszy przez to wszystko ... kto będzie chciał dalej żyć swoim samowolnym życiem, albo karmić się religią i jej marnymi rytuałami, zwodniczymi tradycjami, albo dalej miłował swoje życie w tym świecie i miłować rzeczy tego świata -- to ten Boży ogień spali go, sąd Boży powali go, nie przetrwa, nie wyjdzie mocniejszy, czystszy, przebudzony w mocy ducha Chrystusowego. 


Ogień spali imitacje wiary, w ogniu wyjdzie prawdziwa wartość wiary, ale mądrze postąpimy gdy w PANU już dzisiaj będziemy szczerze badać swoje życie i w mocy ducha Chrystusowego zaczniemy porzucać złe zachowania, złe rzeczy, głupstwa, marnowanie czasu ----->> "  Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem." - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 11:31-32 Zapowiadany przez apostoła Piotra sąd będzie burzył i wypalał wszystko co nie Chrystusowe :

 •  A więc im bardziej ktoś przywiązany do swojego życia a nie do Zmartwychwstałego - tym bardziej odczuje Boży sąd.
 • im bardziej ktoś przywiązany do rzeczy i zajęć tego świata tym bardziej odczuje Boży sąd, tym bardziej go zaboli.
 • im bardziej ktoś przywiązany do religii na przykład rzymskiego katolicyzmu i jego nauk, czy do organizacji Świadków Jehowy i ich nauk - tym bardziej odczuje Boży ogień, Boży sąd.


Kto będzie miał Ducha Chrystusowego w sobie przez wiarę Zmartwychwstałemu - ten będzie miał siłę, pokój ducha a nie załamanie, będzie widział właściwą drogę. W nas nie ma siły, odwagi, mądrości - mamy to jeśli mamy Ducha Chrystusowego - bez tej mocy z wysokości ogień ucisków, prześladowań, ciężkich czasów spali człowieka. 


Jeśli ktoś ma skarby na ziemi a nie w niebie - to niech nie myśli że sąd Boży go nie zaboli, nie uderzy z wielką siłą. Człowiek z sercem wypełnionym skarbami ziemskimi będzie miał wielki, paraliżujący strach, troskę o te swoje ziemskie skarby --- lepiej dzisiaj je porzucić, dobrowolnie w PANU, a to wyjdzie na dobre już teraz ale i podczas Bożego sądu gdyby człowiek dożył go. 


PANA się nie oszuka, co człowiek sieje to i zbierze - zastanów się człowieku nad swoją codziennością :

 • Zastanów się gdzie twój umysł się kieruje, do jakich rzeczy.
 • O czym najwięcej myślisz, czego najbardziej pragniesz
 • Gdzie najchętniej kierujesz oczy ?? - na seriale, programy rozrywkowe, filmy przesiąknięte złem ?? 
 • Co najchętniej słuchają twoje uszy ?? światowej muzyki ?? - papki pełnej frazesów, pustych rzeczy. Skieruj uszy do posłuchania chociażby np Księgi Psalmów lub Nowego Testamentu na mp3. Powiesz że to nudne ?? że wolisz posłuchać muzyki świata. To słuchaj, tylko nie płacz później przed PANEM bo nie wymówisz się, że nie wiedziałeś. Sam PAN mówił że wielu zamknie uszy, oczy, serca i nie przyjdzie do NIEGO po uleczenie. Dopóki trwa czas łaski i jeszcze żyjesz przyjdź po uleczenie czy to z brudów oka czy brudów ucha i serca.... karm umysł tym co biblijne a nie światowe, bezbożne.Dzień rozpoczęcia wielkiej bitwy której wielu na własne życzenie nie przeżyje - jest coraz bliżej. Piszę to do siebie i do was - potraktujmy to poważnie. To nie jest mój wymysł. Tak będzie może za 100 lat, a może zacznie się jeszcze dzisiaj... To Chrystusowe trzęsienie ziemi zburzy wszystko co nie zbudowane na skale - czyli na NIM samym. Jeśli w PANU nie mamy pewności przebaczenia, zbawienia to czego oczekujemy w o wiele cięższych czasach, warunkach jakie nadejdą. Czas uwierzyć Ewangelii Chrystusowej i trwać w Zmartwychwstałym każdego dnia. Umierać w JEGO Duchu dla siebie, aby żyć również przez Jego Ducha dla Niego. 


Czas skończyć z egoistycznym spędzaniem czasu, na to co chce ciało. Czas żyć dla PANA, zapierać się siebie, brać swój krzyż i iść za NIM i naśladować GO - wszystko dzięki Temu, że ON żyje w nas przez Ducha którego udziela przez biblijną wiarę a nie religijną.

Wiatr ucisków, huragan prześladowań i trudów, ciężkich czasów przesieje między pszenicą a plewami --- abyśmy wszyscy okazali się pszenicą, ale pszenica nie będzie głupio żyła - więc przyjdźmy w modlitwie jeszcze dziś do PANA JEZUSA i powiedzmy MU, aby jeszcze przed swym sądem nad swym Kościołem - wyplenił z nas to co jest złe w Jego oczach, aby udzielał nam mądrości ku dobrym wyborom, aby udzielał nam łaskawie swojego Ducha Świętego abyśmy byli gorliwi w dobru i posłuszni przykazaniom, oraz aby nas przeprowadził zwycięsko przez ogień sądu abyśmy z niego wyszli mocniejsi. Prośmy PANA o to aby wstawiał się za nami, był przy nas bo sami z siebie nie mamy sił :I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę.32 Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci." - Ewangelia Łukasza 22:31-32 


Przesiew polegał na tym, że na sicie kładło się wymłóconą pszenicę i potrząsało sitem - wiatr wywiewał plewy, zanieczyszczenia a pszenica zostawała sama. Będą wielkie wstrząsy, będzie wiał potężny wiatr - nikt z nas sam z siebie nie jest mocny na te nadchodzące wydarzenia. Tylko w PANU JEZUSIE, mając JEGO Ducha - możemy przejść to co nadejdzie i być przez ogień zahartowanymi a nie spalonymi i nie wymiecionymi wiatrem jak plewy. 

Codziennie, wytrwałe trzymanie się Żywego Wszechmogącego Zbawiciela a nie martwych bezsilnych religii. Codzienne utrzymywanie umysłu na Bożych rzeczach, szukanie tego co w górze - przez modlitwę, rozmowy z PANEM, powierzanie MU wszystkiego, szukanie JEGO pomocy, czytanie Biblii, posłuszeństwo, jeśli to możliwe spotkania z braćmi i siostrami w Chrystusie.Wielu jest w duchowym Disneylandzie, na duchowym pikniku, na duchowej wycieczce a nie na duchowej wojnie. Duchowa wojna, duchowe niebezpieczeństwo, możliwość odpadnięcia od zbawczej wiary, Zmartwychwstałego jako jedynej drogi i jedynej osoby przez którą jest zbawienie - to rzeczywistość w przeciwieństwie do złudnego, wyniszczającego chodzenia w beztrosce, w miłości do świata i rzeczy świata, w głupstwach i w tym czego chce ciało.


Boży sąd wyniszczy, wyburzy, wypali jak pisałem to co nie Chrystusowe w nas. Teraz jest czas aby dobrowolnie porzucać to - wtedy będzie mniej odczuwalne ...


 Zróbmy rachunek sumienia przed PANEM, zróbmy prześwietlenie swojego życia - szczere prześwietlenie, szczere badanie, i niech PAN JEZUS objawi nam i nadal objawia to co MU się w nas nie podoba, to co nie jest JEGO i niech w mocy swego Ducha uwalnia nas - dajmy MU się uzdrawiać.


"I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina.
6 Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.7 Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze?8 A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami.9 Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli?10 Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości.11 A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni.12 Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana.13 Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:5-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zanim coś zrobimy zastanówmy się czy to przetrwa Boży sąd nad Kościołem Chrystusowym - czy może będzie to nam ku szkodzie, bo Boży ogień i trzęsienie ziemi będą wypalać to z nas i wyburzać. 


Nagłe pochwycenie choćby dziś to błędna nauka, utworzona aby chrześcijanie byli słabi na zapowiadany sąd, na początek boleści który z każdym dniem jest bliżej -- kto lekko podchodzi do wieczności, ten i lekko podejdzie do tego wpisu. Za jakiś czas zapomni o przestrogach ... "  Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. (10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście. " - Księga Amosa 9:9-10 Biblia Warszawska


" I wszystkich królów Północy, bliskich i dalekich, jednego za drugim, i wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi, a król Szeszaku niechaj pije po nich! (27) I powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Pijcie, upijcie się i wymiotujcie, i padnijcie, aby już nie powstać przed mieczem, który Ja między was posyłam! (28) Lecz jeśliby nie chcieli wziąć z twojej ręki tego kielicha, aby pić, wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Musicie pić! (29) Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście, a wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto Ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi - mówi Pan Zastępów. (30) Ty zaś zwiastuj im te wszystkie słowa i mów do nich:Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos; potężnie grzmi nad swoją niwą, w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. (31) Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem; bezbożnych podda pod miecz - mówi Pan. (32) Tak mówi Pan Zastępów: Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi " -Księga Jeremiasza 25:26-32


A z tych, którzy innych nauczają, padać będą, aby doświadczeni i oczyszczeni, i wybieleni byli aż do czasu zamierzonego; bo to jeszcze potrwa aż do czasu zamierzonego. " - Księga Daniela 11:35 Biblia Gdańska - tu już mowa raczej o wielkim ucisku, ale fragment pokazuje jakie cele mają Boże sądy nad JEGO ludem 


Prawdziwy Kościół zawsze wychodził mocniejszy z prześladowań i ciężkich czasów - tak samo będzie teraz, więc nie bójmy się, ale przestańmy żyć jak niemądrzy, ufajmy PANU JEZUSOWI, JEMU wszystko oddajmy - wieczność z NIM przed nami ... mądrzy posłuchają i zastosują w codzienności ...  

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/ojciec-przyjaciel-brat-nie-zostawiaja.html


6 komentarzy:

 1. Witam Dominiku
  Od niedawna czytam twoje wpisy i za każdym razem bardzo mnie dotykają.Jestem początkującą chrześcijanką i bardzo mi rozświetlarz pewne tematy.Dziękuję Panu że jesteś.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj siostro ... internet dziś jest i dziś może go nie być, ale NAUCZYCIEL - Mat 23:8 zawsze będzie przy nas i zawsze możemy GO spytać, poprosić o zrozumienie i tak też powinniśmy robić ..... same dobre wiadomości :) - Cudowny Doradca wszystko wie i chętnie pokazuje nam siebie i swoją drogę, więc wszystkim i sobie polecam pytać GO o rady :) ... " Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. " - Izajasz 9:5


   , pozdrawiam i wszystkiego dobrego na nowej i najwspanialszej drodze :) ... ufajmy PANU a ON nas swoją trzodę dobrze poprowadzi

   Usuń
 2. Ja też jestem zachwycony tym blogiem, ale nijak ma się on do orędzi Bożych Żywego Płomienia, który ponoć otrzymuje je od Boga. Tam jest wyraźnie napisane, że trzeba chodzić do kościoła, oczyszczać się w spowiedzi w kościele. Mam pewien mętlik, po czytani tego co jest w internecie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. niczego nie otrzymuje od Boga, to wszystko ma tylko pozory i jest ułudą.

   trzeba, trzeba i trzeba a Zbawiciel mówi weź ode mnie za darmo dar zbawienia i za darmo dar Ducha Świętego i codziennie przez wiarę trwaj we mnie a ja w tobie przez mojego ducha a nie przez kawałek mąki która nie wyzwoliła cię od strachu i wyniszczającej niepewności co do wieczności


   zacytuję mój inny komentarz : " PAN JEZUS się nie przeistacza - ten m.in 6 rozdział Ewangelii Jana i inne fragmenty mówią zupełnie o czym innym - o niepowtarzalnej, doskonałej i jedynej ofierze Zbawiciela którą karmię się cały czas, bo cały czas żyję w świadomości daru łaski zbawienia przez wiarę, więc mogę powtórzyć : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html


   , uwierz Ewangelii - przyjmij to pełne i darmowe zbawienie bo nic sama nie wskórasz, nie można sobie zasłużyć, zapracować, przypodobać się Bogu - to wszystko jest niewiarą i nie przyjmowaniem darmowego daru dzięki łasce. Przez to też PAN udziela swojego ducha i przemienia człowieka coraz bardziej na swój obraz .... nowe serce, Boża siła, relacja z żywym Panem który jest w nas przez ducha a nie przez kawałek mąki. To diabeł wymyślił takie absurdalne interpretacje aby ludzi zakuć w religijne kajdany i trzymać ich przez strach i niepewność w klatce. Wyrwij się z tego ...


   " Kto wierzy w Syna, MA życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG

   " Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, MA życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. " - Jan 5:24 UBG

   " Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, MA życie wieczne " - Jan 6:47

   " Kto ma Syna, MA życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
   13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że MACIE życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. " - 1 list Jana 5:12-13 UBG


   , pozdrawiam i będę się modlił za tobą abyś przyjęła dar zbawienia i mogła powiedzieć : " mam życie wieczne - mam już teraz życie wieczne i nie muszę żyć w strachu i wyniszczającej niepewności "

   __________________________________________________________________________________

   , również i za tobą będę się modlił abyś przyjął dar zbawienia, jak długo jeszcze chcesz żyć w strachu, niepewności itd ?? Jak długo jeszcze będziesz zwlekał ?? przyjmuj to co dokonał Zbawca i wyrwij się ze śmiertelnego religijnego uścisku , T-E-R-A-Z jest dzień zbawienia :

   " (Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.) " - 2 Koryntian 6:2

   ,

   Usuń
 3. Czy stanie się coś jeśli ograniczę słuchanie muzyki, oglądanie filmów i seriali i granie w gry, czyli będę robiła to jak najrzadziej? Czy całkowicie z tego zrezygnować? Czy dopuszczalne jest aby robić te rzeczy, ale pod warunkiem, że będą one o odpowiedniej treści, czyli nie zawierały złych rzeczy; przemocy, przeklinania (choć nie da się tego uniknąć, bo i tak slyszy się je na co dzień), okultyzmu, grzesznego seksu itd? Czy taki np portal Bógtube jest dobry i odpowiedni?

  OdpowiedzUsuń
 4. Oczywiscie nie musi to być tematyka religijna, ale żeby było np o przyrodzie, miłości, przyjaźni, przebaczeniu itd?

  OdpowiedzUsuń