Popularne posty

poniedziałek, 17 lipca 2017

9 przykładowych rzeczy po których można rozróżnić dzieci Boże od dzieci diabłaRobienie cudów i innych tego typu rzeczy nie jest dowodem bycia dzieckiem Bożym - Mateusz 7:22-23, Mateusz 24:24, Objawienie Jana 13:13 i inne. Nie neguje przy tym prawdziwych Bożych cudów -  http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html ale co innego jest dowodem posiadania ducha Bożego i bycia dzieckiem Bożym. Tych cech dzieci Bożych jest więcej - ich odwrotność jest cechą duchowych dzieci diabła. PAN JEZUS  udziela DUCHA ŚWIĘTEGO w tej mocy, sile z wysokości jedynie można czynić to co polecił. Nie gaśmy DUCHA przez grzeszenie, umiłowanie świata, przez niewiarę itd.


JAKI OJCIEC TAKI SYN -- nasze codzienne uczynki, zachowanie, nasz styl życia pokazuje czyimi jesteśmy dziećmi ...... " Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - List apostoła Pawła do Efezjan 5:1 


- JAKI OJCIEC TAKI SYN - " Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata." - 1 list apostoła Jana 3:10 - nie po czynieniu czy nie czynieniu cudów, ale po sprawiedliwości i miłości.  Apostoł pisze o duchowych dzieciach. Ja byłem kiedyś dzieckiem diabła, ale dzisiaj jestem już dzieckiem Bożym - wszyscy ludzie są Bożymi stworzeniami, naszymi bliźnimi których mamy miłować, ale nie wszyscy są duchowymi dziećmi BOGA - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/watykan-depcze-po-krwi-chrystusa-czesc-1.html
1) PAN BÓG JEST ŚWIĘTY i my tacy bądźmy - Ewangelia Jana 17:11, Objawienie Jana 3:7 i inne

Dzieci Boże nie chodzą w grzechach, nie żyją dla grzechu --  jako dzieci Boże mamy być święci. BÓG brzydzi się grzechem, nienawidzi grzechu. Cechą dzieci Bożych jest dążenie do uświęcenia. Coraz bardziej podobni do OJCA i do SYNA : " Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty." - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 - święci we wszelkim postępowaniu - wszelkim a więc jest to styl życia, a nie raz na jakiś czas.


a kto święty, niech się nadal uświęca " - Objawienie Jana 22:11d
2) PAN BÓG JEST MIŁOŚCIĄ i my również miłujmy - 1 list apostoła Jana 4:8, 4:16 i inne.

Skoro OJCIEC i SYN okazali, okazują miłość i to nam którzy nie zasługiwaliśmy, nie zasługujemy na to -- to cechą dzieci Bożych jest okazywanie miłości wszystkim - wszystkim a nie tylko tym którzy nas miłują. Dlatego PAN powiedział : " miłujcie nieprzyjaciół swoich".


" Kto nie miłuje, nie zna Boga " - 1 list apostoła Jana 4:8a -- prawdziwa miłość to NIE np : tolerancja grzechu, czy popieranie zła - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/miosc-mocniejsza-od-smierci-i-sodsza-od.html
3) PAN BÓG JEST DOBRY i my tacy bądźmy - Łukasz 6:35, 1 list apostoła Piotra 2:3 i inne 

Jaki OJCIEC taki syn, więc cechą dzieci Bożych jest dobroć wobec wszystkich - nawet wobec złych : " Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych." - Łukasz 6:35


"Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;" - Galacjan 5:22
4) PAN BÓG JEST SPRAWIEDLIWY i my tacy bądźmy - Ewangelia Jana 17:25, 2 list do Tymoteusza 4:8 i inne - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html

Cechą dzieci Bożych jest to, że są sprawiedliwe w swym postępowaniu. Sprawiedliwe postępowanie jest ich stylem życia. Źle się czują z niesprawiedliwością, nienawidzą jej tak jak OJCIEC i SYN nienawidzą niesprawiedliwości : " Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość " - list apostoła Pawła do  Hebrajczyków 1:9a


" Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy." - 1 list Jana 3:7


" kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy" - Objawienie 22:11c
5) PAN BÓG JEST MIŁOSIERNY i my tacy bądźmy - Łukasz 6:36, Jakub 5:11 i inne. Boże miłosierdzie jest niewyobrażalnie wielkie - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

I  tutaj dzieci naśladują ojca. Kto jest dzieckiem BOŻYM jest miłosierny nawet wobec złych i niewdzięcznych. Kto nie okazuje miłosierdzia nie naśladuje BOGA ....... " Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. " - Łukasz 6:36.
6) PAN BÓG JEST CIERPLIWY i my tacy też bądźmy - 2 list apostoła Piotra 3:9, 1 list do Tymoteusza 1:16 i inne. - https://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/zrodo-cierpliwosci-i-wytrwaosci.html

Jedną z wielu cech dzieci Bożych jest cierpliwość. Prośmy aby było jej w nas coraz więcej i więcej, aby nie zabrakło jej nam i abyśmy nie dali się sprowokować do zła, nie oddawali złem za zło, czy nie załamali się w cierpieniu, w doświadczeniu, ucisku.


" Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 8 Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie... Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. " - list Jakuba 5:7-8,11.


Owocem ducha jest również cierpliwość - Galacjan 5:22
7) PAN BÓG JEST PRZEBACZAJĄCY - Mateusz 18:23-27 i my tacy mamy być wobec innych. 

Cechą dzieci Bożych jest przebaczenie swoim winowajcom, nawet jeśli nie przepraszają nas, nie żałują [ przebaczenie nie oznacza że uparty grzesznik może być w zborze. Przebaczenie nie oznacza akceptacji grzechu. Uparty grzesznik powinien być wykluczony do czasu porzucenia grzechu ]. Czasami ciężki przychodzi przebaczenie, ale trzeba zaprzeć się siebie, prosić PANA aby wlał do serca przebaczenie.


" Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.

15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień." - Mateusz 6:14-15

Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie." - Efezjan 4:32 

" Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy." - Efezjan 4:32
8)  PAN BÓG JEST PRAWDĄ, JEST PRAWDOMÓWNY i my tacy bądźmy - Ewangelia Jana 14:6, Tytus 1:2, Hebrajczyków 6:18 i my tacy bądźmy.

Dzieci Boże nie kłamią. Dzieci Boże nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego z ojcem kłamstwa - diabłem - " Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich " - Efezjan 4:25


Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami;" - Kolosan 3:9
9) PAN BÓG JEST ŁASKAWY - 1 list Piotra 5:10, 2 list do Tymoteusza 2:1 i wiele innych -  i my tacy mamy być wobec innych. 

" Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy." - Psalm 86:15


Gdyby nie łaska OJCA i SYN nikt nie byłby zbawiony. Nie byłoby nas dawno i nie byłoby nadziei, a jest nadzieja - ŻYWA NADZIEJA - ŻYWY CHRYSTUS : " Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie." - 2 list do Tymoteusza 2:1


Bądźmy łaskawi wobec innych ludzi, pamiętajmy jak wiele otrzymaliśmy i otrzymujemy łaski. To że żyjemy, widzimy, chodzimy, mówimy, mamy co jeść, pić i wszystko inne - to łaska BOŻA - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/zmieniona-perspektywa-nie-narzekaj.html Bądźmy dziećmi Bożymi w stylu życia.
       pozdrawiam Dominik ....... Charis2007@wp.pl ........ Puławy 17.07.2017 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz