Popularne posty

czwartek, 14 września 2017

Sprzedają nieskończony skarb za 80 złotych część 2 - dziesięć panien i dobry sługa

Załóżmy że 1 rok życia to 1 złoty. Statystyczne 80 lat = 80 złotych. Czy warto życie wieczne - nieskończone życie oferowane przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, sprzedać za pożądliwe, grzeszne czy marnotrawne spędzenie góra ok 80 lat ?? Czy sprzedalibyście mieszkanie za 80 złotych ?? A przecież wieczność w raju jest nieskończenie cenniejsza. Lepiej całym sercem pójść za PANEM JEZUSEM, trwać w JEGO łasce ... " Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa." - Filipian 2:21 ______ " Zgromadzeni jednomyślnie, postanowiliśmy posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem; 26 Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa." - Dzieje Apostolskie 15:25-26 

" W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało. " - Księga Sędziów 21:25 -- nie możemy żyć jak ówcześni Izraelici, którzy robili co im się podobało, a nie to co wymagał BÓG. My nie żyjemy w bezkrólewiu. Mamy króla - KRÓLA królów - Wszechmogącego PANA JEZUSA CHRYSTUSA. ON jest naszym KRÓLEM, a my JEGO poddanymi, JEGO sługami - więc bądźmy MU posłuszni. Wykonujmy JEGO rozkazy, prawa bo to obowiązek poddanych KRÓLA. Buntownicy, rebelianci, źli słudzy nie są posłuszni, nie są poddani królowi. CHRYSTUS jest władcą DOSKONAŁYM - JEGO prawa, nakazy są ku JEGO chwale i ku naszemu dobru, oraz dla dobra innych. 


Trwa sezon grzybobrania. Czy chrześcijanin może iść na grzyby ?? ... JEZUS CHRYSTUS nie chodził tam gdzie MU się podobało, ale tylko tam gdzie była wola OJCA.

Pójście na grzyby to nie jest grzeszna rzecz, ale pytanie dla nas - czy PAN nas tam posłał, czy JEGO wolą jest abyśmy tam spędzili czas, a nie gdzie indziej. Czy to najlepszy wybór spędzania czasu ??

Są osoby, które idą na grzyby jak do pracy - zbierają i później sprzedają je. To dobra rzecz. Inni może mają inne powody, ale warto w małych rzeczach uczyć się szukania woli Bożej i szukać rozeznania. Czas nam dany nie jest nieograniczony i nasz KRÓL dał nam różne nakazy, obowiązki które nie mogą być zaniedbywane. Czas nie może być marnotrawiony. Powiedziano nam m.in aby głosić Ewangelię - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html

To zbieranie grzybów to tylko przykład rzecz, zajęcia które same w sobie nie jest złe, ale może być zmarnowanym czasem, gorszym wyborem. Każdy przypadek jest indywidualny i niech każdy w danych rzeczach dobrze to z PANEM rozważy, bo wiele rzeczy które nie są złe mogą być pożądliwością ciała czy oczu a nie wolą Bożą dla nas. Mogą one stać się bożkami a to jest grzechem.

Nie osądzam grzybiarzy :) , po prosto sam mogłem wczoraj i dzisiaj jechać na grzyby, ale zrezygnowałem z tego bo widziałem, że nie jest to dla mnie wolą Bożą, że to nie będzie najlepszy wybór. W moim przypadku byłby to zmarnowany czas. Bez grzybów mogę się obejść, bez lasu mogę się obejść i PAN mi dał do serca, że nie do tego zostawił mi cały kręgosłup i sprawne nogi. Wybrałem wyjście na miasto, bo wiedziałem że będę miał tam okazje spotkać ludzi, którym będę mógł mówić o Zbawicielu JEZUSIE CHRYSTUSIE. PAN mi dał porozmawiać z pięcioma osobami. Gdybym wybrał las, grzyby nie byłoby tego ... 

" Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; 16 Odkupując czas, bo dni są złe. 17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana." - Efezjan 5:15-17  Ciało wolałoby las, grzyby - ale PAN mi mówił abym zaparł się siebie i wybrał to co ku JEGO chwale, żebym poszedł z JEGO słowem.
 Jesteśmy powołani do podejmowania najlepszych wyborów ku chwale PANA JEZUSA, ku dobru bliźnich i ku naszemu duchowemu wzrostowi. Kryteria wyborów nie polegają tylko na tym czy coś jest złe. Wiele rzeczy nie jest złych, ale i nie są najlepszymi wyborami, a powinniśmy w mądrości Chrystusowej wybierać to co najlepsze w oczach PANA -- " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić" - 1 Koryntian 6:12 __________ " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. " -- 1 Koryntian 10:23-24 -- Paweł pokazuje że wiele rzeczy nie jest złych i wolno nam je, ale w mądrości i miłości do BOGA i ludzi powinniśmy rozsądzać i dokonywać najlepszych wyborów, nawet jeśli to wymaga zaparcia się siebie, nawet gdy "ciało" czegoś bardzo chce to należy przeciwstawić mu się, odrzucić to i wybrać to co najlepsze. 

Czas jest darem i zdamy sprawę jak ten dar wykorzystaliśmy. PAN JEZUS nie daje nam życia, nie wybrał nas po to abyśmy żyli jak nam się podoba, ale żebyśmy zapierali się siebie w mocy PANA i w JEGO mądrości dokonywali najlepszych wyborów, zajmowali się tym co polecił PAN. 

Nie dostaliśmy darów aby je marnować, zużywać na głupstwa, marności czy pożądliwości.


Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni." - Efezjan 2:3 
" Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; 12 Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie;" - Tytus 2:12

 Czy więc mamy nie chodzić do pracy ?? Czy więc mamy nie zajmować się domem ?? Nie. To obowiązki i dobrze być w nich wiernym na dobre świadectwo dla świata : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html  - Ale poza ziemskimi obowiązkami, mamy nakazane szukać Królestwa Bożego. Mamy nakazane dzielić się Dobrą Nowiną o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu. Mamy nakazane służyć braciom i siostrom i być zbudowaniem, wzorem a nie zgorszeniem, złym przykładem.

Mamy wiele wolnego czasu i jako lud wybrany, jako uczniowie nie możemy spędzać tego czasu bezmyślnie. Nie możemy go marnować na pożądliwości i głupstwa. PAN swojemu ludowi dał różne dary, dał różne nakazy a kto tym gardzi i zajmuje się tym czym nie powinien to usłyszy nie pochwałę, ale słowa : " sługo zły, leniwy, nieużyteczny".


  • W ziemskiej pracy gdy gardzisz poleceniem szefa, swymi obowiązkami to zostaniesz upomniany.
  • W ziemskiej pracy gdy zajmujesz się jakimiś swoimi głupstwami zamiast swymi obowiązkami to zostaniesz upomniany.
  • W ziemskiej pracy gdy mimo upomnień dalej robisz to co ci się podoba, a nie to co nakazał szef to zostajesz wyrzucony z niej.
  • Mamy zleconą pracę przez PANA - ku chwale BOŻEJ i dla JEGO Królestwa i będziemy z tego rozliczeni. Jedni okażą się dobrymi pracownikami, a inni złymi. 


Nasz czas jest czasem PANA, który daje nam kolejne dni. ON decyduje nie my. Modlę się o Bożą mądrość i siłę ku najlepszym wyborom, najlepszym decyzjom. Proszę o to dla siebie i całego Ciała Chrystusa.

Możemy wymienić tysiące rzeczy, zajęć które nie są złe, ale gdy się nimi zaczniemy zajmować to okażemy się złymi sługami Chrystusa - nie będziemy zajmować się rzeczami które nakazał PAN. Te tysiące rzeczy zaabsorbują nas, przejmą serca, zgaszą ducha Pańskiego. Nie straszę, nie mówię aby wpadać w jakieś paranoje i z domu nie wychodzić. Pisze to przede wszystkim w pierwszej kolejności do siebie, aby zanim coś się zrobi, gdzieś pójdzie zastanowić się m modlitwie, w prośbie do PANA JEZUSA - czy to JEGO wola. Czy to będzie najlepszy wybór. Co ON by wybrał na moim miejscu ??Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba" - Rzymian 12:1 
" Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości;" - 1 Piotr 1:14

Złe wybory, gorsze wybory owocują złym, czy gorszym stanem duchowym. Dobre, najlepszy wybory skutkują wzrostem, nabieraniem sił. Złe wybory nie wymagają wysiłku. Wybiera się to co chce "ciało" - zmysłowe, grzeszne pragnienia, pożądliwości. Wybrać najlepiej - to często oznacza zaparcie się siebie. Ciało krzyczy, głośno woła aby wybrać to co zmysłowe lub światowe czy grzeszne, ale dobrze i mądrze w sile, mocy PANA JEZUSA zaprzeć się siebie. Wybrać to co chce duch, a nie ciało. Dokonać najlepszego wyboru. Chwilowo może "boleć" ale to minie i przyniesie dobry plon. To co chce ciało to tylko ma chwile przyjemności a skutki długotrwałe są często bolesne, przynoszą straty.  • mądre panny -- vs -- głupie panny
  • dobry i wierny sługa -- vs -- zły, leniwy i nieużyteczny sługa
  • posiany na dobrej glebie -- vs -- posiany między cierniami lub posiany na gruncie skalistym albo drodze
Głupie panny, źli sludzy, posiani między cierniami,na gruncie skalistym/drodze - nie stali się takimi przypadkowo. Nie słuchali PANA. Robili co im się podobało. 


Gdy "ciało = zmysłowa i grzeszna natura" się odzywa i nakazuje nam co mamy wybrać, to najlepiej wtedy przyjść do tronu łaski - do PANA JEZUSA. ON udzieli swej siły - swego ducha abyśmy dokonali najlepszego wyboru. W CHRYSTUSIE jest siła i mądrość, których w nas samych nie ma. PAN JEZUS nie jest chytry, nie żałuje nam ich ... " proście, a będzie wam dane. Szukajcie a znajdziecie. Pukajcie a otworzą wam " ...

Jak powiedział : " beze mnie nic uczynić nie możecie". Nawet nie próbujmy sami w swej sile. " Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć." - Rzymian 8:13 ________ " Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie." - Galacjan 5:16-17 
 To co nakazał PAN nie jest ograniczeniem, niewolą. Wręcz przeciwnie jest dobre dla nas, dla innych ludzi i ku chwale TEGO dzięki któremu istniejemy, żyjemy i mamy wszystko. Tutaj góra kilkadziesiąt lat, w PANU nieskończoność.

Czas życia na prawdę jest krótki, świat coraz bardziej niebezpieczny, jest duchowa wojna i spotkanie z PANEM twarzą w twarz coraz bliższe. Mądrze i dobrze jest rozumnie spędzać czas.... " Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. " - 1 Piotr 4:7. Jesteśmy na wojnie, nie na wakacjach. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html
       pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ....... 14.09.2017 Puławy 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza