Popularne posty

poniedziałek, 27 marca 2017

Nie będzie przed 2024 rokiem powrotu Pana Jezusa na Ziemię
Nawet gdyby dzisiaj przyszła zapowiadana gigantyczna wojna i jej następstwa [ Ewangelia Mateusza 24:7-8, Marek 13:8, Łukasz 21:10, Objawienie Jana 6:4-8 i inne ] -- , to PAN JEZUS i tak nie powróciłby na ziemię i  co najmniej przed 2024 rokiem ... Gdyby nawet dzisiaj rozpoczął się początek boleści to antychryst nie nadszedłby prędzej niż przed 2021 rokiem. 


" Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści. " - Mateusz 24:7-8 -- wielu błędnie mówi, że to wydarzenie już za nami, lub że już się rozpoczęło. To wydarzenie jeszcze się nie rozpoczęło i nie wiemy kiedy się rozpocznie - może to być nawet dzisiaj a może za wiele lat. Ale jak już wyżej napisałem nawet gdyby rozpoczęło się dzisiaj -- to PAN JEZUS na ziemię nie powróciłby prędzej niż co najmniej przed 2024 rokiem, a antychryst nie doszedłby do władzy prędzej niż co najmniej  przed 2021 rokiem.  
Nie znaczy że nie mamy czuwać - wręcz przeciwnie : czy miłość do Zbawiciela może nie czuwać, nie patrzeć na Niego, nie mieć z Nim relacji, społeczności ?? , nie wiemy czy dzisiaj nie jest nasz ostatni dzień. No i początek boleści będzie czasem sądu nad Kościołem - więc tym bardziej czuwajmy i dążmy w PANU Jezusie do uświęcenia : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/sad-bozy-najpierw-przyjdzie-na-koscio.html                                    POKAŻĘ WAM DLACZEGO tak twierdzę :


"początek boleści to kwestia przyszłości - dowody biblijne " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html


1)                                                                          pierwsze biada

Jakiś czas po rozpoczęciu się przyszłego początku boleści nadejdzie " pierwsze biada " czyli zatrąbi piąty anioł i przez pięć miesięcy będą się działy te rzeczy opisane symbolicznie w Objawieniu Jana 9:1-12 ... " I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. " - Objawienie 9:5 Uws. Biblia Gdańska 2)                                                                            drugie biada 


" Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą." - Objawienie 9:12 

" drugie biada " - to m.in okres 3.5 rocznego świadectwa dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników - dwóch świadków - wg mnie to symbol większej rzeszy ludzi pełnych Ducha Chrystusowego, którzy wyjdą, wyłonią się z ognia początku boleści i ucisków, prześladowań  a wszystko w PANU JEZUSIE.... " I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory." - Objawienie Jana 11:3 


" A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. " - Objawienie Jana 11:7.... bestia czyli antychryst zabije " dwóch świadków" - ale dopiero gdy zakończą swojej 3.5 rocznej misji : " A gdy dopełnią swojego świadectwa ".


Więc mamy najpierw rozpoczęcie początku boleści, który rozpocznie się wybuchem gigantycznej wojny na świecie - Mateusz 24:7-8 -------->> jakiś czas później przyjdzie 5 miesięczny okres zapowiadany jako pierwsze biada - Objawienie 9:5 ---------->> następnie jakiś czas później rozpocznie się 3.5 roczny okres "dwóch świeczników - dwóch drzew oliwnych " --------->> jakiś czas później dopiero antychryst dojdzie do władzy na 3.5 roku. 


Więc nawet jeśli gigantyczna wojna z jej skutkami i wielkimi prześladowaniami chrześcijan - " początek boleści" - rozpoczęła się jeszcze dzisiaj czyli 27 marca 2017 roku to zanim nadszedłby antychryst -- wpierw musi upłynąć 5 miesięcy - pierwsze biada a następnie drugie biada czyli m.in 3.5 roczna działalność symbolicznych wg mnie " dwóch świadków". 


Więc gdy do marca 2017 roku dodalibyśmy pięć miesięcy i następnie 42 miesiące - tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni  " dwóch świadków " to mielibyśmy 2021 rok. Więc gdyby początek boleści rozpoczął się nawet dzisiaj to antychryst /człowiek grzechu - nie doszedłby do władzy prędzej niż przed 2021 rokiem


Marzec 2017 + ( 5 miesięcy + 42 miesiące ) = 2021 rok. Taka data byłaby minimalna. Po pierwsze początek boleści jeszcze się nie rozpoczął i nie wiemy kiedy się rozpocznie, ale jak się już rozpocznie to nikt tego nie przegapi bo ta wielka wojna przewyższy wszelkie poprzednie, również prześladowania uczniów PANA będą wielkie -- wielu błędnie ten okres będzie nazywało "wielkim uciskiem". Wielki ucisk to będzie co innego i on nadejdzie co najmniej kilka lat później. 


Nie wiemy ile w sumie trwać będzie początek boleści. Nie wiemy tego, więc nikt nie wyliczy dokładnej daty i przestrzegam przed takimi kalkulacjami. Ja tylko podaje bardzo ogólnie pewne biblijne okresy czasu i wydarzenia i chcę pokazać że błądzą ci, którzy każdego roku wygłaszają nadejście antychrysta i PANA JEZUSA. 3)                                                                                trzecie biada


" Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. " - Objawienie Jana 11:14


Trzecie biada to okres m.in zrzucenie szatana na ziemię ... " Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. " - Objawienie Jana 12:12. 


Zanim diabeł zostanie zrzucony na ziemię, wpierw symboliczna "niewiasta" urodzi symbolicznego "chłopca" który zostanie porwany, pochwycony do nieba. Ale to pochwycenie i porwanie nastąpi po skończonej 3.5 rocznej misji " dwóch świadków" i po zabiciu ich przez bestię-antychrysta. 
Zanim nadejdzie pochwycenie uczniów Zbawiciela wpierw antychryst musi się objawić i gdzieś na początku jego drogi lub na początku jego 3.5 rocznej władzy nastąpi dopiero pochwycenie -- ale wzięci będą tylko całkowicie wierni PANU JEZUSOWI jak czytamy np w siedmiu listach do " 7 kościołów/zborów" w drugim i trzecim rozdziale Objawienia lub w Ewangeliach : " kto wytrwa do końca będzie zbawiony". Zbawiony wg mnie - tutaj w znaczeniu szczególnie : " uratowany, wyratowany"

Zobaczcie też np Ewangelię Łukasza 21:34-36


"  Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 -- i otwórzcie swoje Biblie i zwróćcie uwagę na bliższy i dalszy kontekst tych słów, i na słowa : "  i nasze zgromadzenie się przy nim " _______ zanim nastąpi spotkanie Kościoła z PANEM JEZUSEM - najpierw musi objawić się człowiek grzechu/ syn zatracenia czyli antychryst - bestia z otchłani


, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html


Zanim więc diabeł zostanie wyrzucony z nieba - symboliczna niewiasta urodzi chłopca. Po tym symbolicznym porodzie i porwaniu, pochwyceniu chłopca do nieba - diabeł zostanie zrzucony na ziemię i zacznie prześladować niewiastę, która ucieknie przed nim na okres 3.5 roku czyli :" czas czasy i połowę czasu" -- Objawienie Jana 12:6 [ 1260 dni ] i Objawienie 12:14 [czas czasy i pół czasu ]. Widzimy więc, że skoro niewiasta ucieka na okres 3.5 roku to i mniej więcej tyle czasu minie zanim PAN JEZUS powróci na Ziemię. 


Najpierw chłopiec zostaje porwany do nieba, a dopiero później - po tym porwaniu, na 1260 dni niewiasta ucieka. Więc skoro najpierw chłopiec ma być porwany a dopiero później niewiasta ucieka na 3,5 roku - to pokazuje porwanie gdzieś na początku około trzy i pół rocznej drogi antychrysta. Piszę około bo 12 rozdział Księgi Daniela wymienia jeszcze dwa zakresy czasu - 1290 dni i 1335 dni = więc to wszystko około 3,5 roku -- my w mocy Bożej - zawsze ufajmy i bądźmy posłuszni PANU JEZUSOWI do końca, do końca nawet w najgorszych okolicznościach. 


Antychryst ma mieć władzę przez 3.5 roku : " Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące. " - Objawienie Jana 13:5b 


                                  PRZYJŚCIE NA ZIEMIĘ JEZUSA - PANA PANÓW i KRÓLA KRÓLÓW


POCZĄTEK BOLEŚCI =======>> PIERWSZE BIADA [ 5 MIESIĘCY ] =======>> DRUGIE BIADA [ 3.5 ROKU DWÓCH ŚWIADKÓW ] =========>> TRZECIE BIADA [ WIELKI UCISK  PRZECIWNIKÓW ANTYCHRYSTA - WYRZUCENIE SZATANA Z NIEBA, 3.5 ROCZNA UCIECZKA NIEWIASTY, 42 MIESIĄCE WŁADZY ANTYCHRYSTA nad : " I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem." - Obj 13:7b ] ========>> PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA na ZIEMIĘ


Od postawienia ohydy spustoszenia rozpocznie się ok 3.5 roczny wielki ucisk - Ewangelia Mateusza 24:15-20, Marek 13:14-19,  ... " Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. " - Mateusz 24:20


Antychryst objawi się przed ohydą spustoszenia, będzie ją poprzedzał bo moim zdaniem ta ohyda to podobizna z 13 rozdziału Objawienia Jana. 
W księdze Daniela mamy mowę że od ustanowienia jej minie 1290 dni. 
Szczegóły będą znane uczniom PANA w swoim czasie. PAN swoim objawi wszystko w swoim czasie i na swój sposób.
 My pilnujmy siebie aby należeć do Niego - prawdziwie należeć a nie do religii, organizacji, czy ludzi. 

" Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni." - Księga Daniela 12:11-13 Biblia Gdańska  


" A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone.
30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
31 Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.


PAN JEZUS na ZIEMIĘ powróci PO WIELKIM UCISKU który potrwa ok 3.5 roku. 


Więc nawet gdyby POCZĄTEK BOLEŚCI rozpoczął się dzisiaj, to antychryst nie nadszedłby prędzej niż przed 2021 rokiem, a PAN JEZUS nie powróciłby prędzej niż przed 2024 rokiem. ----------------->> marzec 2017 + 5 miesięcy + 42 miesiące dwóch świadków + ok 42 miesiące wielkiego ucisku  ------->> i dopiero po ucisku powrót Pana, Zbawiciela i Stwórcy wszechrzeczy : Jezusa Chrystusa


Marzec 2017 + co najmniej 89 miesięcy daje 2024 rok. Pisze CO NAJMNIEJ bo nie wiemy ile potrwa początek boleści i pomiędzy pewnymi zdarzeniami mogą być jakieś jeszcze dodatkowe okresy -- piszę o tym nie aby wyliczać daty, bo tej żaden człowiek nie będzie znał -- ale aby skończyć z głupimi plotami że koniec jest blisko, że antychryst już jest lub że PAN JEZUS powróci na Ziemię już w tym czy w przyszłym roku. Nie po to podał szereg znaków swojego przyjścia abyśmy błądzili i dali się mamić tandetnymi wieściami, panikarskimi nowinkami Miejmy stale : kontakt, relacje, społeczność z naszym Zbawicielem, w NIM siła i moc aby przejść trudne czasy i być wiernym w każdym czasie. Czuwajmy w modlitwie - utrzymując umysł, serce na PANU, na tym co w górze. Szukajmy królestwa Bożego i Bożej sprawiedliwości, rośmy PANA aby nas przeprowadził i napełniał swoim duchem bo w nas samych z siebie nie ma siły, mądrości, miłości, dobra. Czuwajmy bo nie wiemy ile zostało nam czasu ... wybierajmy to co święte, nie to co grzeszne lub odwracające serce i uwagę od żywego Zbawiciela - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html

tzw nagłe pochwycenie choćby dzisiaj to błędna nauka : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/sad-bozy-najpierw-przyjdzie-na-koscio.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/sad-bozy-najpierw-przyjdzie-na-koscio.html


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Semeion koniec świata znaki - lato nie jest blisko -   http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html  :  "Wiele osób zapowiadało, zapowiada koniec świata na jutro czyli na 21 grudnia 2016. Ale jest to kolejne oszustwo, takie samo jak to sprzed 4 lat.  Również wiele jest zapowiedzi niby "chrześcijańskich" - mają tylko pozory biblijności, duchowości a rzeczywistości są ludzkimi, błędnymi interpretacjami lub niemądrą próbą zdobycia rozgłosu, pieniędzy.

Nie mi oceniać intencje, jednak wiem że ich "produkt" [ z dobrych czy złych intencji ] - to i tak jest błędny, szkodliwy - nie sprawdzi się - oto jeden z przykładów :  

http://ciekawe.interia.pl/newsy/news-jezus-wroci-na-ziemie-jeszcze-w-tym-roku-grozi-nam-koniec-sw,nId,2318812 : "...a po drugie w związku ponownym przyjściem na Ziemię Jezusa Chrystusa, co zapowiada niejaka Nora Roth, która twierdzi, że udało jej się dowiedzieć wszystkiego z Biblii... "W 2016 roku skończy się na Ziemi okres 6000 lat grzechu i na naszej planecie zapanuje wieczna sprawiedliwość i pokój, a Jezus powróci, by zabrać swoich wyznawców do nieba" - napisała na stronie "  - ta interpretacja proroctwa zawiedzie bo jest błędna. 

 Kto mi nie wierzy to przekona się 22.12.2016 czyli pojutrze :), lub w późniejszym terminie w przypadku wymysłu - ukazanego na Interii. 

Również szereg zapowiedzi na 2017 rok a które wieszczą powrót PANA JEZUSA czy zagładę świata - one wszystkie są fałszywe, kto mi nie wierzy przekona się w 2018 roku ;) 

Nostradamusy oraz "fatimskie tajemnice ", Klimuszko, tzw ojciec Pio i inni rzymskokatoliccy oraz inni  "przepowiadacze" to ślepa uliczka, błędne rzeczy  - tak jak i cała reszta plejady wieszczy pozabiblijnych - nie trzymających się tylko i wyłącznie Biblii. Ta jedyna natchniona Księga nie potrzebuje dodatków ... 

Tylko to co w Biblii zapisane wypełni się. Choć jak wiemy z historii i z obecnych czasów nie każdy kto trzyma Biblię w ręku, ma na ustach "Jezus" odpowiednio podchodzi do biblijnych proroctw o czasach ostatecznych - przykład to np interpretacje adwentystyczne Świadków Jehowy, rzymskokatolickie i wiele różnych "protestanckich" - zalecam uważać i samemu w modlitwie prośbie do "CUDOWNEGO DORADCY" - Izajasz 9:5, Nauczyciela - zapoznawać się chociaż na początek z Ewangelią Mateusza rozdział 24, Marka rozdział 13, Łukasza 21.


Daty końca świata celowo są wymyślane aby zatwardzić ludzkie serca. Gdy ktoś często słyszy fałszywy alarm przeciwpożarowy to z czasem przestaje na niego zwracać uwagę i gdy przyjdzie prawdziwe zagrożenie będzie myślał że to znowu żarty i ogień go spali ... tak samo jest z podawaniem dat końca - gdy przyjdą prawdziwe zagrożenia większość nie posłucha i poniesie szkodę - będą myśleli że to znowu żarty lub wymysły jakiś "nawiedzonych" ludzi - jak to często wielu z nich mówi. 

Prawdziwe zagrożenia są opisane w jedynej natchnionej Pismach Świętych - jak pisałem : ona jest przez wielu przekręcana, jej proroctwa są błędnie odczytywane - więc i tutaj trzeba uważać - ufając wszechmogącemu Zmartwychwstałemu Zbawicielowi, który jedynie może nas dobrze poprowadzić w tym coraz ciemniejszym, chaotycznym i niebezpiecznym świecie.   Jak napisał prorok Daniel : " bezbożni nie będą mieć poznania " - 12  rozdział. Ps - natchnionych jest 12 rozdziałów. 13 i 14  rozdział z katolickiego przekładu Tysiąclecia to rzecz, której nie powinno być w Biblii - tak jak inne apokryficzne fragmenty i księgi m.in Syracha, Mądrości i inne, które mają truciznę, pozory duchowości i pobożności i tymi pozorami oszukanych zostało wielu. Są tam niebezpieczne nauki teologiczne, doktrynalne oraz błędy geograficzne, historyczne. Radzę nie czytać tego i nie dawać ich innym do czytania.

Apostoł Paweł zapowiedział, że kochający grzeszenie uwierzą kłamstwom - 2 Tesaloniczan rozdział. Natomiast apostoł Jan w Objawieniu 1:1 mówi, że zrozumienie jest tylko dla sług Zbawcy : " aby ukazać swoim sługom " - Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Więc w byciu sługą ZMARTWYCHWSTAŁEGO - leży klucz. ALE NIEWIELU TAK NAPRAWDĘ WIERZY, że PAN - ŻYJE. Wymyśla się różne daty, sensacyjki - mass media je rozgłaszają bez mądrego, biblijnego sprostowania i wiele osób myśli że Biblia to bzdury i mówią : " znowu te ich proroctwa zawiodły".
Ale proroctwa biblijne nie zawiodły i nie zawiodą.
Dziesiątki starotestamentowych proroctw mówiących np o Chrystusie, Jego zbawczym ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu się wypełniło, żadne nie zawiodło. Tak samo będzie z tymi odnoszącymi się do przyszłości = do czasów ostatecznych.


     Oprócz fałszywych dat, szkalowania Zmartwychwstałego i Biblii, mass media oraz różne np filmy w tym tzw "naukowe" - ukazują koniec świata jako zagładę wszystkich i wszystkiego. Ale one wszystkie się mylą. Będzie nowa ziemia i nowe niebo - m.in : " my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość " 2 list apostoła PIOTRA 3:13 Biblia Warszawska -- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


Biblijny obraz diametralnie się różni od tego co mass media i różne inne środki wmawiają ludziom, że np słońce kiedyś wybuchnie, zniszczy ziemię i ludzi. Kto wierzy w te kłamstwa ten nie wierzy Chrystusowi, który nigdy nie skłamał. 


Sensacyjne tytuły, zdjęcia ukazujące wielkie zniszczenie, animacje i filmy ukazujące zagładę, zapowiedzi różnych "naukowców" - to wszystko wywołuje strach u ludzi, poczucie bezsensu, beznadziei, depresje. Ale nie trzeba się bać. Kto prawdziwie wierzy że Jezus umarł za Jego grzechy i zmartwychwstał - przez co uznał GO za swego PANA - temu i śmierć nie zaszkodzi. Ma obietnice zmartwychwstania w chwalebnym ciele, nieśmiertelności i życia na nowej ziemi, gdzie będzie Boże miasto - np Objawienie Jana rozdziały 21-22. Nie ma tu mowy o unicestwieniu planety i życia. 
              MATEUSZ 24   ,  MAREK 13   ,   ŁUKASZ 21" jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? " - Mateusz 24:3b UBG - słowo znak to " SEMEION" - oznacza np : zna, wskazówka / znak (dany przez Boga ) / symptom, objaw / dowód / hasło sygnał


Na przykład w Ewangelii Mateusza rozdział 24, Marka 13, Łukasza 21 jest wymieniony szereg znaków, które mają poprzedzać powrót Zbawcy : " Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. " - Mateusz 24:33 UBG. 


Gdy ujrzycie : "to wszystko" - WSZYSTKO czyli co ?? wymienione znaki m.in z Ewangelii Mateusza rozdział 24, Marka 13, Łukasza 21. Dlatego zachęcam do zapamiętania ich. Ale na gruncie nie obecnych wydarzeń światowych - bo one nie mają nic wspólnego z tym o czym mówił PAN. Ci, którzy na podstawie dzisiejszych wydarzeń wieszczą bliski koniec błądzą - nie słuchajcie ich. Jak powiedział PAN - nie idźcie za nimi : " A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. " - Łukasz 21:8 UBG

Uczniowie pytają : " jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata ? " - Mateusz 24:3 ---> " A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.33 Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. 34 Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. " - Mateusz 24:32-34 UBG - gdyby PAN miał przyjść niespodziewanie np dzisiaj, to jaki sens był w podawaniu znaków ? szeregu znaków ? 


Gdyby PAN miał przyjść całkowicie niespodziewanie np dzisiaj,to nie byłoby podawania znaków w całej Biblii, które mają poprzedzać powrót PANA. Widzę wyraźnie : " jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata ? " - Mateusz 24:3 - gdyby PAN powiedział : " Nie będzie znaków, nikt się nie zorientuje, więc czuwajcie ". PAN tak nie mówi ale wymienia wiele rzeczy po których ci, którzy będą w światłości, trwać w Chrystusie poznają że jest blisko, mimo że dnia i godziny nie będą znać.


ODWRACAJĄC SYTUACJĘ : nie widzę wymienionych znaków - nie widzę aby " drzewo figowe i inne drzewa kwitły, wypuszczały liście " - więc wiem, że lato nie jest blisko - powrót PANA nie jest blisko.


Nadal jeszcze jest zima, no może przedwiośnie, ale jeszcze nie widać pąków - bo nie widać było tego : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.

8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści." - Mateusz 24:7-8 - Obecne wojny to nie ta wymieniona tutaj.

Obecne trzęsienia ziemi, to nie te wymienione tutaj.

Ani pierwsza, ani druga wojna światowa nie były wypełnieniem słów o początku boleści.

Ta wymieniona wojna - to będzie coś wyjątkowego w dotychczasowej historii. Będzie wielka i z ogromem ofiar - a jeśli dożyjemy tych dni, to będą mi i wam wmawiać że to wielki ucisk itp, ale to nie będzie biblijny "wielki ucisk"z księgi m.in Daniela i Objawienia. Jeszcze raz podam link z dowodami, że początek boleści i późniejsze ZNAKI to kwestia przyszłości. Nieznanej nam przyszłości, ale przyszłości. Może jeszcze dziś się zacznie, a może za wiele lat : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

Skoro nie widzimy znaków i PAN nie jest blisko - to czy można sobie "duchowo" leniuchować ?/ robić co się podoba ?? - żaden prawdziwy chrześcijanin - nie będzie tak myślał, tym bardziej żył tak. Toczy się duchowa wojna, trzeba dzielić się Ewangelią, pomagać jak się może braciom i siostrom. Ale najważniejsze trwać w PANU - z miłości, a nie konieczności, wiedząc że to najlepsze co może być. Oprócz tych powodów jest jeszcze śmierć - nie wiemy kiedy przyjdzie nasz czas :http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html - więc co ? - będziemy sobie lekko chodzić, w grzechach ?? w umiłowaniu bezbożnego świata, który zabił PANA i nienawidzi GO i nas ?? Nie ma takiej możliwości, nie chcę grzeszyć - brzydzę się tym ... 

Więc, mimo że po znakach poznaję, że lato nie jest blisko = że powrót PANA nie jest blisko = że późniejszy koniec świata nie jest blisko - to nie sprawia to, że jestem słabszy. Tak wygląda prawda, a co prawdziwe jest dobre. Problem będą mieć ci, którzy wierzą w nagłe pochwycenie. Oni gdy ujrzą tą gigantyczną wojnę, a nie ich porwanie - to co zrobią ?? Oby mieli wiarę i przyznali się, że błąd jest po ich stronie, a nie po stronie PISM BIBLIJNYCH. One są niezawodne, jak PAN który przez swoich ludzi da je nam. 


To ludzie zawsze zawodzą i tak będzie z pochwyceniem przed tzw "uciskiem", nagłym pochwyceniem. Gdy zobaczą wojny i inne późniejsze wydarzenia przekonają się, że znaki nie zostały dane przypadkowo czy na darmo ...


Trwających w PANU JEZUSIE, chodzących w JEGO przykazaniach - nie zaskoczą te rzeczy, znaki : " Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej." - 1 Tesaloniczan 5:4 - Te słowa o "złodzieju" nie są sprzeczne z tymi  z ewangelii  - mimo że uczniowie nie będą znali daty, to jednak zgodnie z zapowiedzią PANA będą wiedzieli że PAN jest BLISKO.  

To już są bardziej skomplikowane analizy : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html  , część 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html  - dziś po ponad roku napisał bym, że " nie będzie pochwycenia przed 2020 rokiem " :) - ale widać, że na razie się sprawdza :) i wiem, że się sprawdzi. Oby wierzący w nadłe pochwycenie nie załamali się, gdy ujrzą że to co wierzyli, okazało się błędną interpretacją. 

Uczniowie po znakach poznają, że czas nie będzie dłuższy od czasu trwania pokolenia - Mateusz 24:34. 
Jednak dokładnej daty [dnia i godziny]nie będą znali. Żaden inny człowiek nie będzie jej znał - Mateusz 24:36


 Te znaki są kwestią przyszłości. Jeszcze nie rozpoczął się początek boleści. On rozpocznie się od gigantycznej wojny o zasięgu i skutkach globalnych : "  Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.
8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści." - Mt 24:7-8 UBG : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html


Nie będzie to wielki ucisk. Wielki ucisk nadejdzie co najmniej 3 lata później [ prawdopodobnie będzie to więcej lat ] i dotknie tych, którzy się przeciwstawią antychrystowi , głównie -chrześcijan, ale spokojnie nie zamartwiajmy się - PAN będzie ze swoimi nawet w godzinie śmierci. 
Wielki ucisk ma trwać 3,5 roku. 


 Pozostali ludzie pójdą za antychrystem - człowiekiem grzechui będą się radować, opływać w dobrobycie. Jednak długo to nie potrwa - tylko 3.5 roku a wybierając człowieka grzechu, a odrzucając TEGO, który poszedł na krzyż za ich grzechy - zatracą się na wieki. 


Początek boleści dotknie cały świat i będzie to trudny czas dla wszystkich. Wtedy np "miarka pszenicy będzie za denara" - Objawienie rozdział 6. 


Ale co najmniej kilka lat po początku boleści - w wielkim ucisku - ci, którzy nie będą ulegli antychrystowi "nic nie kupią, ani nie sprzedadzą" - Objawienie 13:16-18. Reszta będzie nurzać się w dobrobycie, kosztem podeptania po zbawczej krwi. 

 Początek boleści odczują wszyscy, a wielki ucisk tylko ci, którzy nie podporządkują się grzechowi i człowiekowi grzechu - antychrystowi. Kto będzie kochał grzech, kto będzie sługą grzechu - ten będzie sługą i  człowieka grzechu. Dążmy w PANU do odwrotnej rzeczy niż miłujący grzech, a nie będziemy zwiedzeni -- do dalszego i dalszego uświęcenia. Prośmy a na pewno PAN nam pobłogosławi w tym ... 


" Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;" - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 UBG -- PAN JEZUS nie powróci przed antychrystem. Jak mówi ten fragment - NASZE ZGROMADZENIE PRZY PANU - DZIEŃ ZGROMADZENIA - NIE NADEJDZIE - dopóki najpierw nie nadejdzie odstępstwo wśród wielu chrześcijan i nie objawi się człowiek grzechu - antychryst. 

To zgadza się z kontekstem 1 i 2 rozdziału 2 listu do Tesaloniczan.
 Zobaczcie też kontekst np 4 i 5 rozdział - 1 listu do Tesaloniczan. 
PAN w znakach wymienia ohydę spustoszenia - Mateusz 24:15 - a zanim nadejdzie ohyda spustoszenia, wpierw do władzy dojdzie antychryst !!!!!! - Więc słusznie apostoł Paweł napisał, żeby nikt nas nie zwodził czy to m.in mową, czy listem że już zbliża się powrót PANA, że już jest blisko.

Nie jest blisko, gdy nie widać wypełnienia znaków podanych np w ewangeliach.
Spotkanie, zgromadzenie przy PANU - pochwycenie - nie nastąpi wpierw zanim nie objawi się m.in CZŁOWIEK GRZECHU. NIE idźcie za tymi którzy :
  A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. " - Łukasz 21:8 UBG" Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano;
36 By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących.
37 A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! " - Ewangelia Marka 13:35-37 UBG ------ vs ------- " A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.

29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. " - Marek 13:28-29 UBG ------  jedno nie kłóci się z drugim. NIE WIECIE KIEDY -  NIE OZNACZA ŻE MOŻE PRZYJŚĆ np DZISIAJ. ----- POZNAJECIE, ŻE LATO JEST BLISKO - NIE OZNACZA ŻE KTOŚ W MOŻE WYLICZAĆ DATY i MÓWIĆ, ZE jest BLISKO GDY NIE NADESZŁY ZNAKI. 

POGARDZENIE ZNAKAMI LUB JAK SĄDZĘ U WIĘKSZOŚCI - BŁĘDNE ICH PRZYPISYWANIE DO MINIONYCH LUB OBECNYCH WYDARZEŃ - TO WSZYSTKO PROWADZI DO KOLEJNYCH BŁĘDÓW ...

Tak jak zawodzą wieści, że PAN już nadchodzi, czy podawanie dat - tak też zawiodą się czekający na pochwycenie przed antychrystem.

 Zimny prysznic przyjdzie jednak wcześniej, dużo wcześniej - wraz z "początkiem boleści" - czyli m.in wielką wojną jakiej świat jeszcze nie widział, a której oni nie spodziewają się zobaczyć. Zobaczą bo to jeden ze znaków, a po nim nadejdą inne znaki i wtedy dopiero będzie można mówić, że PAN jest blisko - nie dalej niż długość życia pokolenia. Wtedy nie trzeba się załamywać mimo trudnych doświadczeń, ale podnieść GŁOWY DO GÓRY, BO WTEDY PRAWDZIWIE --- LATO BĘDZIE BLISKO  !!!!!!!!!!!!


Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko.
31 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.32 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.34 Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył.35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi.36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. " - Ewangelia Łukasza 21:30-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - 34 werset mówi przestrzega, aby czuwać, pilnować się, aby nie być zaskoczonym - kto będzie się pilnował, ten nie będzie zaskoczony - to samo mówił Paweł - 1 Tesaloniczan 5:4. Ten dzień zaskoczy tylko będących w ciemności - oni nie rozpoznają znaków - prawdziwych znaków i człowieka grzechu, bo sami będą w grzechu.... 
Patrzmy na PANA JEZUSA nie świat, skupieni bądźmy na Królestwie Bożym a nie królestwach ziemskich, myślmy o tym co w górze a nie na dole - a PAN co potrzebne udzieli nam, objawi - nie da byśmy byli zwiedzeni - tylko patrzmy na Niego, na to co Boże - nie podniecając się światowymi newsami i na siłę nie przypisujmy im znaków końca. Znaki będą wyjątkowe - dlatego właśnie będą znakami ...

poza tym, zanim nadejdzie antychryst - wpierw musi wybuchnąć wojna opisana w 8 rozdziale Księgi Daniela - cały ten rozdział mówi o czasach ostatecznych i mówi o terenach zajmowanych obecnie przez Iran : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/antychryst-i-wojsko-niebianskie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/antychryst-i-wojsko-niebianskie.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html"pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl5 komentarzy:


 1. " A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
  33 Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
  34 Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
  35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
  36 Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. " - Ewangelia Mateusza 24:32-36 UWS. Biblia Gdańska


  " A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.
  29 I opowiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
  30 Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko.
  31 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.
  32 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
  33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
  34 Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył.
  35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi.
  36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym." - Łukasz 21:28-36

  ,

  OdpowiedzUsuń
 2. Wszystko świetnie opisane tylko w tym wszystkim jeden klocek nie pasuje do reszty.
  Wielki znak na niebie ukaże się w tym roku, chyba październik. Kobieta brzemienna.
  A jeśli w tym roku to się kłóci z twoimi wyliczeniami ponieważ trzeba zadać sobie pytanie co będzie się dziać 3, 5 roku do 2021 roku od 2017 po porodzie?
  Wydaje mi się, że to już jest ten czas.
  Gdyby wielki znak miał się pojawić zaraz przed 2021 rokiem to by wszystko pasowało.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. te astronomiczne układy nijak się mają do tekstu biblijnego, nijak się mają do znaków na niebie. Człowiek który głosi te nauki błądzi. Zanim niewiasta porodzie, wpierw przez 3.5 roku mają działać "dwaj świadkowie" a jeszcze ich nie ma, bo przed nimi ma m.in przyjść początek boleści który jeszcze się nie rozpoczął.


   Biblii i jej proroctw nie interpretuje się według astronomicznych układów - jeśli się nie zgadzasz to co powiesz o tych znakach : " I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów " - Obj 13:3

   , " I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży " - Obj 15:1


   , "Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. (14) Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni - to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, by dokoła niego siedzieć" - Izajasz 47 ..... po co naśladować pogaństwo, gdy PAN JEZUS udziela ducha i nakazuje patrzeć na Niego i głosić Ewangelię Łaski na przekór fałszywym ewangeliom jak fałszywa ewangelia sakramentów

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 3. Interesujące, ale księga Objawienia, to księga symboli, a nie dosłowności, zatem liczby w niem podane też mogą być symboliczne a nie dosłowne, nigdzie nie jest napisane że 3,5 roku to literalne 3,5 roku, po drugie, autor oblicza dni i miesiące na podstawie naszego kalendarza który ma 365 dni w roku, ale księga Objawienia nie posługuje się takim kalendarzem bo go nie znała, i tak 3,5 roku czy 42 miesiące, 3,5 czasu daje tyle samo, więc liczone jest że każdy miesiąc ma 30 dni a nie 31 jak niektóre z naszych miesięcy, rok proroczy ma 360 a nie 365 dni w roku co sprawia że całe to obliczenie staje się fikcją literacką. co więcej autor zaczął od marca 2017 a za rok będzie marzec 2018 i wszystko się przesunie, a naprawdę wydarzenia mogą rozegrać się w szybszym czasie, według słów Jezusa że owe dni będą skrócone, lub podane liczby okażą się nie dosłowne ale symboliczne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 3.5 roku = 1260 dni to dosłowne dni - 24 godzinne, ale tutaj nie będę się rozpisywał o tym.

   Upływający czas gra na moją korzyść, ponieważ podałem znaki których jeszcze nie ma i nie wiem kiedy się zaczną, ale przed nimi PAN nie powróci, nie jest blisko jak powiedział. Dopiero gdy je ujrzymy będziemy wiedzieć, że jest blisko czyli nie dalej niż czas trwania jednego pokolenia.
   W 2020 jeśli nie rozpoczna się znaki to powiem ze antychryst nie nadejdzie predzej niz przed okolo 2024 - to minimalna, dolna granica. Znaki sa po to podane abysmy niesłuchali kłamstw ze juz powrocił jak to mówia np ŚJ lub ze moze nadejsc w kazdej chwili - znaki nie moga byc pominiete

   Usuń