Popularne posty

piątek, 8 września 2017

Niewiasta obleczona w słońce to nie Maryja - oszustwo z majem 2018 i kolejnymi latami

23 września 2017 r to kolejna fałszywa data. 23 września nie ma nic wspólnego z Objawieniem Jana rozdział 12. Nie będzie 23 września ani pochwycenia, ani powrotu PANA JEZUSA na ziemię, ani końca świata. Ta data to kolejny fałszywy alarm, przez który znowu wielu będzie szydzić z chrześcijan, pogardzać Chrystusem, Jego nauką i cała natchnioną Biblią. 


Już są kolejne fałszywe zapowiedzi i daty m.in na maj 2018 roku - związane z 70 rocznicą powstania państwa nazywanego błędnie Izrael. Prawdziwy Izrael to Kościół [ narodzeni na nowo ludzie z Żydów i pogan ]. Powstanie w 1948 roku tego państwa nie jest spełnieniem proroctw biblijnych, bo one nie mówią o tym państwie. Rok 2018 przeminie, fałszywe zapowiedzi upadną, ale inni wymyślą coś na 2019 rok, na 2020 itd ... "temat tabu prawdziwy Izrael to żyjący Jezus część 1 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/temat-tabu-prawdziwy-izrael-to-zyjacy.html

Ludzie czytają Biblię nie przez relację z Chrystusem, który udziela natchnienia, aby odczytać jedyną natchnioną Księgę, ale np patrzą w gwiazdy, w konstelacje i te rzeczy próbują wpasować np w Objawienie Jana. Konstelacje gwiazd, zodiak to produkt pogański. To produkt upadłego człowieka. Oczywiście OJCIEC i SYN wszystko stworzyli w tym gwiazdy, ale ludzie nadali poszczególnym obszarom nieba i gwiazdom w nich zawartym różne nazwy, symbole. BÓG nie ustanowił że ta część nieba i gwiazdy nazywa się "lew", a inna nazywa się : " panna". 


Ten układ gwiazd i planet, który ma być 23 września miał miejsce wiele razy w historii. Nie jest tak jak mówią mass media i różni ludzie, że to wyjątkowe zjawisko. Taki sam układ ciał niebieskich niebie miał miejsce np w latach : 1827, 1483, 1293 i 1056. 

1827 rok, 1483, 1293 i 1056 rok - W samym ostatnim tysiącleciu były to cztery razy !! Ale nawet gdyby to było pierwsze takie zdarzenie w historii to nie byłby to znak. Jan nie nawiązywał do pogańskich wymysłów konstelacji. Boże znaki na niebie to będą wg mnie rzeczy jak np słońce, które zgaśnie. Rzeczy, których demony nie podrobią. 

Z tym 23 września będzie tak samo jak z "tetradami" - to kolejny błąd, kolejne oszustwo. Objawienie Jana rozdział 12 i niewiasta/kobieta "ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd" - to nie ma nic wspólnego z dosłownym słońcem, dosłownymi gwiazdami, planetami i księżycem na niebie. Nie ma to nic wspólnego z gwiazdozbiorem panny.


Gdzie w Biblii jest powiedziane, że Stwórca powiedział, że dany obszar nieba to panna ?? Nigdzie. Nawet jak jest w Biblii odniesienie np do Plejad,Oriona itp to tyko aby pokazać że YHVH włada wszelkimi gwiazdami i to w NIM jest prawda a nie w diabelskiej astrologii. Gwiazdozbiory to produkt bezbożnego człowieka, pogan i nie wszyscy te gwiazdy łączyli z kobietą :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Panny

Jedni nazwali ten gwiazdozbiór np panną. Starożytni Babilończycy zamiast panny widzieli w nich liść palmy oraz kłos z ziarnami. A co jakby inna kultura widziała tam np świnkę morską, inna szympansa, inna liść dębu, inna coś tam innego. To ludzkie wymysły a nie Boże Objawienie !! To co potrzebne jest w Biblii, którą zrozumieć można gdy trwa się w Żywym Wszechmocnym Chrystusie bo ON udziela ducha mądrości, poznania, prawdy. Mądrość jest w BOGU a nie w gwiazdach - Jakub 1:5.


Od kiedy mamy opierać się na pogańskich, bezbożnych wymysłach aby odczytywać taki czy inny fragment Pisma ?? Taki układ gwiazd i planet miał miejsce jak pisałem nie raz i nie dwa, ale wtedy nie było youtube'a i tak powszechnie wiele głupstw nie roznosiło się jak dzisiaj. 

Nie będzie 23 września ani pochwycenia, nie będzie wtedy powrotu Chrystusa, nie będzie końca świata. Ludzie propagujący takie rzeczy jak 23 września, jak "tetrady" i inne tego typu rzeczy dziwnym trafem nie wierzą w to co głoszą. Dlaczego nie przepiszą swoich majątków dla ubogich, skoro są tak pewni swoich rewelacji ?? Wielu z nich dla pieniędzy wymyśla kolejne "końce świata" i są już daty, zapowiedzi końca na przyszły 2018 rok, na 2019 i na kolejne lata !! Znowu różni ludzie będą robić kombinacje alpejskie aby przepchnąć swoje chore sensacje i błędne nauki, tak sprzeczne z prostym przekazem Chrystusa i apostołów, że nikt z ludzie nie będzie znał daty i żeby strzec się ludzi, którzy zapowiadają JEGO bliskie przyjście.

PAN podał cały szereg znaków, które jeszcze są przed nami. A dopóki nie nadejdą to i przyjście PANA nie jest bliskie, bo właśnie dopiero gdy je ujrzymy będziemy wiedzieć że góra kilkadziesiąt lat i nadejdzie [ nie przeminie to pokolenie ] - "Semeion koniec świata znaki - lato nie jest blisko " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - m.in to obala 23 września, jak i zapowiedzi na 2018 czy 2019 itd. 

                                                                  Nie słuchaj MASS MEDIÓW i INTERNETOWYCH wieszczy końca świata itp
                                     
Mass medialne i youtubowe proroctwa typu : http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/koniec-swiata-we-wrzesniu-2017-bedzie-rokiem-wielkiego-przebudzenia-i-wielkiego-wstrzasu_1012787.html : " Naukowcy przeanalizowali 12. rozdział Apokalipsy Św. Jana, czyli prawdopodobnie najbardziej znane proroctwo obwieszczające koniec świata. Poprzez karkołomne obliczenia i analizę gwiazd, uczeni przewidzieli kiedy ma nastąpić ułożenie gwiazd, które według Biblii zapowiada koniec świata. Okazuje się, że początek końca ma nastąpić we wrześniu 2017 roku. " - Super Ekspres. Słuchajmy "naukowców" , mass mediów i ludzi żyjących sensacjami a szybko odpadniemy od Chrystusa, będziemy wśród odstępców.

Niewiasta, panna z Objawienia 12 nie ma nic wspólnego z konstelacją gwiazd, nie jest to również Maryja jak głosi błędnie wiele osóbhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - To nie Maria to Kościół na granicy wielkiego ucisku który będzie w ognistym piecu oczyszczenia, przebudzenia, umocnienia, uświęcenia aby Chrystus był w NIM ukształtowany : " Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę [ ODINO strong 5605 ], aż Chrystus w was się ukształtuje" - Galacjan 4:19 


Symbole z Objawienia Jana odczytuje się przez samą Biblie. Biblia a nie gwiazdy daje odpowiedź o czym mówi 12 rozdział Objawienia. Ta niewiasta, kobieta to Kościół Chrystusowy - czyli uczniowie : "Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę." - 2 Koryntian 11:2. Organizm nie organizacja. Ale nie obecni uczniowie, bo wizja dotyczy nadal przyszłości i to nie tej najbliższej, co pokaże niżej. 


 " I ukazał się wielki cud na niebie " - "na niebie" czyli "en do ourano" może być przetłumaczone jako "w niebie" a nie "na niebie". Jan przez przeniesienie do nieba w ciele lub wizję w głowie widział pewne symboliczne rzeczy. Nie patrzył w kosmos. Nie patrzył na nocne niebo i konstelacje. "I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie" - Obj 12:7 - "en do ourano" - tłumaczone jako "w niebie". 
"Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty." - Łukasz 15:7 - "en do ourano" - ten sam zwrot co w Objawieniu 12:1 tłumaczony jako : "w niebie" a nie "na niebie". Znak był pokazany Janowi, to była symbolika Kościoła i żeby odczytać go nie potrzebujemy gwiazd, planet ale ducha Chrystusa i patrzenia do Biblii a nie zabawy w jakichś astrologów. Jeszcze może w równie demoniczne horoskopy zaczną się bawić ?? Wielu "chrześcijan" już się chyba bawi w nie interpretując gwiazdy i przypisując im wydarzenia na ziemi. 


Objawienie Jana 8:12 również nie mówi o dosłownym słońcu, gwiazdach i dosłownym księżycu. To moim zdaniem symbole powiązane z Kościołem i zaćmienie jednej trzeciej z nich - może oznaczać że trzecia część uczniów czyli symbolicznie wielka liczba Chrystusa odpadnie od NIEGO, zgasną, pobłądzą. Słońcem w które odziana jest niewiasta/kobieta to moim zdaniem Żywy Chrystus - Słońce Sprawiedliwości jak czytamy o NIM w Biblii - w księdze Malachiasza. ON jest światłością świata. " I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd.
2 A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych [ ODINO strong 5605] i w mękach rodzenia." - Objawienie Jana 12:1-2 - ODINO - odczuwać bóle rodzenia, mieć bóle porodowe, rodzić w boleściach

 Niewiasta krzyczy w bólach porodowych i jest bliska porodu. Ale te bóle rozpoczną się kilka lat wcześniej : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści [ ODIN strong 5604 ]. " - Mateusz 24:7-8 _______ Odin oznacza m.in : bóle porodowe, akt porodu. Ta gigantyczna wojna z Mateusza 24:7 która rozpocznie bóle porodowe nadal jest kwestią przyszłości !!! :  " początek boleści to kwestia przyszłości - dowody biblijne " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

Skoro początek bóli porodowych z Mateusza 24:7 jest nadal kwestią przyszłości, to tym bardziej kwestią jeszcze dalszej przyszłości jest końcówka porodu ukazana w Objawieniu w 12 rozdziale.23 września to oszustwo. Wydarzenia opisane w Objawieniu rozdział 12 nie mogą nadejść prędzej niż przed 2021 rokiem. 2021 to dolna granica ale to może być dużo później ... 

Urodzenie symbolicznego "chłopca" to początek lub początki trzeciego biada. Pierwsze biada to piąta trąba. Drugie biada rozpocznie się gdy zabrzmi szósta trąbą. Trzecie biada rozpocznie się gdy zabrzmi siódma trąba. Jeszcze nie zabrzmiała pierwsza trąbą a co dopiero mówić piąta. Pierwsze biada ma trwać co najmniej 5 miesięcy - Objawienie Jana 9:5. Drugie biada ma trwać co najmniej 3.5 roku - to czas m.in działalności "dwóch proroków" - Objawienie 11:3. Ostatnie biada zacznie się gdy najpierw "dwaj prorocy" zakończą swoją misję. To wszystko jest kwestią przyszłości, więc i poród niewiasty który ma nastać po "dwóch świadkach" jest kwestią przyszłości. Wrzesień 2017 + co najmniej 5 miesięcy [ pierwsze biada ] + co najmniej 3,5 roku [ drugie biada ] = co najmniej 2021 rok. Nie podaje żadnych dat bo nie znam ani przyszłego początku boleści, ani dokładnych okresów przyszłych zdarzeń. Nawet gdyby dzisiaj rozpoczął się początek boleści od gigantycznej globalnej wojny to poród niewiasty nie nadszedłby wcześniej niż przed 2021 rokiem. Powtarzam : 2021 to dolna granica ale to może być dużo później ... 

                                                                         WPIS z MARCA 2017 roku


"Nie będzie przed 2024 rokiem powrotu Pana Jezusa na Ziemię " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/nie-bedzie-przed-2024-rokiem-powrotu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/nie-bedzie-przed-2024-rokiem-powrotu.html - wpis z marca 2017 roku : " 1)                                                                       

                                                                              pierwsze biada

Jakiś czas po rozpoczęciu się przyszłego początku boleści nadejdzie " pierwsze biada " czyli zatrąbi piąty anioł i przez pięć miesięcy będą się działy te rzeczy opisane symbolicznie w Objawieniu Jana 9:1-12 ... " I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. " - Objawienie 9:5 Uws. Biblia Gdańska 2)                                                                            drugie biada 


" Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą." - Objawienie 9:12 

" drugie biada " - to m.in okres 3.5 rocznego świadectwa dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników - dwóch świadków - wg mnie to symbol większej rzeszy ludzi pełnych Ducha Chrystusowego, którzy wyjdą, wyłonią się z ognia początku boleści i ucisków, prześladowań  a wszystko w PANU JEZUSIE.... " I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory." - Objawienie Jana 11:3 


" A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. " - Objawienie Jana 11:7.... bestia czyli antychryst zabije " dwóch świadków" - ale dopiero gdy zakończą swojej 3.5 rocznej misji : " A gdy dopełnią swojego świadectwa ".


Więc mamy najpierw rozpoczęcie początku boleści, który rozpocznie się wybuchem gigantycznej wojny na świecie - Mateusz 24:7-8 -------->> jakiś czas później przyjdzie 5 miesięczny okres zapowiadany jako pierwsze biada - Objawienie 9:5 ---------->> następnie jakiś czas później rozpocznie się 3.5 roczny okres "dwóch świeczników - dwóch drzew oliwnych " --------->> jakiś czas później dopiero antychryst dojdzie do władzy na 3.5 roku. 


Więc nawet jeśli gigantyczna wojna z jej skutkami i wielkimi prześladowaniami chrześcijan - " początek boleści" - rozpoczęła się jeszcze dzisiaj czyli 27 marca 2017 roku to zanim nadszedłby antychryst -- wpierw musi upłynąć 5 miesięcy - pierwsze biada a następnie drugie biada czyli m.in 3.5 roczna działalność symbolicznych wg mnie " dwóch świadków". 


Więc gdy do marca 2017 roku dodalibyśmy pięć miesięcy i następnie 42 miesiące - tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni  " dwóch świadków " to mielibyśmy 2021 rok. Więc gdyby początek boleści rozpoczął się nawet dzisiaj to antychryst /człowiek grzechu - nie doszedłby do władzy prędzej niż przed 2021 rokiem


Marzec 2017 + ( 5 miesięcy + 42 miesiące ) = 2021 rok. Taka data byłaby minimalna. Po pierwsze początek boleści jeszcze się nie rozpoczął i nie wiemy kiedy się rozpocznie, ale jak się już rozpocznie to nikt tego nie przegapi bo ta wielka wojna przewyższy wszelkie poprzednie, również prześladowania uczniów PANA będą wielkie -- wielu błędnie ten okres będzie nazywało "wielkim uciskiem". Wielki ucisk to będzie co innego i on nadejdzie co najmniej kilka lat później. 


Nie wiemy ile w sumie trwać będzie początek boleści. Nie wiemy tego, więc nikt nie wyliczy dokładnej daty i przestrzegam przed takimi kalkulacjami. Ja tylko podaje bardzo ogólnie pewne biblijne okresy czasu i wydarzenia i chcę pokazać że błądzą ci, którzy każdego roku wygłaszają nadejście antychrysta i PANA JEZUSA. 3)                                                                                trzecie biada


" Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. " - Objawienie Jana 11:14


Trzecie biada to okres m.in zrzucenie szatana na ziemię ... " Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. " - Objawienie Jana 12:12. 


Zanim diabeł zostanie zrzucony na ziemię, wpierw symboliczna "niewiasta" urodzi symbolicznego "chłopca" który zostanie porwany, pochwycony do nieba. Ale to pochwycenie i porwanie nastąpi po skończonej 3.5 rocznej misji " dwóch świadków" i po zabiciu ich przez bestię-antychrysta. 
Zanim nadejdzie pochwycenie uczniów Zbawiciela wpierw antychryst musi się objawić i gdzieś na początku jego drogi lub na początku jego 3.5 rocznej władzy nastąpi dopiero pochwycenie -- ale wzięci będą tylko całkowicie wierni PANU JEZUSOWI jak czytamy np w siedmiu listach do " 7 kościołów/zborów" w drugim i trzecim rozdziale Objawienia lub w Ewangeliach : " kto wytrwa do końca będzie zbawiony". Zbawiony wg mnie - tutaj w znaczeniu szczególnie : " uratowany, wyratowany"

Zobaczcie też np Ewangelię Łukasza 21:34-36


"  Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;

2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 -- i otwórzcie swoje Biblie i zwróćcie uwagę na bliższy i dalszy kontekst tych słów, i na słowa : "  i nasze zgromadzenie się przy nim " _______ zanim nastąpi spotkanie Kościoła z PANEM JEZUSEM - najpierw musi objawić się człowiek grzechu/ syn zatracenia czyli antychryst - bestia z otchłani


, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html


Zanim więc diabeł zostanie wyrzucony z nieba - symboliczna niewiasta urodzi chłopca. Po tym symbolicznym porodzie i porwaniu, pochwyceniu chłopca do nieba - diabeł zostanie zrzucony na ziemię i zacznie prześladować niewiastę, która ucieknie przed nim na okres 3.5 roku czyli :" czas czasy i połowę czasu" -- Objawienie Jana 12:6 [ 1260 dni ] i Objawienie 12:14 [czas czasy i pół czasu ]. Widzimy więc, że skoro niewiasta ucieka na okres 3.5 roku to i mniej więcej tyle czasu minie zanim PAN JEZUS powróci na Ziemię.


Najpierw chłopiec zostaje porwany do nieba, a dopiero później - po tym porwaniu, na 1260 dni niewiasta ucieka. Więc skoro najpierw chłopiec ma być porwany a dopiero później niewiasta ucieka na 3,5 roku - to pokazuje porwanie gdzieś na początku około trzy i pół rocznej drogi antychrysta. Piszę około bo 12 rozdział Księgi Daniela wymienia jeszcze dwa zakresy czasu - 1290 dni i 1335 dni = więc to wszystko około 3,5 roku -- my w mocy Bożej - zawsze ufajmy i bądźmy posłuszni PANU JEZUSOWI do końca, do końca nawet w najgorszych okolicznościach. 


Antychryst ma mieć władzę przez 3.5 roku : " Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące. " - Objawienie Jana 13:5b 
______________________________________________________________________


Gdy nadejdzie gigantyczna wojna - Mateusz 24:7, Marek 13:8. Łukasz 21:10 -- wtedy dopiero wielu uczniów zrozumie pozna że nagłe niespodziewane tzw "pochwycenie, porwanie" to błędna nauka - "Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 3 fałszywe pochwycenie " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


             
                   pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 08.09.2017 Puławy 


2 komentarze:

 1. Witaj Bracie,
  Dziekuje za ten wpis, czytalam go juz przed 23 wrzesnia i poczulam spokoj w duszy :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chwała PANU JEZUSOWI i OJCU za wszystko :)

   Usuń