piątek, 16 stycznia 2015

owacje dla grzechu homoseksualizmu

irlandzki ksiądz przyznaje przed zgromadzeniem, że jest homoseksualistą i dostaje owacje na stojącohttp://www.theguardian.com/society/2015/jan/10/dublin-priest-gay-congregation-ovationhttp://www.independent.co.uk/news/world/europe/irish-priest-announced-he-is-gay--and-his-congregation-gave-him-a-standing-ovation-9970562.html - w maju w Irlandii ma odbyć się referendum w sprawie małżeństw homoseksualnych i trwa kampanii propagandowa homoseksualizmu. Sondaże z zeszłego miesiąca pokazują 71 % poparcie w Irlandii dla zalegalizowania małżeństw homoseksualnych.
Myślałem, że większy procent Irlandczyków uznaje jedyną formę małżeństwa ustaloną przez Ojca i Syna, czyli związek kobiety i mężczyzny :
"Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. (24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem" - 1 Księga Mojżeszowa 1:23-24 Biblia Warszawska

Jeszcze niedawno, na takie oświadczenie nikt by nie reagował owacjami na stojąco, raczej wszyscy by się zasmucili z powodu grzechu. Ale widocznie grzech na świecie posunął się dużo dalej niż większości się wydaje - będzie jeszcze gorze - "charakterystyka ludzi w czasach końca" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html

Kto nie chce żyć grzechach, iść na grzeszne kompromisy ten będzie musiał opuścić szeregi m.in Rzymskiego Katolicyzmu bo przyzwolenie na grzechy będzie tam coraz większe. Biorąć pod uwagę ogrom błędnych nauk w Rzymski Katolicyźmie ludzie już dziś powinni opuścić szeregi tej orhanizacji, ale wielu na dziś dzień nie widzi błędów w nauczaniu. Noże rozszerzające się przyzwolenie dla wielu różnych grzechów w tym homoseksualizmu da im do myślenia, że nie był i nie jest to Kościół Chrystusowy.
 Homoseksualizmu w rzymskim katolicyźmie czy tzw wielu kościołach protestanckich będzie coraz mocniej promowany i coraz większe będzie przyzwolenie na ten grzech czy to w Kościele Rzymskim, czy w wielu kościołach protestanckich. 
Kościół Chrystusowy to nie organizacji, instytucja więc nie dziwią mnie takie trendy. 
Ogólnie homoseksualizm będzie narastał na świecie, teraz dzieci w szkołach są mniej lub bardziej indoktrynowane że homoseksualizm jest normalny. Wiele innych czynników sprawia i sprawi, że wśród obecnych dzieci i młodzieży z czasem będzie coraz więcej homoseksualizmu. 
A dzieci, które się urodzą w przyszłości jeszcze mocniej będą bombardowane propagandą homoseksualizmu. 
Również niszczenie rodziny będzie coraz większe - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/prawdziwa-przyczyna-rozwodow.html

Wszelkie inne związki małżeńskie w tym homoseksualne to parodie, bezczeszczenie  urzędu małżeństwa - związku kobiety i mężczyzny.

Niedawno głośno było o tym że pewien czołowy projektant mody chce poślubić swoją kotkę, więc wypaczeń będzie więcej. 

Trzeba się modlić za tymi, którzy wpadli w grzeszne związki homoseksualne i grzeszny homoseksualny sex i w łagodności, z szacunkiem, napominać w razie czego takich ludzi, że popełniają grzech ale i wskazywać na ratunek - wskazywać na Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który wyzwala ludzi z grzechów, również z homoseksualizmu. 

"wolność od grzechów masturbacji i pornografii" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html

Inną złą rzeczą jest zwracania się do homoseksualistów w sposób, który nie przystoi. Chrześcijanin nigdy nie powinien mówić do nich czy o nich używając słów : pedały, cioty i tym podobne - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/jakie-serce-taka-mowa.html
To brak szacunku do człowieka a nauczanie biblijne mówi aby wszystkich szanować. Ten szacunek to nie przemilczenie grzechu, ale jak pisałem napominanie w w Duchu Chrystusowym - w łagodności, dobroci itd.

"Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;
10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga" - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:9-11Uwspółcześniona Biblia Gdańska - niektórzy z Koryntian byli również homoseksualistami czy biseksualistami, ale gdy się nawrócili, gdy zostali napełnieni duchem porzucili swe grzechy w tym homoseksualizm.

"Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
22 Podając się za mądrych, zgłupieli;
23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują." - list apostoła Pawła do Rzymian 1:18-32 UBG 

"Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców;
10 Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce;
11 Zgodnie z chwalebną ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono." - 1
list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:9-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz