Popularne posty

niedziela, 8 marca 2015

jak nie bać się wojny, krachu, ciężkich czasów

List apostoła Pawła do Filipian 1:21

najnowsza czwarta część : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html - w tym linku jest druga część, kontynuacja poniższego wątku

" Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - list apostoła Pawła do Rzymian 8:35-39 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - zwycięstwo jest w Chrystusie, sami nic nie możemy - Ewangelia Jana 15:5.

 - NAS czyli tych, którzy są wymienieni wcześniej - to wyłącznie ci, którzy narodzili się na nowo, są napełnienie duchem świętym, Chrystus mieszka w nich przez swego ducha : "Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe. 6 Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój; 7 Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. 8 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. 9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. 10 Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości " - Rzymian 8:5-10 UBG 

Takich ludzi nikt i nic nie odłączy od miłości Pana Jezusa. Żadne utrapienia, uciski, prześladowania, żadne zagrożenia, cierpienia nie są w stanie prawdziwych uczniów zgorszyć, żadne osoby i wydarzenia nie sprawią, że te osoby zwątpią w miłość Ojca lub w miłość Syna.

Kto nie ma żywej wiary, ten pod wpływem różnych wydarzeń wątpi w istnienie  Boga albo wątpi w dobroć Bożą, wątpi w miłość Bożą - tacy ludzie są odłączeni przez różne wydarzenia, rzeczy od miłości Bożej - zwątpili w miłość Boga do nich, albo w ogóle że Bóg jest miłością. Wielu zwątpi pod wpływem przyszłych wielkich wojen, zawalenia się obecnego systemu finansowego, przez przyszłe prześladowania wierzących. Ogólnie przez trudne czasy, one m.in przetestują wiarę

Nasza wiara jest tyle warta ile jesteśmy wierni nie tylko w czasach pomyślności, ale przede wszystkim jak bardzo jesteśmy wierni w czasach trudnych, w utrapieniach, podczas życiowych burz. Wielu wierzących odpadnie od wiary, odpadną całkiem od Chrystusa, lub będą niby wierzyć w Niego, ale nie będą Mu wierzyć. Będą żyć jak bezbożny świat i będą szli za tym za czym idzie świat. 

Gdy nadejdą wielkie wojny i gdy na pewien czas załamie się światowa ekonomia to ludzie masowo będą popełniać samobójstwa, masowo będą się załamywać i będą czynić wiele innych złych rzeczy - ci wierzący z powierzchowną wiarą, pustą religijnością również będą często popełniać samobójstwa, załamywać się, popełniać przestępstwa. Ale prawdziwi wierni będą nawet w ciężkich czasach obfitować w owoc ducha, w dobre uczynki naśladując swego Pana i Zbawiciela.  Tak jak podczas czarnego czwartku w 1929 roku gdy załamała się amerykańska giełda i wielu popełniło samobójstwo i załamało się tak samo będzie gdy rozpocznie się początek boleści (nie mylić z wielkim uciskiem, który nadejdzie nie prędzej niż kilka lat później) - tylko że w porównaniu do 1929 te wydarzenia i ich skutki będą o wiele większe niż w 1929 roku. Ale kto ma żywą nadzieję w żywym Bogu ten jest spokojny i będzie spokojny, nie straci głowy, nie załamie się, nie wpadnie w panikę, depresję itp, bo jest pewny Bożych obietnic jak zmartwychwstanie :  "jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html

"Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:4 UBG 
" A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje.
21 Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy" - Mateusz 13:20-21 ______ "Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści. 9 Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. 10 A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić " - Mateusz 24:7-10 UBG - te słowa nie mówią o ateistach, ale o osobach które wierzyły, ale były to osoby nienawrócone, które miały powierzchowną wiarę, pustą religijność - nie miały żywej wiary, nie narodziły się na nowo, nie znały nauczania Zbawcy i apostołów i nie byli uczniami. 

Przyszłe wielkie wojny i ich następstwa oraz prześladowania, pokażą że ich wiara była tylko pozorna - miłować m.in będą swoje życie na tym świecie, miłować będą różne rzeczy których nie powinni miłować, będą przywiązani do różnych rzeczy i zajęć jak żona Lota będzie im dobrze w Sodomie a na pewno nie będą chcieli być za wszelką cenę wierni Zbawicielowi i Jego nauce. 

Gdy koszt wiary jest mały albo wiara nic nie kosztuje to "wierzą" ale jak wiara zacznie kosztować, będą represje za wiarę, będzie trzeba z czegoś zrezygnować, coś poświęcić, znosić wyzwiska, więzienia, i inne presje np ekonomiczne to zrezygnują z wierności Chrystusowi. 

Miłość do siebie, do świata i do różnych rzeczy przewyższy miłość do Zbawiciela a raczej okaże że tej miłości nigdy nie było, nie było nigdy prawdziwej żywej wiary, ufności, posłuszeństwa, nie było zaufania do Bożych obietnic.

"Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź." - Rzymian 8:36 UBG - Paweł cytuje fragment z Psalmu 44:22. Paweł mówi, że z powodu Jezusa Chrystusa chrześcijanie są zabijani. Ten psalm pokazuje, wierność prawdziwie wierzących podczas ciężkich prześladowań - oby wszyscy dziś prześladowani i w przyszłości również okazali się wierni i nie odeszli od Chrystusa, nie zgorszyli się trudami, cierpieniami. To nie wina Zbawcy ale bezbożnych ludzi, którzy nienawidzą Chrystusa, Jego nauki i nienawidzą Jego uczniów. Więc odchodzenie od Zbawcy z jakiegokolwiek powodu jest głupotą, również odejście z powodu ciężkich czasów czy prześladowań będzie głupotą ponieważ to będzie przyłączenie się do zła, a odejście od dobra. Kto odejdzie przejdzie na stronę złych a odejdzie od Dobrych : Ojca i Syna. 
A przecież te przyszłe wielkie wojny i następstwa, i późniejsze różne wydarzenia to będzie wina, dzieło złych - "wojenny system nienawiści" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html - więc przechodzenie przez porzucenie wiary, przed odejście od Zbawiciela będzie szaleństwem bo to tylko umocni zło i złych którzy czynią i będą czynić zło. Im cięższe czasy, im większe prześladowania to tym bardziej trzeba zbliżać się do Ojca i Syna a nie odchodzić od nich
Do kogo pójdą odstępcy - do tych którzy zreformują świat, ekonomię i zwiodą wielu dobrobytem ? odejdą do tych którzy wielkimi cudami zwiodą wielu ? którzy będą czynić zło, promować różne grzechy ?

Ja zostaję bez względu na okoliczności przy Tym, który ma słowa życia wiecznego : "Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. 67 Wtedy Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? 68 I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego " - Ewangelia Jana 6:66-68 UBG


"11 Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś nas wśród pogan.12 Sprzedałeś swój lud za bezcen i nie zyskałeś na jego sprzedaży.13 Wystawiłeś nas na wzgardę naszym sąsiadom, na szyderstwo i pośmiewisko tym, którzy nas otaczają.14 Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród pogan, tak że narody kiwają głowami nad nami.15 Mój wstyd wciąż jest przede mną, a hańba mi twarz okrywa;16 Na głos tego, który gardzi i bluźni, z powodu wroga i mściciela.17 To wszystko nas spotkało, a jednak nie zapomnieliśmy o tobie ani nie naruszyliśmy twojego przymierza.18 Nasze serce się nie odwróciło ani nasze kroki nie zboczyły z twej ścieżki;19 Chociaż powaliłeś nas w miejscu smoków i okryłeś nas cieniem śmierci.20 Gdybyśmy zapomnieli imienia naszego Boga i wyciągnęli ręce do obcego boga;21 Czyż Bóg by się o tym nie dowiedział? Przecież on zna tajniki serca.22 Lecz z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.23 Ocknij się; czemu śpisz, Panie? Obudź się, nie odrzucaj nas na wieki.24 Czemu ukrywasz swoje oblicze i zapominasz o naszym utrapieniu i ucisku?25 Nasza dusza bowiem pogrążyła się w prochu, nasz brzuch przylgnął do ziemi.26 Powstań nam na pomoc, odkup nas ze względu na twoje miłosierdzie." - Psalm 44:11-26 UBG

                        DO  KOŃCA ...

Również w przyszłości będą wierni, którzy nawet w najcięższych doświadczeniach nie zapomną o miłującym Zbawicielu, nie naruszą przymierza, ich serce nie odwróci się od Pana Jezusa, a och kroki nie zejdą ze ścieżki Pana. Do końca zachowują uczynki Pana. 
 "Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami" - Objawienie Jana 2:26 UBG

"Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia." - Objawienie Jana 2:10 UBG

"A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. 13 Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony " - Mateusza 24:12-13 UBG - miłość wielu chrześcijan oziębnie, może chodzi o relacje między ludzkie, ale może chodzi o miłość również do Ojca i Syna. 


"Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty." - list do Rzymian 11:22 UBG 


"Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. 8 Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście " - 2 list do Tymoteusza 4:7-8 UBG 


"A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. 39 My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:38-39 UBG 


" A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?
19 Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc." - 1 list apostoła Piotra 4:18-19 UBG"Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia" - Filipian 4:13 UBG - W Panu możemy wszystko wytrwać, ale tylko w Panu. We własnej mocy upadniemy, jak Piotr który się zaparł trzy razy, ale gdy później w mocy ducha świętego dzielnie przemawiał i nie bał się tych ludzi przed którymi się wcześniej zaparł. Również w swym liście pisząc o swojej zbliżającej się męczeńskiej śmierci zachowuje spokój ducha. 
"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie." - Filipian 4:6-7 UBG 


 "Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas." - Księga Daniela 11:35 Biblia Warszawska - czy roztropni którzy upadną to narodzeni na nowo ? Raczej wszystko na to wskazuje, że byli narodzeni na nowo, ale na którymś etapie coś zaniedbają, może zaczną żyć jak dawniej w grzechach, może są jakieś inne powody tak, że nie będą wypławieni, oczyszczeni i wybieleni przez trudne czasy, utrapienia - pozostaną w grzechach, lub nie dadzą się z nich oczyścić. 


"jeśli ktoś do niewoli do niewoli idzie, jeśli ktoś mieczem ma być zabitym, jemu mieczem zostać zabitym. Tu jest wytrwałość i wiara świętych" - Objawienie Jana 13:10 Grecko - Polski Nowy Testament wydanie interlinearne. Jedni chrześcijanie pójdą w niewolę czyli np do prac przymusowych - będą darmową siła roboczą, będą pracować najprawdopodobniej 7 dni w tygodniu po wiele godzin za jedzenie. Inni może w innych rejonach świata albo niezdatni do pracy zostaną zabici. 


Tu na prawdę będzie potrzebna żywa wiara, prawdziwa wiara. Kto nie będzie prawdziwie wierzył ani Zbawicielowi, ani Jego obietnicom jak zmartwychwstanie uczniów, jak życie wieczne w nowych ciałach w nowym niebie i na nowej ziemi, ten wyprze się Chrystusa.
Nikt nie umiera za coś w co nie wierzy. Wiara w Stwórcę i Jego obietnice jeśli jest prawdziwa, przetrwa i próbę śmierci, bo taki wierzący wie, że śmierć została pokonana, wie że zmartwychwstanie do wspaniałego życia, życia bez końca.
Ktoś z pustą wiarą, jakąś religijnością nie odda życia za wierność Zbawicielowi. Jakaś część wierzących zostanie wg mnie wyratowana - między innymi :  [A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie - Łukasz 21:28 UBG] , ale wielu przez swoje zaniedbania, grzechy będzie wystawionych na największą próbę wiary.

U prawdziwych wierzących Chrystusowi a nie tylko wierzących w Chrystusa : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/linoskoczek-wierzyc-bogu-nie-tylko-w.html - miłość do Ojca i Syna jest większa niż ich miłość do swego życia. 
Oni wiedzą i będą wiedzieć że życie dostali dzięki łasce Bożej, wiedzą że Syn ma moc wskrzesić ich ponownie, więc zwyciężą nawet podczas męczeńskiej śmierci. Prawdziwi wierzący, prawdziwie miłujący Boga zwycięża i oddadzą swoje życie - nie wyprą się wiary. Będą miłować Ojca i Syna bardziej niż własne życie :

" I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
11 Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci " - Objawienie Jana 12:10-11 UBG - wydarzenia te są nadal przyszłością. 

Jan który spisał Objawienie, w Ewangelii ostrzega : " Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne " - Jan 12:25 UBG

Kto miłuje i będzie miłować bezbożny świat wraz z jego aspektami ten straci wszystko i nie będzie zbawiony - " Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.17 A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki." - 1 list apostoła Jana 2:15-17 UBG

"11 pytań do uczniów" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html

"bycie uczniem w czasie prześladowania" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/bycie-uczniem-w-czasie-przesladowania.html

"domownicy pośród wilków" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/domownicy-posrod-wilkow.html


1 komentarz: