Popularne posty

niedziela, 13 września 2015

Neron tym razem podpali świat - imigrancisłowa które ktoś umieścił przy tej muzułmance na zdjęciu to nie przesada, takie wezwania jak mordujcie swoich nieprzyjaciół są w koranie.
Np Sura 2:190-192 : "190 Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają,lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców! 191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!- Taka jest odpłata niewiernym! - . duch koranu to odwrotność nauki Chrystusa i apostołów. Albo jest wymysłem bezbożnego człowieka, albo szatana.
Ale są również inne rzeczy, które bez najmniejszej wątpliwości pokazują że koran, islam są antychrześcijańskie. Podważają podstawę wiary chrześcijan - że Chrystus został ukrzyżowany, że zmarł za grzechy, jest Synem Bożym, że żył bezgrzesznie i zmartwychwstał. Jeśli szatan będzie chciał m.in wprowadzić jakiegoś uniwersalnego Jezusa to będzie próbował zniszczyć dzieło zbawienia na krzyżu, będzie chciał zniszczyć Jezusa jako jedyną drogą, będzie chciał zniszczyć wiarę że żył bezgrzesznie i że ludzie bez Niego są straceni z powodu swoich grzechów, będzie chciał zniszczyć zmartwychwstanie Jezusa. Jego wyjątkową i udaną misję. Pytanie jak wielu dziś wierzących uwierzy diabelskim kłamstwom, oszustwom i podepcze Jezusa jako Zbawiciela, ukrzyżowanego, bezgrzesznego, który zmartwychwstał i jest jedyną drogą i bez Niego nikt nie zostanie usprawiedliwiony ...

" koran sura 4:157 : "I za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. "


Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści. " - Ewangelia Mateusza 24:7-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Neron" - szatan, podpali współczesny "Rzym" czyli świat w tym Europę i znowu zrzuci winę lub część winy na uczniów Chrystusa i natchnioną Biblię - to tylko moje zdanie, wg mnie jedna z możliwości ale na pewno szatan będzie chciał to wszystko wykorzystać aby uderzyć w nas - uczniów Chrystusa, skierować ludzi przeciwko nam. Imigranci są jednym z wielu jego narzędzi, szatan chce abyśmy nienawidzili ich, bali się. Chce aby nienawiść, lęki, strach wniknęły w nas i m.in przez to stracili sprzed oczu Chrystusa, zostali oderwani od Niego.


Jak mówi natchniona natchniona Biblia : "szatan zwodzi cały świat " - Objawienie Jana 12:9.

Doprowadzenie do chaosu na bliskim wschodzie to jego dzieło. Jednym z wielu celów szatana jest aby jak najwięcej ludzi przesiąknęło nienawiścią, stąd też napływ imigrantów do Europy. To ma sprawić aby jak najwięcej rdzennych mieszkańcy Europy odczuło nienawiść w stosunku do imigrantów, z których większość to muzułmanie.

Osobiście jestem za pomocą tym ludziom.  To są nasi bliźni. Nie są dziećmi Bożymi - bo dzieckiem Bożym nie są ci którzy nie narodzili się na nowo i nie podążają za Jezusem Zbawicielem. Ale są oni Bożymi stworzeniami, naszymi bliźnimi. Więc należy ich miłować jak nakazał nasz Nauczyciel, nasz Pan a nie nienawidzić - Ewangelia Mateusza 5:44-45.

Ale obawiam się że pobyt tych ludzi w Europie tragicznie się dla nich skończy, więc osobiście jestem przeciwko ściąganiu ich do Europy, bo niestety mogą swój pobyt w Europie przypłacić życiem. Moim zdaniem szatan chce stworzyć wojny domowe w Europie zachodniej i imigranci będą jedną ze stron lub kilku stron które będą brać udział w niej, a że będą w mniejszości to niestety ale kiedyś mogą skończyć jak wyznawcy judaizmu rabinicznego, talmudycznego w latach 30 i 40 ubiegłego wieku. Będą eksterminowani masowo. Mieszkańcy Europy nie są lepsi niż 75 lat temu. Gdyby przyszły odpowiednie warunki, przyzwolenie prawne i ludzie zostaliby odpowiednio nakręceni, zachęceni to wymordują muzułmanów w swoich krajach tak jak mordowano wyznawców judaizmu rabinicznego/talmudycznego. Dlatego też jestem z tego względu przeciwny aby ci ludzie tu przyjeżdżali. Nie chodzi o pieniądze czy kwestie religii (choć jest fałszywa) itd. Z fałszywej religii do Chrystusa zawsze można przejść - wielu muzułmanów porzuca islam, koran i nawraca się do Jezusa Chrystusa. Porzucają fałszywego islamskiego Jezusa - zwanego : Isa - który nie jest wg Koranu Synem Bożym, wg koranu nie został ukrzyżowany a nawracają się do Syna Bożego - Zbawiciela Jezusa.
I oby wszyscy imigranci nawrócili się do Syna Bożego, bo tkwiąc w islamie nie uznają Syna. A kto nie ma Syna nie ma życia wiecznego jak mówi Słowo Boże. Nie wierzą że Chrystus umarł za grzechy świata, w tym ich grzechy. Są na drodze potępienia, więc powinniśmy się modlić za nich, aby nawrócili się do syna Bożego, aby uznali że zmarł na krzyżu również za ich grzechy, aby uwierzyli że zmartwychwstał, że jest Bogiem przez duże B.

Nie dajmy się nakręcić diabelskiej machinie, która chce nakręcić wszystkich ku nienawiści do imigrantów. Jak mówi Pismo kto nienawidzi jest mordercą. A wiadomo że mordercy nie będą mieć życia wiecznego. Przeciwnik chce wpakować również chrześcijan w grzech nienawiści, aby nie byli zbawieni. Należy mówić prawdę o islamie, o koranie, o Mahomecie ale w łagodny sposób bez wyzwisk, bez agresji, bez gróźb. Mahomet był jednym z fałszywych proroków. Jego nauczanie, postawa to odwrotność nauki i postawy Chrystusa, apostołów a przecież żył on kilkaset lat później. To nie anioł Gabriel ukazał się Mahometowi i przekazał mu nauki, ale szatan. Widać to po nauce koranu, po zachowaniu Mahometa. Jak mówi natchnione Pismo : " Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej nieprawości ". Bóg sobie nie zaprzecza. Nie uczy raz żeby nie nienawidzić wrogów, ale miłować - a później mówi aby zwalczać ich czy nienawidzić.

Wg islamu Mahomet to prorok, ale wg jedynej natchnionej księgi - Biblii Mahomet to fałszywy prorok - owoce Mahometa, Jego nauki bez cienia wątpliwości pokazują że był on jednym z wielu fałszywych proroków
 Ewangelia Mateusza 7:15-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska :

" Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich. "

jeden z mnóstwa przykładów : koran, sura 9:30b : ".... chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!"

tzw papież Pan Paweł 2 całował koran, błędnie mówił że muzułmanie wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie i ogólnie mówił prawdy o islamie  : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html


Więc módlmy się za imigrantami, aby usłyszeli prawdziwą Ewangelię - drogę zbawienia. Aby uwierzyli i poszli za Chrystusem a nie Mahometem czy Allahem. bo koraniczny Allah to nie ten sam Bóg którego objawił Chrystus. Jeśli się nawrócą do Chrystusa, pójdą za Nim to nie będą czynić nic złego, nie dadzą się podpuścić do agresji, do walki, nienawiści. Módlmy się również za rdzennymi mieszkańcami Europy aby również uwierzyli Chrystusowi, aby poznali Jego nauki zapisane w Biblii i aby poszli za Panem. Aby nie dali się nakręcić ku nienawiści do imigrantów, aby nie dali się nakręcić do agresji i wrogości wobec nich.

Dla szatana nienawróceni mieszkańcy Europy i imigranci to marionetki. Będzie chciał zapewne napuścić jednych na drugich, aby się nienawidzili i mordowali nawzajem. W latach 30-tych gdyby ktoś powiedział że będą masowo eksterminować ludzi w Europie w obozach koncentracyjnych, że będą ludzi palić w piecach to większość by w to nie uwierzyła, wyśmiałaby to. Dzisiejsi ludzie nie są lepsi niż ci sprzed 75 lat. Są gorsi, ale dobrobyt, dostatek, pokój maskują to, ale wiemy że ludzie na świecie będą coraz gorsi - 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5.

Za rok, za 2 lata i później ludzie będą jeszcze gorsi, a więc w odpowiednich warunkach np wojennych, w czasie niedostatku, wielkiej manipulacji, zastraszenia łatwiej będzie szatanowi pokierować masami do ludobójstwa niż 75 lat temu - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html  Możliwe że szatan napuści wielu rdzennych mieszkańców Europy na imigrantów, a wielu imigrantów na rdzennych mieszkańców Europy aby później zdelegalizować tak islam, koran jak i chrześcijaństwo i Biblię. Jak pisałem to jedna z możliwości moim zdaniem. Powie że religie są winne tej nienawiści, że Księgi są winne i że trzeba sprawiedliwie zakazać wszystkich a nie tylko jednej. I tak pod płaszczykiem pokoju będzie walczył z chrześcijanami i natchnioną Biblią. Oczywiście uczniowie Chrystusa i Biblia są jedynym jego celem, ale potrzebuje jakichś argumentów dla mas, więc wprowadzi muzułmanów, zrobi kocioł i zrzuci winę również na uczniów Chrystusa. Nie mówię że tak będzie, ale na pewno uczniowie Chrystusa są i będą celem szatana, i on nakręci świat tak że będziemy znienawidzeni przez wszystkich z powodu osoby Zmartwychwstałęgo Jezusa - Tego Jezusa który jest jedyną, wyłączną drogą i nie ma żadnej innej. Tego Jezusa który jedynie żył bezgrzesznie i oddał swoje życie na krzyżu za grzechy. Dla jakiegoś ekumenicznego Jezusa, czy islamskiego Jezusa - Isa nie będzie prześladowania. Ale dla Jezusa który jest jedynym Synem i : "DROGĄ, PRAWDĄ, ŻYCIEM" i jedyną drogą do OJCA już bedzie nienawiść ze strony wszystkich.

Ale Europa nie jest chrześcijańska, ale bezbożna. USA nie są chrześcijańskie, ale są bezbożne z nutką pozornej chrześcijańskiej pobożności, ale to nie jest uczniostwo, prawdziwe chrześcijaństwo. Nie ma chrześcijańskich państw, cały świat to duchowa Sodoma- Babilon - Egipt. Bezbożność to nie tylko ateizm, ale również martwa religijność jak katolicyzm, czy martwe inne kościoły które przeniknęły światem, lub mają tylko pozory pobożności. Europa nie jest chrześcijańska a takie kłamstwo mówi wmawia się ludziom. Europa ma co najwyżej pozory pobożności, ale rzeczywiście jest martwa duchowo, jest bezbożna. Każdy kto żyje w grzechach jest bezbożny, bez względu na to co by nie deklarował swymi ustami. Może mówić nawet że Jezus jest Jego Panem, Bogiem, Zbawicielem ale jeśli żyje w grzechu, depcze po słowach Chrystusa jest bezbożny. Jego życie, jego postępowanie o tym świadczy, że jest bezbożny.

Więc obawiam się że szatan bezbożnych mieszkańców Europy - którzy co najwyżej mają religijność napuści na imigrantów, muzułmanów. Nazwie tych pierwszych - religijnych ale tak na prawdę bezbożnych mieszkańców Europy - chrześcijanami i na podstawie tego zdelegalizuje chrześcijaństwo, zakaże Biblii. Oczywiście zrobi to samo do islamu czy jakichś innych religie, ale jego celem jest chrześcijaństwo, islam czy inne to tylko przykrywki, preteksty aby mieć argumenty do uderzenia w chrześcijan i natchnioną Biblię.

Znowu podpali się "Rzym" czytaj : Europę, Świat, a "Neron" - szatan znowu gniew ludzi pokieruje na niewinnych czyli na uczniów Chrystusa.
Winni będą wszyscy ci którzy prawdziwie nie są uczniami Chrystusa. Którzy depczą po Jego słowach, przykazaniach miłości, depczą po nauce apostołów. Którzy depczą po słowach : "miłujcie nieprzyjaciół swoich" , "nie mścijcie się" , " nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą na obelgę" , "nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" , "jeśli ktoś uderzy cie w prawy policzek, nadstaw mu drugi" , "błogosławcie tych którzy was przeklinają" , "jeśli twój wróg pragnie napój go, jeśli łaknie nakarm go ". Te i wiele innych podobnych nauk biblijnych są głupotą, oznaką słabości dla ludzi nie narodzonych na nowo.

 Np ludzie z martwą religijnością znajdą zawsze jakieś "ALE". Gdy im powiesz miłujcie nieprzyjaciół waszych to znajdą ale mówiąc np : "ale to nie odnosi się gdy ktoś nas atakuje, wtedy możemy się bronić biorąc udział w wojnach, albo broniąc się z bronią w ręku." Chrystus powiedział co najwyżej o ucieczce. Nigdy nie dał zielonego światła do brania udziału w wojnie, czy "bronieniu" się bronią - jego słowa o dwóch mieczach są przekręcane : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html


Nie można też imigrantów czy muzułmanów wrzucać do jednego worka. Tak jak np pośród katolików są różni katolicy. Są tacy którzy gdyby było zielone światło znowu by rozpalili stosy, a są zapewne i tacy którzy by pomogli w takich okolicznościach. Tak samo pośród muzułmanów, imigrantów są różni ludzie. Nie każdy by zabijał uczniów Chrystusa, którzy wg koranu zaliczają się do niewiernych. Sądzę że wielu muzułmanów to muzułmanie tylko z nazwy, tak jak wielu chrześcijan to tylko chrześcijanie z nazwy. Sądzę że wielu muzułmanów, imigrantów jest otwartych na posłuchanie Ewangelii. Nie oszukujmy się w islamie nie ma pokoju ducha, ukojenia jak nie ma go w ateiźmie, buddyźmie i we wszystkim innym poza zmartwychwstałym Jezusem Zbawicielem - Ewangelia Jana 14:27, Ewangelia Jana 16:33 i różne inne . Więc gdy imigranci, muzułmanie zobaczą w nas ten pokój ducha, miłość Chrystusa to przez to m.in Pan Jezus może nas nich wpłynąć, pociągnąć ich do siebie i wyrwać ze zwodniczego islamu, diabelskiego koranu.

Mówi się że nie wszyscy muzułmanie to terroryści, ale wszyscy terroryści to muzułmanie. Jest to mocno przesadzone stwierdzenie. Wiele aktów terroryzmu to dzieło ateistów albo religijnych ale bezbożnych ludzi. Nie wrzucajmy wszystkich muzułmanów do jednego worka. A co najważniejsze nie dajmy się nakręcić do nienawiści do nich, do wrogości wobec nich. Gdyby było referendum z pytaniem czy jesteś za lub nie przyjęciu imigrantów to zaznaczyłbym NIE. Jak pisałem powodem byłoby to że uważam że ci ludzie znajdą się w śmiertelnej pułapce, bo bezbożni mieszkańcy Europy powstaną zbrojnie przeciwko nim. Obym się mylił ....

Jestem za pomocą, ale najlepsza pomoc to zakończenie wojny w ich państwach. A pomoc najlepsza jest na miejscu - tam skąd się wywodzą, Jest wiele obozów uchodźców na bliskim wschodzie - tam trzeba skierować pomoc. Sprowadzenia nawet dziesiątek milionów ludzi niczego nie rozwiąże. szatan znowu nakręci ludzi ku nowym wojnom, nowym rewoltom w nowych miejscach i znowu pojawi się miliony nowych uchodźców. Później zaprowadzi różne zwodnicze etapy pokoju i przez to też będzie zwodził. Na pewno będzie więcej niż jedna zwodnicza era pokoju. Ale szatan będzie mówił że ta pierwsza to spełnienie proroctwa z 1 Tesaloniczan 5:3 aby kolejną lub kolejne nazwać 1000 letnim Królestwem Chrystusa. Uważajcie na "wielkie znaki i cuda" - Mateusz 24:24 które będą m.in podrabianiem proroctw biblijnych.

Módlmy się o siebie i za wszystkimi braćmi i siostrami w Chrystusie, aby jeśli na ich drodze staną jacyś imigranci, muzułmanie to wiedzieli jak zachować się zgodnie z wolą Chrystusa, aby otrzymali mądrość z góry, aby Pan napełnił ich swym duchem, aby włożył swoje słowa w ich usta i aby byli Jego świadkami, uczniami przed tymi imigrantami, muzułmanami i aby złożyli dobre świadectwo tak swoimi ustami jak i całym zachowaniem. I aby ci muzułmanie przyjęli Ewangelię - drogę zbawienia w ukrzyżowanym, bezgrzesznym i zmartwychwstałym Chrystusie - Synu Bożym, którego na dzień dzisiejszy odrzucają, nie wierzą w Niego. Islamski fałszywy Jezus zwany ISA nie jest Synem Bożym, nie był ukrzyżowany, nie zmartwychwstał, nie umarł za grzechy ludzkości.

Walczymy nie z ciałem i krwią a więc i nie z muzułmanami - 6 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. To nie muzułmanie są naszymi wrogami, mimo że dla wielu z nich my jesteśmy wrogami. To szatan ich zwodzi i naucza kłamstw od kołyski. Ale jak zapowiedział Chrystus będziemy znienawidzeni dla jego osoby przez wszystkich. Więc dla nas nie robi to różnicy czy jesteśmy i będziemy znienawidzeni przez muzułmanów, czy przez Świadków Jehowy, czy przez katolików, czy przez prawosławnych, czy przez Adwentystów, Baptystów, Zielonoświątkowców, buddystów, szintoistów, ateistów i wszystkich innych. To nie ma znaczenia, my mamy miłować wszystkich i nie oddawać złem za zło, nie nienawidzić nikogo nawet najgorszego prześladowcę i wroga. Wymieniłem tutaj również ruchy zwane chrześcijańskimi bo kiedyś te ruchy całkowicie zboczą z Bożej drogi a ci którzy będą wtedy iść za nimi, również znienawidzą tych którzy je opuszczą aby pozostać uczniami Chrystusa.


Więc toczy się wojna, aby zatruć nas nienawiścią, złością, wrogością, strachem. szatan chce nas wpakować w troski, strach czy nienawiść bo wie że to nas zniszczy. Zniszczy to naszą wiarą, nie będziemy jak ziarno które padło na dobrą glebę. Zbawiciel nie raz przestrzegał aby nie bać się, nie troszczyć się, nie zamartwiać. Przestrzegał że wielu chrześcijan przeniknie nienawiścią, że ich miłość oziębnie. Przeczytajcie sobie 24 rozdział Ewangelii Mateusza - to o chrześcijanach mowa że nawet sami siebie będą wydawać, zdradzać i miłość wielu chrześcijan oziębnie. Wielu uczniów przeniknie nienawiścią, wrogością jak nie do muzułmanów, czy innych ludzi, to do innych uczniów Chrystusa.

Chrystus powiedział, aby nie bać się tych którzy zabijają ciało - więc jest to możliwe aby nie bać się muzułmanów, ateistów, katolików i innych ludzi w których ręce byśmy wpadli i którzy chcieliby nas skrzywdzić a nawet zabić. Skoro Chrystus powiedział nie bójcie się, to wiedział co mówił. Jego pokój - Ewangelia Jana 16:33, 14:27 istnieje również w momencie męczeńskiej śmierci, więc miejmy wiarę - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html. Bądźmy dobrej myśli, Wierzmy Chrystusowi, bądźmy Jego uczniami, idźmy za Nim i pilnujmy się aby nie wpaść w jakieś grzechy, a wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli przyjdzie nam być zabitymi za wierność Chrystusowi to zmartwychwstaniemy później.

  szatan chce ukazać muzułmanów jako szaleńców, gotowych obcinam nam głowy. Na pewno wśród muzułmanów jest wiele niebezpiecznych osób, ale tacy ludzie są również wśród Polaków. Może ktoś nasłuchał się propagandy o tzw "żydach" i uważa że kto w tym kraju czyni zło to nie jest Polakiem ale "żydem". Zapewniam was że wśród Polaków są również źli, wśród innych narodów są również źli ludzie z tych narodów. Gdy był pogrom Polaków na Ukrainie - w latach 40-tych. Gdy UPA, banderowcy zabijali Polaków. Wielu Ukraińców wzięło w tym udział. Wielu pewnie nie reagowało. Ale było wielu takich Ukraińców którzy ryzykowali swoje życie i pomagali Polakom, m.in ukrywali ich. Gdy banderowcy okryli coś takiego, to taki Ukrainiec który pomagał Polakom również był zabijany. Nie wrzucajmy nigdy jakichś grup ludzi, narodów do jednego worka.

  Mowa o tym że imigranci będą kosztować tyle a tyle milionów czy miliardów również ma wzbudzać złość, nienawiść, wrogość wobec nich. Strach wobec nich już od dawna jest nakręcany i wielu nim przeniknęło-  m.in różne egzekucje ISIS przyczyniły się do tego.
Ufajmy Chrystusowi, wierzmy Jego obietnicom, niech Pan nas trzyma z dala od wszelkiego strachu i od wszelkiej wrogości, wszelkiej nienawiści. Pan zwyciężył śmierć, nie dał się nakręcić na nienawiść wobec tych którzy Go nienawidzili, którzy Go prześladowali. Jeśli jesteśmy uczniami to naśladujmy Go i nie używajmy gróźb, nie pozwalajmy sobie na nienawiść. 

Nie dajmy się nakręcić do nienawiści, wrogości wobec czy to imigrantów czy katolików, czy kogoś innego. Mówmy im prawdę że potrzebują nawrócenia, porzucenia złych nauk, złych postępków ale niech to się dzieje w duchu Chrystusa a nie w agresji, kłótni, wrogości czy nienawiści.
Niech nasza miłość nie oziębnie, ale niech Pan Jezus rozleje swoją miłość w naszych sercach i sprawia abyśmy obfitowali w Bożej miłości. Aby ona nigdy nie oziębła.
Co by nam ludzie nie zrobili, co by nie zrobili naszym bliskim, oby Pan Jezus napełniał nas swoją miłością nawet do największych wrogów i prześladowców i chronił nas abyśmy nie wpadli w nienawiść, wrogość, obojętność.
Zło dobrem zwyciężajmy, nie oddawajmy złem za zło. Gdy ktoś nas atakuje bronią nie chwytajmy także za broń. Nienarodzeni na nowo chwytają za broń, ale narodzeni na nowo nie "bronią" się światowymi metodami. A jeśli chwytają za broń, oddają wrogością, nienawiścią to są gorsi od tych którzy ich atakują bo tamci nie znają Chrystusa, nie wierzą Jego Słowom. A taki "chrześcijanin" twierdzi że zna Chrystusa, zna Jego naukę - a czyni to samo co tamten, więc jest gorszy od tamtego.

Gdy chrześcijanin odbiera życia to odbiera możliwość nawrócenia się wrogowi. Nic tu nie pomoże mowa o "obronie" , "obronie słabszych" itd - to nie jest żadna obrona. Ale kto tak na prawdę nie wierzy w obietnicę Chrystusa dotyczącą zmartwychwstania ten chwyci i za miecz ziemski. Jak powiedział szatan : "wszystko człowiek odda za swoje życie". Trzeba dodać nienarodzony na nowo człowiek. Bo narodzony na nowo wie, co powiedział Chrystus : " kto będzie chciał zachować swoje życie, straci je ".

Jeśli podniesiecie broń przeciwko komuś, przeciwko muzułmanom czy Rosjanom, czy komuś innemu popełnicie wielkie zło, podepczecie uczniostwo Chrystusa. Trzymajmy się z dala od nienawiści, a m.in po to są sprowadzani imigranci, aby było paliwo dla ognia wojny, strachu i nienawiści.

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/bycie-uczniem-w-czasie-przesladowania.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/bycie-uczniem-w-czasie-przesladowania.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/domownicy-posrod-wilkow.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/domownicy-posrod-wilkow.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html1 komentarz: