Popularne posty

piątek, 20 stycznia 2017

Mam już dzisiaj życie wieczne i to bez religii !!! hełm zbawienia

Mam już teraz życie wieczne. " Dziękuję PANIE JEZUS, że mnie zbawiłeś - że dałeś mi życie wieczne " - takie stwierdzenie to nie pycha, ale przyjęcie przez wiarę tego co obiecane, napisane - a co PAN JEZUS przyniósł przez swoje bezgrzeszne życie, ofiarną śmierć i zmartwychwstanie. " Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże " - list apostoła Pawła do Efezjan 6:17 UBG --- jak można ostać się na polu bitwy bez hełmu zbawienia ?? Nie można. Mamy teraz go wziąć i nosić codziennie. Gdyby zbawienie nie było możliwe na tą chwile, to hełm zbawienia nie byłby wymieniany między innymi częściami zbroi BOŻEJ. 


Niepewność co do zbawienia wyniszcza. Człowiek żyje w strachu, lękach, wątpliwościach - a to psuje człowieka, a diabłu w to graj. 


Religie posługują się tymi strachami, wątpliwościami aby trzymać w swej niewoli ludzi. Musisz robić to - musisz robić tamto - musisz spowiadać się do człowieka bo jak nie to BÓG ci nie wybaczy. Musisz przestrzegać takiego lub innego dnia bo jak nie to masz grzech. Musisz chodzić na msze i jeść kawałek pszennego czy innego opłatka - bo jak nie to nie będziesz miał życia.

Musisz słuchać "nieomylnego papieża". Musisz robić 1000 innych religijnych rzeczy lub wypływających ze strachu aby "zapracować" , "zasłużyć" sobie na zbawienie, usprawiedliwienie. Ale to wszystko jest podeptaniem po ofierze Chrystusa, przeciwieństwem prawdziwej duchowości, prawdziwej pobożności. 
Kto tak postępuje jest daleki od prawdziwej EWANGELII - drogi Zbawienia, daleki od nowego życia w mocy ducha CHRYSTUSOWEGO - i o to diabłu chodziło od wieków i nadal i to chodzi. Czy to Rzymski katolicyzm, czy Prawosławie, czy Islam itd - tam wszędzie trzeba "wypracować" sobie zbawienie, zebrać "zasługi" ,przypodobać się BOGU" - przez pielgrzymki, odwiedzanie świątyni, przez uczestnictwo w uroczystościach religijnych, przez wymodlenie, ascezę, jałmużny, "przeprowadzanie staruszek przez ulicę" , "wnoszenie zakupów sąsiadce" i miliony innych czynności. I w tych systemach jest jarzmo : strachu, ciężaru, niewoli, niepewności. Nie można najlepszymi czynami zapracować na ZBAWIENIE. Nie można na nie zasłużyć, nie można przypodobać się CHRYSTUSOWI. Przez wiarę przyjęcie gotowego ZBAWIENIA-USPRAWIEDLIWIENIA w zmartwychwstałym CHRYSTUSIE powoduje, że wierzący otrzymuje obiecanego ducha świętego. W mocy tego ducha, którego udziela mu ŻYJĄCY, WSZECHMOGĄCY - ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS - taki człowiek wydaje prawdziwe, coraz większe dobre uczynki. Jest uwalniany od starego życia, od bezbożnego świata ku uświęceniu, ku owocu ducha, prawdziwej miłości - no i oczywiście od RELIGII ------>> " Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. " - list apostoła Pawła do Efezjan 2:8-10 UBG - najpierw przyjęcie zbawienia w ZMARTWYCHWSTAŁYM przez Ewangelię - prawdziwą Ewangelię - a to powoduje dobre uczynki, dzięki obiecanemu darowi ducha świętego. Religie tego nie mają i nie nauczają tego. Watykańska Ewangelia - droga zbawienia to fałszywa ewangelia. Wiemy czego nas uczono - właściwie to czym nas zastraszano, zniewalano. 

Mamy ostrzeżenie przed "innymi Ewangeliami - innymi drogami zbawienia" - list apostoła Pawła do Galacjan 1:6-9                                                       "MA ŻYCIE " - CZAS TERAŹNIEJSZY


Kto wierzy w Syna, MA życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, MA życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. " - Jan 5:24 UBG

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, MA życie wieczne " - Jan 6:47

" Kto ma Syna, MA życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że MACIE życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. " - 1 list Jana 5:12-13 UBG


Mam życie wieczne już teraz i to bez zniewolenia religijnego, bez bycia niewolnikiem papiestwa, prawosławia, islamu, buddyzmu, organizacji Świadków Jehowy i ich Strażnicy, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i wielu wielu innych ludzi i organizacji. 
A to życie i wolność jest tutaj : " A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie." - Ewangelia Jana 5:39 UBG ______ krew PANA JEZUSA jest bezcenna, więc kto ma uszy niech słucha, a kto ma oczy niech zobaczy : " Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi " - 1 Koryntian 7:23BĘDĘ ZBAWIONY ?? czy NIE BĘDĘ ?? ,  
CZY BÓG WYBACZYŁ MI ??czy NIE WYBACZYŁ ??
CZY JESTEM " ODPOWIEDNIO DOBRY" czy NIE JESTEM " ODPOWIEDNIO DOBRY "?? 
CO JESZCZE ZROBIĆ ABY BARDZIEJ  PRZYPODOBAĆ MU SIĘ ?? -- to przykładowe pytania jakie zadają sobie często ludzie W SIDŁACH RELIGII, w NIEZNAJOMOŚCI PRAWDZIWEJ EWANGELII - NIEROZUMIENIU CELU OFIARY z GOLGOTY i SEDNA TEJ OFIARY. 

" Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela " - list apostoła Pawła do Tytusa 3:5-6 UBG


Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary? ... Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? ... Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha. " - list do Galacjan 3:3,5,14 UBG" A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. " - Ewangelia Jana 7:37-39 UBG
                                                                     HEŁM  ZBAWIENIA


Co dawał hełm żołnierzowi cesarskiemu lub co daje obecnym żołnierzom ?? Miał i ma za zadanie chronić głowę. 
Bez różnych części ciała można żyć i mieć się dobrze, ale gdy traci się głowę to jest koniec. 


Duchowa głowa to zapewne rozum, myślenie, podejmowanie decyzji. Jeśli nie mam hełmu zbawienia - pewności usprawiedliwienia, zbawienia to w moim umyśle, w moich myślach rozrastają się wyniszczające wątpliwości odnośnie wiecznego losu. Zaczynają się religijne wyniszczające pytania typu : " będę czy nie będę zbawiony ?? ".

Pojawia się strach, lęk. Niewola wątpliwości, strachu. Zwątpienie w BOGA MIŁOŚCI. Zwątpienie w wystarczalność ofiary Chrystusa, w doskonałość JEGO krwi. WIARA zamienia się w religijną maszynkę strachu, zwątpienia, samopotępienia, negatywnego nastawienia i wielu innych destrukcyjnych stanów, zachowań. HEŁM ZBAWIENIA chroni nasz umysł. Co by się nie działo w naszym życiu, na świecie - to wiemy ŻE PAN JEST Z NAMI. Wiemy, że mamy życie wieczne, BO PAN TAK POWIEDZIAŁ. 
WIEMY, ŻE NIE ZASŁUGUJEMY NA ŻYCIE - tylko NA ŚMIERĆ ale właśnie ON przyszedł aby UFAJĄCYM MU dać możliwość ODPUSZCZENIA, USPRAWIEDLIWIENIA i UŚWIĘCENIA a to uświęcenie to PROCES na całe życie ale nie w naszej sile, ale w mocy ducha Chrystusowego. My nie chcemy go gasić.Gdy mam HEŁM ZBAWIENIA to patrzę na GOLGOTĘ i widzę PANA JEZUSA, który umiera za moje grzechy. Widzę tam, TEGO który był niewinny ale z powodu miłości do nas wziął na SIEBIE BOŻY SĄD NAD GRZECHEM. TAM BÓG OSĄDZIŁ GRZECH i tak jest zbawienie. Nie w w jedzeniu hostii, nie w mszach, nie w konfesjonale, pielgrzymkach do Częstochowy, Rzymu czy Jerozolimy i innych miejsc. NIE w modlitwach, różańcach, obchodzeniu świąt. NIE w "przeprowadzaniu staruszek przez ulicę. NIE w ustępowaniu miejsca starszym w autobusie. Trzeba to robić, ale nie da się przez to zasłużyć na zbawienie, zapracować na nie. BOGU nie da się przypodobać żadnymi uczynkami - nie da się wypracować zbawienia, usprawiedliwienia nimi. 
TO ZROBIŁ TYLKO TEN KTÓRY ŻYŁ BEZGRZESZNIE - gdy MU się uwierzy, zaufa - przyjmie JEGO ofertę zbawienia, a nie te zwodnicze religijne - to ON udzieli DUCHA, będzie kształtował człowieka w procesie uświęcenia. ALE ZBAWIENIE MA JUŻ NA DZISIAJ, NA TERAZ - oczywiście trzeba trwać przez wiarę dalej, do końca dni, BO ZBAWIENIE MOŻNA UTRACIĆ GDY ODCHODZI SIĘ OD PANA JEZUSA - OD ŻYCIODAJNEGO TRWANIA W NIM - latorośle które nie trwają w NIM - USYCHAJĄ I SPŁONĄ - Ewangelia Jana rozdział 15. 
UWIERZMY MU, PRZYJMUJMY ŻYCIE WIECZNE i CODZIENNIE i aż do końca TRWAJMY W NIM


" I powiedział do kobiety: Twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju." - Ewangelia Łukasza 7:50 UBG
" A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
31 A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. " - Dzieje Apostolskie 16:30-31 UBG


PRAWDZIWA WIARA w ZBAWICIELA jest WYSTARCZAJĄCA do USPRAWIEDLIWIENIA : " Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." - list apostoła Pawła do Rzymian 10:9-10 UBGZBAWIENIE W CZASIE PRZESZŁYM to USPRAWIEDLIWIENIE , w TERAŹNIEJSZYM TO UŚWIĘCENIE i to uświęcenie jak pisałem trwa do końca naszych dni. Widzę po sobie to jak PAN mnie zmienia, grzechy z których PAN mnie uwolnił w mocy swego ducha też stopniowo odchodziły, więc nie upadajmy na duchu zmagając się z czymś, ale wytrwale prośmy PANA u uwolnienie z danego grzechu.


Zbawienie w czasie PRZYSZŁYM - to uwolnienie z tych obecnych ciał ku chwalebnym. To życie w nowym, doskonałym, niesamowitym przyszłym świecie w bliskości BOŻEJ - ale trwajmy codziennie w PANU, pamiętajmy że PAN powiedział : " MA życie wieczne"


Gdybym dzisiaj umarł to przy zmartwychwstaniu spotkałbym się z mym ZBAWICIELEM, bo PAN poszedł na krzyż za mnie abym przez wiarę w NIEGO, przez przyjęcie tego co zrobił - OTRZYMAŁ OBIECANE ZBAWIENIE i obiecanego ducha : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.8 A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. " - 1 list do Tesaloniczan 4:7-8


TRWAJMY W ŻYWEJ, PRAWDZIWEJ WIERZE i nie gaśmy Bożego ducha. 


HEŁM ZBAWIENIA daje mi pewność, że gdzie bym się nie znalazł, choćby i wielkim cierpieniu, to ono będzie miało swój kres, bo w wieczności nie będzie cierpień, utrapień, bólu i łez.

HEŁM ZBAWIENIA daje mi "spokojną głowę" na dziś mimo że różne burzowe chmury są nade mną.

HEŁM ZBAWIENIA daje mi pewność, że BÓG mnie kocha i nikt nie wyrwie mnie z JEGO ręki.

HEŁM ZBAWIENIA daje mi pewność że wszystko co się dzieje nie jest przypadkiem, ale jest ku dobremu, aby mnie przemieniać na coraz większe podobieństwo PANA. MAM już ŻYCIE WIECZNE a teraz i do końca MYCH dni PAN mnie będzie uwalniał i przemieniał swym duchem.

CHOĆBYM ŻYŁ i MILION LAT W TYM CIELE to i w tym milionowym roku nadal mógłbym być BARDZIEJ PODOBNY DO PANA [ ON JEST DOSKONAŁY ], więc nie upadam na duchu ale śmiało, w pokoju ducha chcę aby dalej i dalej PAN mnie przemieniał, ALE ŻYCIE WIECZNE JUŻ MAM, bo PAN TAK POWIEDZIAŁ i ZAPŁACIŁ W CAŁOŚCI MÓJ DŁUG swoją BEZCENNĄ KRWIĄ. 

Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa " - list do Rzymian 5:1 UBG


" Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu." - Rzymian 5:8-9 UBG


NIE DAJCIE PODBIĆ SIĘ W NIEWOLĘ FAŁSZYWYM EWANGELIOM - które coś próbują dodać do skończonego, idealnego dzieła ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA. TO NIE UPRAWNIA DO GRZESZENIA. WIELU PRZEKRĘCA EWANGELIĘ i MÓWI ŻE MOŻNA ŻYĆ W GRZECHU, INNI ROBIĄ DODATKI np rzymskokatolickie, a inni np starotestamentowe, lub że potrzeba wodnego chrztu itd. 


" A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;
2 Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;4 Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; " - 1 Koryntian 15:1-4 UBG


MAMY DĄŻYĆ DO UŚWIĘCENIA, BO TO DOBRE i BÓG JEST ŚWIĘTY - ale to wypływa ze zbawienia, które już się posiada.... 
WIARĘ a więc i ZBAWIENIE, ŻYCIE WIECZNE wypływające z niej - można utracić, dlatego trzymajmy się MOCNO PANA, SZUKAJMY GO CAŁYM SERCEM : "Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie " - Filipian 2:12 UBG - niebezpieczeństwo utraty czegoś istnieje tylko wtedy gdy się to posiada. MAMY ZBAWIENIE ale CODZIENNIE MUSIMY TRWAĆ w ŻYWYM WSZECHMOGĄCYM JEZUSIE CHRYSTUSIE. Tak jak latorośl musi trwać codziennie w krzewie winnym. MAM ZBAWIENIE ale codziennie w mocy ducha świętego muszę zapierać się siebie, brać swój krzyż, iść za PANEM, naśladować GO i tak do końca, bo "kto wytrwa do końca będzie zbawiony" - Mateusz 24
" On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. " - Rzymian 8:32-34 UBG


"  W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym " - list apostoła Pawła do Efezjan 1:13 UBG ------- zobaczcie sobie między innymi też : Ewangelia Jana 1:12, 4:10-14, roz 14-16, Mateusz 3:11, Marek 1:8, Łukasz 3:16, 11:13 , 24:49, Dzieje Apostolskie 1:8, 2:4, 2:33, 5:32, Rzymian 8:2, 8:9, 8:13-15, 14:17, 1 Koryntian 6:11, 2 Koryntian 1:22, 3:3, 3:6, 3:8, 5:5, Galacjan 4:6, 5:16, Efezjan 1:17, 2:223:16, 5:18, Filipian 1:19, 3:3, Kolosan 1:8, 1 Tesaloniczan 1:6, 4:8, 5:19, 2 Tesaloniczan 2:13, 2 Tymoteusz 1:7, Tytus 3:5-6, Hebrajczyków 2:4, 8:10, 10:22, 12:14, 1 Piotr 1:2, 1:12, 1 Jan 3:24, 4:13, Juda 1:19 - temat obietnicy ducha świętego, mocy, siły Bożej to ważna obietnica dla tych, którzy przez WIARĘ przyjmą DAR ZBAWIENIA - USPRAWIEDLIWIENIA. WIATA i TYLKO WIARA ZBAWIA, prowadzi do uświęcenia, sprawi że wierzący będzie trwał  w ZBAWICIELU, A ZBAWICIEL w NIM - i przez tonaśladował do końca ZBAWICIELA
WSZECHMOGĄCY JEZUS CHRYSTUS to NIE RELIGIA ale ŻYWA OSOBAŻYCIE WIECZNE w ŻYWEJ OSOBIE a nie martwych religiach i zwodniczych organizacjach religijnych - " Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem " - Ewangelia Jana 14:6a Uwspółcześniona Biblia Gdańska


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


wtorek, 17 stycznia 2017

Chrześcijaninie staniesz przed Trybunałem - bądź mądry


" Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 5:10 UBG

Zanim coś zrobimy, pomyślmy co PAN JEZUS o tym sądzi i co nam powie gdy staniemy przed NIM


Ostatnio coś szukałem na anglojęzycznych stronach i natrafiłem na wpis brata w Chrystusie z USA, który na swoim przykładzie zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Opisał ile czasu stracił na swoją pasję - a było to wędkarstwo muchowe.


Opisał, że zjeździł wiele regionów USA, był na wielu rzekach i tysiące godzin spędził wokół tego. Przeznaczył na to wiele energii, zasobów, pieniędzy i myśli. I zadał pytanie : I PO CO ??

, No właśnie po co to ?? Ludzie lubią robić tysiące różnych rzeczy ale za tym stoi przeważnie pożądliwość, egoizm a nie życie dla TEGO który oddał za nas siebie i zmartwychwstał. 


PAN nie chce od resztek czasu, które zostają po zaspokojeniu pożądliwości, czy po jakiś innych egoistycznych marnościach. Ten brat zakończył temat wędkowania - PAN uwolnił go tak że już go to nie obchodzi, szkoda mu czasu na to. Gniew BOŻY ciąży nad milionami grzeszników nie będącymi w CHRYSTUSIE a on miałby zajmować się pstrągami ??  


Apostołowie też poszli na połów ale nie dla zabawy, nie z powodu pożądliwości, ale żeby złowić coś do jedzenia. Poszli z konieczności, jak do pracy a nie z powodu " bo to lubię "

_________________________


1) ++ Żyjemy miliard lat i możemy sobie marnować czas tak ?? 


2) ++  Wszyscy wierzą Ewangelię, znają PANA i BOGA JEZUSA CHRYSTUSA i JEGO OJCA i nie trzeba głosić Ewangelii, można marnować czas na marności tak ?? 

3) ++  Nie możemy stracić zbawienia, nie możemy odpaść, być wśród zbawionych i możemy marnować czas przez zajmowanie się marnościami tak ?? Czy jest tak jak mówi  i przestrzega natchnione PISMO, że można stracić zbawienie, że wielu odpadnie i wielu będzie zwiedzionych - bo m.in nie czuwali, zaniedbali życiodajną relację z żywym JEZUSEM CHRYSTUSEM, umiłowali świat i jego rzeczy.


4) ++ Śmierć nie może nadejść w czasie głupiego marnowania czasu i zawsze można z tego pokutować ale jeszcze trochę pomarnuje czasu na [....] - a przecież PAN JEZUS kazał czuwać, zapierać się siebie, iść za nim, brać swój krzyż. A o tym który od służby poszedł w egoistyczne zachcianki powie : " sługo zły i leniwy". 


Łowienie ryb samo w sobie nie jest złe, ale może być złe jeśli nie jest to praca i służba BOŻA jest przez to ograniczona. To samo dotyczy tysięcy innych zajęć. 


Gdy w czasie pracy zajmuje się ktoś czymś innym to będzie pochwalony czy zganiony przez szefa ?? Gdybyście mieli firmę i wasz pracownik w czasie pracy zamiast tym co do niego należy - zajmowałby się jakimiś swoimi rzeczami, sprawami - to czy podobałoby się wam to ?? pochwalili byście go ?? Czy napomnieli - mówiąc że praca nie jest wykonywana a on w tym czasie zajmuje się tym co niepotrzebne, co niezalecone.

" Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.

4 Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. " - 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 2:3-4 UBG - dobry żołnierz Chrystusa nie wplątuje się m.in w niepotrzebne rzeczy. 

UCZEŃ CHRYSTUSA jest powołany aby stał na warcie jak żołnierz, a który żołnierz na warcie zajmuje się głupstwami, który dobry żołnierz Chrystusowy zasypia w marnościach, egoistycznych zachciankach, głupstwach ?? Który dobry wartownik idzie sobie powędkować podczas warty ?? NASZA WARTA TRWA CAŁY CZAS. 


Wojna duchowa cały czas ma miejsce. Który żołnierz na linii frontu zajmuje się marnościami, głupstwami ?? Żaden - a ten który to robi zginie. Tak samo jest w naszej duchowej walce - nie róbmy głupstw, nie marnujmy czasu. 
         Ale spędzajmy go na to, na czym spędzał PAN JEZUS, apostołowie i inni wierni uczniowie - to bezpieczne dla nas. Jeśli będziemy przeznaczać czas na zbędne rzeczy, marności, głupstwa to tak jakbyśmy wychodzili z bunkru, wychylali coraz wyżej głowę z okopu .... " Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. " - 1 list Piotra 5:8 UBG


Mamy jedno króciutkie życie a potem staniemy przed Zbawicielem - nie lepiej wybierać to co najlepsze ku wieczności naszej i innych ?? : " Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 5:10 UBG


" Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę " - Księga Przypowieści/Przysłów Salomona 10:5 BW ..... " Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam: Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. " - Ewangelia Jana 4:35 UBG - czy zaśniemy w żniwa zajmując się wędkami, szachami, puzzlami :) i milionami innych, zbędnych rzeczy ?? " A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa;
19 Lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i żądze innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo, i staje się bezowocne. " - Ewangelia Marka 4:18-19 UBG

PRZEZ WIARĘ - PAN JEZUS może UKRZYŻOWAĆ wszystko to co pociąga, nęci, odciąga od PANA i służby dla NIEGO ... PAN przez wiarę udziela swego ducha, wygasza marności, pożądliwości - ale trzeba chcieć, wierzyć i prosić. 
Słuchać jak dotyka sumienia, jak pokazuje że coś jest nie dla nas, że to złe lub strata czasu. 

BABRANIE SIĘ W ZBĘDNYCH RZECZACH - NIE JEST BEZ WPŁYWU NA DUCHOWY STAN. 

Miliony rzeczy, zajęć same w sobie nie są złe, ale uczeń jest do czego innego powołany i wezwany. 
A do czego ?? np Ewangelia Marka 16:15 --  kto ma oczy i uszy otwarte i nie ma twardego karku to zobaczy to patrząc na PANA, apostołów, uczniów ukazanych w natchnionych Pismach. 

" Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem " - Ewangelia Łukasza 14:33 UBG 


NIECH PAN OKAŻE NAM SWOJĄ ŁASKĘ i ZAWSZE DOTYKA NASZYCH SUMIEŃ GDY ZAJMUJEMY SIĘ NIEPOTRZEBNYMI RZECZAMI, GDY MARNUJEMY CZAS. NIECH NAM PAN DAJE PRAGNIENIA KU TRWANIU W NIM, POZNAWANIU GO, ku CHRYSTUSOWYM RZECZOM ......  może ktoś pomyśli : " ale nudne to chrześcijaństwo" - NIE JEST NUDNE :) JEST WSPANIAŁE. TAK WSPANIAŁE ŻE CZŁOWIEK CORAZ BARDZIEJ DOSTRZEGA MARNOŚĆ, UŁUDĘ RÓŻNYCH RZECZY - i szkoda mu czasu na nie, źle się w nich czuje, nie chce ich. Nie chce wychodzić od niebiańskich skarbów - niech PAN i BÓG JEZUS CHRYSTUS coraz bardziej i bardziej pokazuje nam, objawia swoją wspaniałość i OJCA. ICH królestwa, tego co przygotowane dla nas. Wspaniałość, wielkość ich miłości a wtedy marności będą dla nas jeszcze większymi marnościami ... 
" Powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana." - Ewangelia Mateusza 25:23 UBG

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Apokryficzne trucizny - dlaczego lepiej unikać Biblii Tysiąclecia część 2
Odradzam wam czytania czy cytowania katolickich przekładów jak np Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Warszawsko - Praska i pozostałe katolickie ... 

" Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy " - Księga Syracha 3:30 Biblia Tysiąclecia


" Płonący ogień gasi woda, a grzech niszczy sprawiedliwość " - Księga Syracha 3:30 Biblia Poznańska

" Jak woda gasi nawet buchający ogień, tak dobre uczynki gładzą wszystkie grzechy. " - Księga Syracha 3:30 Biblia Warszawsko-Praska

Apokryfy były potrzebne rzymskiemu katolicyzmowi aby mieć podstawę do swoich odstępczych nauk i praktyk jak np GŁADZENIE GRZECHÓW przez swoje jakieś uczynki, CZYŚCIEC, POŚREDNICTWO ANIOŁÓW, ŚWIĘTYCH ITD. 
  __________  

                                         APOKRYFY a  błędny CZYŚCIEC :


"  Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. (44) Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, (45) lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. " - 2 Księga Machabejska 12:43-45 Biblia Tysiąclecia


przypis z Biblii Tysiąclecia do 2 Machabejska 12:45  : " ,,Pobożna " - modlitwa za zmarłych; ,, uwolnieni" - podstawa do nauki o czyśćcu jako o karze wprawdzie pośmiertnej, lecz mającej koniec.
_________________

                                 APOKRYFY a błędne WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH i ANIOŁÓW


Potem w ten sam sposób ukazał się mąż, który wyróżniał się siwizną i majestatem, a otaczało go podziwu godne i wspaniałe dostojeństwo. (14) Oniasz zabierając głos powiedział: To jest przyjaciel naszych braci, który wiele modli się za naród i za całe święte miasto, Jeremiasz, Boży prorok " - 2 Machabejska 15:13-14 BT - apokryf wspiera fałszywą naukę o nieśmiertelnej duszy - Jeremiasz nie żył wtedy, oraz wspiera błędne wstawiennictwo 


o wstawiennictwie aniołów : " A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarły " - Księga Tobiasza 12:12 BT --- przypis : " Rafał jako anioł pośredniczy między Bogiem a ludźmi " - widzicie sami po co katolicyzmowi, prawosławiu potrzebne są apokryfy. 


__________


" Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem " - Księga Tobiasza 12:9 BT

Biblia Poznańska : " Jałmużna wybawia od śmierci i oczyszcza od wszelkiego grzechu. Rozdający jałmużnę będą syci życia " - fałszywa nauka nie zgodna z BOŻĄ DROGĄ ZBAWIENIA.


_______

WSPIERANIE bałwochwalczych egzorcyzmów czy magicznych praktyk : " A ten mu odpowiedział: Serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim " - Księga Tobiasza 6:9 BT


_________

                                                              INNY FAŁSZ Z APOKRYFÓW 


" Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy " - Syracha 25:24 - to stwierdzenie jest nieprawdziwe. Jest sprzeczne z natchnioną BIBLIĄ : " Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

13 Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa.

14 Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. " List apostoła Pawła do Rzymian 5:12-14 UBGNie przez Ewę umieramy, ale przez Adama.  Księga Syracha jest pełna fałszu i trucizny - " Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych.
22 Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni." - 1 list do Koryntian 15:21-22 UBG

Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego ... " - Rzymian 5:17 - - przez przestępstwo JEDNEGO, a nie JEDNEJ 


_______

" Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę. Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi " - Księga Syracha 31:27 --- vs : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/chrystus-nie-zamieni-wody-w-alkohol.html


______

" Następnie trzymaj się rady twego serca, gdyż nad nią nie masz nic godniejszego wiary. (14) Dusza bowiem człowieka zwykła czasem więcej objawić niż siedem czat siedzących wysoko dla wypatrywania " - Strach 37:13-14 --- natchniona Biblia w przeciwieństwie do zatrutych apokryfów inaczej uczy : " Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? " - Księga Jeremiasza 17:9 Biblia Warszawska ..... " Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi " - Przypowieści Salomona 28:26 Biblia Warszawska 


_____

" Lepsza przewrotność mężczyzny niż dobroć kobiety ..." - Syracha 42:14a - bez komentarza. Zło czynione przez mężczyznę czy kobietę jest takie samo. 


________


" w ciągu dziesięciu miesięcy, we krwi okrzepły, z nasienia męskiego, i rozkoszy ze snem złączonej " - Księga Mądrości [ DEMONICZNEJ ] 7:2 - od kiedy ciąża trwa 10 miesięcy ??


" Byłem dzieckiem dorodnym i dusza przypadła mi dobra, (20) a raczej: będąc dobrym wszedłem do ciała nieskalanego " - Księga Mądrości [ DEMONICZNEJ ] 8:19-20 BT .... vs : " Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro ... " - Rzymian 7:18a UBG" Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? " - Łukasz 11:13 UBG


BŁĘDÓW W TEJ KSIĘDZE " MĄDROŚCI" - DEMONICZNEJ jak i w pozostałych apokryfach jest o wiele, wiele więcej, ale szkoda mi czasu na dalsze zajmowanie się truciznami, fałszem z pozorami mądrości i duchowości. 


POLECAM NIE CZYTAĆ APOKRYFÓW - TAK SAMO JAK POLECAM NIE SPOŻYWAĆ CYJANKU I INNYCH TRUCIZN.

WYSTARCZY NAM TO CO JEST W NATCHNIONYM KANONIE HEBRAJSKIM i w 27 natchnionych księgach tzw NOWEGO TESTAMENTU.


NATCHNIONE SĄ JEDYNIE HEBRAJSKIE PISMA STAREGO TESTAMENTU - greckie tłumaczenie - Septuaginta nie jest natchniona. JEŚLI KTOŚ PODWAŻA HEBRAJSKIE PISMA ST - to nie słuchajcie go, tak samo jak tych, którzy odrzucają 27 natchnionych - GRECKICH - pism NT. - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html


Nie wszystko co wygląda na "duchowe" jest duchowe i od BOGA - tak jest z apokryfami wszelkiej maści. To trucizny z pozorami mądrości, którymi nie jeden się zatruł. Więc ja ani z dala się od nich trzymam i wam też to polecam. 


MAJĄ ONE MULTUM BŁĘDÓW DOKTRYNALNYCH, TEOLOGICZNYCH, POPIERANIE NIEMORALNYCH CZYNÓW. MAJĄ PEŁNO BŁĘDÓW HISTORYCZNYCH I GEOGRAFICZNYCH - w przeciwieństwie do natchnionej BIBLII.

Pochwały dla różnych grzesznych czynności - to jedna z trucizn apokryfów.Ale jak pisałem Rzymski katolicyzm i inne potrzebowały ich i potrzebują na wsparcie swoich błędnych nauk i praktyk. 

Przestrzegam również przed innymi apokryfami jak tzw "Henocha" i innymi - bądźcie mądrzy. Trzymajcie się wszechwiedzącego nauczyciela JEZUSA CHRYSTUSA u którego jest mądrość i wszystko inne co potrzebne -- a nie szukajcie po diabelskich mądrościach z pozorami duchowości i z pozorami Bożej mądrości. PAMIĘTAJCIE PRAWDA JEST U ŻYWEJ, WSZECHMOGĄCEJ OSOBY - JEZUSA CHRYSTUSA. ON pokieruje ku natchnionym księgom a nie ku pełnym jadu, trucizny. 


" Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.4 I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. " - 2 list do Tymoteusza 4:3-4 UBG


część 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/dlaczego-lepiej-unikac-biblii.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/dlaczego-lepiej-unikac-biblii.html
piątek, 13 stycznia 2017

Przesądy - dlaczego nie boje się ich i nie wierzę im
przesąd :  «wiara w tajemnicze, nadprzyrodzone związki między zjawiskami, w fatalną moc słów, rzeczy i znaków; też: praktyki wynikające z tej wiary» - Słownik Języka Polskiego PWN.

Dzisiaj w piątek 13 stycznia-  wiele osób pewnie nie wychodzi z domów, lub boi się, lęka dzisiejszego dnia - 13 dnia i to jeszcze piątku. Ale jak chrześcijanin powinien reagować na takie rzeczy i czy może wierzyć w przesądy ??


Kto wierzy przesądom nie poznał w pełni JEZUSA CHRYSTUSA. Nie oznacza to, że każdy kto nie wierzy w przesądy, zna GO, ale na 100 % każdy kto wierzy przesądom nie poznał prawdziwego Zbawiciela. Nie ufa MU, nie zna JEGO mocy, nauk, obietnic. 


Dlaczego miałbym się lękać "piątku 13 " albo "soboty 14", lub "czwartku 12" ?? ...... liczby nie rządzą wszechświatem, ale rządzi NIM - wszechmogący JEZUS CHRYSTUS - za wolą swojego OJCA i ku JEGO chwale. 

KTO UFA PRZESĄDOM, NIE UFA ZBAWICIELOWI JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. Może komuś się wydaje, że może mieć jedno i drugie ale nie może. 


Wiara w przesądy to rodzaj BAŁWOCHWALSTWA. A to jest grzech. Występuje też jakiś rodzaj magicznego myślenia, jakieś czarodziejstwo ... 


" Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć " - Objawienie Jana 21:8 UBG


Zdarza się, że niektóre budynki nie mają 13 piętra. W niektórych samolotach nie ma rzędu oznaczonego liczbą : 13 itd. Wiara w zabobony, przesądy zniewala, prowadzi do irracjonalnych zachowań. 

Chrześcijanin - uczeń, naśladowca Chrystusa wie, że nic nie dzieje się przypadkowo. Wie, że jego życie, los świata jest w rękach BOGA. Wie, że CHRYSTUSOWEGO PLANU nie pokrzyżuje nikt i nic - ani złe duchy czyli upadłe, zbuntowane anioły. Ani żadni ludzie. Ani nic innego - żaden piątek 13, czarny kot, rozbite lustro itd. To są bzdury dla prawdziwie wierzącego w JEZUSA CHRYSTUSA. 

Kot czarny, biały czy nawet czerwony :) może mi przebiegać drogę 1000 razy dziennie i nic mi się nie może stać przez to. Mój BÓG liczy wszystkie włosy ma mojej głowie. Bez JEGO przyzwolenia wróbel nie może spaść na ziemię a co dopiero człowiek. Może coś na mnie przyjść np - wypadek ale tylko gdy PAN dopuści do tego, a to zawsze jest ku dobremu. 

Często coś na człowieka przychodzi z powodu głupoty ludzkiej, zawodności ludzkich wynalazków itd ale nawet wtedy dzieje się nadal doskonały Boży plan a nie ślepy przypadek, czy pech bo jest piątek 13, ktoś przeszedł pod drabiną czy stłukł lustro ... 


Łapanie się za guzik gdy widzi się kominiarza nie przynosi szczęścią. Tak samo inne przesądne czynności. Podkowa na ścianie, tłuczenie kieliszków na ślubie i tysiące innych nie gwarantują szczęścia. Szczęście wg bezbożnego świata to przeważnie - zdrowie, pieniądze, cielesne piękno, możliwość zaspakajania tysięcy pożądliwości. W świecie jest to pojęcie względne. Jednak żadne zabobony nie gwarantują szczęścia, i żadne zabobonne czynności nie chronią przed nieszczęściem. 


Grzech przynosi duchową ruinę, chaos. Jak ktoś nie wierzy prawdziwie, że ZBAWICIEL ŻYJE i podtrzymuje cały wszechświat oraz że ma wszystko pod kontrolą to zostaje mu np wiara w zabobony, przesądy, ślepe szczęście, pecha i uciekanie przed czarnym kotem, obawa w piątek 13-tego i tak dalej. A oprócz tego bezsensowne podążanie z każdym dniem do trumny, no bo "zmartwychwstania nie ma" , " nit nie wie co jest po śmierci" itd ... 


" Mój czas jest w twoich rękach " - Psalm 31:15 UBG - czas mojego życia jest w ręku JEZUSA CHRYSTUSA. ON może wszystko dać i dopuścić aby wszystko zabrano. Ale JEGO dopusty zawsze są ku dobru ... 
ON ma ma wszystko pod kontrolą ON - JEZUS CHRYSTUS - PAN i BÓG - a nie czarny kot, albo  stado czarnych kotów. 
ON a nie, nie witanie się z kimś przez próg. 
ON a nie trzymanie kciuków.
ON a nie, nie przechodzenie pod drabiną.
ON a nie jemioła w domu.
ON a nie podkowa na ścianie.
ON a nie spadająca gwiazda.
ON a nie rozsypana sól lub zbite lustro.
ON a nie kominiarz i guziki.
ON a nie obsypywanie ryżem.
ON a nie chuchanie na pieniądze.
ON a nie, nie wstawanie lewą czy prawą nogą.
ON a nie liczba 7 czy 666. 
ON a nie jakieś wstążki, kokardki przy wózku dziecięcym czy łóżeczku. 
ON a nie krzyżowanie palców
ON a nie jakieś inne rzeczy o zabarwieniu okultystycznym, magicznym itd. 
ON JEZUS CHRYSTUS - PAN i BÓG ma nieskończoną mądrość, moc i siłę - od podtrzymuje przy istnieniu cały wszechświat - od cząstek elementarnych po gromady galaktyk. Ten kto tylko JEMU nie ufa - nie jest mądry. 

" PAN udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów.11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie. " - Psalm 33:10-11 UBG
Wiara w przesądy to niewiara w CHRYSTUSA, panującego nad wszystkim i mającym wszystko pod kontrolą, PAN w piątek 13 tak samo ma wszystko pod kontrolą jak w inne dni. Ale wielu się boi, oby poznali prawdziwego JEZUSA CHRYSTUSA i w NIM złożyli zaufanie, wiarę a nie diabelskich, kłamliwych, antychrześcijańskich przesądach. 

Dobra Nowina o JEZUSIE CHRYSTUSIE - ZBAWICIELU - KRÓLU WSZECHRZECZY niszczy przesądy i strach spowodowany nieznajomością PANA.


" Dowiedzieli się o tym wszyscy, zarówno Żydzi, jak i Grecy, którzy mieszkali w Efezie. A na nich wszystkich padł strach i było uwielbione imię Pana Jezusa.
18 Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało, i ujawniało swoje uczynki.
19 I wielu z tych, którzy się parali sztukami magicznymi, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi pięćdziesiąt tysięcy srebrników.
20 Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie. " - Dzieje Apostolskie 19:17-20 UBG - oni palili okultystyczne księgi po uwierzeniu Ewangelii, Chrystusowi. Wierzący w przesądy, zabobony powinni też uwierzyć i "spalić" je w ogniu Ewangelii o ZMARTWYCHWSTAŁYM JEZUSIE CHRYSTUSIE.


NIE można dwóm panom służyć - albo CHRYSTUS albo przesądy, zabobony - które są przeciwieństwem prawdziwej wiary i za którymi stoi diabeł - ojciec kłamstwa. 

Jedni boją się liczny "13" inni boją się liczny "666" - ale ani jedna ani druga sama w sobie nie jest zła i nie należy się ich lękać. To że np coś kosztuje np 6 złotych 66 groszy albo 666 złotych - to ma być uważane za diabelskie ?? :) absurd :) 

Jeśli ktoś myśli że np w numerze telefonu ma 666, albo na rejestracji samochodu ma 666, albo kupił coś za 666 złotych, albo ma coś innego z liczbą 666 - i uważa że to przyniesie mu zło itd - to też jest przesądny mimo że 666 występuje w Biblii. Ale ani ta ani żadna inna liczba nie jest zła sama w sobie, przesądny człowiek nadaje jej coś złego - jak np 13. Piątek 13. 7 lat nieszczęścia itd. 


KOMU UFASZ ?? - WSZECHMOGĄCEMU JEZUSOWI ?? - jeśli tak to nie masz lęków przed 13-tką. Nie boisz się gdy czarny kot przebiega ci drogę. Nie zważasz na to że stłukłeś lustro = nie uważasz że będziesz miał 7 lat nieszczęścia. Nie boisz się innych przesądów, zabobonów bo wiesz że to diabelskie bajki. Wiesz że twój PAN JEZUS CHRYSTUS jest z tobą po wszystkie dni - Ewangelia Mateusza 28:20. 

" PAN jest pasterzem moim ... Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną " - Psalm 23


" Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? " - list do Rzymian 8:31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" ja jestem z wami przez wszystkie dni " - Ewangelia Mateusza 28:20 Biblia Warszawska

NIE BĘDĘ przesądnie "TRZYMAŁ KCIUKÓW" - właściwie teraz jednego kciuka :) , ALE BĘDĘ W PRAWDZIWEJ WIERZE SIĘ MODLIŁ ZA KOGOŚ i PROSIŁ PANA O ŁASKĘ, POMOC oraz TO CO DOBRE WEDŁUG JEGO WOLI.


PAN i BÓG [ m.in Ewan. Jana 20:28 ]JEZUS CHRYSTUS  jest większy niż miliony, czy miliardów demonów razem wziętych. nie musimy się bać ... ON panuje nad wszystkim. ON ma moc, władzę nad wszelkim stworzeniem, w tym nad demonami : " Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy " - list apostoła Pawła do Kolosan 2:9-10 UBG


WIERZYSZ CHRYSTUSOWI - NIE WIERZYSZ PRZESĄDOM.
JEŚLI WIERZYSZ PRZESĄDOM, NIE UFASZ CHRYSTUSOWI i NIE ZNASZ GO.  WYBIERAJ - JEDNO albo DRUGIEponiedziałek, 9 stycznia 2017

post inny od pozostałych wypowiedz się


Ten wpis będzie trochę inny niż pozostałe. Normalnie ja dzielę się różnymi swoimi przemyśleniami, opiniami. Ale w tym wpisie chciałbym was zapytać o parę rzeczy ... 

Jeśli czytacie blog w miarę regularnie to wypowiedzcie się - można to zrobić przecież anonimowo jak ktoś się nie chce jakoś oficjalnie ujawniać.

-- w jakich duchowych obszarach macie największe problemy ??

-- co najbardziej wam ciąży w życiu ??

-- co was umacnia duchowo, a co rozbija duchowo ??

-- jeśli świat czymś was kusi, odciąga od Chrystusa to czym ??

-- jeśli macie jakieś lęki - to przed czym ??

-- macie jakieś zdolności, które można by było wykorzystać na blogu ??


Może przez takie podzielenie się - więcej osób będzie się modliło o was. Może komuś na coś otworzą się oczy - na coś czego nie dostrzega.Może ktoś komuś będzie mógł doradzić w PANU. 
       Może PAN JEZUS przez wasze odpowiedzi da mi coś budującego do napisania... więc zachęcam do pisania 😊
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Zacząłem jakiś czas temu na Interii - dzielić się EWANGELIĄ. NADZIEJĄ W ŻYWYM, WSZECHMOGĄCYM, ZBAWICIELU JEZUSIE CHRYSTUSIE. 
PROSZĘ WAS O MODLITWĘ ZA MNĄ - ABYM TO CO PISZE BYŁO PRAWDZIWE, KU CHWALE PANA JEZUSA i ABY TO CO PISZĘ DOTYKAŁO LUDZI KTÓRZY TO CZYTAJĄ i aby zaczęli szukać PANA JEZUSA, uwierzyli W NIEGO, ŻE ŻYJE, ŻE UMARŁ ZA ICH GRZECHU i ZMARTWYCHWSTAŁ KU USPRAWIEDLIWIENIU TYCH, KTÓRZY prawdziwie UWIERZĄ MU, w NIEGO .... 

ABYM WIEDZIAŁ CO NAPISAĆ, GDZIE i KIEDY - nie zamierzam nikomu się narzucać, ale mówić prawdę Chrystusową, biblijną. 

Jeśli ktoś z was oprócz modlitwy chciałby pomóc - to może wysłać kod doładowania do sieci PLAY na mój email - Charis2007@wp.pl. 
Jeśli ktoś wspomoże to , to wszystko pójdzie na sms-y - nic dla mnie, dlatego ewentualnie jakby ktoś chciał to tylko doładowanie do sieci PLAY. Nie chcę pieniędzy. 
Żeby wyróżnić komentarz aby był na "widoku" to trzeba wysłać smsa za 2,46 zł. 
http://ciekawe.interia.pl/newsy/news-koniec-swiata-w-roku-2017-bogaci-juz-o-tym-wiedza-tak-twierd,nId,2333266 - http://ciekawe.interia.pl/newsy/news-koniec-swiata-w-roku-2017-bogaci-juz-o-tym-wiedza-tak-twierd,nId,2333266

http://fakty.interia.pl/swiat/news-berlin-ciezarowka-wjechala-w-tlum-na-swiatecznym-jarmarku,nId,2324516 :

http://film.interia.pl/wiadomosci/news-nie-zyje-bohdan-smolen,nId,2322503 :

,

środa, 4 stycznia 2017

Płaczący Jezus - wojny kataklizmy cierpienia katastrofy - " Gdzie jest wasz BÓG ? " część 2


                " I Jezus zapłakał " - Ewangelia Jana 11:35 - UBG - ludzie oraz ich cierpienia wywołane grzechem nie były i nie są obojętne OJCU i JEGO SYNOWI. PAN i ZBAWICIEL wie co to są łzy, cierpienia - doświadczył ich na własnej skórze ..." I JEZUS ZAPŁAKAŁ " - Krótki zdanie, ale jak bardzo głębokie niesie przesłanie i pociechę dla nas śmiertelników, prochu - którzy doświadczamy jak i inni wielu trudów życia, cierpień, śmierci bliskich i innych bolesnych doświadczeń. 


Różnica między nami a innymi jest taka, że jesteśmy pewni, wiemy że to wszystko będzie miało kres a przed nami wieczna radość. 
   Mamy prawdziwą, jedyną, żywą nadzieję więc nawet jak uronimy łzy - to nie są to łzy : załamania, beznadziei, bezsensu jak u tych, którzy nie mają siły, oparcia, pokoju w TYM, który powstał z martwych i ma nieskończoną moc, władzę nad grobem i śmiercią. " A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, przypadła mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
33 Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się.34 I zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz.35 I Jezus zapłakał.36 Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował.37 A niektórzy z nich mówili: Czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł?38 Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. " -Ewangelia Jana 11:32-38 UBG

Myślę, że PAN zapłakał nie tyle nad Łazarzem, bo od początku wiedział że go wskrzesi [ Jan 11:4, 11:11,15 ]. 
Myślę, że PAN zapłakał, rozrzewnił się ze względu jakim wrogiem jest śmierć, ile przyniosła cierpienia, łez, smutku ludzkości. Nie taki był Boży zamysł aby ludzie umierali.
Grzech przyniósł śmierć, ale PAN JEZUS przez swoją śmierć, niewinną krew przyniósł nadzieję, zmartwychwstanie, życie wieczne.


Łzy PANA to głębokie współczucie, wielka miłość do człowieka - która była Jego paliwem do końca. Do strasznej, krzyżowej śmierci. 

Łzy wylane przy spotkaniu z Martą i Żydami pokazują nam, że śmierć BOGU się nie podoba. One nam pokazują, że cierpienia ludzkości spowodowane grzechami nie są MU obojętne. I ON nie zostawił tego obojętnie, ale tam na tym wzgórzu - na Golgocie odniósł zwycięstwo. Nadal ludzie - młodzi starzy umierają. Ale wiemy, że śmierć nie musi być końcem. W Chrystusie - jest obietnica zmartwychwstania sprawiedliwych - poza NIM tylko zmartwychwstanie na sąd i potępienie : Jan 5:29, Dzieje Apostolskie 24:15,  Daniel 12:2 i inne. 

Łzy Zbawiciela pokazują nam, że ludzkie cierpienia, tragedia śmierci nie są MU obojętne.


Łzy Zbawiciela pokazują nam, że Prawdziwy Bóg nie jest bezuczuciowy, nie jest : bezduszny, lodowaty, niewrażliwy, oziębły. 

Zbawiciel jest wszechobecny, wszechmogący, więc w tym samym czasie, w różnych miejscach globu tak samo może pocieszyć, pokrzepić, dać nadzieję, wskazać drogę, wysłuchać i pomóc. 


GDYBY BÓG - LOGOS - SŁOWO nie stało się ciałem - człowiekiem, to byłyby może wątpliwości czy my, nasze cierpienia, przemijania - coś GO obchodzimy. Czy ON interesuje się nami i czy jest jakaś nadzieja, jakieś światło w tym strasznym mroku śmierci, światowej beznadziei. Ale PAN przyszedł - uniżył się. Opuścił niewysłowioną chwałę, wspaniałość trzeciego nieba - raju i stał się takim jak MY prochem, śmiertelnikiem. Doświadczał od początku takich samych trudów jak inni. 


ON wie co to głód - np Ewangelia Łukasza 4:2.
ON wie co to pragnienie - np Ewangelia Jana 4:7.
ON wie co to zmęczenie - np Ewangelia Jana 4:6.
ON wie co to znaczy bardzo ciężka praca - od dzieciństwa do 30 roku życia był cieślą - Marek 6:3.
ON wie co to znaczy być wzgardzonym, odrzuconym przez bliskich np rodzonych braci - Jan 7:5.
ON wie czym jest śmierć bliskich, śmierć sprawiedliwych np Łazarz lub Jan Chrzciciel.
ON wie czym jest ból - śmierć krzyżowa nie była bezbolesna. PAN JEZUS doświadczył tego co ludzie, więc nikt nie może BOGU zarzucić, że ON nie wie co przechodzimy, czego doświadczamy. NIKT nie może MU zarzucić obojętności wobec ludzkości lub tym bardziej nie może MU przypisać ŻADNEGO ZŁA - wielu w jakiejś ciemności, zwiedzeniu czy nienawiści do BOGA - przypisuje mu zło. Całkowicie się mylą ... 

" Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (16) Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 4:15-16 BW

                                                                            NAIN" A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain. I szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi.
12 A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta.13 Kiedy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: Nie płacz.14 Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I powiedział: Młodzieńcze, mówię ci, wstań!15 A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce.16 Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas, oraz: Bóg nawiedził swój lud. " - Ewangelia Łukasza 7:11-16 UBG


Z tą wdową jak pisze szło mnóstwo ludzi. Dali jej pociechę ludzką, ale ona bez nadziei w ŻYJĄCYM CHRYSTUSIE - nie da człowiekowi prawdziwej nadziei, ukojenia. Choćby dziś z kimś szło 7 miliardów ludzi a nie byłoby tam nadziei w ZMARTWYCHWSTAŁYM to same czysto ludzkie pociechy są zwiewne i kruche. Więc dobrze abyśmy dzielili się z ludźmi również jedyną, prawdziwą nadzieją - ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM, który dziś tak samo się lituje nad ludźmi, wyciąga dłoń, puka delikatnie do drzwi .... BÓG JEST NIEZMIENNY - litował się np 4000 lat temu, 2000 lat temu i tak sami lituje się dzisiaj i mówi do nas w miłości, z czułością : " NIE PŁACZ " 


" Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. " - Księga Psalmów 145:8 Biblia Warszawska ...... " Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym " - Księga Psalmów 86:15 Biblia Warszawska ......... " Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia " - Księga Psalmów 103:8 Uwspółcześniona Biblia GdańskaGDZIE ZNAJDZIESZ LEPSZE POCIESZENIE, MIŁOSIERDZIE, WSPÓŁCZUCIE, LITOŚĆ NIŻ U TEGO, KTÓRY JEST ŹRÓDŁEM TEGO WSZYSTKIEGO i INNEGO DOBRA. 
MY LUDZIE W PORÓWNANIU DO ZBAWICIELA -- W NAJLEPSZYM RAZIE TYLKO W MALUTKIM STOPNIU POTRAFIMY POKAZAĆ LITOŚĆ, MIŁOSIERDZIE, WSPÓŁCZUCIE .... ale ON jest w tym DOSKONAŁY, PEŁNY ... 


2 list do Koryntian 1:3 - "  BÓG WSZELKIEJ POCIECHY "   , " BÓG NADZIEI " - Rzymian 15:13   ,  " BÓG POKOJU " - Rzymian 16:20


                                    ZNISZCZENIE JEROZOLIMY


" A gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim;

42 Mówiąc: O gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi! Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami.
43 Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
44 Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia. " - Łukasz 19:41-44 UBG 


PAN wiedział, że w wyniku swojego buntu wobec NIEGO, JEGO NAUK, OSTRZEŻEŃ - mieszkańcy Jerozolimy zostaną zniszczeni przez Rzymian - przeciwko którym wzniosą powstanie. Pan wiedział, że zginą setki tysięcy ludzi, że tysiące pójdą w niewolę. Zapłakał nad nimi, zapłakał że odrzucają i odrzucą w w większości ratunek i zbawienie w NIM a wybiorą grzeszne życie i nadchodzącą śmierć. 

Nie byli MU obojętni. 
Żaden człowiek - czy to władca - król, prezydent, premier, prezes, dyrektor, miliarder czy szary pracownik, biedny itd - nie są MU obojętni. ON chce zbawienia, ratunku dla wszystkich ale wielu odrzuca JEZUSA jako swojego ZBAWICIELA i PANA i wybierają swoje ścieżki, grzechy, pożądliwości, służbę marnościom, mamonie itd.


ON się nie zmienia i nie zmieni. Znając GO widzimy jaki jest Prawdziwy BÓG a ON jest niezmienny. Żal mu było ludzi, płakał nad zmarłymi, współczuł bliskim zmarłych, litował się nad wszystkimi cierpiącymi, potrzebującymi. Wyciągał rękę do wszystkich. DZISIAJ JEST TAK SAMO. ------ " Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:8 UBG

PAN nadal chce dawać nadzieję, pociechę, pokój ducha - zgnębionym. Nadal żal mu wszystkich. Nadal mówi do ludzi : " NIE PŁACZ " - jest nadzieja, życia ma sens. Przyjdź do mnie. Uwierz. W świecie nie znajdziesz tego, co ja mam - a co wykracza poza śmierć, poza kilkadziesiąt lat.


PAN JEZUS jest NIEZMIENNY. DOŚWIADCZYŁ WSZELKICH TRUDÓW. JEST DOSKONAŁY W MIŁOŚCI, DOBROCI. JEST WSZECHMĄDRY, WSZECHWIEDZĄCY, WSZECHOBECNY -- KTO MĄDRY TO U NIEGO będzie szukał : ukojenia, pomocy, pocieszenia, nadziei, siły, mądrości, świętości itd i nie zawiedzie się ... 


" Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, zbierz też moje łzy do swego bukłaka; czyż nie są spisane w twojej księdze? " - Księga Psalmów 56:8 UBG  - nasze cierpienia, łzy nie są zapomniane u naszego PANA. ON to wszystko widzi i nie jest MU to obojętne. Nie jest MU obojętne bo dzieje się JEGO plan i jest ON DOBRY - więc chce dać nam swój pokój, siłę - nie zawsze zmieniając zewnętrzną sytuację. Ale na pewno chce aby wewnętrzna - ta w nas była mocna, ufna, mająca pokój, nadzieję ... 


" A w tych dniach, gdy było z nim bardzo wielu ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział do nich:

2 Żal mi tych ludzi, bo już trzy dni przy mnie trwają, a nie mają co jeść.
3 A jeśli odprawię ich głodnych do domów, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka" - Marek 8:1-3 UBG - ci udzie nie byli obojętni PANU, my jako dzieci BOŻE tym bardziej nie jesteśmy.  CHWAŁA PANU 


On zna liczbę włosów na naszej głowie, "zbiera" nasze łzy. Troszczy się o nas tak jak nikt inny nie będzie się troszczył.


Nie raz uroniłem łzę. Wiele łez wylałem gdy wybudziłem się ze śpiączki - w Klinice Intensywnej Terapii SPSK nr 4 w Lublinie - nie tyle nad sobą, co nad bliskimi że ja spałem a oni tyle wycierpieli, tyle okazali mi dobra, tyle osób poszło i oddało dla mnie krew itd ... Ale nie były to łzy rozpaczy, beznadziei. Były w życiu i łzy smutku, ale nie rozpaczy, beznadziei bo kto ma żywą nadzieję w żywym ZBAWICIELU i BOGU - nie będzie miał łeż rozpaczy, beznadziei


                                                   KONIEC : ŁEZ, SMUTKU, CIERPIEŃ, GRZECHÓW


Gdy nadejdzie w stworzeniu koniec grzechów, nadejdzie również koniec śmierci i łez.


Gdy w NOWYM JERUZALEM - zbawieni będą widzieć BOGA twarzą w twarz - to właśnie wtedy w bliskości JEGO OBLICZA zaznają PEŁNI radości rozkoszy na wieki wieczne. Nie rozumiemy tej PEŁNI ale zrozumiemy w swoim czasie i zaznamy :) - " Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki. " - Psalm 16:11 UBG


" I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. " - Księga Izajasza 35:10 Biblia Warszawska

PAN jest stwórcą, źródłem radości. ONA w NIM jest w pełni i nie jest to fałszywa, złudna, zwiewna radość z grzechu, pożądliwości, mamony jaka panuje na świecie. 


" Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością." - Psalm 126:5 UBG - nie upadajmy na duchu, nie zniechęcajmy się. Patrzmy w górę na PANA JEZUSA. ON JEST Z NAMI - ZALEŻY MU NA NAS ...


" Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " OBJAWIENIE JANA 21:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- RAJ ODZYSKAMY W JEZUSIE ZBAWICIELU i PANU. ŁEZ JUŻ NIE BĘDZIE NIGDY ... 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/gdzie-jest-wasz-bog-wojny-kataklizmy.html