Popularne posty

sobota, 17 listopada 2018

Mit niepodległości Polski część 3 - diabelski marsz niepodległości vs prawdziwa ojczyzna chrześcijan
"Śmierć wrogom ojczyzny" albo : " biała Europa " albo : " Polska dla Polaków" - to jedne z wielu haseł na transparentach podczas Marszu Niepodległości w którym uczeń Chrystusa nigdy nie powinien uczestniczyć. Nie powinien nigdy brać udziału w takich uroczystościach ani im podobnych i nie powinien ich popierać w żaden sposób.

Nie tylko ekumenizm z Rzymem czy innymi religiami jest złą rzeczą i łamaniem słów np z 2 Koryntian 6:14-18, ale również łamaniem tych słów jest też uczestnictwo w różnych "świeckich" ideologiach, wydarzeniach jak np marsz niepodległości.  Jako uczeń Chrystusa który na tym świecie jest tylko gościem, pielgrzymem i obcym nigdy nie wziąłbym w udziału np w marszu niepodległości. Moje ojczyzna jest w niebie np - Filipian 3:20, moje Królestwo nie jest z tego bezbożnego, ciemnego świata - Ewangelia Jana 18:36.

 • dzieci światłości nie powinna maszerować ramię w ramię z dziećmi ciemności i i nie powinny popierać ideologii, filozofii dzieci ciemności jak np marsze niepodległości.
 • dzieci światłości nie powinny śpiewać bezbożnych, antychrześcijańskich pieśni typu : " co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy. "
" Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. 18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący." - 2 Koryntian 6:14-18
 1. Marsz niepodległości to też chodzenie w jednym jarzmie z niewierzącymi. 
 2. Marsz niepodległości to też wspólnota z niesprawiedliwością.
 3. Marsz niepodległości to też wspólnota z ciemnością.
 4. Marsz niepodległości to też zgoda z belialem.
 5. Marsz niepodległości to też dział z niewierzącymi.
 6. Marsz niepodległości to też porozumienie z bożkami. 
 7. Marsz niepodległości to też dotykanie nieczystego.
Abraham i inni Boży ludzie nie uważali żadnych państw swoimi ojczyznami. Abraham nawet ziemi palestyńskiej nie uważał za ojczyznę. Jedyną dla nich ojczyzną było Królestwo Niebiańskie ze stolicą w Nowym Jeruzalem, dlatego też nazywali siebie obcymi, gośćmi i pielgrzymami. Ja też jestem obcym, gościem i pielgrzymem - Polska czy inne ziemskie kraje nie są moimi ojczyznami : " Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. 14 Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny15 Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. 16 Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:13-16 

Wielka Nierządnica będzie siedzieć na bestii/zwierzęciu - co może pokazywać na układ, kompromis, symbiozę odstępczego Kościoła i systemów państwowych - czas pokaże bo to wszystko o czym mówi np Objawienie Jana rozdział 17 jest kwestią przyszłości - "7 gór z Objawienia Jana nie leży w Rzymie - 8 rozdział Księgi Daniela"http://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/7-gor-z-objawienia-jana-nie-lezy-w.html

                                                PATRIS - OJCZYZNA, PATER - OJCIEC

Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny [ PATRIS ]. " - Hbr 11:14 - greckie słowo [ PATRIS ] - pochodzi od słowa PATER czyli ojciec. Np : " Wy jesteście z waszego ojca [ PATER ] – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca [ PATER ]. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem [ PATER ]kłamstwa." - Ewangelia Jana 8:44
" W domu mego Ojca [ PATER ] jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. " - Jan 14:2 .... " Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec [ PATER ] niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie." - Mateusz 6:32 

Kto nie uwierzył że Jezus umarł i za jego grzechy i zmartwychwstał, kto nie zaufał Zbawcy wyznając MU swoje winy i nie poddał MU swojego życia jako swojemu PANU ten nie został uczyniony dzieckiem Bożym ale nadal jest duchowym dzieckiem diabła. Niezmienione serce, stary duch dowodzą tego. Ludzkość dzieli się na narodzone na nawo dzieci Boże w Chrystusie i na duchowe dzieci diabła. Albo BÓG jest naszym OJCEM w Jezusie co widać po pełnieniu woli Bożej w mocy nowego ducha, albo szatan jak to było dawniej gdy chodziliśmy w jego pożądliwościach. 
Jaki ojciec taka i ojczyzna. Tam gdzie ojciec i jego dzieci tam moja ojczyzna. Polska z ogromnej większości składa się z ludzi nienarodzonych na nowo, z ludzi którzy nie mają nowego serca i nowego ducha więc Polska nie jest moją ojczyzną. Podobnie we wszystkich innych państwach świata - ogromna większość ludzi w nich na dziś dzień nie jest dziećmi Bożymi w Jezusie, ale nadal są duchowymi dziećmi diabła jak my kiedyś. Oby i im dane było zaufać Jezusowi Zbawcy i otrzymać od NIEGO obiecane nowe serce i nowego ducha i wkroczyć w proces uświęcenia i pełnienia już nie woli swego ciała i diabła ale BOGA. " Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. " - 1 list apostoła Jana 3:8-10
Zbawca też mówił o duchowych dzieciach diabła - Jan 8:44. Ja też byłem duchowym dzieckiem diabła - byłem niewolnikiem grzechu, ale SYN mnie uwolnił w swojej łasce. W swej wielkiej łasce uczynił mnie dzieckiem Bożym abym pełnił wolę Bożą. Żył dla NIEGO a nie dla samowolnych pragnień, pożądliwości. Nie jestem doskonały, nie jestem wolny od upadłej natury ale PAN zmienia mnie coraz bardziej i bardziej w procesie uświęcenia i chcę dalej poddawać mu się w przemienianiu mnie na JEGO podobieństwo w myślach, czynach i słowach bo wiem że to jest dobre i pożyteczne dla mnie, dla innych ludzi, i najważniejsze : to przynosi chwałę JEZUSOWI PRAWDZIWEMU BOGU i JEGO OJCU. 

Nie można uczestniczyć w ideologiach które są wytworami ciemności. Takim wytworem jest m.in marsz niepodległości. Ten marsz przesiąknięty jest różnymi demonicznymi naukami, demonicznymi poglądami i filozofiami. Chrystusowe dzieci światłości powinny być daleko od tego, a powinny głosić Królestwo Jezusowe które jest całkowicie inne od chorych, demonicznych ideologii, poglądów. 

Moja ojczyzna jest tam gdzie mój OJCIEC. Bo "ojczyzna" pochodzi od ojca. Jaki ojciec taka ojczyzna. Dzieci ojca tworzą ojczyznę. Więc moja ojczyzna jest tam gdzie są moi bracia i moje siostry. Polacy którzy nie narodzili się na nowo - nie otrzymali nowego serca i nowego ducha w JEZUSIE ZBAWICIELU i PANU nie są moimi braćmi,nie są moimi siostrami. 

"Polska i Polacy ani lepsi, ani gorsi od Ukraińców, Rosjan, Niemców, Żydów i pozostałych"http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/polska-i-polacy-ani-lepsi-ani-gorsi-od.html
 • Ukrainiec narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem. 
 • Niemiec narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Rosjanin narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Białorusin narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Litwin narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Słowak narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Czech narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
Wymieniłem Ukrainę, Niemcy, Rosję, Białoruś, Litwę, Słowację o Czechy bo z nimi sąsiaduje Polska ale oczywiście ta sama zasada "dzieci Bożych" i "dzieci diabła" dotyczy wszystkich innych państwa świata, wszystkich innych ludzi. 
 • Chińczyk narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Egipcjanin narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Meksykanin narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Hindus - mieszkaniec Indii narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Somalijczyk narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
 • Czarnoskóry, skośnooki, czerwonoskóry, żółty itd człowiek - narodzony na nowo w Jezusie Zbawicielu, mający obiecane nowe serce i nowego ducha jest dzieckiem Bożym a więc jest moim bratem, ale Polak który tego nie ma nie jest nadal dzieckiem diabła więc nie jest moim bratem.
Gdybym urodził się 300 kilometrów na wschód np w Białorusi lub na Ukrainie to miałbym śpiewać tamte hymny i paradować w ich marszach ?? Mówiłbym że Białoruś czy Ukraina to nie jest moja ojczyzna, bo ojczyznę mam tylko w niebie i moje królestwo nie jest z tego ciemnego świata.
,, Mit niepodległości Polski część 2 - dlaczego jako chrześcijanin mam jedną ojczyznę i nie śpiewam hymnu Polski" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/mit-niepodlegosci-polski-czesc-2.html
"Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy" - taki duch panuje w dzieciach ciemności.  Ideologie "szabli" panuje w państwach tego ciemnego świata i potem te dzieci ciemności zabijają się nawzajem - oczywiście pod płaszczykiem propagandy patriotycznej, "obrony", "wojny sprawiedliwej" i innych podobnych haseł diabła które mają wyciszyć sumienia. Polak na Ukraińca, Ukrainiec na Polaka. Niemiec na Polaka, a Polak na Niemca itd i znowu wylane morze krwi. Ewangelia Mateusza 24:7-8 wypełni się i oby Polacy nie brali udziału tej przyszłej gigantycznej wojnie. Oby odmówili brania w niej udziału nawet jeśli ceną odmowy pójścia na wojnę będzie kara śmierci lub więzienie. Kto jest uczniem Chrystusa odmówi udziału w machinie wojennej, nie będzie szukał kompromisu - nie pójdzie do armii.
Uczeń Chrystusa np z Rosji miałby iść na wojnę z Polską i uczeń Chrystusa z Polski miałby iść na wojnę z Rosją i mieliby strzelać do siebie lub do innych ludzi ?? Żadnego udziału w armii i jej wojnach. Wpis z 2015 roku : "wojna złem - dlaczego i jak odmówię brania w niej udziału" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.html
Nasza ojczyzna to nie Polska, nie Rosja, nie Chiny, nie USA, nie Niemcy. Nie bierzmy udziału w poczynaniach dzieci ciemności - żadnych wspólnych marszów niepodległości, żadnych wspólnych walk itd.

W Chrystusie nie jesteśmy już poganami, dziećmi diabła ale jesteśmy ludem Bożym - Izraelem Bożym : " Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić." - 1 Koryntian 12:2 - Izrael Boży to narodzeni na nowo w Chrystusie ludzie ze wszystkich państw świata.  
" Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności [ POLITEIA] Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie." - Efezjan 2:12  - [ POLITEIA] - prawa obywatelskie, obywatelstwo. Jesteśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa obywatelami Izraelskimi. Jesteśmy ludem Bożym. Nie mamy tu ojczyzny, ale jesteśmy obcymi, gośćmi i pielgrzymami. Gdy nastanie na ziemi Królestwo Boże dopiero wtedy będziemy mieć na tej ziemi swoją ojczyznę, a na razie nie mamy. Gdybyśmy mieli tu jakieś ojczyzny to nie bylibyśmy gośćmi, obcymi, pielgrzymami. Przypominam nam : list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:13-16.
Nie jesteśmy poza Izraelem Bożym - nie jesteśmy obcy ale jesteśmy ludem Bożym : " Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. 19 A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami [ SYMPOLITES ] z świętymi i  [OIKELOS ] domownikami Boga; " - Efezjan 2:19 - oikelos - pochodzący z tego samego domostwa, należący do rodziny. 

Gdyby w Cylicji były jakieś marsze niepodległości to na pewno Paweł nie brałby w nich udziału. 
Gdyby w Rzymie były jakieś marsze niepodległości to na pewno pierwsi chrześcijanie nie braliby w nich udziału. 
Chrześcijanie w pierwszych trzech wiekach byli prześladowani m.in za to że nie brali udziału w rzymskich świętach państwowych i religijnych. Nie rzucali też kadzidła na cześć dla cesarza. Byli wierni Chrystusowi jako jedynemu PANU. Nie szli na diabelskie kompromisy. Wielu oczywiście szło na grzeszne kompromisy tłumacząc swoje grzechy np jako biblijne wezwanie do uległości władzy. Takimi wykrętami próbowali uciszyć swoje sumienia które im słusznie mówiły że zdradzają Chrystusa - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html
Rzymskie społeczeństwo uważało uczniów za zdrajców, buntowników, wrogich sobie ludzi ale uczniowie byli po prostu wierni Zbawicielowi ale Rzymianie tego nie chcieli zrozumieć i prześladowali ich. Może i my będziemy prześladowani za odmowy brania udziału w jakichś państwowych i religijnych uroczystościach ale bądźmy wierni do końca Zbawicielowi, nie zdradźmy GO z tym światem przez kompromisy, układy - " przymusowy udział w mszy - niedaleka przyszłość ?! kompromisowe czczenie demonów część 2 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/przymusowy-udzia-w-mszy-niedaleka.html
" Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców " - Psalm 1:1 ... " Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi. (5) Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi " - Psalm 26 ...... " Ale zmieszali się z poganami I nauczyli się ich czynów " - Psalm 106:35 

" Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi! " - Przysłowia Salomona 4:14 ... " Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś." - Jeremiasz 15:17 ... " Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz ". 
Moja ojczyzna jest tam gdzie moi bracia i siostry a ogromna większość Polaków nie jest na dziś dzień braćmi, siostrami w nowym duchu, z nowymi sercami. Nadal są duchowymi dziećmi diabła. Jaki ojciec taka i ojczyzna. Nie można mieć ojczyzny razem z dziećmi ciemności. Dzieci ciemności nie pełnią woli JEZUSA więc nie są naszymi braćmi i siostrami. Skoro większość ludzi na ziemi to duchowe dzieci diabła więc nie mamy tu ojczyzny. Moja jedyna ojczyzna jest w niebie bo BÓG jest moim OJCEM. Moja jedyna ojczyzna jest tam gdzie będę na wieki wieczne z braćmi i siostrami w Chrystusie mającymi w NIM nowe serce i nowego ducha.  
" Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;" - 1 list Piotra 2:9 - to jest nasze położenie, nasze obywatelstwo. Nie należymy do tego bezbożnego świata i nie popieramy jego filozofii, tradycji, mód - nie bierzmy w nich udziału. Nie bójmy się co ludzie pomyślą, co powiedzą. Patrzmy na JEZUSA - naszego Wszechmogącego BOGA. 

W Polsce i w innych państwach jesteśmy małą trzódką, małym stadkiem Chrystusa. Nie łączmy się z ogromnym stadem którego pasterzem jest szatan. " Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo " - Łukasz 12:32 - Królestwo Boże nastanie jak powróci Zbawca który usunie grzech i Jego skutki. Wtedy dopiero będziemy mieć tu swoje Królestwo - do tego czasu nie mamy tu ojczyzny ziemskiej ale jesteśmy obcymi, gośćmi i pielgrzymami. 
Polska nie jest wolna bo większość Polaków jest w niewoli grzechu - " Ewangelia Jana 8:36 - fundament przy ewangelizacji. Nowe serce i wody żywa część 3 "http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/ewangelia-jana-836-fundament-przy.html
Oby wszyscy Polacy narodzili się na nowo w Jezusie przez osobistą wiarę. Oby wszyscy Polacy byli dziećmi Bożymi z nowymi sercami i z nowym duchem Jezusowym. Nie jestem wrogiem Polaków, Polski sam tu się urodziłem i mieszkam całe życie ale nie jest to moja ojczyzna. Wszyscy Polacy są moimi bliźnimi ale braci i sióstr w Jezusie jest tu jak narazie niewielu. Wszyscy ludzie na ziemi są moimi bliźnimi i mam przykazanie : " Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie " - Marek 12:32. Nie jestem wrogo nastawiony do ludzi, po prostu nie będę brał udziału w ich grzesznych, demonicznych filozofiach i poglądach. Nie będę śpiewał hymnu sprzecznego z nauką Zbawcy i nie będę brał udziału ani w uroczystościach państwowych, ani w uroczystościach religijnych - 2 Koryntian 6:14-18.

Polak nie mający nowego serca i nowego ducha w Jezusie, nie żyjący według woli Bożej nie jest twoim bratem, siostrą więc dlaczego miałbyś maszerować ramię w ramię z takim człowiekiem w jakieś wspólnocie ?? Zobacz jeszcze raz np :  2 Koryntian 6:14-18. Moja PATRIS jest tylko tam gdzie mój OJCIEC NIEBIAŃSKI. Gdzie OJCIEC tam moja ojczyzna. 

           chwała BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20  .... Charis2007@wp.pl ... 17.11.2018 Puławy , Dominiksobota, 10 listopada 2018

Mit niepodległości Polski część 2 - dlaczego jako chrześcijanin mam jedną ojczyznę i nie śpiewam hymnu PolskiJeśli ktoś z was myśli że może jestem z organizacji Świadków J. to dla przypomnienia - Nie jestem z organizacji Świadków J. i nie popieram jej. Organizacja ŚJ ma ogrom błędnych nauk. Ta organizacja ma tylko zwodnicze pozory biblijności i nie uznaje JEZUSA za BOGA PRAWDZIWEGO. Ludzie z organizacji Świadków J. są strasznie zwiedzeni - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html , Jezus jest równy OJCU a nie jak błędnie naucza organizacja ŚJ że jest mniejszy i że jest stworzeniem - "Osiem dowodów biblijnych że JEZUS jest BOGIEM równym OJCU" : http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/osiem-dowodow-biblijnych-ze-jezus-jest.html

Wracając do głównego tematu : Bezbożny świat śpiewa rzeczy sprzeczne, odwrotne od nauki Zbawiciela : " Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemy".   Zmartwychwstały Wszechmogący Władca wszelkiego stworzenia mówi uczy odwrotnie niż hymn Polski : " Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą." - Ewangelia Mateusza 26:52 - hymn zachwala, promuje zemsty, nieprzebaczenia, agresji, walki zbrojnej a to wszystko jest sprzeczne z nauką Zbawiciela i apostołów.
Bezbożny hymn Polski zachwala Napoleona i pokazuje go jako wzór do naśladowania, podczas gdy Napoleon dokonał różnych zbrodni. Postępowanie Napoleona powinno być przykładem jak nie powinien postępować człowiek. Tym bardziej dla chrześcijan Napoleon nie jest przykładem do naśladowania. " Dał nam przykład Bonaparte,Jak zwyciężać mamy". 
Przykład jak zwyciężać mamy pokazał nam jedynie bezgrzeszny święty ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS a nie grzeszny, krwawy, bezbożny napoleon. Jedyny Zbawiciel Jezus Chrystus pokazał że zwyciężać można tylko miłością agape, przebaczeniem, dobrocią, miłosierdziem, modlitwą i to nam nakazał czynić jako swoim uczniom. Zbawca nie pokazał cesarza czy Heroda jako przykładów dla nas, również Napoleona nie wskazuje jako przykład do jakiegoś naśladowania. Nie grzeszny, krwawy, bezbożny Napoleon pokazał jak zwyciężać mamy ale pokazał to Święty, bezgrzeszny Zbawiciel który dobrowolnie z miłości oddał swoje życie za grzechy świata i tak odniósł prawdziwe zwycięstwo. Nie możemy i nie musimy umierać za grzechy innych, bo raz na zawsze zrobił to bezgrzeszny Zbawca, ale powinniśmy naśladować miłość agape, Jego miłosierdzie, dobroć i świętość.
Nie śpiewam i nigdy nie będę śpiewał hymnu Polski bo jest on sprzeczny, wrogi nauce Zbawiciela. Nie śpiewam hymnu ale i nie przeszkadzam gdy ktoś go śpiewa. Nawet gdyby za odmowę zaśpiewania hymnu Polski czy innej bezbożnej pieśni byłaby kara więzienia czy kara śmierci to dzięki łasce Zbawiciela odmówiłbym zaśpiewania 
Polska tak naprawdę nie jest wolna bo większość Polaków nie jest wolna ale są niewolnikami grzechu - Ewangelia Jana 8:34-36 - część 1 : " Mit niepodległości Polski - przepis na prawdziwą wolność " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/mit-niepodlegosci-polski-przepis-na.html  
100 rocznica niepodległości tak na prawdę to mit. Nie ma niepodległych państw. Wszystkie państwa świata w tym Polska tworzą razem Wielki Babilon : " wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat " - Objawienie Jana rozdział 12 .... " My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem " - 1 Jan 5:19 ..... " A jeśli nasza ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną; 4 W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. " - 2 Koryntian 4:3-4 ...... " Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę;26 Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.".
Widzimy na kilku powyższych przykładowych wersetach że nie ma niepodległych państw i że w tym świecie nie mamy ojczyzny ale jesteśmy tu jak mówi natchniona Biblia : gośćmi, obcymi i pielgrzymami. Prawdziwa ojczyzna i jej stolica - Boże miasto jest i będzie tutaj : "Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 2 - kontrast " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

Skoro Polska jak i inne państwa świata jest elementem globalnego Wielkiego Babilonu to nie jest to moja ojczyzna. Wszystkie państwa świata są bezbożne [ pseudochrześcijaństwo to też bezbożność] bo większość ludzi je tworząca są bezbożni [ bezbożny to nie tylko ateista ale i wierzący który chodzi w ciemności ] więc Polska to nie jest moja ojczyzna. USA nie są ojczyzną dla uczniów Chrystusa tam żyjących. Rosja, Chiny, Włochy, Ukraina, Niemcy i wszystkie inne państwa tego świata nie są ojczyzną dla uczniów Chrystusa którzy akurat tam żyją.  Moja, nasza ojczyzna jest gdzie indziej : " Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa." - list apostoła Pawła do Filipian 3:20.

 • Uczniowie Wszechmogącego Zbawiciela i PANA wszelkiego stworzenia nie mają na tej planecie ojczyzny, ale są tutaj gośćmi, obcymi i pielgrzymami. 
 • Gdyby Polska i inne kraje były ojczyznami dla uczniów Chrystusa to nie bylibyśmy gośćmi, obcymi i pielgrzymami.
 • Nie mamy dwóch ojczyzn - ziemskiej i niebiańskiej ale tylko jedną - niebiańską.
 • Nie może jednocześnie Wielki Babilon być naszą ojczyzną i Królestwo Boże być naszą ojczyzną. Jedno albo drugie. Serce musi być albo przy jednym albo przy drugim. Podzielone serce to odstępstwo, cudzołóstwo duchowe. 
To że nie mamy tu ziemskiej ojczyzny to nie znaczy że jesteśmy jakimiś anarchistami, wrogami ludzi. Wręcz przeciwnie jesteśmy i chcemy być posłuszni wszelkiej władzy ziemskiej [ o ile nie zmusza nas do łamania praw Jezusowych, nie zakazuje nam służyć JEZUSOWI ] i chcemy być we wszystkim dobrym przykładem w miłości agape, sprawiedliwości, uczciwości, czynieniu dobra, świętości itd.  " Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga." - Rzymian 13:8 ... " Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu;" - 1 list Piotra 2:13.

Piotr w tym drugim rozdziale pisze że jesteśmy w tym świecie obcymi i gośćmi. Obcymi i gośćmi a więc nie domownikami co oznacza że uczniowie Zmartwychwstałego Chrystusa nie mają w tym świecie ziemskiej ojczyzny. Mimo tego że nie mamy ziemskiej ojczyzny - np Polska nie jest moją ojczyzną - to Piotr pisze abyśmy byli posłuszni wszelkiej władzy i postępowali nienagannie, wzorowo w czynieniu Chrystusowego dobra : " Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy [ paroikos ] i goście [ parapedimos ] powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.

12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
13 Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu;
14 Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.
15 Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi;" - 1 list Piotra 2:11-15


goście - parapedimos : przebywający w obcym miejscu, obcokrajowiec.
obcy - paroikos : obcy, cudzoziemski, osoba niebędąca obywatelem. 

" Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. 17 A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania [paroikia] w bojaźni " - 1 Piotr 1:15-17 - paroikia - pobyt w obcym kraju, zamieszkanie na obczyźnie. Nasza ojczyzna jest w niebie więc jesteśmy tu pielgrzymami. Nie mamy na tej ziemi ojczyzny.
Abraham pochodzi z ziemi chaldejskiej - z Ur chaldejskiego. Wyszedł z Ur chaldejskiego do ziemi obiecanej - do Palestyny. Ale nawet w Palestynie żył w namiocie co duchowo oznacza że nie miał ziemskiej ojczyzny i prawdziwą ziemię obiecaną widział nie w Palestynie ale na nowej ziemi ze stolicą w Nowym Jeruzalem. Abraham nie miał dwóch ojczyzn. Nie miał ojczyzny ziemskiej i niebiańskiej. Ale tylko jedną = niebiańską a na obecnej ziemi widział się jako gość, jako obcy i pielgrzym. My uczniowie Chrystusa jak Abraham nie mamy ziemskich ojczyzn. " Przez wiarę przebywał [paroikeo - mieszkać gdzieś jako obcy, być gdzieś przybyszem, cudzoziemcem] w ziemi obiecanej jak w obcej [allotrios = obcy, cudzoziemski, należący do kogoś innego ], mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. 10 Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:9-10. 
Namiot vs miasto mające mocne fundamenty = Nowe Jeruzalem. Nie znaczy to że my musimy dosłownie mieszkać w namiotach. Możemy mieszkać w domach, blokach ale oby nasze serca nie były przywiązane do nich, ale żeby nasze serce było przy niebiańskim domu OJCA gdzie jest wiele mieszkań - Jan 14:6. Niech JEZUS BÓG PRAWDZIWY ku swojej chwale i ku chwale OJCA sprawia żebyśmy mieli serca pielgrzymów, serca przy tym co niebiańskie a nie ziemskie. Może nadejdą czas konfiskaty domów i innych dóbr ze względu na wierność Chrystusowi i gdyby tak było to musimy wybrać Zbawiciela a nie ziemskie budowle czy inne ziemskie przemijające rzeczy. 

 Skoro Abraham w ziemi obiecanej - Palestynie był obcym przybyszem, gościem, pielgrzymem - nie była to jego ojczyzna, to tym bardziej Polska nie jest moją ojczyzną, ale jestem tutaj i na tym świecie obcym przybyszem, gościem i pielgrzymem. Pielgrzymem do jedynej mojej ojczyzny niebiańskiej, która była również jedyną ojczyzną Abrahama, Piotra, Pawła i innych proroków i apostołów. 

Palestyńska ziemia obiecana czy rodzinne Ur chaldejskie nie były uważane przez Abrahama za jego ojczyznę, ale za coś obcego. Tak samo Polska, USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Ukraina i wszelkie inne państwa w tym to z Palestyny z miastem Tel Aviv i Jerozolima - one nie są ojczyznami dla uczniów WSZECHMOGĄCEGO JEZUSA BOGA i ZBAWICIELA."Ewangelia Jana 8:36 - fundament przy ewangelizacji. Nowe serce i wody żywa część 3 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/ewangelia-jana-836-fundament-przy.html

Ten wpis, temat nie jest "poprawny politycznie" ale jest w 100 % zgodny z natchnioną Biblią i to jest zdrowe podejście bo łączenie się Kościoła i państwa to nierząd duchowy, cudzołóstwo. Wielka Nierządnica będzie siedzieć na bestii/zwierzęciu - co może pokazywać na układ, kompromis, symbiozę odstępczego Kościoła i systemów państwowych - czas pokaże bo to wszystko o czym mówi np Objawienie Jana rozdział 17 jest kwestią przyszłości - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/7-gor-z-objawienia-jana-nie-lezy-w.html
" Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi [ ksenos ] i pielgrzymami [parapedimos] na ziemi. 14 Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny15 Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. 16 Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:13-16 

ksenos - gość, cudzoziemiec, tułacz, 
Abraham przez wiarę wiedział że w tym upadłym świecie w tym w ziemi palestyńskiej nie ma dziedzictwa i nie ma tu ojczyzny. Jego dziedzictwo to nowy świat - nowa ziemia. Nowa ziemia gdzie nie będzie grzechu, chorób, śmierci, niesprawiedliwości, łez i innego zła : " Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary." - Rzymian 4:13
" Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata15 Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. 16 Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. " - Ewangelia Jana 17:14-16 - nie mamy dwóch ojczyzn ale tylko jedną niebiańską. Odstępczy Kościół chce i będzie się chciał podobać światu więc może np w Polsce różne kościoły w tym te "biblijne - sola scriptura" stworzą coś na wzór kościoła państwowego który będzie jedynym legalnym kościołem. Gdyby taki powstał to będzie tolerował różne grzechy i przesiąknięty będzie różnymi świeckimi rzeczami. Kto nie przyłączy się do tego ewentualnego "Polskiego Kościoła Państwowego - Powszechnego" ten będzie prześladowany. Czas pokaże czy coś podobnego się stanie. Odstępstwo będzie wielkie po przyszłej gigantycznej wojnie której skutki odczuje cały świat - Mateusz 24:7-8 ale już dzisiaj coraz więcej chrześcijan przenika światem i jego ideologiami, modami, trendami, rozrywkami, tradycjami. 
    Może nadejdzie czas że w kościołach w tym tak zwanych "biblijnych - sola scriptura" będzie śpiewany bezbożny Hymn Polski - bezbożny Mazurek Dąbrowskiego promujący m.in zemstę, nieprzebaczenie, przemoc i pokazujący np bezbożnego  i krwawego Napoleona jako wzór. 

Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd." - Ewangelia Jana 18:36 - moje Królestwo też teraz nie jest stąd ale kiedyś będzie i tu gdy nastanie na ziemi Królestwo Boże a do tego czasu nie mam na tej planecie ojczyzny, ale w niebie - trzecim niebie. Przy tym jak pisałem chcę być nienaganny w postępowaniu tam gdzie mieszkam i modlę się o pomyślność tam miasta gdzie obecnie mieszkam jak i kraju gdzie obecnie przebywam jako pielgrzym, gość. Mam obywatelstwo polskie, Paweł miał obywatelstwo rzymskie ale tak jak Paweł nie uważał Cesarstwa Rzymskiego za swoją ojczyznę, tak i ja mimo obywatelstwa polskiego nie uważam Polski za swoją ojczyznę. Mimo tego chcę aby ludziom w tym kraju działo się jak najlepiej duchowo i fizycznie. O to się modlę, staram się żyć uczciwie, czynić ludziom dobro Jezusowe i głosić im Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym Wszechmogącym Jezusie Zbawicielu, Bogu Prawdziwym przez którego tylko można stać się dzieckiem BOGA OJCA. 
" Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. " - 1 list Piotra 3:16
Żona Lota miała Sodomę za swoją ojczyznę. Żona Lota nie była w Sodomie gościem, obcym i pielgrzymem. Sodoma była jej ojczyzną dlatego nie chciała wyjść z niej i odwróciła się do tyłu z powodu tęsknoty za nią, miłości do niej. Dzisiaj cały ten świat to "Sodoma i Egipt" jak mówi Biblia więc ja nie mam tutaj ojczyzny. Nie chcę odwracać się jak żona Lota. Nie jestem przywiązany sercem do Puław. Nie jestem przywiązany sercem do Polski. Nie jestem przywiązany sercem do żadnego innego ziemskiego miasta, miejscowości ani nie jestem przywiązany sercem do żadnego państwa, żadnego miejsca. Jeśli WSZECHMĄDRY NIEOMYLNY PASTERZ postanowi że mam przenieść się do innej miejscowości, czy innego państwa to chcę dzięki łasce Zbawcy posłuchać GO i przenieść się bezzwłocznie tam gdzie wskaże i postanowi. Sercem musimy być przy Zbawcy i Jego niebiańskim Królestwie a wtedy będziemy prawdziwie gośćmi, obcymi i pielgrzymami jak nam to pokazuje i nakazuje BÓG w natchnionej Biblii. 

" Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania " - Księga Rodzaju 47:9
Słowa Dawida : " Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne." - 1 Kronik 29:15
" Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem. (4) Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kanaanejską, ziemię pielgrzymostwa ich, w której przebywali jako przychodnie" - Księga Wyjścia 6:3-4 BW


" Wysłuchaj mojej modlitwy, PANIE, i nakłoń ucha na moje wołanie; nie bądź głuchy na moje łzy, bo jestem gościem u ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie." - Psalm 39:12 UBG
" Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa." - list apostoła Pawła do Filipian 3:20. W niebie bo tu na ziemi jesteśmy gośćmi, pielgrzymami i obcymi.
          Jeśli dany by było mi mieszkać w innym mieście czy państwie to i tam starałbym się być nienagannym uczniem Chrystusa czyniąc miłość agape i dobro Chrystusowe. Polska nie jest moją ojczyzną więc gdziekolwiek na świecie bym nie był to traktowałbym wszędzie wszystkich ludzi z miłością agape, czynił im Jezusowe dobro i modlił się za ich duchową i fizyczną pomyślność. Mimo że Polska i inne kraje nie są ojczyzną chrześcijan to nie jesteśmy anarchistami, buntownikami, wrogami ludzi. Wrodzy jesteśmy tylko do grzechu, ale nie do grzeszników. Jeśli władza przez jakieś rzeczy zmusza nas przez do grzechu, do niewierności Chrystusowi to w tych konkretnych rzeczach nie słuchamy jej ale NASZEGO BOGA. W pozostałych rzeczach które nie są sprzeczne z naukę Jezusa Zbawiciela słuchamy tej władzy, jesteśmy jej posłuszni. Ale w rzeczach które zmuszają nas do grzechu, lub zabraniają głosić Dobrą Nowinę - w tych konkretnych rzeczach nie słuchamy jej ale Stwórcy tak jak pokazał Piotr i inni apostołowie : " Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi " - Dzieje Apostolskie 5:29

Niech Wszechmogący Zbawiciel błogosławi Polaków czyniąc ich wszystkich swoimi uczniami, naśladowcami. " Polska i Polacy ani lepsi, ani gorsi od Ukraińców, Rosjan, Niemców, Żydów i pozostałych "http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/polska-i-polacy-ani-lepsi-ani-gorsi-od.html     , " Romowie i Polacy braćmi - Jamaro DAD DADO amaro "http://mieczducha888.blogspot.com/2018/08/romowie-i-polacy-bracmi-jamaro-dad-dado.html

ps - Izraelici gdy zostali uprowadzeni do Babilonu to mieli być tam wzorem dobrego, świętego postępowania i mieli modlić się za miejsce do którego zostali uprowadzeni i mieli starać się o pomyślność tego miejsca. " A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! " - Księga Jeremiasza 29:7 - mieli zabiegać o dobro i czynić dobro, być świętymi a nie być jakimiś anarchistami, rewolucjonistami itd. Mieli modlić się o pomyślność ich nowego miejsca zamieszkania. Mieszkamy w ogólnoświatowym Wielkim Babilonie więc gdzie byśmy nie żyli czy to w Polsce, czy w Rosji, Niemczech, Ukrainie, USA, Anglii, Chinach czy gdzieś indziej to żyjmy tam jako święci Chrystusowi, jako dzieci Boże chodząc w miłości agape i czyniąc to co sprawiedliwe, czyste, nienaganne. " Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie" - 1 Piotr 2:17.

Mimo że w ogólnoświatowym Wielkim Babilonie nie mamy ojczyzny to pamiętajmy : " Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. (7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. (8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość " - Rzymian 13:6-10
              
             chwała BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20  .... Charis2007@wp.pl ... 08.11.2018 Puławy , Dominikczwartek, 8 listopada 2018

Szpitalna Ewangelizacja - Jezusowa miłość agape u wielu oziębnie Ewangelia Mateusza 24:12
Zamierzam zacząć chodzić do szpitala aby składać świadectwo po wypadku - jak Zbawiciel mnie pociesza i umacnia, by mówić o Wszechmogącym Zbawicielu który mnie zbawił i okazywać ludziom praktyczną Chrystusową miłość agape, praktyczne Jezusowe miłosierdzie, współczucie dlatego też proszę was o regularne modlitwy w tej sprawie aby PAN JEZUS odebrał cała chwałę z tej służby a nie ja czy inni ludzie. Aby te wyjścia do szpitala nie były daremne ale żeby to przyniosło 100-krotny plon - Mateusz 13:23 i było budowaniem ze złota, srebra i drogich kamieni a nie z drewna, siana, słomy - 1 Koryntian 3:12. Abym zawsze zbierał w Chrystusowym prowadzeniu i JEGO mocy a nie rozpraszał przez polegania na sobie i swoich możliwościach : " kto nie zbiera ze mną, rozprasza. " - Mateusz 12:30b

Jeślibyśmy leżeli w szpitalu i nie znali Żywego ZBAWICIELA i BOGA JEZUSA CHRYSTUSA to czy nie chcielibyśmy aby ktoś nawet obcy, nieznajomy przyszedł do nas i powiedział nam o NIM - o JEGO przebaczeniu, zbawieniu i miłości, uświęceniu, życiu wiecznym, obietnicy zmartwychwstania ??  Czy nie chcielibyśmy aby jakiś nawet nieznajomy uczeń Zmartwychwstałego przyszedł do nas i okazał nam Chrystusową miłość agape i okazał Jezusowe miłosierdzie i Jezusowe pocieszenie ???  - " Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie " - Ewangelia Łukasza 6:31 - nie każdy nadaje się do służby akurat w szpitalu ale są tysiące innych miejsc i możliwości. Niech Zbawca pokazuje nam miejsce dla nas - pytanie tylko czy jesteśmy gotowi i czy chcemy służyć. 
Jeśli bylibyśmy wśród tłumów na ulicach które nie znają Żywego Zbawiciela, nie mają Jego miłości, uświęcenia, pokoju ducha, życia wiecznego i innych Chrystusowych biblijnych wspaniałości to czy nie chcielibyśmy aby nawet ktoś obcy, ktoś nieznajomy w jakiś sposób przekazał nam biblijną Dobrą Nowinę o Zbawicielu ?? Postawmy się na miejscu tych ludzi, przypomnijmy sobie swoje stare życie i pytajmy Zbawiciela i Nauczyciela jak możemy dotrzeć do tych ludzi. Jakby ON - ZBAWICIEL chciał nas użyć w dotarciu do tych ludzi z Dobrą Nowiną i miłością agape.

No właśnie jak chcemy aby ludzie nam czynili to i my pierwsi jako uczniowie czyńmy im tak. My pierwsi bo znamy Zbawcę. Nie czekajmy, ale jako uczniowie pokażmy inicjatywę. Tysiące osób wokół nas umiera duchowo nie znając prawdziwie Zbawiciela i JEGO nauki. Nie chcę obojętnie przechodzić wobec tych ludzi ale chcę wychodzić do nich - tak jak PAN JEZUS poprowadzi bo ON zna właściwe miejsce i czas. Na razie dużo się modlę w tych sprawach i mam pewne małe wyjścia m.in do przychodni i w rozmowach na mieście. Wiem że gdy będę wierny w tych małych rzeczach to PAN da jeszcze większe i większe służby i np może szpital jest tą większą służbą, polem ewangelizacyjnym.

http://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/1-list-piotra-224-25-duchowe.html - Nie idę tam z jakimiś pseudo-uzdrowieniami jak wielu ludzi którzy przyjęli błędne nauki "charyzmanii". W żaden sposób nie idę uzdrawiać fizycznie  - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/dlaczego-chrzescijanie-choruja-umieraja.html

     Nie ma obietnic fizycznego uzdrowienia odnośnie obecnych ciał, obecnego życia w tym upadłym świecie więc nie idę obiecywać ludziom zdrowia fizycznego ale idę pobyć z tymi ludźmi, posłuchać ich, okazać miłość agape i mówić przede wszystkim o Suwerennym Wszechmogącym Jezusie Zbawicielu który chce duchowego uzdrowienia i wyzwolenia z niewoli grzechu aby człowiek stał się dzieckiem Bożym postępującym w sprawiedliwości i będącym w procesie uświęcenia, mającym Chrystusowe przebaczenie, Jego miłość, obecność, obietnice zmartwychwstania w nowych ciałach gdzie nie będzie żadnych chorób, żadnego starzenia się i umierania. http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html
 • Zbawca na przykładzie miłosiernego Samarytanina nakazał nam : " Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? 37 A on odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie. " - Łukasz 10:36-37
 • mamy przykazanie : " A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie" - Mateusz 22:39
 • mamy dążyć do bycia miłosiernymi jak BÓG : " Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny " - Łukasz 6:36
http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html - Wiem co to znaczy leżeć w szpitalu bo sam tego doświadczyłem po wypadku. Wiem co to znaczy nie móc chodzić i leżeć w pielusze, być mytym. Wiem co to znaczy być karmionym itd.
Wiem też jak cenne są czyjeś odwiedziny a ile osób w szpitalach jest samotnych i nikt ich nie odwiedza, lub bardzo rzadko ?? Czy gdybyśmy byli na ich miejscu to nie chcielibyśmy aby ktoś nawet obcy nas odwiedził ?? 

Jak dobrze znać Zbawiciela gdy leży się w szpitalu i ma się w NIM siłę, nadzieję, oparcie - ale ile osób w szpitalach nie zna osobiście Żywego Wszechmogącego Jezusa i nie zna JEGO biblijnego nauczania. 
 • Jak wiele osób m.in w szpitalach lub na ulicy itd nie może powiedzieć np : " Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną " - Psalm 23:4a.
 • Jak wiele osób m.in w szpitalach lub na ulicy itd nie może powiedzieć np : "I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył." - Ewangelia Jana 11:25
 • Jak wiele osób m.in w szpitalach lub na ulicy itd nie wie o tym : " Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz." - Mateusz 11:28-29
 • Jak wiele osób m.in w szpitalach lub na ulicy itd nie wie o tym że nie potrzebują konfesjonału i fałszywego rzymskokatolickiego systemu kapłańskiego : " Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata." - 1 list Jana 2:1-2
 • Jak wiele osób m.in w szpitalach lub na ulicy itd nie oczekuje Zbawiciela który m.in przemieni kruche niszczejące ciała swoich wiernych na podobieństwo swojego chwalebnego ciała które jest niezniszczalne, wolne od chorób, wolne też od obecności grzechu - " Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko." - Filipian 3:20-21 - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html
Oby wszyscy w szpitalach byli duchowo mocni w Chrystusie a wtedy będą mocni duchowo nawet w najgorszych chorobach i w godzinie śmierci. Mocni w zaufaniu Zmartwychwstałemu będą mieć prawdziwy pokój ducha przez przebaczenie Chrystusowe, Jego akceptację, miłość, obietnicę zmartwychwstania i życie wieczne w rajskiej chwale - " Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? " - Księga Przysłów Salomona 18:14 - tylko Żywy Wszechmogący Zbawiciel może podnieść strapionego ducha i sprawić że człowiek będzie dzielnego ducha nawet w szpitalu czy hospicjum i w godzinie śmierci. Żaden psychiatra, psycholog, tabletka i nic poza JEZUSEM BOGIEM nie da nam tego. Tylko ON JEDYNIE.

                                                              miłość wielu oziębnie 

Gdy nadejdzie kolejna wojna światowa - Mateusz 24:7-8 to później nadejdą czasy wielkiej znieczulicy pośród chrześcijan - " A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie " - Mateusz 24:12. Mimo że ta wojna i odstępstwo wielu chrześcijan to kwestie przyszłości - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html , to dzisiaj na świecie jest coraz większa znieczulica, coraz więcej jest egoizmu, coraz więcej samolubstwa i obojętności oraz bycia "bez serca". Będzie tego coraz więcej ale ja nie chce ani dzisiaj ani w przyszłości być taki więc chcę trwać mocno przy mym Zbawcy. Chcę być coraz bliżej NIEGO i w NIM wychodzić do różnych ludzi z Dobrą Nowiną i z praktyczną Chrystusową miłością i Jego współczuciem, miłosierdziem i pocieszeniem wiecznym. Sami z siebie nie mamy tych skarbów. Sami w sobie jesteśmy puści więc najpierw sami musimy być tym napełnienie, obdarowani przez Zbawiciela i wtedy dopiero możemy tym dzielić się z innymi i pilnować aby to nie zgasło, pilnować aby ta miłość nie oziębła. Trwajmy w krzewie winnym. Codziennie stale zapierajmy się siebie i codziennie stale bierzmy swój krzyż na siebie aby wybierać i czynić już wolę JEZUSA naszego PANA a nie swoją jak dawniej gdy chodziliśmy samowolnie swoimi drogami. Trwajmy w Jezusie, szukajmy stale Jego oblicza a Jego miłość będzie nas napełniać i ta miłość nie zostawi nas bezczynnymi, obojętnymi wobec innych ludzi.

Ziębniemy gdy np stoimy w bezruchu. Czy miłość wielu chrześcijan nie oziębnie przez "bezruch" czyli pozwolenie sobie na obojętność wobec innych ludzi, przez dopuszczenie znieczulicy do swojego życia oraz przez skupienie się na sobie - egoizm, samolubstwo ??
Zło dobrem zwyciężajmy - więc na znieczulicę, obojętność, egoizm itd najlepsza obrona, lek i antidotum to trwanie w relacji i kontakcie z Żywym Zbawicielem i okazywanie Jego miłość agape w sposób praktyczny innym ludziom - wychodzenie z nią do ludzi. Wychodzenie do ludzi z Dobrą Nowiną o JEZUSIE Wszechmogącym Suwerennym BOGU i ZBAWICIELU przez którego jedynie znamy OJCA i który jedynie czyni wierzących w NIEGO - dziećmi Bożymi. W JEZUSIE jest jedynie pojednanie i nie ciąży wtedy już gniew Boży jak dawniej przed zawierzeniem Zbawcy - " Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?! " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html
Idę do szpitala przede wszystkim aby słuchać ludzi. Idę w nastawieniu pokornego słuchania. Nie idę aby narzucać się komuś. Nie idę toczyć jakichś doktrynalnych wojen. Idę tam w gości. Idę w duchu łagodności i uprzejmości, z pokorą aby jeśli będą ludzi w salach szpitalnych chętni do słuchania - to opowiedzieć im swoje świadectwo po wypadku, świadectwo mojego nawrócenia i powiedzieć to co PAN JEZUS włoży w moje usta, ale wszystko to łagodnym językiem, w pokorze i w mądrości z góry - Jakub 3:13-18 i miłości agape - 1 Koryntiam 13:4-8 oraz w owocu Chrystusowego ducha - Galacjan 5:22-23. Tam ludzie potrzebują praktycznej Chrystusowej miłości, Jego nadziei a nie żeby narzucać się im i być kłótliwym, pysznym. Tam ludzie potrzebują bezinteresownego zainteresowania, słowa wiecznej nadziei Jezusowej, pociechy Chrystusowej. 

                                                    Praktyczna szkoła chrześcijaństwa

Bardzo budujące i pouczające są dla mnie wyjścia do przychodni i rozmowy z ludźmi. To praktyczna szkoła pokory, praktyczna szkoła miłości i cierpliwości. To praktyczna szkoła mądrości, zaufania Chrystusowi, Jego prowadzenia. To praktyczna szkoła odwagi. Strach chce zatrzymać ale miłość Chrystusowa jest silniejsza od ulegania strachowi.

" Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. " - Mateusz 10:16 - owce są bezbronne. Owce potrzebują ochrony pasterza. Owce łatwo się gubią więc potrzebują prowadzenia pasterza. 
 • Skoro jesteśmy posyłani jak owce między wilki to potrzebujemy Chrystusowej ochrony. 
 • Skoro jesteśmy posyłani jak owce między wilki to potrzebujemy Chrystusowej roztropności i mądrości abyśmy wiedzieli kiedy mówić a kiedy milczeć. Gdzie pójść a gdzie nie iść. Abyśmy zawsze wiedzieli jak mamy się zachować. 
 • Skoro jesteśmy posyłani jak owce między wilki to nie może być w nas żadnej agresji, żadnej kłótliwości, żadnej pychy, żadnego wywyższania się. Nie możemy postępować i odpowiadać w żaden grzeszny sposób 
Zawsze zanim pójdę w jakieś miejsce to modlę się, proszę Jezusa Wszechmądrego Nauczyciela o odwagę, proszę o właściwe słowo, o właściwe godne zachowanie, o to aby otworzył uszy i serca ludziom którzy będą mnie słuchać. Proszę Zbawcę ochronę, o wszelką pomoc aby to przyniosło dobry owoc ku Jego chwale, a nie mojej.
     Podchodzę do ludzi - mówię dzień dobry i grzecznie pytam czy jak nie przeszkadzam to czy mógłbym coś powiedzieć. I mówię o swoim wypadku, o tym jak PAN mnie umacnia duchowo, jak mnie nawrócił i mówię im o NIM i Jego zbawieniu, zachęcam do czytania Biblii. Zdaje się w swoim mówieniu, odpowiedziach na Nieomylnego Wszechmądrego Nauczyciela . Mojżesz też się bał co powiedzieć, nie był wspaniałym mówcą. Ja też nie jestem wspaniałym mówcą ale ważne żeby to co mówimy było prawdziwe i od Chrystusa a przecież ON obiecał że da nam właściwe słowa na właściwy czas - Łukasz 21:15. 
" A Mojżesz rzekł do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. (11) I rzekł Pan do niego: Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie Ja, Pan? (12) Idź więc teraz, a Ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić" - Exodus 4:10-12. Miałem pewne sprzeciwi i trudne pytania ale PAN dawał mi pokój ducha i w Jego pokoju i łagodności odpowiadałem lub kończyłem grzecznie, w miłości agape rozmowę i w pokoju żegnałem się. Potrzebuję w tym wszystkim stale JEZUSOWEJ obecności i JEGO prowadzenia.
Ostatnio miałem dwa wyjścia do przychodni - rano i po południu. Podczas pierwszego poprosiłem pewną bliską osobę o modlitwę i sam też poszedłem w duchu modlitwy i zawierzenia Dobremu Pasterzowi i PAN JEZUS był ze mną - miałem pokój ducha, dobre słowa, ludzie słuchali. Ale po południu nie poprosiłem pewnej osoby abyśmy pomodlili się w sprawie tego wyjścia, zaniedbałem modlitwę i niby coś mówiłem ale to były słowa ze mnie a nie od PANA, część osób niby słuchała ale zwiesili głowy, nie miałem też Chrystusowego pokoju. Jak ważne jest modlić się przed każdym wyjściem i jeśli to możliwe to poprosić innych wierzących o modlitwy. Dwa wyjścia ale jak różne. Sami z siebie nic nie możemy - "beze mnie nic uczynić nie możecie " - Ewangelia Jana rozdział 15. Przekonałem się o tym po południu że bez PANA naprawdę nic nie możemy.
Jeśli Wszechmogący, Wszechmądry Jezus Pan i Zbawiciel otworzy przede mną drzwi szpitala do Dobrej Nowiny to wiem że muszę pilnować modlitwy, być czujnym i trzeźwym duchowo w modlitwach i prośbach - w skupieniu na PANU - tak aby ON mną kierował, prowadził mnie. Za nim wejdę do jakiejś sali chcę modlić się, prosić Zbawcę aby otworzył serca pacjentów w danej sali, dał im uważne słuchanie a mnie napełnił odpowiednimi słowami i miłością agape. PAN zna serca ludzi więc ON doskonale wie co powinni usłyszeć. W jednej sali Zbawca może dać nam inne rzeczy do powiedzenia w temacie Dobrej Nowiny, a w drugiej sali może dać nam jeszcze inne słowa, wersety odnośnie Dobrej Nowiny. Potrzebuję w każdej sali JEGO prowadzenia, Jego mądrości więc przed wejściem do każdej kolejnej sali chce modlić się do Pana, powierzyć MU siebie i tych ludzi. To że w jednej sali mogę mieć super rozmowę to nie mogę na tym polegać, bo w drugiej sali dalej potrzebuję od nowa Zbawcy, dalej potrzebuję aby dotknął się mnie i tych ludzi. 
Jesteśmy mocni gdy PAN jest z nami, a ON jest z nami gdy wychodzimy do ludzi z Dobrą Nowiną, gdy czynimy z nich Jego uczniów - Mateusz 28:20. Żeby jednak innych czynić uczniami wpierw samemu trzeba być uczniem a do tego niezbędne jest codzienne zapieranie się siebie i branie swojego krzyża stale : " Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim " - Łukasz 14:27

" kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony " - Przysłów Salomona 11:25a - jeśli innych pokrzepiamy Dobrą Nowiną o Jezusie Zbawicielu, to PAN i nas będzie jeszcze bardziej pokrzepiał, umacniał duchowo. 

                                                       żniwa i duchowe lenistwo


 • Nie chce być duchowym leniem, nie chcę duchowo spać. 
 • Nie chcę oziębnąć, osłabnąć duchowo. 
 • Chce stale iść w górę, do przodu. 
 • Nie chcę być tchórzem ale zwycięzcą Chrystusowym - Objawienie Jana 21:7-8a. 
 • Nie chce być "głupią panną" ale "mądrą panną". 
 • Nie chce być złym i leniwym sługą-niewolnikiem, ale dobrym i użytecznym sługą-niewolnikiem. Chcę być dobrym żołnierzem Chrystusa a nie dezerterem. 
 • Chcę pomnażać talenty,miny a nie chować. 
 • Chcę być prawdziwie pobożny a nie mieć pozory pobożności. 
 • Chcę przynosić dobry owoc a nie być bezowocny. 
 • Chcę wzrastać w miłości agape a nie oziębnąć w niej do BOGA i ludzi. 
 • Chcę wzrastać w odwadze a nie w strachu.
Wszyscy żołnierze Izraelscy bali się Goliata i uciekali przed Goliatem - 1 Samuel 17:24 - ale Dawid nie bał się Goliata i nie uciekał przed nim. Jesteśmy jak Dawid czy jak ci którzy uciekają, wycofują się. Efraimici w dniu bitwy uciekli, wycofali się - Psalm 78:9. Nie chcę być jak oni.
Chcę być jak mój PAN który był i jest zwycięzcą i w NIM m możemy być zwycięzcami. 7 listów z Objawienia mówi o zwycięzcach - chcę być jednym z nich przez trwanie w społeczności ze Zbawcą, przez bezgraniczne zaufanie, zawierzanie MU wszystkiego w tym wszelkiej służby. " Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników. " - 1 Koryntian 16:9. Przeciwnicy będą ale dajmy się zatrzymać.

" Wtedy powiedział do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38 Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo." - Mateusz 9:37-38
albo śpimy albo pracujemy : " Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę " - Księga Przysłów Salomona. Nigdy w czasie pracy nie zasnąłem, ale zasnąłem nie raz w bezczynności np tylko siedząc.  Nie chcę duchowo usnąć, więc chcę być m.in w Chrystusowej służbie. " Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi " - 1 Tesaloniczan 5:6
Niech PAN żniwa czyni nas zdolnymi robotnikami i posyła nas w miejsca gdzie ON uzna za najlepsze, gdzie zbierzemy obfity plon. Albo będziemy zbierać, pracować albo będziemy spać duchowo w czasie żniwa co przyniesie nam hańbę. Niech PAN uzdalnia nas, przygotowuje i posyła w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsca. Potrzebujemy JEGO prowadzenia aby nie pójść nieprzygotowanym lub w nieodpowiednie miejsce. 

Sam PAN powiedział że robotników mało a żniwo wielkie - wielkie żniwo w szpitalach, na ulicach miast gdzie mijamy tysiące osób, wielkie żniwo w tysiącach innych miejsc. Dobrze prosić Zmartwychwstałego gdzie my moglibyśmy mieć swoją służbę, gdzie my moglibyśmy mieć swój kawałek "pola" gdzie moglibyśmy być Jezusowymi dobrymi robotnikami. " Proście a będzie wam dane ".
" Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty" - Przysłowia Salomona 14:23 - nie chcę pozostać na etapie tylko czytania Biblii a nie bycia wykonawcą nauki Chrystusowej. Nie chcę być jakimś kolekcjonerem kazań. Nie chcę usnąć w jakiejś kościelnej ławce. Nie chcę być bez życia Chrystusowego pozostając na teorii, wiedzy. Chcę wykonywać to co czytam a to prowadzi mnie do bycia nie tylko uczniem w domu, ale i prowadzi mnie do ludzi poza domem.  
O lenistwie i jego wielkiej szkodliwości i złu mówi m.in Księga Przysłów : 6:6-11, 10:4, 13:4, 15:19, 19:15, 20:4, 24:33-34, 26:13-14. Dobrze odczytać je nie tylko w kontekście przyziemnym, ale dobrze odczytać je też w perspektywie duchowej np : " Lenistwo pogrąża w twardym śnie, a leniwa dusza będzie cierpieć głód." - Przysłów 19:15 - np duchowe lenistwo pogrąża w duchowe zaślepienie, duchową śmierć i duchowy leń będzie miał zawsze braki duchową ruinę, duchowe braki owocu ducha, miłości agape, mądrości z góry.
" Leniwy nie orze z powodu zimna; dlatego będzie żebrać we żniwa, ale nic nie otrzyma. " - duchowo leniwy zatrzymuje się w duchowej pracy, wycofuje się z duchowej służby w z powodu różnych trudności i problemów, niewygód przez co sam będzie duchowo głodny, niespełniony duchowo.
" Leniwy mówi: Lew na drodze, lew na ulicach " - duchowo leni zawsze znajdzie wymówkę, wytłumaczenie aby nie podjąć się prawdziwej duchowej służby.

Nawet gdyby ktoś kiedyś dosłownie napluł mi w twarz za mówienie Dobrej Nowiny to nie chcę się tym zniechęcić ale przejść to godnie, w świętości jak Zbawiciel na którego też pluto a który nie groził, nie oddawał złem, nie wyzywał i nie użalał się nad sobą, nie upadł na duchu. Nie chcę się pozwolić zatrzymać żadnym innym sprzeciwom, atakom i trudnościom. Gdyby apostołowie w tym Paweł zważali na takie rzeczy to na samym początku musieliby zrezygnować w podążaniu za Zbawcą. Paweł był m.in bity, wyzywany, kamienowany i atakowany na wiele innych sposobów ale nie zniechęcił się. Miłość Chrystusowa która go napełniała prowadziła go dalej i dalej aż do końca. Potrzebuję, potrzebujemy znać miłość Zbawiciela i być nią napełniani przez ZBAWCĘ.  

                                                                życiodajna relacja

Służba nie może przerosnąć relacji, społeczności ze Zbawicielem. Istnieje niebezpieczeństwo że służba przysłoni nam prawdziwy obiekt służby czyli BOGA OJCA i SYNA równego OJCU w BOSKOŚCI i wszystkich jej atrybutach. Istnieje niebezpieczeństwo że człowiek tak się skupi na służbie że Żywy Bóg i Ojciec staną się jakby dodatkiem, jakby tłem i jakąś scenografią. Służba musi wypływać z żywej, osobistej społeczności, relacji z OJCEM i SYNEM i ta relacja nie może stawać się martwa przez coś nawet dobrego - 1 list Jana : " a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem ".
   Jeśli stracimy osobistą żywą miłość, prawdziwą tęsknotę, przywiązanie, radowanie się miłującym nas Ojcem i miłującym nas Zbawicielem to stracimy wszystko i wtedy służba będzie tylko religijną tradycją, ludzkim wysiłkiem. List z Objawienia Jana do kościoła w Fezie pokazuje służbę, cierpliwość, wytrwałość, gorliwość dla Chrystusa ale w tym wszystkim stracili, porzucili pierwszą miłość i właśnie może chodzi o to o czym piszę wyżej czyli może chodzi że zgubili osobistą żywą relację miłości, prawdziwą tęsknotę do Zbawcy, prawdziwą chęć bycia z NIM i ich wszystkie inne niby dobre postępowania stały się bardziej religią, tradycją, ludzkim wysiłkiem a nie przejawem i owocem miłości.

                                                       módlcie za mnie i nie tylko za mnie

Apostoł Paweł w swoich listach wielokrotnie prosił o modlitwy za sobą i za swoją służbą. Jeśli on prosił o to, to czy ja nie potrzebuję waszych modlitw ?? Jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy Chrystusową rodziną. Nie wszyscy mamy jednakowe zadania, jednakowe dary. Nie wszyscy mamy jednakowe prace do wykonania. Można przez modlitwy wspierać braci czy siostry w ich służbie i przez te właśnie modlitwy być współuczestnikiem służby.  Np Epafras walczył, toczył bój - bój modlitewny za Kolosan - jak wiele znaczy modlitwa skoro jest nazywana walką : "  Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. " - Kolosan 4:12

Prośby Pawła o modlitwy za niego i służbę :
" A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga; 31 Abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei, i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych " - Rzymian 15:30 - Paweł też tutaj nazywa modlitwę - walką. 
We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych; 19 I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii; 20 Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. " - Efezjan 6:18-20 - Paweł prosi m.in o właściwe słowa przy głoszeniu i odwagę. Skoro on o to prosił, to tym bardziej ja potrzebuję modlitw waszych o te rzeczy przy wyjściu do szpitala i do innych miejsc gdzie PAN poprowadzi w swojej wielkiej łasce. 

Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa; 20 Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. " - Filipian 1:19-20 

Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem;3 Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony; 4 Abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem." - Kolosan 4:2-4 - niech PAN JEZUS otwiera drzwi dla głoszenia JEGO Dobrej Nowiny i oby była to prawdziwa Dobra Nowina a nie rozwodniona, cukierkowata. Oby PAN dawał właściwe słowa na właściwy czas i właściwe zachowanie godne Jego osoby. 

Proszę o modlitwy nie tylko za mną.proszę o modlitwy za wszystkich pracowników szpitala.
 • proszę o modlitwy za wszystkich pacjentów szpitala i przychodni.
 • proszę o modlitwy za wszystkich pracowników szpitala i przychodni - za cały personel medyczny, administracyjny w tym dyrekcję. 
 • proszę o modlitwy za wszystkich bliskich pacjentów którzy ich odwiedzają. 
 • proszę o modlitwy za kalana rzymskokatolickiego który jest tzw "kapelanem szpitalnym" aby dobrze przyjął moją służbę jeśli PAN da mi ją i aby ten człowiek poznał, zrozumiał prawdziwą Dobrą Nowinę - Ewangelię Łaski - aby ją przyjął i został wyzwolony z niewoli rzymskiego katolicyzmu który nie reprezentuje Chrystusa i nie głosi tego co Zbawiciel i apostołowie a co znamy z natchnionej Biblii - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/nie-potrzebujesz-ksiezy-i-hostii-do.html  , http://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/biblijne-dowody-ze-czysciec-jest.html , http://mieczducha888.blogspot.com/2018/08/boza-weselna-uczta-nie-sad-potepienia.html
                                                chrześcijanie w pierwszych wiekach 

Dla chrześcijan w pierwszych wiekach wyjścia do ludzi potrzebujących, ubogich, porzuconych i ogólnie nie znających Chrystusowego zbawienia - to było coś normalnego. W społeczeństwie rzymskim była pogarda dla chorych, słabych itd ale pierwsi chrześcijanie zajmowali się nimi, opiekowali się nimi - karmili, pielęgnowali gdy byli chorzy i przygarniali m.in porzucane niemowlęta i dzieci i przy tym wszystkim głosili Dobrą Nowinę o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Dla Rzymian miłosierdzie to była oznaka słabości, ale dla uczniów była to chluba i piękny atrybut, cecha JEZUSA Zbawiciela. To co dla chrześcijan w pierwszych wiekach było normalne, dla nas dzisiaj jest często jak misja na Marsa. Jak bardzo usnęliśmy, odeszliśmy od zdrowego wzorca. Rzymianie porzucali chorych na śmierć a uczniowie karmili ich, poili, opiekowali się nimi. W czasie epidemii Rzymianie uciekali zostawiając chorych i słabych a chrześcijanie zostawali przy nich i opiekowali się nie patrząc na własne życie - ufali Zbawcy i byli pewni zmartwychwstania więc nie lękali się ewentualnej śmierci. Takie działania robiły wrażenie na obywatelach Cesarstwa Rzymskiego - nawet wśród wrogich cesarzy jak Juliusz Apostata padały słowa uznania dla wiernych uczniów okazujących wszystkich współczucie, miłosierdzie, miłość agape.

Sam PAN powiedział że po miłości wzajemnej poznają że jesteśmy JEGO uczniami.

Miłość agape w obecności wiary i nadziei jest większa od nich - " A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. " - 1 Koryntian 13:13 - skoro miłość jest większa niż wiara i miłość agape jest znakiem bycia uczniem, miłość agape jest też owocem ducha to jak błogosławioną rzeczą jest mieć miłość agape i obfitować w niej przez trwanie w Jezusie i Jego nauce.
Skoro miłość agape jest tak cenna i wielka to jak niebezpiecznie i źle by było gdybyśmy byli wśród tych którzy jej nie mają, lub wśród tych których miłość agape masowo w przyszłości oziębnie : " A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie " - Mateusz 24:12. Zbawco daj nam zawsze wzrastać w miłości - niech ta miłość agape nigdy nie oziębnie. 
Potrzebuję osobiście wychodzenia do ludzi z Dobrą Nowiną, ze swoim świadectwem i wiem że ludzie też tego potrzebują. Chcę walczyć, zabiegać o miłość agape - chcę jej coraz więcej i Zbawiciel który jest jej jedynym źródłem oby jej obficie udzielał.  A przez np duchowe lenistwo nie chce aby ta miłość oziębła, zgasła dlatego im cięższe czasy tym bardziej chcę wychodzić do ludzi z Chrystusowym pocieszeniem, współczuciem, Jezusowym miłosierdziem i Jego dobrocią.

trendy na świecie i u wielu wierzących są takie : " A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; 3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. " - 2 Tymoteusz 3:1-5 - - nie chcę mieć pozorów chrześcijanina, ale chcę prawdziwej pobożności - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html
Jak pokazuje m.in Psalm 18, Psalm 60, Psalm 118 i wiele innych Psalmów i innych biblijnych fragmentów tylko trwając w osobistej relacji miłości z BOGIEM możemy być mocni, użyteczni bo tylko ON jest zwycięzcą i tylko ON może pokonać wszelki opór, wszelkie mury, wszelkich przeciwników. " Bo z tobą przebiłem się przez wojsko, z moim Bogiem przeskoczyłem mur. " - Psalm 18. Jak PAN otwiera drzwi to nikt ich nie zamknie. Ufajmy OJCU WSZECHMOGĄCEMU i PRAWDZIWEMU BOGU JEZUSOWI we wszystkim i wszystko IM powierzajmy i czekajmy cierpliwie. 
Mam wiele nauki w wychodzeniu do ludzi i może często upadam jak niemowlak uczący się chodzić, ale w PANU wstaję i idę dalej i ON umacnia moje kroki, uczy mnie coraz nowszych rzeczy i umacnia w kolejnych rozmowach z ludźmi. Jakby niemowlak czekał aż zacznie chodzić jak dorosły to nigdy nie zacząłby chodzić i leżałby całe życie. Jakby dziecko które nie potrafi czytać powiedziało że otworzy książkę dopiero gdy będzie potrafiło już czytać to nigdy by się nie nauczyło czytać. I ja nie chcę się zrażać, zniechęcać przeciwnościom i wrogom ale ufnie powierzać Zmartwychwstałemu wszystko i pozwalać MU aby kierował mną, prowadził mnie tak gdzie uzna za najlepsze a ON jest i był nieomylny, dlatego też proszę was o modlitwy abym bezgranicznie ufał JEZUSOWI BOGU PRAWDZIWEMU i pozwalał MU kierować sobą. Niech całe moje, nasze życie będzie ku chwale JEGO i chwale OJCA którzy zamieszkują w nas - Jan 14:23. Niech będą uwielbieni tylko ONI a nie ja i nie żadne inne stworzenie - Jan 17:7, Izajasz 42:8. Niech w każdym szpitalu i w każdym innym miejscu na ziemi ludzie znają Zbawiciela i MU oddają pokłon i chwałę.

W Polsce 12 milionów ludzi ma zaburzenia psychiczne a miliony innych również nie ma żywej nadziei w JEZUSIE BOGU ŻYWYM więc na prawdę żniwo jest wielkie.

Przyjdzie czas że nie będzie chorób i nie będzie już szpitali, nie będzie cmentarzy bo nie będzie grzechu - Nowa ziemia i nowe niebo oraz dosłowne Boże miasto to nie bajki, nie przenośnie ale niezawodne obietnice które są moim udziałem w mym Zbawicielu i mym PANU któremu powierzyłem siebie, wszystko - " Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 2 - kontrast " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

           chwała BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28 .... Charis2007@wp.pl ... 08.11.2018 Puławy , Dominik
piątek, 2 listopada 2018

1 list Piotra 2:24-25 duchowe uzdrowienie a nie fizyczne - Dlaczego chrześcijanie chorują umierają na nowotwór część 2
Jednym chyba z najczęściej źle, błędnie rozumianych fragmentów Biblii jest 1 list Piotra 2:24-25. Ten fragment mówi o duchowym uzdrowieniu z choroby grzechu, a nie o obietnicach fizycznego uzdrowienia. Nie było i nie ma obietnic fizycznego zdrowia, obietnicy uzdrowienia fizycznego dopóki jesteśmy w tych upadłych ciałach. PAN JEZUS może uzdrowić każdą fizyczną chorobę ale nie musi. Jest Absolutnie Suwerennym BOGIEM i w swojej niepojętej, nieskończonej mądrości dopuszcza czasami do życia swoich uczniów, swych dzieci różne trudne rzeczy i doświadczenia w tych czasem choroby aby m.in wychowywać je ku wieczności, umacniać zewnętrznego człowieka i przemieniać coraz bardziej na swój obraz i ku swojej chwale i na świadectwo dla świata pogrążonego w beznadziei, depresjach i grzechach.
Słowa pewnego ucznia Chrystusa, dziecka Bożego chorego na nowotwór złośliwy : " Wydaje się całkowicie przewrotne uważać raka za błogosławieństwo Boga, ale im więcej o nim myślę, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że mam rację. Bóg błogosławi mnie, a także innych ludzi, przez moją chorobę. Na przykład, jedną z głównych rzeczy, które nowotwór zrobił, jest to, że dał mi bliższą, bardziej realną i bardziej pewną nadzieję nieba. Możliwość, że za dziesięć lat mogę być martwym, cudownie koncentruje umysł - zarówno na tym, żeby nie marnować ani minuty dnia, jak i na oczekiwaniu na wspaniałą wieczność, która czeka. Ostrzejsza i bardziej zdecydowana wizja przedmiotu tej nadziei jest pierwszą wielką drogą, którą Bóg pobłogosławił mnie przez raka.
[ Innym błogosławieństwem mojego raka ] - są blizny, jakie pozostawiły po sobie operacje. Te blizny były dla mnie bodźcem-powodem do niezliczonych wielkich rozmów, podczas których jestem w stanie świadczyć o łasce i dobroci Boga w moim życiu i zachęcać innych ludzi do odwrócenia się od swego buntu i doświadczenia tej łaski dla siebie.
Tak więc, być może niewiarygodnie dla niektórych, uwierzyłem, że mój rak został zaprojektowany specjalnie dla mnie przez Boga [ JEZUSA ], i podziękować mu za to. Jeśli nie wierzysz w miłującą suwerenność Boga i zbawczą moc Jezusa Chrystusa, to nie ma powodu, abyś był zwolennikiem pozytywnych czynników raka. Przede wszystkim wierzę w to, ponieważ Bóg jest Bogiem sprawiedliwości i miłości. Oznacza to, że nie może być surowy lub okrutny. Nawet jeśli nie zawsze widzimy, dlaczego cierpimy, jesteśmy wezwani, aby wierzyć, że jest to dla naszego dobra lub dla dobra królestwa " - uczeń Chrystusa chorujący na nowotwór złośliwy.

" Silniejszy od strongmanów metamorfoza dekady część 2 - wzrost mięśni wiary wzrost duchowej siły "http://mieczducha888.blogspot.com/2018/07/silniejszy-od-strongmanow-metamorfoza.html

Nie rozumiemy wielu wydarzeń, wiele mamy pytań bez odpowiedzi dlaczego tak się stało a nie inaczej, dlaczego akurat na tą osobę przyszło coś, dlaczego mnie coś spotkało. Zgłębianie tego raczej przyniesie duchowe rozbicie, frustrację, gorycz ale gdy zaufamy - uwierzymy że nad wszystkim niepodzielnie panuje Absolutnie Suwerenny Wszechmogący JEZUS - BÓG miłości i doskonale dobry, święty i sprawiedliwy to wtedy mamy odpoczynek, ukojenie, pokój Chrystusa i umocnienie mimo braku odpowiedzi. ON KTÓRY MNIE KOCHA MA NAD WSZYSTKIM PANOWANIE i KONTROLĘ więc nawet jak nic nie wiem to ufam MU, ON wie co robi i nigdy się nie myli i nie pomyli. ON wie co robi, a ja nie muszę znać szczegółów JEGO działań bo mój umysł i tak nie pojmie tego wszystkiego.

Przejdźmy do tytułowego fragmentu - 1 list Piotra 2:24-25 który nie mówi o fizycznym uzdrowieniu, nie mówi o obietnicach zdrowia, uzdrowienia dla chrześcijan - ale mówi o duchowym uzdrowieniu z choroby grzechu.
" On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. 25 Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz. " 
Biblia nie mówi : " On nasze choroby na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy chorobom, żyli w zdrowych ciałach i nie chorowali więcej; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. 25 Byliście bowiem schorowani jak niewierzący poganie, lecz teraz nawróciliście się do Lekarza i Uzdrowiciela waszych ciał. " - takie wersety chcieliby widzieć różne grupy spod znaku "charyzmanii" ale nie ma takich wersetów w Biblii i nie ma obietnicy zdrowia fizycznego odnośnie obecnego ciała - nadal czekamy na odkupienie naszych ciał i to się stanie w przyszłości - w momencie przemienienia gdy otrzymamy chwalebne nowe ciała. Dopóki tego nie ma to choroby, starzenie się i śmierć są częścią życia ludzi zbawionych, uczniów Chrystusa. " A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała." - Rzymian 8:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
Spójrzmy w jakim kontekście padają te słowa z listu Piotra: " przez jego rany zostaliście uzdrowieni " - słowa poprzedzające ten fragment i słowa występujące po tym zdaniu mówią o uleczeniu duchowym a nie fizycznym. Mówią o uleczeniu z choroby grzechu a nie z nowotworu, grypy, anginy, nie z jaskry, bólów stawów, nie z padaczki, nie z kalectwa fizycznego, nie ze ślepoty, trądu, AIDS, i nie z innych fizycznych chorób i słabości.

Żyliśmy w grzechach, dla grzechów, w niewoli grzechu ale SYN przyszedł uwolnić nas tej niewoli abyśmy zaczęli żyć dla NIEGO, abyśmy postępowali sprawiedliwie i żyli dla woli BOGA. Nasza niewola grzechu z której zostaliśmy uwolnieni nazwana jest chorobą z której uzdrowieni zostaliśmy przez doskonale świętą ofiarę Chrystusa jaką złożył dobrowolnie ze swojego nienagannego życia -  " On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. " - 1 Piotr 2:24 - następny 25 werset nawiązuje do słów : " przez jego rany zostaliście uzdrowieni " - 25 werset pokazuje o jakim uzdrowieniu jest mowa w Księdze Izajasza 53 bo Piotr cytuje właśnie Izajasza 53:5-6.  Więc słowa : " przez jego rany zostaliście uzdrowieni " oznaczają to : " 25 Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz. " - 25 werset jest kontynuacją poprzednich słów i tłumaczy nam że męczeńska śmierć Zbawiciela gdzie elementem było m.in okrutne biczowanie - ta śmierć sprawiła że zamiast chodzić swoimi grzesznymi drogami jak zbłąkane owce, dzięki dziele Zbawiciela i JEGO łasce teraz już nie chodzimy własnymi grzesznymi drogami w grzesznej samowolce jak to robiliśmy kiedyś, ale idziemy za Zbawicielem JEGO wąską drogą pełnienia woli Bożej a nie swoich pożądliwości. Jesteśmy duchowo uzdrowieni z choroby grzesznej samowoli więc nie chodzimy już za diabłem, ale idziemy za DOSKONAŁYM PASTERZEM JEZUSEM pełniąc JEGO wolę, służąc MU w sprawiedliwości i naśladując GO w JEGO świętości i o tym Piotr pisze w innych częściach tego listu który tak wiele mówi o cierpieniu i o uświęceniu, czynieniu sprawiedliwości, czystym wzorowym życiu chrześcijan a nie o fałszywych obietnicach demonicznej charyzmanii która mówi że w dziele odkupienia jest również obietnica, gwarancja zdrowia, obietnica i gwarancja uzdrowienia fizycznego dla wierzącego a jeśli chorujesz to wg tych chorych ruchów "charyzmatycznych" jesteś np małej wiary, albo może nie jesteś dzieckiem Bożym. 
 • Apostoł Paweł był chory a nie był małej wiary i był zbawiony np - 2 Koryntian 12:6-10
 • Trofim nie był małej wiary i był zbawiony a jednak chorował i nie został uzdrowiony przez Pawła - 2 Tymoteusz 4:20. PAN JEZUS uzdrawia i jest Absolutnie Suwerenny więc że Paweł nie uzdrowił Trofima to nie była ani wina Pawła, ani wina Trofima ale PAN JEZUS z jakichś dobrych powodów dopuścił do tej choroby aby było tu ku JEGO chwale i ku wiecznemu dobru Trofima i może na świadectwo wiary dla wielu osób. PAN jest zawsze dobry i nigdy się nie myli.
 • Epafrodyt, Tymoteusz i jego problemy zdrowotne, Tabitha - to inne przykłady że choroby, słabości fizyczne, śmierć to część naszego obecnego życia dopóki jesteśmy w tych upadłych ciałach - dlatego m.in oczekujemy odkupienia ich przez otrzymanie chwalebnych ciał w których nie będzie ani obecności grzechu, ani nie będzie więcej chorób, nie będzie starzenia się i nie będzie urazów i śmierci. 
                                                                     IZAJASZ 53:4a
" Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 5 - nowotwór, choroby, lwy i ogień " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_11.html - "charyzmania" i fałszywe obietnice, fałszywe gwarancje nie lubią m.in tematu Absolutnie Suwerennego BOGA JEZUSA. 
Izajasz 53:5-6  mówi o duchowym uzdrowieniu z grzechu i Piotr w swoim liście właśnie taką daje naukę. Wierzę Piotrowi a nie "charyzmanii" i tym którzy obiecują zdrowie zamiast mówić o Suwerennym JEZUSIE i przede wszystkim pokazywać duchowe uzdrowienie i zdrową perspektywę nadziei chwalebnego ciała i wiecznego Królestwa Bożego gdzie nie będzie żadnych chorób, żadnego cierpienia. Izajasz 53 nie odnosi się w całości do dzieła odkupienia na krzyżu. Bp Izajasz 53:4a nie jest częścią odkupienia na krzyżu Golgoty. 

Wiele kościołów i ludzi traktuje JEZUSA nie jako Suwerennego Wszechmogącego BOGA ale jako złotą rybkę która ma spełniać ich pragnienia aby mogli karmić się rozkoszami i pożądliwościami tego świata. Wiele kościołów i ludzi traktuje JEZUSA nie jako Suwerennego Wszechmogącego BOGA ale jako kartę ubezpieczeniową przez którą mają mieć wszystko to co potrzebne do pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia. Tam gdzie zeświecczenie tam nie ma prawdziwej tęsknoty za byciem już z JEZUSEM ale jest lęk przed śmiercią, przed opuszczeniem tej ziemi i przed spotkaniem z BOGIEM więc tak wiele osób słucha ślepo "charyzmanii" i jej zwodniczych obietnic, gwarancji zdrowia fizycznego. Nie ma takich obietnic dotyczących obecnych ciał. 
Dobrze jest się modlić o zdrowie fizyczne, o uzdrowienie z fizycznej choroby ale nad wszystkim jest SUWERENNY - ABSOLUTNIE SUWERENNY JEZUS BÓG i ON czyni co chce, jak chce i kiedy chce - a wszystko to przede wszystkim ku swojej chwale, a następnie aby JEGO lud był coraz bardziej podobny do NIEGO w świętości i mocny w wierze, cierpliwości itd. W tym wszystkim czasami PAN posługuje się fizycznym uzdrowieniem, ale czasami dopuszcza fizyczne dolegliwości - ON jest Suwerenny i doskonale dobry i mądry : " A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. " - Rzymian 8:28

Przy sadzawce Betesda było : " W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych " - Jan 5 - ale Zbawiciel uzdrowił tam tylko jednego człowieka. ON jest i będzie Absolutnie Suwerenny. Charyzmania rzuca gwarancje, obietnice które łechcą uszy wielu ludzi, ale zawiodą się na tych uzdrowieńczych obietnicach charyzmanii. Często nawet ci którzy głosili i głoszą te uzdrowieńcze obietnice, gwarancje - sami chorują i umierają np na nowotwory. Fałszywe obietnice nie mają żadnej mocy więc choroby, słabości, starzenie się i śmierć dotykają również wyznawców charyzmanii, ewangelii sukcesu.

Piotr pisze o duchowym uzdrowieniu z trądu grzechu przez rany - męczeńską śmierć Zbawiciela i w tak wielu innych miejscach Biblii mamy pokazane duchowe uzdrowienie, wzbudzenie z duchowej śmierci w grzechach ku nowemu życiu w uświęceniu, na coraz większe podobieństwo doskonale Świętego BOGA. " Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości. " - Dzieje Apostolskie 3:26 - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/05/zapomniane-bogosawienstwo-dzieje.html

O uzdrowieniu z choroby grzechu - z niewoli grzechu czytamy w wielu miejscach. Nie jesteśmy doskonali w świętości, doskonali będziemy dopiero w chwalebnych ciałach ale PAN JEZUS pracuje nad nami i coraz bardziej nam umacnia w świętym postępowaniu, w sprawiedliwym postępowaniu - abyśmy tylko nie stawiali mu oporu : " I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów." - Mateusz 1:21 ... "  A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. " - 2 Koryntian 5:15 ... " Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. " - Galacjan 2:20 ... " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. " - 1 Tesaloniczan 4:7-8 ... " Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. " - 1 list Jana 2:4 ... " A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. 6 Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. 7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. " - 1 list Jana 3:5-7 - nie oznacza to stanu bezgrzeszności, doskonałego postępowania ale oznacza chodzenie w światłości, a nie w ciemności jak w starym życiu. Doskonali będziemy w chwalebnych ciałach i wtedy dopiero nie będziemy chorować na nowotwory, grypy i na inne choroby a do tego czasu to wszystko jest częścią upadłych ciał z których oczekujemy odkupienia, uwolnienia.

Byliśmy niewolnikami grzechu, byliśmy zbłąkani na swoich grzesznych drogach jak owce bez pasterza ale jak pisze Piotr zostaliśmy uzdrowieni z tej duchowej choroby samowolnego postępowania według pożądliwości i mód tego grzesznego zbuntowanego świata.  To co Piotr pisze w 2:24-25 to widzimy też w innych częściach listu Piotra  np : 

 • "JEGO RANAMI ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI" oznaczaGdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga;" - 1 Piotr 3:18a 
 •  "JEGO RANAMI ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI" oznacza : " Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu2 Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie." - 1 Piotr 4:1-2 
 •  "JEGO RANAMI ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI" oznacza : "Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; 15 Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;" - 1 Piotr 1:14-15
 • "JEGO RANAMI ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI" oznacza : " Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;" - 1 Piotr 1:18-19 - krwią wykupieni [przez JEGO RANY ] z marnego postępowania [ ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI ] - to jest prawdziwe znaczenie m.in Izajasza 53:5-6 a nie obietnice zdrowia, uzdrowienia fizycznego na obecny czas przebywania w tych upadłych ciałach jakie obiecuje "charyzmania" i wiele osób które błędnie odczytuje słowa Piotra z 1 listu 2:24-25. 
 • "JEGO RANAMI ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI" oznacza : " Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie." - Jan 8:34-36 

                                                                    Mateusz 8:16-17
 • Mateusz 8:16-17 nie mówi że mamy obietnice zdrowia w stosunku do obecnych ciał gdy uwierzymy, zaufamy Zbawicielowi. 
 • Mateusz 8:16-17 nie mówi że mamy gwarancję uzdrowienia w stosunku do obecnych upadłych ciał gdy uwierzymy, zaufamy Zbawicielowi. 
" Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych; 17 Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby. " - Ewangelia Mateusza 8:16-17 - Mateusz cytuję Księgę Izajasza 53:4a. Ten fragment o słabościach i fizycznych chorobach z Izajasza 53:4a wypełnił się za życia Zbawiciela jak pokazuje Mateusz. Te uzdrowienia były znakiem dla ówczesnych ludzi że TEN który je czyni jest obiecanym Mesjaszem na którego czekają i o którym  mówią proroctwa biblijne. 
 Mateusz pokazuje po prostu że wypełniło się proroctwo starotestamentowe które mówi że Zbawiciel gdy przyjdzie na ziemię to będzie uzdrawiał ludzi - ich słabości i choroby fizyczne nie będą MU obojętne - w takim sensie wziął na siebie ich choroby i słabości fizyczne. Na krzyży Golgoty JEZUS CHRYSTUS nie był chory fizycznie tak jak naucza wiele osób przez co chcą uwiarygodnić swoje błędne obietnice uzdrowienia, gwarancje zdrowia fizycznego.   Słowa z Izajasza 543:4a wypełniły się przed Golgotą. Tak jak pisze Mateusz : "Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza" - no i to się wypełniło na długo przed Golgotą.
JEZUS na krzyżu umarł jedynie za nasze grzechy, a nie za grzechy i choroby fizyczne. Choroba nie jest grzechem ale jest skutkiem grzechu. Skutkiem grzechu jest też starzenie się, śmierć i wiele innych rzeczy ale uwolnienie doskonałe, pełne od nich nastąpi dopiero gdy dostaniemy chwalebne ciała.  Jak mówi 2 Koryntian 5:21 : " On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. " - PAN JEZUS stał się za nas grzechem, a nie grzechem i chorobą fizyczną. Gdy zgrzeszę mam wyznać grzech Zbawicielowi, ale gdy choruję nie muszę wyznawać mu choroby i prosić o przebaczenie bo choroba nie jest grzechem. Nie muszę mówić :Panie przebacz mi mam grypę, Panie przebacz mi mam nowotwór itd". Nie muszę tego robić bo choroba to nie grzech i choroba fizyczna nie była istotą odkupienia ale grzech. Zbawiciel poszedł na krzyż za nasze winy, grzechy i to jest istotą JEGO dzieła odkupienia. Natomiast choroby, śmierć i inne rzeczy to skutki grzechu ale te skutki będą usunięte dopiero w nowym stworzeniu więc nie ma żadnych obietnic zdrowia dla obecnych upadłych ciał. Nie ma żadnych gwarancji fizycznego zdrowia dla obecnych upadłych ciał, ale jest Suwerenny Wszechmądry i Wszechmogący BÓG który w swej doskonałej miłości robi co chce, kiedy chce i jak chce. ON decyduje a nie my.

" On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko." - Filipian 3:21 ....... " Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. " - 1 Jan 3:2
Można być człowiekiem wielkiej wiary, być zbawionym i być bardzo chory. Można być ateistą, miłującym grzeszenie i dalekim od zbawienia a mieć super zdrowie fizyczne. Dobre jest zdrowie fizyczne, ale nieskończenie cenniejsze jest duchowe zdrowie i to w pierwszej kolejności chce kształtować w nas Suwerenny Zbawiciel i tym niepojętym i wspaniałym dziele często może dopuszczać trudne rzeczy, próby. Chwała MU za wszystko. 
Wieczne obietnice wynikające z odkupienia grzechu zawierają nie tylko uwolnienie od chorób fizycznych, ale i od śmierci. Gdyby już na tą chwilę, na czas obecnych upadłych ciał były obietnice fizycznego zdrowia to byłyby też na tą chwilę obietnice że nie będziemy się starzeć i byłyby obietnice że nie będziemy umierać z chwilą gdy uwierzymy i zostaniemy zbawieni. Tak przecież nie jest. Mamy wiary, jesteśmy zbawieni, jesteśmy dziećmi Bożymi, nowym stworzeniem w Chrystusie ale nadal starzejemy się jak inni, nadal jak inni umieramy, nadal jak inni chorujemy fizycznie. Ale to się kiedyś zmieni - A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała." - Rzymian 8:23

Gdyby choroba fizyczna była oznaką że nie mamy wiary, że jesteśmy małej wiary lub że nie jesteśmy zbawieni to Zbawiciel nie utożsamiałby się ze swoimi chorymi uczniami : " Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. " - Ewangelia Mateusza 25:36 - fragment Mateusza 25:34-45 mówi o uczniach - o chrześcijanach bo tylko tacy są braćmi - tylko oni jako zbawieni mają moc czynić wolę OJCA i tylko czyniący wolę BOGA są braćmi, siostrami - Mt 12:50.

Nie ma jakiejś listy chorób na które chrześcijanin - uczeń Zbawiciela nie mógłby zachorować. Oczywiście to nie jakiś ślepy los jest nad nami, ale Suwerenny Zbawiciel, jednak nie mamy gwarancji zdrowia cielesnego od NIEGO dopóki jesteśmy w tych ciałach, ale gdy przychodzi do naszego życia jakaś choroba to wiemy że jako dzieci Boże nasz mądry i miłujący Zbawiciel dopuścił ją do nas z sobie znanych powodów, ale zawsze są to tylko dobre powody które mają nas może umocnić w tym co wieczne, może przebudzić, może uchronić przed prawdziwym złem i może być 1000 innych powodów dlaczego Wszechmądry Zbawiciel dopuścił do czegoś w naszym życiu. Nie musimy znać szczegółów, wystarczy zaufać że nas kocha i wie c robi a ja jako proch ludzki normalne że wielu rzeczy nie pojmę.


 • Dziękuję PANIE JEZU za zdrowie fizyczne i proszę o zdrowie fizyczne ale jeśli w swojej mądrości i miłości uznasz że większą chwałę przyniesie ci jakaś choroba fizyczna w moim życiu które mi dajesz to ześlij ją na mnie według swojego uznania i Suwerenności -  niech Twoja wola się stanie a nie moja bo TY jesteś doskonale Dobry i Mądry a nie my ludzi
 • Dziękuję PANIE JEZU za życie doczesne i proszę o życie doczesne ale jeśli w swojej mądrości i miłości uznasz że większą chwałę przyniesie CI moja śmierć to ześlij ją na mnie według swojego uznania i Suwerenności - niech Twoja wola się stanie a nie moja bo TY jesteś doskonale Dobry i Mądry a nie my ludzi.
 " On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. 25 Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz. " - 1 Piotr 2:24-25 - tak jak tutaj jest mowa o duchowym uzdrowieniu a nie fizycznym, tak samo jest np w Hebrajczyków 12:13 : " Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione." - Paweł w tym liście pokazuje że krzywe ścieżki to ścieżki grzechu i że duchowo chromi na tych grzesznych drogach potrzebują porzucania grzechu a czynienia w mocy Chrystusa to co sprawiedliwe - czyli chromi duchowo potrzebują duchowego uzdrowienia z grzesznych postępowań.  O  tym samym uzdrowieniu duchowym z choroby grzechu mówi np Mateusz 13:15 : " Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił."
Jan Chrzciciel też wzywał do prostowania grzesznych dróg i ścieżek aby nie być zbłąkaną owcą którą chodzi swoimi grzesznymi drogami jak jej się podoba z dala od PASTERZA ale aby porzucić swoje drogi, nawrócić się do pasterza i iść za NIM JEGO drogą, słuchając już JEGO głosu pełniąc wolę BOGA - " Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. " - Łukasz 3:4 - to właśnie jest prawdziwe znaczenie słów : "JEGO RANAMI ZOSTALIŚCIE UZDROWIENI" - bo : " Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz " - jeden chodził swoją drogą seksualnych grzechów, inny chodził swoją drogą miłowania alkoholu, narkotyków. Inny chodził drogą służenia mamonie. Inny szedł drogą kultu ciała. Miliony szły milionami innych swoich grzesznych dróg aż w swej łasce Dobry Pasterz odnalazł ich i uleczył z ich grzechów, z ich grzesznych dróg. To jest prawdziwe znaczenie uzdrowienia o którym pisze Izajasz 53 i Piotr 2:24-25 i grzech, nasze winy wobec BOGA były celem odkupienia a nie fizyczne choroby. Jezus umarł za moje grzechy a nie równocześnie za moje fizyczne choroby. Jednaj gdy umarł za moje grzechy to i w swoim czasie przy nowych ciałach nie będzie już chorób. 
" W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni." - 1 Koryntian 15:52 - " athanasia chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html
Tak jak nie jesteśmy absolutnie wolni od obecności grzechu w naszych ciałach, tak samo nie jesteśmy absolutnie wolni w tych ciałach od fizycznych chorób, starzenia się i umierania. Mamy obietnice uświęcenia, ale nie mamy obietnic zdrowia do obecnych ciał. Często uczniowie chorują ciężko i umierają na te choroby, a często ateiści i żyjący dla grzechu mają super zdrowie fizyczne. Najważniejsze być zbawionym dążyć do uświęcenia bo tutaj wszyscy jesteśmy na chwilkę a obecne utrapienia nic nie znaczą w porównaniu w wieczną chwałą raju, nowego stworzenia. 
Jest więc obietnica zdrowia fizycznego, gwarancja zdrowia fizycznego ale nie odnosi się ona do obecnego czasu, do obecnych upadłych ciał ale odnosi się do czasu gdy otrzymamy chwalebne ciała.  Do tego czasu wszystko jest w ręku Suwerennego BOGA i ZBAWICIELA który może uzdrowić każdą chorobę fizyczną ale nie musi i czasami nie chce bo widzi że to przyniosłoby danemu człowiekowi więcej szkody niż pożytku i przede wszystkim nie przyniosłoby chwały BOGU. Każdy przypadek jest inny więc dobrze się modlić o fizyczne zdrowie nawet gdy nie mamy obietnicy, gwarancji zdrowia fizycznego, ale nieskończenie lepiej modlić się o duchowe zdrowie bo duchowo zdrowy nawet w chorobie będzie miał pokój Chrystusowy, siłę, wieczne nadzieje, radość Chrystusową i będzie nabierał duchowej mocy przez pewność zbawienia, zmartwychwstania, posiadania raju i BOGA MIŁOŚCI, PRZEBACZENIA. Z każdym dniem bliżej domu OJCA i cudownej wieczności w nowych ciałach, w których dopiero nie będzie chorób fizycznych, obecności grzechu i śmierci. Z każdym dniem bliżej, więc patrzmy na to nawet pośród najcięższych chorób i w godzinie śmierci. Patrzmy na wszystko z perspektywy wieczności w Chrystusie a żadne cierpienia, ciężkie rzeczy nie powalą nas, nie osłabią. Nie mam ręki po wypadku ale będę miał nową - to tylko kwestia czasu = coraz bliższego czasu - " amputowana ręka - Wszechmogący Pan Jezus moją radością siłą i mocą w szpitalu i po wypadku "http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html

            1 list Piotra 2:24-25, Izajasz 53 i Mateusz 8:17 są często błędnie odczytywane ale oby wszyscy przez łaskę PANA zobaczyli prawdziwe znaczenie tych fragmentów.

materiałów w tym temacie jest wiele - wielu innych chrześcijan widzi że tzw "charyzmatyczne" interpretacje 1 Piotra 2:24-25 są błędne, szkodliwe, niszczące wiarę - wpiszcie sobie w wyszukiwarkę np " 1 Peter 2:24-25 spiritual healing " lub 

                chwała BOGU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28 .... Charis2007@wp.pl ... 02.11.2018 Puławy , Dominik