Popularne posty

sobota, 30 maja 2020

Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 1


Nie wierzę od lat w trójcę - nie wierzę w tzw Trójjedynego Boga. Nie wyznaję trynitaryzmu i nie jest to coś nowego u mnie - ale jest to stan trwający od wielu lat. Wierzę w istnienie dwóch BOSKICH OSÓB - odwiecznych, nie mających początku i równych w BOSKIEJ NATURZE. Te dwie osoby do BÓG OJCIEC i LOGOS - SŁOWO - preegzystujący JEZUS i ten po zmartwychwstaniu. Wyznaję binitarianizm - jestem binitarianinem, więc nie uznaję unitarianizmu [wiara w BOGA jako jedną osobę, odrzucanie osoby OJCA lub negowanie BÓSTWA JEZUSA] i nie uznaję trynitarianizmu [wiara w trzy BOSKIE OSOBY]. Nie uznaję, nie wierzę w istnienie trzeciej osoby, obok osób OJCA i BARANKA.
Duch Święty /duch święty lub Duch/duch - te terminy, te zwroty mają wiele różnych znaczeń w Biblii, ale nigdzie nie oznaczają tzw trzeciej osoby. Odważne stwierdzenie może ktoś powie - mam na to dowody biblijne, biblijne argumenty które będę chciał przedstawiać systematycznie w kolejnych wpisach z tej serii, o ile PAN ZBAWCA da mi taką możliwość.

W tym pierwszym wpisie robię tylko ogólnikowe zarysy tematu który będę chciał poruszać i przedstawiam tutaj bardzo ogólnikowo zarys tego w co wierzę. To tylko skromny wstęp do biblijnie merytorycznych przyszłych wpisów odnoszących się do konkretnych wersetów biblijnych i zagadnień dotyczących prawdy binitarianizmu oraz błędów trynitarianizmu - nie istnienia trzeciej osoby tzw osoby Ducha Świętego. Temat jest delikatny, ale arcyważny więc prawdopodobnie przez dłuższy czas ten temat będzie czołowym na blogu.

Skoro PAN JEZUS dał mi poznanie prawdy w tym obszarze teologii, dał mi objawienie że unitarianizm [jedna osoba], trynitarianizm [trzy osoby] są błędnymi naukami, a prawda jest po środku czyli : binitarianizm [dwie osoby] to wielkim grzechem byłoby gdybym milczał w tym temacie, zamiast dzielić się tym z innymi i rozmawiać o tym z innymi ku obopólnemu zbudowaniu, umocnieniu.

Dowody że od wielu lat wyznaję binitarianizm - jestem binitarianinem, a nie uznaje trynitarianizmu - nie ma trzeciej osoby : Mój wpis ze tego co widzę ze stycznia 2014 roku : "Binitarianizm w pismach Jana"http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9634&postdays=0&postorder=asc&start=0
Inne forum i też wpisy sprzed kilku lat : http://ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=1860&sid=0e2e668e44606b7d87d07319125f6cd6  - Dzisiaj będąc bardziej dojrzały, z głębszym i lepszym zrozumieniem dzięki łasce JEZUSA użyłbym na jednym i drugim forum innych argumentów i innych lub nowych dowodów, słów - więc proszę nie sugerujcie się tymi wpisami sprzed kilku lat. Poczekajcie na nowe które może dane mi będzie zamieścić na blogu. Linki podaję tylko jako dowody że wyznanie binitarianizmu, a odrzucanie tzw trzeciej osoby to nie jest coś nowego u mnie. Pokazuję te linki aby nikt nie pomyślał że Dominikowi coś wczoraj się odmieniło. Może w tych linkach jest wiele braków, wiele mylnych argumentów więc nie sugerujcie się nimi w obecnej, teraźniejszej ocenie. To wpisy sprzed kilku lat, a nie moje obecne argumenty. Kierunek jednak binitarianizmu jest prawidłowy. To nauka będąca w moim sercu od lat, a nie jakaś nowość. Im straszy w wierze, im dłużej czytam natchnioną Biblię - tym bardziej PAN JEZUS utwierdza mnie w binitarianizmie i pokazuje mi kolejne, nowe dowody, argumenty na prawdę binitarianizmu.

Skoro od lat wyznaję binitarianizm to dlaczego nie pisałem o tym wyraźnie. otwarcie na blogu czy w innych miejscach ???
  1. Po pierwsze nie pisałem wyraźnie o swoim wyznaniu binitarianizmu bo bałem się opinii, oceny ludzi i odrzucenia z ich strony. Bałem się przypięcia mi łatki : "heretyk", "zwodziciel" itd. Głupio, źle postąpiłem z takim podejściem. W świecie kłamstwa, odstępstwa i pozorów biblijności odrzucenie lub bycie nazywanym np heretykiem, zwodzicielem itd to normalka więc nie nie można chować głowy w piasek. Nie można zamykać ust, nie można milczeć i skrywać swoich przekonań, swojego wyznania. Poza tym uczciwość wymaga aby mówić otwarcie, szczerze w co się wierzy, a w co się nie wierzy i dlaczego. Otwartość powinna prowadzić do rzetelnej, szczerej, pokojowej dyskusji na argumenty. Uczcie się na moim błędzie i nie skrywajcie swoich przekonań przed innymi.
  2. Po drugie - uważałem że większość nie rozumie o wiele prostszych tematów biblijnych, chrześcijańskich zagadnień - więc tym bardziej nie zrozumieją moich argumentów dotyczących istoty, natury BOGA.
  3. Brakowało mi chyba wiedzy, zrozumienia w wielu kwestiach odnoszących się do tematu binitarianizmu, trynitarianizmu i terminu "duch święty". 
Binitarianistyczne zrozumienie BOGA i wielorakie znaczenie terminu "duch" czy "duch święty" wprowadziło u mnie harmonię i dało głębsze zrozumienie różnych biblijnych rzeczy, zagadnień. 
Wprowadzanie tzw trzeciej osoby - Ducha Świętego mniej lub bardziej odbiera chwałę, cześć JEZUSOWI i OJCU. Mniej lub bardziej zaciemnia różne nauki biblijne i mniej lub bardziej oddala od JEZUSA oraz wprowadza mniejszy lub większy chaos, zniszczenia w Kościele - CIELE JEZUSOWYM.

Tak jak będę dzięki łasce potrafił - postaram się jak najprościej, najczytelniej przedstawić swoje stanowisko, dowody na wyznanie według binitarianizmu - ale wiem że to sam PAN JEZUS daje objawienie, ON otwiera umysł i daje poznanie siebie oraz OJCA. Moje najlepsze argumenty nie mogą nikomu dać objawienia, ale PAN JEZUS jak zechce może przez np mój wpis dać komuś zrozumienie, wprowadzić w prawdę. O to się modlę i będę modlił. Zostawiam PANU JEZUSOWI przekonywanie, ale muszę wyjść z cienia w tym arcyważnym temacie - czas mówić głośno o tym co uważam za prawdę i w co wierzę, a w co nie wierzę i dlaczego. Dość jakiegoś przemilkiwania, chowania głowy w piasek i lękania się mówienia o tym co uznaje się za prawdziwe. To droga do merytorycznego np studium biblijnego, do konstruktywnej dyskusji w której ZBAWCA może dać nowe argumenty, lepsze zrozumienie i otworzyć oczy drugiej stronie. Milczenie, chowanie się tworzy złudną jedność, prawda przegrywa, światło zamiast na świeczniku jest skrywane. Nigdy więcej takich rzeczy. Bez jednomyślności, jednakowego zrozumienia istoty BOGA, czym/kim jest "duch święty" nie będzie prawdziwej społeczności, więzi, jedności między danymi chrześcijanami, więc bardzo ważne jest dyskutować, dochodzić w modlitwie,,studium słowa dzięki łasce do prawidłowego wspólnego zrozumienia. Nie chcę i nie mogę kryć się więcej z biblijnymi naukami które uznaje za prawdziwe, nie mogę tego bagatelizować. To nie są drugorzędne nauki nie mające wpływu na społeczność, ale pierwszorzędne mające wpływ na to wszystko bo dotyczą istoty samego BOGA - JEGO chwały, czci, autorytetu, działań.

Co najważniejsze wg mnie w tym temacie : unitarianizm i trynitarianizm odbierają mniej lub bardziej chwałę, cześć, majestat, autorytet JEZUSOWI PANU ZBAWCY a przez to i OJCU. 
 • Wielu trynitarian - wielu wyznawców trójcy naucza, mówi że to osoba Ducha Świętego nas uczy, a nie JEZUS PAN ZBAWICIEL.  
 • Wielu trynitarian - wielu wyznawców trójcy naucza, mówi że to osoba Ducha Świętego nas pociesza, a nie JEZUS PAN ZBAWICIEL.  
 • Wielu trynitarian - wielu wyznawców trójcy naucza, mówi że to osoba Ducha Świętego nas prowadzi, a nie JEZUS PAN ZBAWICIEL.  
 • Wielu trynitarian - wielu wyznawców trójcy naucza, mówi że to osoba Ducha Świętego wstawia się za nami, a nie JEZUS PAN ZBAWICIEL.
 • Wielu trynitarian - wielu wyznawców trójcy naucza, mówi że to osoba Ducha Świętego umacnia nas, a nie JEZUS PAN ZBAWICIEL.
 • Wielu trynitarian - wielu wyznawców trójcy naucza, mówi że to osoba Ducha Świętego jest z nami, a nie JEZUS PAN ZBAWICIEL.
Inni mówią że te powyższe przykładowe działania czyni i osoba Ducha Świętego i JEZUS. Skoro trzecia osoba nie istnieje, a nie istnieje co biblijnie udowodnię - to różni trynitarianie bardziej drudzy mniej umniejszają JEZUSA PANA ZBAWCĘ. Przez przypisywanie różnych działań lub współdziałań tzw trzeciej osobie Ducha Świętego - wyznawcy trójcy umniejszają autorytet, majestat, chwałę, cześć JEZUSA który nie dzieli żadnych swoich funkcji, działań z nieistniejącą trzecią osobą tzw Ducha Świętego. W rzymskim katolicyzmie umniejsza się JEZUSA np przez przypisywanie Maryi różnych działań. W rzymskim katolicyzmie i wielu kościołach ewangelicznych umniejsza się majestat, autorytet - osobę JEZUSA PANU ZBAWCY również przez trynitarianizm - a dokładnie przez przypisywanie wyimaginowanej trzeciej osobie różnych działań, czynów, funkcji które tak na prawdę czyni sam JEZUS a niektórych OJCIEC i nikt inny. 

Są osoby co modlą się do trzeciej osoby, śpiewają pieśni trzeciej osobie i oddają chwałę trzeciej osobie. Skoro taka osoba nie istnieje to gdzie idą te modlitwy, pieśni czy chwała ?? Albo idą w próżnię, albo co gorsze do ojca kłamstwa czyli diabła, szatana. Tak czy inaczej nie powinno tego być.
Większość idzie za dwiema skrajnościami : jedna skrajność to unitarianizm [np organizacja Świadków Jehowy, Badacze Pisma i inne], lub w drugą skrajność czyli trynitarianizm [np rzymski katolicyzm, kościoły ewangeliczne i wszystkie wyznania gdzie pojawia się tzw trójca czy Trójjedyny BÓG]. Jedni z drugimi walczą i spierają się od wieków. Jedni i drudzy po części mają rację : unitaranie mają rację że odrzucają osobowość ducha świętego, a trynitarianie mają rację że uznają BÓSTWO JEZUSA równe OJCU. Natomiast jedni i drudzy mają wielkie błędy : unitarianie że odrzucają BÓSTWO JEZUSA, a trynitaranie błądzą że przypisują osobowość i BÓSTWO wyimaginowanej tzw trzeciej osobie "Ducha". Prawda jest po środku czyli u binitarian 😊😊😊 którzy nie negują BÓSTWA JEZUSA równe OJCU, ale i nie przypisują osobowości i BÓSTWA nieistniejącej osobie tzw osobie "Ducha Świętego". Binitarian jest najmniej, jestem - jesteśmy w mniejszości, ale prawda jest niepokonana, niezwyciężona bo JEZUS jest PRAWDĄ i ON za nią stoi, więc nie lękam się bycia w ilościowej mniejszości skoro PAN JEZUS WSZECHMOCNY BÓG będzie ze mną 😊😊
Dwie osoby. Nie jedna i nie trzy. Zanim mnie ktoś osądzi, przypisze miano heretyka itd to niech wpierw poczeka na moje wpisy w tym temacie. Niech wpierw uczciwie, rzetelnie zapozna się z moimi argumentami biblijnymi, dowodami biblijnymi które przytoczę - a potem niech sprawiedliwie oceni to i moją osobę. Przekreślanie z góry kogoś bo nie wyznaje tego co większość, bo nie uznaje "tradycyjnej" doktryny jest naśladowaniem np faryzeuszy ... " I odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wy jesteście zwiedzeni? (48) Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? (49) A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. (50) Jeden z nich, Nikodem, ten, który przyszedł w nocy do niego, powiedział im: (51) Czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? (52) A oni mu odpowiedzieli: Czy i ty jesteś Galilejczykiem? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. (53) I poszedł każdy do swego domu" - Ewangelia Jana 7:47-53 _____ "I dziwili się Żydzi, mówiąc: Skąd on zna Pismo, skoro się nie uczył? (16) Odpowiedział im Jezus: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. (17) Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie(18) Kto mówi z samego siebie, szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości. " - Jan 7:16-17 

_______ "Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem" - Jan 7:24 - zachęcam do poczekania na przyszłe wpisy, do rzetelnego, uczciwego podejścia do nich jak Berejczycy i następnie sprawiedliwej oceny binitarianizmu według mojego postrzegania i sprawiedliwej oceny mojej osoby. Nie jestem jedynym wyznawcą binitarianizmu. Takich osób jest więcej na całym świecie. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę np "binitarianism", "binitarian" - są różne szkoły binitarianizmu, różne poglądy, różne argumenty biblijne i też obok często wiele zwiedzeń więc ostrożnie, rozważnie według JEZUSOWEJ mądrości, rozwagi w czytaniu, oglądaniu, słuchaniu różnych treści. Niech PAN JEZUS NAUCZYCIEL DOSKONAŁY raczy nas strzec przed błędami, zwiedzeniami, a wprowadzać nas we wszelką prawdę i da wytrwać w niej do końca. 

Dwie osoby, a nie jedna i nie trzy 😊😊 ... "A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał. (17) A w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. (18) Ja jestem tym, który świadczy sam o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał" - Ewangelia Jana 8:16-18. Biblia pokazuje dziesiątki, setki innych dowodów, przesłanek na binitarinizm i pokazuje prawdziwe znaczenie terminu "DUCH" i "DUCH ŚWIĘTY" które neguje koncepcję tzw Boga Trójjedynego jako nieprawdziwą. O tym szczegółach w kolejnych częściach. Tu jedynie słowa wstępne do tematu, do biblijnego studium tematu. 
Apostołowie, pierwsi chrześcijanie wyznawali binitarianizm, byli binitarianami - z biegiem lat weszło odstępstwo, błędy jak np w temacie błędnej nieśmiertelnej świadomej bezcielesnej duszy, bluźnierczej nauki życia wiecznego potępionych w gehennie i w wielu innych tematach - ale o dowodach na to że pierwsi chrześcijanie i ludzie użyci przez BOGA do spisania Pism Świętych byli binitarianami, wyznawcami binitarianizmu - o tym w kolejnych częściach tej serii. Proszę o modlitwy za mną abym przekazywał prawdę w tym i w każdym innym temacie, wpisie, przemówienie, przekazie. 
 chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 30.05.2020 Puławy , Dominik

piątek, 29 maja 2020

Krótkie świadectwo i refleksja wokół adopcji, rodziców i bycia dzieckiem BOŻYM


Nie znam biologicznej matki, nie znam biologicznej rodziny - ale nie ta matka co urodziła ale ta co wychowała i okazywała miłość. Podobnie nie ten ojciec który spłodził, ale wychowywał, troszczył się i czynił inne rzeczy który czyni ojciec. Zostałem adoptowany kilkanaście dni po urodzeni, wprost ze szpitala w którym po porodzie zostawiła mnie biologiczna matka. Czasami tak bywa że matki, rodzice nie chcą dzieci - ale są i takie przypadki że inni adoptują te dzieci. Ktoś mnie nie chciał, ale JEZUS BÓG dał się narodzić i dał nowych rodziców [a mogłem być przecież zabity przez aborcję]. Rodzice nie mogli mieć dzieci - mama miała powikłania o leczeniu hormonalnym. Najpierw adoptowali mnie, 5 lat później adoptowali drugie dziecko - dziewczynkę, a na koniec mama zaszła w ciążę i urodziła brata. Najpierw jedna adopcja, później druga adopcja a na końcu ciąża i urodzenie syna. Trójka dzieci z trzech różnych matek, z trzech różnych rodzin - ale rodzice zawsze traktowali nas jednakowo jakbyśmy wszyscy byli biologicznymi dziećmi. My również traktujemy tak rodziców i wobec siebie wszyscy troje też jesteśmy prawdziwie rodzeństwem. Rodzice jak kupowali np trzy czekolady to trzy jednakowe. Nikt nie dostał ani więcej, ani mniej. Nikt nie dostawał czegoś lepszego lub gorszego. W dzieciństwie lub później skrywałem fakt swojej adopcji, bałem się wyśmiewania innych itp rzeczy. Dzisiaj wiem że to co mnie spotkało to nie była moja wina, a to co zrobili rodzice adopcyjni to bardzo dobry, szlachetny uczynek. Rodzicom należy się pochwała. Kto dziś by się śmiał z mojego porzucenia, adopcji to nie miałbym z tym problemu :) - problem ze sobą miałby taki człowiek, więc współczułbym mu i modlił się za niego, błogosławił go. Dziękuję JEZUSOWI że dał mi rodziców, rodzinę bo mogłem jak wielu innych nie mieć ich - żyć np w domu dziecka. Wiele zła zrobiłem rodzicom, mieli wiele kłopotów ze mną - ale to już za mną dzięki łasce JEZUSA ZBAWICIELA który zmienił i zmienia moje serce, uczy szanować/honorować rodziców i doceniać dar rodziców, rodzeństwa który mi dał. Co do biologicznej matki to mimo że jej nie znam to miałem do niej kiedyś nienawiść, złość. JEZUS ZBAWCA uwolnił mnie od tych grzesznych nastawień wobec niej, wobec biologicznej rodziny. Jeśli biologiczna matka, biologiczna rodzina jeszcze żyją to życzę im wszelkich JEZUSOWYCH błogosławieństw tak w doczesnych sprawach, jak i ku zbawieniu. Abyśmy spotkali się w Królestwie Bożym. Ona mnie przekreśliła, nie chciała mnie nawet urodzić, miała jakąś złość lub nienawiść do mnie - ale ja jej nie przekreślam. W czymś się pogubiła nie znając JEZUSA PANA ZBAWCY więc jeśli żyje mogę powiedzieć : "PANIE przebacz jej i daj swoje zbawienie, swój pokój". Jeśli jeszcze żyje to niech jedynie dobry BÓG znany w JEZUSIE - błogosławi jej. Moi prawdziwi rodzice to adopcyjni i nawet nie postrzegam ich w kategorii "adopcyjni". To są moi prawdziwi rodzice. Dziękczynienie, chwała JEZUSOWI ZBAWCY oraz OJCU za to że dali mi być adoptowanym, że dali mi rodziców, rodzeństwo, rodzinę i obym wyświadczał im wszystkim dobro, miłość agape po wszystkie dni swojego życia. Gdyby nie ZBAWCA i BÓG OJCIEC nie wiedziałbym co to znaczy rodzice. Rodzice to wielki dar, ale nieskończenie większym darem, błogosławieństwem jest dostąpić duchowego narodzenia na nowo - być uczynionym dzieckiem BOŻYM : być usynowionym w Chrystusie i adoptowanym do BOŻEJ rodziny : "Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga" - Ewangelia Jana 1:12-13_____ "Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego" - Ewangelia Jana 3:3 ______ " przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej" - Efezjan 1:5  _____ " lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, (5) aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili." - Galacjan 4:4-5 - JEZUSOWE USYNOWIENIE = BOŻA ADOPCJA.  Chwała JEZUSOWI BOGU PRAWDZIWEMU i BOGU OJCU za wszystko co uczynili, co czynią i co jeszcze uczynią ze mną, z bliskimi, ze światem i wszystkim innym. "Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie." - Psalm 27:10 ..... "Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę" - Izajasz 49:15. Taka krótka refleksja i świadectwo przy okazji niedawnego tzw "Dnia Matki". Oby cały rok trwał u mnie dzień matki i dzień ojca - obym był pomocą, radością, dobrym świadectwem JEZUSOWYM dla rodziców. Oby nigdy już nie mieli ze mną problemów, łez - ale tylko odwrotne dobre rzeczy i emocje. Są BOŻYM darem, a dary BOŻE się szanuje, docenia, dobrze obchodzi z nimi i dziękuje za nie. Szanuj/honoruj swego ojca i matkę - daj ZBAWCO abym zawsze i do końca wypełniał z serca, z radością to twoje przykazanie, zarządzenie.

Gdybym sam nazwał się dzieckiem BOŻYM to nie miałoby to wartości, ale że sam BÓG WSZECHMOGĄCY czyni mnie swoim dzieckiem, tak mnie nazywa i traktuje : to jest to najwspanialsza i najcenniejsza rzecz jaka może spotkać człowieka. " Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał" - 1 list apostoła Jana 3:1 _____ "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi" - Rzymian 8:14 http://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html : "Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" 

Matka bez dzieci istniałaby [byłaby bezdzietna], ale dzieci bez matki nie istniałyby - więc szanujmy, honorujmy swoje mamy jak mówi przykazanie przez cały rok, a nie raz na jakiś czas, nie raz na rok. Wiele osób pochowało już swoją mamę, więc jeśli nasza jest wśród żyjących to doceniajmy to, bądźmy jej pomocą do końca - nie zapomnijmy ile włożyła sił w nasze wychowanie, w nasze życie. Szanowanie, honorowanie ojca i matki - to widać przez cały rok w codziennych praktycznych czynach. Gdyby nie rodzice to nie byłoby dzieci, więc dzieci powinny być do końca pomocą rodzicom - tak jak rodzice są, byli pomocą w dzieciństwie.
"syn głupi jest zmartwieniem dla matki" - Księga Przysłów Salomona 10:1b ______ "z człowiek głupi lekceważy swoją matkę" - Księga Przysłów Salomona 15:20b
"Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą" - list apostoła Pawła do Efezjan 6:2 http://mieczducha888.blogspot.com/2019/01/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html

"miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 5 - dziecko Niebiańskiego OJCA" - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/miosc-mocniejsza-od-smierci-i-sodsza-od.html

ojciec przyjaciel brat nie zostawiają bez pomocy - jak nie bać się wojny ciężkich czasów część 11" - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/ojciec-przyjaciel-brat-nie-zostawiaja.html

Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 6 moja adopcja " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 3 - poród adopcja wypadek" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

JEZUS PAN ZBAWICIEL BÓG PRAWDZIWY zbawił mnie, usynowił i przyjął - adoptował do BOŻEJ RODZINY. Jestem dziedzicem KRÓLESTWA BOŻEGO - wszystko dzięki łasce ZBAWICIELA który mnie który byłem z natury duchowym dzieckiem diabła, martwym w grzechach i pożądliwościach, zbawił, dał nowe serce i nowego ducha - przemienił mnie w dziecko BOŻE. Sprawił że narodziłem się na nowo. Najlepsi nawet ziemscy rodzice nie mogą dać tych duchowych skarbów. Najlepsi nawet ziemscy rodzice są śmiertelnikami i nie są doskonali. NASZ BÓG jest nieśmiertelny, nie ma początku i nie będzie miał końca i jest doskonały we wszystkim co dobre, święte, sprawiedliwe i zgodne z miłością agape. 

BÓG nie tylko przebacza pokutującym, skruszonym wrogom, ale czyni z nich synów i adoptuje do rodziny swojej, obdarza swoimi duchowymi dobrami oraz czyni wiecznymi dziedzicami. DOSKONAŁY we wszystkim BÓG STWÓRCA któremu warto poddawać całego siebie, wszystko i służyć z całego serca, odwzajemniać miłość ... "Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie" - Ew Marka 12:30 

     chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 29.05.2020 Puławy , Dominik

środa, 27 maja 2020

Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 2 wykonało się


Gdy Adam zgrzeszył to sprowadził na siebie i swoich potomków - wszystkich ludzi potępienie i śmierć. Śmierć duchową, śmierć fizyczną i śmierć wieczną. Śmierć a nie życie wieczne w gehennie - jeziorze ognia tzw piekle. Zapłatą za grzech jest śmierć, co widzimy w osobie Jezusa Chrystusa = człowieka ostatniego Adama. Jezus człowiek aby odwrócić skutek grzechu Adama musiał żyć bezgrzesznym, doskonałym życiem. Musiał ponieść męczeńską śmierć za nas, bo taka jest wieczna kara dla potępionych. Gdyby karą dla grzeszników było życie wieczne w gehennie - jeziorze ognia tzw piekle to i Jezus ostatni Adam musiałby ponosić taką karę na wieki. Jak dobrze wiemy spotkała go śmierć krzyżowa pośród cierpień, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Szatan, kłamca, zwodziciel aby oczerniać, szkalować BOGA OJCA i JEZUSA BOGA wymyślił karę wiecznego życia w gehennie - jeziorze ognia tzw piekle. Jak udowadniałem w pierwszej części z 18 maja taka kara dla grzeszników jest niesprawiedliwa, głupia, bezsensowna i robi z DOSKONAŁEGO BOGA : sadystę, psychopatę, niesprawiedliwego, niemiłosiernego i kogoś kto nie jest doskonale święty. Szatan chce wykrzywiać charakter BOGA, chce ukazywać BOGA w złym świetle aby niszczyć wiarę ludzi, niszczyć zaufanie do NIEGO i siać zwątpienia, zgorszenia itd.
Adam jest w Biblii nazwany synem BOGA bo nie miał ziemskiego ojca i Jezus człowiek też nazwany jest synem BOGA bo jako człowiek nie miał biologicznego ojca. JEZUS przyszedł w takiej naturze jaką Adam miał przed swoim upadkiem. Swoim bezgrzesznym życiem Zbawiciel udowodnił szatanowi i innym demonom że byli stworzeni jako doskonali i nie musieli wybierać buntu, grzechu. Skoro Zbawiciel jako człowiek mniejszy od aniołów udowodnił że można przeżyć bezgrzesznie nawet w obliczu śmierci, to wydał tym wyrok na demony i na tych ludzi którzy będą potępieni. Nikt z demonów i nikt z ludzi nie zarzuci BOGU że to JEGO wina że zgrzeszyli, że zbuntowali się. Życie Zbawiciela i JEGO ofiarna śmierć są dowodem że tak aniołowie jak i Adam i Ewa byli stworzeni jako doskonali, jako zdolni do świętego, bezgrzesznego, posłusznego życia. To że wybrali grzech, bunt, nieposłuszeństwo jest tylko ich winą - źle użyli daru wolnej woli. Żaden człowiek i żaden zbuntowany anioł nawet szatan nie będzie mógł powiedzieć BOGU : "to TWOJA wina BOŻE że zgrzeszyłem, zbuntowałem się - TWOJA wina bo takim mnie stworzyłeś". Zbawiciel jako człowiek będący równy Adamowi a mniejszy od aniołów udowodnił niewinność BOGA, a winę grzeszników i słuszny wyrok wiecznej anihilacji jaki ich czeka______  "A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony" - Ewangelia Jana 16:11 ....... "Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich" - list ap Pawła do Hebrajczyków 2:9 _____" Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła" - list ap Pawła do Hebrajczyków 2:14
"Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 13 : anihilacja szatana unicestwienie demonów a nie ich nieskończone męczenie" - http://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_7.html
Słowo stało się ciałem jak mówi Ewangelia Jana. BÓG [LOGOS - SŁOWO] stał się na 33.5 roku ciałem czyli człowiekiem. JEZUS BÓG PRAWDZIWY na te 33.5 roku wyparł się swojej boskości i stał się człowiekiem aby zniszczyć przekleństwo które sprowadził pierwszy człowiek Adam i aby m.in udowodnić aniołom i ludziom że BÓG jest niewinny tego że część aniołów się zbuntowała i że Adam z Ewą wybrali nieposłuszeństwo, zgrzeszyli. Pierwszy Adam sprowadził śmierć, drugi - ostatni Adam swoim doskonale świętym i posłusznym życiem które złożył na ofiarę za grzechy ludzkości - przyniósł przebaczenie, usprawiedliwienie, uświęcenie, życie wieczne i inne dobra zgodne z obietnicami zawartymi w natchnionej Biblii. 

Piszę o śmierci Zbawiciela w nawiązaniu do bluźnierczej, kłamliwej doktryny wiecznego życia potępionych w gehennie - jeziorze ognia tzw piekle. BÓG nikogo potępionego nie skaże na taką karę, ale potępieni po czasowej karze cielesnej będą ostatecznie zabici, uśmierceni - anihilowani, unicestwieni. Po prostu nie będzie ich. Anihilacjonizm a nie nieskończonego życie w gehennie pośród cierpień. Zapłatą za grzech jest śmierć co widzimy w całej Biblii i co najważniejsze widzimy to w osobie ZBAWICIELA który ostatecznie został zabity, uśmiercony za nasze grzechy. BÓG STWÓRCA tak ustalił, ustanowił że sprawiedliwe jest aby za grzech było odebranie życia. Życie jest najwyższym darem, więc zabranie tego daru jest wystarczającą karą i lekcją dla wszystkich do czego prowadzi grzech, nieposłuszeństwo. DOSKONALE ŚWIĘTY, SPRAWIEDLIWY, MIŁOSIERNY BÓG który jest MIŁOŚCIĄ nie jest sadystą, psychopatą aby miał kogoś umieszczać na nieskończony czas w gehennie, jeziorze ognia. Nie ma nieśmiertelnej świadomej bezcielesnej duszy która zamieszkuje ciało i opuszcza je z chwilą śmierci aby żyć dalej w jakimś innym miejscu. Ta nauka jest demoniczna. Pisałem o tym m.in w 14 częściach tej serii : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - http://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Jezus podczas ziemskiego życia po urodzeniu z Marii nie był BOGIEM i człowiekiem, ale tylko człowiekiem. Człowiekiem równym pierwszemu człowiekowi Adamowi. Był przez te ok 33.5 roku tylko człowiekiem i dlatego żaden demon, żaden potępiony człowiek nie będzie mógł podważyć słusznego wyroku śmierci jaki na nich spadnie. Gdyby podczas kenozy był BOGIEM to szatan podważałby BOŻE doskonałe stworzenie i dzieło zbawienia - mówiłby : "żyłeś bezgrzesznie w ciele bo byłeś BOGIEM, ale ani ja, ani Adam i Ewa nie byliśmy BOGAMI więc to nie nasza wina że zgrzeszyliśmy. Gdybyś był jak Adam to na pewno też byś zgrzeszył, ale że byłeś BOGIEM w ciele to nie zgrzeszyłeś. Stworzyłeś nas niedoskonałymi, więc zabicie nas będzie niesprawiedliwe." -- Tak szatan mówiłby gdyby JEZUS nie był tylko człowiekiem. Ważne, konieczne było aby Zbawiciel był równy Adamowi i w takim stanie będąc mniejszym od aniołów udowodni że BÓG stworzył wszystkich zdolnymi do świętego, bezgrzesznego, posłusznego życia. Udowodnił że bunt części aniołów i ludzi to tylko i wyłącznie ich wina i że sprawiedliwe jest unicestwienie, anihilowanie tak demonów jak i potępionych ludzi.

Chwała PANU JEZUSOWI BOGU PRAWDZIWEMU że wyparł się na ok 33.5 roku BOSKOŚCI równej OJCU stając się człowiekiem równemu Adamowi przed upadkiem ... "Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; (6) Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; (7) Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi(8) A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; (10) Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. (11) I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca" - Filipian 2:5-11 ..... "kenoza Ojciec nie jest większy niż Syn" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html
"Osiem dowodów biblijnych że JEZUS jest BOGIEM równym OJCU" - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/osiem-dowodow-biblijnych-ze-jezus-jest.html

                                                                           pierwszy Adam i ostatni - drugi Adam JEZUS człowiek

" Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym" - 1 Koryntian 15:45
Nieśmiertelność od początku była warunkowa co widzimy np w drzewie życia : I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia." - Księga Rodzaju 3:22-24 _____ Nie było nigdy i nie ma nieśmiertelnej świadomej bezcielesnej duszy która zamieszkuje ciało i opuszcza je z chwilą śmierci aby żyć dalej w jakimś innym miejscu. Adam był stworzony z prochu i był prochem. Miał potencjał aby stać się nieśmiertelnym [drzewo życia] ale przez grzech, nieposłuszeństwo BÓG LOGOS w swojej miłości i mądrości wygonił pierwszych ludzi z Edenu i od drzewa życia. Katastrofą byłoby gdyby grzesznicy zjedli z drzewa życia. PAN wygonił ich, ale wcześniej zapowiedział ratunek w osobie potomka Ewy który swoją śmiercią odwróci, zniweczy przekleństwo Adama i przywróci dostęp do drzewa życia. 
Karą za grzech jest śmierć a nie życie wieczne w gehennie. Tą zasadę widzimy od początku : "I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" - Rodzaju 2:16-17. Nie chodzi tylko o doczesną śmierć, ale i o los jaki spotka potępionego grzesznika na sądzie przed Białym Tronem. Gehenna to miejsce unicestwienia, bezpowrotnej anihilacji - a nie nieskończonego życia w cierpieniu. Demoniczna nauka o nieśmiertelnej duszy zrodziła inną demoniczną naukę o karze nieskończonego życia potępionych w ogniu gehenny. Biblia pokazuje że za grzech jest śmierć. Zwierzęta ofiarne były zabijane, różni grzesznicy np mordercy byli zabijani a nie torturowani. Zbawiciel biorąc moje i twoje grzechy na siebie poniósł śmierć, a nie żyje wiecznie w cierpieniu. Szatan wymyślił sadystyczną karę wiecznego życia w cierpieniach gehenny. BÓG JEZUS ukazuje gehennę jako miejsce anihilacji. Bluźnierstwem jest przypisywanie BOGU tej niesprawiedliwej, niemiłosiernej, sadystycznej kary dla potępionych. Niestety wiele kościołów, wiele osób naucza tej nieprawdziwej, bluźnierczej doktryny.   "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 11 Mateusz 25:46 Judy 1:7 anihilacja a nie nieskończona męka" - http://mieczducha888.blogspot.com/2020/03/biblijna-prawda-o-zyciu-po.html
Adam miał zapowiedziane cierpienia za życia i że umrze, a nie że będzie żył wiecznie i że będzie cierpiał wiecznie. Adam tak jak i my jesteśmy duszami żyjącymi, gdy umieramy stajemy się martwymi duszami. Człowiek według Biblii jest niepodzielną jednością której kres przychodzi wraz ze śmiercią. Szatan wymyślił dualizm i wymyślił że śmierć człowieka nie jest końcem egzystencji, ale żyje się dalej pod postacią tzw duszy. Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Biblia o duszy ma takie zdanie : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 3 biblijna nephesh" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/biblijna-prawda-o-zyciu-po_24.html
A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.  - Ks Rodzaju 3:17-19 - Adam nie miał nic nieśmiertelnego w sobie. Był prochem który mógł otrzymać nieśmiertelność, co zatracił swoim grzechem. Też jesteśmy tylko prochem jako potomkowie Adama, ale mamy obietnicę niezniszczalności i nieśmiertelności gdy otrzymamy obiecane chwalebne ciało : " Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. (46) Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. (47) Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. (48) Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. (49) Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. (50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. (54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! " - 1 Koryntian 15:45-54. 
Gdy umieramy przechodzimy w stan niebytu = sen śmierci, z którego przy zmartwychwstaniu zostaniemy obudzeni w chwalebnych ciałach i dopiero wtedy będziemy wzięci do domu OJCA. Obecnie w niebie nie ma żadnych ludzi. .... "A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli" - Jn 14:3 - w tej chwili nawet apostołów nie ma w niebie, ale będą gdy PAN znowu przyjdzie na co wciąż czekamy od prawie 2000 lat. PRZYJDŹ PANIE JEZU !!! - cały czas czekamy na ten moment ponownego przyjścia. Nie wyprzedzimy np zmarłych apostołów i zmarli apostołowie nie wyprzedzą nas. Razem z nimi będzie zabrani na spotkanie PANA [np 1 Tesaloniczan 4:13-18]. Wtedy dopiero apostołowie jak i inni zmarli będą z PANEM JEZUSEM. ... "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 5 psyche strong grecki 5590" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/biblijna-prawda-o-zyciu-po_26.html
Nie ma obecnie żadnych ludzi w niebie. Nie ma tam Eliasza, ani Henocha, ani Mojżesza, ani żadnych innych zbawionych ludzi. Żeby tam być trzeba wpierw dostać chwalebne ciało :   "skryta biblijna prawda o widzeniu z Góry Przemienienia - Eliasz umarł i nie ma teraz ludzi w niebie"http://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/skryta-biblijna-prawda-o-widzeniu-z.html

"Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; (6) Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie" - 1 Tymoteusz 2:5-6 _______ "Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu" - Mateusz 20:28 

Życie za grzech - taka jest cena, taka jest kara za grzech. To co pierwszy Adam zaprzedał grzechem, ostatni Adam - Jezus człowiek odkupił swoim świętym życiem które ofiarował na męczeńską śmierć. Gdyby zapłatą za grzech było życie wieczne w gehennie to nie byłoby Golgoty, ale Zbawiciel musiałby cierpieć nieskończone cierpienia w gehennie. Nieskończone życie potępionych w gehennie, jeziorze ognia to kłamliwa, demoniczna nauka zbudowana na wyjętych z kontekstu wersetach które pomijają dziesiątki innych, oraz zbudowana na pogańskich filozofiach. Biblia naucza anihilacjonizmu i kondycjonalizmu - warunkowej nieśmiertelności która jest darem dla zbawionych którą otrzymają w chwili otrzymania nowego chwalebnego ciała. Na obecny czas jak Adam jesteśmy prochem i w proch się obracamy. Z chwilą śmierci tracimy wszelką świadomość -wszelkie myślenie, emocje, odczucia zanikają. Śmierć jest przeciwieństwem, odwrotnością życia - a nie dalszym życiem w jakiejś innej formie. Jedyną nadzieją dla zmarłych na przyszłe wieczne życie jest mieć udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych i otrzymaniu nowego niezniszczalnego ciała, nieśmiertelności. 
Jezus człowiek - ostatni Adam umarł krzyżową śmiercią za moje grzechy, za wasze grzechy i za grzechy wszystkich ludzi. Cierpiał i to bardzo, ale cierpienie było czasowe - zakończyło się wraz ze śmiercią. Swoimi grzechami zasłużyłem na np krzyżową śmierć, a nie na życie wieczne w gehennie. Zapłatą za grzech jest śmierć i Jezus Zbawiciel na prawdę umarł za grzechy. Stał się grzechem w nasze miejsce. To my zasłużyliśmy na taką śmierć, ale ON w swojej miłości i ku chwale BOGA wziął na siebie nasze winy, naszą karę. Cudowny jedyny Zbawiciel.
" A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata" - Ewangelia Jana 1:29 _______ "Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja. (2) I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem [...]  I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. (13) A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego" - Rodzaju 221-2, 12-13 _____ "Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. (4) Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka(5) Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. (6) Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. (7) I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają" - Księga Wyjścia 12

"Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas." - 1 Koryntian 5:7 _____ "W pierwszy dzień Przaśników, gdy zabijano baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci Paschę do spożycia?" - Marek 14:12


Abraham miał już nóż w ręce aby zabić Izaaka, Izraelici zabijali baranki a nie torturowali. Abraham nie miał torturować Izaaka. Na tej samej górze Moria - 2000 lat później BÓG OJCIEC ofiarował swojego umiłowanego syna Jezusa. To wszystko pokazuje że za grzech zawsze była i zawsze będzie śmierć. Śmierć która jest przeciwieństwem życia, a nie dalsze życie jakiejś nieśmiertelnej bezcielesnej duszy wychodzącej z ciała. BÓG potępionym nie da niezniszczalnych ciał i nieśmiertelności. Unicestwi, uśmierci, anihiluje ich. To będzie święte, sprawiedliwe, miłosierne postąpienie z potępionymi i będzie wystarczającą lekcją dla zbawionych. 

                                                                               Izajasz rozdział 53

Izajasz 53 pokazuje jaki charakter kary poniosą grzesznicy potępieni. Bezgrzeszny, doskonale święty Jezus Zbawca wziął na siebie nasze grzechy, grzechy świata - cierpiał ale nie nieskończony czas. Został zabity, uśmiercony i wtedy zakończyło się cierpienie w ramach sprawiedliwego BOŻEGO sądu, w ramach okupu.  Jezus umarł za wszystkich ludzi, ale wielu odrzuciło, odrzuca i odrzuci GO jako swojego PANA i ZBAWICIELA. Poniosą karę tymczasowego fizycznego cierpienia zakończonego anihilacją w gehennie z której nigdy nie zostaną obudzeni. "gdyż pustoszyciel przybył do Babilonu i jego bohaterowie zostali wzięci do niewoli, ich łuki złamane, Pan jest bowiem Bogiem odpłaty, On rzetelnie odpłaca. (57) Upiję jego książąt i jego mędrców, i jego namiestników, i urzędników, i jego bohaterów, i zasną snem wiecznym, i już się nie obudzą - mówi Król; jego imię Pan Zastępów" - Jeremiasz 51.  "sen śmierci talitha kum" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html

" Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich(7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy [nephesh] ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie(12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę [nephesh] i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." - Księga Izajasza 53 _____ Śmierć a nie życie wieczne w gehennie jest karą za grzech. Anihilacja w gehennie, a nie życie wieczne pośród cierpienia w gehennie. Zbawiciel umarł raz na zawsze za nasze grzechy, a nie cierpi wiecznie za nasze grzechy. Czyściec jest kłamstwem i bluźnierstwem, ale i doktryna o życiu wiecznym potępionych w gehennie też jest kłamstwem i bluźnierstwem. 
Jak widzimy Jezus człowiek - ostatni Adam w nasze miejsce bardzo cierpiał. Śmierć krzyżowa nie była lekką śmiercią - ale to odkupieńcze cierpienie za nasze grzechy miało swój kres z chwilą śmierci. Gdy człowiek umiera kończy się wszelka świadomość, a więc i ból. Zbawiciel na prawdę był tylko człowiekiem, a nie BOGIEM i człowiekiem. Na prawdę umarł, na prawdę był w stanie niebytu przez trzy dni. Jego śmierć była rzeczywista.  "Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; (18) I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła[hades] i śmierci." - Objawienie Jana 1:17-18 .... "Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. (21) Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. (22) Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. (23) Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 6
"I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać" - Mateusz 16:21

"Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem" - 1 Koryntian 1:30 ____ "Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga" - 1 Koryntian 6:20


" Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. (15) A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony [...] Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. (21) On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą." - 2 Koryntian 5:14-15, 20-21


Pierwszy Adam przyniósł grzech i śmierć, drugi - ostatni Adam przyniósł zbawienie ... "Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych" - 1 Koryntian 15:21. Jezus człowiek miał taką samą naturę jak Adam przed swoim upadkiem. Zbawca udowodnił że Adam mógł nie upaść, nie musiał wybierać nieposłuszeństwa. Mógł wybrać posłuszeństwo. Swoim doskonałym życiem Zbawca pokazał też winę demonów. Wszyscy będą wysławiać, chwalić sprawiedliwość BOGA. Nikt nie będzie miał wątpliwości co do JEZUSOWYCH wyroków. Chwała ZBAWCY że w przeciwieństwie do pierwszego Adama nie zgrzeszył i że ofiarował swoje święte życie na cierpienia w walce z grzechem i m.in krzyżowej śmierci.


" A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. (25) Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów" - Rzymian 3:24-25


" On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?" - Rzymian 8:32


" Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie" - Galacjan 2:20


 I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń" - Efezjan 5:2

Zbawiciel cierpiał i umarł za nas abyśmy nie musieli ponieść czasowego cielesnego cierpienia dla potępionych i nie musieli umrzeć w gehennie. Zastępca nasz, nasz Zbawiciel. Śmierć nie zwyciężyła GO bo żył bezgrzesznie. Jego śmierć ofiarna uratuje tylko tych którzy MU zaufają uznając GO do końca swoim PANEM i ZBAWICIELEM - pełniąc JEGO wolę, a nie swoje zachcianki i pożądliwości. Z ręki OJCA poniósł sprawiedliwy sąd nad grzechem. Złożył swoje święte życie na okup. Okupem była śmierć, a nie pójście do ognia gehenny. Gdyby cierpienie w gehennie przez trzy dni czy przez nieskończoność była karą za grzech to nie byłoby Golgoty, ale czytalibyśmy opisy jak to Zbawiciel cierpiał w ogniu gehenny lub nadal cierpi. Ofiara z Golgoty wszystko załatwiła - "Wykonało się". Po śmierci ZBAWICIEL nie cierpiał w ogniu, ani w żaden inny sposób nie cierpiał bo wtedy nie wykonałoby się na Golgocie - wtedy ofiara z Golgoty nie byłaby doskonała. Wiemy że jest doskonała. Są nauki że Jezus jako nieśmiertelna dusza cierpiał po śmierci - ale to są demoniczne nauki, wrogie biblijnej DOBREJ NOWINIE - wrogie doskonałej ofierze, przeciwne słowom : "wykonało się".


 I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. (21) I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; (22) W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem" - Kolosan 1:20-22


" Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków" - Tytus 2:14
" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; (19) Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; (20) Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. (21) Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu" - 1 list apostoła Piotra 1:18-21 
" A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu" - 1 list Jana 1:7 _______ "Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. (2) I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata" - 1 Jn 2:1-2 _______ "Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy" - 1 list Jana 4:10. Jezus umierając za nasze grzechy poniósł całą karę która się nam należała. Bez Zbawiciela potępieni poginą w gehennie - czeka ich bezpowrotna śmierć, anihilacja. 

Anihilacjonizm a nie życie wieczne w gehennie. Kondycjonalizm [warunkowa nieśmiertelność jako dar łaski dla zbawionych] a nie nieśmiertelna świadoma dusza i nie niezniszczalne ciała dla potępionych. Potępionych czeka śmierć która jest przeciwnością życia - "śmierć - nie będzie cie tak jak nie było" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html


"I powiedział: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać" - Łukasz 9:22 _____ "Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei: (7) Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać" - Łukasz 24 _____ "Wtedy Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pisma; (3) Wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz: Ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem" - Dzieje Apostolskie 17
" A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy; (15) Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" - Ew Jana 3:14-16 - alternatywą do życia wiecznego jest zginąć na zawsze, a nie cierpieć na zawsze. Izraelici kąsani przez węże mieli okres cierpienia fizycznego który kończył się śmiercią. Tak samo potępieni będą mieć pewien etap cielesnej kary po której zostaną anihilowani. Nie będą istnieć, więc i ich cierpienie będzie miało kres ... "Ten zaś sługa, który znał wolę swego pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę(48) Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać" - Łukasz 12:47-48, albo jak mówi np BW : "wiele razów" i "niewiele razów". To wszystko kłóci się z wyrokiem nieskończonego życia w gehennie. Węże nie kąsały ich nieskończony czas i ich cierpienie nie trwało nieskończony czas. 
Nie czytamy aby Zbawiciel mówił np : "Aby każdy, kto w niego wierzy, nie cierpiał bez końca, ale miał życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie żył wiecznie w gehennie, ale miał życie wieczne w raju". 

" Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie[psyche] za owce" - Ew Jana 10:11 ..... " A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki" - Ew Jana 10:28 ... "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 5 psyche strong grecki 5590" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/biblijna-prawda-o-zyciu-po_26.html

                                           m.in :  Rzymian 5 i 6 rozdział, Hebrajczyków 9 i 10

"Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; (2) Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. (3) A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; (4) A cierpliwość - doświadczenie, doświadczenie zaś - nadzieję; (5) A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. (6) Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych(7) Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. (8) Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł(9) Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu(10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. (11) A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. (12) Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech - śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. (13) Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. (14) Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. (15) Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa(16) A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa(18) Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. (19) Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. (20) A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała; (21) Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana." - Rzymian 5. Wspaniały fragment kontrastujący pierwszego Adama grzesznika, z ostatnim Adamem - sprawiedliwym człowiekiem Jezusem Chrystusem. Fragment mówi nie tylko o doczesnej śmierci, ale i o śmierci duchowej oraz o śmierci jako karze dla potępionych. Grzech prowadzi do śmierci w gehennie, a nie do życia wiecznego w gehennie. 
Nie będę wklejał całego 6 rozdziału Rzymian, ani całych rozdziałów z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Zacytuję tylko fragmenty, ale sami zbadajcie całe rozdziały bo one ukazują do czego prowadzi grzech, jaka jest wieczna kara dla potępionych. Mówią o śmierci, a nie o życiu wiecznym w gehennie tzw piekle. 
" Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. (10) To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga ____ Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? ____ Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. (22) Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. (23) Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - fragmenty Rzymian 6. UMARŁ DLA GRZECHU bo zapłatą, karą za grzech jest śmierć. Tak proste, a tak wykrzywione przez szatana. Chwała PANU JEZUSOWI ZBAWCY - CUDOWNEMU DORADCY że otworzył mi już wiele lat temu oczy na tą prawdę i oby otworzył innym. Kiedyś bałem się mówić o tym, przyznawać do tej doktryny o anihilacji, warunkowej nieśmiertelności i innych - bojąc się oskarżeń, nazywania heretykiem. Tak jak pisałem w pierwszej części ZBAWICIEL uwolnił mnie od patrzenia na ludzi, na to co powiedzą o prawdzie, o naśladowaniu ZBAWCY. Gdy się GO kocha to jest MU się wiernym. Ważna jest JEGO prawda a nie to co ludzie powiedzą. Skoro np ta doktryna bluźni BOGU, hańbi BOGA to jak mogę milczeć gdy kocham BOGA. Gdy się kogoś kocha to nie milczy się na to pomówienia, złe czyny wobec tej osoby. Nie boi się stanąć bo stronie tej osoby. Miłość do BOGA jest i powinna być większa od naszej osoby i innych osób. Cierpieć z powodu prawdy, sprawiedliwości to błogosławieństwo - więc jeśli ktoś mnie będzie nazywał heretykiem z powodu jakiejś biblijnej prawdy to problem na ten człowiek, a nie ja. 

"Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 7 - "Łazarz bogacz i Abraham" wydarzeniami po przyszłym zmartwychwstaniu" - http://mieczducha888.blogspot.com/2020/02/biblijna-prawda-o-zyciu-po.html

Kondycjonalizm to biblijna prawda - dar życia wiecznego tylko dla zbawionych, warunkowa nieśmiertelność ... "A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez ewangelię" - 2 Tymoteusz 1:10 _____ "Które we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panów; (16) Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen" - 1 Tymoteusz 6


Starotestamentowi kapłani wchodzili do kamiennej świątyni z krwią zwierząt, JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY BÓG PRAWDZIWY wszedł do niebiańskiej świątyni ze swoją doskonałą krwią wylaną za grzechy raz na zawsze. " Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku; (12) Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. (13) Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; (14) To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu? (15) I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. (16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. (17) Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. (18) Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi. (19) Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud; (20) Mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. (21) Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. (22) I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. (23) Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie - lepszymi ofiarami od tamtych. (24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; (25) I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią; (26) Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie(27) A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; (28) Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia." - list ap Pawła do Hebrajczyków 9:11-28
" Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę - na początku księgi jest napisane o mnie - abym spełniał twoją wolę, o Boże. (8) Powiedziawszy wyżej: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem; (9) Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. (10) Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze(11) A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. (12) Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; (13) Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. (14) Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni (15) A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw: (16) Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; (17) Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. (18) Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. (19) Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; (20) Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; (21) I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; (22) Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. (23) Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał" - Hebr 10:7-23  ...... WYKONAŁO SIĘ przez ofiarną śmierć bezgrzesznego ZBAWICIELA na Golgocie. Doskonała, jedna ofiara na zawsze. Zwierząt ofiarnych było potrzeba wiele, Jezus raz umarł za grzechy nasze. Zwierzęta były zabijane a nie torturowane jak najdłużej. Zbawca cierpiał ale czasowo i cierpienie zakończyło się śmiercią. Potępieni będą cierpieć przez pewien czas, ale w końcu zostaną zabici, anihilowani. Ogień gehenny pożre ich. Karą będzie wieczna anihilacja czyli druga śmierć, a nie drugie życie - wieczne życie w gehennie. 
"Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdyby ktoś zgrzeszył nieświadomie przeciw któremuś z przykazań PANA i zrobił coś, czego nie wolno robić, i przekroczyłby jedno z nich: (3) Jeśli to namaszczony kapłan zgrzeszył jak ktoś z ludu, niech złoży PANU za swój grzech, którego się dopuścił, młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech(4) I przyprowadzi tego cielca przed wejście do Namiotu Zgromadzenia przed PANA, położy rękę na głowie tego cielca i zabije go przed PANEM. (5) I namaszczony kapłan weźmie nieco krwi tego cielca, i wniesie ją do Namiotu Zgromadzenia" - Kapłańska 4:2-5 - cielec miał być zabity, a nie wprowadzony do jakiejś sali tortur gdzie byłby torturowany przez kapłanów. 

 Powiedz synom Izraela: Ktokolwiek z synów Izraela albo z przybyszów mieszkających w Izraelu złoży Molochowi w ofierze kogoś ze swego potomstwa, poniesie śmierć. Lud tej ziemi go ukamienuje" - Księga Kapłańska 20:2 - różni grzesznicy byli karani np karą śmierci, ale nie byli karani karą torturowania. Brzydzimy się ohydnymi czynami np doktora Mengele, a wielu przypisuje BOGU JEZUSOWI oraz BOGU OJCU że będą dokonywać gorszych rzeczy niż np Mengele : bo nieskończonych cierpień potępionym w gehennie. BÓG nie jest sadystą, psychopatą - ale MIŁOŚCIĄ i jest ŚWIĘTY, SPRAWIEDLIWY. Jak udowadniałem w pierwszej części kata życia wiecznego potępionych w gehennie jest niesprawiedliwa, niemiłosierna. Robi z BOGA najgorszego sadystę i psychopatę. Jest głupia, wroga BOŻEMU doskonałemu charakterowi. Godzi w Świętość BOGA która domaga się eliminacji, unicestwienia zła a nie jego wiecznego istnienia w jakimkolwiek miejscu. BÓG będzie wszystkim we wszystkim bo zło, grzesznicy nie będą istnieć.


"Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. (10) Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica" - Księga Kapłańska 20:9-10


"I Jozue powiedział: Dlaczego sprowadziłeś na nas nieszczęście? PAN dzisiaj sprowadzi nieszczęście na ciebie. I cały lud Izraela ukamienował go, a po ukamienowaniu ich spalili ogniem." - Księga Jozuego 7:25 - Achan został zabity, a następnie jego zwłoki zostały spalone w ogniu. Nie był torturowany, ale zabity. Potępieni dostaną sprawiedliwą karę cielesną która będzie czasowa a nie nieskończona. Zostaną następnie zabici, bezpowrotnie anihilowani i śladu po nich nie będzie. Gehenna ostatecznie przestanie istnieć - gdy nie będzie już paliwa w postaci grzeszników to ogień gehenny wygaśnie po strawi, spali wrogów na proch. Chwała OJCU i BARANKOWI za ICH mądrość, świętość, sprawiedliwość, miłosierdzie. 
 • W Edenie Adamowi powiedziano że gdy zgrzeszy to umrze. Umrze, że zamieni się w proch, a nie że będzie żył wiecznie w ogniu bo ma nieśmiertelną duszę.
 • Abraham miał zabić Izaaka nożem a nie rozcinać mu skórę i sypać sól na rany. Miał go zabić i spalić, a nie przypiekać żywego ogniem. 
 • BÓG LOGOS powiedział Ezechielowi : "Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego? - mówi Pan BÓG, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył?" - Ez 18:24
 • Na Golgocie ZBAWICIEL umarł za nasze grzechy pośród cierpień, ale cierpienia były czasowe. Czasowe bo zakończone śmiercią z której po 3 dniach ZBAWCA zmartwychwstał. Potępieni nie zmartwychwstaną gdy zostaną zabici w gehennie. Ten ogień spali ich bezpowrotnie.
 • Gehenna to druga śmierć, a nie drugie życie. Miejsce anihilacji, zaprzestania wszelkiego istnienia : "Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć" - Objawienie Jana 21:8 ______ "A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. (15) I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia" - Objawienie Jana 20:14-15
Zbawiciel biorąc karę która nam się należała nie poszedł do ognia aby tam cierpieć. Karą za grzech nie jest życie wieczne w gehennie, ale śmierć - anihilacja w gehennie. Druga śmierć czyli bezpowrotna śmierć, całkowita zagłada. 

Ktoś może zapyta : " jak krzyżowa ofiarna śmierć i przebywanie tylko 3 dni w grobie mogą ratować przed śmiercią trwająca nieskończony czas ?? Czy aby uratować zbawionych, Zbawiciel nie musiałby umrzeć na zawsze ?? ". Widzę to tak, że JEZUS BÓG PRAWDZIWY równy OJCU gdy wyparł się samego siebie - wyparł się swej boskości i przyszedł jako ostatni Adam, jako człowiek na ziemię to postawił na szali swoje wieczne istnienie. Gdyby zgrzeszył choć raz zatraciłby siebie na wieki i nie uratowałby nas - więc widzę to JEGO ogromne, niezmierzone poświęcenie dla nas pośród bezgrzesznego życia który złożył na ofiarę jako wystarczające w oczach BOGA OJCA jako okup, zapłata za nasze grzechy. Zbawca gdy postawił swoje wieczne istnienie na szali nie musiał umrzeć na wieki aby uratować przed śmiercią wieczną - anihilacją. Tak to widzę i wierzę że do takiej interpretacji są podstawy np w liście do Filipian 2 lub u Izajasza 53. Chwała ZBAWCY że nie zgrzeszył ani razu i w ten sposób nie zatracił siebie i uratował nas ... "Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołówukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich" - list ap Pawła do Hebrajczyków 2:9 ...... "który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej(9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię" - Filipian 2 ______ "Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany" - list ap Pawła do Hebrajczyków 5:7 _______ "Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." - Iz 53:12

Kto głosił, głosił, wierzy w doktrynę życia wiecznego potępionych w gehennie ten powinien przeprosić BARANKA i OJCA za to i porzucić tą kłamliwą, bluźnierczą naukę, którą szatan wymyślił aby m.in szkalować, oczerniać BOGA i niszczyć wiarę, zaufanie ludzi wobec OJCA i BARANKA. Pokutować należy z tej demonicznej doktryny i oby wszyscy chrześcijanie, wszystkie kościoły dzięki łasce ZBAWICIELA zrozumiały że życie jest przeciwieństwem śmierci, że nie ma nieśmiertelnej świadomej duszy w ciele która wychodzi i dalej żyje w innym miejscu. Oby zrozumieli dzięki łasce ZBAWICIELA że zapłatą za grzech jest śmierć co widać na Golgocie, a nie wieczne cierpienia. Oby dzięki łasce ZBAWICIELA poznali że kara życia wiecznego w gehennie nie jest biblijna, ale jest bluźnierstwem, ohydą, niesprawiedliwością, głupstwem , sadyzmem w najgorszej postaci. Więcej o tym bluźnierstwie przeciwko charakterowi, osobie BOGA w pierwszej części z 18 maja : " Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 1"http://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

" Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 6 ... Jeśli ktoś mi w Biblii udowodni że Jezus Zbawiciel cierpi teraz i będzie cierpiał nieskończony czas, abym ja i inni zbawieni nie musieli cierpieć nieskończony czas - to wtedy uwierzę w karę nieskończonego życia w gehennie dla potępionych 😊😊😊nic takiego nikt nie znajdzie. Są odwrotne rzeczy : Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; (25) nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią; (26) Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie(27) A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; (28) Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia." - list ap Pawła do Hebrajczyków 9:11-28

  chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 27.05.2020 Puławy , Dominik