Popularne posty

wtorek, 17 lipca 2018

Cudowne dary Chrystusowe - Zmieniona perspektywa część 12sta
Kilka dni temu na ulicy na której mieszkam - blok dalej człowiek popełnił samobójstwo. W powiecie puławskim mieszka ok 120 tysięcy osób. Większość z nich nie zna WSZECHMOGĄCEGO JEZUSA PANA, BOGA i ZBAWICIELA. Większość z nich nie zna OJCA NIEBIAŃSKIEGO. Jaki wielki skarb mam, mamy w JEZUSIE WSZECHMOCNYM. Spośród tylu tysięcy osób w tym mieście czy powiecie które są w ciemności, to m.in mi PAN otworzył oczy. Daje mi poznawać siebie, OJCA i jedyną natchnioną Księgę - Biblię. Te osoby mogłyby być na moim miejscu, a ja na ich miejscu. Jaką wielką łaskę otrzymałem !! Nie żyję jak kiedyś w beznadziei, lękach, ciemności. Spośród tych tysięcy osób PAN zajaśniał w moim sercu, wybudził mnie z duchowej śmierci. To ja mogłem być nadal w ciemności nie znając JEZUSA a ktoś z tych tysięcy na moim miejscu. Mogę powiedzieć jak psalmista : " Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. " - Psalm 103:2

"15 powodów dlaczego samobójstwo jest grzechem , Chrystus niszczy beznadzieję " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/15-powodow-dlaczego-samobojstwo-jest.html
Według statystyk co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo. W Polsce codziennie ok 15 osób popełnia samobójstwo. Rocznie jest to ponad 5000 osób. Nie znając osobiście ŻYWEGO JEZUSA sam może byłbym jedną z takich osób, ale z JEZUSEM jest inaczej, jest siła w trudach, jest pociecha w smutkach, jest niezawodna wieczna nadzieja pośród starzenia, chorób, przemijania, śmierci. PAN uspokaja wiatry i ucisza burze, nie daje nam utonąć. Zawsze jest i będzie przy nas. Nigdy sami, nawet podczas umierania. To my moglibyśmy być na miejscu tych samobójców nieznających JEZUSA, a oni na naszym. Zobaczcie jaka łaska, jaki dar mamy w JEZUSIE. PAN chce zbawienia wszystkich ludzi, ale jak wielu odrzuca JEGO łaskę. Żyjmy już dla JEZUSA. Doceniajmy co otrzymaliśmy w NIM. Zamiast być samobójcami możemy być naśladowcami ŻYWEGO BOGA i JEGO własnością !! Zostawmy światowe pożądliwości, egoistyczne zajęcia, marnowanie czasu na głupstwa.  " Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. " - Psalm 103:2
W starym życiu gdy nie znałem osobiście ŻYWEGO JEZUSA doszedłem do CHOREGO, błędnego  przekonania, że NIE DA SIĘ MNIE KOCHAĆ. Straszny stan być przekonanym że nikt cie nigdy nie pokocha. W takim stanie byłem, ale jak bardzo się myliłem : " Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł " - Rzymian 5:8 - gdy byłem jeszcze nienawrócony BÓG okazał mi swoją miłość czego dowodem jest posłanie swego JEDYNEGO, UMIŁOWANEGO SYNA na śmierć za mnie !! To nie prawda, że nie da się mnie kochać !! BÓG mnie kocha. Gdyby BÓG mnie nie kochał nie posłał by swojego SYNA za mnie i gdyby SYN mnie nie kochał nie zostawiłby Boskiej chwały na 33,5 roku i nie wycierpiałby tyle, nie umarłby za mnie. " Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. " - Galacjan 2:20 ... " I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. " - Efezjan 5:2.

Choćby nikt z ludzi mnie nie kochał to jestem i będę kochany przez BOGA MIŁOŚCI : " Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy." - 1 list Jana 4:10 ... " I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią; " - Objawienie Jana 1:5.
Mnóstwo ludzi żyje w przekonaniu że nikt ich nie kocha i nikt nigdy ich nie pokocha. Potrzebują spojrzeć na Golgotę, na krzyż i uwierzyć że to z miłości również za ich grzechy i że TEN który ofiarował siebie żyje i może zmienić ich serce na nowe, z kamiennego na mięsiste. ON chce i może zmienić ich życie. Mam, mamy za co dziękować. Nie muszę żyć w beznadziei że nikt mnie nie pokocha. ON nie zdradza, nie odchodzi, nie porzuca. To człowiek często odchodzi od PANA bo woli miłować bezbożny świat i jego atrakcje. To my moglibyśmy być na miejscu tych tysięcy osób nie znających Bożej miłości, a oni na naszym miejscu. Doceniajmy co mamy dzięki łasce JEZUSOWEJ ... " Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. " - Psalm 103:2

Gdyby PAN nie otworzył mi oczu, nie dał mi się poznać to nawet jeślibym jeszcze żył to po dziś dzień zapewne siedziałbym w więzieniu. Tam zmierzałem nie znając Znawcy, nie znając JEGO miłości i wiecznych obietnic. Nie widziałem się w społeczeństwie, lęki przed ludźmi i nowymi miejscami, sytuacjami paraliżowały mnie. Nie widziałem się za bardzo w żadnej pracy. Dobrze czułem się tylko na siłowni i na osiedlu między kolegami którzy też nie byli grzeczni. Pojawiały się coraz częściej różne przestępstwa i gdyby nie JEZUS to zrobiłbym w końcu coś bardzo poważnego. Wiem że z moją psychiką było bardzo źle. Mój los zaczynał być mi obojętny a to już jest bardzo niebezpieczny stan. Gdyby WSZECHMOGĄCY JEZUS mój BÓG to po dziś dzień siedziałbym w więzieniu, albo w szpitalu psychiatrycznym. Dziesiątki tysięcy osób siedzą w więzieniach, szpitalach psychiatrycznych. Mogłem być na ich miejscu, a oni na moim. Jaki wielki dar i skarb mam, mamy w JEZUSIE. Dziękuję mój ZBAWCO za wszystko. Dziękuję że mnie uratowałeś. Dziękuję za twoją miłość choć tak słabo jeszcze ją znam to i tak dziękuję i proszę abym coraz lepiej znał twoją miłość i coraz wyraźniej widział wszelkie łaski które mi okazałeś i nadal okazujesz każdego dnia. DZIĘKUJĘ JEZU - mój Boże, mój Zbawco, mój PANIE, mój KRÓLU który cały czas wstawiasz się za mną, za nami siedząc po prawicy OJCA ... " Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. " - Psalm 103:2

Gdybyśmy na ulicy spytali ludzi który na przykład fragment Księgi Psalmów jest ich ulubionym to większość nie wiedziałaby nawet co to jest Księga Psalmów.
Gdybyśmy na ulicy spytali ludzi która biblijna Księga jest ich ulubioną. To wielu jeśli nie większość nie odpowiedziałaby szczerze. Wielu by wyśmiało takie pytanie i powiedziałoby że nie ma czasu na bajki, lub nie ma czasu czytać. Jednak np na telewizor i setki innych głupstw mają czas. Zobaczcie jaki dar i skarb mamy w JEZUSIE że ta Księga jest dla nas cenna. 
Gdybyśmy na ulicy spytali ludzi czy wierzą że cała Biblia jest przez BOGA natchniona, czy wierzą że to jedyna natchniona Księga i czy wierzą we wszystko co w niej zapisane to większość powiedziałaby że nie. Jeśliby byli szczerzy to powiedzieliby nie, bo większość nie czyta Biblii a jeszcze mniej osób wierzy prawdziwie że jest natchnioną Księgą lub jedyną natchnioną. Wielki dar i skarb mamy że JEZUS WSZECHMOGĄCY otworzył na oczy na prawdę o natchnieniu Biblii. Moglibyśmy być wśród większości która nigdy nie czytała jej i większości która nie wierzy że jest natchniona ... " Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. " - Psalm 103:2
Tysiące osób jest w pornografii, alkoholu, narkotykach i wielu innych podobnych grzechach. Oni mogliby być na naszym miejscu, a my na ich. Doceniajmy co mamy w JEZUSIE, jaki dar, jaki skarb i żyjmy już dla PANA a nie dla siebie i marności.

Tysiące osób umiera codziennie w beznadziei, w bezbożności - nie znając osobiście Zbawiciela JEZUSA. Jaki dar i skarb mam, mamy że możemy umierać pojednani z BOGIEM wiedząc że obudzimy się i pójdziemy na wesele Baranka, a nie na sąd. Możemy żyć dla JEZUSA i w NIM w pokoju ducha umrzeć. Pomyślmy o milionach które umarły niepojednani z BOGIEM. Doceńmy co mamy w JEZUSIE, niech ON będzie tą drogocenną perłą ... " Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. " - Psalm 103:2

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 2 - kontrast " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

Nie muszę żyć w nienawiści, pogardzie, zazdrości itp jak kiedyś. Mogę miłować w mocy JEZUSA  nawet wrogów. Większość ludzi tego nie ma.

Z jak wielu różnych złych zachowań wyzwolił mnie ZBAWICIEL.
Z jak wielu różnych głupich rzeczy wyzwolił mnie ZBAWICIEL. 
Nie muszę marnować czasu i pieniędzy. Nie muszę krzywdzić siebie i innych. Jestem wolny od paraliżujących lęków, destrukcyjnych zachowań. Nawet po wypadku, po amputacji ręki - PAN JEZUS dał mi pójść do pracy i umacnia mnie bo wiele jeszcze we mnie jest do zmiany. Ale łaską jestem zbawiony i ta łaska daje siły aby podążać za PANEM. PAN przemienia na swój obraz z łaski. Dziękuję PANIE JEZU że dałeś mi życie wieczne, że moje życie w TOBIE ma sens - wieczny sens. Dziękuję za wszystko co mi dałeś, za tysiące rzeczy, za różnych ludzi. Dziękuję że ożywiłeś mnie gdy byłem martwy w swych grzech. Dziękuję że odmieniłeś moje serce z kamiennego na mięsiste - " I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. " - Ezechiel 36:26
" Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
4 Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi;5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;7 Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego." - Tytus 3:3-7 
DZIĘKUJĘ JEZU mój BOŻE , DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ JEZU za WSZYSTKO
DZIĘKUJĘ JEZU mój BOŻE, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ JEZU za WSZYSTKO
DZIĘKUJĘ JEZU mój BOŻE , DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ JEZU za WSZYSTKO
DZIĘKUJĘ JEZU mój BOŻE, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ JEZU za WSZYSTKO
DZIĘKUJĘ JEZU mój BOŻE , DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ JEZU za WSZYSTKO
DZIĘKUJĘ JEZU mój BOŻE, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ JEZU za WSZYSTKO i tak bez końca Dziękuję .... " Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa; " - Efezjan 5:20 - mamy miliony powodów do dziękowania BOGU PRAWDZIWEMU i żadnego nigdy nie będziemy mieć do narzekania - " charis - 11 tysięcy przeżytych dni " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/charis-11-tysiecy-przezytych-dni.html

, " amputowana ręka - Wszechmogący Pan Jezus moją radością siłą i mocą w szpitalu i po wypadku " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html

Spośród ponad 7 miliardów ludzi, jesteśmy w nielicznej grupie którzy w ŻYWYM JEZUSIE, WSZECHMOGĄCYM BOGU MIŁOŚCI i SPRAWIEDLIWOŚCI mamy wieczne życie, wieczne obietnice, obecność BOŻĄ, Bożą miłość, nowe serca, łaskę i tysiące innych skarbów. Niech nasz PAN w pełni da nam widzieć co mamy w NIM. Jak wielkie skarby mamy w NIM. Jak wspaniały ON JEST i abyśmy obfitowali ciągle w dziękowaniu ... żyjmy dla TEGO dzięki któremu istniejemy i dzięki któremu mamy wszystko. ON szuka chętnych serc które chcą żyć dla NIEGO i gdy jest takie serce to ON udzieli wszelkiej potrzebnej mocy do tego, bo w nas samych nie ma jej. Moc jest w NIM. Nie bójmy się na całego pójść za Zbawicielem - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/05/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.html

pomyślcie nad swoim życiem - za ile rzeczy możecie dziękować JEZUSOWI. Możemy żyć już dla JEZUSA, dla WSZECHMOGĄCEGO BOGA i tak powinniśmy żyć. Dla NIEGO bo jest godzien TEGO. Nie zmarnujmy powołania, daru łaski. Odwzajemniajmy JEZUSOWI miłość żyjąc już dla NIEGO. Żyć dla NIEGO to przywilej, to zaszczyt, wielki dar. Prośmy PANA aby otworzył oczy również innym ludziom. Módlmy się za tych wszystkich którzy nadal są w strasznej ciemności nie znając JEZUSA i JEGO miłości. Prośmy PANA aby stawiał takich ludzi na naszej drodze, lub nas na ich drodze abyśmy mogli mówić im o Zbawcy i JEGO miłości i być zdrowym świadectwem dla nich. 

część 11 - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/06/hedonizm-niszczyciel-koscioow-zmieniona.html

        pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl .... 17.07.2018
wtorek, 10 lipca 2018

Nie jestem jakimś niewzruszonym niezachwianym gigantem wiary
Jeśli ktoś z was myśli że jestem jakimś gigantem wiary to się myli.
Jeśli ktoś z was myśli że nie mam zachwiań, zawirowań, ciemnych dni w swej wierze to się myli. 
Nie jestem niezachwiany, niewzruszony. Też czasem mam bitwy ze zwątpieniem. 
Nie jestem jakimś mocarzem. Mocny silny jest tylko nasz BÓG objawiony w SYNU - JEZUSIE CHRYSTUSIE : " Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga " - Psalm 62:11.

Na pewno w wierze można wzrastać dzięki łasce JEZUSOWEJ i ja tego potrzebuję. Potrzebuję stale łaski Bożej bo bez niej jestem całkowicie bezsilny, bezradny, beznadziejny. 
Też mam i chwile smutków, też mam czasem zniechęcenie i potrzebuje JEZUSOWEJ pociechy.

Na pewno nie raz i nie dwa usłyszałbym od ZMARTWYCHWSTAŁEGO : " o małowierny dlaczego wątpisz !!?? " , " Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? "

Też nie raz mógłbym spytać sam siebie jak psalmista - dlaczego się smucisz i trwożysz duszo moja ??  : " Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał za jego zbawcze oblicze " - Psalm 42

Na pewno mam wiele słabych obszarów w których potrzebuje umocnienia Jezusowego. Kiedyś w starym życiu uważałem, byłem pewny że mnie nie da się kochać. Straszny stan ale na prawdę gdy nie znałem JEZUSA uważałem że nie da się mnie kochać, dlatego obszary miłości u mnie są chyba szczególnie słabe i potrzebuje ciągłego i głębszego poznawania BOŻEJ MIŁOŚCI i faktu że jestem dzieckiem Bożym a Wszechmogący Stwórca jest moim Ojcem. " My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas " - 1 list Jana 4:16a

Jestem tym kim jestem tylko dzięki łasce Jezusowej. Łaskawa ręka Zbawiciela mnie podtrzymuje, podnosi, pociesza, wiedzie dalej. Nic ze mnie więc nie jestem lepszy od żadnego człowieka. W nas samych nie ma niczego dobrego. W nas samych nie ma żadnej siły. W nas samych nie ma żadnej mądrości. W nas samych nie ma miłości agape. Wszystko to i wszelkie prawdziwe dobro jest w nas tylko dzięki łasce JEZUSA, jest darem więc nie jestem żadnym mocarzem, żadnym gigantem wiary. Też nie raz zawaliłem różne rzeczy. Też nie raz upadłem. Też nie raz zawiodłem. Ale chcę poddawać się Zbawcy, chcę iść za NIM, chcę być MU posłuszny, chcę odwzajemniać miłość OJCU i Zbawcy. Wiem że mogę tylko na nich się oprzeć i tylko w nich mieć nadzieję i nie zawieść się. Tylko łaska i miłosierdzie JEZUSOWE dają zbawienie, życie wieczne. Tylko one dają nowe serce z którego płyną dobre czyny nowego człowieka. 
Łaska, miłosierdzie, miłość Boża ale im dłużej idę za mym PANEM i ZBAWICIELEM JEZUSEM tym bardziej widzę jak słabo je znam, jak słabo je widzę i jak bardzo potrzebuje ich w swym życiu. Bywają momenty jakbym nie widział Chrystusowej łaski, miłosierdzia i miłości nade mną. 
Potrzebuję stale, ciągle Chrystusowego umacniania, posilania. Potrzebuję waszych modlitw, potrzebujemy wzajemnych modlitw.
Widzicie więc nie jestem żadnym niewzruszonym, niezachwianym gigantem wiary. Gdybym był jakimś niezachwianym, niewzruszonym gigantem wiary to nie potrzebowałbym Zbawiciela. A potrzebuję GO we wszystkim. Bez NIEGO nie istnieję. " Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara " - Łukasz 22:32a - ja też potrzebuję JEGO orędownictwa, stałego posilania mocą z wysokości. 
Ja także stale potrzebuję łaski Chrystusowej aby wzrastać w wierze i obfitować w miłości agape : " Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość " - 2 Tesaloniczan 1:3. Niech tylko WSZECHMOGĄCY JEZUS będzie dla nas mocarzem, gigantem. Nie ja Dominik, nie inny człowiek ale tylko nasz PAN i BÓG.

Wiem tylko że gdybym stracił wszystko co mam to nasz PAN, nasz BÓG są nadal godni wszelkiej czci, chwały i dziękczynienia. Nawet gdyby Zbawiciel nie przyszedł i nie umarł za mnie, za nas - przez co nie byłoby żadnej możliwości na życie wieczne to ON nadal byłby godny wszelkiej czci, chwały i dziękczynienia bo istniejemy dzięki NIEMU, żyjemy nadal dzięki NIEMU i wszystko inne istnieje dzięki NIEMU - JEZUSOWI ku chwale OJCA. 

PANIE JEZU umacniaj nas, naszą wiarę aby ciągle wzrastała wraz z miłością, pokorą i wszelkim innym Twoim dobrem - aby nasza wiara nie ustała, ale żebyś znalazł w nas swoją żywą wiarę i miłość agape. Uczyń to PANIE ku swojej chwale. Nie naszej chwale ale swojej chwale. AMEN


                pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ... 10.07.2018 Puławy 

poniedziałek, 2 lipca 2018

Dług miłości agape wobec wszystkich ludzi Rzymian 13:8 - miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 7
Być zadłużonym to nie jest komfortowa sprawa, ale jest pewien dług który jest dobry i wszyscy go mamy wobec wszystkich innych ludzi. Jest to dług miłości agape. Jesteśmy winny wszystkim ludziom miłość. " Nikomu nie bądźcie nic winni [ OFEILO ] oprócz wzajemnej miłości " - list apostoła Pawła do Rzymian 13:8a. Część 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/miosc-mocniejsza-od-smierci-i-sodsza-od.html

[ OFEILO ] - oznacza m.in : być winnym coś komuś, być zadłużonym, być zobowiązanym.
Np : " Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien [ OFEILO ] sto groszy [ denarów ]. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! " - Mateusz 18:28 ... " Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien [ OFEILO ] pięćset groszy [ denarów ], a drugi pięćdziesiąt." - Łukasz 7:41.

" Nikomu nie bądźcie nic winni [ OFEILO ] oprócz wzajemnej miłości " - list apostoła Pawła do Rzymian 13:8a - Przeciwieństwem "NIKOMU" jest "WSZYSTKIM". Nikomu nic winni, dłużni oprócz miłości agape wobec wszystkich ludzi - wszystkich bez wyjątku. Nawet złych i nieprzyjaciół mamy miłować.

  1. Mamy dług miłości agape wobec wszystkich ludzi, jesteśmy winni miłość wszystkim ludziom ponieważ nasz PAN i nasz BÓG jest Miłością i jako JEGO dzieci mamy być tacy jak ON.
  2. Mamy dług miłości agape wobec wszystkich ludzi, jesteśmy winni miłość wszystkim ludziom ponieważ podczas kenozy Jezus Chrystus okazywał miłość agape wszystkim ludziom i umarł z miłości za wszystkich ludzi bez wyjątku. Golgota pokazuje nam abyśmy miłowali wszystkich.
  3. Mamy dług miłości agape wobec wszystkich ludzi, jesteśmy winni miłość wszystkim ludziom ponieważ pierwotnym przeznaczenie naszego BOGA było i nadal jest aby wszyscy ludzie byli rodziną, aby wszyscy się miłowali miłością agape. Takie było pierwotne przeznaczenie i takie jest wieczne przeznaczenie aby wszyscy byli rodziną a nie jeden drugiemu wilkiem i możliwe jest to w Zbawicielu JEZUSIE CHRYSTUSIE. Tylko w NIM można zostać uczynionym dzieckiem Bożym i miłować wszystkich. W JEZUSIE zamiast być nienawistnikiem, z wrogim sercem można zostać dzieckiem Bożym i okazywać miłość wszystkim nawet wrogo nastawionym do nas ludziom.
  4. Mamy dług miłości agape wobec wszystkich ludzi, jesteśmy winni miłość wszystkim ludziom ponieważ okazywanie miłości agape wobec wszystkich ludzi jest wypełnieniem prawa. " Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo." - Rzymian 13:8b
część 5 : " miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 5 - dziecko Niebiańskiego OJCA " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/miosc-mocniejsza-od-smierci-i-sodsza-od.html


Ten dług miłości jest nie do spłacenia, ale najważniejsze to spłacać go będąc świadomym tego długu. Codziennie, stale jesteśmy dłużni, winni ludziom miłość agape więc nie wystarczy raz okazać komuś miłość. Ciągle jesteśmy i będziemy winni, dłużni jej miłość i to jest piękne. Dług jest nieskończenie wielki bo taki jest nasz BÓG.  Jak dobrze być świadomym bycia ludziom dłużnym miłość agape i zacząć postępować w tej miłości wobec nich. Chodzić w niej ciągle.
Gdyby okazanie komuś miłości np 100 razy wystarczyłoby aby spłacić dług miłości wobec niej, to co dalej by nam zostało wobec niej ?? pogarda ?? nienawiść ?? wrogość ?? obojętność ?? lekceważenie ?? nie szanowanie ?? Dopóki dana osoba żyje to jesteśmy dłużni, winni jej miłość agape. Chwała PANU JEZUSOWI że w NIM jest moc, siła aby okazywać miłość wszystkim i w każdy czas. Pytanie do mnie samego, do nas - czy chcemy tego skarbu miłości agape.
Dotyka mocno moje serce ten temat że jestem dłużnikiem miłości agape wobec wszystkich ludzi. Daje mi to do myślenia - czy moje postępowanie, zachowanie w domu, pracy, wobec sąsiadów z bloku, wobec braci i sióstr w Kościele i wobec wszystkich innych ludzi których spotykam jest okazywaniem im miłości agape. Czy spłacam dług miłości jaki jestem winny im ?? Czy zastanawiam się w ogóle jak mogę okazać im miłość ?? Czy zastanawiam się w ogóle jak mogę zacząć spłacać dług miłości agape jaki wobec nich mam.
Gdy człowiek ma długi finansowe to zastanawia się jak je spłacić, prosi JEZUSA o mądrość aby podjąć właściwe decyzje aby spłacić finansowy dług. Czy nie powinniśmy podejść tym bardziej stanowczo, poważnie wobec długu miłości agape jaki mamy wobec wszystkich ludzi ?? Myślę że powinniśmy. Miłość agape to pragnienie najwyższego dobra dla człowieka co rodzi czyny Chrystusowe i pokazuje ludziom na NIEGO i JEGO zbawienie tak aby człowiek dostąpił przebaczenia, uwolnienia z niewoli grzechu i był coraz bardziej podobny do Chrystusa. Oczywiście miłość agape przejawia się też w sprawach doczesnych, ale pomoc i w doczesnych rzeczach jest przesiąknięta Jezusem Panem i Zbawicielem. Co z tego że da się komuś tylko powszedni chleb a nie wskaże mu się na Żywego Wszechmogącego JEZUSA który jedynie może duchowo nasycić, dać ukojenie i życie wieczne.

Gdy znawca prawa pytał kto jest jego bliźnim, to Zbawca posłużył się przykładem kapłana, lewity i Samarytanina. Samarytanie byli uważani przez większość Żydów za ludzi drugiej kategorii ale PAN pokazał na przykładzie miłosiernego Samarytanina że miłosierdzie, miłość należy, trzeba okazywać wszystkim ludziom. Wszystkim bez wyjątku. Samarytanin nie patrzył na narodowość rannego ale okazał mu miłość, miłosierdzie i my tak samo mamy postępować. " Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?37 A on odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie." - Łukasz 10:36-37
Mamy dług miłości agape wobec wszystkich ludzi którzy żyję i wobec tych którzy jeszcze się urodzą. Zacznijmy go spłacać - niech PAN JEZUS udziela nam mądrości, wskazania jak możemy wykonywać to w praktyce, w codzienności. Zbawca nie powiedział : "siedź", ale powiedział : "idź". Aktywność a nie bierność. Inicjatywa a nie zakładanie rąk. 

" Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie. " - dzisiaj może nie widujemy za często rannych fizycznie osób, ale duchowo rannych lub duchowo martwych są w samej Polsce miliony ludzi, a na ziemi miliardy. Jesteśmy im winni miłość agape - mówienie o Zbawicielu i okazywanie praktycznej pomocy, miłości na świadectwo że to co mówimy o Zbawcy to nie puste slogany ale rzeczywistość.
Pani kasjerka w sklepie, sprzątaczka, urzędnik, policjant, biznesmen, pielęgniarka, lekarz, chory w szpitalu czy hospicjum, więzień w więzieniu, sąsiad, i wszyscy inni ludzie znani nam czy nie znani - jesteśmy im winni miłość agape. Jesteśmy dłużni im miłość agape. Co mogę dodać ?? Prośmy naszego PANA JEZUSA i ZBAWICIELA aby uczył nas jak praktycznie to ma wyglądać. Skoro jesteśmy winni, dłużni innym miłość to pogarda do ludzi, obojętność wobec nich, lekceważenie ich to wielkie grzechy. My którzy znamy Chrystusa nie możemy być na pewno bierni i czekać aż inni okażą nam najpierw miłość i dobro. Oni nie znają Chrystusa więc to my miejmy inicjatywę. To my bądźmy aktywni. To my róbmy pierwsi kroki, pierwsi okazujmy dobro Chrystusowe i pierwsi wyciągajmy miłosierną, miłującą dłoń. Na pewno PAN JEZUS nie chce abyśmy byli obojętni wobec innych i bierni i w NIM jest moc wykonania : " Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu. " - 2 Tymoteusz 1:7

Kiedyś w starym życiu nie mówiłem m.in pewnym sąsiadom dzień dobry. Od dawna im mówię, ale będę chciał jak ich spotkam przeprosić ich za to i przy okazji krótko powiedzieć o Zbawicielu który zmienił moje serce. Jest taki chłopak w bloku z którym anonimowo się mijamy i też chcę to zmienić, chcę porozmawiać z nim abyśmy mówili sobie cześć. W domu wobec rodziców chciałbym jeszcze więcej miłości agape okazywać. Tylu ludzi wokół mnie więc jest pole do działania 😊😊😊 - niech PAN JEZUS błogosławi nam wszystkim w spłacaniu długu miłości jaki mamy wobec wszystkich ludzi. Niech PAN nam pokazuje nasze braki wokół miłości agape i stale napełnia nas nią. Jeśli jednak będziemy żyć w głupotach, dla marności, w egoistycznych zapędach to będziemy zablokowani, bo miłość jest owocem ducha.
    Jeśli będziemy uparcie żyć w jakimś grzechu, czy głupstwach i pożądliwościach światowych to PAN JEZUS nie będzie nam udzielał swego ducha, bo ON nie może wspierać buntu, głupich zachowań. Podejdźmy poważnie, stanowczo do JEZUSA, do skarbu jakim ON jest w NIM mamy. Jesteśmy tu na chwilkę, duchowa ciemność narasta, miłość wielu ziębnie i oziębnie gdy nadejdzie m.in wojna światowa i prześladowania. Nie chcę aby moja wiara gasła, aby miłość do Chrystusa i ludzi oziębła ale aby była coraz większa i większa więc nie chce stać w miejscu z założonymi rękami. Nie chce bunkrować się w domu.

Jeśli ludzie będą nam obojętni, to prędzej czy później sam JEZUS stanie się nam obojętny.
Gdy Rzymskie społeczeństwo porzucało noworodki, porzucało chorych, niepełnosprawnych to pierwsi chrześcijanie adoptowali porzucone dzieci, opiekowali się chorymi, niepełnosprawnymi. Wierzyli jak naucza natchniona Biblia że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże i że BÓG jest miłością, ale dla rzymskiego ludu życie ludzkie było niewiele warte. Oni nie wierzyli że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże i że życie ludzkie dla ich bogów jest cenne, wartościowe. Miłosierdzie dla pogańskiego rzymskiego społeczeństwa było hańbą, oznaką słabości
PAN JEZUS nie powołał nas, nie uzdolnił abyśmy tylko nie czynili zła. On dał nakaz i moc do aktywnego życia - do okazywania miłości agape wobec wszystkich. Nie robimy tylko zła, ale robimy coś znacznie więcej : miłujemy Chrystusową miłością. Aktywna postawa a nie bierna. Co z tego że nie robisz zła, skoro nie robisz w zamian Jezusowego dobra ??  ... " Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. " - list Jakuba 4:17. Nikogo nie oskarżam, nie potępiam. Daje sobie samemu do myślenia. Dzielę się tematem który mnie porusza, mocno dotyka. Na pewno dopóki żyjemy to możemy jeszcze bardziej obfitować w miłości agape wobec wszystkich ludzi. Człowiek będąc świadomy bycia dłużnikiem, bycia winnym innym ludziom miłość agape zaczyna się zastanawiać, z głębszej perspektywy patrzeć na wszystko. Zaczyna pytać Zbawcę jak mogę praktycznie spłacać dług miłości wobec ludzi, wszystkich ludzi.

Jak mogę zajmować się głupstwami, egoistycznymi zachciankami, światowymi pożądliwościami będąc świadomy że wokół duchowo giną ludzie i jest wielu duchowo rannych a ja jestem winny, dłużny im miłość agape.
Wielu ogląda mecze teraz, wielu owładniętych, opanowanych jest wakacyjnymi pożądliwościami i setkami innych egoistycznych rzeczy a tymczasem wielu braci, wiele sióstr teraz cierpi w więzieniach za Ewangelię, wielu przechodzi ucisk, prześladowanie z powodu wierności Chrystusowi. " Aby mi było dobrze a inni mnie nie obchodzą - nie jestem nic im winny " - takie podejście ma wiele osób. Oby nie było nigdy tego u mnie, u nas i oby u nikogo nie było. " miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy " - 2 Tymoteusz 3

  • Może ktoś w domu - dziecko, rodzic, dziadek itd w jakiś sposób źle, grzesznie się zachowuje wobec nas. Pamiętajmy jesteśmy wobec niego dłużnikami miłości agape. Jesteśmy winni mu miłość agape a miłość jest : " Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;5 Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego; 6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. 8 Miłość nigdy nie ustaje " - 1 Koryntian 13:4-8
  • Może jakiś sąsiad jest dla nas przykry, uciążliwy czy wrogi. Pamiętajmy jesteśmy mu winni miłość agape więc nie ma miejsca na kłótnie, groźby, pogardę, wrogość, gniew i inne grzeszne postawy, zachowania.
  • Może w pracy czy szkole jesteśmy wrogo traktowani, wyśmiewani, atakowani itd. Pamiętajmy jesteśmy dłużni tej osobie, ludziom miłość agape. Nie możemy oddawać im złem, ale ich zło zwyciężać Chrystusowym dobrem, JEGO miłością agape. " Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych.36 Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. " - Łukasz 6:35-36 - jak OJCIEC dobry i miłosierny wobec wszystkich tak i dzieci Boże mają postępować dzięki Zbawicielowi który daje moc do takiego postępowania, takiego stylu życia.
  • Może gdzieś indziej spotkamy się z atakami, w wrogimi zachowaniami. Mimo wszystko odpowiadajmy tylko i wyłącznie dobrem Chrystusowym, JEZUSOWĄ miłością agape bo to jesteśmy winni ludziom. Spłacajmy ten dług i niech PAN JEZUS nam wszystkim w tym obficie błogosławi bo bez NIEGO nic dobrego uczynić nie możemy. W NIM jest jedyne źródło miłości agape.
" Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. " - 1 Koryntian 16:14 - WSZYSTKO - wszystko bez najmniejszego wyjątku więc nie ma najmniejszego wyjątku aby uczynić komuś zło, odpłacić złem za zło. Na zło mamy odpłacać zawsze dobrem Chrystusowym i JEGO miłością. W miłości mamy zawsze postępować. Wszystko czynić w miłości agape bo mamy wobec wszystkich dług miłości agape. Mimo że jest nieskończony to spłacajmy go bo to przynosi chwałę Zbawcy i OJCU. To żywe świadectwo zbawienia, żywa wiara w nowym sercu. " Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość [AGAPE ]. " - Galacjan 5:6. Pokażmy w praktyce miłość agape a ludzie zobaczą żywą, zbawczą wiarę.  

" Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary." - Galacjan 6:10 - wszystkim ludziom z naciskiem lub pierwszeństwem na braci i siostry w JEZUSIE PANU i ZBAWICIELU.

" Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością." - 1 list apostoła Jana 4:8. Okazywanie miłości agape wszystkim ludziom przynosi naszemu BOGU chwałę, cześć, dziękczynienie więc BÓG MIŁOŚCI AGAPE będzie nam chętnie w tym błogosławił. Podejdźmy do tego poważnie i pragnijmy tej miłości.  " Nikomu nie bądźcie nic winni [ OFEILO ] oprócz wzajemnej miłości " - list apostoła Pawła do Rzymian 13:8a. PANIE JEZU ucz nas spłacać dług miłości. Ucz mnie, nas proszę praktycznego płacenia długu miłości w codziennym życiu. Daj nam PANIE abyśmy nie bali się okazywać ludziom TWOJĄ miłość i mówić o TWOJEJ miłości. Niech czyny potwierdzają słowa. Jesteśmy winni, dłużni miłość wobec wszystkich ludzi więc ucz nas PANIE wobec wszystkich ją okazywać ku TWOJEJ tylko chwale PANIE a nie naszej. AMEN

                       pozdrawiam Dominik ... Charis2007@wp.pl ... 02.07.2018 Puławy
         sobota, 30 czerwca 2018

facebookowe głoszenie część 4Jeśli swoje serce, umysł kierujesz nie wyłącznie na JEZUSA, ale również na bezbożne pożądliwości, światowe głupstwa to nie dziw się że nie masz PEŁNI CHRYSTUSOWEGO DUCHA. Nie dziw się że chodzisz osłabiony, zgaszony, sfrustrowany, gniewny, zniechęcony itd. diabeł robi wszystko aby odwrócić nasze serca, umysły od Chrystusa a robi to m.in organizując "igrzyska". Serce mądrych jest w domu żałoby, serce głupich w domu wesela jak mówi Biblia. Jesteśmy mądrymi, czy głupimi pannami ?? Jeśli coś gasi Chrystusowego ducha, jeśli jakieś nasze postępowania są głupie, złe w oczach PANA JEZUSA to ON nie może udzielać nam SWOJEGO DUCHA bo ON nie będzie wspierał naszych głupich, złych zachowań, ale raczej będzie je nazywał po imieniu, zachęcał do porzucenia ich, a jeśli nie będziemy słuchać to użyje mocniejszych środków. Kocha nas więc nie chce abyśmy robili głupoty i przynosili MU wstyd.  ON chce abyśmy byli światłością świata, solą niezwietrzałą a nie żyli w głupstwach i marnościach udając pobożnych. Gdzie moc pobożności ??


gdzie lgną oczy tam jest serce, a gdzie serce tam nasz skarb. Chwała BOGU że uwolnił mnie od mojego "sportowego bożka" któremu oddawałem serce ... gdyby nie PAN to teraz marnowałbym czas na oglądanie m.in meczy i przeżywanie, emocjonowanie się tym. Oby PAN otworzył oczy wszystkim ludziom na ziemi aby ujrzeli marność, kłamstwo, iluzję tych :igrzysk" , tego złudnego teatrzyku. Oby ujrzeli wspaniałość, chwałę Wszechmogącego JEZUSA który daje im życie, dar wzroku, słuchu i w którym jedynie jest zbawienie, życie wieczne. JEZUS ma moc wyburzyć bożki, światowe pożądliwości - tylko czy człowiek chce MU je oddać czy ich broni szukając np różnych wymówek - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/01/diabelskie-igrzyska-i-dyskoteka-w_27.html


żeby wiedzieć co dalej wystarczy uwierzyć Jezusowi, Jego słowom bo ON - Odwieczny BÓG pokonał śmierć i zna się doskonale na temacie. Nigdy się nie pomylił, nigdy nie skłamał - " niebo i ziemia przeminą ale moje słowa nie przeminą "


Aborcja to morderstwo, ale nawet taki grzech JEZUS może przebaczyć gdy ktoś przychodzi wprost do NIEGO ze szczerą skruchą, wyznaniem. Dzieci w łonie matki nazywane są tymi samymi zwrotami co już urodzone. Nienarodzone nazywane są tak jak narodzone np : syn, córka, dziecko - m.in : 1 Mojżeszowa 4:1, 4:17, 1 Mojżeszowa 25:22, Sędziów 13:7, Ewangelia Łukasza 1:41,44 i inne. Zarodek jest człowiekiem. Życie zaczyna się od zapłodnienia - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/ciezkie-pobicie-niemowlaka-aborcyjna.html


" Synowie Efraima, zbrojni i wyposażeni w łuki, w dniu bitwy wycofali się." - Psalm 78:9 - my mamy pełną zbroję Bożą i Chrystus mieszka w nas więc nie naśladujmy Efraimitów w naszej duchowej wojnie, nie wycofujmy się dniu bitwy. ⚠️Bądźmy mężni i odważni w miłości agape, sprawiedliwym postępowaniu, uczciwości, prawdzie, mówieniu Ewangelii Łaski, naśladowaniu Króla królów. M.in przyszły początek boleści pokaże kto kim jest i czyja wiara jest żywa ... " Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu. 8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga; " - 2 Tymoteusz 1:7-8 - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/zrodo-prawdziwej-siy-tylko-w.html


Jeśli jest coś w nas złego to niech PAN JEZUS pokazuje nam to a my pozwólmy MU uwolnić się od tego. Nie buntujmy się, nie stawiajmy oporu, nie uciekajmy bo to dla naszego dobra. ON wie lepiej co jest dla nas dobre i ON wie lepiej co dla nas jest złe ... " Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. " - Objawienie Jana 3:19 UBG https://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.htmljeden ma takie więzy, a drugi takie, trzeci jeszcze inne - ale Wszechmogący JEZUS Zbawiciel może rozerwać każde więzy. Tylko ON może rozerwać każde więzy. Miliony giną w nałogach, depresji, nerwicach, w różnych grzechach - ale jest Zbawiciel który chce i może rozerwać te więzy, pytanie tylko czy ty chcesz tego ?? Jeśli chcesz to Wszechmogący Jezus który tak cie umiłował że umarł i za ciebie pomoże ci, uwolni cie. Bądź cierpliwy ... " szukajcie a znajdziecie proście a będzie wam dane "
Wystarczy nie znać osobiście JEZUSA, nie mieć z NIM osobistej, bliskiej relacji jako ze swym PANEM i ZBAWICIELEM a wtedy człowiek nigdy nie zazna pokoju ducha, nigdy nie znajdzie odpowiedzi na nurtujące, dręczące go pytania. Z biegiem czasu sytuacja takiego człowieka będzie tylko gorsza - będzie widział jak przemija, jak jego ciało niszczeje a nie będzie miał nadal odpowiedzi, nie będzie miał prawdziwego nadprzyrodzonego pokoju ducha i radości. Wystarczy usunąć JEZUSA a wtedy budowla się wali, jest chaos, duchowa ruina. Z JEZUSEM WSZECHMOGĄCYM wszystko jest na swoim miejscu bo ma się pod stopami wieczny fundament i JEZUS zamieszkuje serce, zmienia człowieka i sprawia że BÓG jest OJCEM, kimś bliskim który kocha a nie kimś odległym, obcym


" A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? " - Ewangelia Mateusza 19:4 - na początku a nie po milionach, czy miliardach lat. Uczynił ich od razu, bezpośrednio, od początku ludźmi - a nie praszczurami, małpoludami i i innymi kłamliwymi wymysłami. Zbawca mówił o wydarzeniach z Księgi Rodzaju jako o dosłownych wydarzeniach, faktach historycznych - szatan chce zburzyć wiarę m.in przez atakowanie, wyśmiewanie Księgi Rodzaju - tak aby ludzie myśleli że to bajki, przenośnie itp. Albo ufamy Nieomylnemu JEZUSOWI albo diabłu - ojcu kłamstwa - Ewangelia Jana 8:44


PANIE WSZECHMOGĄCY spraw abyśmy nigdy nie zwątpili, nigdy Cie nie zdradzili przez ekumenizm i inne rzeczy, nie rzucili kadzidła dla cezara, nie poszli na żadne kompromisy, nie umiłowali swojego życia w tym świecie. Daj PANIE abyśmy mieli żywą wiarę nawet w najgorszych czasach i w ewentualnej śmierci .... " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści. 9 Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. 10 A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. " - Ew Mateusza 24


" Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie: Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością " - Księga Hioba 34:10 ... " PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości. " - Psalm 92, Biblia UBG ..... " On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy " - 5 Mj 32:4 ... " Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia " - Sofoniasza 3:5a ... " Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość " - Hbr 1:9a - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html


jak łatwo przychodzi kłótnia, a o ile trudniej jest zamknąć usta i nie odpowiadać, nie nakręcać kłótni, sporu. Trzeba wziąć krzyż, zaprzeć się samego siebie i wybrać zachowanie Chrystusowe które jest dalekie od bycia kłótliwym. Ten który ma prawdę nie musi się wykłócać. W kłótni i tak się nikogo nie przekona. Łagodny język łamie kości jak mówi Biblia a nie nie język pychy, kłótni, obrażania. Lepiej być cichym i pokornego serca - do tego wzywa Wszechmogący Jezus - tego mamy się uczyć - Mateusz 11:29. PAN udziela sił, swego ducha aby być pokornym a nie kłótliwym - ale jak wielu broni swojej kłótliwości, broni swojej pychy zamiast przyznać się do nich i przyjść z nimi do Zbawiciela.


Jeśli za życia, w godzinie umierania nie mamy na swoich sercach wypisane : " JEZU UFAM TOBIE ", to po śmierci jest już za późno na zaufanie Zbawicielowi, na poddanie się PANU panów. Czyściec, msze za zmarłych itd to nauki sprzeczne z Biblią, wrogie dziełu z Golgoty i słowom : " wykonało się ". 
Teraz jest dzień zbawienia, bo teraz żyjemy. Za pięć minut, za godzinę, za 1 dzień czy 1 rok możemy nie żyć, więc jak ważne nie odkładać zbawienia na później, ale przyjść w skrusze ze swymi grzechami, swoją winą już teraz do Wszechmogącego JEZUSA i w zaufanie - żywej wierze iść już za NIM w JEGO sile, mocy do końca. Bezgraniczne zaufanie w każdy czas - dobry czy zły. " Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu! " - Ozeasz 12:7 ... " zawsze będę ufał [ PANU ] " - Psalm 71 duchowych ran, połamanego serca nikt i nic poza BOGIEM MIŁOŚCI - JEZUSEM nie uleczy. Wszystko wokół nas niszczeje, starzeje się, przemija, umiera więc marność, to co ulotne nie jest w stanie dać tego prawdziwego uleczenia które przynosi prawdziwy pokój ducha, siłę, wieczną niezawodną nadzieję, Bożą radość, miłość agape, siłę do dalszego biegu wąską drogą pełnienia woli Bożej ... Tylko TEN który jest NIEŚMIERTELNY, WSZECHOBECNY, WSZECHMOGĄCY, ŚWIĘTY i PEŁEN MIŁOŚCI może dać uleczenie ran, dać nowe serce i wlać w nie to co prawdziwe dobre ... " On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany " - Psalm 147:3 Biblia UBG - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/wszechmogacy-jezus-niezawodny-lekarz.htmlgrzesznicy i celnicy jak mówi PAN panów miłują tych którzy ich miłują, ale nie miłują nieprzyjaciół. Grzesznicy i celnicy czynią dobrze tym którzy im czynią dobrze, ale nie robią tego wobec nieprzyjaciół. Prawdziwi uczniowie - chrześcijanie miłują wszystkich i czynią dobro wszystkim a nie tylko dobrym. Nie mówmy że jesteśmy uczniami, ale pokazujmy to swoimi czynami na wzór naszego BOGA który jest dobry i miłosierny wobec wszystkich ... " Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.
33 A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. " - Łukasz 6:32-33


góra kilkadziesiąt lat jakie mi zostały to ziarenko piasku, kropla. Życie wieczne w JEZUSIE PANU i ZBAWICIELU - BOGU WSZECHMOGĄCYM, BOGU PRZEBACZENIA i MIŁOŚCI to nieskończenie wielka góra, nieskończenie wielki ocean więc jak nie mam być szczęśliwy ?? jak mogę nie mieć pokoju ducha ?? 🙂🙂, mądrze wybrać nieskończenie wielki ocean i nieskończenie wielką górę niż odrzucić je na rzecz ziarenka piasku i kropelki - https://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.htmlJeśli komuś wierzysz czyli ufasz mu to np powierzysz mu swoje dziecko aby popilnował je lub odprowadził do szkoły, ale jeśli tej osobie nie ufasz to nie powierzysz jej swojego dziecka. Jeśli ktoś ci mówi że pod twoim samochodem jest bomba to jeśli ufasz mu to nie wsiądziesz do swojego samochodu, ale raczej wezwiesz odpowiednie służby. Jeśli jednak mu nie wierzysz to wsiądziesz do samochodu i odpalisz silnik i jeśli mówił on prawdę to giniesz w wybuchu. Zaryzykujesz w kwestiach wieczności ?? Pogardzisz osobą Wszechmogącego Zbawiciela i PANA panów czy poddasz MU swoje życie, zaufasz MU jako osobistemu Zbawicielowi, będziesz polegał na NIM idąc za NIM w JEGO sile, mocy - to jest żywa wiara ... https://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html
pozdrawiam Dominik ... Charis2007@wp.pl ... 30.06.2018 Puławy 
piątek, 22 czerwca 2018

16 niesamowitych przykładów aby ufać zawsze do końca JEZUSOWI - Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 6
BÓG znany jedynie w osobie JEZUSA CHRYSTUSA jest Wszechmogący. Naprawdę Wszechmogący i tą JEGO wszechmoc możemy tylko z zapartym tchem podziwiać. JEGO potęga, moc przerastają wszelkie umysły razem wzięte. To cudowna, wspaniała dla nas wiadomość - że TEN który jest doskonale DOBRY i MIŁUJĄCY jest tak wielki, tak potężny. W NIM - w zaufaniu do NIEGO jest odpoczynek. ON potrafi równocześnie pokierować miliardami wydarzeń - tak że JEGO zamiar, plan, cel wypełnia się co do ułamków sekundy !!!  Pokaże w różnych przykładach jak PAN cudownie działa, że jako Absolutnie Suwerenny Wszechmogący BÓG niesamowicie potrafi wszystkim pokierować, umieścić ludzi w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. UFAJMY MU i szukajmy całym sercem JEGO oblicza i JEGO Królestwa w górze a ON wszystko dobrze uczyni w swój doskonały sposób, w swoim doskonałym czasie.

Ludzie plany są często zawodne i popełnia się w nich często błędy. Są w nich opóźnienia, awarie itd. Ale w BOŻYM działaniu nigdy nie ma i nie będzie żadnej awarii, żadnego błędu, żadnego spóźnienia. ON jednocześnie potrafi kierować całym wszechświatem i w tej samej chwili panować nad miliardami miliardów wydarzeń na tej planecie. Nad wszystkimi wydarzeniami jednocześnie. Niepojęte, niesamowite ale prawdziwe bo dla Wszechmogącego nie ma rzeczy trudnych, niemożliwych. Jak dobrze należeć całym sobą do NIEGO o odpoczywać w zaufaniu JEZUSOWI ...
Przypadki są tylko w gramatyce, mamy wolną wolę - nie jesteśmy zaprogramowanymi robotami i BÓG nie łamie naszej wolnej woli, ale ON nad wszystkim ma panowanie - różne rzeczy dopuszcza w naszym życiu i na świecie. W różnych kwestiach interweniuje i pomaga swym dzieciom - swym uczniom. Ufajmy, zawsze MU ufajmy i niech ta żywa wiara w sercach naszych rodzi posłuszeństwo przez moc której udziela nam PAN ...


1 )                                                Rebeka - żona od BOGA dla Izaaka

Gdy Abraham wysłał swego sługę do swej rodziny aby stamtąd wziął żonę dla Izaaka, to nasz BÓG WSZECHMOGĄCY wszystkim wspaniale pokierował. Tak sługa jak i Rebeka spotkali się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Nie byli ani za wcześnie, ani nikt się nie spóźnił bo Absolutnie Suwerenny Bóg miał nad wszystkim swoją rękę ..."  I rzekł: Panie, Boże pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi. (13) Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. (14) Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem: Nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie: Pij, i wielbłądy twoje też napoję - będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę panu mojemu. (15) Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. (16) A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. (17) Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł: Daj mi, proszę, napić się trochę wody z twojego dzbana. (18) A ona odpowiedziała: Pij, panie mój! - i prędko opuściła dzban swój na rękę, i dała mu pić. ... (26) Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon Panu (27) i rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg pana mojego Abrahama, który nie odmówił panu mojemu łaski i wierności swej! Pan prowadził mię drogą do domu braci pana mojego. " - Księga Rodzaju 24:12-18, 26-27


2)                                           sprzedanie Józef Midianitom i Potyfarowi

Gdy bracia Józefa z zazdrości i nienawiści chcieli go zabić - wrzucili go wpierw do studni. Jednak BÓG WSZECHMOGĄCY znany w JEZUSIE tak pokierował zdarzeniami że postawił na ich drodze karawanę Midianitów i tym ludziom został sprzedany Józef w niewolę - Księga Rodzaju 37:25-28. Midianici zaprowadzili Józefa do Egiptu i znowu Wszechmogący - Absolutnie Suwerenny BÓG cudownie zadziałał w doskonałym czasie - bo postawił na drodze Józefa - Potyfara : " Midianici zaś sprzedali go w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej "- Księga Rodzaju 37:36 i później BÓG dopuścił do szeregu różnych wydarzeń tak, że wierny i ufający Józef został wywyższony do rangi prawie równej faraonowi, aby dalszy cudowny Boży plan mógł się rozgrywać. Nie ma przypadków : " Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich. I tam był w więzieniu. (21) Ale Pan był z Józefem ... " - rozdział 39 - ale WSZECHMOGĄCY PAN był z Józefem !!! - wspaniałe słowa, wspaniała zachęta i dla nas. Widzimy więc PAN tak sprawił że Midianici i Potyfar byli w odpowiednim miejscu i czasie. Nie byli ani za wcześnie, ani za późno. PAN również miał rękę nad wszystkimi innymi sprawami i tak samo jest dzisiaj. Bądźmy ufający bezgranicznie a PAN będzie z nami.

3)                                                 Mojżesz znaleziony w Nilu

Gdy Mojżesz został położony w sitowiu na brzegu Nilu, to nasz Wszechmogący - Absolutnie Suwerenny BÓG objawiony w JEZUSIE pokierował tak zdarzeniami, że córka faraona znalazła się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie o znalazła malutkiego Mojżesza i to ona go nazwała Mojżesz : " I nazwała go Mojżesz, mówiąc: Wyciągnęłam go z wody " - Księga Wyjścia 2:10b - PAN WSZECHMOGĄCY nieskończony w swojej potędze i mądrości sprawił że wyciągnęła GO z wody. Nie była nad Nilem ani za wcześnie, ani za późno. Absolutnie Suwerenny BÓG działał, działa i będzie zawsze działał w doskonały sposób mając pełną kontrolę nad wszystkim co się dzieje w całym wszechświecie i na tej planecie. Jak błogo to wiedzieć. Żaden człowiek, żaden demon nie pokrzyżuje niczego w Bożym cudownym działaniu. Bezgranicznie ufajmy JEZUSOWI ...

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/zmieniona-perpektywa-czesc-9-exodus-i.html

4)                                                   posłanie Aarona

Gdy Mojżesz miał 80 lat i gdy PAN przemówił do niego w ziemi Midianitów aby wrócił do Egiptu i wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej - to Mojżesz zaczął wymawiać się, wykręcać się od tego tłumacząc BOGU że jest człowiekiem wymownym, nie jest dobrym mówcą. PAN zapewniał Mojżesza że będzie z nim, ale Mojżesz dalej się wymawiał : " Ale on rzekł: Proszę, Panie, poślij kogo innego! (14) Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić; a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim " - Księga Wyjścia 4:13-14 - zanim Mojżesz zaczął narzekać, wymawiać się to nasz Wszechmogący - Absolutnie Suwerenny BÓG objawiony w JEZUSIE wszystko już wiedział i już działał bo mówi Mojżeszowi że Aaron jest już w drodze i idzie na jego spotkanie. PAN nie mówi że poślę do ciebie Aarona, ale mówi że Aaron już idzie, już jest w drodze. Niesamowity, wspaniały, niepojęty w mądrości i mocy BÓG !!! ON zna całą przyszłość i nie musimy się zamartwiać, lękać. Ufajmy MU, szukajmy całym sercem JEGO oblicza i JEGO Królestwa w górze a ON wszystko dobrze uczyni w swój doskonały sposób, w swoim doskonałym czasie.

5)                                             przejście przez Morze Czerwone

Gdy Izraelici wyszli z Egiptu to PAN w swojej niepojętej mądrości nie poprowadził ich najkrótszą, najłatwiejszą drogą i tak samo często jest z nami. PAN nas prowadzi inaczej niż my byśmy chcieli, inaczej niż chciałaby ludzka logika - ale to ON jest Wszechmądry, więc wie co robi. W odpowiednim czasie PAN rozdzielił morze, w odpowiednim czasie stanął między Izraelitami a Egipcjanami, w odpowiednim czasie odpadły koła rydwanów, w odpowiednim czasie Izraelici doszli na drugi brzeg i w odpowiednim czasie morze zatopiło armię faraona. Nasz Wszechmogący - Absolutnie Suwerenny BÓG objawiony w JEZUSIE nie działa ani za szybko, ani za późno. ON działa zawsze w odpowiednim czasie.

6)                                           wojna Gedeon z Midianitami

Gdy Gedeon obawiał się jeszcze walki, to PAN posłał go w odpowiednim czasie do obozu Midianitów aby posłuchał co tam mówią. Gedeon nie przyszedł ani za wcześnie, ani za późno - ale w odpowiednim czasie - co do sekundy. PAN wspaniale wszystkim pokierował. Dał odpowiedni sen jednemu wojownikowi i ten opowiadał ten sen innemu wojownikowi akurat w tym czasie gdy był tam Gedeon. Nasz BÓG działa zawsze we właściwym czasie.   " Tejże nocy rzekł Pan do niego: Wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. (10) Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem Purą pod obóz (11) i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł tedy wraz ze swoim giermkiem Purą aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. (12) Midiańczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. (13) A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: Oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił, i namiot upadł. (14) A towarzysz jego odpowiedział: Nic to innego jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego; Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz. (15) Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: Wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków " - Księga Sędziów 7:9-15   , ufajmy, zawsze ufajmy bezgranicznie PANA JEZUSOWI i OJCU. ONI wiedzą co robią. Polegajmy tylko na nich.

7)                                              spotkanie m.in Saula z Samuelem

9 rozdział 1 Księgi Samuela opisuje historię Saula który wyrusza na poszukiwania zaginionych oślic swego ojca. PAN chciał ustanowić Saula królem Izraela i tak pokierował wydarzeniami, że Saul w odpowiednim czasie spotkał się z Samuelem który namaścił go na króla. " Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń: (16) Jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim, on wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. (17) Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: To jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem " - 1 Samuel 9:15-17 - później Samuel zapowiedział Saulowi m.in takie wydarzenia : " Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina, w Selsach, którzy ci powiedzą: Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: Co mam czynić w sprawie mego syna? (3) A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie, podążający do Boga w Betel" - PAN WSZECHMOGĄCY kontroluje miliardy miliardów wydarzeń w tej samej chwili, wszystko kontroluje i co do ułamka sekundy spełnia co zapowiada. Niesamowite ale jak wspaniałe bo prawdziwe.

8)                                                ratunek dla Dawida

Gdy Saul ścigał Dawida chcąc go zabić, to nasz Wszechmogący - Absolutnie Suwerenny BÓG objawiony w JEZUSIE nie pozwolił na to posyłając Filistyńskie wojska na królestwo Saula.
" I szedł Saul po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi wojownikami po przeciwległej stronie góry; a gdy Dawid śpiesznie uchodził przed Saulem, Saul zaś ze swoimi wojownikami już otaczał Dawida i jego wojowników, aby ich pojmać, (27) przybył posłaniec do Saula z doniesieniem: Pójdź śpiesznie, gdyż Filistyńczycy wtargnęli do kraju. (28) Zaniechał więc Saul pościgu za Dawidem i wyruszył na spotkanie z Filistyńczykami. Dlatego nazwano tę miejscowość Skała Rozstania. " - 1 Samuela 23:26-28 - Dawid już był otaczany, a tu nagle przychodzi posłaniec do Saula z wieściami o najeździe Filistyńczyków. Posłaniec nie przyszedł ani za wcześnie, ani za późno. Dawid już był otaczany, ale PAN góruje nad wszystkim więc zainterweniował w swój doskonały sposób i w odpowiednim czasie. Jak dobrze mieć, znać ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA którego planów, zamiarów nikt i
nic nigdy nie pokrzyżuje.

9)                                               Eliasz i wdowa z Sarepty

" Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. (10) Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. (11) A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią: Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. (12) Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. (13) Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. (14) Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela:Mąka w garncu nie wyczerpie się, Oliwy w bańce nie zabraknie Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię." - 1 Królewska 17:9-14 - Eliasz nie spóźnił się. Kobieta już zbierała drzewo aby przygotować ostatni posiłek z resztek które jej zostały, ale Eliasz był na czas.
 Mimo że Eliasz miał wiele kilometrów do przejścia z nad potoku Kerit do Sarepty to nie spóźnił się, bo Wszechmogący PAN czuwał nad wszystkim. Czuwał nad drogą Eliasza. Mimo że została tylko garść mąki i odrobina oliwy to Wszechmogący Suwerenny BÓG -  kontroluje miliardy miliardów wydarzeń w tej samej chwili. ON się nie spóźnia. JEGO plan jest doskonały. Człowiekowi wydaje się że już nic z czegoś nie będzie, a jednak PAN jest na czas i działa często wbrew ludzkiej logice i planom ludzkim. UFAJMY MU i szukajmy całym sercem JEGO oblicza i JEGO Królestwa w górze a ON wszystko dobrze uczyni w swój doskonały sposób, w swoim doskonałym czasie.


10)                                              ratunek Mordochaja

Księga Estery opisuje historię Mordochaja na którego czekała zbudowana już szubienica. Rano Haman miał pójść do króla i zawiadomić go o planie powieszenia Mordochaja, ale PAN WSZECHMOGĄCY tak pokierował okolicznościami, że pełen nienawiści Haman zamiast powiesić Mordochaja to wywyższał go publicznie !!!  Cały ciąg wydarzeń to nie przypadek. Nie ma przypadków ale jest wyciągnięta ręka Wszechmogącego BOGA : " Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 2 - Księga Estery  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/10/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_21.html

11)                                               posłańcy do Hioba

"Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. (13) I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, (14) że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: Woły orały, a oślice pasły się obok nich. (15) Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (16) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (17) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy hufce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (18) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. (19) Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (20) Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę; potem padł na ziemię i oddał pokłon, (21) i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. (22) W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. " - Księga Hioba 1:12-22 - jeden za drugim przychodzą z różnych zdarzeń i różnych miejsc i gdy jeden jeszcze mówi to akurat następny przychodzi. BÓG panuje nad wszystkim. Nawet jak dał dopust szatanowi to nadal był PANEM całej sytuacji, tak że właśnie słudzy z różnych miejsc przychodzili zaraz jeden po drugim. BÓG jest WSZECHMOGĄCY.

12 )                                        ryba ze staterem w pyszczku 

" Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. " - Mateusz 17:27 - Piotr został posłany w odpowiednie miejsce, w odpowiedni czas - gdzie była akurat ta ryba która połknęła monetę - stater. Piotr nie przyszedł ani za późni, ani za wcześnie, ale BÓG tak pokierował nim i rybą że była w odpowiednim miejscu gdy Piotr zarzucił swoją wędkę. Chwała WSZECHMOGĄCEMU, WSZYSTKOWIEDZĄCEMU BOGU który SUWERENNIE panuje nad wszelkim stworzeniem.
W Ewangeliach Chrystus jako człowiek na 33.5 roku odłożył na bok swoją Boskość i działał w mocy swego OJCA. Wtedy był mniejszy nawet od aniołów - np Hebrajczyków 2:9a - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/osiem-dowodow-biblijnych-ze-jezus-jest.html

13)                                            uwiązane oślątko 

" A gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, przy górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch ze swoich uczniów; 30 Mówiąc: Idźcie do wioski, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślątko uwiązane, na którym nigdy nie siedział żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. 31 A gdyby was ktoś spytał: Dlaczego je odwiązujecie? tak mu powiecie: Dlatego, że Pan go potrzebuje. 32 Wtedy odeszli ci, którzy zostali posłani, i znaleźli wszystko, jak im powiedział. 33 A gdy odwiązywali oślątko, zapytali ich jego właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślątko? 34 A oni odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. 35 I przyprowadzili je do Jezusa, położyli swoje szaty na oślątko i wsadzili na nie Jezusa. " - Łukasz 19:29-35 - wszystko było tak jak powiedział Zbawiciel. Uczniowie zostali posłani w odpowiedni czas, w odpowiednie miejsce. Nie przyszli ani za wcześnie ani za późno bo OJCIEC WSZECHMOGĄCY czuwał nad wszystkim.

14)                                       człowiek z dzbanem wody i kobieta przy studni 

On im odpowiedział: Gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie;
11 I powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel cię pyta: Gdzie jest pokój, w którym będę jadł Paschę z moimi uczniami?
12 On wam pokaże wielką, urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie.
13 Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę." - Łukasz 22:10-13 - człowiek niosący dzban wody był w odpowiednim miejscu i czasie, tak samo uczniowie. Absolutnie Suwerenny BÓG objawiony w JEZUSIE doskonale - co do ułamków sekundy ma wszystko pod kontrolą

4 rozdział Ewangelii Jana opisuje kobietę która przychodzi do studni po wodę - przychodzi ona akurat gdy Zbawiciel tam odpoczywał. PAN miał do niej swoje Słowo i do innych mieszkańców Sychar. Zbawca był w odpowiednim czasie i miejscu i BÓG pokierował również tą kobietą aby przyszła o tej porze - nie wcześniej i nie później. 

15)                                    ewangelista Filip i Eunuch 

" Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna.
27 Wstał więc i poszedł. A oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami;
28 I wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza.
29 A Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. " - Dzieje Apostolskie 8:26-29 - tak Filip jak i eunuch z dalekiej Etiopii spotykają się w odpowiednim miejscu i czasie. BÓG WSZECHMOGĄCY, SUWERENNY objawiony w JEZUSIE jest niesamowity, wspaniały. Zobaczcie dalej : " Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: Rozumiesz, co czytasz?
31 A on odpowiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł.
32 A czytał ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. " - Filip podbiega gdy eunuch czyta akurat proroctwo o JEZUSIE idącym na śmierć. Gdyby Filip przyszedł wcześniej lub później to eunuch czytałby inny fragment lub w ogóle by nie czytał. Absolutnie Suwerenny BÓG panujący doskonale nad wszystkimi wydarzeniami jest niesamowity, niepojęty w swej mocy i mądrości. 

Ale zobaczcie dalej jeszcze : " A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? " - Dzieje 8:36 - jadą, jadą a tutaj akurat woda !! Nasz BÓG ma wszystko poukładane, ufajmy MU, polegajmy zawsze ma NIM. W każdych okolicznościach. Choćby i świat się zawalił to ufajmy, ON nadal i wtedy będzie miał wszystko pod kontrolą. Zawsze będzie Absolutnie Suwerennym BOGIEM. Ufajmy i polegajmy na NIM całym sercem a będziemy mieć JEGO pokój, siłę

16)                              Korneliusz i apostoł Piotr 

10 rozdział Dziejów opisuje setnika Korneliusza któremu ukazuje się anioł i mówi mu aby posłał swych ludzi do Jafy gdzie jest apostoł Piotr. Gdy posłańcy Korneliusza zbliżają się do miasta - wtedy ma widzenie wszelkich zwierząt ziemskich i następnie gdy posłańcy są już przed domem Piotr dostaje informacje że szukają go trzej mężczyźni, aby zeszedł nad dół i poszedł z nimi. Posłańcy Korneliusza byli na miejscu w odpowiednim czasie, Piotr też w odpowiednim czasie miał swoje widzenie i otrzymał dalsze polecenia. Nic nie było za wcześnie, nic nie było za późno. Absolutnie Suwerenny BÓG panujący doskonale nad wszystkimi wydarzeniami i będzie tak panował zawsze więc nie lękajmy się przyszłości. Ona jest w rękach nie jakichś władców, nie demonów ale naszego BOGA który nam miłuje, jest doskonale dobry i nawet jeśli przyjdą na nas prześladowania, ucisk czy męczeńska śmierć to ON będzie nadal nad wszystkim i da nam tyle sił abyśmy byli MU wierni do końca i uwielbili GO czy to w życiu, czy w śmierci. Bez JEGO dopustu nic nie możecie przyjść na nas, a do czego ON dopuszcza to zawsze jest to ostatecznie ku JEGO chwale i ku wiecznemu dobru - naszemu lub innych ludzi - cz 5 : http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_11.html


Gdy PAN daje się rano obudzić to proszę GO aby kierował mną przez cały dzień, abym na każdy czas miał JEGO słowa i zachowanie godne JEGO osoby. Wiem że ON w każdym miejscu i czasie może mnie użyć, postawić kogoś na mojej drodze więc chcę polegać na NIM w każdym czasie, miejscu i być czujnym aby móc być użytecznym i nie przynieść wstydu, ale chwałę. U PANA nie ma przypadków, więc nie chce nic czynić z siebie, ale wszystko wg JEGO woli i ku JEGO chwale. Na tych przykładach widzimy niesamowitą potęgę, niesamowitą mądrość naszego OJCA BOGA i ZBAWICIELA JEZUSA. Kto bezgranicznie ufa SYNOWI BOŻEMU nie zawiedzie się. ON jest BOGIEM WSZECHRZECZY. ON doskonale panuje w każdym czasie nad wszystkimi wydarzeniami - więc czego miałbym się lękać przyszłości ?? , dlaczego miałbym się zgorszyć gdy nadejdzie np trzecia wojna światowa i prześladowania. ZBAWCA mnie kocha, mam obietnicę zmartwychwstania. Nic nawet śmierć nas nie rozłączy. Nie boję się śmierci, umierania, wojen, prześladowań, przyszłości gdy trwam, ufam Absolutnie Suwerennemu Zbawcy który mnie doskonale miłuje. Gdy zaniedbam trwanie, gdy chwieje się zaufanie, pewność to i pokój ducha zaczyna się chwiać, wkrada się wtedy np strach ... 

Gdy ufamy MU jako TEMU który doskonale panuje nad wszystkimi wydarzeniami  to strach znika ... nie oznacza to bycia biernym, wręcz przeciwnie zachęca do pracy Pańskiej, do służby dla PANA panów - JEZUSA WSZECHMOGĄCEGO

" 2 lata od amputacji ręki - Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część 6  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/06/2-lata-od-amputacji-reki-jak-pozostac.html  

                pozdrawiam Dominik ...Charis2007@wp.pl .... 22.06.2018 Puławy