Popularne posty

czwartek, 21 września 2017

Płaczący Jezus część 2 - mgła nad Golgotą
 " I Jezus zapłakał. 36 Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował." - Ewangelia Jana 11:35-36 Uws. Biblia Gdańska ... " Patrzcie, jak go miłował " ... Płacz PANA nad przyjacielem - Łazarzem dotknął serc Żydów. Ale jest inne wydarzenie gdy PAN swoje życie oddaje za wszystkich ludzi i to za wrogów, bo tacy byliśmy wobec NIEGO a wielu ludzi na tej planecie, nadal jest wrogami wobec NIEGO. To jest doskonały dowód miłości tak OJCA, jak i SYNA : " Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł." - Rzymian 5:8

Patrzcie, jak go miłował " - Jn 11:36b - można by było odpowiedzieć : " Patrzcie na Golgotę, na ofiarną, zastępczą śmierć Chrystusa za nas i zobaczcie jak nas umiłował "


Czasami mam momenty jakby gęsta mgła była na wzgórzu Golgoty, jakby zasłaniała mi krzyż i czuję się jakby ta BOŻA miłość mnie nie dotyczyła, nie obejmowała mnie. Wiem, że to nieprawda, ale czasami mam bój wiary o to, że PAN mnie kocha, o to że OJCIEC ma mnie za swojego syna. Gdy rozmyślam/kontempluje o Golgocie - o ofierze Zbawiciela, o Bożej miłości okazanej w SYNU to mgła znad Golgoty znika, rozmywa się. Trwać cały czas w tej pewności Bożej miłości, aby to było w sercu cały czas, w myślach.

                                                                                                            ABBA OJCZE 

Mamy chyba tendencje aby wątpić w to co dobre. Łatwiej człowiekowi widzieć rozgniewanego STWÓRCĘ, niż kochającego OJCA. To pierwsze nie wymaga nawet chyba wiary, ale to drugie jest tylko w nowym sercu danym w Chrystusie, gdy uznajemy GO swym Zbawicielem, Panem, Królem. PAN JEZUS udziela wody żywej czyli swego ducha i wtedy z serca wypływa : ABBA ... " A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! " - Galacjan 4:6

I powiedział: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty." - Ewangelia Marka 14:36


To ABBA z serca, jest inne niż abba śpiewane czy mówione przez wielu ludzi w różnych kościołach. Ich usta mówią intelektualne, puste abba, zamiast ABBA z serca w duchu Chrystusowym: " Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! " - Rzymian 8:15 - to ABBA z serca w duchu PANA mówi się nawet w najgorszych okolicznościach życia. 

Zamykam oczy i mówię w sercu "ABBA OJCZE " , kieruje serce na Golgotę, ale i na pusty grób i mimo jakiegoś słabszego dnia, to nie upadam na duchu. Mimo jakichś ciemnych chmur, kieruję serce, myśli na PANA JEZUSA. Wiem, że żyje i myśli o mnie, zależy MU na mnie. Cały czas wykonuje służbę ARCYKAPŁANA, pomaga nam, jest z nami, za nami.
Wiem że tylko dzięki JEGO łasce jest wszystko, w tym zbawienie, ale mimo tego czasami coś zaciemnia to wszystko, ale wiem że nie można skupiać się na burzy, ale trzeba serce kierować na PANA. Na Golgotę, na pusty grób i na prawicę OJCA w niebie gdzie zasiada PAN. Jeśli oni za nami to kto nas oskarży ? , kto nas potępi ? nie ma takiego.


Gdy Piotr patrzył na Chrystusa to szedł po wzburzonym morzu, ale gdy odwrócił oczy od PANA na burzę, na fale to zaczął tonąć, ale jak dobrze że zawołał : " PANIE ratuj mnie !!! " ... jak dobrze pójść w jakieś ciche miejsce i spędzić czas w rozmowie/modlitwie z SYNEM i z OJCEM. Dziękować za wszystko, za wszelkie łaski, przypomnieć sobie Golgotę. Wylać serce przed NIMI - choćby i zbolałe, zwierzyć się, otworzyć, poprosić o umocnienie, o przypomnienie sobie wszelkich łask, dobroci i miłości otrzymywanej od NICH  Spędzić czas w ich obecności, w ICH ramionach.

                                                                              LISTY - POKÓJ, ŁASKA, MIŁOSIERDZIE itd


Na początku większości nowotestamentowych listów mamy przeważnie pozdrowienia z zapewnieniami o Bożej łasce i pokoju jaki mamy z NIM przez krew JEGO SYNA: " Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Rzymian 1:7 


Tak jakbyśmy mieli tendencje do zapominania o tym pokoju i łasce, miłosierdziu które mamy od BOGA, do wątpienia w nie. Jakby groziło nam zwątpienie w te rzeczy i trzeba by było nam o tym przypominać. Cały czas przypominanie że BÓG jest naszym OJCEM, a w JEZUSIE PANU = YHVH jest źródło pokoju, łaski. 


" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 1 Koryntian 1:3
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 2 Koryntian 1:2
" Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa;" - Galacjan 1:3
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Efezjan 1:2
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Filipian 1:2
" Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa." - Kolosan 1:2
" Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 1 Tesaloniczan 1:1
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 2 Tesaloniczan 1:2
" Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana." - 1 Tymoteusz 1:2
" Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana." - 2 Tymoteusz 1:2
" Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela." - Tytus 1:4
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Filemon 1:3
" Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą." - 1 Piotr 1:3
" Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana;" - 2 Piotr 1:2
" Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości" - 2 Jan 1:3
" Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą." - Judy 1:3Sprawiedliwy gniew Boży nie ciąży już na nas, jak ciążył w starym życiu : " Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?! " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html   , " Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;" - Rzymian 5:1.
Jesteśmy w zmartwychwstałym SYNU, częścią BOŻEJ rodziny. Z każdym dniem bliżej domu OJCA a nie jeziora ognistego = drugiej śmierci... " Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;" - Efezjan 1:5 ____ " I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu." - 1 Tesaloniczan 1:10 


Czasami słabiej widać Bożą miłość, łaskę, pokój z NIM ale trzeba wtedy tym bardziej się uchwycić stabilnych Bożych zapewnień, obietnic, słów i nie słuchać swojego serca, nie użalać się nad sobą, ale przyjść do OJCA, do SYNA. Przybliżyć się do NICH najlepiej w modlitwie, oddaniu chwały, dziękczynieniu przypominając sobie Golgotę, niesamowitą miłość która posłała tam Chrystusa w nasze miejsce, aby nasza wina i kara została zapłacona i nam w NIM darowana ... " Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. (20) Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów." - Księga Micheasza 7:19-20  Biblia Warszawska" A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie." - Galacjan 2:20b Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 część 1  link


              pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 21.09.2017 Puławyczwartek, 14 września 2017

Sprzedają nieskończony skarb za 80 złotych część 2 - dziesięć panien i dobry sługa

Załóżmy że 1 rok życia to 1 złoty. Statystyczne 80 lat = 80 złotych. Czy warto życie wieczne - nieskończone życie oferowane przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, sprzedać za pożądliwe, grzeszne czy marnotrawne spędzenie góra ok 80 lat ?? Czy sprzedalibyście mieszkanie za 80 złotych ?? A przecież wieczność w raju jest nieskończenie cenniejsza. Lepiej całym sercem pójść za PANEM JEZUSEM, trwać w JEGO łasce ... " Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa." - Filipian 2:21 ______ " Zgromadzeni jednomyślnie, postanowiliśmy posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem; 26 Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa." - Dzieje Apostolskie 15:25-26 

" W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało. " - Księga Sędziów 21:25 -- nie możemy żyć jak ówcześni Izraelici, którzy robili co im się podobało, a nie to co wymagał BÓG. My nie żyjemy w bezkrólewiu. Mamy króla - KRÓLA królów - Wszechmogącego PANA JEZUSA CHRYSTUSA. ON jest naszym KRÓLEM, a my JEGO poddanymi, JEGO sługami - więc bądźmy MU posłuszni. Wykonujmy JEGO rozkazy, prawa bo to obowiązek poddanych KRÓLA. Buntownicy, rebelianci, źli słudzy nie są posłuszni, nie są poddani królowi. CHRYSTUS jest władcą DOSKONAŁYM - JEGO prawa, nakazy są ku JEGO chwale i ku naszemu dobru, oraz dla dobra innych. 


Trwa sezon grzybobrania. Czy chrześcijanin może iść na grzyby ?? ... JEZUS CHRYSTUS nie chodził tam gdzie MU się podobało, ale tylko tam gdzie była wola OJCA.

Pójście na grzyby to nie jest grzeszna rzecz, ale pytanie dla nas - czy PAN nas tam posłał, czy JEGO wolą jest abyśmy tam spędzili czas, a nie gdzie indziej. Czy to najlepszy wybór spędzania czasu ??

Są osoby, które idą na grzyby jak do pracy - zbierają i później sprzedają je. To dobra rzecz. Inni może mają inne powody, ale warto w małych rzeczach uczyć się szukania woli Bożej i szukać rozeznania. Czas nam dany nie jest nieograniczony i nasz KRÓL dał nam różne nakazy, obowiązki które nie mogą być zaniedbywane. Czas nie może być marnotrawiony. Powiedziano nam m.in aby głosić Ewangelię - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html

To zbieranie grzybów to tylko przykład rzecz, zajęcia które same w sobie nie jest złe, ale może być zmarnowanym czasem, gorszym wyborem. Każdy przypadek jest indywidualny i niech każdy w danych rzeczach dobrze to z PANEM rozważy, bo wiele rzeczy które nie są złe mogą być pożądliwością ciała czy oczu a nie wolą Bożą dla nas. Mogą one stać się bożkami a to jest grzechem.

Nie osądzam grzybiarzy :) , po prosto sam mogłem wczoraj i dzisiaj jechać na grzyby, ale zrezygnowałem z tego bo widziałem, że nie jest to dla mnie wolą Bożą, że to nie będzie najlepszy wybór. W moim przypadku byłby to zmarnowany czas. Bez grzybów mogę się obejść, bez lasu mogę się obejść i PAN mi dał do serca, że nie do tego zostawił mi cały kręgosłup i sprawne nogi. Wybrałem wyjście na miasto, bo wiedziałem że będę miał tam okazje spotkać ludzi, którym będę mógł mówić o Zbawicielu JEZUSIE CHRYSTUSIE. PAN mi dał porozmawiać z pięcioma osobami. Gdybym wybrał las, grzyby nie byłoby tego ... 

" Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; 16 Odkupując czas, bo dni są złe. 17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana." - Efezjan 5:15-17  Ciało wolałoby las, grzyby - ale PAN mi mówił abym zaparł się siebie i wybrał to co ku JEGO chwale, żebym poszedł z JEGO słowem.
 Jesteśmy powołani do podejmowania najlepszych wyborów ku chwale PANA JEZUSA, ku dobru bliźnich i ku naszemu duchowemu wzrostowi. Kryteria wyborów nie polegają tylko na tym czy coś jest złe. Wiele rzeczy nie jest złych, ale i nie są najlepszymi wyborami, a powinniśmy w mądrości Chrystusowej wybierać to co najlepsze w oczach PANA -- " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić" - 1 Koryntian 6:12 __________ " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. " -- 1 Koryntian 10:23-24 -- Paweł pokazuje że wiele rzeczy nie jest złych i wolno nam je, ale w mądrości i miłości do BOGA i ludzi powinniśmy rozsądzać i dokonywać najlepszych wyborów, nawet jeśli to wymaga zaparcia się siebie, nawet gdy "ciało" czegoś bardzo chce to należy przeciwstawić mu się, odrzucić to i wybrać to co najlepsze. 

Czas jest darem i zdamy sprawę jak ten dar wykorzystaliśmy. PAN JEZUS nie daje nam życia, nie wybrał nas po to abyśmy żyli jak nam się podoba, ale żebyśmy zapierali się siebie w mocy PANA i w JEGO mądrości dokonywali najlepszych wyborów, zajmowali się tym co polecił PAN. 

Nie dostaliśmy darów aby je marnować, zużywać na głupstwa, marności czy pożądliwości.


Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni." - Efezjan 2:3 
" Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; 12 Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie;" - Tytus 2:12

 Czy więc mamy nie chodzić do pracy ?? Czy więc mamy nie zajmować się domem ?? Nie. To obowiązki i dobrze być w nich wiernym na dobre świadectwo dla świata : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html  - Ale poza ziemskimi obowiązkami, mamy nakazane szukać Królestwa Bożego. Mamy nakazane dzielić się Dobrą Nowiną o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu. Mamy nakazane służyć braciom i siostrom i być zbudowaniem, wzorem a nie zgorszeniem, złym przykładem.

Mamy wiele wolnego czasu i jako lud wybrany, jako uczniowie nie możemy spędzać tego czasu bezmyślnie. Nie możemy go marnować na pożądliwości i głupstwa. PAN swojemu ludowi dał różne dary, dał różne nakazy a kto tym gardzi i zajmuje się tym czym nie powinien to usłyszy nie pochwałę, ale słowa : " sługo zły, leniwy, nieużyteczny".


 • W ziemskiej pracy gdy gardzisz poleceniem szefa, swymi obowiązkami to zostaniesz upomniany.
 • W ziemskiej pracy gdy zajmujesz się jakimiś swoimi głupstwami zamiast swymi obowiązkami to zostaniesz upomniany.
 • W ziemskiej pracy gdy mimo upomnień dalej robisz to co ci się podoba, a nie to co nakazał szef to zostajesz wyrzucony z niej.
 • Mamy zleconą pracę przez PANA - ku chwale BOŻEJ i dla JEGO Królestwa i będziemy z tego rozliczeni. Jedni okażą się dobrymi pracownikami, a inni złymi. 


Nasz czas jest czasem PANA, który daje nam kolejne dni. ON decyduje nie my. Modlę się o Bożą mądrość i siłę ku najlepszym wyborom, najlepszym decyzjom. Proszę o to dla siebie i całego Ciała Chrystusa.

Możemy wymienić tysiące rzeczy, zajęć które nie są złe, ale gdy się nimi zaczniemy zajmować to okażemy się złymi sługami Chrystusa - nie będziemy zajmować się rzeczami które nakazał PAN. Te tysiące rzeczy zaabsorbują nas, przejmą serca, zgaszą ducha Pańskiego. Nie straszę, nie mówię aby wpadać w jakieś paranoje i z domu nie wychodzić. Pisze to przede wszystkim w pierwszej kolejności do siebie, aby zanim coś się zrobi, gdzieś pójdzie zastanowić się m modlitwie, w prośbie do PANA JEZUSA - czy to JEGO wola. Czy to będzie najlepszy wybór. Co ON by wybrał na moim miejscu ??Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba" - Rzymian 12:1 
" Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości;" - 1 Piotr 1:14

Złe wybory, gorsze wybory owocują złym, czy gorszym stanem duchowym. Dobre, najlepszy wybory skutkują wzrostem, nabieraniem sił. Złe wybory nie wymagają wysiłku. Wybiera się to co chce "ciało" - zmysłowe, grzeszne pragnienia, pożądliwości. Wybrać najlepiej - to często oznacza zaparcie się siebie. Ciało krzyczy, głośno woła aby wybrać to co zmysłowe lub światowe czy grzeszne, ale dobrze i mądrze w sile, mocy PANA JEZUSA zaprzeć się siebie. Wybrać to co chce duch, a nie ciało. Dokonać najlepszego wyboru. Chwilowo może "boleć" ale to minie i przyniesie dobry plon. To co chce ciało to tylko ma chwile przyjemności a skutki długotrwałe są często bolesne, przynoszą straty. • mądre panny -- vs -- głupie panny
 • dobry i wierny sługa -- vs -- zły, leniwy i nieużyteczny sługa
 • posiany na dobrej glebie -- vs -- posiany między cierniami lub posiany na gruncie skalistym albo drodze
Głupie panny, źli sludzy, posiani między cierniami,na gruncie skalistym/drodze - nie stali się takimi przypadkowo. Nie słuchali PANA. Robili co im się podobało. 


Gdy "ciało = zmysłowa i grzeszna natura" się odzywa i nakazuje nam co mamy wybrać, to najlepiej wtedy przyjść do tronu łaski - do PANA JEZUSA. ON udzieli swej siły - swego ducha abyśmy dokonali najlepszego wyboru. W CHRYSTUSIE jest siła i mądrość, których w nas samych nie ma. PAN JEZUS nie jest chytry, nie żałuje nam ich ... " proście, a będzie wam dane. Szukajcie a znajdziecie. Pukajcie a otworzą wam " ...

Jak powiedział : " beze mnie nic uczynić nie możecie". Nawet nie próbujmy sami w swej sile. " Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć." - Rzymian 8:13 ________ " Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie." - Galacjan 5:16-17 
 To co nakazał PAN nie jest ograniczeniem, niewolą. Wręcz przeciwnie jest dobre dla nas, dla innych ludzi i ku chwale TEGO dzięki któremu istniejemy, żyjemy i mamy wszystko. Tutaj góra kilkadziesiąt lat, w PANU nieskończoność.

Czas życia na prawdę jest krótki, świat coraz bardziej niebezpieczny, jest duchowa wojna i spotkanie z PANEM twarzą w twarz coraz bliższe. Mądrze i dobrze jest rozumnie spędzać czas.... " Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. " - 1 Piotr 4:7. Jesteśmy na wojnie, nie na wakacjach. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html
       pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ....... 14.09.2017 Puławy 


piątek, 8 września 2017

Niewiasta obleczona w słońce to nie Maryja - oszustwo z majem 2018 i kolejnymi latami

23 września 2017 r to kolejna fałszywa data. 23 września nie ma nic wspólnego z Objawieniem Jana rozdział 12. Nie będzie 23 września ani pochwycenia, ani powrotu PANA JEZUSA na ziemię, ani końca świata. Ta data to kolejny fałszywy alarm, przez który znowu wielu będzie szydzić z chrześcijan, pogardzać Chrystusem, Jego nauką i cała natchnioną Biblią. 


Już są kolejne fałszywe zapowiedzi i daty m.in na maj 2018 roku - związane z 70 rocznicą powstania państwa nazywanego błędnie Izrael. Prawdziwy Izrael to Kościół [ narodzeni na nowo ludzie z Żydów i pogan ]. Powstanie w 1948 roku tego państwa nie jest spełnieniem proroctw biblijnych, bo one nie mówią o tym państwie. Rok 2018 przeminie, fałszywe zapowiedzi upadną, ale inni wymyślą coś na 2019 rok, na 2020 itd ... "temat tabu prawdziwy Izrael to żyjący Jezus część 1 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/temat-tabu-prawdziwy-izrael-to-zyjacy.html

Ludzie czytają Biblię nie przez relację z Chrystusem, który udziela natchnienia, aby odczytać jedyną natchnioną Księgę, ale np patrzą w gwiazdy, w konstelacje i te rzeczy próbują wpasować np w Objawienie Jana. Konstelacje gwiazd, zodiak to produkt pogański. To produkt upadłego człowieka. Oczywiście OJCIEC i SYN wszystko stworzyli w tym gwiazdy, ale ludzie nadali poszczególnym obszarom nieba i gwiazdom w nich zawartym różne nazwy, symbole. BÓG nie ustanowił że ta część nieba i gwiazdy nazywa się "lew", a inna nazywa się : " panna". 


Ten układ gwiazd i planet, który ma być 23 września miał miejsce wiele razy w historii. Nie jest tak jak mówią mass media i różni ludzie, że to wyjątkowe zjawisko. Taki sam układ ciał niebieskich niebie miał miejsce np w latach : 1827, 1483, 1293 i 1056. 

1827 rok, 1483, 1293 i 1056 rok - W samym ostatnim tysiącleciu były to cztery razy !! Ale nawet gdyby to było pierwsze takie zdarzenie w historii to nie byłby to znak. Jan nie nawiązywał do pogańskich wymysłów konstelacji. Boże znaki na niebie to będą wg mnie rzeczy jak np słońce, które zgaśnie. Rzeczy, których demony nie podrobią. 

Z tym 23 września będzie tak samo jak z "tetradami" - to kolejny błąd, kolejne oszustwo. Objawienie Jana rozdział 12 i niewiasta/kobieta "ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd" - to nie ma nic wspólnego z dosłownym słońcem, dosłownymi gwiazdami, planetami i księżycem na niebie. Nie ma to nic wspólnego z gwiazdozbiorem panny.


Gdzie w Biblii jest powiedziane, że Stwórca powiedział, że dany obszar nieba to panna ?? Nigdzie. Nawet jak jest w Biblii odniesienie np do Plejad,Oriona itp to tyko aby pokazać że YHVH włada wszelkimi gwiazdami i to w NIM jest prawda a nie w diabelskiej astrologii. Gwiazdozbiory to produkt bezbożnego człowieka, pogan i nie wszyscy te gwiazdy łączyli z kobietą :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Panny

Jedni nazwali ten gwiazdozbiór np panną. Starożytni Babilończycy zamiast panny widzieli w nich liść palmy oraz kłos z ziarnami. A co jakby inna kultura widziała tam np świnkę morską, inna szympansa, inna liść dębu, inna coś tam innego. To ludzkie wymysły a nie Boże Objawienie !! To co potrzebne jest w Biblii, którą zrozumieć można gdy trwa się w Żywym Wszechmocnym Chrystusie bo ON udziela ducha mądrości, poznania, prawdy. Mądrość jest w BOGU a nie w gwiazdach - Jakub 1:5.


Od kiedy mamy opierać się na pogańskich, bezbożnych wymysłach aby odczytywać taki czy inny fragment Pisma ?? Taki układ gwiazd i planet miał miejsce jak pisałem nie raz i nie dwa, ale wtedy nie było youtube'a i tak powszechnie wiele głupstw nie roznosiło się jak dzisiaj. 

Nie będzie 23 września ani pochwycenia, nie będzie wtedy powrotu Chrystusa, nie będzie końca świata. Ludzie propagujący takie rzeczy jak 23 września, jak "tetrady" i inne tego typu rzeczy dziwnym trafem nie wierzą w to co głoszą. Dlaczego nie przepiszą swoich majątków dla ubogich, skoro są tak pewni swoich rewelacji ?? Wielu z nich dla pieniędzy wymyśla kolejne "końce świata" i są już daty, zapowiedzi końca na przyszły 2018 rok, na 2019 i na kolejne lata !! Znowu różni ludzie będą robić kombinacje alpejskie aby przepchnąć swoje chore sensacje i błędne nauki, tak sprzeczne z prostym przekazem Chrystusa i apostołów, że nikt z ludzie nie będzie znał daty i żeby strzec się ludzi, którzy zapowiadają JEGO bliskie przyjście.

PAN podał cały szereg znaków, które jeszcze są przed nami. A dopóki nie nadejdą to i przyjście PANA nie jest bliskie, bo właśnie dopiero gdy je ujrzymy będziemy wiedzieć że góra kilkadziesiąt lat i nadejdzie [ nie przeminie to pokolenie ] - "Semeion koniec świata znaki - lato nie jest blisko " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - m.in to obala 23 września, jak i zapowiedzi na 2018 czy 2019 itd. 

                                                                  Nie słuchaj MASS MEDIÓW i INTERNETOWYCH wieszczy końca świata itp
                                     
Mass medialne i youtubowe proroctwa typu : http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/koniec-swiata-we-wrzesniu-2017-bedzie-rokiem-wielkiego-przebudzenia-i-wielkiego-wstrzasu_1012787.html : " Naukowcy przeanalizowali 12. rozdział Apokalipsy Św. Jana, czyli prawdopodobnie najbardziej znane proroctwo obwieszczające koniec świata. Poprzez karkołomne obliczenia i analizę gwiazd, uczeni przewidzieli kiedy ma nastąpić ułożenie gwiazd, które według Biblii zapowiada koniec świata. Okazuje się, że początek końca ma nastąpić we wrześniu 2017 roku. " - Super Ekspres. Słuchajmy "naukowców" , mass mediów i ludzi żyjących sensacjami a szybko odpadniemy od Chrystusa, będziemy wśród odstępców.

Niewiasta, panna z Objawienia 12 nie ma nic wspólnego z konstelacją gwiazd, nie jest to również Maryja jak głosi błędnie wiele osóbhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - To nie Maria to Kościół na granicy wielkiego ucisku który będzie w ognistym piecu oczyszczenia, przebudzenia, umocnienia, uświęcenia aby Chrystus był w NIM ukształtowany : " Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę [ ODINO strong 5605 ], aż Chrystus w was się ukształtuje" - Galacjan 4:19 


Symbole z Objawienia Jana odczytuje się przez samą Biblie. Biblia a nie gwiazdy daje odpowiedź o czym mówi 12 rozdział Objawienia. Ta niewiasta, kobieta to Kościół Chrystusowy - czyli uczniowie : "Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę." - 2 Koryntian 11:2. Organizm nie organizacja. Ale nie obecni uczniowie, bo wizja dotyczy nadal przyszłości i to nie tej najbliższej, co pokaże niżej. 


 " I ukazał się wielki cud na niebie " - "na niebie" czyli "en do ourano" może być przetłumaczone jako "w niebie" a nie "na niebie". Jan przez przeniesienie do nieba w ciele lub wizję w głowie widział pewne symboliczne rzeczy. Nie patrzył w kosmos. Nie patrzył na nocne niebo i konstelacje. "I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie" - Obj 12:7 - "en do ourano" - tłumaczone jako "w niebie". 
"Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty." - Łukasz 15:7 - "en do ourano" - ten sam zwrot co w Objawieniu 12:1 tłumaczony jako : "w niebie" a nie "na niebie". Znak był pokazany Janowi, to była symbolika Kościoła i żeby odczytać go nie potrzebujemy gwiazd, planet ale ducha Chrystusa i patrzenia do Biblii a nie zabawy w jakichś astrologów. Jeszcze może w równie demoniczne horoskopy zaczną się bawić ?? Wielu "chrześcijan" już się chyba bawi w nie interpretując gwiazdy i przypisując im wydarzenia na ziemi. 


Objawienie Jana 8:12 również nie mówi o dosłownym słońcu, gwiazdach i dosłownym księżycu. To moim zdaniem symbole powiązane z Kościołem i zaćmienie jednej trzeciej z nich - może oznaczać że trzecia część uczniów czyli symbolicznie wielka liczba Chrystusa odpadnie od NIEGO, zgasną, pobłądzą. Słońcem w które odziana jest niewiasta/kobieta to moim zdaniem Żywy Chrystus - Słońce Sprawiedliwości jak czytamy o NIM w Biblii - w księdze Malachiasza. ON jest światłością świata. " I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd.
2 A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych [ ODINO strong 5605] i w mękach rodzenia." - Objawienie Jana 12:1-2 - ODINO - odczuwać bóle rodzenia, mieć bóle porodowe, rodzić w boleściach

 Niewiasta krzyczy w bólach porodowych i jest bliska porodu. Ale te bóle rozpoczną się kilka lat wcześniej : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści [ ODIN strong 5604 ]. " - Mateusz 24:7-8 _______ Odin oznacza m.in : bóle porodowe, akt porodu. Ta gigantyczna wojna z Mateusza 24:7 która rozpocznie bóle porodowe nadal jest kwestią przyszłości !!! :  " początek boleści to kwestia przyszłości - dowody biblijne " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

Skoro początek bóli porodowych z Mateusza 24:7 jest nadal kwestią przyszłości, to tym bardziej kwestią jeszcze dalszej przyszłości jest końcówka porodu ukazana w Objawieniu w 12 rozdziale.23 września to oszustwo. Wydarzenia opisane w Objawieniu rozdział 12 nie mogą nadejść prędzej niż przed 2021 rokiem. 2021 to dolna granica ale to może być dużo później ... 

Urodzenie symbolicznego "chłopca" to początek lub początki trzeciego biada. Pierwsze biada to piąta trąba. Drugie biada rozpocznie się gdy zabrzmi szósta trąbą. Trzecie biada rozpocznie się gdy zabrzmi siódma trąba. Jeszcze nie zabrzmiała pierwsza trąbą a co dopiero mówić piąta. Pierwsze biada ma trwać co najmniej 5 miesięcy - Objawienie Jana 9:5. Drugie biada ma trwać co najmniej 3.5 roku - to czas m.in działalności "dwóch proroków" - Objawienie 11:3. Ostatnie biada zacznie się gdy najpierw "dwaj prorocy" zakończą swoją misję. To wszystko jest kwestią przyszłości, więc i poród niewiasty który ma nastać po "dwóch świadkach" jest kwestią przyszłości. Wrzesień 2017 + co najmniej 5 miesięcy [ pierwsze biada ] + co najmniej 3,5 roku [ drugie biada ] = co najmniej 2021 rok. Nie podaje żadnych dat bo nie znam ani przyszłego początku boleści, ani dokładnych okresów przyszłych zdarzeń. Nawet gdyby dzisiaj rozpoczął się początek boleści od gigantycznej globalnej wojny to poród niewiasty nie nadszedłby wcześniej niż przed 2021 rokiem. Powtarzam : 2021 to dolna granica ale to może być dużo później ... 

                                                                         WPIS z MARCA 2017 roku


"Nie będzie przed 2024 rokiem powrotu Pana Jezusa na Ziemię " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/nie-bedzie-przed-2024-rokiem-powrotu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/nie-bedzie-przed-2024-rokiem-powrotu.html - wpis z marca 2017 roku : " 1)                                                                       

                                                                              pierwsze biada

Jakiś czas po rozpoczęciu się przyszłego początku boleści nadejdzie " pierwsze biada " czyli zatrąbi piąty anioł i przez pięć miesięcy będą się działy te rzeczy opisane symbolicznie w Objawieniu Jana 9:1-12 ... " I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. " - Objawienie 9:5 Uws. Biblia Gdańska 2)                                                                            drugie biada 


" Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą." - Objawienie 9:12 

" drugie biada " - to m.in okres 3.5 rocznego świadectwa dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników - dwóch świadków - wg mnie to symbol większej rzeszy ludzi pełnych Ducha Chrystusowego, którzy wyjdą, wyłonią się z ognia początku boleści i ucisków, prześladowań  a wszystko w PANU JEZUSIE.... " I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory." - Objawienie Jana 11:3 


" A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. " - Objawienie Jana 11:7.... bestia czyli antychryst zabije " dwóch świadków" - ale dopiero gdy zakończą swojej 3.5 rocznej misji : " A gdy dopełnią swojego świadectwa ".


Więc mamy najpierw rozpoczęcie początku boleści, który rozpocznie się wybuchem gigantycznej wojny na świecie - Mateusz 24:7-8 -------->> jakiś czas później przyjdzie 5 miesięczny okres zapowiadany jako pierwsze biada - Objawienie 9:5 ---------->> następnie jakiś czas później rozpocznie się 3.5 roczny okres "dwóch świeczników - dwóch drzew oliwnych " --------->> jakiś czas później dopiero antychryst dojdzie do władzy na 3.5 roku. 


Więc nawet jeśli gigantyczna wojna z jej skutkami i wielkimi prześladowaniami chrześcijan - " początek boleści" - rozpoczęła się jeszcze dzisiaj czyli 27 marca 2017 roku to zanim nadszedłby antychryst -- wpierw musi upłynąć 5 miesięcy - pierwsze biada a następnie drugie biada czyli m.in 3.5 roczna działalność symbolicznych wg mnie " dwóch świadków". 


Więc gdy do marca 2017 roku dodalibyśmy pięć miesięcy i następnie 42 miesiące - tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni  " dwóch świadków " to mielibyśmy 2021 rok. Więc gdyby początek boleści rozpoczął się nawet dzisiaj to antychryst /człowiek grzechu - nie doszedłby do władzy prędzej niż przed 2021 rokiem


Marzec 2017 + ( 5 miesięcy + 42 miesiące ) = 2021 rok. Taka data byłaby minimalna. Po pierwsze początek boleści jeszcze się nie rozpoczął i nie wiemy kiedy się rozpocznie, ale jak się już rozpocznie to nikt tego nie przegapi bo ta wielka wojna przewyższy wszelkie poprzednie, również prześladowania uczniów PANA będą wielkie -- wielu błędnie ten okres będzie nazywało "wielkim uciskiem". Wielki ucisk to będzie co innego i on nadejdzie co najmniej kilka lat później. 


Nie wiemy ile w sumie trwać będzie początek boleści. Nie wiemy tego, więc nikt nie wyliczy dokładnej daty i przestrzegam przed takimi kalkulacjami. Ja tylko podaje bardzo ogólnie pewne biblijne okresy czasu i wydarzenia i chcę pokazać że błądzą ci, którzy każdego roku wygłaszają nadejście antychrysta i PANA JEZUSA. 3)                                                                                trzecie biada


" Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. " - Objawienie Jana 11:14


Trzecie biada to okres m.in zrzucenie szatana na ziemię ... " Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. " - Objawienie Jana 12:12. 


Zanim diabeł zostanie zrzucony na ziemię, wpierw symboliczna "niewiasta" urodzi symbolicznego "chłopca" który zostanie porwany, pochwycony do nieba. Ale to pochwycenie i porwanie nastąpi po skończonej 3.5 rocznej misji " dwóch świadków" i po zabiciu ich przez bestię-antychrysta. 
Zanim nadejdzie pochwycenie uczniów Zbawiciela wpierw antychryst musi się objawić i gdzieś na początku jego drogi lub na początku jego 3.5 rocznej władzy nastąpi dopiero pochwycenie -- ale wzięci będą tylko całkowicie wierni PANU JEZUSOWI jak czytamy np w siedmiu listach do " 7 kościołów/zborów" w drugim i trzecim rozdziale Objawienia lub w Ewangeliach : " kto wytrwa do końca będzie zbawiony". Zbawiony wg mnie - tutaj w znaczeniu szczególnie : " uratowany, wyratowany"

Zobaczcie też np Ewangelię Łukasza 21:34-36


"  Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;

2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 -- i otwórzcie swoje Biblie i zwróćcie uwagę na bliższy i dalszy kontekst tych słów, i na słowa : "  i nasze zgromadzenie się przy nim " _______ zanim nastąpi spotkanie Kościoła z PANEM JEZUSEM - najpierw musi objawić się człowiek grzechu/ syn zatracenia czyli antychryst - bestia z otchłani


, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html


Zanim więc diabeł zostanie wyrzucony z nieba - symboliczna niewiasta urodzi chłopca. Po tym symbolicznym porodzie i porwaniu, pochwyceniu chłopca do nieba - diabeł zostanie zrzucony na ziemię i zacznie prześladować niewiastę, która ucieknie przed nim na okres 3.5 roku czyli :" czas czasy i połowę czasu" -- Objawienie Jana 12:6 [ 1260 dni ] i Objawienie 12:14 [czas czasy i pół czasu ]. Widzimy więc, że skoro niewiasta ucieka na okres 3.5 roku to i mniej więcej tyle czasu minie zanim PAN JEZUS powróci na Ziemię.


Najpierw chłopiec zostaje porwany do nieba, a dopiero później - po tym porwaniu, na 1260 dni niewiasta ucieka. Więc skoro najpierw chłopiec ma być porwany a dopiero później niewiasta ucieka na 3,5 roku - to pokazuje porwanie gdzieś na początku około trzy i pół rocznej drogi antychrysta. Piszę około bo 12 rozdział Księgi Daniela wymienia jeszcze dwa zakresy czasu - 1290 dni i 1335 dni = więc to wszystko około 3,5 roku -- my w mocy Bożej - zawsze ufajmy i bądźmy posłuszni PANU JEZUSOWI do końca, do końca nawet w najgorszych okolicznościach. 


Antychryst ma mieć władzę przez 3.5 roku : " Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące. " - Objawienie Jana 13:5b 
______________________________________________________________________


Gdy nadejdzie gigantyczna wojna - Mateusz 24:7, Marek 13:8. Łukasz 21:10 -- wtedy dopiero wielu uczniów zrozumie pozna że nagłe niespodziewane tzw "pochwycenie, porwanie" to błędna nauka - "Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 3 fałszywe pochwycenie " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


             
                   pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 08.09.2017 Puławy 


Zły i leniwy sługa z "pięcioma talentami" - Zmieniona perspektywa część 10

Sługa Chrystusowy który dostał od PANA JEZUSA "jeden talent" może być większy niż ten sługa, który dostał "pięć talentów"choć w oczach ludzi może to inaczej wyglądać. Ten, który otrzymał "jeden talent" może go pomnożyć i będzie miał "dwa talenty", ale ten który otrzymał "pięć talentów" może "zakopać je w ziemi" i pozostać na tych "pięciu talentach" zamiast je pomnożyć. Pierwszy będzie miał "dwa talenty" a drugi będzie miał "pięć talentów". 
W oczach swoich lub różnych osób w Kościele może wydawać się mniejszym, słabszym lub gorszym [ bo ma dwa a tamten pięć ] ale nie w oczach PANA !!! PAN JEZUS patrzy na wierność nawet w najmniejszych darach jakie dał, a nie na samą ich wielkość. Ten który pomnożył "jeden talent" tak że miał "dwa talenty" usłyszy od PANA : " Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. " --- ale ten, który otrzymał "pięć talentów" a nie pomnożył ich usłyszy od PANA : " Sługo zły i leniwy! , nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. "


Ewangelia Mateusza 25:14-30 pokazuje coś innego mówiąc o niewiernym słudze, który dostał "jeden talent" a wiernym, który dostał "pięć talentów". Sługa, który dostał "jeden talent" nie okazał się złym, leniwym i nieużytecznym sługą dlatego, że dostał jeden talent, ale dlatego że zaniedbał to co dostał zajmując się złymi, niepotrzebnymi rzeczami. Zlekceważył PANA, wybierając służenie temu co złe, lub nie było odpowiednie na ten czas. Swoje serce oddał nie PANU, nie temu co Pańskie. 


" A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny." - 1 Koryntian 4:2
" Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał." - 1 Piotr 4:10 - każdy uczeń otrzymał, ty też ale dobrze prosić o większe dary, a jak się nie dostrzega obecnych to prosić aby PAN wskazał je i nauczył je dobrze wykorzystywać ku Jego chwale i ku chwale OJCA. 

Talent to jednostka monetarna odpowiadająca około 20 lat pracy. Więc słudzy dostali duży skarb. Ten "talent, talenty" z przypowieści to nie są wg mnie pieniądze, naturalne zdolności, ale dary Chrystusowe. 

"Talenty" dane zostało tylko "sługom" czyli uczniom Chrystusa. Naturalne zdolności, zasoby mają wszyscy ludzie, ale tylko uczniowie Chrystusa mają dary duchowe. Materialne rzeczy, naturalne zdolności mają wszyscy ludzie - ale tylko chrześcijanie mają "talenty" z Mt 25:14-30. Nie wszyscy mają i będą mieć te same dary Chrystusowe, bo różne są służby w Kościele Chrystusa ale każdy uczeń ma jakiś Chrystusowy dar aby służyć PANU, usługiwać braciom i siostrom i głosić Ewangelię - Dobrą Nowinę o Chrystusie i Jego łasce. 

"A różne są dary, lecz ten sam Duch. 5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. 6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku." - 1 Koryntian 12:4-7 ________ " Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana" - Rzymian 12:6a -- każdy coś otrzymał z bogactwa Chrystusowego, ale nie wszyscy będą mieć to samo. PAN decyduje a nie człowiek. Człowiek może prosić i powinien prosić o dary, ale PAN JEZUS decyduje co komu dać i w jakim czasie. 


Nie jest tak jak wielu błędnie naucza, że można się nauczyć uzdrawiać, prorokować, czynić cuda itd. Nie można się nauczyć. Dar jest darem Chrystusa a nie podróbką z ludzkich szkół pseudouzdrawiania i innych pseudodarów. Jedno ciało wiele członków. Jedno ciało różne dary. Nie wszyscy mieli uzdrawiać, nie wszyscy prorokować, nie wszyscy mieli mówić obcymi językami [ zrozumiałe, istniejące jak np chiński, polski, francuski itd a nie bełkot lub sylabizowanie jak niemowle ] - " Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami?
30 Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? " - 1 Koryntian 12:29-30 

Więc bracia, siostry nie myślmy, że jesteśmy gorsi, słabsi od innych braci czy sióstr. W Kościele Chrystusowym nie ma gorszych i lepszych. Siostra nie może być pastorem, nauczycielem ale to nie znaczy że jest gorsza, słabsza. Ma inne dary. W Kościele jak w rodzinie są różne zadania, różne role. Wszystko jest z łaski, jest darem i nie ważne czy dostałeś "jeden talent" czy "pięć talentów" - ważne abyśmy byli wierni nawet w najmniejszym darze Chrystusa a wtedy wszystko jest dobrze. Ważne aby być sługą wiernym i dobrym w tym co PAN dał, bo złym i niewiernym można być w największych darach i wtedy będzie się odrzuconym. 


Ten który dostał "jeden talent" może uważać że nic nie dostał lub jest gorszy od tych, którzy otrzymali inny dar. To błędne myślenie może spowodować, że zacznie uważać się że jest do niczego, że nie jest chrześcijaninem lub zazdrościć innym, zacznie ich atakować. Zamiast tego lepiej dziękować BOGU za to co mam w Chrystusie, dziękować że jest taki hojny dla brata czy siostry i prosić, modlić się aby PAN dał im 1000 krotnie więcej niż dotychczas bo to będzie ku JEGO chwale i ku zbudowaniu braci, sióstr. 
Ten który dostał "pięć talentów" może błędnie myśleć, że jest większy, lepszy. Nie powinien się wywyższać, nie powinien zniewalać innych. " Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? " - 1 Koryntian 4:7 - wszystko co mamy jest z łaski, jest darem. Więc zamiast się wynosić, przechwalać powinno się wskazywać na PANA JEZUSA, który jest łaskawy i dał nam wszystko na czele z życiem, dzisiejszym dniem. 

W świecie gdy komuś się dobrze powodzi to ludzie często mu zazdroszczą, są zawistni itd. W Kościele nie powinno być takich rzeczy, ale cieszenie się że PAN tyle dał bratu, siostrze. Człowiek powinien modlić się aby mieli jeszcze więcej Chrystusowych bogactw. 


" Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. 4 Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. " - list apostoła Pawła do Filipian 2:3-4

" z miłości służcie jedni drugim." - Galacjan 5:13b

" Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych." - Rzymian 12:16

" Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan6 Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. 7 Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost." - 1 Koryntian 3:5-7 

Co polecił nam PAN JEZUS : "miłujcie się tak jak ja was umiłowałem" , "idźcie i głoście Ewangelię" - PAN dał różne dary abyśmy budowali się wzajemnie pośród miłości i abyśmy głosili światu Ewangelię - Dobrą Nowinę o dziele zbawienia Chrystusa. Bądźmy w tym wierni nawet jeśli mamy "jeden talent" a pomnożymy go w mocy, duchu PANA do "dwóch" - będziemy wiernymi, dobrymi sługami. Nie zazdrośćmy ale i nie wynośmy się nad innych. Służmy sobie nawzajem w miłości Chrystusowej. Dzielmy się Dobrą Nowiną. PAN jest z nami, pobłogosławi w tym.


" Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. 16 Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. " - Efezjan 4:15-16

Mając pomnożony talent do dwóch jesteś wierny i usłyszysz dobre słowa od PANA, ale od różnych ludzi możesz usłyszeć że jesteś do niczego, że nic nie robisz. Nie słuchaj ich. Słuchaj PANA JEZUSA, patrz na NIEGO. Bądź wiernym w tym co nawet najmniejsze a będziesz większy od tego, który dostał " pięć talentów" ale nie pomnożył ich tylko zakopał ale w oczach różnych ludzi może być większy niż ty bo on ma aż "pięć", a ty tylko "dwa". Pamiętaj PAN inaczej to widzi. ON wie jak jest. Ważna jest opinia PANA JEZUSA który wie wszystko, a nie śmiertelników którzy są omylni, a ich wiedza znikoma i nie znają serc jak PAN. 


część 4 - " zamordowany Dirk Willems  " http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-4.html

           
          pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 08.09.2017 Puławy 
wtorek, 5 września 2017

Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część 3 - Kolosan 1:27

Gdy rok temu po wypadku, przebudziłem się ze śpiączki w której byłem miesiąc czasu - to byłem wychudzony. Zanik mięśni z powodu bezruchu i nie jedzenie. Aby powrócić do normalnej wagi, siły potrzebowałem codziennego pokarmu.
Wielu jest w duchowej śpiączce - nie trwają w krzewie winnym - nie trwają w relacji z żywym Wszechmocnym Chrystusem. Nie karmią się JEGO przebaczeniem, łaską, miłością. Nie trwają w NIM więc i nie otrzymują bezcennego DARU DUCHA CHRYSTUSOWEGO w którym jest posilenie, świętość, mądrość, miłość, odwaga, dobra gorliwość itd ... " Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23 Łagodność, powściągliwość" - list do Galatów 5:22-23a

Ale PAN JEZUS - umiłowany Zbawiciel, który poszedł na krzyż za grzesznego człowieka, chce obudzić z duchowej śpiączki. Chce wybudzić a następnie karmić, poić, posilać, opiekować się aby człowiek był coraz bardziej na JEGO podobieństwo. Aby człowiek coraz bardziej był na podobieństwo Doskonałego w świętości Zbawiciela, a nie coraz bardziej na podobieństwo diabła, szatana. 

Bracie, siostro jeśli duchowo osłabłeś, twoja wiara się chwieje to nie rozpaczaj, nie użalaj się nad sobą ale wstań, zrób krok i przyidź do Żywego Zbawiciela a ON cie pokrzepi, umocni, uzdrowi, posili - tylko bądź wytrwały, cierpliwy - codziennie trwaj w PANU ... Często najciężej jest zrobić pierwszy krok. Wiem jak to jest bo po wypadku uczyłem się od nowa chodzić. Chciałem chodzić, ale to nauka wymagała wiele wysiłku, zaparcia się. Gdybym tego nie zrobił to do dziś dnia bym nie chodził. Była codzienne nauka i sił przybywało. Gdybym odpuścił sobie, zniechęcił się to sił by nie przybyło. Nogi nie byłyby mocniejsze ale byłoby coraz gorzej. W duchowej słabości nie rezygnuj ze Zbawiciela, a przyjdź do NIEGO. Trwaj w NIM wytrwale. Bądź cierpliwy. Ufaj PANU. Nie oddalaj się od NIEGO, od JEGO nauki. Wybieraj to co Chrystusowe a odrzucaj co grzeszne i co nie daje duchowego posilenia.


 • Sadzonka nie od razu staje się drzewem. Bracie, siostro przyjdź do PANA jeśli osłabłeś, ostygłeś a ON to zmieni, tylko trwaj w NIM codziennie. Bądź cierpliwy, wytrwały w Chrystusie.

 • Niemowlak nie od razu zaczyna chodzić lub biegać. Nie od razu też je rzeczy, które jedzą dorośli. Trwaj w żywym Chrystusie a zobaczysz wzrost u siebie, umocnienie. Bądź cierpliwy, wytrwały w Chrystusie.

 • Dziecko nie od razu staje się dorosłym, a pierwszoklasista nie przechodzi od razu dla klasy maturalnej. Trwaj w Żywym Chrystusie codziennie a ON dawać ci będzie wzrost, pokrzepienie. Bądź cierpliwy, wytrwały w Chrystusie.

 • Więźniowie wyzwoleni z nazistowskich obozów koncentracyjnych byli bardzo wychudzeni - często to były żywe szkielety. Nie od razu wrócili do prawidłowej wagi. To wymagało codziennego, odpowiedniego pokarmu. Gdyby zniechęcili się po tygodniu, po miesiącu to co by było z nimi ?? Systematyczne codzienne odżywianie. Wytrwałość, cierpliwość tego i nam potrzeba gdy idziemy za PANEM a ON gdy trwamy w NIM - krzewie winnym da wzrost, da umocnienie, da dobre owoce. 

PAN JEZUS jest ŻYCIEM i gdy trwamy w NIM - ON mieszka w nas : " Chrystus w was, nadzieja chwały. " - Kolosan 1:27b - mieszka w nas przez SWEGO DUCHA, które udziela do naszych serc. Gdy PAN jest w nas to żyjemy duchowo, wzrastamy duchowo, pojawia się życie Chrystusowe, coraz obfitszy owoc ducha. Bez DUCHA CHRYSTUSA nie ma życia ... Gdy PAN jest w nas mamy wszystko co potrzebne ... " Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni." - 2 Koryntian 13:5
 Bez pierwszego kroku nikt nie przebiega maratonu. " Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
25 Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną.26 Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze.27 Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony." - 1 Koryntian 9:24-27


Gdy osłabłeś duchowo, wpadłeś w marazm, zniechęcenie to zrób krok, rusz się z miejsca. Inaczej twój stan będzie się pogarszał. Wstać, rusz się, zbliż się do Zbawiciela a ON zbliży się do ciebie : " Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. " - list Jakuba 4:8

Zrób pierwszy krok - pójdź do modlitwy, podziękuj PANU za wszystkie rzeczy, dary. Nie zaniedbuj z NIM relacji, społeczności. Rozmawiaj z NIM. Myśl o NIM. Ciesz się JEGO łaską, miłością, dobrocią a jeśli nie widzisz ich to spójrz na Golgotę i zobacz że to też dla ciebie. Rusz się, wstań, przyjdź do Zbawcy i nie odchodź. Może nie od razu zobaczysz wzrost, zmianę ale one są pewne, tylko zbliżaj się do PANA, nie oddalaj.

" Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:3

Gdy ktoś siedzi w fotelu całymi dniami, mało się rusza. To nawet na spacer patrzy niechętnie. Dłuższy spacer to dla niego ciężar, coś strasznego i gdy wybierze się na taką dłuższą przechadzkę to może mieć zakwasy. Spacery w kolejne dni mogą być równie ciężkie ale mięśnie, ciało zaczynają się przyzwyczajać, wzmacniać. I jeśli dalej codziennie, systematycznie będzie chodził na spacery to przyjdzie czas że nie będzie zakwasów, zmęczenia ale umocnienie. Ale gdyby poddał się po pierwszym, drugim, czy trzecim dniu i wrócił do starego stylu życia w fotelu to nic by się nie zmieniło. Idźmy wytrwale każdego dnia za PANEM JEZUSEM. ON udziela siły, pokrzepia, wzmacnia.

" A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy." - Galacjan 6:9
" Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra." - 2 Tesaloniczan 3:13


Łatwo usiąść w "duchowym fotelu" - zlekceważyć modlitwę, odłożyć na bok Biblię i rozmyślania nad tym co w niej nam PAN przekazał. Łatwo zapatrzyć się w jakieś marności i nie rozmyślać o PANU, nie myśleć o JEGO miłości, łasce. Człowiek wpada w marazm, zniechęcenie, zwątpienie ale PAN chce aby człowiek wstał, powrócił do NIEGO, do tego co Chrystusowe, tylko że w takim duchowym lenistwie, maraźmie ciężko człowiekowi zmienić nastawienie. Miłość Chrystusowa, spojrzenie na nią może być tym impulsem. Jeśli się nie przyjdzie do PANA, nie powróci do uschnie się całkiem. Ale jak ciężko zrobić pierwszy krok. Ale kto prosi otrzymuje - również siły duchowe. Bracie, siostro jeśli osłabłeś, odszedłeś gdzieś to nie zatwardzaj serca, wróć do PANA, do tego co Chrystusowe.

" A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych." - Mateusz 4:4 - wielu czyta Biblię ale nie jest to pokarmem dla nich. Żyjemy nimi gdy jesteśmy ich wykonawcami. Wykonywanie Słów Bożych zmienia nasze postępowanie, ale siła do wykonania ich nie jest w nas, ale w PANU JEZUSIE. W stałej, codziennej relacji z NIM - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/nie-potrzebujesz-ksiezy-i-hostii-do.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/nie-potrzebujesz-ksiezy-i-hostii-do.html


Wielu próbuje schudnąć, ale nie chcą żadnych zmian w swym stylu życia. Nie chcą zrezygnować np z fast foodów, słodyczy i nie chcą więcej się ruszać. Gdy duchowo osłabłeś a nie wprowadzisz zmian to dalej będziesz stał w miejscu lub dalej usychał. Łaska PANA JEZUSA - tego nam potrzeba. Przyjąć ją i pójść w niej za PANEM - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html


We wrześniu 2008 roku a więc 9 lat temu zacząłem czytać Biblię. Pamiętam, że na początku wstydziłem się ja czytać nawet w domu. Wielu odpada na początkowym etapie - " bo koledzy będą się ze mnie śmiać" , " bo jak pójdę za Chrystusem to zostanę sam" itd -- jak dobrze że PAN JEZUS dał mi świętą odwagę tak że później nie wstydziłem się czytać Biblii nawet na przerwie w pracy.

" Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie." - Jakub 5:8

Nie jedz np 2 tygodnie a przy tym ciężko pracuj fizycznie - a zobaczysz jak osłabniesz i wychudniesz. Tak samo jest z duchowym życiem, duchowym pokarmem. Przestać karmić się PANEM JEZUSEM i tym co Chrystusowe a osłabniesz, duchowo wychudniesz. Ciało żeby powróciło do prawidłowej wagi potrzebuje fizycznego pokarmu, a my potrzebujemy PANA JEZUSA. Potrzebuje trwać w NIM bo ON jest ŻYCIEM. Potrzebujemy karmić się stale, codziennie, 24/dobę JEGO łaską, miłością, przebaczeniem przez jedyną, doskonałą ofiarę z Golgoty. Stałe przekonanie że w NIM i JEGO ofierze mam łaskę, miłość, przebaczenie, dar JEGO DUCHA daje mi umocnienie bo wiem, że IN jest i zawsze będzie ze mną. Wiem, że nigdy mnie nie opuści, zawsze doda sił abym przyniósł MU chwałę, a nie hańbę. Wiem, że stanę przed Chrystusem - swoim Zbawicielem, a nie przed Chrystusem - Sędzią.


Pilnujmy modlitwy, rozmów z PANEM, myślenia o NIM i rozważań nad JEGO łaską, miłością. Bądźmy wytrwali, cierpliwi. Codziennie, cały czas trwajmy w NIM, idźmy za NIM a ON wszystko dobrze uczyni, bo jak powiedział : " beze mnie nic uczynić nie możecie "

Gdy osłabłeś, odszedłeś podnieś się, zbliż do PANA ... " Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie. 28 Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga; pokładam w Panu BOGU moją ufność, aby opowiadać wszystkie jego dzieła." - Psalm 73:27-28

 " Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży, (2) wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: Słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści." - 2 Kronik 15:1-2

" Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki.
14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.15 O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich.16 Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają." - 1 Tymoteusz 4:13-16

Łaską jesteśmy zbawieni i tej łasce jest również wszelka siła aby biec do przodu i dobiec do mety : "Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; 2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. " - Hbr 12:1-2 - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html          pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ...... 05.09.2017 Puławy