Popularne posty

niedziela, 18 marca 2018

Dlaczego chrześcijanie chorują umierają na nowotwór część 1 - Absolutnie Suwerenny JEZUS BÓG
świadectwo pewnego chrześcijanina o dziadku swojej żony : " Dziadek mojej żony nawrócił się do Chrystusa wiele lat temu, gdy jego pierwsza żona umierała na raka. Nawrócił się nie dlatego, że Bóg dokonał uzdrawiającego cudu, ale dlatego, że niezachwiana wiara jego żony, jej nadzieja zmartwychwstania i nieustające pragnienie, aby Bóg był uwielbiony w niej pośród jej choroby, pokazały mu rzeczywistość Boga na najpotężniejszy ze sposobów. Jestem skłonny się zastanawiać, czy może nie powinniśmy włączyć się w te rodzaje cudów w naszych modlitwach dla chorych "
____

ŚWIĘTY i MIŁUJĄCY ABSOLUTNIE BÓG SUWERENNY nie chce aby JEGO dzieci były mordowane, prześladowane, więzione za ufanie JEZUSOWI, nie chce też aby chorowały, umierały na raka i inne choroby, cierpiały ale tymczasowo dopuszcza te rzeczy aby między innymi : wypełnić swój wieczny plan, dać wieczną lekcję, dać jeszcze szanse nawrócenia milionom i odebrać chwałę nawet w ognistym piecu i dolinie śmierci. Powodów jest więcej ale wszystkie są absolutnie dobre tak jak absolutnie dobry BÓG znany w JEZUSIE ZBAWICIELU
Podobnych świadectw jest więcej jak to ludzie w nieuleczalnych chorobach lub w nowotworach i innych chorobach dawali niesamowite świadectwo wiary - gdy umierali np na nowotwór w pokoju Chrystusowym, w JEZUSOWEJ radości, przeniknięci pewnością zbawienia, obietnicy zmartwychwstania i nowych niezniszczalnych ciał i bycia w raju na nowej ziemi na zawsze już z JEZUSEM ZBAWICIELEM i z OJCEM - to taka ich wiara - pewność, zaufanie w umierania, w śmierci sprawiały, często sprawiają że ludzie przychodzą do Żywego JEZUSA który daje nawet w śmierci taki wspaniały stan ducha i niezawodną nadzieję. Oni żyją w lęku przed śmiercią, przed spotkaniem z Świętym BOGIEM i w nawet w zdrowiu nie mają pokoju ducha, ukojenia a tutaj widzą umierających ludzi którzy mają coś niesamowitego - coś czego oni nie mają i nie mogą kupić. JEZUS ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG w tym WŁADCA ŻYCIA i ŚMIERCI wie co przyniesie MU największą chwałę i jak dotrzeć do ludzi. Czasami dopuszcza u swych uczniów choroby, śmierć bo to przyniesie MU największą chwałę i da najlepsze świadectwo dla niewierzących MU. Innym razem dopuszcza choroby w życiu swych uczniów ale daje w odpowiednim czasie uzdrowienie - bo w tym przypadku taki sposób w JEGO oczach przyniesie MU największą chwałę i da najlepsze świadectwo. ON w swej nieskończonej mądrości i miłości wie co do kogo dopuścić, co komu dać a co komu zabrać. My nie rozumiemy JEGO działań, sposobów bo jesteśmy tylko ludźmi, ale wiemy z obserwacji a szczególnie na podstawie natchnionej, nieomylnej nauki Biblii, że jest ON tylko Dobry i pełen Miłości ale wszelkie wydarzenia, zdarzenia, osoby, sytuacje ma pod ostateczną kontrolą ten ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG.

Skoro PAN panów, Suwerenny BÓG dopuszcza np w życiu jakiegoś swojego ucznia np chorobę nowotworową to jak wszystko inne do czego ON dopuszcza w życiu chrześcijanina będzie to ostatecznie ku największej chwale JEGO - czy ten uczeń umrze szybko na ten nowotwór, czy będzie z z tym nowotworem żył długie lata, lub jeśli zostanie uleczony - to każdy przypadek jest indywidualny, inny ale zawsze jest pod kontrolą ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA. Czasami śmierć w nadprzyrodzonej radości i pokoju przynosi MU chwałę, czasami znoszenie choroby przez długie lata aż do śmierci ale pośród JEZUSOWEGO pokoju, radości, cierpliwości, zaufaniu przynosi MU największą chwałę, a w innym przypadku jest to uzdrowienie. Ilu uczniów tyle różnych dróg. Chwała WSZECHMĄDREMU GARNCARZOWI że wie co z daną gliną zrobić. Z jednej gliny robi takie naczynie, z innej inne naczynie, a z innej bryły gliny robi jeszcze inne itd. Niech glina - człowiek nie podważa działań tego Suwerennego Garncarza który nigdy się nie myli i jest doskonale Dobry i Miłujący. ON nas mądrze wychowuje, kształtuje na swój obraz również przed ciężkie doświadczenia lub śmierć braci czy sióstr. Śmierć ucznia - chrześcijanina to nie hańba - nasze życie jest w rękach JEZUSA - ON decyduje o naszym życiu i śmierci a nie my sami, inni ludzie lub szatan. Jeśli PAN nie da przyzwolenia, nie da dopustu to nic nie może przyjść do nas. Więc w zdrowiu czy w chorobie, w życiu czy umieraniu, w biedzie czy bogactwie, w czasie pokoju czy w czasie wojny uwielbiajmy PANA JEZUSA swoim ufnym, czystym stylem życia. ON decyduje o wszystkim a to wszystko czy "dobro" czy "zło" jest ostatecznie ku dobru i ku większej przemianie na obraz PANA - Rzymian 8:28.

Przecież umieranie, śmierć chrześcijanina to koniec ciężkiej pielgrzymki więc co tu się gorszyć ?? Brak pewności zbawienia lub np pozory pobożności, umiłowanie tego świata powodują zgorszenia u tych chrześcijan. To nie mi oceniać - nie znam serc. Ale skoro w domu OJCA po zmartwychwstaniu jest doskonałe piękno, radość, miłość, świętość i nie ma zła, łez, grzechów, bólu i śmierci to oburzanie się że ja czy ktoś mam umrzeć jest chore, nienormalne. PROBLEM JEST W SERCU DANEGO WIERZĄCEGO A NIE Z NOWOTWOREM, inną chorobą czy śmiercią.

 • Tam gdzie Chrystus nie jest życiem śmierć nie jest zyskiem !! 
 • Tam gdzie mała wiara śmierć nie jest zyskiem. 

 • Tam gdzie pozory pobożności - 2 Tymoteusz 3:5 - tam śmierć nie jest zyskiem 
 • Tam gdzie umiłowanie rozkoszy, przyjemności - 2 Tymoteusz 3:4 - ponad JEZUSA tam śmierć nie jest zyskiem. 
" Jak Chrystus uwalnia od niewolniczego lęku przed śmiercią - Mam już dzisiaj życie wieczne część 5  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/jak-chrystus-uwalnia-od-niewolniczego.html
Nie chce się pysznić bo może i ja dziś zawieram się w którymś z powyższych punktów, jednak wiem że lęk przed umieraniem, śmiercią to straszna niewola i PAN nie chce abyśmy w niej żyli. Kto w niej żyje ten ma jakiś problem w sobie. Bycie nadal w tej niewoli pokazuje że jest jakiś problem z naszą wiarą, z naszym sercem. Zobaczcie np list Pawła do Hebrajczyków 2:15.

" A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. " - Rzymian 8:28 - wszystko a więc i np nowotwór współdziała ku dobremu bo PAN zło obraca ku wiecznemu dobru. Cokolwiek "dobrego" lub "złego" PAN JEZUS dopuszcza tak jak np u Hioba, ale zawsze ku dobru, ku uczynieniu człowieka bardziej na obraz SYNA a w tym często najlepszy sposób to ognisty piec cierpienia i prób - nie jest to miłe gdy się przez to przechodzi, ale SUWERENNY BÓG wie co dopuścić, wie co uczynić. ON ma cały czas rękę na termostacie - nie podkręci mocniej temperatury niż jesteśmy w stanie to znieść !!! - 1 Koryntian 10:13 -  cała siła, moc do wytrwania, ufności w JEGO miłość, zbawienie i wszystko inne jest z NIEGO. Ufajmy MU bezgranicznie. ON wie co robi - nie zwątpmy w JEGO miłość i zbawienie jeśli znaleźlibyśmy się w piecu ognistym cierpienia. To SUWERENNY BÓG - JEZUS umieścił nas tam ku swojej chwale, ale ON nie da nam spłonąć czyli odpaść od wiary - ufności w NIEGO i JEGO miłość.

Piszę że PAN JEZUS - SUWERENNY BÓG panuje nad wszystkim i wszystkimi sytuacjami np nad nowotworami w życiu chrześcijan i to jest absolutna prawda. Ale przy tym chce wyraźnie zaznaczyć że ON - BÓG SUWERENNY i STWÓRCA nie jest autorem chorób i innych złych rzeczy czy zła moralnego. ON dopuszcza coś np nowotwór w życiu swego ucznia - ale robi to przez nie wywołanie nowotworu w ciele  chrześcijanina, ale na przykład cofa swoją ochronną dłoń.


                                    JEZUS - SUWERENNY BÓG - WŁADCA ŻYCIA i WŁADCA ŚMIERCI
" I jestem żywy, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła [ hades - grób ] i śmierci. " - Objawienie Jana 1:18 - SUWERENNY BÓG ma klucze. ON sam i żaden człowiek czy szatan. 

Psalm 31 mówi : " mój czas jest w TWOICH rękach " - to oznacza że sam PAN JEZUS decyduje kiedy przyjdzie kres naszego obecnego życia w tych obecnych ciałach. szatan, diabeł bez dopustu BOŻEGO nie może niczego zrobić. Biblia mówi że szatan wyprosił sobie aby przesiać uczniów jak pszenicę - Łukasz rozdział 22. Gdy nasz BÓG dał, da dopust diabłu dopiero wtedy będzie mógł on wtrącić niektórych z nas do więzienia : " Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni " - Objawienie Jana rozdział 2. To już są czasy nowotestamentowe i sprawy dotyczą chrześcijan !!. PAN JEZUS nie jest autorem zła, grzechu ale tymczasowo dopuszcza je bo nadal okazuje łaskę światu, tak jak przed potopem globalnym cierpliwie okazywał łaskę, dawał szansę nawrócenia, pokuty ale w końcu spadł deszcz. Chwilowo PAN dopuszcza zło czy ogniste próby w naszym życiu ale ON jako Wszechmądry i Wszechmogący wie co dopuścić, na jaki czas i w jakiej formie.
 Kto narzeka na BOGA JEZUSA, na ogniste próby do których dopuszcza ten tak jakby mówił MU : " PANIE JEZU mylisz się, PANIE JEZU źle robisz ja wiem lepiej od CIEBIE i dlatego nie zgadzam się na to, jestem zły na CIEBIE bo nie wiesz co robisz dopuszczając tą rzecz do mojego życia. Panie JEZU źle robisz ja jestem mądrzejszy, bardziej dobry od ciebie " ---- zapamiętajcie np ten fragment : " Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? " - list do Rzymian 9:22

Wielu wierzy w jakiegoś innego Jezusa który obiecuje zdrowie w  tych upadłych ciałach każdemu wierzącemu i dostatek, wygodę w tym upadłym świecie. Taki Jezus to złota rybka, dżin z lampy który ą trzeba potrzeć i daje to co chce człowiek. Taki JEZUS nie występuje w Biblii i chwała BOGU że Prawdziwy JEZUS jest inny - Absolutnie Suwerenny który mądrze wychowuje w dyscyplinie ku swojej chwale i ku wiecznemu dobru swego Kościoła a nie wg "bezstresowego wychowania" które produkuje pozory pobożności, życie na podobieństwo bezbożnego świata i przynosi wieczne zatracenie. Bezstresowe wychowanie nie ma nic wspólnego z miłością i produkuje zdemoralizowanie i ruinę. BÓG jako doskonały rodzic wie co robi nawet w dolinie cienia śmierci czy w piecu cierpienia - Hebrajczyków 12: 5-11.
choroby np nowotwór to owoc grzechu Adama tak jak np śmierć lub ciernie, osty, drapieżniki i tysiące innych rzeczy których przed buntem, grzechem nie było ale pojawiły się jako następstwo grzechu, buntu, samowoli człowieka. Na nowotwór umierają np zwierzęta a one nie grzeszą, ale ich choroba to właśnie skutej tego że stworzenie jest w niewoli zniszczenia. Nasze ciała też są w stanie niszczenia - czy zostaną zniszczone przez choroby, wypadku, czy zabójstwo to PAN JEZUS ma ostateczne zdanie. Nasz czas - JEGO uczni jest w JEGO rękach - Psalm 31. Wróbel nie spada na ziemię bez woli, dopustu ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA  - tym bardziej bez JEGO dopustu nie przychodzi choroba, wypadek czy śmierć u JEGO dzieci bo przecież dzieci BOŻE są o wiele cenniejsze niż wróble !!

Główny czynnik nowotworów to skutek upadku Adama - to jest główne źródło chorób, śmierci, kataklizmów i tysięcy innych rzeczy. Ktoś jeśli np pali papierosy to nie rzadko choruje na nowotwór płuc, Czynniki są różne ale nigdy PAN JEZUS nie wywołuje raka, ON jako SUWERENNY BÓG jedynie dopuszcza, przyzwala ale obraca zawsze to ku swojej chwale i ku dobru wiecznemu dobru np chorego lub wielu innych ludzi np jego znajomych.


                        NA CZYM POLEGA DOPUST ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA

Te wersety które wymienię poniżej są często chowane w różnych kościołach gdzie króluje świat i jego pożądliwości, a Jezus to bożek mający dawać zdrowie, dostatek i wygodę :


 1. " PAN mu odpowiedział: Któż uczynił usta człowieka? Albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepego? Czyż nie ja, PAN? " - Exodus 4:11
 2. "  Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę, i nikt nie wyrwie z mojej ręki. " - 5 Mojżeszowa 32:39
 3. " PAN zabija i ożywia, wprowadza do grobu i wyprowadza 7 PAN czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa." - 1 Samuel 2:6-7
 4. " W dniu powodzenia raduj się, a w dniu nieszczęścia rozważaj: Bóg uczynił zarówno jedno, jak i drugie po to, aby człowiek nie dociekł tego, co po nim nastanie." - Koheleta 7:14
 5. " Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko " - Izajasz 45:7
 6. " Któż może powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał 38 Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zło i dobro? " - Lamentacje/Treny Jeremiasza 3:37-38
 7. " Czy trąba zadmie w mieście, a lud się nie ulęknie? Czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego PAN by nie uczynił? " - Amos 3:6 
 8. " PAN dał PAN wziął " - Hiob 1:21 .... " I odpowiedział jej: Mówisz, tak jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami." - Hiob 2:10
 9. " Wtedy zeszli się do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. Ubolewali nad nim i pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które PAN sprowadził na niego. Każdy dał mu po jednym srebrniku i każdy po jednym złotym kolczyku. " - Hiob 42:11 
BÓG wszystko czyni - w sensie że ostatecznie ON dopuszcza nawet zło. Tymczasowo przyzwala na nie choć go nienawidzi i kiedyś całkowicie usunie wszelkie zło i grzech. To dobra wiadomość dla nas że BÓG MIŁOŚCI ostatecznie jest nawet ponad złem i ma kontrolę nad wszystkim - nie jako autor czy źródło zło, ale jako TEN który w swej Nieskończonej mądrości i miłości daje wielką lekcje stworzeniu, pokazuje skutki buntu - ale wszystko to w swej niepojętej mocy i mądrości ostatecznie prowadzi ku swojej chwale i obraca ku dobru dla Kościoła i na świadectwo milionów bezbożnych. Nie zrozumiemy szczegółów ale musimy pamiętać że nasz BÓG który nas kocha ostatecznie panuje nad wszystkim co się działo, dzieje i stanie w przyszłości. To powinno dawać nam pokój ducha że nawet w najciemniejszej dolinie i w najgorętszym piecu cierpienia jesteśmy ostatecznie z przyzwolenia SUWERENNEGO BOGA MIŁOŚCI i naszego ZBAWICIELA który wie co robi i da nam siły, moc aby uwielbić GO w tym wszystkim przez pozostanie ufającym MU i wydawanie owocu ducha. 
Dziękuję SUWERENNEMU BOGU JEZUSOWI że dopuścił np do mojego wypadku i amputacji ręki. - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html   PAN JEZUS nie wepchnął mnie pod TIRA i nie kazał kierowcy najechać na mnie, ale ON jako SUWERENNY BÓG - WSZECHMOGĄCY i znający doskonale przyszłość dopuścił do tego zła ale obrócił to ku swojej chwale i ku mojemu duchowemu wzrostowi, umocnieniu i na świadectwo zaufania, wiary dla wielu innych osób. PAN mógł mnie ochronić na tysiące sposobów ale ON patrzy dalej niż my. ON ma wieczne spojrzenie i na pierwszym miejscu swoją chwałę. ON dopuszcza do zła, ale nie jest JEGO sprawcą, ale jak dopuszcza to tylko dlatego aby spełnić swój doskonały plan i ku swojej chwale. Człowiek cielesny, bez umysłu Chrystusowego nie zrozumie tego - to jest dla niego głupstwem, niemożliwością - taki ma Jezusa bożka a nie Wszechmogącego Suwerennego Wszechmądrego JEZUSA.


" I powiedział: Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione 22 W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego. " - Hiob 1:21-22 .... " I odpowiedział jej: Mówisz, tak jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. " - Hiob przypisując wszystko co go spotkało jako działanie SUWERENNEGO BOGA - nie zgrzeszył. Wiemy że szatan wyprosił sobie - szatan w tym przypadku i ludzie mu podlegli byli autorami zła, ale bez dopustu BOŻEGO nic na Hioba y nie przyszło. W ostatnim rozdziale BÓG jako ten który przyzwala jest ukazany jako ostateczny SUWERENNY Władca nad wszystkimi wydarzeniami - nawet bad złem i złymi : "" Wtedy zeszli się do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. Ubolewali nad nim i pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które PAN sprowadził na niego. Każdy dał mu po jednym srebrniku i każdy po jednym złotym kolczyku. " - Hiob rozdział 42 - PAN sprowadził ale nie jako autor, pomysłodawca ale jako SUWERENNY BÓG który tylko dopuścił szatana, ale jak wszystko NA CO pan PRZYZWALA, DOPUSZCZA BYŁO KU jego CHWALE I KU WIECZNEMU DOBRU CZŁOWIEKA I WIELU INNYCH LUDZI.  - przez to do czego dopuścił w swej miłości i mądrości Wszechmądry, Wszechwiedzący SUWERENNY BÓG - Hiob mógł GO lepiej poznać, Hiob nabrał więcej mądrości, więcej pokory. Jego tzw przyjaciele mogli zobaczyć swój nędzny duchowy stan a miliony ludzi w tym my mamy wspaniałą natchnioną Księgę która wyjaśnia nam wiele ważnych rzeczy i jej nauka była i jest pocieszeniem, zachętą do bezgranicznego zaufania SUWERENNEMU BOGU MIŁOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI które wie co robi nawet jeśli dopuszcza śmierć czy cierpienie do swoich dzieci .... 

ŚWIĘTY i MIŁUJĄCY ABSOLUTNIE BÓG SUWERENNY nie chce aby JEGO dzieci były mordowane, prześladowane, więzione za ufanie JEZUSOWI, nie chce też aby chorowały, umierały, cierpiały ale tymczasowo dopuszcza te rzeczy aby wypełnić swój wieczny plan, dać wieczną lekcję, dać jeszcze szanse nawrócenia milionom i odebrać chwałę nawet w ognistym piecu i dolinie śmierci, więc cokolwiek PAN dopuści to nie lękajmy się. Dobrze modlić się o uzdrowienie ciała, ale jeszcze lepiej modlić się o duchowe zdrowie aby był pokój Jezusowy, Jego radość, pewność zbawienia. Dobrze prosić : " PANIE skoro tak się dzieje to czego chcesz mnie w tym nauczyć ?? Jak mogę uwielbić cię w tej sytuacji ??

" przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. 2 I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? 3 Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. " - Ewangelia Jana 9:1-3 ... aby objawiły się na nim dzieła BOGA -- ten SUWERENNY BÓG nie wywołał tej ślepoty, nie był autorem tej ślepoty ale ostatecznie dopuścił do niej, przyzwolił ale jak zwykle w swej mądrości ku swej największej chwale, ku wiecznemu dobru człowieka i na świadectwo dla innych.... " PAN mu odpowiedział: Któż uczynił usta człowieka? Albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepego? Czyż nie ja, PAN? " - Exodus 4:11 - odczytać to trzeba jak opisywałem wyżej na innych przypadkach. BÓG nie jest autorem ślepot, nie chce chorób tak jak i nie chce np aby mordowano, prześladowano jego dzieci, ale dopuszcza do tych i innych złych rzeczy ostatecznie ku swej najwyższej chwale, na świadectwo i ku wiecznemu dobru.
różne kościoły, ruchy i osoby wyrywają wersety z kontekstu lub błędnie je odczytują np Izajasz 53 lub 1 list Piotra 2:24 i na bazie np tych wersetów dają ludziom błędne obietnice zdrowia cielesnego w odniesieniu do obecnych ciał. Sami jednak chorują i umierają np na nowotwór. Nie słuchajcie fałszywych obietnic. W odniesieniu do obecnych ciał nigdzie nie ma obietnicy że będziemy fizycznie zdrowi i że nie zachorujemy np na nowotwór. Nie słuchajcie ewangelii sukcesu, prosperity i tym podobnych ... cz 3 - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html

Przyjdzie czas że nie będzie chorób, śmierci i innych owoców grzechu człowieka. SUWERENNY BÓG który tymczasowo dopuszcza zło którego nienawidzi, w swoim czasie usunie je na zawsze. Nigdy już nie będzie buntu - upadku - grzechu. " Dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w Edenie - perfekcyjny plan  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html   ,

JEZUS CHRYSTUS pokonał śmierć na krzyżu. ON zmartwychwstał i my ufając MU, polegając na NIM  też zmartwychwstaniemy ku niesamowitej wieczności i przebywania z DOSKONAŁYM SUWERENNYM BOGIEM i to twarzą w twarz - " Złote Miasto - niesamowity wieczny dom chrześcijan  " -  http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

" Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić." - Rzymian 8:18 - a więc i cierpienia np z powodu nowotworu nic nie znaczą w porównaniu z niewyobrażalną wieczną chwałą nowych ciał, nowej ziemi, nowego stworzenia - życia w nich bez końca 😊😊😊😊😊😊😊 - Rzymian 8:23 mówi że oczekujemy odkupienia naszych ciał które niszczeją pod wpływem czasu, chorób, wypadków, prześladowców itd - ale pamiętajmy że jak wróbel nie spada bez dopustu Bożego, tym bardziej u nas tak jest. Patrzmy na wszystko z perspektywy wieczności i niech PAN JEZUS uczyni z moim ciałem, naszymi ciałami to co uzna za najlepsze ku JEGO chwale - czy to będzie zdrowie czy choroba, życie czy śmierć, dostatek czy bieda - czy cokolwiek innego a co uzna za najlepsze dla nas ku swej chwale to niech to uczyni bo ON jest WSZECHMĄDRY a nie my. JEGO CHWAŁA jest ważniejsza niż nasze zdrwie, wygoda czy doczesne życie. JEMU ufajmy a nie swojemu sercu bo to ON jest Wszechmądry, Wszechmogący i pełen miłości a nie my 


          pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ..... 18.03.2018 Puławy


piątek, 16 marca 2018

dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w Edenie perfekcyjny plan część 3 - rozbity samochód
Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem i tak jadąc mijacie obok drogi rozbity samochód.

 1. Czy ten rozbity samochód powstał przez tysiącem miliony, miliardy lat w wyniku różnych przypadkowych czynników ?? 
 2. A może producent samochodów wyprodukował takie rozbite auto ?? 
 3. Może jednak przestępca drogowy złamał prawo drogowe i przez to doszło do katastrofy, do rozbicia samochodu. 
szatan zwodzi cały świat i próbuje niszczyć JEZUSOWĄ, biblijną wiarę przez mówienie że świat i ludzie to dzieło przypadku - teoria ewolucji, wielki wybuch itd [ rozbity samochód powstał przez tysiącem miliony, miliardy lat w wyniku różnych przypadkowych czynników ]

Drugi sposób szatana, zwodziciela i kłamcy aby uderzyć w biblijną wiarę i odciąć człowieka od JEZUSA to szkalowanie OJCA i SYNA. diabeł - diabolos czyli oszczerca mówi że BÓG PRAWDZIWY - BIBLIJNY BÓG jest zły bo stworzył zły świat i złego człowieka. [ punkt 2 : " producent samochodów wyprodukował takie rozbite auto " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/bozy-superkomputer-czesc-2-1000.html : " Boży superkomputer część 2 - 1000 Petaflopów w twoim mózgu. Arcydzieło JEZUSA"

Prawda jest inna. Pierwotny świat, pierwotne stworzenie było bardzo dobre - nie było tam żadnych chorób, żadnych kataklizmów, żadnego mozołu, żadnej nienawiści, kłamstw, cudzołóstwa, żadnego zabijania ani żadnych innych grzechów a to wszystko dopiero pojawiło się później z powodu złego wyboru Adama, z powodu buntu, grzechu człowieka. Patrz punkt 3 : " przestępca drogowy złamał prawo drogowe i przez to doszło do katastrofy, do rozbicia samochodu. "
Producent samochodu nie jest winny tego że pirat drogowy, przestępca prawa drogowego łamie kodeks drogowy i doprowadza do wypadku i rozbicia samochodu. To ten kierowca źle korzystając ze swej wolnej woli wybiera przestępcze działania i doprowadza przez to do katastrofy, do rozbicia samochodu. Producent jest niewinny !!! ... " I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty. " -  Księga Rodzaju 1:31 BW

"Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. 3:18 Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. 3:19 W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo jesteś prochem i w proch się obrócisz" - Księga Rodzaju 3:17-19 UBG - Adam - przestępca Bożego prawa doprowadził do katastrofy. STWÓRCA jest niewinny. To przestępca w wolnej woli wybrał bunt, nieposłuszeństwo co sprowadziło "rozbicie", upadek. Pierwotny ład, porządek i harmonia zostały naruszone, zniszczone i od tamtego czasu jest coraz więcej chaosu i zniszczenia w całym stworzeniu, a coraz mnie porządku, ładu. To nie PRODUCENT nawalił, ale człowiek któremu dana została dana wolna wola. Wolna wola jest niezbędna do okazywania miłości, ale źle wykorzystywana przynosi zniszczenie, ruinę i śmierć - co widzimy wszędzie wokół nas. 

Kataklizmy, choroby, zbrodnie, przestępstwa i wszelkie inne zło to owoc grzechu. Wspaniała wiadomość jest taka, że obecne stworzenie które przez grzech jest poddane marności i jest w niewoli skażenia zostanie uwolnione. Na nowej ziemi jak mówi Objawienie Jana już nigdy nie będzie nic przeklętego - Objawienie 22:3a. Człowiek nie będzie zdobywał w mozole chleba i nie będzie obracał się w proch bo będzie miał niezniszczalne ciało, nie będzie już śmierci - Objawienie Jana 21:4. - "athanasia chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

Adam nieposłuszeństwem przyniósł przekleństwo. Jezus Chrystus jako człowiek w swym posłuszeństwie usunie całkowicie przekleństwo Adamowe. CHWAŁA BARANKOWI !!! - " Złote Miasto - niesamowity wieczny dom chrześcijan  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html
Dobry BÓG nie zostawił ludzkości, świata w beznadziei zniszczenia u śmierci, ale OJCIEC ŚWIATŁOŚCI posłał swego jedynego SYNA aby umrzeć za nasze winy, aby możliwe było przebaczenie, nowe serce i życie wieczne. Nie byliśmy i nie jesteśmy STWÓRCY obojętni. Ktoś obojętny nie umarłby za wrogów, buntowników. Zmartwychwstał, miłuje nas - czy odwzajemnimy MU miłość ?? Oddaję MU wszystko = jestem niewolnikiem Chrystusa. Deulos - niewolnik a nie sługa. Niewolnik należy do swego PANA, został kupiony i nie należy do siebie : " Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga." - 1 Koryntian 6:20 - większość przekładów błędnie oddaje słowo deulos jako sługa. Powinno być "niewolnik".

" Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych." - Rzymian 8:20-21 UBG

BIBLIJNY BÓG to absolutnie Dobry BÓG, Nieskazitelny. Pełen miłości. Nie ma w NIM najmniejszego zła. Dopuszcza jeszcze istnienie zła bo daje jeszcze szansę zbawienia, ratunku - między innymi tak samo czynił przez wiele lat gdy Noe budował Arkę. Ludzie mogli się nawrócić, być uratowani ale gardzili słowami "szalonego" wg nich Noego. 

OJCIEC i SYN absolutnie panują nad wszystkimi wydarzeniami i istotami - tymi złymi i dobrymi. Absolutnie Suwerenny BÓG - nie ma nic przypadkowego w życiu chrześcijan. Czy to choroba, czy wypadek, czy śmierć cokolwiek innego "złego" lub "dobrego" to wszystko przychodzi z przyzwolenia BOŻEGO. ON dopuszcza bo w swej nieskończonej mądrości i miłości wie że ostatecznie będzie to ku JEGO chwale, ku umocnieniu JEGO Kościoła - uczniów i ku żywemu świadectwu dla ginącego świata. Ten post jest tytułem wstępu odnośnie przyszłej serii na temat m.in chorób nowotworowych wśród chrześcijan o których w ostatnim czasie często słyszę na swoim puławskim podwórku jak i w innych miejscach. Będę chciał pokazać że choroby, wypadki i inne tzw "zło" u chrześcijan są z BOŻEGO dopustu jak wszystko inne w całym wszechświecie a wszystko ostatecznie ku chwale Bożej tak jak okazuje to Biblia która jasno i wyraźnie od początku do końca mówi o ABSOLUTNIE SUWERENNYM BOGU. Niepodzielnym Władcy. szatan nie ma nic do powiedzenia - bez Jezusowego dopustu szatan czy ludzie nic nie mogą = przy czym PAN panów nie ingeruje w wolną wolę i nie jest autorem żadnego zła. 


szatan pokazuje siebie że siłuję się z JEZUSEM na rękę - ale PAN JEZUS z nikim się nie siłuje. Zmartwychwstały JEZUS jest nieskończenie potężniejszy i większy od szatana i innych stworzeń. Najsilniejszy człowiek świata siłujący się na rękę z noworodkiem - taki obraz jest niczym w porównaniu do nieskończonej mocy JEZUSA i skończonej mocy szatana bo najsilniejszy człowiek świata ma kres swej siły, ale JEZUSA moc jest nieskończenie wielka - niemierzalna !!! Absolutnie Suwerenny BÓG któremu dziękuję że dopuścił do mojego wypadku i amputacji ręki, bo wiem że jest Absolutnie Dobry i Pełen miłości więc mój wypadek i amputacja jest ostatecznie ku JEGO chwale, ku dobremu Kościoła i na świadectwo żywej wiary dla bezbożnego świata. ON obraca zło ku dobru. On dopuszcza zło i w swej niesamowitej mądrości, miłości mocy obraca to ku swej najwyższej chwale i ku dobru Kościoła i na świadectwo. Potrzeba żywej wiary aby czy to w chorobie czy w innym ciężkim położeniu dalej wierzyć Absolutnie Suwerennemu BOGU ufając MU że wie co robi, nigdy się nie myli. Absolutnie Suwerenny BÓG który panuje, włada nad wszystkim i wszystkimi. Wszystko ma i będzie miał pod swoją kontrolą. 

Choroby i inne złe rzeczy to skutek grzechu Adamowego. 1 list Piotra 2:24, Izajasz 53 nie dają obietnicy zdrowia w stosunku do obecnych ciał, obecnego życia. Prosperity Gospel i jej pochodne błędne nauczania obiecują zdrowie w stosunku do obecnych upadłych ciał - ale ci którzy głoszą takie i podobne błędne nauczają sami umierają np na nowotwory. John Paul Jackson, Eddie Long czy ostatnio pewien pastor który też zmarł na nowotwór jak tamci a w którego kościele też nauczało się obietnicy zdrowia ... te fałszywe obietnice zdrowia odnośnie obecnych ciał niszczą wiarę wielu ludzi, bo te obietnice są fałszywe więc zawodzą a gdy zawodzą to ci którzy im uwierzyli zawodzą się, często odchodzą od JEZUSA rozgoryczeni, sfrustrowani. Biedni ludzie, biedni nauczyciele których oszukał diabeł. 1 Piotr 2:24 czy Izajasz 53 nie mówią nic o obietnicy zdrowia odnośnie obecnego życia w tych upadłych ciałach [ ale o tym może kiedyś w osobnym wpisie]. Zdrowie jest obiecane ale odnośnie przyszłych chwalebnych ciał na które wciąż czekamy !!! - " A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. " - Rzymian 8:23 - oczekujemy odkupienia, ale do tego czasu chrześcijanie nie mają obietnicy że nie zachorują i nie umrą np na nowotwór czy inne choroby. Wszystko w rękach PANA JEZUSA. Słyszałem świadectwo ludzi którzy umierając na raka mieli pokój Chrystusowy, radość Chrystusową i gdy tak umarli osoby który to widziały nawracały się - tak wielkie to robiło na nich wrażenie. Czasami taka śmierć przynosi najwyższą chwałę JEZUSOWI i piękne świadectwo, a czasami najwyższą chwałę JEZUSOWI i piękne świadectwo przynosi uzdrowienie - jednak o tym wszystkim decyduje ON - ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG !! - nie szatan, nie ktoś inny ale JEZUS EMMANUEL - " Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 5 - nowotwór, choroby, lwy i ogień " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_11.html


Nie musimy rozumieć po co i dlaczego - to wie Wszechwiedzący. My chwalmy GO, nie zwątpmy w JEGO miłość - czy będziemy zdrowi czy chorzy, biedni czy w dostatku czy w innych okolicznościach - chwalmy GO, czcijmy, miłujmy - nie zwątpmy w JEGO miłość, nie odchodźmy od NIEGO bo tylko w NIM życie wieczne ... 

cześć 2 : " dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w edenie - perfekcyjny plan część 2 DOBRY BÓG nie stworzył zła " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/01/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html

część 1 : " Dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w Edenie - perfekcyjny plan  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html         pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... Puławy 16.03.2018 Puławyniedziela, 11 marca 2018

Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 5 - nowotwór, choroby, lwy i ogieńSą rzeczy ważniejsze dla PANA JEZUSA niż nasza wygoda, zdrowie cielesne czy nawet życie doczesne - tą rzeczą jest m.in CHWAŁA BOŻA, danie dobrego świadectwa wiary i nasze wieczne dobro. Czasami PAN JEZUS i OJCIEC są najbardziej uwielbienie właśnie w ciężkim położeniu, w chorobie czy w śmierci. Pokaże to na przykładzie historii przyjaciół Daniela i chrześcijan palonych na stosach oraz na przykładzie samego proroka Daniela i chrześcijan zabijanych przez dzikie zwierzęta np lwy.

PAN JEZUS jest ABSOLUTNIE SUWERENNYM BOGIEM - ON ku swojej chwale i ku chwale OJCA niepodzielnie panuje nad wszystkimi obecnymi i przyszłymi wydarzeniami na ziemi i w całym wszechświecie. ON kontroluje wszystko. ON niepodzielnie panuje nad wszystkimi istotami - od demonów po wszystkich ludzi - w tym nad wszystkimi ludzkimi władzami. ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG jest jedynie BOGIEM WSZECHMOGĄCYM a ja właśnie wierzę w BOGA WSZECHMOGĄCEGO, który jednak w swym absolutnie suwerennym panowaniu nie narusza niczyjej wolnej woli i nie jest autorem żadnego zła.


 • czasami uzdrowienie z choroby jest ku największej chwale BOŻEJ, a czasami brak uzdrowienia, ale bycie wiernym i ufającym w chorobie, w umieraniu jest ku największej chwale Bożej bo to jest żywe świadectwo dla świata. Łatwo mówić w zdrowiu : " ufam JEZUSOWI, JEZUS mnie kocha, mam życie wieczne, będę miał nowe ciało " - ale gdy mówimy tak w chorobie, podczas umierania to może to przynieść większą chwałę JEZUSOWI niż cudowne uzdrowienie. Posiadanie zaufania, pokoju Jezusowego, radości Bożej w chorobie czy umieraniu może zrobić większe wrażenie na ludziach niż  cudowne uzdrowienie ale każdy przypadek jest inny więc dobrze modlić się aby PAN dał to co przyniesie największą chwałę MU. Każdy przypadek chrześcijanina jest inny i o wszystkim decyduje ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG - JEZUS który wie co w danym przypadku przyniesie największą chwałę JEMU i OJCU.
 • czasami wyratowanie przez JEZUSA ze śmierci męczeńskiej przynosi największą MU chwałę, ale w innym przypadku największą chwałę przynosi męczeńska śmierć - wtedy PAN nie daje ratunku od śmierci, ale cały czas daje potrzebną odwagę, mądrość, wiarę aby być wiernym i w pokoju Chrystusowym do końca. SUWERENNY JEZUS wie co przyniesie w danym przypadku największą chwałę. 
 • czasami bycie na wolności i tam głoszenie Ewangelii przynosi największą chwałę BOGU, a w innym przypadku trafienie do więzienia, obozu pracy za wierność JEZUSOWI przynosi największą chwałę BOGU - bo w tym trudnym położeniu bycie dalej ufającym, wiernym, radosnym i trwającym w miłości agape przynosi największą chwałę BOGU, bo jest żywym świadectwem a nie tylko pustymi słowami. ABSOLUTNIE SUWERENNY JEZUS decyduje bo wie co w danym przypadku przyniesie największą chwałę. 
 • czasami np uzdrowienie z nowotworu przynosi największą chwałę BOGU, a czasami śmierć chrześcijanina w wyniku raka - nowotworu przynosi największą chwałę JEZUSOWI. Nie znaczy że JEZUS zsyła raka, ale jedynie dopuszcza jako SUWERENNY BÓG - ostatecznie ku wiecznemu dobru człowieka i ku swojej największej chwale. ON obraca złe rzeczy ku dobremu, ale sam wie który przypadek przyniesie największą chwałę. Łatwo w zdrowiu mówić : " ufam JEZUSOWI, JEZUS mnie kocha, mam życie wieczne, będę miał nowe ciało " - ale gdy się umiera, jest stan agonalny i mówi się te słowa i ma się pokój ducha, nadprzyrodzoną radość to czasami taka śmierć przynosi największą chwałę BOGU - bo ludzie widzą pokój ducha, radość, zaufanie nawet w obliczu śmierci. W innym przypadkach największą chwałę przynosi uzdrowienie. Każdy przypadek czy to choroby, prześladowania itd jest inny. Dopóki jesteśmy w tych ciałach nie mamy obietnicy zdrowia, nie mamy obietnicy dobrobytu czy wygody. ABSOLUTNIE SUWERENNY JEZUS wie co przyniesie MU największą chwałę i będzie najlepsze dla danego wierzącego ku jego wiecznemu dobru i przemianie na obraz SYNA. Bez dopustu ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA szatan i inne demony oraz ludzie nic nie mogą. WŁADCĄ ABSOLUTNYM nad wszystkim i wszystkimi jest i będzie JEZUS oraz OJCIEC, więc cokolwiek przychodzi w naszym życiu, naszych bliskich czy świata to dobrze pytać tego ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA : " PANIE jaką lekcję chcesz mi przez to dać ?? , PANIE czego chcesz mnie nauczyć przez to co się dzieje ?? , PANIE jak chcesz mnie przemienić na swój obraz przez to wydarzenie ?? PANIE jak odbierzesz największą chwałę przez to wszystko ??

                                                                  apostołowie Piotr i Paweł 

Nasza wygodna, bezpieczeństwo i życie doczesne nie są tak ważne dla PANA jak JEGO chwała. Zobaczmy to na przykładzie apostoła Piotra : " Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną." - Ewangelia Jana 21:19 - jednym razem największą chwałę przyniosło wyratowania ze śmierci [ z więzienia przed Herodem - Dzieje Apostolskie rozdział 12 ], ale w innym przypadku brak wyratowania Piotra, ale jego męczeńska śmierć przyniosła największą chwałę JEZUSOWI i OJCU !!! -- tak w swej mądrości i doskonałej miłości, działa doskonale dobry i  ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG JEZUS. Chwała MU. 

" Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. " - list apostoła Pawła do Filipian 1:20 - Paweł rozumiał że BÓG czyni wszystko ku swojej największej chwale - Paweł wiedział, że czasami wierne życie przynosi największą chwałę JEZUSOWI, ale czasami największą chwałę przynosi bycie wiernym w śmierci, więc Paweł był otwarty na jedno i drugie a wszystko nie w swojej sile ale w sile z nieba - w sile i mocy wprost od JEZUSA - WSZECHMOGĄCEGO BOGA a tylko Wszechmogący jest Absolutnie Suwerenny. Kto nie wierzy w SUWERENNEGO BOGA ten nie wierzy też w BOGA WSZECHMOGĄCEGO. Wielu wierzy w Jezusa ale bożka - bożka który niby obiecał zdrowie fizyczne lub dostatek materialny, wygody. Takie rzeczy są obiecane ale nie odnośnie życia w tym niszczejącym ciele i pośród tego bezbożnego świata - systemu i na przeklętej planecie, ale w nowym ciele i na nowej ziemi - choć teraz PAN może udzielić zdrowia, dostatku ale nie jest to obietnica ale SUWERENNA DECYZJA SUWERENNEGO BOGA który wie co i dla każdego ucznia jest najlepsze na dany czas aby przyniosło największą chwałę - czasami jest to dostatek a czasami bieda. Czasami jest to zdrowie a czasami choroba. Czasami życie a czasami śmierć. ON wie bo jedynie jest Wszechwiedzący. Ufajmy bezgranicznie MU, nie zwątpmy w JEGO miłość, dobroć i przebaczenie, bycie dzieckiem BOŻYM.                                                   przyjaciele proroka Daniela i męczeńska śmierć chrześcijan na stosach inkwizycji 

Pamiętacie historię Szadracha, Meszacha i Abed-Nega którzy odmówili pokłonu przez bożkiem - złotym posągiem, ale postanowili być bezgranicznie oddani, wierni BOGU YHVH - czyli LOGOSOWI SYNOWI i OJCU. Król Babilonu wrzucił ich za tą odmowę pokłonu do ognia, ale SUWERENNY BÓG wiedział, że w tym przypadku wyratowanie ich od śmierci przyniesie MU największą chwałę i zrobił to - sprawił, że ogień ich nie spalił, nie zabił. Ale ten sam BÓG nie wyratował wielu chrześcijan którzy byli wrzucani do ognia przez inkwizycję. TEN sam BÓG co uratował przyjaciół Daniela nie wyratował wielu chrześcijan od śmierci w ogniu bo wiedział, że ich wierność nawet w śmierci, ich wierność w obliczu kary śmierci przyniesie największą MU chwałę !!! Tak działa jedynie mądry, jedynie dobry BÓG. Tam gdzie ratunek przyniesie największą MU chwałę i najlepsze świadectwo tam wyratuje. Tam gdzie męczeńska śmierć przyniesie największą MU chwałę i najlepsze świadectwo tam nie pośle ratunku, ale da tyle siły, mocy Bożej aby być wiernym do końca. Możemy jak apostoł Paweł mówić z serca : " Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk " - Filipian 1:21.
 Jeśli PAN postanowi naszą śmierć to bądźmy spokojni przez wiarę - ON udzieli nam wszelkich środków aby uwielbić GO w tej śmierci - piękna i budująca rzecz : " Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść." - 1 Koryntian 10:13


                                                  prorok Daniel i lwy, męczeńska śmierć za Nerona

6 rozdział Księgi Daniela opisuje zasadzkę na Daniela przez którą znalazł się w jamie gdzie były lwy. LOGOS SYN i OJCIEC posłali swojego anioła który zamknął paszcze lwów i nie zrobiły Danielowi żadnej krzywdy. ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG wiedział, że wyratowanie Daniela przyniesie MU największą chwałę. Gdyby największą chwałę miała przynieść męczeńska śmierć Daniela to BÓG dopuściłby do niej. Jednak w tym przypadku ratunek przyniósł największą chwałę.  Ten sam ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG który wyratował Daniela, nie wyratował przed lwami i innymi zwierzętami wielu chrześcijan, którzy zostali zabici przez cesarza Nerona. Nie zostali wyratowani dlatego, że TEN ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG nie miał takiej siły, ale dlatego że ich męczeńska śmierć przyniosła MU największą chwałę. Im bardziej diabeł rozlewał krew chrześcijan tym ich wierność, ufność, pokój i radość w obliczu śmierci, w umieraniu dawały potężne świadectwo i wielu ludzi widząc ich jak umierali nawracało się. Czasami ratunek przynosił i przynosi największą chwałę, a czasami śmierć w Chrystusowej radości i pokoju przynosi największą chwałę. ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG panuje nad tym wszystkim i ON wie co do kogo dopuścić. Każdy przypadek jest inny. Niech PAN JEZUS sprawia aby nasze życie, czy śmierć przynosiły, przyniosły mu tylko chwałę, a nigdy hańbę. Amen. 


                                                       11 rozdział listu Pawła do Hebrajczyków 

Końcówka 11 rozdziału listu do Hebrajczyków pokazuje również że czasami BÓG cudownie ratował bo to przynosiło mu największą chwałę i było najlepszym świadectwem : " Którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom; 34  Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. 35 Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie." 


, ale w innych przypadkach męczeńska śmierć, czy ciężkie położenie przynosiło MU największą chwałę i było najlepszym świadectwem : " Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. 36 Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. 37 Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
38 (Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi." 

wielu nie wierzy w SUWERENNEGO BOGA, ale JEZUS jest i będzie SUWERENNYM BOGIEM i takiego właśnie BOGA przedstawia cała Biblia we wszystkich księgach - od Księgi Rodzaju po Objawienie Jana i powtórzę : tylko SUWERENNY BÓG jest WSZECHMOGĄCYM/WSZECHMOCNYM BOGIEM !!!
"  Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia. 13 A to was spotka na świadectwo." - Łukasz 21:12-13 UBGJEZUS - ABSOLUTNIE SUWERENNY BÓG - niech JEGO wola się dzieje a nie nasza. Niech uczyni z naszym życiem i ciałem to co uzna za najlepsze. ON panuje nad wszystkim a nie ludzie czy demony. Ludzie i demony czynią tyle ile PAN dopuści, ale ON w końcu osądzi ziemię, zniszczy zło i złych i ustanowi wieczne Królestwo gdzie nie będzie deptania po chwale BOŻEJ, nie będzie grzechu, niesprawiedliwości, kłamstw, nienawiści, ale tylko chwała BOŻA, sprawiedliwość, pokój, miłość i prawda. MARANATHA !!! 


               pozdrawiam Dominik ...... 11.03.2018 Puławy ...... Charis2007@wp.pl 

środa, 7 marca 2018

demoniczny duch wieszczy w kościołach - niebezpieczeństwo
W tym wpisie chcę przestrzec przed pewnym niebezpieczeństwem dla chrześcijan które kamufluje się i wielu jest zwiedzionych i może być jeszcze zwiedzionych przez demonicznego ducha który chce wejść do Kościołów, dotrzeć do chrześcijan w przebraniu "daru proroczego" czy "daru wiedzy". 

 ... " I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom.
17 A chodząc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia.
18 A robiła to przez wiele dni. Lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
19 Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę;" - Dzieje Apostolskie 16:16-19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj byłaby w wielu kościołach witana z wielkimi honorami jako Boża kobieta.
 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj w wielu kościołach byłaby nazywana osobą z Jezusowym darem proroctwa, czy darem wiedzy. 
 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj byłaby "charyzmatyczną gwiazdą" w wielu kościołach i mediach.
 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj byłaby zapraszana do wielu kościołów aby nauczać tam ludzi.
 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj pisałaby książki które byłyby na listach " chrześcijańskich" bestsellerów. 
 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj zapraszana by była na "chrześcijańskie" konferencje aby tam kierować nieświadomych chrześcijan na manowce.
 • Ta dziewczyna z Filippi która miała demona - ducha wieszczego dzisiaj otworzyłaby "szkołę proroczą", organizowałaby "kursy prorocze" i wielu nieświadomych chrześcijan chętnie szłoby tam do niej. 

Tacy ludzie jak ta dziewczyna z Filippi są i dzisiaj, będą też w przyszłości i oni też mówią głośno o BOGU, o zbawieniu, o JEZUSIE i dlatego są tak niebezpieczni. Ludzie słyszą od nich "JEZUS", "JEZUS" i widzą uch "moce" i są zachwyceni - gdyby jednak widzieli głębiej, to co w środku to nie szliby za nimi, ale ostrzegali. 

Dziewczyna mówiła o BOGU i o zbawieniu : " A chodząc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. " - to jej mówienie plus jej nadprzyrodzony dar sprawiłoby dziś że wiele kościołów byłoby zachwyconych nią i propagowałoby jej różne nauki i zachowania. 

Ta dziewczyna miała nadprzyrodzony dar !! - ale z demonicznego źródła -- dary ducha są aktualne, ale szatan ma swoje podróbki i jest ich mnóstwo w wielu kościołach. Chodzi o to aby badać duchy, bo jest wiele podróbek demonicznych i wiele produktów ludzkich w kościołach, ale wierzę że są i będą prawdziwe dary wprost od Chrystusa. Chodzi o to aby rozeznawać. Żeby nie przyjmować z automatu czegoś i z automatu nie negować, nie nazywać demonicznym czy ludzkim, bo może to być naprawdę od JEZUSA. Prawdziwym darom zawsze towarzyszy święty styl życia a nie światowych. Towarzyszy owoc ducha który obfituje. Jest i będzie dar wiedzy, ale są i demoniczne duchy wieszcze udające JEZUSOWY dar wiedzy, proroctwa. 

Nie neguję darów jak wielu, przestrzegam przed podróbkami których wielu nie widzi i nie zobaczy. 

Cuda, proroctwa, egzorcyzmy itd o niczym nie świadczą same w sobie - Mateusz 7:21-23. " jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 2 demoniczne cuda " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - są i będą JEZUSOWE cuda i inne działania, ale są i będą demoniczne przebrane w chrześcijaństwo. Badajcie duchy czy są z BOGA - 1 list Jana 4:1

Ta dziewczyna w mocy demona musiała mieć dużą skuteczność w objawianiu ludziom różnych rzeczy bo przynosiła wielki zysk swoim panom. Gdyby ten demon - duch wieszczy mylił się co chwilę to nikt by do niej nie przychodził i nie byłoby dochodu/zysku, a tym bardziej wielkiego dochodu/zysku !!. Wielki dochód/zysk = wielka skuteczność w objawianiu, przepowiadaniu przez tego demona ... "  " I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom." - Dzieje 16:16 UBG

Pamiętaj - nawet jeśli ktoś wyjawi ci jakieś sekrety z twojego życia o których wiedziałeś tylko ty - to jeszcze nie znaczy że ten człowiek ma dar od JEZUSA. Nawet jeśli wymawia JEGO imię, ma Biblię i podaje się za narodzonego na nowo to dokładnie "zbadaj ducha" czy na prawdę jest z BOGA - czy tylko tak mu się wydaje lub udaje. Prawdziwych proroków od fałszywych różni wiele - przeczytajcie sobie np Księgę Jeremiasza. W tej księdze jest wiele cennych rzeczy ukazujących różnice między Bożym prorokiem a fałszywym prorokiem. 
Nie oceniam ludzi - ktoś w dobrej woli może być zwiedziony przez demona i nie wiedzieć że robi źle, błędnie naucza. To wie PAN który zna serca, my ukazujmy prawdę, ostrzegajmy przed grzechami - bez potępiania, bez osądu serca. 

Dzisiaj wielu wpisuje w swoje "CV" - prorok, obdarowanie prorocze, posiadanie proroczego widzenia i tak dalej - ale ilu z nich prawdziwie ma to o czym piszą, mówią. Przeważnie ci "prorocy" powiązani są z kościołami gdzie JEZUS nie jest ŚWIĘTYM BOGIEM ale bożkiem który ma dawać im wygodne życie i spełniać ich światowe, cielesne marzenia i błogosławić ich "egipski" styl życia. Kobiety tam np są "pastorkami" i nauczycielkami - wbrew PISMU i nakazom BOGA np 1 Tymoteusz 2:11-12, 3:1-6  wszystko ale głośno obwołują się prorokami, Bożymi ludźmi itd ... 

Nie ważne jaki sekret z życia wyjawią - to o niczym nie znaczy. Ta dziewczyna z Filipii też wyjawiała różne rzeczy, też przepowiadała różne rzeczy i to z dużą skutecznością a na ustach miała : "Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. " - a jednocześnie miała demona w sobie. Nie mówię że dzisiejsi pseudo-prorocy, pseudo-prorokinie są opętani jak ta dziewczyna ale szatan który jest oskarżycielem ma swoją siatkę szpiegowską i wie wiele o naszym postępowaniu. Sąsiad nie przejdzie przed drzwi, ścianę a demon może to zrobić i często zapewne w domu, pracy i innych miejscach jesteśmy obserwowani i przez te obserwacje = demony mogą mieć różne informacje o nas i mogą przekazywać je innym ludziom w jakiś sposób - jak np tej dziewczynie z Filippi. 

Dziewczyna miała informacje od pytona - ducha wieszczego a on miał informacje od innych demonów - obserwatorów ludzi. Gdy ta dziewczyna wyjawiała tym ludziom różne rzeczy, wyjawiała różne sprawy to ci ludzi byli zachwyceni, zadziwieni jej zdolnościami. Ale jej informacje nie były od BOGA ale od demonów którzy obserwowali tych ludzi, znali ich nawyki, przyzwyczajenia i na podstawie tego wyjawiali zaobserwowane rzeczy lub "przepowiadali" pewne zdarzenia które z dużym prawdopodobieństwem przychodziły ale nie dlatego że demony mają wgląd w przyszłość, bo nie mają - to ma tylko PRAWDZIWY BÓG - ale ich  spora skuteczność "przepowiedni" opierała się na wzorcach zachowań tych ludzi lub na zainspirowaniu, zainicjowaniu pewnych wydarzeń które ta dziewczyna niby wcześniej przepowiadała. 
To że nawet jeśli jakiś demon nas obserwuje to nic, w PANU JEZUSIE jesteśmy bezpieczni, a to że nawet jeśli jakiś demon nas obserwuje to niech będzie dla nas dodatkową motywacją aby nie grzeszyć - nie dawać szatanowi powodów do oskarżania nas przed BOGIEM. Mamy JEZUSA PARAKLETOSA - obrońcę - adwokata. Jednak to nie sprawia że grzech jest niszczący- nie grzeszmy więc i w PANU jest moc, siła aby iść w uświęceniu a nie w grzechu - " Ewangelia Prawdziwej Łaski cz 3 - JEZUS PARAKLETOS " 
 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/12/ewangelia-prawdziwej-aski-cz-3-jezus.html 
Nie podniecajcie się gdy ktoś wam coś wyjawi - coś o czym wy tylko wiedzieliście. Na spokojnie, w modlitwie, w komorze modlitewnej przyjdźcie z tym do PANA JEZUSA i proście o rozpoznanie. Zbadajcie duchy - " Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat." - 1 list apostoła Jana 4:1 UBG
" Widziałem wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące: prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud, Izraela. (14) Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę: Cudzołożą i postępują kłamliwie, i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości; toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. (15) Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. (16) Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! (17) Ustawicznie mówią do tych , którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. (18) Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto przyjął jego słowo, by móc zwiastować? (19) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. (20) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. (21) Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. (22) Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. (23) Czy jestem Bogiem tylko z bliska - mówi Pan - a nie także Bogiem z daleka? (24) Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? - mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? - mówi Pan. (25) Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. (26) Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, (27) którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? (28) Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? - mówi Pan. (29) Czy moje słowo nie jest jak ogień - mówi Pan - i jak młot, który kruszy skałę? (30) Dlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom - mówi Pan - którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. (31) Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom - mówi Pan - którzy używają swojego języka i mówią, że to "wyrocznia". (32) Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe - mówi Pan - a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają - mówi Pan. " - Księga Jeremiasza 23

"  Od trzynastego roku Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, aż do dnia dzisiejszego, to jest przez dwadzieścia trzy lata, dochodziło mnie słowo Pana, które głosiłem wam nieustannie, ale nie słuchaliście. (4) Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi, proroków, ale nie słuchaliście i nie nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. (5) A mówił: Nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. (6) Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon, i nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. (7) Lecz wy mnie nie słuchaliście - mówi Pan - pobudzając mnie do gniewu dziełem swoich rąk, ku waszej zgubie. (8) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Ponieważ nie słuchaliście moich słów, (9) oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy - mówi Pan - i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie, i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. (10) I sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. " - Jeremiasz 2

Prawdziwy prorok odwraca ludzi od grzechu, od miłowania świata ku miłowaniu Chrystusa. Prawdziwy prorok nie szuka swojej chwały i rozgłosu, ale szuka chwały JEZUSA i OJCA. Prawdziwy prorok, Boży człowiek w sercu oddzielony jest od tego bezbożnego świata, pseudo-prorocy mają serce gdzie indziej niż przy JEZUSIE - oni mają pozory pobożności, ale ich serce jest daleko od PANA. Mają wielkie słowa, ale nie mają mocy w uświęceniu i owocu ducha. 
Spełnione zapowiedzi, wyjawione tajemnice z naszego życia o niczym jeszcze nie świadczą - nie bądźmy naiwni, lekkomyśli - nadajmy duchy czy są z BOGA bo wiele jest podróbek darów duchowych. dar wiedzy, proroctwa też jest podrabiany - ale jak są falsyfikaty tak je i oryginał... "Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać " - 5 Mojżeszowa rozdział 13 


ten "duch wieszczy" gdy wyjawi coś komuś, czy przepowie i przez to zdobędzie zaufanie tego człowieka czy jakiegoś kościoła - ten duch będzie nauczał innych zwodniczych rzeczy i prowadził człowieka, czy cały kościół coraz dale od Chrystusa, a coraz bardziej do świata i jego pożądliwości ciała, oczu i pychy życia - np 2 list apostoła Piotra rozdział 2. 

Dzisiaj gdyby żyła ta dziewczyna z Filippi to wielu zachwycałoby się jej "darem wiedzy", jej"darem proroctwa" a ci którzy przestrzegaliby przed nią - ci byliby oskarżani przez wielu o zazdrość, mówiono by im aby nie potępiali i pytano by ich co oni robią dla BOGA 😊😊😊

"  demoniczna charyzmania a większe dzieła z Jn 14:12  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/12/demoniczna-charyzmania-wieksze-dziea-z.htmlpozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ...... Puławy 07.03.2018 Puławy  
poniedziałek, 5 marca 2018

facebookowe głoszenie część 1Jakieś pół roku temu założyłem sobie konto na facebooku - w związku z czym będę co jakiś czas np raz w miesiącu wrzucał na blog niektóre wersety, wpisy które tam umieszczam pod postacią zdjęć.

Sam facebook jak i inne komunikatory sam w sobie nie jest zły, zły może się stać gdy stajemy się jego niewolnikiem - ale  tak samo może być z telefonem, komputerem a przecież same w sobie te rzeczy nie są złe. Można je dobrze wykorzystać, a można źle. One powinny nam służyć, a nie my im. Można te narzędzia dobrze wykorzystać, ale trzeba uważać aby nie wpaść w niewolę lub nie zaniedbać życiodajnej, niezbędnej relacji - społeczności z naszym PANEM i z OJCEM - 1 Jn 1:3.

Tym samym nożem można pokroić chleb i podzielić się nim z głodnym, ale tym samym nożem można zabić - ale nóż sam w sobie nie jest zły. Tak samo jest z facebookiem. Kiedyś bałem się ujawniać swoje nazwisko czy wrzucić swoje zdjęcie np z powodu "inwigilacji" i innych lęków, kompleksów ale PAN JEZUS uwolnił mnie od tego. Nie boję się inwigilacji bo nie robię nic złego i nie mam nic do ukrycia. Mój PAN i ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS to BÓG ABSOLUTNIE SUWERENNY więc jestem spokojny, w JEGO ręce jest wszystko.
   ON włada wszystkim i wszystkimi - bez JEGO pozwolenia, dopustu nic nie może wydarzyć się w całym wszechświecie z tym ze mną więc nie boję się ludzi i demonów. Patrzę na Władcę ABSOLUTNEGO - ABSOLUTNIE SUWERENNEGO BOGA który dał mi życie wieczne, kocha mnie miłością doskonałą 😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Wykorzystuje ten komunikator - facebooka aby mówić o mym ZBAWICIELU i PANIE i przez niego mam kontakt z osobami których nie widziałem wiele lat ... może to co tam umieszczam przyda się choć jednej osobie ... " Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. " - Ewangelia Mateusza 10:27 UBG
jeśli będę się bał czy wstydził mówić o PANU przez internet, to tym bardziej będę się bał, wstydził mówić twarzą w twarz - ale dzięki BOGU nie mam problemów ze wstydzeniem się PANA czy z lękaniem głoszenia GO - ale nie zawsze tak było, więc chwała PANU JEZUSOWI że uwolnił mnie od lęków, wstydzenia się GO a dał odwagę, śmiałość --- " Objawienie Jana 21:8 - zabójcze Deilos  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/objawienie-jana-218-zabojcze-deilos.html

Proszę was o modlitwy abym to co tam umieszczam było ku chwale PANA JEZUSA i dotykało wszystkie serca, aby ludzie prawdziwie przychodzi do Zbawiciela i uznawali GO swoim PANEM - swoim właścicielem. Aby w Chrystusie narodzili się na nowo i każdego dnia umierali dla swojego "ja" dla bezbożnego świata a żyli dla TEGO który również i za nich, ich grzech umarł.

kilka przykładowych zdjęć które wrzuciłem na facebooka :


     
         pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ..... 05.03.2018 Puławy
środa, 28 lutego 2018

miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 6 - agape cierpliwa i dobrotliwa wobec wszystkich
Miłość [ AGAPE ] jest cierpliwa, miłość [ AGAPE ] jest dobrotliwa " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 13:4a BW ..... " Miłość [ AGAPE ] jest cierpliwa, jest życzliwa " - UBG

Skoro miłość - AGAPE jest m.in cierpliwa, dobrotliwa/życzliwa to :

 • AGAPE nie wybucha gniewem, złością
 • AGAPE nie wykłóca się, nie drażni się
 • AGAPE nie używa wyzwisk, nie rzuca wulgaryzmami
 • AGAPE nie wybucha frustracjami
 • AGAPE nie jest agresywna, nerwowa
 • AGAPE nie podnosi głosu, nie grozi
 • AGAPE nie obraża się, nie "strzela fochów"
 • AGAPE nie szuka zemsty, ale przebacza
 • AGAPE na zło zawsze odpowiada dobrem
 • AGAPE na wrogość, nienawiść odpowiada życzliwością, dobrocią 
Bycie cierpliwym eliminuje mnóstwo złych, grzesznych reakcji w naszym postępowaniu. Cierpliwość zawsze była BOŻYM skarbem ale im cięższe czasy tym bardziej widać jej wartość i cenność. CIERPLIWOŚĆ jest owocem ducha - Galacjan 5:22. BÓG PRAWDZIWY znany w obliczu SYNA jest cierpliwy, baaaaaardzoo cierpliwy - ON jest źródłem cierpliwości i jeśli chcemy jej więcej i więcej to prośmy PANA JEZUSA - Rzymian 2:4, Rz 9:22, 1 Tymoteusz 1:16,  1 Piotr 3:20, 2 Piotr 3:9, 3:15.

" bądźcie cierpliwi dla wszystkich. " - 1 Tesaloniczan 5:14d - wielu jest cierpliwych dla dobrych czy bliskich osób, ale my uczniowie Zbawiciela w JEGO sile i mocy z wysokości mamy być cierpliwi wobec nie tylko dobrych i bliskich ale również wobec złych, nieznajomych i wobec wszelkich innych ludzi !! - nawet wobec tych którzy nas krzywdzą. To jest możliwe tylko jako owoc ducha i oby ten owoc w nas był coraz większy, coraz obfitszy - bo czasami widzę w pewnych sytuacjach mam za mało cierpliwości. PANIE JEZU daj proszę wobec wszystkich być cierpliwym i w każdych okolicznościach. 

 Daj PANIE pamiętać jak bardzo cierpliwy byłem gdy byliśmy twoimi wrogami, jak bardzo nadal jesteś cierpliwy teraz gdy jesteśmy już przyjaciółmi a często gdy źle coś zrobimy to ty nadal cierpliwy jesteś i w swej wielkiej cierpliwości pokazujesz właściwą drogę ... 
Gdy brak nam cierpliwości wobec kogoś, czegoś to przyjdźmy z tym do Zbawcy - tylko ON może dać nam cierpliwość. Pamiętajmy jacy my byliśmy gdy nie znaliśmy Zmartwychwstałego, gdy nie narodziliśmy się na nowo. Jeśli ktoś nas krzywdzi itd i brakuje nam cierpliwości to pamiętajmy, że gdyby ten człowiek znał JEZUSA, gdyby należał do NIEGO to nie postępowałby tak - więc w cierpliwości i pokorze przebaczajmy, módlmy się za nim i czyńmy mu dobro i jeśli możliwe to mówmy o ZBAWICIELU. On GO potrzebuje. Gdy Chrystusowy duch jest przygaszony to owoc ducha maleje, zanika - więc nie gaśmy ducha przez głupie postępowania, światowe życie czy grzechy.

 Ludzie proszą o napełnienie duchem Chrystusowym a tymczasem swoim stylem życia, postępowaniem gaszą go i dlatego są słabi duchowo - bądźmy mądrzy, bierzmy codziennie krzyż na siebie. Bądźmy "doulos" - niewolnikami Chrystusa. JEGO wola, a nie nasza. Wszystko już JEGO. Gdy duch nie będzie gaszony to i cierpliwość JEZUSOWA będzie i to wobec wszystkich jak to mamy nakazane. 
"miłość [ AGAPE ] jest dobrotliwa ". 
Dobrotliwa - [ chresteuomai 5541 ] : " być litościwym, być współczującym, być życzliwym ". Znowu jest to jeden z elementów owocu ducha - więc jak wszelki element tego owocu - BÓG jest jej źródłem - tylko u NIEGO ona jest dostępna, bo ON jest doskonale : dobrotliwy, litościwy, współczujący, życzliwy - Łukasz 6:35, Rzymian 2:4, Rz 11:22, 1 Piotr 2:3, Efezjan 2:7, Tytus 3:4

Pan jest dobry" - 1 Piotr 2:3b 

Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy." - Psalm 86:15

" Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry [ chrestos 5543 ]  dla niewdzięcznych i złych. " - Łukasz 6:35. Nasz BÓG jest pełen tej dobrotliwości i ON chętnie wleje ją w nas bo to przynosi MU prawdziwą chwałę. Gdy jesteśmy przemieniani na JEGO podobieństwo, gdy w swym postępowaniu przypominamy GO - to przynosi MU chwałę, a ON najwyże ceni swoją chwałę więc chętnie nam tego wszystkiego obficie będzie udzielał, ale nie gaśmy ducha Chrystusowego !! 
Powtórzę : Ludzie proszą o napełnienie duchem Chrystusowym a tymczasem  swoim stylem życia, postępowaniem gaszą go i dlatego są słabi duchowo - bądźmy mądrzy, bierzmy codziennie krzyż na siebie. 

Bądźmy "doulos" - niewolnikami Chrystusa. JEGO wola, a nie nasza. Wszystko już JEGO. Niewolnik nie należy do siebie, nie robi tego co mu się podoba ale jest całkowicie własnością swego pana i czyni tylko to co pan mu nakazał. 
Skoro miłość - AGAPE jest m.in cierpliwa, dobrotliwa/życzliwa to zawsze jej potrzebujemy i wobec wszystkich. Wiemy kto jej chętnie udziela, ale wiemy też że zajmowanie się niewłaściwymi rzeczami blokuje ją ... świat nie ma takiej cierpliwości, dobrotliwości bo nie należy do JEZUSA. Kto należy do PANA i każdego dnia umiera dla siebie ten będzie obfitował w nich, bo nie jest z tego świata - jak i JEGO PAN nie jest z tego świata ..... " Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. " - Jan 15:19 - świat miłuje tylko swoich, ale JEZUSOWYCH nienawidzi. JEZUSOWI miłują wszystkich, a że miłość jest m.in cierpliwa i dobrotliwa to są tacy wobec wszystkich nawet tych którzy ich nienawidzą .... " bądźcie cierpliwi dla wszystkich. " - 1 Tesaloniczan 5:14d

" Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

47 A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
48 Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. " - Ewangelia Mateusza rozdział 5 Uws. Biblia Gdańska          pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl .... 28.02.2018 Puławy