Popularne posty

poniedziałek, 19 lutego 2018

Upadek dogmatów maryjnych część 3 - dlaczego szatan wywyższa MaryjęWielka jest różnica między mrówką [ stworzenie ], a słoniem [ stworzenie ].
Gigantyczna jest różnica między ziarenkiem piasku [ stworzenie ], a wszechświatem [ stworzenie ].
Jednak nieskończenie wielka, niemierzalna jest różnica między BOGIEM JEZUSEM - LOGOS STWÓRCA ] a Maryją [ stworzenie ]. Dogmaty maryjne to diabelskie filozofie, błędne nauki które wywyższają stworzenie - Marię a umniejszają JEZUSOWI - STWÓRCY i prowadzą ludzi do próśb, wstawiennictwa i modlitw skierowanych do Marii a to wszystko jest grzeszne, bałwochwalcze.
Maryja gdyby mogła widzieć - złapałaby się za głowę i przeraziła gdyby zobaczyła wszelkie te kulty wokół jej osoby, te pieśni maryjne, modlitwy maryjne, święta maryjne itd. Te maryjne obrazy, figury itd 
" dogmat o niepokalanym poczęciu Marii" - mówi że Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego, oraz że nigdy nie zgrzeszyła. Rzymski katolicyzm mówi, że gdyby Maryja była jak wszyscy inni ludzi czyli również zgrzeszyła to nie mógłby z niej urodzić się bezgrzeszny Chrystus - człowiek bo sam przeniknięty byłby grzechem. Prawda jest inna - Chrystus mógł się narodzić nawet z najbardziej grzesznej kobiety i pozostać doskonale czysty, doskonale święty, bezgrzeszny bo BÓG OJCIEC Go uświęcił, uświęcał i BÓG ŚWIATŁOŚCI rozprasza doskonale każdą ciemność grzechu, więc Chrystus - człowiek który nie miał ziemskiego ojca ale poczęty został mocą OJCA NIEBIAŃSKIEGO który jest nieskończenie potężniejszy od wszelkich grzechów. Jak mówi Biblia : " BÓG jest światłością i nie ma w NIM żadnej ciemności " - 1 list apostoła Jana 5:5. OJCOSTWO Z GÓRY przemogło upadłą naturę Marii, jej grzeszną naturę po Adamie i Ewie.

Maria na pewno była pobożną niewiastą, ale nie była bezgrzeszna i nie musiała być bezgrzeszna aby urodzić Chrystusa - człowieka, bo bezgrzeszność Chrystusa pochodziła od BOGA OJCA NIEBIAŃSKIEGO a nie od ziemskiej matki, którą BÓG wybrał w swojej łasce. Żadnych zasług Marii w tym nie było, jedynie łaska Boża, wolny wybór BOGA.
Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;" - Rzymian 3:23 - jedynym wyjątkiem od tej reguły o której mówi Paweł i inni apostołowie jest sam JEZUS CHRYSTUS [ 2 Koryntian 5:21, Hebrajczyków 4:15, 1 Piotr 2:22, 1 Jan 3:5 ]. Skoro wszyscy zgrzeszyli oprócz Chrystusa to i Maryja również nie była wolna od grzechu. Nic więc dziwnego że mówi o BOGU : " MÓJ ZBAWICIEL " - Łukasz 1:47. 1 rozdział Ewangelii Łukasza ani żadne inne teksty biblijne nie czynią z Marii bezgrzesznej np Łukasz 1:28 jako "pełna łaski" to rzymskokatolickie oszustwo. Tekst grecki nie mówi "pełna łaski" : "Wystarczalność Chrystusa upadek dogmatów maryjnych" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

Jeśli wg katolicyzmu Chrystus - człowiek nie mógł narodzić się z kobiety która nie była bezgrzeszna, to tym bardziej Maria nie mogła urodzić się bezgrzeszna. Skoro wg rzymskiego katolicyzmu Chrystus - człowiek który nie miał ziemskiego upadłego ojca, ale Doskonałego Wszechmogącego OJCA Niebiańskiego - nie mógł narodzić się bezgrzeszny z kobiety mającej upadłą naturę, to tym bardziej Maryja nie mogła urodzić się bezgrzeszna ze swoich ziemskich upadłych rodziców !!! - jej ojcem był człowiek z upadłą naturą a nie jak w przypadku Chrystusa - człowieka - BÓG WSZECHMOGĄCY, OJCIEC NIEBIAŃSKI !!! 😊😊😊😊😊😊😊😊 - chore rzymskokatolickie filozofie które same sobie przeczą !!! 😊😊😊 - szatan robi zakręcone nauki, wymyśla dogmaty, filozofie aby skierować ludzi do czczenia stworzenia a nie tylko i wyłącznie Prawdziwego BOGA. Kult maryjny, święta maryjne, pieśni maryjne i co tam jeszcze nawymyślane wokół Marii = to wszystko jest grzeszne, bałwochwalcze a BOGU się to bardzo nie podoba i kiedyś uderzy w to wszystko. Jego cierpliwość się skończy, więc dziś wzywa ludzi aby porzucili maryjne bałwochwalstwo i bałwochwalstwo innego stworzenia a chwałę, cześć, uwielbienie i pieśni kierowali tylko do OJCA i do SYNA. Tylko do nich, nikogo innego.

"SŁOWO stało się ciałem " - PRAWDZIWY BÓG na ok 33.5 roku stał się człowiekiem, nawet mniejszym od aniołów - List apostoła Pawła do Hebrajczyków  2:9a. Po zmartwychwstaniu SYN ponownie jest BOGIEM PRAWDZIWYM równym OJCU - Ewangelia Jana 20:28, 1 list Jana 5:20, Kolosan 2:9 i inne. Maria nie urodziła BOGA ale człowieka. Nazywanie Maryi : "Matką Bożą " to błędne nazewnictwo, bałwochwalcze,  wprowadzające w błąd. "LOGOS" nie miał matki. To "LOGOS" stworzył ludzi. Maria zaistniała jak wszelcy inni ludzi dzięki odwiecznemu LOGOSOWI - SYNOWI a nie na odwrót. Wyraźnie pisze że LOGOS - odwieczny SYN razem z OJCEM stworzył wszystko, w tym ludzi.

 " Przez niego [ LOGOS JEZUS ] bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego [ LOGOS JEZUS ] i dla niego [ LOGOS JEZUS ] zostało stworzone. 17 On [ LOGOS JEZUS ] jest przed wszystkim i wszystko [ wszystko więc i Maryja istniała dzięki LOGOSOWI - JEZUSOWI ] istnieje dzięki niemu [ LOGOS JEZUS ]" - Kolosan 1:16-17 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska --  można powiedzieć że Maryja jest dzieckiem JEZUSA - LOGOSA bo jak wierzę przez wiarę była dzieckiem Bożym, więc była i dzieckiem LOGOSA - SYNA który nie miał początku. Nie była i nie jest żadną " Matką Bożą" - TO BŁĘDNE, FILOZOFICZNE, DEMONICZNE SFORMUŁOWANIE. Była matka Chrystusa - człowieka ale nie LOGOSA - BOGA. 


Ludzie patrzą na ziemskie rodziny i widzą : ziemskiego ojca, widzą ziemską matkę i widzą ziemskie ich dzieci i myślą że tak samo jest w niebie !!! 😊😊😊 - widzą BOGA OJCA, widzą ODWIECZNEGO SYNA i myślą że musi być też matka. Wzorują się na ziemskich rodzinach a to jest błędne !! OJCIEC jest BOGIEM PRAWDZIWYM, STWÓRCĄ, SYN jest BOGIEM PRAWDZIWYM, STWÓRCĄ - m.in 1 list apostoła Jana 5:20 - ale nie ma w niebie żadnej matki !!!. Maria to było stworzenie, jednak ogrom ludzi traktuje ja jak BOGINI MATKĘ - pokazuje to kult maryjny, święta maryjne, pieśni maryjne, modlitwy maryjne i mówienie "Matka BOŻA". Kto ma Maryję za swoją matkę, ten nie zna BOGA OJCA i nie zna ODWIECZNEGO SYNA równego OJCU !! 

Maryja to był tylko człowiek, Maryja to było stworzenie - jednak szatan wywyższa Marię przez kult, jej święta i pieśni maryjne, modlitwy maryjne - bo szatan, diabeł dobrze wie że to wszystko jest grzechem a on dobrze wie co przynosi grzech więc dalej będzie wywyższał Maryję i ukazywał się ludziom pod postacią kobiety jak np w Fatimie, Medjugorie i wielu innych miejscach : " I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości." - 2 Koryntian 11:14 - demony mogą zmieniać wygląd i to demony stoją za "maryjnymi objawieniami" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html

" A Jezus mu odpowiedział: Idź precz ode mnie, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. " - Ewangelia Łukasza 4:8 - rzymski katolicyzm oddaje pokłon również Marii i również jej służy, co jest złamaniem przykazania BOŻEGO - czyli jest grzechem. Tradycje diabelskie, szatańskie filozofie maryjne = dogmaty maryjne prowadzą do łamania BOŻYCH PRZYKAZAŃ. Kult maryjny, pieśni maryjne, święta maryjne, modlitwy maryjne - to wszystko jest oddawaniem pokłonu stworzeniu i służeniem stworzeniu a to jest grzechem, więc nic dziwnego że odstępczy kościół rzymskokatolicki tak bazuje ma swojej "MATCE BOSKIEJ".  Balaam wiedział jak podstępem sprowadzić gniew BOGA na Izraelitów - przez Midianitki poprowadził ich do bałwochwalstwa, nierządu przez co BÓG wylał gniew na odstępców zginęło ich ponad 20 tysięcy. Tak samo dzisiaj szatan, diabeł prowadzi katolicyzm do bałwochwalstwa, duchowego nierządu przez właśnie swoje dogmaty maryjne, kult stworzenia -  http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html  - diabeł wie że PAN JEZUS wyleje gniew na kult maryjny, kult świętych, aniołów a że szatan nienawidzi człowieka to chce aby gniew JEZUSA wylał się na katolików. Dzisiaj jeszcze można przyjść do Zbawiciela w skrusze, przeprosić go za maryjne bałwochwalstwo i za inne bałwochwalcze praktyki i dostać przebaczenie, być uwolnionym od nich a chwalić, czcić, służyć jedynie OJCU i SYNOWI jak pokazuje Biblia : " A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. " - Objawienie Jana 5:20. Maria to stworzenie a nie STWÓRCA więc porzuć dogmaty maryjne, kult maryjny póki trwa jeszcze czas łaski i póki jeszcze żyjesz, a nie wiesz ile czasu wyznaczył ci PAN BÓG. Nie zwlekaj porzucić kult stworzenia.
" Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania." - Księga Psalmów 73:25 UBG -nie miał nikogo poza BOGIEM PRAWDZIWYM - żadnych aniołów, świętych. Jedynie w BOGU miał ufność, wiarę. 
Żeby słyszeć modlitwy, prośby tysięcy, milionów ludzi z różnych części świata trzeba być : Wszechwiedzącym, Wszechobecnym a taki jest tylko PRAWDZIWY BÓG !! Maryja traktowana jest jak PRAWDZIWY BÓG. Różne tytuły nadawane Maryi są na  równi z PRAWDZIWYM BOGIEM !! Pieśni maryjne, modlitwy maryjne, święta maryjne - praktyka, owoce pokazują że Maryja w rzymskim katolicyźmie, w prawosławiu itp jest traktowana niczym PRAWDZIWY BÓG !! - każdy katolik będzie wypierał się tego, i mówił że oni nie adorują Marii, nie uprawiają bałwochwalstwa ale życie, praktyki pokazują co innego !!! Porzućcie dogmaty maryjne, maryjne bałwochwalstwo póki macie jeszcze taką możliwość. Gdy nadejdą bardzo ciężkie czasy - wielu będzie zwracać się o pomoc do Maryi lub za jej "pośrednictwem" ale PRAWDZIWY BÓG objawiony w JEZUSIE nie będzie słuchał takich próśb, modlitw. Porzućcie modły do Marii czy pośrednictwo Marii a wprost, bezpośrednio - bez pośredników zwracajcie się do SYNA i do OJCA. ONI wam nie odrzucą, ale taka modlitwa wprost do nich, bez pośredników jest jedynym sposobem modlitwy. ONI chcą mieć z nami bezpośrednią relację, kontakt - M.IN : " przyjdźcie do mnie " - Mateusz 11:28a 
Cała świętość i moc Chrystusa - człowieka pochodziła tylko i wyłącznie od OJCA NIEBIAŃSKIEGO więc Maria nie musiała być bezgrzeszna aby Chrystus - człowiek był doskonale czysty !! - wystarczyła wszechpotężna łaska, moc OJCA 😊😊 : " Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec " - Jan 5 ..... " Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł.11 Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi." - Jan 14:10-11 - zero słów o Marii a tylko o OJCU NIEBIAŃSKIM !! - doskonała świętość Chrystusa - człowieka w 100 % zależała od OJCA NIEBIAŃSKIEGO. Stan matki nie miał żadnego znaczenia. Maryja nie musiała i nie była bezgrzeszna : " Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;" - Rzymian 3:23. CHWAŁA i CZEŚĆ BOGU OJCU !! a zero chwały i czci dla stworzenia.
" Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed tobą; zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Sela. " - Psalm 39:5 ...... " Doprawdy synowie ludzcy są marnością, synowie mocarzy – zawodni; położeni na wagę, wszyscy razem są lżejsi niż marność. " - Psalm 62:9 - Maria była człowiekiem, jej rola w Bożym lanie zbawienia to suwerenny, łaskawy wybór BOGA. Maria nie była bezgrzeszna jak pokazałem i jak pokazują inne biblijne fragmenty : http://thirdmill.org/answers/answer.asp/file/46633
Maria była na pewno pobożną kobietą, ale tylko kobietą. Była pobożna ale nie bezgrzeszna, więc umarła i wierzę że umarła w wierze i będzie mieć udział w obiecanym zmartwychwstaniu sprawiedliwych - Dzieje 24:15, Jan 5:28-29. Skoro Marie nie była bezgrzeszna to i umarła, więc i dogmat o wniebowzięciu to kolejna diabelska nauka. Nie było żadnego wniebowzięcia Maryi - np 12 rozdział Objawienia nie mówi nic o Marii : " Niewiasta obleczona w słońce to nie Maryja - oszustwo z majem 2018 i kolejnymi latami " : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/09/niewiasta-obleczona-w-sonce-to-nie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/09/niewiasta-obleczona-w-sonce-to-nie.html

ZWRACANIE SIĘ DO ZMARŁYCH TO GRZECH wg BIBLII. Maria umarła bo nie była bezgrzeszna, ale wierzę że zmartwychwstanie do życia wiecznego. Dzisiaj nie słyszy żadnych modlitw, próśb. Nie jest żadną wstawienniczką itp.
Każdy człowiek w tym Maria to marność jak mówi nieomylna Biblia, jedyna natchniona Księga - 2 Tymoteusz 3:15-17 dana m.in do wykrywania błędów i właśnie w lustrze biblijnym widać błędy dogmatów maryjnych które zbudowana są na ludzkich wymysłach, ludzkich filozofiach. szatan, diabeł wywyższa Marię aby odwrócić serca ludzi d Chrystusa, aby umniejszyć JEZUSA a przecież ON wystarczy bo w NIM mieszka cieleśnie cała pełnia BÓSTWA !! -- zostawcie maryjne filozofie zanim Boży sąd przyjdzie na nie. " Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa." - list do Kolosan 2:8-9 UBG

Chrystus przekreślił Maryję jako "MATKĘ BOŻĄ" : " Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia?
49 A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
50 Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką." - Ewangelia Mateusza 12:48-50 -- BÓG wiedział co diabeł zrobi z Maryją - wiedział że szatan wyprodukuje dogmaty maryjne i miliony będą się jej kłaniać - śpiewać jej, obchodzić jej święta i modlić się do niej, dlatego też PAN nie wywyższył Maryi ale pokazał że nie jest nikim większym od innym kobiet które w NIEGO wierzą !!! Gdyby Maria była bezgrzeszna, gdyby była tym kim jest wg katolicyzmu to Zbawiciel nie zrównałby jej z innymi pobożnymi kobietami !!! Jeszcze raz przestrzegam : porzućcie maryjne bałwochwalstwo zanim Boży sąd przyjdzie na wszelkie bałwochwalstwo. Niech wystarczy wam tylko i wyłącznie OJCIEC i SYN = LOGOS a to będzie dla was bezpieczne - 1 list apostoła Jana 5:20.
11 rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków wymienia wielu bohaterów wiary, w tym kobiety jak Sara, Rachab - prostytutka i inne ale nie ma w tym zestawieniu Maryi !! Myślę że umarła w żywej wierze ale BÓG celowo nie umieścił jej na liście bohaterów wiary aby dać do myślenia katolikom, prawosławnym 😊😊😊
Księga Jeremiasza rozdział 44 pokazuje jak Jeremiasza przestrzegał Izraelitów przed kultem królowej niebios. Ten sam demon który wtedy krył się za ówczesnym bałwochwalstwem "królowej niebios" - ten sam demon wyprodukował dogmaty maryjne. Ten sam demon odpowiada za "objawienia maryjne". Ten sam demon co stał za królową niebios z Jeremiasza 44 dzisiaj przebiera się za "maryjną królową niebios". Ten demon kieruje ludzi do pieśni maryjnych, świąt maryjnych, modlitw maryjnych. Ten demon przekręca wersety biblijne aby ludzie służyli stworzeniu, oddawali pokłon stworzeniu a nie wprost, bezpośrednio samem STWÓRCY. Ten demon robi to bo wie że to grzech a grzech przynosi ruinę i sąd Boży. " Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. "- Ewangelia Łukasza

" I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowami: (16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. (17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. (18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. (19) A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów? (20) Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet, i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź: (21) Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta, i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca! (22) Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. " - Księga Jeremiasza 44, Biblia Warszawska -- Jeremiasz przestrzegał w 17 rozdziale przed pokładaniem nadziei w stworzeniu i odwracaniu serca od STWÓRCY. Dogmaty maryjne, bałwochwalstwo maryjne, świętych itd - to wszystko odwraca serce. Ostrzegam was, ale są też inne bałwochwalstwa "świeckie" - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html

- zwodnicze filozofie dwoją się i troją aby tylko podtrzymywać kłamliwe dogmaty maryjne, ale kłamstwo ma krótkie nogi i PAN JEZUS - PRAWDZIWY BÓG uderzy kiedyś we wszelkie bałwochwalstwo i kłamstwo. Jeśli ktoś będzie trwał w maryjnym bałwochwalstwie to będzie milczenie ze strony BOGA = ON swojej chwały nie odda nikomu innemu - Izajasz 42:8 - więc jak ważne jest aby odrzucić wszelkie bałwochwalstwo maryjne i inne, bo BÓG nie będzie wspierał czcicieli Marii, świętych itd - gdyby to robił oddałby część swojej chwały im, a tego nie zrobi. Bałwochwalstwo jest jedną z wielu przeszkód aby BÓG wysłuchał próśb, modlitw. 

" Osiem dowodów biblijnych że JEZUS jest BOGIEM równym OJCU " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/osiem-dowodow-biblijnych-ze-jezus-jest.html

" Alfa & Omega dowody że Jezus jest BOGIEM YHVH " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html

"Wystarczalność Chrystusa upadek dogmatów maryjnych" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

" Chrystus ani razy w rozmowie z Maryją nie powiedział do niej : " matko " - upadek dogmatów maryjnych część 2  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/chrystus-ani-razy-w-rozmowie-z-maryja.html

Maryja nie jest żadną nową Ewą z Genesis 3:15, Maryja nie jest Nową Arką i np Łukasz 1:42 mówi coś innego : http://thirdmill.org/answers/answer.asp/file/46633 - http://thirdmill.org/answers/answer.asp/file/46633


          pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ....... 19.02.2018 Puławy

niedziela, 11 lutego 2018

Jeździec na białym koniu to symbol uczniów JEZUSA a nie antychrysta - hiper zwycięzcy interpretacja
Pierwszy jeździec na białym koniu to moim zdaniem nie antychryst, ale uczniowie Zbawiciela którzy bezgranicznie będą na NIM polegać, ufać - którzy będą MU wierzyć całym sercem i z łaski przez wiarę będą zwycięzcami w finale czasów ostatecznych. Odczytanie pierwszego jeźdźca jako bezgranicznie ufających i poddanych JEZUSOWI - PANU panów i Zbawcy jest moim zdaniem najlepszą interpretacją i bardzo dobrą wiadomością dla chrześcijan, uczniów na bardzo ciężkie czasy i wielkie burze jakie nadejdą na świat i na Kościół. Ten obraz z Objawienia 6:2 mówi wg mnie, że mimo tego wszystkiego co się stanie w finale czasów ostatecznych - będą osoby bezgranicznie polegające na ZBAWICIELU, bezgranicznie MU ufające, wierzące które ON umocni i przeprowadzi przez wszystko. W NIM - w JEZUSIE pokonają wszelkich Goliatów, przejdą zwycięsko przez wszystkie utrapienia, będą wierni aż do śmierci.


" I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz.
2 I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać." - Objawienie Jana 6:1-2 UBG --  pierwsza pieczęć zostanie zerwana przed wielką wojną, głodem i powszechną śmiercią jaka nadejdzie w wyniku tej gigantycznej wojny na świecie [ druga, trzecia i czwarta pieczęć ] - ta wojna i jej skutki to "początek boleści" - Mateusz 24:7-8 - który jeszcze się nie rozpoczął, ale kiedyś nadejdzie : "początek boleści to kwestia przyszłości - dowody biblijne " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

antychryst nadejdzie dopiero kilka lub kilkanaście lat po przyszłym "początku boleści" - więc pierwszy jeździec nie pasuje do antychrysta m.in z powodu że mówi o całkiem innym czasie. http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html

Apostoł Jan wiele pisze o zwyciężaniu, zwycięzcach i gdy prześledzimy wszystkie te miejsca to pierwszy jeździec najlepiej pasuje do wierzących JEZUSOWI, narodzonych na nowo w NIM. Jeśli mam rację to jest to ogromną pociechą i zachętą dla Kościoła czasów ostatecznych - który mimo wielkich cierpień, ucisków i częstego męczeństwa będzie zwycięzcą. Przeprowadzony będzie przez ogień i wodę, dobiegnie do mety, wytrwa bezkompromisowo do końca -- "  i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać." Takie przesłanie daje mi wielkie zbudowanie, zachętę, wzbudza jeszcze większy zapał i gorliwość. W pokoju Jezusowym patrzę nawet na największe burze jakie nadejdą - wiem, że w Chrystusie i tylko dzięki NIEMU ja i inni MU ufający będzie wierni, mocni i zwyciężymy, wytrwamy do końca nawet w najcięższym prześladowaniu, w największych biedach i nawet gdyby przyszło umrzeć to PAN umocni i sprawi, że będzie uwielbiony w naszej śmierci. ON sprawi, że nie zaprzemy się GO. Chwała PANU panów i KRÓLOWI królów !!
" Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu." - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 2:14 

Żeby zidentyfikować kim jest pierwszy jeździec zobaczmy jak Jan używa tego słowa w innych miejscach Pisma : 
 • " Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga." - Objawienie Jana 2:7 
 • " Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. 11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci." - Obj 2:10-11
 • Objawienie 2:17
 • Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. 26 Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami." - Obj 2:25-26
 • Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. 5 Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami."- Obj 3:4-5
 • Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony.12 Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga ... " - Obj 3:11-12a
 • " Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie." - Obj 3:21
Jeśli to zwycięstwo, bycie tym zwycięzca o którym mowa w 7 listach zależne byłoby od naszej siły to biada nam !!! Biada nam jeśli mielibyśmy mieli zwyciężać dzięki sobie - bo nikt wtedy nie byłby zwycięzcą, ale wszyscy bylibyśmy pokonani. Wszyscy bylibyśmy zwyciężeni przez szatana, antychrysta, świat, fałszywych proroków i wszelkie okoliczności. Nasze zwycięstwo nad tymi wszystkimi wrogami jest pewne ale tylko gdy całkowicie będziemy polegać na WSZECHMOGĄCYM ZBAWICIELU JEZUSIE CHRYSTUSIE. Trzeba widzieć siebie jako bezsilnego, bezradnego i w takim położeniu stale polegać na ZBAWCY - z NIEGO czerpać siłę, moc, mądrość. Dać MU się prowadzić, dać JEMU zwyciężać. W NIM tylko i dzięki NIEMU można być zwycięzcą i to we wszystkim, bo PAN jest niepokonany, Zmartwychwstały był, jest i zawsze będzie niezwyciężony !!! - więc w NIM jest pewne wszelkie zwycięstwo we wszystkim, bez NIEGO jest pewna przegrana we wszystkim !!! Na kim się będziemy opierać ? , komu ufać ? gdzie szukać siły, mocy ?? Ja tylko i wyłącznie w JEZUSIE - PRAWDZIWYM BOGU a nigdy w sobie, czy innych ludziach, nigdy w żadnym stworzeniu, nigdy w żadnych materialnych rzeczach. 
 Ojciec ze swym małym dzieckiem muszą pokonać przepaść - jedyne przejście to : stary most linowy. Liny są słabiutkie, wiele desek pod nogami mocno spróchniałych, wielu desek brakuje - tak że przejście przez to wszystko jest bardzo niebezpieczne, ciężkie. Jeśli dziecko w swej sile miałoby trzymać się ręki swego ojca gdy przechodzą przez ten most linowy nad przepaścią - to dziecko byłoby w śmiertelnie niebezpiecznym stanie. W swojej sile dziecko nie utrzymałoby się ręki ojca a samo również nie dałoby rady przejść. Gdyby przejście zależało od siły dziecka to spadłoby w przepaść - zginęłoby !! Ale to ojciec w swojej sile trzyma swoje dziecko, a nie na odwrót. Ojciec jest wystarczająco mądry i silny aby przeprowadzić swoje dziecko na drugi brzeg !! Ta samo my - nie możemy polegać na sobie, na swoich siłach i swojej ludzkiej mądrości - ale musimy poddać się kompletnie, całkowicie WSZECHMOGĄCEMU JEZUSOWI a wtedy ON nas przeprowadzi zwycięsko przez wszystko. ON jest SUWERENNYM BOGIEM - PANUJE nad wszystkimi wydarzeniami, wszystko ma i będzie miał pod kontrolą. To nie my w swojej sile trzymamy się JEGO, ale ON w swojej WSZECHMOCY trzyma nas !! - dlatego też dzięki NIEMU wyruszą uczniowie którzy opierając się tylko na NIM będą wierni we wszystkim - w tym w tych nadchodzących ciężkich czasach, gigantycznych burzach duchowych - będą trwać w uświęceniu, swoim życiem dadzą żywy świadectwo światu i nawet w śmierci oddadzą chwałę SYNOWI i Jego OJCU, zaniosą Ewangelię na krańce świata. 


Jan pisze o tym, że we Wszechmocnym JEZUSIE ZBAWICIELU wierzący MU, polegający na NIM będą zwycięzcami nad :
 1. zwycięstwo nad szatanem : " Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca. 14 Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego." - 1 list Jana 2:13-14 ............... " Ale oni zwyciężyli go [ diabła/szatana/wielkiego smoka ] przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci. " - Objawienie 12:11 
 2. zwycięstwo nad bezbożnym światem i jego rzeczami : " Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
  5 Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 Jn 5:4-5
 3. zwycięstwo nad człowiekiem grzechu - antychrystem - bestią : " I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią ... " - Obj 15:2a
 4. zwycięstwo nad podobizną człowieka grzechu-antychrysta-bestii, nad znamieniem antychrysta i nad liczbą imienia : " I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga." - Objawienie 15:2 - te wszystkie rzeczy w swoim czasie będą wiadome, a do nich jeszcze sporo czasu. Wpierw musi nadejść "początek boleści", kilka czy kilkanaście lat później dopiero nadejdzie antychryst i dopiero później pojawi się podobizna, znamię ...
 5. zwycięstwo nad fałszywymi prorokami i ich naukami : " Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie." - 1 list apostoła Jana 4:4

KOŚCIÓŁ = organizm a nie organizacja czyli uczniowie będzie atakowany ze wszystkich stron - z zewnątrz przez np prześladowania, uciski, zabijanie ale i w sposób zakamuflowany - od środka:  przez propagowanie różnych grzesznych zachowań, mód. Przez przyzwalania na grzeszne postępowanie np rozwody - ponowne małżeństwa, miłowanie świata i jego rzeczy i inne błędne nauki, zachowania. Ale prawdziwi uczniowie będą nabierać sił w JEZUSIE ZBAWICIELU podczas tych ciężkich czasów. Prawdziwy Kościół - ta czwarta gleba serca z przypowieści wyjdzie mocniejsza, ale np to serce gdzie nie było korzenia lub gdzie były ciernie - ci będą odpadać lub iść a kompromisy z grzechami i ze światem. Prawdziwy wierny Kościół nie będzie pokonany przez szatana, nie będzie pokonany przez bezbożny świat i jego wartości - nie przyjmie, nie zaakceptuje ich. Nie przesiąknie nimi, ale tym bardziej oddzieli się od nich i będzie solą ziemi i światłością. 

Prawdziwy Kościół nie miłuje swojego życia ponad JEZUSA, ponad BOGA - więc zawsze pozostanie wierny JEZUSOWI nawet jeśli będzie karany śmiercią.
Prawdziwy Kościół nie przyjmie zwodniczych grzesznych i głupich nauk i praktyk które w są propagowane coraz częściej w coraz liczniejszych kościołach. Jeździec na białym koniu nie będzie zwiedziony i zwycięży złego, szatana - nie ulegnie pod naporem oskarżeń, prób itd . Jeździec na białym koniu zwycięży świat - nie upodobni się do niego. Zwycięży nad antychrystem - człowiekiem grzechu-  nie pójdzie za nim, ale pójdzie tylko za TYM KTÓRY BYŁ i JEST, BĘDZIE BEZGRZESZNY - za JEZUSEM - ŚWIĘTYM PANEM i JEDYNYM ZBAWICIELEM.
Jeździec na białym koniu zwycięży nad fałszywymi prorokami, nad fałszywymi nauczycielami - nie będzie zwiedziony, ale jeszcze obali kłamstwa czy błędy, grzeszne praktyki ukazując prawdę Ewangelii którą poświadczy PAN JEZUS. 

Jeździec na białym koniu jako obraz zwycięzców w JEZUSIE - jako duchowych zwycięzców w finale czasów ostatecznych gdzie będzie tyle ciężkich doświadczeń i strasznych rzeczy - to piękny i budujący obraz który zachęca mnie mocno do całkowitego poddania się ZBAWCY, do całkowitego zaufania MU. Ten obraz pokazuje że będą ludzie którzy będą wierni do końca i to zwycięstwo jest oferowane wszystkim za darmo - z łaski przez wiarę. Wszyscy jednakowo jesteśmy sami w sobie bezsilni, bezradni - więc ja tak samo jak wy potrzebuje takiej samej łaski. i PAN KTÓRY NIE MA WZGLĘDU NA OSOBY, ALE JEDNAKOWO NAS MIŁUJE, JEDNAKOWO UMARŁ ZA NAS - ten udziela i udzieli nam wszystkiego abyśmy byli MU bezgranicznie wierni, abyśmy wytrwali do końca jako prawdziwi uczniowie. Każdy wierzący może być zwycięzcą bo jest to kwestia łaski przez wiarę, a nie wiedzy, nie posiadania pieniędzy, nie innych ziemskich rzeczy, ale tylko i wyłącznie zwycięzcą można być z łaski przez wiarę. PAN JEZUS przeprowadzi mnie, nas przez wszystko - będziemy JEZUSOWYMI zwycięzcami nawet w najgorszych czasach. Będziemy duchowymi zwycięzcami nawet w najcięższych więzieniach czy podczas męczeńskiej śmierci. PAN nas trzyma za rękę, jest przy nas a JEGO nikt nie pokona i nie ma dla NIEGO nic niemożliwego. Radujmy się NIM, rozkoszujmy się NIM, ufajmy MU ku chwale OJCA. 

Śmierć ani żadne inne stworzenie nie pokona JEZUSA który nas miłuje i trzyma w swojej nieskończenie potężnej dłoni. Chwała PANU. Patrzę w JEZUSIE ze spokojem, w JEZUSOWEJ odwadze spoglądam w przyszłość = nawet na najcięższe czasy - bo nawet najcięższe czasy nadal są pod JEGO kontrolą. ON jest i zawsze będzie SUWERENNYM BOGIEM : " Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy  [ HIPERNIKAO ]przez tego, który nas umiłował.
38 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;
39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 8:35-39  

HIPERNIKAO - "całkowicie zwyciężamy". W PANU JEZUSIE i tylko dzięki NIEMU można być " hiper zwycięzcą " 😊😊😊😊 - dlaczego miałbym żyć w lękach przed tym co nadejdzie lub może nadejść. Choćbym wszystko i wszystkich stracił to WSZECHMOGĄCY ZBAWICIEL da siły, moc aby dalej iść za NIM, być MU wiernym, być solą ziemi i obfitować w owocu ducha, miłości. ON wszystkie wydarzenia ma i będzie miał pod swoją kontrolą, więc nie ma rzeczy która mogłaby mnie oddzielić od NIEGO, która mogłaby mnie przytłoczyć, zmiażdżyć. Jak PAN dopuści do czegoś to da i siłę, moc abyśmy dalej byli MU wierni, owocujący, abyśmy byli świadectwem dla innych i nieśli Ewangelię.  

Piotr zaparł się Zbawcy bo polegał na sobie, bał się bo nie miał Chrystusowego ducha. Wybrał swoje życie bo nie miał mocy z wysokości, nie znał tak naprawdę PANA i JEGO miłości, wiecznych obietnic. 

                     

" I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać." - Objawienie Jana 6:2 UBG - jeździec ma łuk ale nie ma strzał. Ten łuk bez strzał okazuje że ta jego broń to nie jest ludzka broń. To nie są ludzkie sposoby. Jego siła nie jest ludzką siłą. Jego moc zwycięstw jest z góry od Chrystusa ..... " Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała4 (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); " - 2 Koryntian 10:4-5 .......... " Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. " - 2 Koryntian 4:7 .......... " Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie." - Kolosan 1:29 .............. " nie przez własną siłę mąż staje się mocny " - 1 Księga Samuela 2:9a ........ " Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów " - Zachariasz 4:6 ......... " Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy " - Ozeasz 1:7 --
Łuk jeźdźca na białym koniu to moc z wysokości, moc Chrystusa - PAN JEZUS działa w nas a przecież nie ma nikogo mocniejszego od NIEGO więc zwycięstwo w NIM jest pewne : " A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. " - Ewangelia Łukasza 24:49 UBG
Ja sam w sobie jest przegranym, ale w NIM mogę być zwycięzcą we wszystkim. To PAN dał mi zwycięstwo po wypadku, po amputacji ręki że się nie załamałem ale wyszedłem silniejszy. To PAN JEZUS daje mi każdego dnia siłę, moc że nie załamuję się brakiem ręki i różnymi trudnościami, ale w NIM mam pokój ducha, mam JEGO radość nawet pośród burz i smutków 😊😊😊 - ON to czyni. Nic ze mnie - wszystko z góry od NIEGO - ŻYWEGO SUWERENNEGO BOGA, który siedzi po prawicy OJCA. http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html
Nie polegajmy nigdy na sobie. w 100 % na WSZECHMOCNYM JEZUSIE a wtedy zwyciężymy : " Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają." - Izajasz 40:31 Biblia Gdańska ....... "  Albowiem tak mówi panujący Pan, Święty, Izraelski: Jeźli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie; w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ale nie chcecie " - Izajasz 30:15 BG ................ " Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka12 W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, bo On podepcze naszych nieprzyjaciół. " - Psalm 60:12

- ON podepcze. Zostawmy PANU wszystko ufając MU, oczekując JEGO. " I rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, stójcie, a patrzajcie na wybawienie Pańskie, które wam dziś uczyni; bo Egipczanów, których teraz widzicie, więcej nie oglądacie na wieki (14) Pan będzie walczył za was, a wy milczeć będziecie." - Exodus 14:13-14 BG - jeździec na białym koniu ruszy zwyciężać bo polegać będzie na Chrystusowym zwycięskim działaniu, tak jak Izraelici nad morzem czerwonym. 

" Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga. 8 Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się. " - Psalm 20:7-8 ...... " Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie.4 Ty jesteś moim Królem, o Boże; daj wybawienie Jakubowi.Dzięki tobie pokonamy naszych wrogów, w twoje imię zdepczemy naszych przeciwników. 6 Nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz; 7 Lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą." - Psalm 44:5-7 

" Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich " - Objawienie Jana 13:7 -- antychryst będzie zwyciężał świętych = chrześcijan przez zabijanie ich ciał - ale to pozorne zwycięstwo antychrysta. Ta śmierć nie zaszkodzi wiernym uczniom. Przez bycie wiernym aż do śmierci w mocy, sile JEZUSOWEJ to tak naprawdę oni będą zwycięzcami nad antychrystem : " I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga." - Obj 15:2 -- antychryst któremu pozwolono zwyciężać - to tylko pokazanie że BÓG ma wszystko pod kontrolą i to ON ku swoje chwale i daniu dobrego świadectwa wierności swych dzieci pozwoli antychrystowi na zabijanie - ale nic im to nie zaszkodzi. Antychrysta zwyciężanie to pozorne zwyciężanie, prawdziwy zwycięzca to BÓG, PAN JEZUS. Śmierć męczeńska nie zaszkodzi tym wiernym uczniom - " Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. " - Objawienie 20:4 

z łaski przez wiarę PRAWDZIWEMU BOGU : " umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków rozdział 11 

Pierwszy jeździec na białym koniu to wspaniały wg mnie obraz uczniów JEZUSOWYCH którzy będą tylko na NIM całkowicie polegać, którzy będą MU bezgranicznie ufać, oczekiwać na JEGO działanie, pomoc i przez taką wiarę zwyciężą, będą zwycięzcami nawet w męczeńskiej śmierci, podczas umierania. Zwycięzcy w uświęceniu a nie w dzikich charyzmaniach. 
Nie będzie takich rzeczy które sprawiłyby że zgorszą się lub załamią. We wszystkim będą wierni i nawet jeśliby mieli stracić bliskich i wszystko inne to w mocy JEZUSOWEJ pójdą dalej, nie odstąpią ale powiedzą jak Hiob : " PAN dał PAN wziął niech imię PAŃSKIE będzie błogosławione " 

z wielkim pokojem ducha patrzę na PANA JEZUSA a w NIM i przez NIEGO z pokojem JEZUSOWYM w sercu - patrzę nawet na najgorsze czasy, na najcięższe wydarzenia jakie nadejdą - PAN jest i będzie zwycięzcą i w NIM my również będziemy. UFAJMY MU a nie swojemu sercu. Ufajmy MU ON da nam zwycięstwo, bo wie że bez NIEGO " nic uczynić nie możemy " - Jan 15:5 - ale ON sprawia że mamy siłę, moc aby we wszystkim pozostać wiernym i owocującym - Filipian 4:12-13 

Jeździec na białym koniu jako zwycięzcy w Chrystusie to wielkie pokrzepienie dla mnie, wielkie umocnienie. Wielka zachęta dla mnie. Wielki pokój płynie mnie przenika. Święty zapał, gorliwość wzrasta aby trwać w JEZUSIE. Nie zniechęcenie, nie frustracja, nie lęki ale spokój, odwaga, posilenie, Jezusowy zew bojowy 😊😊😊😊  ... " wszystko mogę w tym który mnie umacnia w JEZUSIE " - Flp 4:13 ....... " Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu." - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 2:14 i hiper-zwycięzcy z Rzymian 8:37 😊😊😊😊

___________

ps : aby być mocnym trzeba mieć moc z wysokości - Łukasz 24:49 - ale ten BOŻY duch w pierwszej kolejności jest świętym duchem więc żeby być mocnym trzeba porzucić grzechy, trzeba zostawić to co nieczyste lub to co rozbija duchowa, to co odwraca serce od Chrystusa. W uświęceniu jest i moc, siła. Tam gdzie jest czyste naczynie tam PAN da i bycie mocnym. Tam gdzie nie ma ducha uświęcenia tam i nie będzie ducha mocy, ducha odwagi, ducha mądrości i nie będzie ducha miłości ... " Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze, a kto ma czyste ręce, nabierze siły." - Hiob 17:9

kto ma czyste ręce nabierze siły, bo tam gdzie człowiek pozwoli PANU JEZUSOWI oczyścić się, gdy w JEZUSIE porzuci grzechy, to co niemiłe w oczach BOGA, to co nie buduje, nie zbliża - wtedy będzie człowiek mocny, będzie nabierał sił. Duch święty jest też duchem mocy, siły - więc kto nie przyjmie ducha świętości nie będzie mocny. Nie można wziąć tylko ducha bycia mocnym, ducha siły a nie wziąć ducha uświęcenia. To jest nierozdzielne : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
4:8A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego" - 1 Tesaloniczan 4:7-8

kto odrzuca ducha świętości odrzuca BOGA a kto odrzuca BOGA temu BÓG nie da bycia mocnym, mądrym, odważnym i w miłości agape. Jeździec na białym koniu to ci którzy przez wiarę dążą do uświęcenia bo tacy też są umacniani i użyteczni dla PANA. ONI są mocni, będą zwycięzcami w każdym czasie. Po pierwsze uświęcenie, duch uświęcenia a gdy to jest to jest i duch mocy. Gdy nie ma ducha uświęcenia to nie ma i ducha mocy. Bez ducha mocy nie można być zwycięzcą

, " Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu." - 2 Tymoteusz 2:21 - jeśli oczyści się - nie swoją siłą, mocną wolą ale łaską przez wiarę - wtedy dopiero może być użytecznym, mocnym i wtedy można być zwycięzcą.

Mocny Kościół to Kościół oddzielony od świata, to Kościół dążący do uświęcenia. Dzisiaj w dużej mierze Kościół jest przesiąknięty bezbożnym światem i jego modami, wartościami - dlatego jest słaby. Taki Kościół nie ma czystych rąk więc nie nabiera sił, ale słabnie. Tylko Kościół nie będący z tego świata będzie zwycięzcą, będzie jeźdźcem na białym koniu który zwycięży we wszystkim i da dobre świadectwo, będzie użyty ku zaniesieniu z mocą Ewangelii ...
______________

" To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." - Ewangelia Jana 16:33 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - w PANU możemy czerpać z JEGO zwycięstwa. Trwajmy w NIM bo latorośl oddzielona od krzewu winnego usycha, umiera, nie wyda owocu ... ON ma wszystko pod kontrolą. Jestem w NIM spokojny. On jest SUWERENNYM WŁADCĄ WSZYSTKICH CZASÓW również czasu ucisku. Nie  zostawi nas nigdy samych .... ufajmy JEMU, tylko JEMU. Dopomóż w tym PANIE JEZUS ku swojej chwale i ku chwale OJCA . AMEN


        pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ..... 11.02.2018 Puławy 
sobota, 10 lutego 2018

Prawdziwa Ziemia Obiecana - niebo to nie nuda wśród chmur harf i aniołków część 3

,  NR.949 WCIĄŻ TUŁAM SIĘ

1. Wciąż tułam się po obcym kraju
Po świecie, którym rządzi zło. 
Lecz tam gdzie idę, krzywd już nie będzie
Nie będzie zmartwień, zniknie zło. 

Idę tam by zobaczyć OJCA
Dojść chcę by tam odpocząć już
Wiem, że przejść muszę rzekę Jordan 
Na drugim brzegu jest mój dom.

2.Jestem pielgrzymem, który idzie
Drogą ciernistą poprzez świat.
Lecz tam gdzie idę krzyku nie będzie
Nie będzie zmartwień zniknie zło.

Idę tam by zobaczyć OJCA
Dojść chcę by tam odpocząć już
Wiem, że przejść muszę rzekę Jordan 
Na drugim brzegu jest mój dom.


_______

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/zrodo-prawdziwej-siy-tylko-w.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/zrodo-prawdziwej-siy-tylko-w.html - Nasza Ziemia Obiecana, dom OJCA o kolejny dzień bliżej. Ten świat to duchowa pustynia na której nie ma duchowego pokarmu, nie ma wody żywej a jest pełno doświadczeń, skorpionów i węży - ale jest z nami nasz Zbawiciel który nas kocha, udziela duchowego pokarmu i wody życia, strzeże, chroni i w swej wszechmocy wprowadzi nas do niebiańskiej Ziemi Obiecanej. Nie ma takiej siły, sytuacji która mogłaby wyrwać nas z JEGO ręki, więc radujmy się PANEM. Rozkoszujmy się NIM i wierząc, ufając MU dajmy się MU prowadzić, zmieniać ... ON wszystko dobrze uczyni, nawet w dolinie cienia śmierci. Miejmy wiarę we Wszechmocnego Zbawcę. ON zaczął i ON zakończy z powodzeniem wszystko ... ten świat nie jest naszym domem ... 

========================================================================


NR.731 POWIEDZCIE MI BRACIA I SIOSTRY

1. Powiedzcie mi, bracia i siostry,
 gdzie spiesznie zdążacie w ten czas?
 Wszak burze szaleją na dworze,
 czy z sobą weźmie cię i nas?
 My wszyscy idziemy na Syjon,
 tam szczęście i radość wciąż trwa,
 Nie straszą nas wichry ni burze,
 bo Chrystus nagrodę nam da.


Refren : Niedługo wędrówki tej kres,
 i koniec tych smutków i łez.
 Wnet przyjmie nas Chrystus do Siebie,
 będziemy szczęśliwi tam z Nim.


2. Ach, chętnie i ja bym tam poszedł,
 gdzie rajski jaśnieje ten gród,
 Lecz zbłądzę, nie znana mi droga,
 i serce me pełne jest trwóg.
 Nie lękaj się, bracie, chodź z nami,
 nas Chrystus prowadzi wciąż Sam,
 On da ci Swą radość i pokój,
 wprowadzi do rajskich tych bram.

3. Więc weźcie mię bracia ze sobą,
 i ja chcę podążać w ten gród,
 Gdzie nie ma ni smutków m zmartwień,
 gdzie Panem i Królem jest Bóg.
 Ach, witaj nam, witaj nasz bracie,
 chodź szybko i rękę swą daj;
 My chcemy wszak razem podążać,
 w szczęśliwy, niebieski ten kraj!

_______

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html  , " Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " - Objawienie Jana 21:1-4 Biblia UBG


==========================================================

NR.1944 TEN ŚWIAT JEST PEŁEN GRZECHU


1. Ten świat jest pełen grzechu, pełen zła, W tym świecie także kiedyś żyłem ja. Smutek w moim sercu zawsze był I nie wiem jak długo tak bym żył.
Refren: Wtem Jezus stanął na mej drodze tam, Wtem Jezus znalazł mnie gdy byłem sam. To Jezus w serce moje pokój wlał I życie wieczne darmo z łaski dał!
2. Chciałem zaznać szczęścia w świecie tym, Chciałem poznać Boga i żyć z Nim. Smutek w moim sercu ciągle był I nie wiem, jak długo tak bym żył.
3. Przez ten świat nie idę teraz sam, Bo odtąd zawsze przy mnie idzie Pan! Już nie muszę sam też troszczyć się, Bo Jezus teraz podtrzymuje mnie!

________________________________________________


część 6 moja adopcja : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html - " Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę " - Księga Izajasza 49:15 Biblia Warszawska - miłość Chrystusa do Jego wybranych, jest nieskończenie większa niż matki do swego dziecka. Zdarza się że biologiczna matka zapomina o swym dziecku, nie chce go lub wręcz nienawidzi - np ja jestem tego przykładem

___________________

NR.1544 PRZYJDZIE TAKI DZIEŃ

1) Przyjdzie taki dzień, Najwspanialszy w życiu dzień,
Jezus wezwie nas do Siebie. Na Jego glos, zmartwychwstaniemy,
Cudny dzień do nas się zbliża.
Przyjdzie taki dzień, Kiedy łzy już skończą się,
Radości pieśń wypełni duszę, Święty Pan Bóg Zastępów, Alleluja, Alleluja.
Czy wierzysz w niebo ten wieczny dom, Tam na ciebie czeka Bóg,
On dla nas wszystkich, mieszkań ma wiele,
Daj mu swe serce tylko, Jezus ci niebo da.
2) Przyjdzie taki dzień, Najwspanialszy wieczny dzień,
Anioł poprosi nas do PANA, Przy wtórze trąb, harf rogów cytry,
Pójdą tam wybrańcy Boga.
Przyjdzie taki dzień, Kiedy wszystko zmieni się,
Znajdziesz odpowiedź dziś nieznaną,
Tam nie ma zła tam wolność będzie
Chcesz z nim żyć, daj Mu swe serce.
Mało kto mówi o miejscu tym
Tak jakby świat chciał zapomnieć o Nim, zapomnieć
To nie utopia, wierz mi naprawdę,
Smak nieba możesz poczuć, gdy miłość rozpali cię.
     Czy wierzysz w niebo ten wieczny dom, Tam na ciebie czeka Bóg,
     On dla nas wszystkich, mieszkań ma wiele,
     Daj mu swe serce tylko, Jezus ci niebo da.
_____________

" Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział " - Księga Izajasza rozdział 25 -- "niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków część 2 drzewo życia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html


                  pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@w.pl ..... 10.02.2018 Puławy 

czwartek, 8 lutego 2018

Boży superkomputer część 2 - 1000 Petaflopów w twoim mózgu. Arcydzieło JEZUSA
Mózg człowieka ma moc obliczeniowa - 1000 Petaflopów.
Najpotężniejszy obecnie superkomputer - chiński Sunway TaihuLight ma 93 Petaflopy.

Mózg zużywa 20-25 wat-ów.
Sunway TaihuLight potrzebuje milionów watów.

Mózg ma ok 90 miliardów neuronów i setki miliardów synaps.
Sunway TaihuLight ma 10 milionów rdzeni.

Mózg waży około 1,4 kilograma i mieści się w naszej czaszce.
Sunway TaihuLight waży tysiące kilogramów i zajmuje cały budynek.

" Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze." - Księga Psalmów 139:14, Biblia UBG

1000 Petaflopów vs 93 Petaflopy. Mózg ma ok 10-krotnie większą moc obliczeniową. Nawet jeśli ludzi stworzyliby superkomputer mający tysiące Petaflopów, to i tak mózg jest i będzie zawsze czymś o wiele, wiele wspanialszym niż jakakolwiek ludzka maszyna, urządzenie. Mózg to JEZUSOWE [ LOGOS - preegzystujacy SYN] arcydzieło. Wszelkie maszyny, urządzenia to produkt, owoc ludzkiego mózgu, ludzkiego umysłu.

Sunway TaihuLight nie powstał sam, nie powstał w wyniku przypadkowych wydarzeń. Nie jest dziełem ślepego przypadku, ale jest wytworem umysłu ludzkiego, ludzkich rąk. Tym bardziej miliardy razy bardziej skomplikowany, bardziej złożony i bardziej niesamowity mózg - nie jest dziełem ślepego przypadku, nie jest wytworem kłamliwej, wyimaginowanej ewolucji, ale jest dziełem KOGOŚ KTO ma niepojętą mądrość i niewyobrażalną siłę, moc. Tylko Wszechmogąca osoba mogła stworzyć życie, w tym wyjątkowego człowieka. Tylko Wszechmogący, nieskończenie mądry, osobowy BÓG mógł stworzyć coś takiego jak mózg i dziesiątki innych niesamowitych systemów.
Jeśli mówisz że mózg powstał sam w wyniku przypadkowych zdarzeń, procesów to ja mówię że superkomputer Sunway TaihuLight powstał sam w wyniku przypadkowych zdarzeń, procesów 😊😊😊 - prędzej samoistnie powstanie Sunway TaihuLight niż mózg ludzki..... " Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? " - Izajasz 45:9 Biblia Warszawska

Mózg ludzki, jak i cały człowiek to dzieło SYNA = LOGOS - SŁOWO : " Wszystko przez nie [ LOGOS - JEZUS]  się stało, a bez niego [ LOGOS - JEZUS ]nic się nie stało, co się stało." - Ewangelia Jana 1:3 

" Przez niego [ LOGOS - JEZUS]  bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego [ LOGOS - JEZUS] i dla niego [ LOGOS - JEZUS] zostało stworzone.
17 On [ LOGOS - JEZUS] jest przed wszystkim i wszystko [ wszystko a więc i ludzki mózg 😊😊😊 ] istnieje dzięki niemu [ LOGOS - JEZUS]." -Kolosan 1:16-17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Osiem dowodów biblijnych że JEZUS jest BOGIEM równym OJCU " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/osiem-dowodow-biblijnych-ze-jezus-jest.html


" Uczyńmy człowieka " - Księga Rodzaju rozdział 1. Niesamowite słowa, cudowne słowa : " Uczyńmy człowieka ". Gdyby nie ten zamysł BOGA OJCA i BOGA SYNA i gdyby nie wykonanie tego zamysłu przez LOGOS - PREEGZYSTUJĄCEGO, SYNA który jak OJCIEC nigdy nie miał początku - to nie byłoby nas. Nie pisałbym teraz tego postu, a wy nie czytalibyście go !!! ... Jeśli ten fakt o naszym istnieniu dzięki łasce i miłości BOŻEJ nie dotyka naszych serc i nie produkuje dziękowania BOGU, oddawania chwały i uwielbienia BOGU to mamy skamieniałe serca.

Skamieniałe serce nie docenia faktu istnienia - istnienia tylko dzięki łasce Bożej. Niczym nie zasłużyliśmy sobie na stworzenie nas.
Niczym nie zasłużyliśmy aby obudzić się dzisiaj. Tylko łaskawość JEZUSOWA daje życie i wszystko co do niego potrzebne, bo jedyną rzeczą na jaką zasługuje grzeszny człowiek jest wieczna śmierć, ale u Zbawiciela można otrzymać przebaczenie i zbawienie. Dziękujmy ZBAWCY za wszystko, na nic nie narzekajmy - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html


" Uczyńmy człowieka " - po przebudzeniu, w tracie dnia, i przed snem powinniśmy dziękować OJCU i JEZUSOWI że wypowiedzieli i wykonali te słowa : " Uczyńmy człowieka ".

My ludzie, ta planeta i cały wszechświat - to wszystko istnieje dzięki NIM. Dziękczynienie, uwielbienie, oddawanie chwały powinny stale płynąć z naszych serc i ust. Stale powinniśmy pamiętać dzięki komu istniejemy, kto daje nam kolejne dni i dał niezawodną obietnicę zmartwychwstania, nieśmiertelności, wieczności ... " Ofiaruj Bogu dziękczynienie " - Księga Psalmów 50:14a UBG
" Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to On nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
4 Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem i do jego przedsionków z wychwalaniem; wysławiajcie go, błogosławcie jego imię; " - Psalm 100

" Jam uczynił ziemię, i człowiekam na niej stworzył " - Izajasz 45:12a Biblia Gdańska
" Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż On jest stwórcą wszechrzeczy " - Jeremiasz 10:16a
" Innym niż one jest dział Jakuba: On jest bowiem stwórcą wszystkiego " - Jeremiasz 51:19a

" Jam uczynił ziemię, także człowieka i bydlęta, którekolwiek są na obliczu ziemi, mocą swoją wielką i ramieniem swojem wyciągnionem: przeto ja daję temu, który się podoba oczom moim" - Jeremiasz 27:5 -- PANIE, OJCZE dajcie pamiętać o tym zawsze - abyśmy zawsze mieli w swych sercach że dzięki wam istniejemy i wszystko co mamy to dzięki waszej łasce. Niech to coraz bardziej, głębiej przenika nasze serca, niech nie będą nieczułe, skamieniałe.


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html : "40 minut pracy i 83 tys. procesorów, by symulować 1 sekundę aktywności fragmentu mózgu" - http://www.dobreprogramy.pl/40-minut-pracy-i-83-tys.-procesorow-by-symulowac-1-sekunde-aktywnosci-fragmentu-mozgu,News,45453.html : "To już przynajmniej konkretne liczby, dobrze obrazujące, jak wciąż dalecy jesteśmy od symulowania ludzkich mózgów w czasie rzeczywistym. Uczeni z japońskiego Okinawa Institute of Technology Graduate University oraz niemieckiego Forschungszentrum Jülich podjęli się próby symulacji aktywności największej jak do tej pory sieci neuronowej, wykorzystując do tego celu Fujitsu K computer – maszynę o mocy obliczeniowej 10,5 PFLOPS, zajmującą jeszcze w zeszłym roku pierwsze miejsce na liście Top500 superkomputerów.
Ponad 80 tysięcy procesorów Sparc64 VIIIfx (2 GHz, 8 rdzeni) i około 1 petabajt pamięci RAM pozwoliły na symulację jednej sekundy aktywności 1,74 miliarda komórek nerwowych, połączonych poprzez 10,4 biliona synaps. Połączenia międzyneuronalne wygenerowano losowo, przyznając każdemu z nich po 24 bajty pamięci dla utworzenia realistycznego modelu przekazywania sygnałów. Czas wyliczania tej symulacji jednej sekundy – około 40 minut." - 1 sekunda pracy 2 % wszystkich neuronów = 40 minut pracy kilkudziesięciu tysięcy procesorów !!! - i ten mózg niby jest dziełem przypadku, a nie arcydziełem nieskończonego JEZUSOWEGO umysłu 😊😊😊 - gdyby ktoś powiedział, że te procesory powstały same byłby wyśmiany - gdy ta sama osoba neguje potężniejszy mózg jest nazywana w tym chorym świecie : mędrcem.

" Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe [ POROO ]." - Marek 6:52 - jeśli nie rozumiemy wagi słów : " Uczyńmy człowieka " to nasze serca są jak ówczesna serca apostołów : odrętwiałe, skamieniałe, nieczułe. Ale ich serca później [ po otrzymaniu ducha Bożego] stały się inne i nie były już odrętwiałe, skamieniałe. POROO : zrobiony z kamienia, niewrażliwy, nieczuły - pozbawiony duchowej percepcji, twardnieć, kamienieć. 

" Uczyńmy człowieka " - PANIE JEZU daj w pełni widzieć łaskę i wspaniałość tych słów. Daj PANIE wdzięczne serce i pełne wychwalania oraz uwielbienia. Daj PANIE pragnienie oddania CI wszystkiego, położenia u twych stóp całe  życia, wszystkiego co mam - niech to służy tobie.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla siebie.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla pożądliwości.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla grzechów.
Żyć już tylko dla CIEBIE, a nie dla bezbożnego świata i jego mamideł, marności.
Żyć już tylko dla CIEBIE, bo dzięki TOBIE i OJCU mam każdą sekundę - więc niech to już będzie dla, bo przecież dzięki WAM mam wszystko ... dzięki wam istnieję, jestem i mam wszystko - tylko dzięki wam --- http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html
" Bo w NIM żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu.
29 Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego.
30 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;" - Dzieje Apostolskie 17:28-30 UBG


dziękuję OJCZE, dziękuję Zbawco za wszystko : " Uczyńmy człowieka " i oczywiście za dzieło z Golgoty gdzie padły również wielkie słowa : " WYKONAŁO SIĘ " : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html

         
          pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 08.02.2017 Puławy