Popularne posty

środa, 22 marca 2017

Sąd Boży najpierw przyjdzie na Kościół później na bezbożny światSąd Boży nie rozpocznie się od bezbożnego świata, ale od Chrystusowego Kościoła - domu Bożego czyli od chrześcijan  "  Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
17 Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej? " - 1 list apostoła Piotra 4:16-17 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

Wielkie trzęsienie ziemi -- sąd nad Kościołem Chrystusowym - jest coraz bliżej swojego początku. Od tego sądu rozpocznie się, dopiero później nadejdzie inny sąd nad bezbożnym światem. 
Jak blisko jest początek sądu nad domem Bożym - to wie tylko PAN JEZUS i OJCIEC, my wiemy tylko że z każdym dniem jest bliżej i to co nie nie jest Chrystusowego w nas - będzie wypalane i burzone. 


Będzie to bardzo ciężki czas jakiego jeszcze nikt z nas nie widział. Takiej wojny, takiego chaosu i trudów, takich prześladowań jakie nadejdą nikt z nas nie widział : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści.9 Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.10 A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. " - Mateusz 24:7-10 

Wielu wierzących a raczej pseudo-wierzących zgorszy się, wpadnie w rezygnację, załamanie, w różne lęki i niewolę trosk. Wielu odpadnie całkiem od wiary lub jeszcze bardziej pobłądzą w martwej religijności i pójdą za fałszywymi nauczycielami i prorokami - Mateusz 24:11. Sąd nad domem Bożym - nad chrześcijanami rozpocznie się wraz z początkiem boleści, który rozpocznie się od gigantycznej wojny, której skutki dotkną cały świat. Początek boleści nie ma nic wspólnego z 3.5 rocznym wielkim uciskiem, który rozpocznie się nie prędzej niż kilka lat po początku boleści.                                            DLACZEGO,  PO CO TEN SĄD NAD KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM ??


Ten Boży ogień, który dotknie dom Boży - chrześcijan, będzie miał za zadanie :

 • jednych : zahartować, umocnić
 • innych : pokazać ludziom ich grzechy i oczyścić ich z nich
 • innych : aby wytrzeźwieli ze światowości, ułudy bogactw i pożądania innych rzeczy 
 • innych : przebudzić z głupot, beztroskiego chodzenia, zajmowania się niepotrzebnymi rzeczami, naukami jak spiski, numerologie, kształty Ziemi i setki podobnych "chrześcijańskich" tematów zastępczych 
 • aby chrześcijanie skupili się na Chrystusie i Jego Ewangelii która jest mocą Bożą ku zbawieniu - Rzymian 1:16,  1 Koryntian 1:17-18 
 • aby dać dobre świadectwo i Ewangelię : bezbożnym i prześladowcom
 • obnażyć fałsz religijności i martwych kościołów
 • aby chrześcijanie całą nadzieję i ufność położyli tylko w żywym, wszechmogącym Panu, Bogu i Stwórcy : JEZUSIE CHRYSTUSIE. W starotestamentowych Pismach czytamy o przykładach Bożych sądów - najpierw nadchodził on na lud Boży, który w większości żył w grzechach, głupotach, marnościach - sądy Boże to było karcenie aby się opamiętali, porzucili zło i głupoty a powrócili całym sercem do PANA i JEGO nauk, przykazań. Później sąd nadchodził na świat który był narzędziem Bożego karcenia swego ludu np na Asyrię, Babilon. 


Sąd nad domem Bożym - nad chrześcijanami nie będzie sądem który będzie miał za zadanie zniszczyć i potępić, ale oczyścić i przebudzić, umocnić. Ogień albo zahartuje albo spali. Kto podda się Chrystusowi, zaufa MU całym sercem ten wyjdzie mocniejszy przez to wszystko ... kto będzie chciał dalej żyć swoim samowolnym życiem, albo karmić się religią i jej marnymi rytuałami, zwodniczymi tradycjami, albo dalej miłował swoje życie w tym świecie i miłować rzeczy tego świata -- to ten Boży ogień spali go, sąd Boży powali go, nie przetrwa, nie wyjdzie mocniejszy, czystszy, przebudzony w mocy ducha Chrystusowego. 


Ogień spali imitacje wiary, w ogniu wyjdzie prawdziwa wartość wiary, ale mądrze postąpimy gdy w PANU już dzisiaj będziemy szczerze badać swoje życie i w mocy ducha Chrystusowego zaczniemy porzucać złe zachowania, złe rzeczy, głupstwa, marnowanie czasu ----->> "  Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem." - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 11:31-32 Zapowiadany przez apostoła Piotra sąd będzie burzył i wypalał wszystko co nie Chrystusowe :

 •  A więc im bardziej ktoś przywiązany do swojego życia a nie do Zmartwychwstałego - tym bardziej odczuje Boży sąd.
 • im bardziej ktoś przywiązany do rzeczy i zajęć tego świata tym bardziej odczuje Boży sąd, tym bardziej go zaboli.
 • im bardziej ktoś przywiązany do religii na przykład rzymskiego katolicyzmu i jego nauk, czy do organizacji Świadków Jehowy i ich nauk - tym bardziej odczuje Boży ogień, Boży sąd.


Kto będzie miał Ducha Chrystusowego w sobie przez wiarę Zmartwychwstałemu - ten będzie miał siłę, pokój ducha a nie załamanie, będzie widział właściwą drogę. W nas nie ma siły, odwagi, mądrości - mamy to jeśli mamy Ducha Chrystusowego - bez tej mocy z wysokości ogień ucisków, prześladowań, ciężkich czasów spali człowieka. 


Jeśli ktoś ma skarby na ziemi a nie w niebie - to niech nie myśli że sąd Boży go nie zaboli, nie uderzy z wielką siłą. Człowiek z sercem wypełnionym skarbami ziemskimi będzie miał wielki, paraliżujący strach, troskę o te swoje ziemskie skarby --- lepiej dzisiaj je porzucić, dobrowolnie w PANU, a to wyjdzie na dobre już teraz ale i podczas Bożego sądu gdyby człowiek dożył go. 


PANA się nie oszuka, co człowiek sieje to i zbierze - zastanów się człowieku nad swoją codziennością :

 • Zastanów się gdzie twój umysł się kieruje, do jakich rzeczy.
 • O czym najwięcej myślisz, czego najbardziej pragniesz
 • Gdzie najchętniej kierujesz oczy ?? - na seriale, programy rozrywkowe, filmy przesiąknięte złem ?? 
 • Co najchętniej słuchają twoje uszy ?? światowej muzyki ?? - papki pełnej frazesów, pustych rzeczy. Skieruj uszy do posłuchania chociażby np Księgi Psalmów lub Nowego Testamentu na mp3. Powiesz że to nudne ?? że wolisz posłuchać muzyki świata. To słuchaj, tylko nie płacz później przed PANEM bo nie wymówisz się, że nie wiedziałeś. Sam PAN mówił że wielu zamknie uszy, oczy, serca i nie przyjdzie do NIEGO po uleczenie. Dopóki trwa czas łaski i jeszcze żyjesz przyjdź po uleczenie czy to z brudów oka czy brudów ucha i serca.... karm umysł tym co biblijne a nie światowe, bezbożne.Dzień rozpoczęcia wielkiej bitwy której wielu na własne życzenie nie przeżyje - jest coraz bliżej. Piszę to do siebie i do was - potraktujmy to poważnie. To nie jest mój wymysł. Tak będzie może za 100 lat, a może zacznie się jeszcze dzisiaj... To Chrystusowe trzęsienie ziemi zburzy wszystko co nie zbudowane na skale - czyli na NIM samym. Jeśli w PANU nie mamy pewności przebaczenia, zbawienia to czego oczekujemy w o wiele cięższych czasach, warunkach jakie nadejdą. Czas uwierzyć Ewangelii Chrystusowej i trwać w Zmartwychwstałym każdego dnia. Umierać w JEGO Duchu dla siebie, aby żyć również przez Jego Ducha dla Niego. 


Czas skończyć z egoistycznym spędzaniem czasu, na to co chce ciało. Czas żyć dla PANA, zapierać się siebie, brać swój krzyż i iść za NIM i naśladować GO - wszystko dzięki Temu, że ON żyje w nas przez Ducha którego udziela przez biblijną wiarę a nie religijną.

Wiatr ucisków, huragan prześladowań i trudów, ciężkich czasów przesieje między pszenicą a plewami --- abyśmy wszyscy okazali się pszenicą, ale pszenica nie będzie głupio żyła - więc przyjdźmy w modlitwie jeszcze dziś do PANA JEZUSA i powiedzmy MU, aby jeszcze przed swym sądem nad swym Kościołem - wyplenił z nas to co jest złe w Jego oczach, aby udzielał nam mądrości ku dobrym wyborom, aby udzielał nam łaskawie swojego Ducha Świętego abyśmy byli gorliwi w dobru i posłuszni przykazaniom, oraz aby nas przeprowadził zwycięsko przez ogień sądu abyśmy z niego wyszli mocniejsi. Prośmy PANA o to aby wstawiał się za nami, był przy nas bo sami z siebie nie mamy sił :I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę.32 Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci." - Ewangelia Łukasza 22:31-32 


Przesiew polegał na tym, że na sicie kładło się wymłóconą pszenicę i potrząsało sitem - wiatr wywiewał plewy, zanieczyszczenia a pszenica zostawała sama. Będą wielkie wstrząsy, będzie wiał potężny wiatr - nikt z nas sam z siebie nie jest mocny na te nadchodzące wydarzenia. Tylko w PANU JEZUSIE, mając JEGO Ducha - możemy przejść to co nadejdzie i być przez ogień zahartowanymi a nie spalonymi i nie wymiecionymi wiatrem jak plewy. 

Codziennie, wytrwałe trzymanie się Żywego Wszechmogącego Zbawiciela a nie martwych bezsilnych religii. Codzienne utrzymywanie umysłu na Bożych rzeczach, szukanie tego co w górze - przez modlitwę, rozmowy z PANEM, powierzanie MU wszystkiego, szukanie JEGO pomocy, czytanie Biblii, posłuszeństwo, jeśli to możliwe spotkania z braćmi i siostrami w Chrystusie.Wielu jest w duchowym Disneylandzie, na duchowym pikniku, na duchowej wycieczce a nie na duchowej wojnie. Duchowa wojna, duchowe niebezpieczeństwo, możliwość odpadnięcia od zbawczej wiary, Zmartwychwstałego jako jedynej drogi i jedynej osoby przez którą jest zbawienie - to rzeczywistość w przeciwieństwie do złudnego, wyniszczającego chodzenia w beztrosce, w miłości do świata i rzeczy świata, w głupstwach i w tym czego chce ciało.


Boży sąd wyniszczy, wyburzy, wypali jak pisałem to co nie Chrystusowe w nas. Teraz jest czas aby dobrowolnie porzucać to - wtedy będzie mniej odczuwalne ...


 Zróbmy rachunek sumienia przed PANEM, zróbmy prześwietlenie swojego życia - szczere prześwietlenie, szczere badanie, i niech PAN JEZUS objawi nam i nadal objawia to co MU się w nas nie podoba, to co nie jest JEGO i niech w mocy swego Ducha uwalnia nas - dajmy MU się uzdrawiać.


"I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina.
6 Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.7 Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze?8 A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami.9 Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli?10 Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości.11 A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni.12 Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana.13 Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:5-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zanim coś zrobimy zastanówmy się czy to przetrwa Boży sąd nad Kościołem Chrystusowym - czy może będzie to nam ku szkodzie, bo Boży ogień i trzęsienie ziemi będą wypalać to z nas i wyburzać. 


Nagłe pochwycenie choćby dziś to błędna nauka, utworzona aby chrześcijanie byli słabi na zapowiadany sąd, na początek boleści który z każdym dniem jest bliżej -- kto lekko podchodzi do wieczności, ten i lekko podejdzie do tego wpisu. Za jakiś czas zapomni o przestrogach ... "  Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. (10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście. " - Księga Amosa 9:9-10 Biblia Warszawska


" I wszystkich królów Północy, bliskich i dalekich, jednego za drugim, i wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi, a król Szeszaku niechaj pije po nich! (27) I powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Pijcie, upijcie się i wymiotujcie, i padnijcie, aby już nie powstać przed mieczem, który Ja między was posyłam! (28) Lecz jeśliby nie chcieli wziąć z twojej ręki tego kielicha, aby pić, wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Musicie pić! (29) Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście, a wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto Ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi - mówi Pan Zastępów. (30) Ty zaś zwiastuj im te wszystkie słowa i mów do nich:Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos; potężnie grzmi nad swoją niwą, w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. (31) Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem; bezbożnych podda pod miecz - mówi Pan. (32) Tak mówi Pan Zastępów: Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi " -Księga Jeremiasza 25:26-32


A z tych, którzy innych nauczają, padać będą, aby doświadczeni i oczyszczeni, i wybieleni byli aż do czasu zamierzonego; bo to jeszcze potrwa aż do czasu zamierzonego. " - Księga Daniela 11:35 Biblia Gdańska - tu już mowa raczej o wielkim ucisku, ale fragment pokazuje jakie cele mają Boże sądy nad JEGO ludem 


Prawdziwy Kościół zawsze wychodził mocniejszy z prześladowań i ciężkich czasów - tak samo będzie teraz, więc nie bójmy się, ale przestańmy żyć jak niemądrzy, ufajmy PANU JEZUSOWI, JEMU wszystko oddajmy - wieczność z NIM przed nami ... mądrzy posłuchają i zastosują w codzienności ...  

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/ojciec-przyjaciel-brat-nie-zostawiaja.html


poniedziałek, 20 marca 2017

Błędy w naukach Świadków Jehowy część 3 ludzie zwierzętamiCzasami nawet jedno słowo dodane, odjęte, przestawione - przekręca cały przekaz, zmienia prawdę w fałsz, dobre-zdrowe jedzenie zamienia śmiertelną truciznę - cyjanek  i tak jest w wielu przypadkach w zafałszowanym przekładzie Świadków Jehowy - czyli Przekładzie Nowego Świata, którego podstawowym zadaniem jest ukrywanie BOSKOŚCI JEZUSA CHRYSTUSA a w zamian robienie z NIEGO stworzenia. 


PRAWDA : " człowiek i zwierzęta żyją na planecie Ziemi " 


FAŁSZ : " człowiek i inne zwierzęta żyją na planecie Ziemi " 


Dodanie jednego, krótkiego słówka : " inne " - mówi, że człowiek jest też zwierzęciem. Słowo " INNE " sprawia że pierwsze zdanie od drugiego diametralnie się różni. To tylko przykład w nawiązaniu do poniższego : 
PRAWDA : " Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;
14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.
15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;
20 I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. " - list apostoła Pawła  do Kolosan 1:12-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


PRAWDA : " dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, (13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (20) i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego " - Kolosan 1:12-20 Biblia WarszawskaFAŁSZ : " dziękując Ojcu, który sprawił, iż się nadajecie do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w świetle. (13) On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, (14) poprzez którego mamy uwolnienie na podstawie okupu, Przebaczenie naszych grzechów. (15) On jest obrazem niewidzialnego Boga, Pierworodnym wszelkiego stworzenia; (16) bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne Czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. (17) On też jest przed wszystkim innym i za Jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia, (18) i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, a aby mógł się stać pierwszym we wszystkim; (19) ponieważ Bóg uznał za dobre, żeby w nim zamieszkała cała pełnia (20) i żeby przez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne - czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach - wprowadzając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki " - Kolosan 1:12-20 Przekład Świadków Jehowy, Przekład Nowego Świata 
Dodanie słowa : " INNE " , " INNYM " - wypacza prawidłowy sens natchnionego biblijnego przekazu - z JEZUSA CHRYSTUSA STWÓRCY robi stworzenie. 
Tekst PNŚ mówi, sugeruje że Chrystus został stworzony przez BOGA OJCA a Chrystus stworzył wszystko INNE. Dodanie słowa INNE wypacza biblijny przekaz, prawdę zamienia w kłamstwo. Z SYNA równego OJCU robi stworzenie które nie jest równe OJCU a Biblia mówi, że JEZUS jest Bogiem przez duże "B" a nie małe jak u Świadków Jehowy --- tylko że Świadkowie nie rozumieją istoty KENOZY czyli że LOGOS - BÓG na 33.5 roku stał się ciałem - człowiekiem -- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html


Gdyby BÓG chciał aby list do Kolosan rozdział 1 miał słowo : " INNE " - to by je tam umieścił, ale ON nie chciał tego słowa w badanym fragmencie ponieważ JEZUS jest BOGIEM a słowo " INNE, INNY" - negowałoby to ..... diabeł musi coś dodać, coś ukryć aby przepchnąć swoje nauki ....... BÓG zachował PISMO w doskonałym dla nas stanie, oszustwo w Przekładzie Nowego Świata tylko potwierdzają że ta organizacja zwodzi swoich ludzi, nie jest od BOGA.


Oszustw w PNŚ jest znacznie więcej - ale szkoda więcej czasu na to. O jednej rzeczy napiszę - o imieniu JEHOWA w Nowym Testamencie PNŚ czyli : " Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata " --- Świadkowie twierdzą, że na początku pisma Nowego Testamentu zawierały tetragram ale różni źli ludzie usunęli je stamtąd. - Na takie twierdzenia nie ma żadnych dowodów. Nie ma żadnych greckich manuskryptów z tetragramem. 
Są tysiące manuskryptów ale nie ma w nich tetragramu. Nikt niczego nie usuwał - tetragramu nigdy w nich nie było - PAN JEZUS chronił PISMA i mamy je w odpowiednim stanie ... kto twierdzi że ktoś coś pousuwał, pododawał ten podważa wszechmoc BOGA ... 


.... to diabeł wmawia ludziom, że Biblia jest pozmieniana, zafałszowana - robi to po to aby mieć furtkę dla swych nauk. Gdy wmówi ludziom, że Biblia jest pozmieniana, oszukana -- wtedy zaraz przychodzi ze swoimi kłamstwami, o których mówi że były w Biblii, ale "źli" ludzie je usunęli --- stąd podważa się np apostoła Pawła, Piotra, Ewangelie, kanon hebrajski, próbuje się dodać apokryfy, dodaje się imię Jehowa i robi się różne inne błędne rzeczy ---- przyjmują to ludzie, którzy uwierzyli że Biblia została pozmieniana, sfałszowana itd -- JA  WIEM ŻE PAN JEZUS zachował ją w dobrym stanie - tak że jest pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów - 2 Tymoteusz 3:15-16. Organizacja Świadków Jehowy - nie wierzy że WSZECHMOGĄCY BÓG miał moc zachować PISMA przed swoim marnym stworzeniem, bo wg niej "źli" ludzie usunęli z Nowego Testamentu tetragram ... 


Dodanie przez katolicyzm do swojego kanonu - pełnych błędów i fałszu apokryfów to jasne i wiadome i jest czymś innym niż to co mówią Świadkowie o tetragramie w Nowym Testamencie : "Apokryficzne trucizny - dlaczego lepiej unikać Biblii Tysiąclecia część 2  " : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/apokryficzne-trucizny-dlaczego-lepiej.html
Ludzie często pytają : " skoro Chrystus jest Bogiem to do kogo modlił się w ogrodzie Getsemane, do siebie samego ?? " ---- nie do siebie samego, ale do OJCA. W ogrodzie Getsemane nie był LOGOS ale CIAŁEM. Był człowiekiem przez te 33.5 roku.


Ludzie często pytają : " skoro Chrystus jest Bogiem to dlaczego nie znał daty końca obecnego świata ?? " --- gdy mówił, że nie zna dnia i godziny mówił to będąc CIAŁEM a nie LOGOSEM. BÓG stał się człowiekiem na 33.5 roku ...... "  Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. " - Hebrajczyków 2:9 


Ludzie często mówią : " Gdyby Chrystus był Bogiem to nie umarłby na krzyżu, bo BÓG jest nieśmiertelny " --- znowu mówię : LOGOS - SŁOWO - BÓG stał się ciałem - człowiekiem na 33.5 roku i dlatego umarł : " A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy." - Ewangelia Jana 1:14 


Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;
15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.
16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama.
17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
18 A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:14-18 UBG


Nie dawajcie się wplątywać w doktrynalne batalie, w wojnę na wersety ze Świadkami - nie dlatego że są za mocni, są słabi - ale takie bitwy nie prowadzą ku dobremu ... skupiajmy się na naszej relacji z PANEM JEZUSEM, na świadectwie naszego codziennego życia w NIM i z NIM a ON w NAS -- to istota wiary a Świadkowie  J. tego nie mają - nie mają relacji, społeczności z żywym Chrystusem - nie mogą MU nawet podziękować, nie mogą z NIM porozmawiać itd. Na tym się skupiajmy pokazując im jak są biedni i zwiedzeni nie mogąc tych i innych rzeczy - polecam : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html
Po zmartwychwstaniu PAN JEZUS znowu jest wszechmogącym BOGIEM - równym w BOSKOŚCI - OJCU : " Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa " - Kolosan 2:9 Uws. Biblia Gdańska - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.htmlczwartek, 16 marca 2017

Koniec entropii - wspaniała wiadomość dla chrześcijanZęby się psują, oczy się psują, inne systemy i organy się psują. Człowiek starzeje się, umiera - obraca się w proch.
      Jedzenie : gnije, pleśnieje, psuje się. Entropia dotyka wszystko dookoła nas. 
Jednak coraz bliżej jest czas, że entropii nie będzie. 


Entropia - skutek grzechu -  wszystko zmierza do rozpadu i chaosu ... my jak i wszystko wokół nas : starzeje się, niszczeje, psuje się, przemija, umiera. 

Drzewo starzeje się i próchnieje. Samochód rdzewieje, psuje się, lub jest całkowicie zniszczony np w przypadku wypadku. 

Dom z czasem niszczeje i wymaga remontu. Różne sprzęty domowe również się zużywają i niszczeją. 


Nasze ciała również zużywają się niszczeją. Czy to upływ czasu, czy choroby, wypadki czy śmierć - to poszczególne organy prędzej czy później niszczeją, psują się, rozpadają. Pogarsza się wzrok, problemy ze stawami, i setki innych dolegliwości, chorób z bardzo poważnymi jak nowotwory, stwardnienia rozsiane i wiele innych - o czym wszyscy bardzo dobrze wiemy. 


Wszechmogący JEZUS CHRYSTUS za wolą OJCA i ku JEGO chwale zakończy entropię, przekleństwo wynikające z grzechu...  Nie będzie już starzenia się, nie będzie śmierci, nie będzie zniszczenia, kataklizmów i żadnego zepsucia. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html

część 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/polis-miasto-16-razy-wieksze-od-polski.html

część 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html

niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków część 2 drzewo życia : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html                                                                              NIEZNISZCZALNE CIAŁA 


Żywi jak i umarli w Chrystusie czyli uczniowie, naśladowcy będą mieć nowe niezniszczalne ciała :  " umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni [ afthartos ] " - 1 list do Koryntian 15:52b ... [ afthartos ] - niezniszczalny, niepodatny na korupcję i rozpad, nieprzemijający, trwały. 

" To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność [ athanasia]." - 1 Kor 15:53 - będą również NIEŚMIERTELNI.Na dziś dzień nasze ciała niszczeją [ diaftheiro] czyli  : zrujnować, zniszczyć, zgładzić, zepsuć, zmarnować, psuć się, niszczeć.
" nasz zewnętrzny człowiek niszczeje [ diaftheiro]   " - 2 Koryntian 4:16 

" To bowiem, co widzialne, jest doczesne [ proskairos ], to zaś, co niewidzialne, jest wieczne." - 2 Koryntian 4:18 ...... [ proskairos ] - trwający jakiś czas, czasowy, chwilowy, przemijający. Takie są nasze ciała, taki jest nasz obecny żywot - jesteśmy marnością, nasze ciało jest kruche. Życie jest takie krótkie, a czas tak szybko mija - ale w przeciwieństwie do większości ludzi mamy żywą obietnicę, niezawodną nadzieję : chwalebne ciała, które będą podobne, będą na podobieństwo chwalebnego ciała zmartwychwstałego JEZUSA CHRYSTUSA. 


Nie musimy trwożyć się starością, nie powinniśmy upadać na duchu w chorobach itd bo mamy niezawodną obietnicę AFTHARTOS i ATHANASIA czyli chwalebnego ciała : NIEZNISZCZALNEGO i NIEŚMIERTELNOŚCI. " Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
19 Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei;21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. " - Rzymian 8:18-23 

23 werset : " oczekując ... odkupienia naszego ciała " - to ciało potrzebuje odkupienia, bo jest zniszczalne, słabe, zniszczalne. 


" Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. 24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. 25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia JANA 11:24-25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ........ " Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych." - Księga Izajasza 26:19 Biblia Warszawska                                                                NOWA ZIEMIA, WIECZNE KRÓLESTWO
 " Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia [ fthora ] do chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. " - Rzymian 8:20-22 


Za kilka dni rozpocznie się wiosna. Zakwitną kwiaty, zakwitną różne drzewa i krzewy - będzie dużo zieleni, coraz więcej słońca, będzie coraz cieplej a dzień będzie dłuższy niż noc. Ale nadal to jest marnością, nadal jest to wszystko w niewoli zniszczenia. Kwiaty są piękne ale szybko więdną. Różne drzewa np owocowe jak wiśnie, jabłonie również pięknie kwitną ale to szybko mija. 


       Czas tak szybko mija że za chwilę będzie wrzesień, i znowu noc będzie dłuższa niż dzień. Wszystko będzie przygotowywać się na zimę. Drzewa zrzucą liście, będzie coraz mniej zieleni, coraz mniej słońca i będzie coraz chłodniej - jednak my wiemy, że te cykle będą miały swój kres. Wiemy, że całe stworzenie - cała Ziemia, wszechświat i to co zawierają będą uwolnione od MARNOŚCI, od NIEWOLI ZNISZCZENIA, od "JĘKÓW o CIERPIEŃ"


Rzymian 8:21 - [ fthora ] - zniszczenie, ruina, klęska, zguba, śmierć, rozkład materii, deprawacja. Tego na NOWEJ ZIEMI nie będzie. Na NOWEJ ZIEMI i w BOŻYM MIEŚCIE - NOWEJ JEROZOLIMIE kwiaty nigdy nie zwiędną i będą doskonale piękne - nikt takich tu na ziemi nie widział jakie tam będą. Tam drzewa cały czas będą doskonale piękne i wydające cały czas swój owoc. Tam nie będzie nocy. 


Nie będzie tam ciężkich warunków klimatycznych, ale doskonałe, idealne.
Tam drzewa nie będą niszczone przez szkodniki, nie będą umierać.
Tam kataklizmów się nigdy nie ujrzy, zawsze będzie świeciło doskonałe światło i będzie we wszystkim doskonałe piękno.
Tam już nie będzie jedno zwierzę zjadało inne. 

Tam nie będzie korozji, rdzy : " Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. " - Ewangelia Mateusza 6:20 - moli nie będzie tam, tak jak komarów i innego robactwa. Tam złodziei nie wejdzie, nikt nam niczego nie ukradnie. 
          Tam żadnego zła nie będzie, nikt nikogo nie skrzywdzi, nie zrani - ale będzie doskonała miłość pomiędzy wszystkimi zbawionymi w Chrystusie. 
To będzie doskonała, wielka BOŻA rodzina na czele której będą stali OJCIEC i SYN i wszyscy będą im z radością służyć. oddawać cześć i odwzajemniać miłość. Objawienie 22:4 mówi że w Nowym Jeruzalem zbawieni będą oglądać oblicze BOGA. Mojżeszowi PAN powiedział, że nie może człowiek oglądać JEGO oblicza i pozostać przy życiu - jednak w Nowym Jeruzalem - zbawieni będą całkowicie wolni od upadłej natury, będą czyści i nigdy nie zgrzeszą już, więc będą rozmawiać z BOGIEM - twarzą w twarz !!! -- będzie wspaniale. Na dziś dzień mamy blade zarysy, ale będzie niewyobrażalnie wspaniale, niewyobrażalnie pięknie i w doskonałej miłości, w doskonałej czystości, w doskonałej radości. 

Co ten bezbożny, coraz bardziej zdeprawowany świat ma nam do zaoferowania w zamian ?? NIC nie ma - choć stara się nas skusić, oszukać - ale nie dajmy się odwieść od PANA JEZUSA i JEGO wspaniałości które nam dał, a które są z każdym dniem bliżej wypełnienia. Nawet śmierć nie może nam zabrać tego, zmartwychwstaniemy." Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;
4 Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was;5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.6 Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób;7 Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa;8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; " - 1 list Apostoła Piotra 1:3-8 

Obiecane Królestwo Boże i to co w nim obiecane jest między innymi : 

- NIEZNISZCZALNE - AFTHARTOS

- NIESKALANE - amiantos : bez skazy, czysty, wolny od zanieczyszczeń, bez zmazy, nieskażony, niepokalany. 

- NIEWIĘDNĄCE - amarantos : nie więdnący, trwały, taki który nie będzie zanikać, wieczysty. 


Nie bądźmy przywiązani do ziemskich rzeczy - one przeminą, nie zabierzemy ich do Królestwa Bożego ale to one nam mogą zabrać obiecane Królestwo - jeśli będą mieszkać w naszych sercach. Niech serce należy w całości do PANA JEZUSA i BOGA OJCA. 


" Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane [ asaleutos ], miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:28 ..... [ asaleutos ] : nieruchomy, stały, spokojny, niewzruszony. Ten bezbożny świat jest inny niż Królestwo Boże - ten coraz bardziej grzeszny świat jest : niestabilny, kruchy, zwodniczy, niespokojny.


NOWY  WSZECHŚWIAT  : PAN JEZUS który podtrzymuje swoją mocą miliardy galaktyk, cały wszechświat - sprawi, że przeminie ale da w zamian nowy, który będzie doskonały i który nie będzie ulegał zniszczeniu, entropii ....... " Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

11 One przeminą [ apollymi ] ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją [ palaioo ]

12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione [ allasso ]. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:10-12

[ apollymi ] - zniszczyć, zgładzić, zginąć, przepaść, być straconym. 

[ palaioo ] - starzeć się - entropia : coraz mniejszy porządek a coraz większy chaos i rozpad. Jednak wiemy, że to będzie miało kres. Wiemy że w nowym stworzeniu nic nie będzie się psuło, bo nie będzie grzechu. CHWAŁA PANU za cudowną obietnicę i że patrzymy na to a nie na telewizyjne głupstwa. I oby tak było z wszystkimi pozostałymi ludźmi. Oby ujrzeli chwałę BOGA i JEGO KRÓLESTWA. 

[ allasso ] - zmieniać, odmieniać, zamienić coś na coś ..... to samo słowo występuje gdy mowa jest o naszych przyszłych, chwalebnych ciałach : " Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni [ allasso ];
52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni [ allasso ]. " - 1 Koryntian 5:51-52 


Prośmy aby coraz lepiej znać, widzieć wspaniałość BOGA OJCA i Jego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA i abyśmy coraz lepiej widzieli wspaniałość, cenność ICH królestwa - tego wszystkiego co obiecane

Tylko dzięki żywemu, wszechmogącemu Zbawicielowi - Jezusowi Chrystusowi - dzięki Jego zastępczej ofierze za grzechy - nasze grzechy - mamy przez wiarę w NIEGO, ufność do NIEGO - otwarte drzwi do tych wszystkich wspaniałych, niesamowitych, niewysłowionych rzeczy które są coraz bliżej i które NIGDY nie przeminą, nigdy się nie skończą - Chwała OJCU który posłał SYNA, który jest jedynymi drzwiami, jedyną drogą do narodzenia się na nowo - religie tego nie dają :

" Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
2 Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. " - Rzymian 5:1-2 UBG

" ja jestem drzwiami " - Ewangelia Jana 10:9 ....  " ja jestem drogą " - Ewangelia Jana 14:6 


Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " - Objawienie Jana 21:1-4 UWS. Biblia Gdańska 


Wyjdź z religii i wejdź do Królestwa - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html, http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html
          , pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl