Popularne posty

poniedziałek, 16 września 2019

Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 10 - przykład zdrowej nauki której nie ścierpi wielu wierzących


ŻYWY BÓG JEZUS jest WSZECHMOGĄCY ale jest też ABSOLUTNIE SUWERENNY - czyni wszystko ku swojej chwale, ku wiecznemu dobru swych dzieci i na świadectwo dla bezbożnego świata więc trzeba MU bezgranicznie ufać w każdych okolicznościach i zawsze mówić : "PANIE BOŻE ty możesz wszystko uczynić, ale uczyń to co jest TWOJĄ doskonałą wolą i to co przyniesie ci największą chwałę. Nie moja wola ale TWOJA niech się stanie".

Pokaże kilka biblijnych przykładów żywej wiary, bezgranicznego zaufania BOGU LOGOSOWI, całkowitego poddania się JEGO woli.

                                                                  Jakub - Izrael i jego 12 synów

"Lecz w kraju panował srogi głód. (2) Kiedy więc zjedli wszystko zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ojciec: Zakupcie nam znowu trochę żywności! (3) Rzekł do niego Juda, mówiąc: Mąż ów wyraźnie nam oświadczył: Jeżeli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego. (4) Jeśli więc puścisz z nami brata naszego, pojedziemy i zakupimy ci żywności. (5) Ale jeśli nie puścisz, nie pojedziemy, bo mąż ów powiedział nam: Jeśli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego. (6) Wtedy rzekł Izrael: Czemu wyrządziliście mi taką przykrość, oznajmiając mężowi temu, że macie jeszcze brata? (7) Wtedy oni odpowiedzieli: Mąż ów dokładnie wypytywał się o nas i o rodzinę naszą, mówiąc: Czy ojciec wasz żyje jeszcze? Czy macie jeszcze brata? I odpowiedzieliśmy mu na te pytania. Czy mogliśmy wiedzieć, że powie: Przyprowadźcie mi tu brata waszego? (8) A Juda rzekł do Izraela, ojca swego: Pozwól iść chłopcu temu ze mną. Wyruszymy zaraz i pojedziemy, aby zachować życie i nie umrzeć zarówno my, jak i ty, i dzieci nasze, (9) ja ręczę za niego, ode mnie żądaj jego zwrotu. Jeżeli nie przywiodę go do ciebie i nie stawię go przed tobą, będę wobec ciebie obciążony winą po wszystkie dni. (10) Gdybyśmy bowiem nie zwlekali, bylibyśmy już dwa razy wrócili. (11) Wtedy rzekł do nich Izrael, ojciec ich: Jeżeli tak musi być, to uczyńcie tak; nabierzcie do swych worów najlepszych płodów ziemi i zanieście w darze temu mężowi trochę balsamu i trochę miodu, korzeni i mirry, orzechów i migdałów. (12) Weźcie też podwójną kwotę pieniędzy z sobą, a zabierzcie ze sobą pieniądze zwrócone wam na wierzchu worów, bo może to była omyłka. (13) Weźcie brata waszego, udajcie się w drogę i wróćcie do owego męża. (14) A Bóg Wszechmogący niech was obdarzy miłosierdziem u tego męża, aby wypuścił wolno tamtego brata waszego i Beniamina, a ja, jeśli mam być osierocony, to niech już będę osierocony. (15) Wzięli więc mężowie ci ten dar, wzięli ze sobą podwójną kwotę pieniędzy oraz Beniamina i udali się w drogę. Pojechali do Egiptu i stanęli przed Józefem." - Księga Rodzaju 43:1-15
Minęło ponad 20 lat gdy bracia sprzedali Józefa w niewolę, a ojcu Izraelowi powiedzieli kłamstwo że został zabity i zjedzony przez jakieś dzikie zwierzę. Z poprzedniej wyprawy po jedzenie do Egiptu nie wrócił Symeon który jak zakładnik siedział w więzieniu. W ziemi palestyńskiej nadal panuje głód - kończą się zapasy zboża u rodziny Jakuba, więc znowu ich posyła do Egiptu. Jednak warunkiem ponownego zakupu miało być przyjście również Beniamina. 
Józef myśli że stracił dwóch synów, teraz boi się o najmłodszego syna Beniamina. Jest w trakcie próby wiary. Z jednej strony lęk o stratę wszystkich synów, z drugiej strony groźba śmierci głodowej ale po drugiej stronie Jakub pamięta słowa Wszechmogącego który wiele lat wcześniej przepowiedział mu jego przyszłość : "Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. (12) A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię. " - Księga Rodzaju 35:11-12 - Jakub w tej próbie wiary wybiera bezgraniczne zaufanie wobec BOGA. Postanawia zaufać MU, ufać JEGO słowom i zgadza się na wszystko co PAN uczyni, zgadza się na wszystko co PAN postanowi - "Weźcie brata waszego, udajcie się w drogę i wróćcie do owego męża. (14) A Bóg Wszechmogący niech was obdarzy miłosierdziem u tego męża, aby wypuścił wolno tamtego brata waszego i Beniamina, a ja, jeśli mam być osierocony, to niech już będę osierocony" 

"a ja, jeśli mam być osierocony, to niech już będę osierocony" - to nie słowa obojętności, to nie słowa rezygnacji, to nie słowa człowieka któremu wszystko jedno - ale to słowa ufnego poddania się doskonałemu BOŻEMU planowi. To ufne poddanie się temu co WSZECHMĄDRY STWÓRCA postanowi. ON nieskończenie lepiej wie, nigdy się nie myli i doskonale miłuje więc nawet jeśli zabiera wszystko to dalej MU ufać, chwalić i dziękować - PAN wie co robi, bo BOŻY plan jest doskonały : "i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. (22) W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu." - Hiob 1:21-22 ______ " I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! (10) Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty" - Hiob 2:9-10 - PAN JEZUS nienawidzi zła, ale chwilowo dopuszcza je do pewnego czasu i zakreśla mu granice - "Bóg nie jest mordercą, tyranem ale miłością sprawiedliwością część 2 - dopełnienie winy Amorytów i 3 wojna światowa" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/02/bog-nie-jest-morderca-tyranem-ale.html

Jakub można powiedzieć że mówi : "PANIE ty możesz wszystko, TY możesz sprawić że znajdą oni miłosierdzie u zarządcy Egiptu i wszyscy wraz z Symeonem wrócą cali i zdrowi, będziemy też mieli co jeść - ale niech się stanie TWOJA wola. Jeśli TWOJĄ wolą jest że mam stracić wszystkich swoich synów to niech rak będzie co TY postanowisz. Jeśli nawet mam być osierocony bo taka jest TWOJA wola to niech będzie tak jak TY chcesz".
Jakub - Izrael powiedział : "TAK" dla woli BOŻEJ. Bezgranicznie zaufał, poddał się PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU. Nie znał szczegółów woli PANA dla siebie, ale mimo wszystko poddał się woli PANA. Modlił się o miłosierdzie dla synów, ale był gotowy przyjąć i utratę ich jeśli taka był plan PANA. JEGO drogi i myśli są nieskończenie większe niż nasze, więc dobrze żyć według zasady : "TY PANIE JEZU możesz wszystko uczynić, ale nie to co ja chcę - ale to co TY chcesz niech się stanie". - "Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 5 - nowotwór, choroby, lwy i ogień" - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_11.html
Jakub w bezgranicznym poddaniu się woli PANA był gotów stracić kolejnych 10 synów, ale plan  PANA w tym przypadku był inny. Okazało się że ten wielki zarządca Egiptu to syn Józef który niby był zabity, zjedzony ponad 20 lat wcześniej przez dziki zwierzę. Izrael bezgranicznie zaufał PANU BOGU - powiedział "TAK" dla BOŻEGO planu, a BOŻY plan w tym przypadku był taki aby Izrael z całą rodziną udali się do Egiptu. Izrael był gotów stracić wszystkie dzieci, a plan Boży był taki że odzyskał nawet Józefa. Znowu miał wszystkich 12 synów, mieli co jeść. Gdyby w próbie wiary nie zaufał bezgranicznie PANU BOGU, gdyby nie poddał się JEGO woli - to umarli by z głodu, straciłby wszystkich synów i nie dowiedziałby się że Józef żyje.
Może w tysiącach innych przypadków plan PANA BOGA jest zupełnie inny i nawet gdy człowiek mówi : "TY PANIE JEZU możesz wszystko uczynić, ale nie to co ja chcę - ale to co TY chcesz niech się stanie" - to PAN zabiera różne rzeczy czy osoby, ale taki człowiek w takim bezgranicznym poddaniu woli PANA przyjmuje to wszystko przez wiarę, ufa że PAN wie co robi, nigdy się nie myli i to wszystko jest ku JEGO chwale, ku dobru. JEZUS LOGOS dopuścił np aby umarła żona Ezechiela - ale Ezechiel patrzył na to oczami dziecka Bożego, patrzył z perspektywy wieczności i w całkowitej ufności przyjął to jako część doskonałego BOŻEGO planu. Na pewno było u ciężko, ale wiedział że śmierć pobożnego to nie koniec - jest zmartwychwstanie i chwalebne ciało, wieczny raj. 
Boży plan jest doskonały więc dobrze modlić się o różne rzeczy, ale w zakończeniu modlitwy trzeba też mówić : "TY PANIE JEZU możesz wszystko uczynić, ale nie to co ja chcę - ale to co TY chcesz niech się stanie".

Po 3 latach od wypadku i amputacji ręki mogę powiedzieć że WSZECHMOCNY PAN doskonale uczynił że nie ochronił mnie przed tym wypadkiem. Chwała PANU że dopuścił do tego zdarzenia i wspaniale obraca to zło ku swojej chwale i wielkiemu dobru dla wielu ludzi. - "PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 3 - poród adopcja wypadek" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

                                                                 królowa Estera przed królem 

"Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny a gorzki krzyk. (2) Tak przyszedł przed Bramę Królewską, gdyż nie wolno było wejść do Bramy Królewskiej odzianemu w wór. (3) A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem, i biadaniem; wór i popiół był posłaniem dla wielu. (4) A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór; lecz on ich nie przyjął. (5) Wtedy Estera przywołała Hatacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania, i kazała mu pójść do Mordochaja dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. (6) Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed Bramą Królewską. (7) Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. (8) Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. (9) A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, (10) odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami: (11) Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo: mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu; ja zaś już od trzydziestu dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. (12) Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, (13) przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. (14) Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny? (15) Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: (16) Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę! (17) Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera." - 4 rozdział Księgi Estery
Haman planuje wymordować wszystkich Żydów i już podstępnie podjął ku temu kroki za zgodą króla. Estera nie była wzywana przez swojego męża przez 30 dni - Est 4:11. Z jej słów wynika że to coś wyjątkowego co wcześniej się nie zdarzało. Ta kobieta jest w próbie wiary. Z jednej strony wyrok śmierci na wszystkich Żydów w tym na jej wujka. Z drugiej strony może myślała sobie że skoro mąż jej nie wzywał od 30 dni to może straciła jego względy i gdy pójdzie przed jego oblicze na wewnętrzny dziedziniec to zostanie zabita zgodnie z prawem. Może myślała sobie że to będzie kolejna lekcja dla wszystkich kobiet w całym królestwie. Z drugiej strony zrozumiała że może  rzeczywiście tak jak mówił wujek : może została królową aby w tym krytycznym momencie zainterweniować. Jeśli tego nie zrobi to i tak pewnie zginie jak inni Żydzi. Estera kobieta wiary tak jak jej wujek - prosi o modlitwy [odniesienie do postu] wszystkich Żydów i oznajmia że pójdzie na wewnętrzny dziedziniec i stanie przed królem. Mówi : "Tak" dla woli BOŻEJ. Bezgranicznie poddaje się PANU BOGU i w NIM pokłada całkowitą nadzieję, jest gotowa nawet na śmierć jeśli taki jest BOŻY doskonały plan. 
Estera - bohaterka wiary wśród innych bohaterów wiary. Poszła na śmierć poddając się bezgranicznie woli PANA BOGA. Nie jeden by sobie pomyślał będąc na jej miejscu : "Nie będę ryzykowała życia, nie będę łamała prawa i liczyła na wyciągnięte berło króla. 30 dni mnie nie wzywał więc nie będę robiła głupoty wchodząc na dziedziniec wewnętrzny - tak ani im ani sobie nie pomogę. Król nie wyciągnie berła - zostanę zabita a jako martwa nikomu nie pomogę. Nigdzie nie idę."

Estera - bohaterka wiary wśród innych bohaterów wiary. Poszła na śmierć poddając się bezgranicznie woli PANA BOGA. Całkowicie poddała się JEGO planowi - ale nie znając JEGO szczegółów żarliwie modliła się wraz z innymi aby znalazła miłosierdzie u króla, aby wszyscy Żydzi znaleźli miłosierdzie w JEGO oczach. Plan BOŻY, wola BOŻA była taka żeby ich uratować, ocalić więc do Estery król wyciągnął złote berło - co oznaczało że nie zostanie zabita, że znalazła łaskę w oczach króla : "Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego naprzeciw pałacu królewskiego, król zaś siedział na swoim królewskim tronie w pałacu królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. (2) Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. (3) Król odezwał się do niej: Co ci jest, królowo Estero, i jakie jest twoje życzenie? Choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana" - Księga Estery 5:1-3.
Estera powiedziała : "TAK" dla woli BOGA. Nawet jeśli JEGO wolą, JEGO planem była jej śmierć to Estera powiedziała "TAK" dla BOŻEGO planu : "Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę!" - Est 4:16. Jeśli PANIE JEZU postanawiasz że mam umrzeć to mówię "TAK" na to co jest TWOIM doskonałym planem. TY ZBAWCO możesz wszystko, ale nie to co ja chce, ale to co TY chcesz niech się stanie.  Musimy być całkowicie poddani BOŻEMU planowi, bezgranicznie ufać i mówić "TAK" woli PANA który nieskończenie jest mądrzejszy od nas ... "Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. 8 Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana." - Rzymian 14:7-8
Cytuję : " Dziadek mojej żony nawrócił się do Chrystusa wiele lat temu, gdy jego pierwsza żona umierała na raka. Nawrócił się nie dlatego, że Bóg dokonał uzdrawiającego cudu, ale dlatego, że niezachwiana wiara jego żony, jej nadzieja zmartwychwstania i nieustające pragnienie, aby Bóg był uwielbiony w niej pośród jej choroby, pokazały mu rzeczywistość Boga na najpotężniejszy ze sposobów. Jestem skłonny się zastanawiać, czy może nie powinniśmy włączyć się w te rodzaje cudów w naszych modlitwach dla chorych "http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/dlaczego-chrzescijanie-choruja-umieraja.html - PAN JEZUS nie zawsze swoim uczniom daje uzdrowienie i nie ma obietnicy uzdrowienia na czas obecnych ciał, ale PAN jako SUWERENNY WSZECHMĄDRY jednych uzdrawia a innych nie według tego co np przynosi większą chwałę, większe zbawcze dobro i większe świadectwo dla innych a czasami to właśnie śmierć jest większym świadectwem niż uzdrowienie - "1 list Piotra 2:24-25 duchowe uzdrowienie a nie fizyczne - Dlaczego chrześcijanie chorują umierają na nowotwór część 2" - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/1-list-piotra-224-25-duchowe.html
Dobrze się modlić : "PANIE JEZUS uzdrów mnie z tej choroby. Ty masz taką moc bo jesteś WSZECHMOGĄCY, dla CIEBIE nie ma rzeczy niemożliwych - ale niech TWOJA wola się stanie, a nie moja. Twój plan jest doskonały więc uczyń PANIE to co chcesz. Może bycie wiernym TOBIE i mającym owoc ducha w tej chorobie, czy w umieraniu na nią przyniesie CI większą chwałę, będzie większym świadectwem dla innych niż uzdrowienie, uleczenie z niej. Wiem PANIE że ty możesz wszystko ale wiem też że TWÓJ plan jest doskonały więc chcę CI ufać bezgranicznie w każdym położeniu, chcę ci dziękować w każdym stanie."
Estera bohaterka wiary - nie wybrała swojego komfortu ale wstawiła się za swym ludem, zaryzykowała swoje życia dla ocalenia innych. To przykład dla nas uczniów PANA abyśmy w razie konieczności położyli nawet swoje życie za innych uczniów - za braci, siostry w PANU JEZUSIE : "Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie; 4 Którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan;" - Rzymian 16:3-4 ______ "Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi." - Filipian 2:17 _______ "Gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy my i miejscowi bracia, aby nie szedł do Jerozolimy. 13 Wtedy Paweł odpowiedział: Co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie. 14 A gdy nie dał się przekonać, ustąpiliśmy, mówiąc: Niech się stanie wola Pana." - Dzieje 21:12-14

"Jeśli mam zginąć, to zginę!" - to nie słowa rozpaczy, to nie słowa beznadziei, to nie słowa obojętności wobec swojego życia, to nie słowa samobójcy któremu wszystko jedno - ale to słowa żywej wiary, bezgranicznego zaufaniu doskonałemu planowi WSZECHMOGĄCEGO. To słowa bezgranicznego zaufania PANU i patrzenia na wszystko z perspektywy doskonałego BOŻEGO planu w którym warto zginąć jeśli taka jest wola PANA, taki JEGO plan. Wtedy jest obietnica zmartwychwstania, chwalebnego ciała, życia wiecznego : "kto pełni wolę BOGA trwa na wieki" - list Jana.
Dobrze się modlić : "PANIE JEZUS uratuj mnie. Ty masz taką moc bo jesteś WSZECHMOGĄCY, dla CIEBIE nie ma rzeczy niemożliwych - ale niech TWOJA wola się stanie, a nie moja. Twój plan jest doskonały więc uczyń PANIE to co chcesz."
"Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 2 - Księga Estery " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/10/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_21.html -

Zginąć, umrzeć w pełnieniu woli PANA, w byciu częścią JEGO planu to zaszczyt i żadna strata ... "Cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych." - Psalm 116:15 - stratą jest mówienie PANU : "NIE" wobec JEGO planu. Nie ufanie MU, bycie nieposłusznym i ratowanie siebie grzesznymi, bezbożnymi metodami wbrew woli PANA i zaufaniu tylko w NIM.
PAN w swym doskonałym planie ma również męczenników - śmierć ich jest i będzie wielkim świadectwem żywej wiary dla innych i elementem dopełnienia winy bezbożnych ludzi : "I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć." - Objawienie Jana 6:11 - PAN nie chce aby JEGO dzieci były zabijane, prześladowane, aby chorowały itd - ale w tym świecie często te rzeczy są BOŻYM dopustem w doskonałym planie PANA i przez te dopusty PAN odbiera największą chwałę i obraca to ku dobru wielu ludzi. Im bardziej chrześcijanie byli zabijani to tym więcej osób nawracało się widząc ich pokój ducha, radość, słysząc pieśni chwały gdy szli na śmierć. PAN JEZUS WSZECHMĄDRY ŚWIĘTY BÓG MIŁOŚCI nie myli się więc zawsze trzeba być MU bezgranicznie poddanym i bezgranicznie ufającym. 
                                                                   przyjaciela Daniela i złoty posąg, piec ognisty

"I zwrócił się do nich Nabuchodonozor, i zapytał ich: Czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłem? (15) Teraz więc bądźcie gotowi, aby w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upaść i oddać pokłon posągowi, który wykonałem. Jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie w tej samej godzinie wrzuceni do środka pieca rozpalonego ogniem, a kim jest ten Bóg, który by mógł was wyrwać z mojej ręki? (16) Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli królowi: Nabuchodonozorze, my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. (17) Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu; (18) Czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. (19) Wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością, tak że wyraz jego twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy mocniej, niż zwykle rozpalano. (20) Najsilniejszym ludziom ze swego wojska rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nego i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem. (21) Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, w ich czapkach i szatach i wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem. (22) Ponieważ rozkaz króla przynaglał, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. (23) A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego ogniem" - Księga Daniela 3, UBG
Trzech młodych ludzi wiernych JEZUSOWI LOGOSOWI odmawia bałwochwalstwa, odmawia złamania przykazania Bożego i całkowicie poddają się woli PANA, poddają się całkowicie JEGO planowi. Jeśli częścią tego planu jest ich męczeńska śmierć to mówią PANU BOGU głośne : "TAK". Wyznają że BÓG jest WSZECHMOGĄCY i może ich wyrwać ze śmierci, ale wierzą też w DOSKONALE MĄDREGO SUWERENNEGO BOGA który czasem dopuszcza śmierć i inne trudne, złe rzeczy do swoich umiłowanych dzieci ale obraca to ku swojej chwale, ku ich wiecznemu zbawczemu dobru i na wspaniałe świadectwo dla innych ludzi. Ci młodzi bohaterowie wiary mówią : "PANIE jesteś WSZECHMOGĄCY więc bez problemu możesz nas wyratować, ale może twoim planem dla nas jest męczeńska śmierć. Jeśli taki jest twój plan że mamy być zabicie za wierność TOBIE to niech tak się stanie jak ty PANIE chcesz. Mówimy "TAK" twojemu planowi - cokolwiek z nami zrobią my chcemy być CI posłuszni, wierni do końca. Daj nam moc być wiernymi do końca".
PAN ich ratuje jak wiemy, przychodzi w widzialnej postaci i razem z nimi jest w ogniu. PAN sprawia że ten ogień nie niszczy ich, nie spala. Wielu innych bohaterów wiary - w innych przypadkach nie zostali cudownie uratowani ale PAN JEZUS w mocy swojej duchowej obecności, w mocy zamieszkiwania w ich sercach [np 2 Kor 3:17, 13:5, Kolosan 1:27, Rzymian 8:9-10 i inne] dawał im odwagę, pokój ducha tak że umierali śmiercią męczeńską w ogniu - na JEGO chwałę i jako wielkie świadectwo dla tych którzy oglądali to. Wielu z nich nawracało się widząc takie rzeczy. PAN JEZUS jest WSZECHMĄDRY - wie co robi, nigdy się nie pomyli więc JEGO wola niech się dzieje a nie nasza. Takie pokorne, ufne poddawanie MU się przynosi pokój ducha, zbudowanie, odpoczynek duchowy. To nie jest jakieś bierne rezygnowanie, ale ufne aktywne poddawanie się woli PANA. Józef, Estera, trzej przyjaciele Daniela nie byli bierni, ale byli aktywnymi bohaterami wiary ufającemu PANU, wierzącemu MU że może wszystko zrobić co tylko zechce - ale właśnie byli absolutnie gotowi przyjąć JEGO wszelkie postanowienie. Czy życie czy śmierć - byli gotowi przyjąć każde BOŻE postanowienie według JEGO dróg, myśli które są nieskończenie większe niż nasze. Nie pojmujemy z nich wielu rzeczy dlatego bezgranicznie ufajmy PANU i patrzmy z perspektywy wieczności. Nie dajcie się zwieść fałszywym zapewnieniom zdrowia, dostatku, braku cierpień itd - nie ma takich zapewnień na obecny czas życia w tych ciałach. BÓG teraz może to dać wg swojej SUWERENNEGO PLANU, ale nie obiecuje na obecny czas obecnych ciał i upadłego świata takich rzeczy :  http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_11.html : "Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 5 - nowotwór, choroby, lwy i ogień". Fałszywe słodkie obietnice prowadzą do upadku wiary, frustracji ale będą chętnie słuchane, przyjmowane przez wielu wierzących - oby nie przez nas : "Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. 3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. 4 I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom." - 2 Tymoteusz 4:2-4 ______ "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce" - BW

W nie jednym dziś kościele przyjaciele Daniela usłyszeliby że głupotę robią wybierając śmierć za odmowę oddania pokłonu. Usłyszeliby różne zwodnicze argumenty że wolą Bożą jest aby oddali ten pokłon a nie ginęli : "kompromisowe czczenie demonów"- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html
Mamy różne problemy, różne doświadczenia i dobrze modlić się do PANA JEZUSA o rozwiązanie, pomoc ale JEGO plan doskonały może zawierać różne doświadczenia, utrapienia. Zamiast więc stawiać opór, buntować w różnych doświadczeniach, próbach co przynosi niepokój, gorycz, frustrację, upadek wiary - trzeba powiedzieć "TAK" na każdą możliwość jaką PAN postanowi. Dobrze się modlić ale na końcu mówić : "PANIE JEZU niech twoja wola się stanie, a nie to co ja chcę.". ON jest nieskończenie mądrzejszy od nas więc to nie ON ma wykonywać nasz plan, ale to MY mamy wykonywać JEGO plan i bezgranicznie być posłuszni MU i JEGO biblijnej apostolskiej nauce. Bezgranicznie poddani poddani JEGO woli, JEGO planowi.  "Przekręcane nauki JEZUSA - Prawdziwe biblijne znaczenie słów o zapieraniu się siebie i codziennym braniu niesieniu swojego krzyża." - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/05/przekrecane-nauki-jezusa-prawdziwe.html  
ON jest doskonale ŚWIĘTY, MĄDRY, MIŁUJĄCY więc to nie ON ma wykonywać nasz plan, ale to MY mamy wykonywać JEGO plan. To MY mamy być poddani JEGO planowi, a nie ON naszym planom. My mamy spełniać JEGO wolę, a nie ON nasze pożądliwości i zachcianki. Mamy być MU bezgranicznie posłuszni w JEGO biblijnych przykazaniach i biblijnej nauce.  
PAN JEZUS dopuści kiedyś bardzo ciężkie czasy - ON jest ABSOLUTNIE SUWERENNYM BOGIEM. PAN JEZUS zerwie pieczęcie np 2 pieczęć przyszłą wojnę światową. ON a nie diabeł zerwie te pieczęcie i gdy te czasy nadejdą musimy dalej ufać MU że dalej dzieje się JEGO plan i musimy poddawać MU się bez względu na to co postanowi z nami. Tak podczas przyszłej wojny światowej nadal ABSOLUTNIE SUWERENNY ŚWIĘTY BÓG MIŁOŚCI JEZUS będzie panował nad wszystkim. ON dopuści do śmierci męczeńskiej wielu swych dzieci ale to jak pokazuje Biblia będzie ku chwale PANA, ku nawróceniu wielu, na świadectwo dla świata. 
Czy życie, czy śmierć PAN nam postanowi to musimy mówić : "zgadzam się na to PANIE".  "Czarny scenariusz dla Polski Objawienie Jana 6:4-6 - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XV" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/czarny-scenariusz-dla-polski-objawienie.html

Cokolwiek PAN postanowi z nami w tym życiu to bądźmy MU zawsze poddani przez zaufanie i patrzmy na obecne utrapienia, cierpienia, śmierć z perspektywy zmartwychwstania, chwalebnego ciała - mamy w naszym PANU wieczne obietnice. Bądźmy wiernymi sługami-niewolnikami doulos żyjąc dla woli PANA a nie dla pożądliwości i  pamiętajmy : najlepsze dopiero przed nami : "Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 3 - niesamowita doskonała przyszłość" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

              chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 16.09.2019 Puławy , Dominik


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza