wtorek, 19 marca 2019

Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część 8 - Psalm 22:6 i robaczek Jakub
Może ktoś z was dzisiaj jest w położeniu że jest traktowany jak nieczłowiek, jest traktowany jak robak, jak jakiś śmieć, piąte koło u wozu. Może w jakimś miejscu jest ktoś źle traktowany przez innych - nie należy upadać na duchu w takim położeniu. Nie należy załamywać się, ale zło dobrem zwyciężać patrząc na ŻYWEGO ZBAWICIELA który też był traktowany przez wielu jak robak, jak śmieć którego należy się pozbyć.  "Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:3

Dzisiaj wielu uczniów Zmartwychwstałego jest w prześladowaniu, pogardzie, odrzuceniu, nienawiści, obrzydzeniu itd ale sam nasz Nauczyciel był takim, a nawet w jeszcze gorszym położeniu  tak że Mesjański Psalm 22 mówiący proroczo o Chrystusie zawiera słowa - "jestem robakiem" : " Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu.
7 Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc" Psalm 22
"Jestem robakiem a nie człowiekiem" - te słowa pokazują stosunek większości Judejczyków do Chrystusa. U większości z nich był w skrajnej pogardzie, nienawiści, obrzydzeniu i zlekceważeniu. Był upokarzany, odrzucany, wyśmiewany, wyzywany, szkalowany, atakowany itd. 
Wzgarda, pośmiewisko, nienawiść, odrzucenie, upokorzenie to był chleb powszedni dla Zbawiciela. Czytamy na kartach ewangelii jak źle był traktowany przez wiele osób. Czytamy jak był oskarżany, pomawiany o opętanie, szaleństwo, zwodzenie ludzi, łamanie przykazań. Czytamy jak naśmiewano się z NIEGO, jak szydzono z NIEGO. Czytamy jak był prowokowany, jak robiono zasadzki na NIEGO. Czytamy jak MU się sprzeciwiano gdy nauczał prawdy, gdy czynił dobro, gdy uzdrawiał ludzi. Czytamy jak bezwzględnie był traktowany nawet wisząc na krzyżu, gdzie trafił niewinni, bo lud wybrał uwolnienie mordercy, a dla bezgrzesznego, doskonałego Chrystusa wołał o śmierć. Zbawca był traktowany, nie jak człowiek ale jak robak którego się brzydzi, depcze. 

PAN JEZUS przed założeniem świata wiedział, że tak zostanie potraktowany gdy przyjdzie na ziemię jako człowiek - Zbawiciel. Wiedział, że przez większość będzie traktowany jakby był robakiem, ale z miłości do OJCA i do nas - ludzi, wziął to wszelkie pohańbienie, wzgardę, nienawiść. Dla mnie, dla ciebie to zrobił. Dla mnie, dla ciebie tak się poświęcił !! Dla mnie, dla ciebie zgodził się być traktowany jak robak. Nie ma i nie będzie większej miłości, większego poświęcenie od tych które okazał Zbawiciel Jezusa Chrystus, który na 33,5 roku porzucił swoje Bóstwo a stał się człowiekiem, aby żyć doskonałym, bezgrzesznym życiem i oddać je na ofiarę przebłagalną za nasze winy wobec ŚWIĘTEGO BOGA, abyśmy dostąpili przebaczenia i otrzymali moc do stania się dziećmi Bożymi które nie żyją już dla pożądliwości, ale żyją dla woli Bożej.
Robak/robaki - ludzie nie lubią ich, przeważnie ludzie mają wstręt do robaków, brzydzą się robakami. Na sam widok robaków wielu robi się niedobrze, inni wykrzywiają twarz na ich widok, odsuwają się, lub biorą coś do ręki aby zniszczyć te robaki.
Ludzie często mają w domu psy, koty i inne zwierzęta, ale raczej nikt z nich nie chce mieć w domu robaka/robaków. Ludzie głaszczą np koty, ale raczej nikt z nich nie chciałby głaskać jakiegoś robaka. Robaki przeważnie wywołują obrzydzenie, wstręt. 

Różni ludzie chcą mieć w domu różne zwierzęta, ale raczej nikt nie chce mieć w domu robaków. Gdy w domu zalęgną się jakieś robaki to ludzie chcą je wytępić. Raczej nikt ich nie chce dożywiać, i raczej nikt się nimi nie chlubi. Wręcz przeciwnie ludzie, nie chcą aby inni wiedzieli że mają jakieś robactwo w domu. 

Za zabicie kota, psa można pójść nawet do więzienia, ale nikt nie idzie do więzienia za zabicie robaka. Zabicie np psa, kota wywołuje powszechną dezaprobatę, sprzeciw społeczeństwa, ale nikt nie widzi problemu gdy zabije się robaka. Gdy ktoś zabija robaki które zalęgły mu się w domu, to żaden sąd mu za to nie grozi. 

Jeśli ktoś przypadkowo nadepnąłby, najechał na robaka to nikt by go nie żałował. Ale gdyby to samo spotkało np psa, kota to reakcja byłaby już inna. Robak to w końcu tylko robak.
" Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu." - Psalm 22:6 - TEN który wszystko stworzył w tym nas - ludzi. ON wyparł się siebie, przyjął postać sługi [Filipian 2:6-8] i pozwolił swojego upadłemu, zbuntowanemu stworzeniu aby GO tak źle traktowało - jak robaka. To wszystko z miłości do nas, a więc i my gdy cierpimy za wierność Chrystusowi nie upadajmy na duchu, nie załamujmy się - ON też cierpiał niewinni i to o wiele bardziej niż my. Nie musiał przychodzić na tą bezbożną ziemię, ale chciał bo jest Dobry, bo jest Miłością. Pytanie do nas : czy będziemy odwzajemniać MU miłość, nawet w czasie prześladowania i ucisku, czy może będziemy przechodzić obojętnie wobec NIEGO i JEGO miłości. Tak wiele rzeczy diabeł nam proponuje - tak wieloma rzeczami nas kusi i chce odwrócić nasze serce, umysły od ŻYWEGO BOGA. Nie dajmy się mamić. Niech oczy naszego umysłu będą zdrowe przez skupienie, koncentrację na ŚWIĘTYM BOGU MIŁOŚCI i JEGO rzeczach : "Moje oczy nieustannie patrzą na PANA, bo on wyrwie z sidła moje nogi." - Psalm 25:15 ... "Stawiam PANA zawsze przed oczami; skoro on jest po mojej prawicy, nie zachwieję się." - Psalm 16:8
" Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu." - może my też jesteśmy dzisiaj, lub będziemy w przyszłości pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. Nawet jeśliby tak się z nami stało to nie nie trwóżmy się, nie upadajmy na duchu, nie załamujmy się, ale bądźmy mężni i dzielni bo PAN jest i będzie z nami w tym wszystkim : "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.
12 Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami." - Mateusz 5:10-12

Zbawiciel doświadczył w najwyższym stopniu wszelkiej wzgardy, odrzucenia, szyderstwa, wyzwisk, nienawiści itd - więc skoro sam tego doświadczył i jest Wszechmogący, to rozumie co przechodzimy i wie jak nam pomóc, wie jak nas umocnić, wie czego potrzebujemy aby wytrwać do końca w wierności JEMU. Nie ma takiego problemu, którego ON by nie mógł rozwiązać. Nie ma takiej sytuacji w której ON WSZECHMOGĄCY nie mógłby nam pomóc. Z miłości do nas pozwolił aby być "robakiem". Ten który do Mojżesza powiedział : "JESTEM KTÓRY JESTEM", uniżył, poświęcił się dla nas i mówi ustami Dawida : "JESTEM ROBAKIEM, A NIE CZŁOWIEKIEM". 
Robak kojarzy się z czymś małym, wzgardzonym, słabym, bezsilnym, bezradnym, opuszczonym, niechcianym, lekceważonym, skrajną degradacją, niezauważonym, nieistotnym, upokorzonym.
Taka np dżdżownica czy nie jest słaba, bezsilna, bezradna wobec człowieka. Kot może uciec na drzewo, podrapać ale co może np dżdżownica ?? Pies może uciec, pogryźć ale co może np dżdżownica ??  Gdy po deszczu dżdżownice wychodzą np na chodniki to wiele z nich jest rozdeptanych, rozjechanych przez rowery - nikt nad tym nie ubolewa, bo to tylko robak. Coś małego, nieistotnego. Nie mówię że dobrze rozdeptywać dżdżownice, ale są tak nieistotne że nikt nie ubolewa raczej nad nimi. 

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski " - Izajasz 41:14 - lud Boży też jest wzgardzony, lekceważony, deptany przez bezbożny świat. W oczach wielu ludzi - chrześcijanie to głupcy, podludzie itd. Zbawca zapowiedział nam, że po wielkich wojnie w czasach ostatecznych będziemy znienawidzeni przez wszystkich dlatego że należy do Chrystusa, i służmy Chrystusowi : "Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia." - Łukasz 21:17

PAN JEZUS i OJCIEC widzą jak jesteśmy i będzie traktowani i dają nam słowa wielkiej pociechy i zachęty do trwania w ufności wobec NICH : że mimo że będziemy traktowani jak robaki przez ludzkość wrogą Chrystusowi, to PAN będzie z nami i umocni nas : "Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę! (14) Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. (15) Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. (16) Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił Świętym Izraelskim" - Izajasz 41:13-16
Nawet jeśli wszyscy ludzie odwrócą się od nas, nawet jeśli będą wobec nas wrodzy, nienawistni. Nawet jeśli będziemy w skrajnej pogardzie, szyderstwie, upokorzeniu to mamy obietnicę ze PAN JEZUS jest z nami, wspomoże nas ku dalszemu wypełnianiu JEGO woli. 
PAN sam to przechodził, więc nie zawiedzie nas, nie zostawi samych.

" Podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. 17 Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwa." - 2 Tymoteusz 4:16-17 ________ " Oglądałem się na prawo i spojrzałem, ale nie było nikogo, kto mnie znał; nie było dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczył o moją duszę. 5 PANIE, wołam do ciebie, mówiąc: Ty jesteś moją nadzieją, ty jesteś moim udziałem w ziemi żyjących." - Psalm 142:4-5

Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się." - Efezjan 6:13

" My jesteśmy głupi dla Chrystusa, ale wy mądrzy w Chrystusie, my jesteśmy słabi, ale wy mocni, wy szanowani, a my wzgardzeni.
11 Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się;
12 I trudzimy się, pracując własnymi rękami. Gdy nas znieważają – błogosławimy, gdy nas prześladują – znosimy;
13 Gdy nam złorzeczą – modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie [perikatharma] tego świata, jak odpadki [peripsema] u wszystkich, aż do tej chwili." - 1 Koryntian 4:10-13

perikatharma : brud [resztki po oczyszczeniu], najbardziej obrzydliwi,nikczemni ludzie, 
peripsema : odpadki po zeskrobaniu zabrudzenia
Przez ludzi może będziemy uważani za najgorszych ludzi, za najgorszy element. Najważniejsze że w oczach STWÓRCY przez Chrystusa - jesteśmy JEGO umiłowanymi dziećmi. Ważne jak postrzega nas WSZECHMOGĄCY a nie ludzie którzy są prochem, marnością. " Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.21 Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał." - Jan 15:20-21
"Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.13 Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd." - 2 Tymoteusz 3:12-13

Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 8

Może w oczach ludzi będziemy robakami, ale wiemy kto jest naszym ZBAWICIELEM i OJCEM. Wiemy że mamy życie wieczne, obietnice zmartwychwstania, rajski dom OJCA. " Będą was wyłączać z synagog; owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga.3 A uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie." - Ew Jana 16:2-3 _________ " To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." - Jan 16:33 
" Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia." - Objawienie Jana 2:10
Może jesteśmy dziś i będziemy "jutro" robaki dla wielu ludzi, ale błogosławieni którzy znoszą niewinne cierpienia : " o bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie20 Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu." - 1 list Piotra 2:19-20 _________ " Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie." - 1 Piotr 3:14 _____ " Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle." - 1 Piotr 3:17 _____ " Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia jego chwały cieszyli się i weselili. 14 Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. 15 Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. 16 Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu." - 1 Piotr 4:13-16

Może dla wielu jesteśmy lub będziemy robakami, ale żaden człowiek nie jest robakiem dla Wszechmogącego i ON nie wstydzi się słabych, wzgardzonych, nieistotnych : "Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych.28 I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz;29 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało." - 1 Koryntian 1:26-29
Siła, moc do niezałamywania się, ale wytrwałego wypełniania woli OJCA jest w ŻYWYM JEZUSIE który nas kocha wraz z OJCEM : "Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. 8 Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni; 9 Prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni." - 2 Koryntian 4:7-9 ....... zobaczcie też np 2 Koryntian 6:4-10. Bez Chrystusa - bez stałego trwania w NIM - w żywej osobistej relacji, społeczności uschniemy, ale trwając stale, ciągle w KRZEWIE WINNYM będzie duch Chrystusowy stale przenikał nasze serca, umysły i wydawać będziemy owoce. Tak osobiście postrzegam 15 rozdział Jana mówiący o trwaniu w krzewie winnym. PAN to żywa osoba, a nie zestaw formułek których trzeba się wyuczyć na pamięć. 
Tylko Wszechmogący JEZUS może uczynić nas silnymi, mocnymi bo prawdziwa siła i moc nie są w mięśniach, pieniądzach, znajomościach, ani w żadnych innych ludziach, przedmiotach. Tylko w Zmartwychwstałym któremu codziennie należy poddawać swoje życie przez zapieranie się siebie, branie swojego krzyża. " Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. 13 Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia." - Filipian 4:12-13

Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem." - 2 Koryntian 8:9 - ubogaceni nie w złoto, dolary, wille itd ale ubogaceni wewnętrznie Chrystusowym życiem w nas. PAN sprawia że obfitujemy w coraz większe i większe uświęcenie, owoc ducha ... BÓG uniżył się na 33,5 roku do rangi człowieka. Syn stał się na ten czas nie tylko mniejszym od OJCA, ale mniejszym nawet od aniołów - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html  - tylko PRAWDZIWY BÓG mógł zrobić taki cud. Dziękujmy MU stale - niech PAN daje nam w pełni rozumieć swoją miłość, jak wielkie jest JEGO miłosierdzie i jak wielki skarn w NIM dostaliśmy. Obyśmy w pełni widzieli Boże wspaniałości okazane nam przez łaskę i obyśmy obfitowali w dziękczynieniu, oddawaniu chwały, poświęceniu w pełnieniu woli BOŻEJ. BÓG nieskończenie bardziej poświęcił się dla nas, więc nie dajmy zatrzymać się szyderstwom, zniewagom, żadnym przeciwnościom .... http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html
BÓG Stwórca zajął najniższą z najniższych pozycji - wyparł się na krótko swego BÓSTWA i przyjął skrajną wzgardę, odrzucenie, nienawiść swego stworzenia : " Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu" - Psalm 22. Psalmy wiele mówią o wzgardzie, porzuceniu, wrogości, nienawiści, szyderstwie itd. Warto stale je poznawać, uczyć się ich cennych wskazówek, aby bezgranicznie ufać Zbawcy i OJCU. ONI nas nie zawiodą, nie porzucą. W ich oczach nie jesteśmy robakami. 

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski " - Izajasz 41:14 - PAN tutaj mówi : mimo że jesteś robakiem dla ludzi, to dla mnie jesteś cenny, wspomogę cię, umocnię. Mimo że jesteś taki słaby, mały to moja laska wystarczy ci aby cie umocnić, przeprowadzić przez najcięższe wydarzenia, najgorsze czasy : "Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa." - 2 Koryntian 12:9
Gdy idziemy przez cierpienia ufając Chrystusowi, wierząc że są one ku jakiemuś naszemu dobru i ku dobremu świadectwu dla innych oraz ku chwale Bożej to nabieramy sił i te cierpienia stają się darem : "gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć" - Filipian 1:29 - "Silniejszy od strongmanów metamorfoza dekady część 2 - wzrost mięśni wiary wzrost duchowej siły"http://mieczducha888.blogspot.com/2018/07/silniejszy-od-strongmanow-metamorfoza.html
" Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. " - Księga Izajasza 53. Chwała OJCU, chwała BARANKOWI za wszystko. Chwała że stworzyli wszechświat, ziemię i nas ludzi - chwała IM że po tym jak grzech zepsuł, zniszczył początkową harmonię to nie zostawili nas w beznadziei, śmierci. Chwała IM za GOLGOTĘ. Zbawca wiedział że będzie traktowany jak robak i że zostanie zabity. Wiedział a nie wycofał się, nie zostawił nas w beznadziei, ale przez swoje bezgrzeszne życie i ofiarną śmierć otworzył drzwi ku wieczności. ON jest tymi drzwiami. Błogosławiony kto codziennie poddaje MU swoje życie - kto nie żyje w samowolce ale JEGO uznaje swoim PANEM i ZBAWICIELEM. 
Nie bój się robaczku Jakubie ..... to słowa do każdego z nas, bo w tym świecie będziemy wrogo traktowani, będziemy w pogardzie, szyderstwie itd - ale mamy się nie bać. Sam Wszechmogący obiecuje pomoc bezgranicznie ufającym MU. Nie bójmy się, nie bójmy się. PAN JEZUS WSZECHMOGĄCY jest w nas i z nami i ON doskonale wie jak to jest być traktowanym jak robak  ................ "Oczekuj PANA, bądź dzielny, a on umocni twoje serce; oczekuj więc PANA." - Psalm 27 ______ "Bądźcie dzielni, wszyscy, którzy pokładacie nadzieję w PANU, a on umocni wasze serca." - Psalm 31 

         chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 19.03.2019 Puławy , DominikBrak komentarzy:

Prześlij komentarz