środa, 28 lipca 2021

Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 25 - Trynitarianizm Trójca są herezją i bluźnierstwem


 Kilka dni temu odwiedziłem pewnego człowieka, który przy okazji pożyczył mi jakieś niby "rozważania biblijne" na każdy dzień - to co mi pożyczył jest na grudzień. Z grzeczności wziąłem, powiedziałem że sprawdzę co tam jest. Na przykładzie tych "rozważań biblijnych" pokaże jaką herezją trynitarianizm, jakim bluźnierstwem jest wiara w Trójcę. Te "rozważania biblijne" mają inne błędne, nieprawdziwe nauki, ale ja tylko poruszę temat trzeciej osoby trynitarianizmu. Wrzucę dwa zdjęcia z tego miesięcznego "rozważania" - na podstawie których odniosę się do tematu. 

                                                    pierwsze zdjęcie tych pseudo - biblijnych rozważań


Cytuję : "Jak poddać się prowadzeniu Ducha Świętego". 

"I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. (30) A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz?" - Dzieje Apostolskie 8:29-30.

"Często chrześcijanie chcą wiedzieć w jaki sposób oddać się prowadzeniu Ducha Świętego i doświadczyć głębszej relacji z tą wspaniałą Osobą Trójcy, która została wysłana, by chodzić z nimi i pomagać im. Poddając się Duchowi Świętemu, poddajesz się kierownictwu Jego Słowa, ponieważ On jest autorem Świętej Biblii.               Sposobem, w jaki poddajesz się prowadzeniu kogoś, nie jest poprzez skłanianie swojej głowy czy klękanie, które są jedynie zewnętrznymi oznakami. Jest to poprzez bycie posłusznym tej osobie i poprzez chętne robienie wszystkiego, o co ta osoba cię poprosi. Poddanie się Duchowi Świętemu oznacza, że oddajesz siebie temu, co On mówi do ciebie abyś zrobił i idziesz za Jego Słowem całym sercem. Jeżeli nie słuchasz Jego Słowa, nie jesteś Jemu poddany. A więc, poddanie się Duchowi Świętemu jest wykonywaniem Słowa Bożego, pozwalaniem aby Jego Słowo stawało się żywe poprzez ciebie.    Kiedy Słowo zdominuje twój umysł, łatwo ci będzie postępować według instrukcji Ducha Świętego, i robić to, co ci powie.  Pisane Słowo Boże i Duch Święty świadczą o Jezusie jako o żyjącym Słowie. Im bardziej Słowo Boże zdominuje twój umysł, twoje decyzje i twoją percepcję, tym bardziej Duch Święty będzie kontrolował twoje życie. Tak więc, Duch Święty kontroluje i prowadzi cię poprzez Słowo.     Jeśli nie znasz Słowa Bożego, trudno ci będzie iść za prowadzeniem Ducha Świętego. Najlepszym sposobem aby ocenić to, co słyszysz, jest poprzez swoją znajomość Słowa Bożego. Kiedy żyjesz zgodnie ze Słowem, twoje życie będzie zsynchronizowane z Duchem Bożym, i będzie ci łatwo powierzyć się Jemu, i robić to, o co cię prosi.            Modlitwa : Drogi Duchu Święty, uznaję Ciebie za Tego, który prowadzi mnie po ścieżce, o której powinienem chodzić. Jesteś moim Pocieszycielem i Pomocnikiem, tym, który mnie wzmacnia, który jest zawsze gotowy i moim Przewodnikiem. Otwieram swoje serce dzisiaj dla Ciebie abyś zrobił we mnie i przeze mnie dobre rzeczy. Dziękuję Ci, że uczyniłeś Słowo Boże rzeczywistym dla mnie, i że prowadzisz mnie na drodze życia, w imieniu Jezusa. Amen." - koniec cytatu. 

#########################################################################

MÓJ KOMENTARZ do zdjęcia : 

Po pierwsze zacytowany fragment 8 rozdziału Dziejów Apostolskich nie mówi o trzeciej osobie, zresztą Biblia nigdy nigdzie nie mówi o trzeciej osobie tzw. Trójcy. "Duch" z Dziejów Apostolskich 8:29 to anioł posłany przez OJCA i CHRYSTUSA. Spójrzcie sobie na całość historii, na kontekst : "A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. (27) I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, (28) powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. (29) I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu" - Dzieje 8:26-29 BW ...... aniołowie Boży są duchami : "A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. (14) Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1 BW.

No i dalej na końcu pod "Duchem Pańskim" który porwał, przeniósł Filia - prawdopodobnie dalej jest mowa o tym sam aniele Pańskim : "Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. (40) Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei." - Dzieje Apostolskie 8:39-40. Nigdzie tu nie ma mowy o trzeciej osobie trynitarianizmu. Trzecia osoba nie istnieje, to wyimaginowana osoba którą wymyślono na podstawie błędnie odczytywanych wersetów, błędnych założeń, nie rozumienia tematu  Wszechobecności YHVH itd. 

Termin "DUCH ŚWIĘTY" - ma różne znaczenia w Biblii, ale nigdy nie odnosi się do trzeciej osoby Trójcy - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 4 : Duch Święty wg Biblii ruach i pneuma" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_27.html

Wróćmy do zacytowanego tekstu ze zdjęcia którego autorem jest pewien mężczyzna - "pastor" ... PS - "Nie nazywaj siebie ani nikogo innego "pastorem" - Ewangelia Mateusza 23:8-10 i Efezjan 4:11" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/nie-nazywaj-siebie-ani-nikogo-innego.html

Ten człowiek pisze o poddawaniu się trzeciej osobie, o kierownictwu trzeciej osoby i że ta trzecia osoba jest autorem Biblii. Pisze o kontroli trzeciej osoby i o powierzeniu się jej. Nawet modli się do trzeciej osoby. Nie ma trzeciej osoby, więc moim Panem któremu się jedynie poddaję, który mnie kieruje jest za wolą OJCA - sam ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS YHVH. To CHRYSTUS YHVH ma nade mną kontrolę, to ON jako LOGOS przemawiał do ludzi spisujących Biblię, a nie nieistniejąca trzecia osoba. To JEMU się powierzam, bo ON jest moim ZBAWICIELEM. Nigdzie w Biblii nie występuje trzecia osoba i nikt jej nie oddaje chwały, nikt się do niej nie modlił. Trynitarianizm to herezja. W skryty, podstępny sposób odsuwa w pewien podstępny sposób CHRYSTUSA w wielu rzeczach na boczne tory, umniejsza GO - przypisując różne rzeczy, działania tzw. trzeciej osobie. 

Modlitwy, prośny, dziękczynienia kieruję wprost tylko do dwóch osób YHVH : do OJCA i do CHRYSTUSA który zmartwychwstało jako ponownie YHVH. 

Zobaczcie modlitwę tego człowieka - fragment : "Drogi Duchu Święty, uznaję Ciebie za Tego, który prowadzi mnie po ścieżce, o której powinienem chodzić. Jesteś moim Pocieszycielem i Pomocnikiem, tym, który mnie wzmacnia, który jest zawsze gotowy i moim Przewodnikiem."

Nieistniejąca trzecia osoba nie jest i nigdy nie będzie moim Przewodnikiem, Pocieszycielem, Pomocnikiem, ani nikim innym. CHRYSTUS za wolą OJCA jest wszystkim i we wszystkich : "Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus" - Kolosan 3:11. UBG

To CHRYSTUS WSZECHOBECNY YHVH sprawia że niczego mi nie braknie. To ON mnie nasyca, poi. To ON mnie prowadzi. To ON jest ze mną i we mnie. To ON mnie chroni, broni, udziela darów, uczy, wychowuje i będzie ze mną do końca. ON CHRYSTUS, a nie nieistniejąca trzecia osoba - "Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. (2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. (3) Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. (4) Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. (5) Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. (6) Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni." - Psalm 23. 

Nie wyimaginowana trzecia osoba mnie wzmacnia i prowadzi drogą życia, ale sam CHRYSTUS który jest DROGĄ PRAWDĄ ŻYCIEM mnie wzmacnia ... " Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi" - 1 Tymoteusz 1:12 UBG ....... "Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie" - 2 Tymoteusz 2:1 UBG ......... "W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy" - Efezjan 6:10. Mnie wzmacnia CHRYSTUS PAN ZBAWICIEL i BÓG PRAWDZIWY, a nie nieistniejąca trzecia osoba. Ta Trynitarianizm popełnia grzech bałwochwalstwa wobec OJCA YHVH i SYNA CHRYSTUSA YHVH. - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 6 prawica ręka ramię Wszechobecnego JEZUSA BOGA PRAWDZIWEGO" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_8.html

Ten człowiek nazywa trzecią osobą swoim Przewodnikiem, a tym czasem CHRYSTUS mówi że jest tylko jeden Przewodnik : "Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami [strong 2519], gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus" - Mateusz 23:10 BW ...... "Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, Chrystus" - UBG.   Kathegetes 2519 - m.in : ktoś prowadzący innych drogą uczenia się poprzez udzielanie potrzebnych instrukcji, mistrz-nauczyciel. 

To CHRYSTUS o zmartwychwstania pomagał apostołom, był z nimi a nie trzecia wyimaginowana osoba - "A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły." - Marek 16:16. Nie czynię cudów, nie jestem apostołem, ale to CHRYSTUS z woli OJCA, jest TYM który i mi pomaga, uczy, wzmacnia, pociesza, wychowuje, prowadzi i robi inne BOŻE rzeczy. Trzecia osoba nie jest ze mną i ani we mnie. Ze mną i działającym we mnie jest CHRYSTUS WSZECHOBECNY YHVH ... "Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28) Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. (29) Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie." - Kolosan 1. UBG

CHRYSTUS jest moim Pocieszycielem, Pomocnikiem, Obrońcą, Duchem Prawdy itd. - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 13 JEZUS WSZECHOBECNY BÓG to zapowiadany INNY POCIESZYCIEL DUCH PRAWDY Ewangelia Jana rozdziały 14 i 15" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_26.html

To ON jest ze mną po wszystkie dni, a nie ktoś zamiast NIEGO, w JEGO zastępstwo - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 17 Proste jasne biblijne porównania do doczesnych rzeczy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/12/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

                                               Drugie zdjęcie z tych pseudo-rozważań biblijnych :


Cytuję : "Bądź blisko Ducha Świętego"

"Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi." - 2 Koryntian 13:13

"Jedną z dróg do rozwinięcia intymnej relacji z Duchem Świętym jest społeczność z Nim [przebywanie z Nim]. Zazwyczaj, jeśli z kimś nie rozmawiasz, twoja relacja z nim nie może być budowana, nawet jeśli dobrze znasz tę osobę. Bez względu na to, jak blisko jesteście, bez ciągłej wymiany myśli i idei wasza relacja nie może się rozwijać. Każda relacja bez odpowiedniej ilości kontaktów słabnie, czy to relacja pomiędzy rodzicami i dziećmi, małżonkami, przyjaciółmi, kolegami, współpracownikami, czy nawet twoja relacja z Bogiem.        Dobra komunikacja wspomaga i wzbogaca relację. A zatem jeśli masz zamiar mieć bogatszą społeczność czy lepszą relację z Duchem Świętym, powinieneś często komunikować się z Nim. Naucz się mówić do Ducha Świętego w modlitwie, On jest osobą, a zatem powinieneś odnosić się do Niego i rozmawiać z Nim jak z osobą.  Błogosławieństwo z 2 listu do Koryntian 13:13, które zwykle wypowiadamy na zakończenie spotkania, przedstawia rodzaj relacji czy bliskości, którą powinniśmy mieć z Duchem Świętym. Źródłem łaski jest Jezus, źródłem wszelkiej miłości Bóg [Ojciec], ale to z Duchem Świętym mamy społeczność (relację).      Ojciec jest w niebie, Jezus poszedł do nieba, ale Duch Święty jest tutaj z nami. Bóg, jakiego znamy i z którym kontaktujemy się na co dzień, to Duch Święty. On jest tym, który jest z nami na ziemi. On jest tym, który urzeczywistnia nam obecność Ojca i Syna.  Dlatego, naucz się częściej z Nim rozmawiać poprzez mówienie innymi językami.      To wzbogaci Twoją relację z Duchem Świętym. Mów innymi językami każdego dnia. Nie pozwól, aby było to okazjonalnym ćwiczeniem, które wykonujesz tylko wtedy, kiedy czujesz się duchowo naładowany. Zrób z tego raczej codzienne, świadome zajęcie, a wtedy twoja relacja w Duchu Świętym wzniesie się na wyższy poziom.           Modlitwa : Drogi niebiański Ojcze, dziękuję Ci za ogromny zaszczyt i przywilej komunikowania się z Tobą poprzez Ducha Świętego. Kiedy pozostaję w tej społeczności, moja relacja i intymność z Twoim Duchem odnosi mnie na wyższe poziomy łaski i przychylności i powoduje, że przoduję we wszystkim, cokolwiek robię, we wszechmocnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen" - koniec cytatu. 

#########################################################################

MÓJ KOMENTARZ do zdjęcia :

Ten człowiek ze zdjęcia promuje tzw. mowę językami do trzeciej osoby i zapewne ma na myśli falsyfikat, podróbkę daru - "O darze języków część 1 - Jak rozróżnić prawdziwy dar języków od podróbek ??" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/04/o-darze-jezykow-czesc-1-jak-rozroznic.html

Chrystus gdy uniżył siebie do postaci człowieka, do postaci sługi i przyszedł na tę ziemię, to nigdy nie modlił się do nikogo innego jak do samego OJCA. Chrystus nie miał relacji, społeczności z trzecią osobą, bo nigdy w taką nie wierzył, nigdy o takiej nie mówił. Zawsze jako człowiek - drugi Adam podczas kenozy - zawsze wskazywał na samego OJCA. Zawsze mówił że wszystko co ma jest od samego OJCA, że dzieła które czyni są dziełami OJCA. Wykazywałem to w wielu miejscach w poprzednich częściach o binitaranizmie np. - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 14 Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 16-17 i inne kenoza i JEDYNY PRAWDZIWY BÓG Jn 17:3" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

"Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 12 Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 7-13" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

Chrystus człowiek znał BOGA PRAWDZIWEGO jako samego OJCA i wskazywał że gdy zmartwychwstanie, to i ON znowu będzie YHVH równym OJCU, ale nigdy nie wymieniał trzeciej osoby. Apostołowie również gdy oddawali definicje BOGA PRAWDZIWEGO, to wskazywali tylko i wyłącznie na dwie osoby YHBH. Nie na jedną jak unitarianie, nie na trzy jak trynitarianie, ale na dwie. Natchniona Biblia uczy binitarianizmu. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 3 : apostolskie biblijne wyznanie wiary oraz apostolska definicja BOGA PRAWDZIWEGO" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html

" Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. (5) Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, (6) wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy" - 1 Koryntian 8 - apostoł Paweł nie wymienia w tym wyznaniu wiary YHVH jako jednej osoby, ani nie wymienia jako trzech osób. Wymienia DWIE BOSKIE OSOBY YHVH - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 22 Biblijne dowody że "Szema Izrael" mówi o binitarianizmie" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/03/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_12.html

Werset ze zdjęcia : "Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi." - 2 Koryntian 13:13 - nie mówi o Trójcy. Paweł nie zaprzecza sam sobie. Nie zaprzecza swemu wyznaniu z 1 Koryntian 8, ani innym swoim naukom w którym głosi binitarianizm.  "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa" - 2 Koryntian 1:2 - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 9 łaska wam i pokój tylko od OJCA i SYNA. Nowotestamentowe listy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

Społeczność Ducha Świętego to nie relacja, społeczność z trzecią osobą, ale "koinonia" - udział w darach DUCHA ŚWIĘTEGO czyli w darach BOGA PRAWDZIWEGO - darach OJCA i CHRYSTUSA, albo może Paweł ma na myśli społeczność Ducha Świętego, jako społeczność braci i sióstr w których zamieszkuje BÓG, ale nie trzecia osoba, ale OJCIEC i BARANEK : "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" - Ewangelia Jana 14:23 BW

Społeczność chrześcijan z BOGIEM PRAWDZIWYM - to społeczność chrześcijan z OJCEM I SYNEM. Nie ma w tym żadnej trzeciej osoby, bo BÓG PRAWDZIWY czy YHVH to nazwa, imię tylko OJCA i SYNA. Trzecia osoba to bałwochwalstwo ... "co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem" - 1 list apostoła Jana 1:3. Na końcu listu Jan nazywa "BOGIEM PRAWDZIWYM" nie jedną osobę, nie trzy osoby, ale dwie osoby. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 16 - binitarianizm w 1 liście i w 2 liście ap Jana oraz Comma Johanneum" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/11/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

Ten człowiek nie tylko błędnie odczytuje więc Dzieje Apostolskie 8:29-30, ale również błędnie odczytuje 2 Koryntian 13:13. Ani w jednym, ani w drugim miejscu nie ma mowy o trzeciej osobie. Tak samo o trzeciej osobie nie mówi Filiian 2:1, ani żadny inny biblijny tekst : "Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, (2) dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. (3) I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. (4) Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. (5) Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie" - Filiian 2. 

Pokażcie mi wyznawcy Trójcy gdzie Chrystus podczas kenozy jako człowiek oddawał chwałę trzeciej osobie?? Gdzie modlił się do trzeciej osoby ?? Pokażcie mi to wyznawcy Trójcy. Nigdzie nie ma takich rzeczy. Chrystus będąc człowiekiem chwalił samego OJCA, do samego OJCA się modlił, to sam OJCIEC czynił wszelkie BOŻE dzieła. Trynitarianizm to zwiedzenie, trzecia osoba to zwiedzenie ... "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś." - Jan 17:3 - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 10 - JEZUS YHVH i Jego kenoza, biblijna modlitwa psalmisty do PANA JEZUSA, binitarianizm w tzw Pismach starotestamentowych" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/08/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

Trynitarianizm nie głosi że CHRYSTUS jest rzeczywiście, osobiście, bezpośrednio, dosłownie obecny ze swym ludem i w swoim ludzie, ale że jest w sposób pośredni przez trzecią osobę, bo sam jest o prawicy OJCA w niebie. Tak CHRYSTUS YHVH jest po prawicy OJCA w niebie, ale jako WSZECHOBECNY YHVH mający wszelką władzę, moc w niebie i na ziemi - nie jest ograniczony żeby nie mógł być osobiście, bezpośrednio pośród swego ludu i w swoich zbawionych ... "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 2 moc duchowej obecności Wszechobecnego JEZUSA w JEGO uczniach" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

To co wyznaje trynitarianizm, to co pisze ten człowiek ze zdjęcia to herezje, bluźnierstwa - cytuję : "Błogosławieństwo z 2 listu do Koryntian 13:13, które zwykle wypowiadamy na zakończenie spotkania, przedstawia rodzaj relacji czy bliskości, którą powinniśmy mieć z Duchem Świętym. Źródłem łaski jest Jezus, źródłem wszelkiej miłości Bóg [Ojciec], ale to z Duchem Świętym mamy społeczność (relację).      Ojciec jest w niebie, Jezus poszedł do nieba, ale Duch Święty jest tutaj z nami. Bóg, jakiego znamy i z którym kontaktujemy się na co dzień, to Duch Święty. On jest tym, który jest z nami na ziemi. On jest tym, który urzeczywistnia nam obecność Ojca i Syna.". 

"Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 7 palec Boży i moc duchowej obecność JEZUSA BOGA w nas" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_13.html - Cytuję fragment : 

 Wszelkie zdolności, wszelkie cuda Jezusa były czynami OJCA, a nie tzw trzeciej osoby

Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" - Ewangelia Mateusza 11:27

"Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. (35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce" - Jan 3:34-35

 A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam. (18) Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu. (19) Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. (20) Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. (21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. (22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał " - Jan 5:17-23 

" Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana; dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał(37) A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście, (38) ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał" - Jan 5:36-38

"A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał. (17) A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. (18) Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie." - Jan 8:16-18. Gdyby OJCA nie było z Chrystusem to byłby sam. Ojciec był z nim więc nie był sam. W Chrystusie nie było trzeciej osoby, ale był OJCIEC. Widzicie na mnóstwie przykładów że trzecia osoba nie istnieje. Nie wierzcie mi na słowo, pytajcie JEZUSA NIEOMYLNEGO NAUCZYCIELA, CUDOWNEGO DORADCĘ czy trzecia osoba istnieje czy nie istnieje. Tu nie chodzi o moją rację, ale o chwałę OJCA oraz SYNA i żeby nie uprawiać trynitarnego bałwochwalstwa związanego z tzw.  trzecią osobą której nie ma, a jest demonicznym i ludzkim wymysłem stworzonym przez przekręcenie wersetów biblijnych i błędne odgórne założenie. " - koniec cytatu. Reszta w linku - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_13.html

Gdy Chrystus jako Drugi Adam podczas kenozy chodził po ziemi, to OJCIEC też był w trzecim niebie, a jednak to nie przeszkadzało OJCU YHVH aby być ze swoim Synem, być w swoim Synu i czynić przez Niego swoje BOSKIE dzieła. Chrystus nie uczył ludzi że OJCIEC jest w niebie, a tu na ziemi jest trzecia osoba i z nią muszą mieć relację, że to ta trzecia osoba jest z nimi na ziemi, bo OJCIEC jest w niebie. OJCIEC YHVH był, jest WSZECHOBECNY. Zmartwychwstały CHRYSTUS też jest YHVH WSZECHOBECNYM więc przebywanie w trzecim niebie nie było, nie jest dla NICH żadną przeszkodą aby robili osobiście co chcą na ziemi i być osobiście pośród swego ludu i w swoim ludzie. Szatan, diabeł chce zamknąć OJCA i SYNA gdzieś tam w trzecim niebie, a ukazuje że w ICH miejsce jako ICH przedstawiciel jest tu z nami tzw. trzecia osoba Trójcy. Wielkie, podstępne zwiedzenie.  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 5 sam OJCIEC w Jezusie człowieku podczas kenozy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

Czytam w Biblii, że o zmartwychwstaniu CHRYSTUS jako YHVH nadal jest w bezpośredni sposób ze swym ludem i w nich - m.in. : ... " I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, (10) bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego; mam bowiem wiele ludu w tym mieście. " - Dzieje Apostolskie 18:9-10 _______ "Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie" - Dzieje Apostolskie 23:11 ________ "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." - Mateusz 28:20 ________ "W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone; (17) ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. (18) Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen" - 2 list apostoła Pawła do  Tymoteusza 4 _________ "Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę(6) Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13 _______ " Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników" - Objawienie Jana 2:1 _________"Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich" - Mateusz 18:20 BW -- i wiele innych o których mówi Pismo, a które przytaczałem w poprzednich częściach i jak CHRYSTUS AN pozwoli to przytoczę w kolejnych częściach, bo jeszcze mam do omówienia m.in. Ewangelie Łukasza, Dzieje, listy i Objawienie Jana. ......... "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 8 szechina świątynia zamieszkiwanie JEZUSA BOGA PRAWDZIWEGO oraz OJCA w nas" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html

Chwilę przed 2 Koryntian 13:13 - apostoł wskazuje że CHRYSTUS będący po prawicy OJCA jednocześnie jako BÓG YHVH jest również osobiście w swych zbawionych mocą swojej Wszechobecności gdy wszczepia w nas cząstkę z siebie - " Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was(4) Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was. (5) Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli" - 2 Koryntian 13:3-5 BW ........ CHRYSTUS W NAS to wielka cudowna rzeczywistość, a nie przenośnia mówiąca o zamieszkiwaniu Chrystusa za sprawą trzeciej osoby. Nie ma trzeciej osoby, a CHRYSTUS osobiście, bezpośrednio we mnie mieszka i jest osobiście, bezpośrednio pośród swych dzieci gdy się zgromadzają - bo jako WSZECHOBECNY ma zdolność przebywania jednocześnie w trzecim niebie i bycia razem ze swym ludem, nie opuszczając nazwijmy to "fizycznie" trzeciego nieba. 

CHRYSTUS - ZMARTWYCHWSTAŁY jako ponownie YHVH jest INNYM POCIESZYCIELEM, DUCHEM PRAWDY ... "Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. (15) Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; (16)lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. (17) A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność(18) My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem." - 2 Koryntian 3 BW. 

" Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" - Galacjan 2:20 ________ "by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17) żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości" - Efezjan 3 _________ "Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28) Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie; (29) nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa." - Kolosan 1 

Trynitarianizm i ten człowiek ze zdjęcia, autor tego "biblijnego rozważania" głoszą herezje, bluźnierstwo - cytuję : "Źródłem łaski jest Jezus, źródłem wszelkiej miłości Bóg [Ojciec], ale to z Duchem Świętym mamy społeczność (relację). Ojciec jest w niebie, Jezus poszedł do nieba, ale Duch Święty jest tutaj z nami." - zwiedzenie, zwiedzenie. Może są różne wersje trynitarianizmu, ale wszystkie są zwiedzeniem, wszystkie są grzeszne. 

Natchniona Biblia w całym swoim przekazie neguje trynitarianizm, neguje też słowa tego człowieka. Apostoł Jan mówi o społeczności z samym OJCEM i SYNEM, a nigdzie nie mówi o trzeciej osobie - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 15 Binitarianizm w 1 liście apostoła Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_31.html  

Chrystus mówi że będzie wraz z OJCEM w nas, a nic nie mówi o trzeciej osobie. Ten człowiek ze zdjęcia głosi odwrotne rzeczy od biblijnej nieomylnej nauki CHRYSTUSA i apostołów. Trynitarianizm naucza odwrotne rzeczy od biblijnej nieomylnej nauki CHRYSTUSA i apostołów. To że OJCIEC i SYN są w trzecim niebie, nie oznacza że nie są z nami i w nas. BÓG YHVH nie jest ograniczony materią, przestrzenią, czasem ... "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" - Jan 14:23 - ani słówka o trzeciej osobie, bo CHRYSTUS nigdy o takiej nie uczył. Jako człowiek znal BOGA jako samego OJCA. Gdy zmartwychwstał jako ponownie YHVH mamy dwie osoby YHVH jak przed wcieleniem, kenozą gdy był LOGOSEM YHVH.  Trójca to fałszywa nauka, z której należy pokutować i wrócić do biblijnej prawdy binitarianizmu ... "To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; (2) jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. (3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. (4) Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; (5) a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał" - Jan 17 ... 

Chrystus nie modlił się do trzeciej osoby i nigdy takiej nie głosił, ale mówił tylko o OJCU jako JEDNYM RAWDZIWYM BOGU. Trzecia osoba to fałszywy bóg - wyimaginowany bóg, zbudowany na wyrwanych z kontekstu wersetach, żerujący na niewiedzy i ignorancji ludzi  - "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 11 - Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 1-6" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/08/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_28.html

"Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 23 - Dowody na nieprawdę zwiedzenie bluźnierstwo w nauce Pentekostalizmu Jedności Bóstwa Jesus Only Movement" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/03/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_17.html - wszelkiego rodzaju initarianizmy, wszelkiego rodzaju trynitarianizmy to zwiedzenia, to grzeszne nauki z których trzeba pokutować. To grzeszne i destrukcyjne duchowo nauki. 

Ten człowiek ze zdjęcia promuje tzw. mowę językami do trzeciej osoby i zapewne ma na myśli falsyfikat, podróbkę daru - "O darze języków część 1 - Jak rozróżnić prawdziwy dar języków od podróbek ??" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/04/o-darze-jezykow-czesc-1-jak-rozroznic.html

"pseudo-charyzmaty w kościołach - Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 8" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/pseudo-charyzmaty-w-koscioach-jak.html

"demony mogą wywoływać choroby zwodnicze uzdrowienia część 2 - prawdziwy dar uzdrawiania a zmyślony podrobiony dar" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/demony-moga-wywoywac-choroby-zwodnicze.html

Miliony zostały oszukane unitariańskimi filozofiami, trynitarnymi filozofiami. Oby jedni i drudzy poznali biblijną prawdę binitarianizmu i obyśmy wszyscy byli jedno w OJCU i SYNU. Obyśmy wszyscy mieli tylko z NIMI DWOMA społeczność - taką jaką mieli prawdziwi apostołowie i pierwsi chrześcijanie ...... "Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie(9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, (11) w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe.(12) Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. (13) I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy" - Kolosan 2 BW 

Przez trynitarianizm szatan stara się jak może - jak największą uwagę skupiać na wyimaginowanej trzeciej osobie przypisując jej różne zadania, dzieła, a przez to jak może umniejszać PRAWDZIWEGO BOGA OJCA i PRAWDZIWEGO BOGA ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA CHRYSTUSA. 

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 20 Biblijne dowody że Malak YHVH to bezpośrednia teofania YHVH a nie pośrednia przez stworzenie" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/02/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_11.html
  ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 28.07.2021 Puławy , Dominik Marzec


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz